Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Về Công Ty Vinfast + 9 Bài Mẫu Hay

Bài mẫu tiểu luận về Vinfast

Tổng hợp các đề tài Tiểu Luận Về Công Ty Vinfast được tham khảo từ các nguồn sinh viên đang theo học từ các trường cao đẳng và đại học, qua đó chia sẻ miễn phí tới các bạn 9 bài mẫu tiêu biểu nhất. Như chúng ta đã biết, Vinfast là một công ty thuộc tập đoàn Vingroup. Và công ty này trong những năm gần đây đã không ngừng phát triển mở rộng không chỉ trên thị trường Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế. Vinfast là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh về các loại xe từ xe đạp điện tới xe ô tô. Không ngừng khẳng định vị thế của mình và đưa tên tuổi của Việt Nam ghi tên trên trường quốc tế. Chính vì sự phát triể như vậy, Vinfast đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của nhiều sinh viên. Hiện nay có nhiều sinh viên đang phải hoàn thành một đề tài tiểu luận về Vinfast. Do đặc thù và bản chất của Vinfast cho nên các bạn sinh viên thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những tài liệu nghiên cứu có liên quan. Cũng có nhiều bạn sinh viên chưa lựa chọn được một đề tài tiểu luận về Vinfast phù hợp do có nhiều phương diện để khai thác và không biết lựa chọn phương diện nào. Để giúp các bạn sinh viên giải quyết những thắc mắc này, sau đây chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn danh sách những bài mẫu tiểu luận về Vinfast hay cùng với một số bài mẫu tham khảo.

Danh sách 40 đề tài tiểu luận về Vinfast

 Vinfast là một công ty lớn và sản xuất về lĩnh vực xe hơi thậm chí là xe đạp điện. Những mặt hàng chủ yếu và thành công của Vinfast trong những năm qua là xe ô tô, xe đạp điện và gần đây, Vinfast mới tung ra thị trường dòng xe ô tô điện. Nâng vị thế của công ty này lên một tầm cao mới. Chính vì sự đa dạng và không ngừng đổi mới như vậy của Vinfast mà các bạn sinh viên cũng gặp khó khăn trong việc triển khai, lựa chọn một đề tài tiểu luận về Vinfast phù hợp. Quan trọng hơn hết, chủ đề nghiên cứu này còn phải mang tính thời đại phù hợp với thực tiễn của công ty này và thực tiễn nền kinh tế Việt Nam nói chung. Nhằm giúp các bạn sinh viên giải quyết những khó khăn này, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn những đề tài tiểu luận về Vinfast hay

Quá trình viết tiểu luận môn học, nếu các bạn không có thời gian hoàn thành hay cần làm điểm cao, có thể tham khảo dịch vụ thuê viết tiểu luận của Luanvantrust nhé.

