Tổng Hợp Các Báo Cáo Thực Tập Tại VNPT Điểm Cao – Mới Nhất

Báo cáo thực tập tại VNPT (Tập đoàn Viễn thông Quân đội) là một tài liệu tổng hợp thông tin và kết quả của sinh viên sau khi hoàn thành quá trình thực tập tại VNPT. Báo cáo này nhằm mô tả và phân tích các hoạt động, công việc và kinh nghiệm thu thập được trong quá trình thực tập.

Báo cáo thực tập tại VNPT thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Giới thiệu về VNPT: Đây là một phần giới thiệu tổng quan về VNPT, bao gồm lịch sử, mục tiêu, cơ cấu tổ chức và các hoạt động chính của tập đoàn.
 2. Mục tiêu và nhiệm vụ thực tập: Trong phần này, sinh viên nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ mà mình đã được giao trong quá trình thực tập tại VNPT. Có thể làm rõ những kỹ năng và kiến thức mà sinh viên cần phát triển hoặc áp dụng trong thực tế.
 3. Mô tả công việc: Phần này mô tả chi tiết các công việc mà sinh viên đã thực hiện trong quá trình thực tập. Nó cung cấp thông tin về nội dung công việc, phương pháp và công nghệ đã sử dụng, cũng như các kỹ năng và kinh nghiệm đã học được.
 4. Kết quả đạt được: Phần này tập trung vào kết quả và thành tựu mà sinh viên đã đạt được trong quá trình thực tập. Có thể bao gồm việc hoàn thành các dự án, đóng góp vào công việc của đội ngũ, phát triển kỹ năng cá nhân và sự tiến bộ trong quá trình thực tập.
 5. Đánh giá và phân tích: Trong phần này, sinh viên tổng kết và đánh giá kết quả thực tập của mình, bao gồm những khó khăn, thách thức và thành công. Sinh viên cũng có thể phân tích các vấn đề đã gặp phải và đề xuất các giải pháp cải thiện.
 6. Kết luận: Phần này là một tóm tắt ngắn gọn của báo cáo, nêu lên các kết quả chính và nhận định cuối cùng về quá trình thực tập tại VNPT.
 7. Tài liệu tham khảo: Nếu có, sinh viên có thể liệt kê các nguồn tài liệu, sáchhoặc tài liệu tham khảo đã sử dụng trong quá trình thực tập. Các tài liệu này có thể là sách, bài báo, tài liệu nội bộ của VNPT hoặc các nguồn thông tin trực tuyến.

Bên cạnh các phần chính trên, báo cáo thực tập tại VNPT cũng có thể bao gồm các phần phụ như:

 1. Giới thiệu về đơn vị công tác: Nếu sinh viên đã thực tập tại một đơn vị cụ thể trong VNPT, phần này có thể cung cấp thông tin về đơn vị đó, bao gồm chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và vai trò của đơn vị trong hệ thống VNPT.
 2. Phân tích ngành viễn thông: Phần này có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về ngành viễn thông, bao gồm xu hướng phát triển, ứng dụng công nghệ mới, thách thức và cơ hội trong ngành.
 3. Đề xuất và khuyến nghị: Phần này có thể chứa các đề xuất và khuyến nghị của sinh viên dựa trên kinh nghiệm thực tập tại VNPT. Các đề xuất này có thể liên quan đến cải tiến quy trình làm việc, sử dụng công nghệ mới, hoặc đề xuất những hướng phát triển tiềm năng cho VNPT.
 • Báo cáo thực tập tại VNPT nên được viết một cách chính xác, rõ ràng và logic. Nó nên phản ánh sự hiểu biết và kiến thức đã học được trong quá trình thực tập, cũng như khả năng phân tích và suy nghĩ độc lập của sinh viên. Báo cáo nên được trình bày theo định dạng chuẩn, có bìa và được đặt trong một tài liệu hoàn chỉnh và có cấu trúc logic.

