Đặc điểm Và Các Yếu Tố Cấu Thành Một Chương Trình Du Lịch

Đặc điểm Và Các Yếu Tố Cấu Thành Một CTDL

Đặc điểm Và Các Yếu Tố Cấu Thành Một Chương Trình Du Lịch ngành du lịch là một lĩnh vực rộng lớn mang lại lợi nhuận cao, nhiều bạn trẻ hiện nay đã lựa chọn và theo đuổi ngành, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm chương trình du lịch, đặc điểm và các yếu tố cấu thành một chương trình du lịch, phân loại chương trình du lịch.

Qúa trình làm luận văn thạc sĩ, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê khóa luận giá rẻ của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết luận văn trọn gói nhé.

1. Khái niệm chương trình du lịch

Khái niệm du lịch: “Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác.” (Luật Du lịch 2017)

Hiện nay, trong các tài liệu về khoa học du lịch chưa có định nghĩa thống nhất về chương trình du lịch (CTDL). Có rất nhiều quan điểm khác nhau về chương trình du lịch trên thế giới cũng như tại Việt Nam.

Theo những quy định về du lịch lữ hành trọn gói của các nước liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp hội các hãng lữ hành Vương quốc Anh trong cuốn “Kinh doanh du lịch lữ hành” nhận định. “Chương trình du lịch là sự kết hợp được sắp xếp từ trước của ít nhất hai trong số các dịch vụ nơi ăn, ở, các dịch vụ khác sinh ra từ dịch vụ giao thông hoặc nơi ăn, ở và nó được bán với mức giá gộp và thời gian của chương trình phải nhiều hơn 24 giờ.”

Tại Việt Nam, theo nhóm nghiên cứu bộ môn Du Lịch, Đại học Kinh tế Quốc dân trong giáo trình “Quản trị kinh doanh lữ hành” thì định nghĩa chương trình du lịch như sau: “Chương trình du lịch trọn gói là những nguyên mẫu để căn cứ vào đó, người ta tổ chức các chuyến du lịch với mức giá đã được xác định trước. Nội dung của chương trình du lịch thể hiện lịch trình thực hiện chi tiết với các hoạt động từ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí tới tham quan. Mức giá của chuyến du lịch bao gồm giả của hầu hết các dịch vụ và hàng hóa phát sinh trong quá trình thực hiện lịch.”

Theo luật du lịch Việt Nam 2017 thì “chương trình du lịch là văn bản thể hiện lịch trình, dịch vụ và giá bán được định trước cho chuyến đi của khách du lịch từ điểm xuất phát đến điểm kết thúc chuyến đi.”

Ta có thể hiểu CTDL là một tập hợp các dịch vụ, hàng hoá được sắp đặt trước, liên kết với nhau, để thoả mãn ít nhất hai nhu cầu khác nhau trong quá trình tiêu dùng du lịch của khách với mức giá gộp xác định và bán trước khi tiêu dùng của khách.

Đặc điểm Và Các Yếu Tố Cấu Thành Một CTDL
Đặc điểm Và Các Yếu Tố Cấu Thành Một CTDL

2. Đặc điểm và các yếu tố cấu thành một chương trình du lịch

* Đặc điểm của chương trình du lịch

Theo Nguyễn Văn Hợp (2020) cho rằng chương trình du lịch là một sản phẩm đặc biệt, có những đặc điểm cơ bản như:

Chương trình du lịch là một sản phẩm vô hình, du khách không thể nhìn thấy, sờ thấy, hoặc mô tả trước khi họ sử dụng sản phẩm đó. Kết quả khi mua chương trình du lịch là sự trải nghiệm về nó, chứ không phải sở hữu nó.

Chất lượng của một CTDL phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tiêu chuẩn của nơi lưu trú, tính hiệu năng của dịch vụ vận chuyển, chất lượng của các bữa ăn trong chương trình, thái độ của người hướng dần … và kể cả mong muốn sử dụng mức độ chất lượng dịch vụ như thế nào từ phía du khách.