 • Hoàn thiện các chiến lược kinh doanh marketing nhằm phát triển các sản phẩm xe đạp điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast.
 • Những hạn chế trong quy trình thẩm định và đánh giá chất lượng sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast đối với sản phẩm xe ô tô.
 • Tiểu Luận Về Công Ty Vinfast Thực trạng xây dựng những chiến lược kinh doanh thương mại về quảng bá sản phẩm xa đạp điện Vinfast của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast hiện nay.
 • Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng về quy trình làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast đối với các sản phẩm về xe hơi – thực trạng và giải pháp.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề xây dựng và triển khai một chiến lược kinh doanh marketing về phát triển sản phẩm xe máy điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast.
 • Một số giải pháp đối với việc khắc phục và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá và thẩm định bước cuối cùng đối với các sản phẩm xe đạp điện tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast.
 • Thực trạng việc triển khai các chiến lược marketing thương mại về quảng bá thương hiệu xe ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Những hạn chế cần phải khắc phục trong quy trình hoàn thiện chiến lược kinh doanh thương mại về thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm xa đạp điện trên thị trường Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast.
 • Những biện pháp khắc phục và nâng cao chất lượng công tác đánh giá sản phẩm đối với mặt hàng xe đạp điện tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast hiện nay.
 • Thực trạng công tác kiểm tra, thẩm định về chất lượng sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast đối với các sản phẩm xe đạp điện hiện nay.
 • Vấn đề quản lý và nâng cao chất lượng quản lý tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast – thực trạng và giải pháp.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản lý tại các cửa hàng bán lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast đối với bối cảnh kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Những yếu tố về mội trường kinh tế và môi trường xã hội đã ảnh hưởng và tác động tới sự phát triển và mở rộng thị trường của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast.
 • Đề tài tiểu luận về Vinfast Vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển thương hiệu xe đạp điện Vinfast trên thị trường Việt Nam đối với bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện đại ngày nay.
 • Giá trị thương mại của công ty trách nhiệm hữu hạn một thanh viên Vinfast trong giai đoạn nền kinh tế, xã hội hiện đại ngày nay.
 • Một số biện pháp khắc phục và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại các cứu hàng bán lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Những hạn chế trong việc triển khai các chiến lược kinh doanh thương mại về quảng bá sản phẩm xe đạp điện tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast.
 • Một số giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định giá trị của các sản phẩm xe ô tô tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast gắn với giai đoạn nền kinh tế, xã hội hiện nay.
 • Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Những thách thức đặt ra đối với việc phát triển và duy trì ổn định của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast trong giai đoạn nền kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid – 19.
 • Thực trạng việc xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh thương mại về mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện nay.
 • Một số vấn đề đối với việc xây dựng và phát triển bền vững công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast trong giai đoạn nền kinh tế thị trường phát triển ngày nay.
 • Tiểu Luận Về Công Ty Vinfast Những thách thức đặt ra cho việc phát triển và hội nhập với thị trường quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện nay.
 • Những vấn đề đặt ra cho việc phát triển ổn định và bền vững các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc phát triển và hội nhập với thị trường thế giới của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast đối với các sản phẩm xe ô tô.
 • Thực trạng công tác kế toán tại các cửa hàng bán lẻ xe đạp điện Vinfast của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện nay.
 • Một số hạn chế trong việc triển khai áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong việc kiểm soát, quản lý tại các công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast trong bối cảnh xã hội ngày nay.
 • Thực trạng công tác kiểm định và đánh giá chất lượng sản phẩm tại các nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast đặt trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của khách hàng đối với các sản phẩm xe đạp điện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast.
 • Thực trạng hoạt động xây dựng và triển khai các chiến lượng kinh doanh thương mại về quảng bá thương hiệu trên thị trường quốc tế của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast.
 • Những biện pháp khắc phục và nâng cao tình trạng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xe máy điện của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfast gắn với bối cảnh xã hội hiện nay.
 • Đề tài tiểu luận về Vinfast  Một số vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng và phát triển các sản phẩm xe đạp điện của công ty trách nhiệm hữu hạn vinfast trong nền kinh tế Việt Nam hội nhập và phát triển ngày nay.
Đề tài tiểu luận về Vinfast
Đề tài tiểu luận về Vinfast
 • Vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển, ổn định công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast đối với thị trường tiêu thụ ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
 • Vai trò và sức ảnh hưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast đối với thị trường chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 • Tiểu Luận Về Công Ty Vinfast Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.
 • Thực trạng công tác thanh tra, kiểm toán, doanh thu, lãi suất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast – đặt trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện đại ngày nay.
 • Một số biện pháp khắc phục và nâng cao chất lượng quản lý tại các cửa hàng bán lẻ xe ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast trong hoàn cảnh xã hội ngày nay.
 • Trình bày và phân tích một số chiến lược kinh doanh thương mại của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast đối với các sản phẩm xe đạp điện hiện nay.
 • Một số thách thức và cơ hội đặt ra đối với việc xây dựng và phát triển ổn định công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast trong bối cảnh Việt Nam gia nhập vào các tổ chức trên phạm vi toàn thế giới.
 • Những biện pháp nhằm khắc phục và nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinfast – gắn với bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.

XEM THÊM ==> Các Đề Tài Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường + 9 Bài Mẫu Hay

2. Download bài mẫu tiểu luận về Vinfast điểm cao

Không chỉ khó khăn trong việc lựa chọn tên đề tài phù hợp mà trong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài tiểu luận về Vinfast các bạn sinh viên cũng gặp phải nhiều khó khăn. Các bạn chưa tìm kiếm được những nguồn tài liệu tham khảo cho đề tài nghiên cứu của mình. Hay các bạn chưa biết cách triển khai và trình bày đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Dẫn đến những tình trạng khó kiểm soát được đề tài nghiên cứu của mình và khó triển khai nghiên cứu vấn đề trọng tâm của bài tiểu luận. Để giúp các bạn sinh viên giải đáp những khó khăn và thắc mắc về những vấn đề này. Chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn một số bài mẫu tiểu luận về Vinfast điểm cao cho bạn tham khảo.