1. Phương pháp làm báo cáo thực tập tại VNPT

Phương pháp làm báo cáo thực tập tại VNPT có thể được thực hiện theo các bước sau:

 1. Thu thập thông tin: Bắt đầu bằng việc thu thập thông tin liên quan đến quá trình thực tập. Điều này có thể bao gồm thông tin về công việc, nhiệm vụ, kỹ năng áp dụng, kết quả đạt được và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan.
 2. Xác định cấu trúc báo cáo: Xác định cấu trúc và các phần chính của báo cáo thực tập. Các phần thông thường đã được đề cập trong câu trả lời trước đó bao gồm giới thiệu về VNPT, mục tiêu và nhiệm vụ thực tập, mô tả công việc, kết quả đạt được, đánh giá và phân tích, kết luận và tài liệu tham khảo.
 3. Viết mục tiêu và nhiệm vụ thực tập: Trình bày mục tiêu và nhiệm vụ mà bạn đã được giao trong quá trình thực tập. Đảm bảo mô tả rõ ràng, cụ thể và liên quan đến chuyên ngành của bạn.
 4. Mô tả công việc: Trình bày chi tiết về công việc mà bạn đã thực hiện trong thực tập. Điều này bao gồm mô tả nội dung công việc, phương pháp và công nghệ đã sử dụng, cũng như kỹ năng và kinh nghiệm đã học được trong quá trình thực tập.
 5. Kết quả đạt được: Trình bày các kết quả và thành tựu mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Bao gồm việc hoàn thành các dự án, đóng góp vào công việc của đội ngũ, phát triển kỹ năng cá nhân và tiến bộ trong quá trình thực tập.
 6. Đánh giá và phân tích: Đánh giá quá trình thực tập của bạn và phân tích kết quả đạt được. Nêu ra các khó khăn và thách thức đã gặp phải, cũng như các giải pháp và cải thiện được đề xuất.
 7. Kết luận: Tóm tắt các kết quả chính và nhận định cuối cùng về quá trình thực tập tại VNPT. Đưa ra những nhận xét cá nhân và triển khai tương lai.
 8. Biên tập và xem lại: Đảm bảo báo cáo được biên tập kỹ lưỡng và xem lại trước khi hoàn thành. Kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu để đảm bảo báo cáo được viết một cách chính xác và truyền đạt ý nghĩa một cách rõ ràng.
 9. Định dạng và trình bày: Đảm bảo báo cáo được trình bày theo định dạng chuẩn và có cấu trúc rõ ràng. Sử dụng tiêu đề, đánh số trang, khoảng cách và kiểu chữ phù hợp để làm cho báo cáo dễ đọc và trực quan.
 10. Kiểm tra lại thông tin: Đảm bảo rằng tất cả các thông tin và số liệu trong báo cáo được kiểm tra và chính xác. Xem xét các nguồn tham khảo đã sử dụng và đảm bảo việc trích dẫn đúng các nguồn này.
 11. Gửi và đánh giá: Sau khi hoàn thành, gửi báo cáo thực tập cho người hướng dẫn hoặc cán bộ phụ trách thực tập tại VNPT để được đánh giá. Đợi phản hồi và ghi nhận ý kiến ​​của người đánh giá để cải thiện báo cáo (nếu cần).

⇒ Trong quá trình làm báo cáo thực tập tại VNPT, hãy lưu ý tuân thủ các quy định và yêu cầu của VNPT về định dạng và nội dung báo cáo.


2. Vị trí thực tập sinh viên thực tập tại VNPT

VNPT cung cấp nhiều vị trí thực tập cho sinh viên trong các lĩnh vực liên quan đến ngành viễn thông, công nghệ thông tin và quản lý. Dưới đây là một số ví dụ về vị trí thực tập sinh viên tại VNPT:

