Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Về Văn Hóa Tiêu Biểu, Điểm Cao

Bài mẫu tiểu luận về văn học

Danh Sách Những Đề Tài Tiểu Luận Về Văn Hóa Chọn lọc từ các trường đại học qua nhiều năm, cùng với tải các bài mẫu điểm cao của sinh viên giỏi. Vấn đề về văn hóa và bản sắc dân tộc, con người Việt Nam là một vấn đề mang tính nhân văn cao, nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ hiện nay. Trong xã hội hiện đại ngày nay khi mà công nghệ thông tin phát triển nhanh chóng, Việt Nam cũng gia nhập nhiều tổ chức trên thế giới, thì vấn đề về văn hóa của dân tộc cần phải chú trọng hơn cả. Hiện nay có rất nhiều các bạn sinh viên đã lựa chọn chủ đề về văn hóa là đề tài cho bài tiểu luận của mình. Một đề tài tiểu luận về văn hóa yêu cầu và đòi hỏi các bạn sinh viên cần phải có sự sáng tạo, tư duy nhạy bén. Các bạn cần phải biết cách để lựa chọn ra một đề tài tiểu luận phù hợp tới thực tế, phản ánh được tính chất của đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay có rất ít các bạn sinh viên làm được điều này. Có nhiều bạn chưa biết cách khai thác tài tiệu để nghiên cứu cho bài tiểu luận của mình. Cũng có những trường hợp sinh viên chưa biết cách lựa chọn một đề tài tiểu luận về văn hóa đúng cách. Để giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều thông tin nghiên cứu hữu ích cho bài tiểu luận của mình, cũng như là giúp các bạn sinh viên hiểu đúng vê thể loại tiểu luận này. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu tới các bạn danh sách những đề tài tiểu luận về văn hóa hay và bài mẫu tham khảo.

1. TOP những đề tài tiểu luận về văn hóa hay nhất hiện nay.

Văn hóa là một phạm trù nội dung hay và có nhiều khía cạnh để khai thác nghiên cứu. Các bạn có thể nghiên cứu về văn hóa Việt Nam qua từng vùng miền hay qua từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Để có được một đề tài tiểu luận về văn hóa phù hợp, các bạn cần phải biết cách lựa chọn sao cho đề tài mang tính khả thi cao, phản ánh được bản chất của vấn đề và quan trọng là bao hàm được giá trị nội dung cần nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều sinh viên chưa biết cách sắp xếp và lựa chọn một đề tài tiểu luận về văn hóa cho riêng mình. Nhằm giúp các bạn sinh viên giải đáp những thắc mắc này, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những đề tài tiểu luận:

Quá trình viết tiểu luận môn học, nếu các bạn không có thời gian hoàn thành hay cần làm điểm cao, có thể tham khảo dịch vụ thuê viết tiểu luận của Luanvantrust nhé.

 • Đề Tài Tiểu Luận Về Văn Hóa Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của Việt Nam trong thời đại hòa bình ngày nay – thực trạng và giải pháp.
 • Thực trạng nền văn hóa truyền thống của Việt Nam trong những năm gần đây gắn với bối cảnh đổi mới của nền kinh tế, xã hội – giải pháp cụ thể.
 • Một số biện pháp khắc phục và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục hồi nền văn hóa của nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay.
 • Một số yêu cầu đặt ra đối với việc phục hồi nền văn hóa truyền thống của Việt Nam trong bối cảnh xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay.
 • Vai trò và tầm quan trọng của việc phục hồi nền văn hóa của dân tộc ta trong khi Việt Nam đang gia nhận vào với các tổ chức trên thế giới.
 • Những vấn đề đặt ra đối với việc phục hồi và phát triển nền văn hóa truyền thống của Việt Nam – đặt trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện đại ngày nay.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện đại ngày nay.
 • Phân tích và trình bày nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc – ông cha ta đã giữ gìn và bảo tồn nền văn hóa dân tộc như thế nào.
 • Vấn đề bảo tồn và phát huy nền văn hóa truyền thống của dân tộc ta và ý thức của giới trẻ về vấn đề này – đặt trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội toàn cầu hóa ngày nay.
 • Một số vấn đề đặt ra trong việc giáo dục học sinh tiểu học về gìn giữ, phát huy nền văn hóa truyền thống của dân tộc trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nền văn hóa truyền thống của dân tộc ta trong xã hội hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày nay.
 • Vấn đề đặt ra trong việc giáo dục cho giới trẻ nhận thức về bảo vệ, phát huy và gìn giữ nền văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc của người Việt trong bối cảnh xã hội toàn cầu hóa hiện nay.
 • Đề tài tiểu luận về văn hóa Thực trạng nền văn hóa trong các doanh nghiệp, công ty lớn ở Việt Nam gắn với bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện đại hóa, toàn cầu hóa ngày nay.
 • Những thách thức đặt ra cho việc phát triển và bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể ở các làng nghề truyền thống – gắn với bối cảnh nền kinh tế ngày nay.
 • Yếu tố tác động và quyết định tới sự phát triển, bảo tồn giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc của Việt Nam trong xã hội hiện đại, phát triển ngày nay.
 • Vai trò và tầm quan trọng của Đảng và nhà nước ta trong việc đưa ra các chính sách, chủ trương nhằm phục hồi và bảo tồn nền văn hóa dân tộc trong nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Trình bày và phân tích các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giữ gìn và bảo tồn bản sắc dân tộc trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức của giới trẻ về văn hóa và bảo tồn nền văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
 • Trình bày và phân tích nền văn hóa của dân tộc ta thời kỳ Bắc thuộc, nêu ra được sự cố gắng và nỗ lực của ông cha ta trong việc bảo vệ và phát huy văn hóa của dân tộc.
 • Vấn đề đặt ra đối với việc thay đổi tư duy nhận thức của giới trẻ hiện nay về việc bảo tồn và phát huy tích cực nền văn hóa truyền thống của dân tộc ta trong thời đại ngày nay.