Bài mẫu 1: Phân tích rủi ro sản xuất xe ô tô của công ty Vinfast.

Bài mẫu đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ và giới thiệu tới các bạn một đề tài tiểu luận về Vinfast hay thể hiện được đúng trọng tâm của đề tài nghiên cứu. Bài viết này là kết quả nghiên cứu của sinh viên khoa kinh tế học quản lý trường đại học Văn hiến. Dưới sự hướng dẫn khoa học của phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Thị Mỹ. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu về rủi ro sản xuất xe ô tô của công ty Vinfast. Toàn bài có tất cả 12 trang và được nghiên cứu vào năm 2021.

Vấn đề đầu tiên, tác giả đã giới thiệu về rủi ro. Thứ nhất tác giả đưa ra khái niệm của vấn đề nghiên cứu. Thứ hai, tác giả chỉ ra được quản lý rủi ro thông qua 4 bước cơ bản.

Vấn đề thứ hai, tác giả đã trình bày và giới thiệu chung về công ty Vinfast. Thứ nhất, giới thiệu những thông tin chung về công ty này. Tiếp theo, tác giả thể hiện các sản phẩm ô tô đã ra mắt thị trường đến hiện tại của công ty. Thứ ba, tác giả chỉ ra các bước phát triển của Vinfast.

Vấn đề thứ 3, tác giả tiến hành phân tích về quản trị rủi ro sản xuất ô tô của Vinfast. Bao gồm về nhận diện và phân tích rủi ro. Tác giả đã đưa ra những số liệu cụ thể minh chứng cho quan điểm này của mình. Cụ thể là có rủi ro cạnh tranh, về thương hiệu, về khách hàng, về nhân lực, về tài chính. Tiếp theo, tác giả đưa ra vấn đề về đo lường rủi ro qua từng mức độ khác nhau. Đồng thời, cho thấy kiểm soát rủi ro về vấn đề nghiên cứu. Không dừng lại ở đây, tác giả cho thấy vấn đề tài trợ, xử lý rủi ro.

Như vậy, ta có thể nhận thấy được đây là bài mẫu tiểu luận về Vinfast phân tích được đúng trọng tâm của đề tài nghiên cứu. Bài viết được triển khai nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Sử dụng những số liệu khảo sát chính xác, những biều đồ logic để minh chứng cho các luận điểm và quan điểm cá nhân của mình. Đây là bài mẫu tiểu luận về vinfast hay mà bạn không thể bỏ qua. Hãy tham khảo để có thêm những định hướng và những thông tin mới cho bài làm của mình.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Đo lường sức khỏe thương hiệu xe máy điện Vinfast Klara trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

Bài mẫu sau đây chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn là một đề tài tiểu luận về Vinfast. Bài viết được hoàn thành bởi sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường đại học kinh tế Huế – Đại học Huế. Dưới sự hướng dẫn khoa học của Thạc sĩ Phan Thị Thanh Thủy. Toàn bài có tất cả 28 trang và được nghiên cứu vào năm 2020, đáp ứng được mọi yêu cầu về thể thức trình bày của một đề tài nghiên cứu khoa học. Bài viết này cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía sinh viên.

Chương 1, tác giả đã tiến hành tổng quan về thương hiệu và đo lường sức khỏe thương hiệu. Đầu tiên, tác giả cho thấy cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu. Thông qua khái niệm, phân biệt, đặc điểm, phân loại, chức năng, vai trò và một số yếu tố cấu thành. Tác giả còn thể hiện về thương hiệu mạnh và các bước tại thành thương hiệu mạnh. Đồng thời, đưa ra được đo lường sức khỏe thương hiệu thông qua 3 yếu tố khác nhau. Không dừng lại ở đó, tác giả còn chỉ ra được các nghiên cứu và mô hình trước đây về vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo, tác giả thể hiện cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Cụ thể, tác giả đưa ra được thực trạng đo lường sức khỏe thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam và khái quát về thị trường tiêu thụ sản phẩm ở tình thừa thiên Huế.