 1. Kỹ sư mạng: Thực tập sinh trong vị trí này sẽ được tham gia vào việc triển khai, quản lý và bảo trì hệ thống mạng của VNPT. Công việc có thể bao gồm cài đặt và cấu hình thiết bị mạng, giám sát và xử lý sự cố, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mạng mới.
 2. Lập trình viên: Sinh viên thực tập trong vị trí này sẽ được tham gia vào phát triển và kiểm thử ứng dụng phần mềm của VNPT. Công việc có thể bao gồm viết mã, thiết kế giao diện người dùng, tối ưu hóa hiệu suất và sửa lỗi trong các ứng dụng.
 3. Quản lý dự án: Sinh viên thực tập trong vị trí quản lý dự án sẽ được tham gia vào việc lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và quản lý các dự án công nghệ thông tin tại VNPT. Công việc có thể bao gồm xác định yêu cầu dự án, phân công công việc, quản lý tài liệu và giao tiếp với các bên liên quan.
 4. Chuyên viên an ninh mạng: Sinh viên thực tập trong vị trí này sẽ tham gia vào công tác bảo mật và an ninh thông tin của VNPT. Công việc có thể bao gồm phân tích lỗ hổng bảo mật, triển khai các biện pháp bảo mật, kiểm tra và giám sát an ninh hệ thống.
 5. Chuyên viên tư vấn kỹ thuật: Sinh viên thực tập trong vị trí này sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho khách hàng của VNPT. Công việc có thể bao gồm giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của VNPT, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Đây chỉ là một số ví dụ về vị trí thực tập sinh viên tại VNPT, và có thể có nhiều vị trí khác phù hợp với chuyên ngành và quan tâm của sinh viên.


3. Kinh nghiệm viết báo cáo thực tập tại VNPT

Viết báo cáo thực tập tại VNPT có thể mang lại cho sinh viên những kinh nghiệm quý giá. Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích để viết báo cáo thực tập tại VNPT:

 1. Ghi chép và ghi lại thông tin quan trọng: Trong suốt quá trình thực tập, hãy ghi chép lại các hoạt động, công việc và kinh nghiệm quan trọng một cách chi tiết. Điều này sẽ giúp bạn có thông tin đầy đủ và chính xác khi viết báo cáo.
 2. Tìm hiểu về VNPT: Để viết một báo cáo thực tập tốt, hãy tìm hiểu về VNPT, bao gồm lịch sử, cấu trúc tổ chức, sản phẩm và dịch vụ của công ty. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về VNPT và đưa ra bối cảnh cho báo cáo của mình.
 3. Tuân thủ cấu trúc báo cáo: Đảm bảo tuân thủ cấu trúc và định dạng chuẩn của báo cáo thực tập. Bạn có thể tuân thủ cấu trúc đã được đề cập trong câu trả lời trước đó, bao gồm mục tiêu và nhiệm vụ, mô tả công việc, kết quả đạt được, đánh giá và phân tích, kết luận và tài liệu tham khảo.
 4. Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp: Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp, rõ ràng và tránh sử dụng ngôn ngữ không chính xác hoặc không phù hợp. Viết báo cáo một cách rõ ràng và dễ hiểu để người đọc có thể nắm bắt nội dung một cách dễ dàng.
 5. Trình bày kết quả đạt được: Trình bày chi tiết về các kết quả và thành tựu mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Sử dụng con số, dữ liệu và ví dụ cụ thể để minh họa và chứng minh kết quả của bạn.
 6. Phân tích và đánh giá: Phân tích kỹ lưỡng và đánh giá kết quả thực tập của bạn. Trình bày những khó khăn, thách thức và giải pháp đã được áp dụng. Cung cấp ý kiến ​​của bạn và đề xuất những cải tiến hoặc phát triển tiềm n
 7. Cung cấp ví dụ và minh họa: Để báo cáo thực tập trở nên thú vị và hấp dẫn, hãy cung cấp ví dụ và minh họa về công việc, dự án hoặc các tình huống bạn đã gặp phải trong quá trình thực tập. Điều này giúp độc giả hiểu rõ hơn về những gì bạn đã làm và cách bạn đã áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình.
 8. Sắp xếp và trình bày thông tin logic: Hãy đảm bảo rằng báo cáo của bạn có một sự sắp xếp và trình bày thông tin logic. Sử dụng các đoạn văn ngắn, tiêu đề, đánh số và các phương tiện trình bày khác để làm cho nội dung dễ đọc và dễ theo dõi.
 9. Kiểm tra lại và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành viết báo cáo, hãy dành thời gian kiểm tra lại và chỉnh sửa. Kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu. Đảm bảo rằng báo cáo của bạn không có sai sót và truyền đạt ý nghĩa một cách chính xác.
 10. Xin ý kiến ​​và đánh giá từ người hướng dẫn: Trước khi hoàn thành và gửi báo cáo, hãy xin ý kiến ​​và đánh giá từ người hướng dẫn của bạn tại VNPT. Nhận xét và phản hồi từ người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sẽ giúp bạn cải thiện và hoàn thiện báo cáo của mình.