CTDL là một sản phẩm không thể đầu cơ tích trữ và cũng không thể để dành nếu không được bán thì sẽ không mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chương trình du lịch nếu không được sử dụng tại một thời điểm xác định, nó vĩnh viễn chỉ nằm trên một văn bản nào đó và không mang lại hiệu quả kinh tế.

CTDL là phương tiện chính kết nối du khách với địa điểm DL và các điểm DV. Bên cạnh đó CTDL cũng có thể linh hoạt thay đổi tuỳ mong muốn của DK trong quá trình sử dụng.

CTDL có tính dế bị bắt chước. Vì quá trình KD phải phổ biến rộng khắp, ít giữa được bí mật sản xuất riêng. Đồng thời việc sao chếp CTDL là rất dễ dàng, bên cạnh đó cũng chưa có luật rõ ràng để bảo vệ quyền sở hữu các CTDL.”

* Các yếu tố cấu thành một chương trình du lịch

Yếu tố lịch trình

Lịch trình của chương trình du lịch là kế hoạch chi tiết các hoạt động sẽ được thực hiện trong một CTDL. Nó thể hiện rõ về thời gian, địa điểm sẽ diễn ra một hoạt động cụ thể. Lịch trình du lịch phải chi tiết từng giờ, từng buổi, từng ngày, từng hoạt động trong chương trình du lịch.

Lịch trình du lịch là yếu tố quan trọng hàng đầu dẫn đến sự thành công hay thất bại của cả chương trình du lịch. Khách du lịch có cảm nhận được giá trị của chuyến đi hay không là phụ thuộc vào chất lượng của lịch trình.

Lịch trình của CTDL cũng là yếu tố nền tảng để xác định các dịch vụ sẽ sử dụng trong CTDL và có ảnh hưởng đến việc tính giá thành của CTDL đó.

Lịch trình được xây dựng trên cơ sở tuyến, điểm du lịch. Khi xây dựng lịch trình phải đảm bảo tính khoa học về không gian, thời gian, mục đích, ý nghĩa cho mỗi hoạt động. Việc xây dựng một lịch trình du lịch đòi hỏi người xây dựng phải có kiến thức tốt về hệ thống tuyến điểm, có am hiểu thực tế thì việc xây dựng lịch trình mới đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả sử dụng của CTDL.

Yếu tố dịch vụ

Một CTDL được cấu thành từ sự kết hợp của rất nhiều dịch vụ thành phần như: Dịch vụ vận chuyển, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ tham quan, dịch vụ hướng dẫn, các dịch vụ bổ sung khác… Do đó, chất lượng của CTDL phụ thuộc phần lớn vào chất lượng của các dịch vụ thành phần.

Trong một CTDL các dịch vụ sẽ không thể tách rời, nó luôn luôn phải được thể hiện trong CTDL. Số lượng các dịch vụ và chất lượng các dịch vụ thể hiện chất lượng của chương trình du lịch và ảnh hưởng nhiều nhất đến giá của CTDL đó.

Yếu tố DV cũng tạo nên sự khác biệt giữa CTDL này với CTDL khác, tạo nên tính cạnh tranh trên thị trường du lịch và ảnh hưởng tới quyết định mua sản phẩm của khách hàng.

Khi lựa chọn các DV để đưa vào CTDL, nhà xây dựng CTDL phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa một DV vào xây dựng CTDL. Những DV được đưa vào CTDL phải là những DV cần thiết cho chương trình, những DV tạo nên giá trị ý nghĩa cho chuyến đi, những DV thỏa mãn nhu cầu mong muốn của khách hàng và những DV đáp ứng được nhu cầu chiến lược kinh doanh của đơn vị lữ hành.