Chương 2, tác giả cho thấy đo lường sức khỏe thương hiệu xe máy điện Vinfast Klara trên địa bàn nghiên cứu. Đầu tiên, tác giả tiến hành tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô thương mại và vai trò trong việc phân phối Vinfast Klara trên địa bàn nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã trình bày về tổng công ty thông qua quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của vấn đề. Tiếp theo, tác giả tiến hành phân tích hoạt động marketing xây dựng thương hiệu trong thời gian qua của doanh nghiệp này. Tác giả đã trình bày về thụ trường mục tiêu, đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, cho thấy hoạt động marketing xây dựng thương hiệu Vinfast Klara trong thời gian qua. Thông qua các chính sách khác nhau. Không những thế, tác giả còn trình bày về hoạt động của các nhà phân phối nhằm xây dựng thương hiệu. Và đưa ra kết quá đánh giá về trọng tâm của đề tài nghiên cứu này.

XEM THÊM ==> Download 10 Bài Mẫu Tiểu Luận Về Công Ty Bibica, 9 Điểm

Chương 3, tác giả đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe thương hiệu xe máy điện Vinfast Klara trên địa bàn tỉnh thừa thiên Huế. Đầu tiên, tác giả cho thấy cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao sức khỏe thương hiệu xe máy điện Vinfast Klara. Bao gồm về các định hướng, kết quả nghiên cứu. Tiếp theo, tác giả đưa ra các giải pháp về vấn đề nghiên cứu. Cụ thể là giải pháp về tỷ lệ nhận biết, tỷ lệ dùng thử. Tiến hành nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng và mức độ trung thành của khách hàng.

Như vậy, ta có thể thấy được đây là một bài tiểu luận về Vinfast và đã thể hiện được đúng nội dung trọng tâm của bài tiểu luận. Bài viết đã tiến hành phân tích vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Cùng với đó đưa ra những quan điểm cá nhân của mình để đánh giá, nhận xét về vấn đề nghiên cứu. Và có những cơ sở lý luận sắc bén, củng cố cho tính khả thi và thuyết phục của đề tài nghiên cứu. Bài viết này sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về một đề tài tiểu luận về Vinfast. Giúp bạn có những định hướng phát triển mới cho bài tiểu luận của mình.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua xe Vinfast của khách hàng thành phố Hồ Chí Minh.

          Bài mẫu số 3 chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn là một đề tài tiểu luận về Vinfast hay được nghiên cứu bởi sinh viên trường đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Và được hướng dẫn khoa học bởi Tiến sĩ Trần Văn Đạt. Bài viết đã khai thác và nghiên cứu vấn đề sát với trọng tâm yêu cầu của đề tài tiểu luận. Toàn bài có tất cả 23 trang và đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu về giá trị nội dung và hình thức trình bày của bài tiểu luận. 

Chương 1, tác giả đã đưa ra cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu cho đề tài. Đầu tiên tác giả thể hiện cơ sở lý thuyết về ý định mua sắm của khách hàng thông qua khái niệm. Đau vùng khái niệm về hành vi người tiêu dùng và ý định mua sắm. Tác giả còn đưa ra được các mô hình lý thuyết về ít tiêu dùng của khách hàng cụ thể là có 3 mô hình khác nhau. Tiếp theo tác giả đưa ra được lược khảo các nghiên cứu đi trước. Sau đó tác giả cho thấy mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đã cho thấy được mô hình nghiên cứu đề xuất phát giả thuyết nghiên cứu thông qua ý định mua xe ô tô in pháp Thái độ đối với các thuộc tính của xe ô tô và về vấn đề nhận thức kiểm soát hành vi.

Bài mẫu tiểu luận về Vinfast
Bài mẫu tiểu luận về Vinfast

Chương 2 tác giả cho thấy các phương pháp nghiên cứu của đề tài. Đầu tiên là về phương pháp nghiên cứu bao gồm nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng. Tiếp theo tác giả thể hiện sự chăm lo cho các nhân tố trong mô hình nghiên cứu bao gồm Thái độ đối với các thuộc tính chuyển chủ quan nhận thức kiểm soát hành vi và ý định mua xe ô tô vin Phát.