Nhớ rằng viết báo cáo thực tập là cơ hội để bạn trình bày những gì bạn đã học và đạt được trong quá trình thực tập. Hãy chia sẻ cả những thành công và thách thức mà bạn đã trải qua và ghi nhận những kinh nghiệm hữu ích mà bạn đã thu được từ VNPT.


4. Tài liệu, số liệu để làm báo cáo thực tập tại VNPT

Để làm báo cáo thực tập tại VNPT, bạn có thể sử dụng các tài liệu và số liệu sau đây:

 1. Tài liệu hướng dẫn và quy trình làm việc của VNPT: Tìm hiểu về các tài liệu hướng dẫn, quy trình và chính sách của VNPT liên quan đến lĩnh vực thực tập của bạn. Điều này giúp bạn hiểu rõ các tiêu chuẩn và yêu cầu mà bạn cần tuân thủ khi làm báo cáo.
 2. Tài liệu nội bộ của VNPT: Đối với một số dự án hoặc công việc cụ thể, có thể có các tài liệu nội bộ của VNPT liên quan đến nhiệm vụ và kết quả bạn đạt được trong thực tập. Hãy tìm hiểu và sử dụng các tài liệu này để hỗ trợ và minh họa cho báo cáo của bạn.
 3. Dữ liệu và thông tin từ công việc thực tập: Sử dụng dữ liệu và thông tin mà bạn đã thu thập được trong quá trình thực tập. Bao gồm các ghi chú, bản ghi, báo cáo tiến độ, biểu đồ, hình ảnh hoặc bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến công việc mà bạn đã thực hiện. Các dữ liệu này giúp bạn trình bày và minh họa các kết quả và thành tựu của mình.
 4. Thông tin tham khảo: Sử dụng các nguồn thông tin tham khảo như sách, bài báo, tài liệu nghiên cứu hoặc các tài liệu trực tuyến có liên quan đến lĩnh vực của bạn. Điều này giúp bạn hỗ trợ và phân tích các thông tin trong báo cáo thực tập của mình.
 5. Phản hồi từ người hướng dẫn: Sử dụng phản hồi và ý kiến ​​của người hướng dẫn hoặc cán bộ phụ trách thực tập tại VNPT. Điều này giúp bạn cải thiện và bổ sung thông tin trong báo cáo của mình và đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy.

⇒ Hãy chắc chắn rằng bạn tuân thủ các quy định và yêu cầu của VNPT về việc sử dụng tài liệu và số liệu trong báo cáo thực tập của mình.

100 đề tài báo cáo thực tập tại VNPT

Dưới đây là một danh sách liệt kê 100 đề tài báo cáo thực tập tại VNPT. Danh sách này chỉ mang tính chất tham khảo và bạn nên liên hệ trực tiếp với VNPT để biết thêm thông tin chi tiết về các đề tài thực tập có sẵn:

