Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Đất Đai

Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Đất Đai bài viết này được trích từ một bài khóa luận tốt nghiệp của một bạn sinh viên khóa trước ngành Luật, nếu các bạn đang loay hoay tìm kiếm bài viết kham thảo thì có thể kham thảo bài viết dưới đây, có thể sẽ hỗ trợ được cho bài khóa luận của bạn.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ thuê viết khóa luận của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Lý do lựa chọn đề tài

Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này”. Với quy định này của Hiến pháp cho thấy tầm quan trọng của đất đai trong đời sống con người. Đất đai vốn là tài sản có giá trị, cũng là nơi an cư lạc nghiệp cuộc sống cho mỗi người dân. Trong xu thế phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tới nền kinh tế thị trường thì đất đai vốn đã có giá trị, nay lại càng có giá trị hơn.

Xuát phát từ lý do phát triển kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp về địa phương nhằm khẳng định thế mạnh của mỗi địa phương mà hàng loạt các dự án, công trình xây dựng đất đai được đầu tư xây dựng ở mỗi địa phương trên cả nước. Kéo theo đó là sự tăng lên về giá của đất đai, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Trong khi người dân muốn an cư, lạc nghiệp tại mảnh đất quê hương mình, thì nay, với giá đất tăng chóng mặt, họ đã không thể sở hữu cho mình một mảnh đất do không đủ điều kiện về tài chính. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều những vi phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai có liên quan như lấn, chiếm đất, thực trạng phân lô bán nền, thổi giá đất … đang diễn ra ngày một phổ biến.

Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận là một huyện miền núi, đa số dân cư ở đây là người dân tộc. Những năm về trước, với điều kiện tự nhiên và dân cư như vậy, dẫn đến sự vi phạm về đất đai là rất ít. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước yêu cầu của sự phát triển về kinh tế, đầu tư về cơ sở hạ tầng, giao thông, kỹ thuật … mà thực trạng vi phạm pháp pháp luật về đất đai tại đây đang diễn ra ngày một tăng lên và có xu hướng phức tạp. Đặc biệt, trong điều kiện đất rừng, rẫy nhiều và rộng, có sự xuất hiện của tình trạng bán cho các nhà đầu tư phân lô, bán đất nền, hay tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, tình trạng lấn chiếm đất đang diễn ra ngày càng phổ biến.

Trước thực trạng vi phạm về đất đai ngày một tăng lên, nhưng những quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vẫn còn có sự bất cập, chưa đồng bộ thống nhất, đồng thời công tác xử lý vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền vẫn còn yếu kém xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Trước thực trạng về tình hình vi phạm về đất đai như vậy, với mong muốn tìm hiểu về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai cũng như đóng góp những ý kiến của mình nhằm hoàn thiện hơn nữa quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai mà sinh viên lựa chọn đề tài Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về đất đai qua thực tiễn tại Huyện Bác Ái Tỉnh Ninh Thuận” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình

Pháp Luật Về Luật Đất Đai
Pháp Luật Về Luật Đất Đai

2. Tình hình nghiên cứu

Quá trình tìm hiểu đề tài, tác giả nhận thấy có rất nhiều bài viết có liên quan đến vấn đề xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó nổi bật có một số công trình như:

-Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thực tiễn tại quận Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội” của tác giả Nguyễn Đức Long (2020). Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về xử lý vi phạm hành chín về đất đai và thực tiễn pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai ở quận Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội; Nghiên cứu số liệu thực tiễn để đánh giá thực trạng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai từ thực tiễn thi hành tại quận Bắc Từ Liêm; Từ đó, đề xuất phương hướng, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu lực về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai từ thực tiễn thi hành tại quận Bắc Từ Liêm.

-Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội Xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại tỉnh Lai Châu” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình (2021). Luận văn nêu ra những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về xử xử lý vi phạm hành chính về đất đai; Nêu thực trạng pháp luật, thực tiễn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Lai Châu và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại tỉnh Lai Châu.

-Luận văn thạc sĩ, Đại học Thái Nguyên- Trường Đại học Nông Lâm,“Đánh giá công tác xử lý vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2019” của Tác giả Đinh Phước Là (2020). Trong luận văn, tác giả nêu ra những cơ sở lý luận chung và những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về đất đai, Nghiên cứu thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó,  đánh giá và đề xuất những kiến nghị về xử lý vi phạm hành chính về đất đai.

Bên cạnh những công trình nghiên cứu trên còn có sách chuyên khảo của tác giả Nguyễn Cảnh Hợp (2017) “Bình luận khoa học Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012”, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội.

Ngoài ra còn có các bài viết trên các tạp chí đề cập đến những vấn đề lý luận cũng như phân tích hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai như: “Bàn về vấn đề vi phạm hành chính nhiều lần và thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính” của tác giả Nguyễn Hoàng Việt, Đào Thùy Linh (2019) đăng trên Tạp chí Nghề luật số 04/2019; bài viết “Điều kiện bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính” của tác giả Nguyễn Hoàng Việt (2015) đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số chuyên đề 5/2015.