XEM THÊM ==>  Top 50 Đề Tài Luận Văn Di Sản Văn Hóa + 10 Bài Mẫu

 • Thực trạng nền văn hóa đọc sách của các sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội đặt trong thời kỳ xã hội ngày nay.
 • Thực trạng việc giáo dục, thay đổi tư duy, nhận thức của các bạn học sinh cấp trung học phổ thônh về văn hóa đọc sách trong thời đại công nghệ thông ton phát triển như ngày nay.
 • Một số biện pháp nhằm khắc phục và phát huy nền văn hóa ẩm thực của người Việt Nam qua nhiều thập kỉ qua – gắn với bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Thực trạng việc triển khai áp dụng các hình thức xử phạt theo pháp luật Việt Nam đối với các hành vi xâm phạm tới nền văn hóa truyền thống, bản sắc dân tộc của Việt Nam.
 • Những hạn chế cần phải khắc phục trong công tác triển khai thực hiện công tác bảo tồn, phát huy nền văn hóa dân tộc Việt Nam đối với bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện đại ngày nay.
 • Những vấn đề đặt ra trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống múa rối nước tại các làng nghề truyền thống ở Việt Nam gắn với bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Thực trạng việc triển khai, áp dụng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc của người Việt trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.
 • Đề Tài Tiểu Luận Về Văn Hóa Trình bày và phân tích được những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam còn lưu giữ đến tận ngày hôm nay.
 • Vai trò và tầm quan trọng của phương pháp giáo dục đối với việc phát triển, bảo tồn nền văn hóa truyền thống của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Thực trạng việc bảo tồn và phát huy nền văn hóa truyền thống của các sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước ngày nay.
 • Thực trạng nền văn hóa ứng xử trên không gian mạng xã hội của giới trẻ Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Phân tích và làm rõ được thực trạng văn hóa thời trang của học sinh sinh viên trong môi trường giáo dục ngày nay – thực trạng và giải pháp.
 • Những thách thức đặt ra đối với văn hóa truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO).
 • Trình bày và phân tích nền văn hóa của dân tộc ta trước và sau thời kỳ đổi mới năm 1986 – đánh giá những tích cực và tiêu cực của vấn đề.
 • Thực trạng nền văn hóa tiêu dùng của người dân Việt Nam ngày nay thực hiện trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa.
 • Đề Tài Tiểu Luận Về Văn Hóa
  Đề Tài Tiểu Luận Về Văn Hóa

  Một số biện pháp khắc phục và nâng cao nhận thức của giới trẻ hiện nay về giữ gìn, bảo tồn và phát huy nền văn hóa truyền thống của dân tộc trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện nay.