 1. Triển khai và quản lý hệ thống mạng VNPT.
 2. Phân tích và thiết kế hệ thống viễn thông của VNPT.
 3. Phát triển ứng dụng di động cho VNPT.
 4. Nghiên cứu và triển khai công nghệ 5G tại VNPT.
 5. Tối ưu hóa hệ thống viễn thông của VNPT.
 6. Phân tích dữ liệu và khai thác thông tin tại VNPT.
 7. Bảo mật và an ninh thông tin trong hệ thống VNPT.
 8. Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng VNPT.
 9. Quản lý dự án công nghệ thông tin tại VNPT.
 10. Đánh giá và cải thiện chất lượng dịch vụ của VNPT.
 11. Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý tại VNPT.
 12. Phân tích và thiết kế hệ thống giám sát mạng VNPT.
 13. Tối ưu hóa mạng di động VNPT.
 14. Nghiên cứu và triển khai công nghệ IoT (Internet of Things) tại VNPT.
 15. Quản lý và phân tích dữ liệu lớn tại VNPT.
 16. Phân tích và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hệ thống VNPT.
 17. Tối ưu hóa quy trình làm việc và tổ chức của VNPT.
 18. Phát triển và quản lý hệ thống CRM (Customer Relationship Management) tại VNPT.
 19. Đánh giá và phân tích hiệu suất hệ thống mạng VNPT.
 20. Tư vấn và triển khai giải pháp Cloud Computing cho VNPT.
 21. Xây dựng và phát triển ứng dụng web cho VNPT.
 22. Nghiên cứu và triển khai công nghệ Blockchain tại VNPT.
 23. Phân tích và thiết kế hệ thống hỗ trợ quy trình kinh doanh của VNPT.
 24. Tối ưu hóa quy trình phân phối dịch vụ tại VNPT.
 25. Nghiên cứu và triển khai công nghệ AI (Artificial Intelligence) trong hệ thống VNPT.
 26. Phát triển và quản lý hệ thống billing và thu cước tại VNPT.
 27. Tư vấn và triển khai giải pháp E-commerce cho VNPT.
 28. Đánh giá và cải thiện trải nghiệm người dùng tại VNPT.
 29. Quản lý và phân tích dữ liệu khách hàng tại VNPT.
 30. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng VNPT.
 31. Nghiên cứu và triển khai công nghệ AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality) tại VNPT.
 32. Phân tích và thiết kế hệ thống truyền hình IPTV của VNPT.
 33. Quản lý và phát triển hệ thống truyền thông và quảng cáo của VNPT.
 34. Tư vấn và triển khai giải pháp đám mây (Cloud) cho VNPT.
 35. Đánh giá và cải thiện hệ thống phục vụ khách hàng VNPT.
 36. Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý nhân sự tại VNPT.
 37. Nghiên cứu và triển khai công nghệ Big Data Analytics tại VNPT.
 38. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý rủi ro và an ninh mạng VNPT.
 39. Tối ưu hóa quy trình vận hành hệ thống viễn thông của VNPT.
 40. Tư vấn và triển khai giải pháp e-learning cho VNPT.
 41. Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý tài chính tại VNPT.
 42. Nghiên cứu và triển khai công nghệ NFC (Near Field Communication) tại VNPT.
 43. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách hàng VNPT.
 44. Quản lý và phân tích dữ liệu truyền thông xã hội tại VNPT.
 45. Tư vấn và triển khai giải pháp phân tích dữ liệu đám mây (Cloud Analytics) cho VNPT.
 46. Đánh giá và cải thiện quy trình tư vấn và hỗ trợ khách hàng VNPT.
 47. Xây dựng và phát triển ứng dụng di động cho khách hàng VNPT.
 48. Nghiên cứu và triển khai công nghệ Machine Learning tại VNPT.
 49. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dịch vụ điện toán đám mây (Cloud Computing) của VNPT.
 50. Tối ưu hóa hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) tại VNPT.
 51. Quản lý và phân tích dữ liệu về hành vi người dùng tại VNPT.
 52. Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý năng lượng và môi trường cho VNPT.
 53. Đánh giá và cải thiện hệ thống giao dịch điện tử VNPT.
 54. Xây dựng và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho khách hàng VNPT.
 55. Nghiên cứu và triển khai công nghệ Voice over IP (VoIP) tại VNPT.
 56. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý dữ liệu khách hàng VNPT.
 57. Quản lý và phân tích dữ liệu về tiêu thụ điện năng tại VNPT.
 58. Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân tại VNPT.