Yếu tố về giá bán

Trên tổng thể một văn bản của một CTDL thì yếu tố giá bản chỉ chiếm một dung lượng rất nhỏ, nhưng có sức ảnh hưởng lớn đến quyết định mua của khách hàng. Giá bán cho một CTDL thường được ấn định trên đơn vị một người. Mỗi CTDL sẽ có một giá bán khác nhau phụ thuộc vào nội dung của lịch trình và số lượng cũng như chất lượng các dịch vụ thành phần trong chương trình.

Giá bán được đưa ra sau khi thiết kế CTDL tính toán tất cả các chi phí cho những chuyến đi cũng như mong muốn lới nhuận và phụ thuộc vào chiến lược KD của DN.” (Nguyễn Văn Hợp, 2020)

Đặc điểm Và Các Yếu Tố Cấu Thành Một Chương Trình Du Lịch
Đặc điểm Và Các Yếu Tố Cấu Thành Một Chương Trình Du Lịch

3. Phân loại chương trình du lịch

* Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh

“Có 3 loại bao gồm: CTDL chủ động, CTDL bị động, CTDL kết hợp.

Chương trình du lịch chủ động: Là loại chương trình mà DN lữ hành chủ động nghiên cứu thị trường, xây dựng các CTDL, ấn định các ngày thực hiện, ấn định mức giá. Sau đó, mới tổ chức bán và thực hiện các chương trình. Chỉ có các DN lữ hành lớn, có thị trường ổn định mới tổ chức các CTDL chủ động do tính mạo hiểm của chúng. Thông thưởng, CTDL chủ động được xây dựng để nhằm tới thị trường khách lẻ, tức là bán cho từng nhóm khách nhỏ hay từng cá nhân, sau đó tập hợp các nhóm khách lại và thực hiện chung chương trình ấy.

Chương trình du lịch bị động. Là loại chương trình mà DN lữ hành chỉ xây dựng chương trình sau khi có yêu cầu cụ thể của đối tác thường là một tập thể, cơ quan hay đơn vị. Hai bên tiến hành thỏa thuận và thực hiện sau khi đã ký kết hợp đồng chương trình sẽ được thực hiện. CTDL loại này thường ít rủi ro vì DN lữ hành đã nắm được gần chính xác khoảng lợi nhuận trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. Nhưng để thực hiện bản được nhiều loại CTDL loại này đòi hỏi DN phải xây dựng được một mạng lưới thị trưởng đủ lớn.

Chương trình du lịch kết hợp: Là sự hoà nhập của hai loại chương trình trên. DN chủ động nghiên cứu và xây dựng CTDL nhưng không ấn định ngày thực hiện. Thông qua các hoạt động marketing, quảng cáo khách du lịch sử tìm đến với DN lữ hành. Trên cơ sở chương trình có sẵn, hai bên thỏa thuận kỹ kết hợp đồng và thực hiện CT.

* Căn cứ vào các dịch vụ cấu thành và mức độ phụ thuộc trong tiêu dùng

Có 5 loại bao gồm: CTDL trọn gói có người tháp tùng, CT có HDV từng chặn, CTDL độc lập đầy đủ, CT độc lập tối thiểu, CT tham quan.

CTDL trọn gói có người tháp tùng có các đặc điểm nổi bật sau:

Bao gồm hầu hết các thành phần dịch vụ vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan, hướng dẫn, giải trí và các dịch vụ khác đã được sắp đặt ở mức tối đa.

Giá trọn gói của tất cả các dịch vụ chi phi thường thấp hơn so với dịch vụ cùng loại của các chương trình du lịch khác. Giá tính theo đầu khách ở buồng đôi, giá theo thời vụ du lịch.

Một CTDL trọn gói có người tháp tùng tiêu biểu phải được sắp xếp trước và liên kết bởi các thành phần sau:

Phương tiện vận chuyển: Trong CTDL tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể mà sử dụng các phương tiện, chẳng hạn có thể kết hợp giữa hai loại máy bay ô tô, máy bay tàu thủy, tàu hỏa ô tô hoặc chỉ một loại tàu hỏa, hoặc chỉ ô tô.. Đặc điểm của phương tiện vận chuyển như là chủng loại, thứ hạng, nhà ga, bến cảng, sân bay, uy tín của các hãng vấn chuyển. DV vận chuyển được xác định là thành phần chính quan trọng nhất của chương trình du lịch trọn gói.