 • Thực trạng nhận thức của học sinh, sinh viên ngày nay về giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, văn hóa truyền thống của người Việt Nam trong thời đại ngày nay.
 • Thực trạng việc triển khai áp dụng các chế tài xử phạt được quy đinh trong luật pháp Việt Nam về việc xâm phạm tới nền văn hóa truyền thống của Việt Nam.
 • Thực trạng nền văn hóa đọc của học sinh sinh viên trong xã hội hiện đại, công nghệ thông tin phát triển như ngày nay – phương pháp giải quyết cụ thể.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới tư duy, nhận thức của phần lớn học sinh, sinh viên về giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc ta gắn với thời đại ngày nay.
 • Thực trạng nền văn hóa truyền thống của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế xã hội hiện đại, toàn cầu hóa ngày nay – giải pháp khắc phục.
 • Những vấn đề đặt ra cho việc thay đổi tư duy nhận thức của học sinh, sinh viên về giữ bìn và phát huy bản sắc dân tộc đặt trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Một số biện pháp khắc phục và nâng cao tình trạng văn hóa đọc của các bạn sinh viên, học viên tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày nay.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nền văn hóa đọc của các bạn học sinh, sinh viên trong xã hội hiện đại và toàn cầu hóa ngày nay.
 • Đề Tài Tiểu Luận Về Văn Hóa Trình bày và phân tích tình trạng nền văn hóa thời trang của giới trẻ Việt Nam ngày nay – những biện pháp khắc phục.
 • Thực trạng văn hóa tiêu dùng của người dân Việt Nam khi mua hàng tại các siêu thị trên cả nước gắn với bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Phân tích và làm rõ những hạn chế cần phải khắc phục đối với văn hóa ứng xử trên không gian mạng xã hội của giới trẻ Việt Nam hiện nay.
 • Thực trạng nền văn hóa mua hàng của người dân Việt Nam trong xã hội hiện đại ngày nay và cụ thể là trong bối cảnh đại dịch Covid – 19.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới văn hóa ứng xử của giới trẻ Việt Nam trên các không gian mạng xã hội ngày nay.
 • Thực trạng triển khai áp dụng các biện pháp xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về xâm hại nền văn hóa truyền thống của Việt Nam trong xã hội hiện đại ngày nay.

2. Download bài mẫu tiểu luận về văn hóa điểm cao cho bạn tham khảo.

Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện bài tiểu luận về văn hóa của mình, có nhiều bạn sinh viên gặp những khó khăn trong việc triển khai ý và sử dụng những phương pháp lập luận. Cũng có nhiều bạn sinh viên chưa tìm được những tài liệu khoa học để nghiên cứu, khai thác những cơ sở lý luận cho đề tài tiểu luận về văn hóa của mình. Bởi vì bản chất của một đề tài tiểu luận về văn hóa thiên nhiều về yếu tố thực tiễn, cho nên yêu cầu và đòi hỏi các bạn sinh viên phải linh hoạt trong khi vận dụng những kiến thực thực tiễn. Để giúp cho các bạn sinh viên có thể hoàn thành tốt hơn bài tiểu luận của mình. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một số bài mẫu tiểu luận về văn hóa điểm cao cho bạn tham khảo.

Bài mẫu 1: văn hóa Việt Nam và những nét đặc trưng khác biệt về văn hóa so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Bài mẫu đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn là một bài mẫu tiểu luận về văn hóa hay, đạt được thành tích cao. Đây là kết quả nghiên cứu của một bạn sinh viên có nhiều năm được học sinh giỏi và được sự hướng dẫn tỉ mỉ của giảng viên phụ trách bộ môn. Bài viết này bao gồm 17 trang, đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu về hình thức và nội dung của một đề tài tiểu luận đạt chuẩn. Không những thế bài viết còn thu hút được nhiều sự quan tâm, đánh giá cao từ các bạn sinh viên và giảng viên khoa học.

Vấn đề thứ nhất, tác giả đã khái quát về địa bàn nghiên cứu – văn hóa Đông Nam Á. Đầu tiên, tác giả cho thấy được Đông Nam Á là một khu vực địa lý, văn hóa, lịch sử thống nhất. Tiếp theo, tác giả trình bày về Đông Nam Á – là một khu vực chịu sự ảnh hưởng của các nền văn hoá lớn nhưng vẫn tạo được bản sắc riêng và có những đóng góp quan trọng vào kho tàng văn hoá thế giới. Sau đó, tác giả cũng đã đưa ra được văn hóa Đông Nam Á là một nền văn hoá thống nhất trong sự đa dạng. Không dừng lại ở đó, tác giả cho thấy Đông Nam Á – khu vực mang tính chất mở, tiếp nhận có chọn lọc những yếu tố tích cực từ bên ngoài. Và đưa ra vấn đề Đông Nam Á – là khu vực còn duy trì các đặc trưng văn hoá mang tính nông thôn.