 59. Đánh giá và cải thiện hệ thống quản lý cơ sở hạ tầng mạng VNPT.
 60. Xây dựng và phát triển ứng dụng điện tử cho khách hàng VNPT.
 61. Nghiên cứu và triển khai công nghệ mạng không dây (Wireless Network) tại VNPT.
 62. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tài sản VNPT.
 63. Quản lý và phân tích dữ liệu về tư vấn và hỗ trợ khách hàng VNPT.
 64. Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý dự án cho VNPT.
 65. Đánh giá và cải thiện hệ thống quản lý bảo mật thông tin của VNPT.
 66. Xây dựng và phát triển ứng dụng di động cho dịch vụ y tế VNPT.
 67. Nghiên cứu và triển khai công nghệ Virtual Private Network (VPN) tại VNPT.
 68. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quan hệ đối tác VNPT.
 69. Quản lý và phân tích dữ liệu về sử dụng tài nguyên mạng VNPT.
 70. Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý và phân tích dữ liệu từ xa (Remote Data Management and Analytics) cho VNPT.
 71. Xây dựng và phát triển hệ thống quản lý đánh giá và phản hồi khách hàng VNPT.
 72. Nghiên cứu và triển khai công nghệ SDN (Software-Defined Networking) tại VNPT.
 73. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quan hệ nhà cung cấp VNPT.
 74. Quản lý và phân tích dữ liệu về hiệu suất hệ thống mạng VNPT.
 75. Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý và tối ưu hóa dịch vụ khách hàng VNPT.
 76. Đánh giá và cải thiện hệ thống quản lý phân phối và giao nhận hàng hóa VNPT.
 77. Xây dựng và phát triển ứng dụng di động cho dịch vụ giao thông thông minh VNPT.
 78. Nghiên cứu và triển khai công nghệ CDN (Content Delivery Network) tại VNPT.
 79. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quan hệ đối tác thương mại VNPT.
 80. Quản lý và phân tích dữ liệu về sử dụng tài nguyên điện năng tại VNPT.
 81. Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý và phân tích dữ liệu trực tuyến (Real-time Data Management and Analytics) cho VNPT.
 82. Đánh giá và cải thiện hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) VNPT.
 83. Xây dựng và phát triển ứng dụng di động cho dịch vụ giáo dục VNPT.
 84. Nghiên cứu và triển khai công nghệ Wi-Fi 6 tại VNPT.
 85. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quan hệ đối tác công nghệ VNPT.
 86. Quản lý và phân tích dữ liệu về sử dụng tài nguyên nước VNPT.
 87. Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý và bảo vệ dữ liệu trên đám mây (Cloud Data Management and Protection) cho VNPT.
 88. Đánh giá và cải thiện hệ thống quản lý quan hệ nhân viên VNPT.
 89. Xây dựng và phát triển ứng dụng di động cho dịch vụ ngân hàng VNPT.
 90. Nghiên cứu và triển khai công nghệ mạng 4G LTE tại VNPT.
 91. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quan hệ đối tác marketing VNPT.
 92. Quản lý và phân tích dữ liệu về tương tác khách hàng VNPT.
 93. Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý và phân tích dữ liệu IoT (Internet of Things) cho VNPT.
 94. Đánh giá và cải thiện hệ thống quản lý quan hệ nhà cung cấp công nghệ VNPT.
 95. Xây dựng và phát triển ứng dụng di động cho dịch vụ du lịch VNPT.
 96. Nghiên cứu và triển khai công nghệ truyền thông đa phương tiện tại VNPT.
 97. Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý quan hệ đối tác tài chính VNPT.
 98. Quản lý và phân tích dữ liệu về sử dụng tài nguyên khí VNPT.
 99. Tư vấn và triển khai giải pháp quản lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên đám mây (Cloud Personal Data Management and Protection) cho VNPT.
 100. Đánh giá và cải thiện hệ thống quản lý quan hệ khách hàng nội bộ VNPT.

Trên đây là danh sách 100 đề tài về Báo Cáo Thực Tập Tại VNPT. Hy vọng danh sách trên và bài viết trên trang luanvantrust.com có thể hỗ trợ phần nào những kiến thức để các bạn có thể hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình một cách thuận lợi nhất.

 

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x