Nơi ở: Được sắp xếp vào thành phần quan trọng thứ hai của CTDL trọn gói vì nó thỏa mãn nhu cầu thiết yếu là chỗ lưu trú. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể mà nơi ở có thể là các loại hạng cơ sở lưu trú, chủng loại buồng, giường

Lộ trình: Được sắp xếp vào thành phần quan trọng thứ ba của CTDL trọn gói. Nó bao gồm số điểm dừng, thời gian tại mỗi điểm, thời gian và khoảng cách giữa điểm đi và điểm đến các hoạt động cụ thể của từng buổi từng ngày với thời gian và không gian là được ấn định trước.

Bữa ăn: Được sắp xếp vào thành phần quan trọng thứ tư của CTDL trọng gói. Nó bao gồm các bữa ăn, nơi ăn, thực đơn, có thể chọn món ăn hoặc không, các loại nước uống có cồn.

Tham quan giải trí: Là thành phần không chỉ quan trọng mà nó còn là thành phần đặc trưng để thoả mãn nhu cầu cảm thụ cái đẹp và giải trí của khách. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể lựa chọn các đối tượng tham quan, các loại hình vui chơi giải trí khác.

Quản lý và HDV: Là thành phần làm gia tăng giá trị của các DV đoen lẻ nói trên, làm thoả mãn sự mong đợi của khách trong chuyến đi. Nó bao gồm việc tổ chức, thông tin và kiểm tra.

Các thành phần khác: Như các hàng hoá biếu, tặng, các DV bổ sung khác như nước uống cho cả hành trình, bảo hiểm,…

XEM THÊM ==>  Quy Trình Thiết Kế Chương Trình Du Lịch Chọn Lọc

Chương trình du lịch chỉ có HDV tại điểm đến: Đây là một dạng của CTDL trọn gói có người tháp tùng. Loại chương trình này có đặc điểm tương tự như loại CTDLcó người tháp tùng nhưng khác biệt ở chỗ không có người tháp tùng trong suốt hành trình mà tại mỗi điểm đến trong chương trình có người đại diện của DN lữ hành hướng dẫn và trợ giúp khách. Loại chương trình này có thể gồm nhiều hoặc chỉ một điểm đến.

Chương trình du lịch độc lập đầy đủ theo đơn đặt hàng của khách. Khác với CTDL phụ thuộc, chương trình du độc lập kết, sắp đặt các theo yêu cầu của khách. Loại chương trình này có các đặc điểm nổi bật là: Đáp ứng chính xác mong muốn của khách, tất cả mọi chi tiết trong suốt quá trình đi du lịch đều được lên kế hoạch trước, tiêu dùng độc lập theo sở thích riêng. Giá của chương trình là giá tất cả các dịch vụ cấu thành chương trình và được bán theo giá trọn gói. Giá thường đắt hơn so với các CTDL khách có các DV cùng thứ hạng, cùng lượng và cùng thời gian.

Chương trình du lịch độc lập tối thiểu theo đơn đặt hàng của khách. Loại chương trình này là một biến dạng của CTDL độc lập đầy đủ, chỉ khác ở chỗ giới hạn hai dịch vụ cơ bản. Chương trình này có các đặc điểm nổi bật như sau: Bao gồm hai dịch vụ cơ bản là vận chuyển và lưu trú. Giá trọn gói bao gồm chi phí về máy bay, chi phi lưu trú, chi phí vận chuyển từ nhà ga/cảng đến khách sạn và ngược lại. Tổng chi phi trọn gói của chương trình này có thể thay đổi tùy thuộc vào tuyển điểm du lịch, lựa chọn khách sạn, ngày khởi hành, thời gian của chuyến đi và các dịch vụ không bắt buộc. Chi phi cho các dịch vụ trong chương trình này thường đắt hơn so với chi phi của các dịch vụ cùng loại trong chương trình du lịch trọn gói đi theo đoàn có người tháp tùng. Không đi theo đoàn có tổ chức, không có HDV, khách tự đi và tự định liệu các hoạt động theo sở thích của mình và có nhiều sự lựa chọn.