XEM THÊM ==>  Luận Văn Thạc Sĩ Về Văn Hóa Công Sở 50 Đề Tài +15 Bài Mẫu

Chương 2, tác giả cho thấy vấn đề văn hóa Việt Nam và những nét đặc trưng khác biệt về văn hoá so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Thông qua, thứ nhất là lịch sử hình thành văn hóa Việt Nam. Thứ hai là những đặc trưng khác biệt của văn hoá Việt Nam so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Vấn đề này, được tác giả thể hiện thông qua 3 khía cạnh nội dung khác nhau. Để có được những thông tin nghiên cứu này, tác giả đã phải phân tích và triển khai khảo sát nhiều tài liệu khoa học khác nhau.

Như vậy, ta có thể thấy đây là mẫu tiểu luận về văn hóa đã trình bày được đúng trọng tâm của đề tài nghiên cứu. Bài viết được tiến hành nghiên cứu trên nhiều góc độ khác nhau và mỗi khía cạnh, góc độ nội dung tác giả đều đưa ra được những dữ liệu nghiên cứu minh chứng cụ thể. Nhằm tăng tính thuyết phục và tính minh bạch của vấn đề nghiên cứu. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những định hướng mới mẻ và cách nhìn khác để bạn có thể triển khai tốt hơn bài tiểu luận về văn hóa của mình.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Bài mẫu số hai chúng tôi muốn chia sẻ và giới thiệu tới các bạn là một đề tài tiểu luận về văn hóa hay, thể hiện được đúng trọng tâm đề tài nghiên cứu. Bài viết đã lấy chủ đề chính là nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Và thể hiện đầy đủ mọi yêu cầu về hình thức trình bày, giá trị nội dung của đề tài nghiên cứu này. Bài viết có tất cả 20 trang, được nghiên cứu vào năm 2019. Là một đề tài nghiên cứu khá mới mẻ, đạt được điểm số cao và nhận về nhiều đánh giá tích cực.

Vấn đề đầu tiên, tác giả đã đưa ra được vấn đề lý luận chung cho đề tài nghiên cứu của mình. Thứ nhất, tác giả đưa ra được khái niệm phủ định biện chứng. Thứ hai, tác giả đưa ra đặc điểm của phủ định biện chứng. Cùng với đó, tác giả cho thấy cơ sở thực tiễn cho đề tài tiểu luận về văn hóa của mình. Bao gồm điều tất yếu của việc xây dựng nền văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp theo, tác giả đưa ra đươc hiện thực nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay. Cụ thể, tác giả đã đưa ra được những thành tựu, những hạn chế, các nhóm nguyên nhân của thành tựu và hạn chế. Một nội dung nữa, tác giả triển khai về vấn đề biện pháp xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện đại. Từ cách nhìn nhận ở góc độ chung đến những cách nhìn nhận ở góc độ hẹp hơn.

Nhìn chung, ta có thể thấy đây là một bài mẫu tiểu luận về văn hóa. Bài viết đã phân tích và cho thấy vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Luôn bám sát vào yêu cầu và thực tiễn của địa bàn nghiên cứu để triển khai và phân tích vấn đề. Chính vì thế làm cho vấn đề trở nên có chiều sâu và thuyết phục hơn. Và đưa ra những cơ sở lý luận chặt chẽ củng cố cho đề tài nghiên cứu của mình. Đồng thời, tác giả đưa ra được những quan điểm, đánh giá cá nhân về vấn đề nghiên cứu. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn được cách làm đúng và chuẩn của một đề tài tiểu luận về văn hóa.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Nhận thức về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.

Tiếp theo sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một bài mẫu tiểu luận về văn học hay và đạt được điểm số cao. Bài viết này đã nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên mặc dù đã trải qua nhiều năm. Đây là kết quả nghiên cứu khoa học của một bạn sinh viên có nhiều năm được học sinh xuất sắc và được hướng dẫn bởi giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Bài viết gồm 20 trang thể hiện được đầy đủ mọi yêu cầu về thể thức và nội dung của một đề tài tiểu luận đạt chuẩn.

-Hình thức: bài viết này được triển khai nghiên cứu và trình bày một cách khoa học, logic. Bìa của bài tiểu luận cũng được thể hiện một cách sáng tạo và đẹp mắt nhằm tạo ấn tượng tốt với giảng viên chấm bài. Bố cục của bài tiểu luận này cũng được phân bổ hợp lý và rõ ràng. Thể hiện được đúng trọng tâm đề tài nghiên cứu.