Chương 3 tác giả đưa ra được kết quả nghiên cứu của đề tài. Đầu tiên tác giả tiến hành phân tích Thống kê mô tả các biến nghiên cứu. Tiếp theo các dạng tiến hành đưa ra được kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo. Cuộc thi làm việc kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua các biến độc lập bao gồm thái độ với các thuộc tính truyền thống quan nhận thức kiểm soát hành vi và kiểm định độ tin cậy thang đo các biến phụ thuộc. Không dừng lại ở đó tác giả tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA. Hôm qua hai khía cạnh khác nhau. Và phân tích về kết quả hồi quy mô hình bao gồm về năm góc độ. Tác giả cũng tiến hành kiểm định và đưa ra các giả thuyết nghiên cứu cho đến tài cụ thể tác giả đã đưa ra được ba nhóm giả thuyết khác nhau.

Qua đó, ta nhận thấy được đây là bài mẫu tiểu luận về Vinfast đã thể hiện được nội dung chính của đề tài nghiên cứu. Bài viết đã cho thấy được nội dung chính ở nhiều góc độ khác nhau của vấn đề nghiên cứu. Tác giả cũng đã vận dụng kinh hoạt những số liệu nghiên cứu cụ thể để làm rõ cho những luận điểm của mình. Đồng thời, tác giả còn nêu ra được những cơ sở lý luận sắc bén, thuyết phục cho đề tài nghiên cứu. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu bài tiểu luận về Vinfast của mình thì có thể tham khảo bài mẫu này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu xe máy điện vinhphat trên địa bàn thành phố Huế.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu của ngày hôm nay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một đề tài tiểu luận về Vinfast của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế thuộc đại học Huế. Bài viết được tiến hành dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hòa. Bài viết bao gồm 25 trang được nghiên cứu vào năm 2020 là 1 lít tài tình cảm với mẹ thể hiện được bản chất của vấn đề nghiên cứu.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận thực tiễn về thương hiệu và nhận biết thương hiệu của đề tài. Thứ nhất tác giả đã đưa ra được có lý thuyết về thương hiệu bao gồm khái niệm chức năng vai trò. Thứ hai tác giả tiến hành đưa ra được nhận biết về thương hiệu thông qua các cấp độ nhận biết về hệ thống nhận diện các yếu tố nhận biết. Cùng với đó tác giả thể hiện mô hình nghiên cứu của đề tài bao gồm một số nghiên cứu liên quan và mô hình liên quan. Đồng thời tác giả thể hiện được cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

Chương 2 tác giả tiến hành đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng thì thương hiệu xe máy điện vin phát trên địa bàn thành phố Huế. Đầu tiên tác giả đã tổng quan về công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh viên phát và đại lý ủy quyền vin phát Huế. Vấn đề được tác giả thể hiện thông qua giới thiệu sơ lược về công ty về cơ cấu tổ chức đối thủ cạnh tranh các sản phẩm kết quả hoạt động trong thời gian qua. Tiếp theo tác giả đưa ra một số hoạt động nhận diện thương hiệu. Cụ thể đó là hệ thống nhận diện thương hiệu các yếu tố nhận biết. Cùng với đỏ tác giả đưa ra được đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng thành phố Huế đối với thương hiệu xe máy điện vin Phát. Vấn đề của tác giả thể hiện thông qua 9 yếu tố khác nhau.

Chương 3 tác giả đưa ra định hướng và giải pháp nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu xe máy điện Vinfast Klara. Đầu tiên tác giả đưa ra định hướng nâng cao mức độ nhận biết về vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo tác giả thể hiện một số giải pháp nâng cao mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu này. Cụ thể đó là giải pháp đối với nhân tố trên dữ liệu từ với logo đối với Câu khẩu hiệu đối với đồng phục và đối với việc quảng bá thương hiệu.