Chương trình du lịch tham quan. Đây là loại chương trình với mục đích chủ yếu là thưởng ngoạn các giá trị của tài nhiên và nhân văn tại một điểm du lịch trong thời gian ngắn. Chương trình du lịch tham quan có các đặc điểm sau đây: Phục vụ cho một chuyến tham quan ngắn ở một điểm hay khu du lịch nào đó. Độ dài của chương trình có thể vài giờ hoặc trong ngày với phạm vi hẹp. Phần lớn các chương trình loại này đều có HDV của DN đi kèm hoặc có dịch vụ hướng dẫn tham quan tại chỗ. Giá của chương trình là giá trọn gói của các dịch vụ phục vụ cho quá trình tham. Loại chương trình này có thể bán tách rời và có thể được bán kèm theo với các sản phẩm của hãng vận chuyện hàng không, đường thuỷ, đường sắt, đường bộ, hoặc là các cơ sở kinh doanh lưu trú.

* Căn cứ vào mức giá

Có 3 loại bao gồm: Giá trọn gói, giá của các dịch vụ cơ bản, giá tự chọn.

Chương trình theo mức giá trọng gói: Bao gồm tất cả các DV, hàng hoá có trong CTDL và giá của CTDl là giá trọn gói. Đây là hình thức chủ yếu của CTDL do các công ty lữ hành tổ chức.

Chương trình theo mức giá cho các dịch vụ cơ bản: Chỉ bao gồm một số dịch vụ chủ yếu của CTDL với nội dung đơn giản. Hình thức này thường do các hãng hàng không bán cho khách du lịch công vụ. Giá chỉ bao gồm vé máy bay, chi phí lưu trú, và chi phí vận chuyển tới khách sạn.

Chương trình du lịch theo mức giá tự chọn. Với hình thức này khách du lịch có thể tùy ý lựa chọn các cấp độ chất lượng phục vụ khác nhau với các mức giá khác nhau. Cấp độ chất lượng được xây dựng trên cơ sở thứ hạng khách sạn, mức tiêu chuẩn ăn uống hoặc phương tiện vận chuyển. Khách có thể lựa chọn từng thành phần riêng lẻ của chương trình hoặc công ty lữ hành chỉ đề nghị lựa chọn các mức khác nhau của cả một chương trình tổng thể. Loại chương trình này đáp ứng đúng các mong muốn của từng các nhân khách du lịch, nhưng rất khó khăn và phức tạp trong việc tổ chức thực hiện của doanh nghiệp lữ hành.

* Căn cứ vào mục đích của chuyến du lịch và loại hình du lịch

Mỗi mục đích của chuyến đi và mỗi loại hình du lịch có chương trình du lịch tương ứng, ví dụ: Chương trình du lịch nghỉ ngơi, giải trí, chữa bệnh; Chương trình du lịch theo chuyên để Văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán; Chương trình du lịch công vụ, du lịch MICE; Chương trình du lịch tàu thủy (Cruise Line); Chương trình du lịch tôn giao, tín ngưỡng; Chương trình du lịch sinh thái; Chương trình du lịch thể thao, khám phá và mạo hiểm leo núi lặn biển đi xuyên rừng rậm…” (Lê Hồ Quốc Khánh, 2019)

Đặc điểm Và Các Yếu Tố Cấu Thành Một Chương Trình Du Lịch mọi thông tin có trong bài viết này của chúng tôi đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Đảm bảo sự chính xác và thống nhất của thông tin, chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài báo cáo, khóa luận của các bạn đạt kết quả cao.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x