Trên đây là một số công trình nổi bật có liên quan đến vấn đề xử lý vi phạm hành chính về đất đai. Tuy nhiên, những bài viết nêu trên hoặc là nghiên cứu chung về xử lý vi phạm hành chính về đất đai chung chung, hoặc nghiên cứu tại một địa phương cụ thể và chưa có một công trình nào nghiên cứu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại huyện Bác Ái, tình Ninh Thuận.

XEM THÊM ==>  Cách Làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Luật Điểm Cao

3. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

3.1. Mục tiêu nghiên cứu

Tác giả làm rõ những vấn đề về lý luận và quy định của pháp luật có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nghiên cứu, phân tích thực trạng áp dụng những quy định pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. Từ đó, đưa ra những nhận xét, đánh giá và kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

3.2. Câu hỏi nghiên cứu

 • Có những hành vi vi phạm nào bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai?
 • Hình thức xử lý vi phạm hành chính về đất đai?
 • Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về đất đai?
 • Xử lý vi phạm hành chính về đất đai được tiến hành theo trình tự, thủ tục như thế nào?
 • Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có cần phải tuân theo nguyên tắc nào không?
 • Việc ra quyết định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có yêu cầu về thời hiệu, thời hạn hay không.

4. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu

4.1. Phương pháp nghiên cứu

Khóa luận được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Khóa luận còn được sử dụng những phương pháp cụ thể như: Tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích để làm rõ những vấn đề lý luận tại chương 1. Tại chương 2, tác giả sử dụng phương pháp lịch sử, tổng hợp thống kê, thu thập số liệu và phân tích để làm rõ thực tiễn áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại huyện Bác Ái. Tác giả sử dụng phương pháp đánh giá, so sánh và dự liệu để đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại Chương 3.

4.2. Phạm vi nghiên cứu

-Về Nội dung: Quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại huyện Bác Ái, tình Ninh Thuận

-Về thời gian: Số liệu tại khóa luận được nghiên cứu từ năm 2018 đến năm 2021

-Về không gian: Luận văn thực hiện tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

XEM THÊM ==>  Trọn bộ 50 bài Luận Văn Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai, Điểm Cao

5. Kết cấu của khóa luận

Ngoài phần mở đầu và kết luận thì khóa luận có kết cấu gồm 3 chương, cụ thể:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Chương 2: Thực trạng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Chương 3: Nhận xét và kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại huyện Bác Ái, tình Ninh Thuận

 • CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
 • 1.1. Những vấn đề lý luận về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Đặc điểm
 • 1.1.3. Nguyên tắc
 • 1.2. Nội dung pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • 1.2.1. Đối tượng và hành vi vi phạm hành chính
 • 1.2.2. Thẩm quyền và hình thức xử lý vi phạm hành chính
 • 1.2.3. Trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính
 • 1.2.4. Giải quyết khiếu nại về xử lý vi phạm hành chính
 • CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN BÁC ÁI,  TỈNH NINH THUẬN
 • 2.1 Khái quát về huyện Bắc Ái
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Điều kiện về tự nhiên kinh tế xã hội
 • 2.2 Tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại huyện Bắc Ái
 • 2.2.1 Thực tiễn về đối tượng và các hành vi vi phạm
 • 2.2.2 Thực tiễn thẩm quyền và hình thức xử lý vi phạm
 • 2.2.3 Thực tiễn trình tự thủ tục xử lý vi phạm
 • 2.2.4 Thực tiễn giải quyết khiếu nại về xử lý vi phạm hành chính
 • CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN BÁC ÁI
 • 3.1 Nhận xét những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân
 • 2.3.1 Những kết quả đạt được
 • 2.3.2 Hạn chế, khó khăn
 • 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, khó khăn
 • 3.2 Kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật
 • 3.2.1 Đối với quy định pháp luật
 • 3.2.2 Đối với công tác xử lý vi phạm hành chính tại huyện Bắc Ái

Danh Mục Tài Liệu Tham Khảo

 1. Bộ tư pháp (2002), Viện khoa học pháp lý, Từ điển luật học, Nhà xuất bản bản tư pháp.
 2. Quốc hội (2012), Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012;
 3. Quốc hội (2020), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012
 4. Quốc hội (2013), Luật Đất đai năm 2013;
 5. Quốc hội (2015), Luật tổ chức chính quyền địa phương
 6. Chính phủ (2013), Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
 7. Chính phủ (2017), Nghị định số 97/2017/NĐ-CP Sửa đổi một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành của Luật Xử lý vi phạm hành chính
 8. Chính phủ (2019), Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 9. Chính phủ (2021), Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính
 10. Chính phủ (2022), Nghị định số 04/2022/NĐ-CP sửa đổi nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.
 11. Võ Mộng Thu, “Xử phạt hành vi gây cản trở, thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác”,
 12. Ngô Thị Hoài Thương, Chu Thị Thu Hiền, Một số dai phạm trong quản lý nhà nước về đất đai thông qua thực tiễn xét xử, nguyên nhân và giải pháp, Tạp chí tòa án điện tử,
 13. Tạ Đình Tuyên, Một số lưu ý trong việc giải quyết vụ án hành chính về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tạp chí Tòa án điện tử

Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Về Đất Đai những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi và chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất, đạt điểm tối đa.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x