Đánh giá chung, đây là một bài tiểu luận về Vinfast và được đánh giá cao về giá trị nội dung và hình thức trình bày. Tác giả cũng đã tiến hành phân tích và làm nổi bật lên được trọng tâm của đề tài tiểu luận. Tác giả đã đưa ra những quan điểm và đánh giá cá nhân của mình về vấn đề nghiên cứu. Cùng với các cơ sở lý luận sắc bén, thuyết phục cho đề tài nghiên cứu của mình. Bài viết này là một sự lựa chọn hoàn hảo để giúp bạn có thêm những thông tin bổ ích cho phần trình bày bài tiểu luận của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua xe máy điện Vinfast của người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu tiểu luận về Vinfast được đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ số 50 năm 2021. Bài viết này là kết quả nghiên cứu của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết đã khai thác về chủ đề xe máy Điện Biên pháp một phương tiện xanh cho mọi nhà. Bài viết này của tất cả 16 trang thể hiện đúng đầy đủ nội dung của Đề tài nghiên cứu.

-Nội dung: Dựa vào những kết quả nghiên cứu từ quá trình khảo sát và thực địa của mình, tác giả đã tiến hành phân tích và nghiên cứu vấn đề theo những nội dung khác nhau. Và đưa ra những số liệu nghiên cứu cụ thể, phục vụ cho quá trình phân tích, đánh giá vấn đề nghiên cứu của mình.

Vấn đề đầu tiên tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu cho đề tài của mình. Thứ nhất về cơ sở lý thuyết tác giả đã cho thấy khái niệm xe máy điện Vinfast qua từng giai đoạn. Đồng thời thể hiện các mô hình về hành vi người tiêu dùng đối với sản phẩm này. Tác giả cũng đã cho thấy được các khái niệm về ý định mua hàng hóa mô hình lý thuyết có liên quan tới đề tài nghiên cứu cụ thể là các thuyết hành động hợp lý thuyết hành vi dụ định thuyết chấp nhận công nghệ. Không những thế tác giả còn tiến hành đưa ra các nghiên cứu có liên quan cụ thể tác giả đã chỉ ra được hai mô hình nghiên cứu có liên quan tới vấn đề. Tiếp theo tác giả đưa ra mô hình và giả thuyết nghiên cứu cho đề tài của mình. Cụ thể thao tác giả đã cho thấy mô hình và giả thuyết nghiên cứu về nhận thức môi trường về thái độ của người mua hàng tác động đến ý định mua xe về nhận thức kiểm soát hành vi về chuẩn chủ quan về chính sách khuyến mãi.

XEM THÊM ==> Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh + 7 Bài Mẫu

Vấn đề thứ hai tác giả chỉ ra các phương pháp nghiên cứu cho đến tài của mình. Đầu tiên tác giả đã đưa ra được phương pháp lấy mẫu thể hiện thông qua 200 mẫu khảo sát bằng các bảng hỏi. Tiếp theo tác giả đưa ra được than non nghiên cứu đau bụng các nhân tố khác biển quan sát và trích từ các nguồn khác nhau. Cụ thể tác giả đã cho thấy các nhân tố về môi trường về thái độ và nhận thức kiểm soát hành vi việc hấp dẫn của các phương tiện khác về truyền thống quan đến chính sách khuyến mãi và để ý định mua hàng của khách hàng.

Vấn đề thứ 3 tác giả đưa ra kết quả nghiên cứu của mình. Đầu tiên là vì đặc điểm của mẫu khảo sát tác giả đã đưa ra được các đặc điểm về giới tính độ tuổi trình độ học vấn nghề nghiệp và thu nhập của khách hàng. Tiếp theo tác giả đưa ra kết quả đánh giá trung bình của các nhân tố. Cùng với đó cho thấy kết quả phân tích độ tin cậy thang đo về các mã hóa và các số biến quan sát. Tác giả cũng đã chỉ ra được kết quả phân tích nhân tố EFA. Tiến hành kiểm định tương quan và đưa ra kết quả hồi quy cho vấn đề.

Do đó, ta có thể thấy đây là một bài mẫu tiểu luận về công ty Vinfast và đã đáp ứng được mọi yêu cầu về thể thức, nội dung của một bài tiểu luận đạt chuẩn. Bài viết được triển khai nghiên cứu và trình bày dưới nhiều góc độ khác nhau. Thể hiện được nội dung trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Không những thế tác giả còn tiến hành đưa ra những số liệu minh chứng cụ thể làm rõ hơn về đề tài nghiên cứu của mình. Và đưa ra được quan điểm cá nhân của mình để đánh giá, nhận xét về vấn đề nghiên cứu. Bạn nên tham khảo bài mẫu này để có được một cách triển khai ý và xử lý số liệu một cách mượt mà cho đề tài tiểu luận của mình.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x