-Nội dung: Trải quan một quá trình nghiên cứu và khảo sát từ thực tiễn. Tác giả đã thu thập được nhiều thông tin hữu ích, phục vụ cho việc phân tích, làm rõ vấn đề trọng tâm của bài tiểu luận. Từ đó, tác giả đã tiến hành phân tích vấn đề dựa trên những vấn đề cơ bản sau:

Bài mẫu tiểu luận về văn học
Bài mẫu tiểu luận về văn học

Vấn đề đầu tiên, tác giả đưa ra nhận thức về nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam. Cụ thể tác giả đã trả lời cho câu hỏi “văn hóa là gì?”, “tiên tiến là gì?”, “dân tộc là gì?”. Không những thế, tác giả còn thể hiện được mối quan hệ giữa văn hóa và dân tộc. Thể hiện được bản sắc dân tộc thông qua nhiều phương diện khác nhau. Cùng với đó, tác giả cho thấy được nét đậm đà bản sắc dân tộc trong văn hóa Việt Nam. Vấn đề này được tác giả thể hiện thông qua nhiều nội dung khác nhau và có sự đánh giá, nhận xét về từng vấn đề.

Vấn đề thứ hai, tác giả đã đưa ra được vấn đề sinh viên cần phải làm gì để củng cố và phát triển tính chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam. Đầu tiên tác giả thể hiện bản sắc dân tộc của Việt Nam được coi là điều quan trọng. Tiếp theo, tác giả cho thấy vai trò của một sinh viên trong công cuộc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Thông qua hai góc độ khác nhau là một công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là một sinh viên – thế hệ tương lai của đất nước. Một lần nữa khẳng định giá trị tốt đẹp của xã hội và con người Việt Nam.

Qua đó, ta nhận thây được đây là một bài mẫu tiểu luận về văn hóa đã đánh giá một cách toàn diện nhất về vấn đề nghiên cứu. Cho thấy được mọi khía cạnh nội dung của vấn đề và có những thông tin nghiên cứu cụ thể để chứng minh cho từng khía cạnh. Cùng với đó, tác giả cũng đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình để đánh giá, nhân xét vấn đề nghiên cứu. Thể hiện được tính khách quan và khái quát về đề tài nghiên cứu. Bài viết này là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn để có thêm những thông tin hữu ích với bài tiểu luận về văn hóa của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu của ngày hôm nay, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu tới các bạn một đề tài tiểu luận về văn hóa hay. Bài viết được tiến hành nghiên cứu bởi một nhóm sinh viên năng động, tích cực. Toàn bài có tất cả 28 trang, thể hiện được đúng trọng tâm yêu cầu của bài tiểu luận về văn hóa – vận dụng quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay.

Vấn đề đầu tiên, tác giả đưa ra được cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu của mình. Thứ nhất, tác giả thể hiện văn hóa và vai trò của nó đối với sự phát triển của con người và xã hội. Cụ thể là về thuộc tính và định nghĩa của văn hóa, nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, quan niệm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tiếp theo, tác giả thể hiện văn hóa kinh doanh và nền văn hóa kinh doanh. Bao gồm về văn hóa kinh doanh và nền văn hóa kinh doanh.

Vấn đề thứ hai, tác giả tiến hành nghiên cứu về thực trạng xây dựng nền văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay.  Đầu tiên, tác giả đưa ra vấn đề tại sao phải xây dựng nền văn hóa kinh doanh. Tiếp theo, tác giả cho thấy thực trạng nền văn hóa kinh doanh ở nước ta. Thông qua đặc điểm của nền văn hóa kinh doanh ở nước ta qua từng giai đoạn và thành tựu và hạn chế của văn hóa kinh doanh Việt Nam. Cùng với đó, tác giả thể hiện những chiến lược xây dựng nền văn hóa kinh doanh ở Việt Nam.

XEM THÊM ==>  Tổng hợp danh sách các bài Tiểu Luận Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam

Đánh giá chung, ta có thể thấy được đây là một bài tiểu luận về văn hóa thể hiện đúng và đầy đủ về trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Tác giả đã đánh giá được vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau. Và cũng đã thể hiện được quan điểm cá nhân của mình về vấn đề bài tiểu luận. Tác giả đã nghiên cứu và đưa ra được những cơ sở lý luận sắc bén kết hợp với những phương pháp nghiên cứu khoa học chặt chẽ, đã làm nổi bật lên vấn đề nghiên cứu. Bạn có thể tham khảo bài viết này để có thêm nhiều thông tin hữu ích cho phần trình bày bài tiểu luận của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Sự khác nhau về văn hóa của người Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam đối với sản phẩm thời trang.

Bài mẫu sau đây chúng tôi muốn trình bày tới các bạn là một bài mẫu tiểu luận về văn hóa được nghiên cứu bởi sinh viên khoa Kinh tế, trường Đại học Vinh. Được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến Sĩ Bùi Đinh Luân và Ninh Thái Việt Long. Bài viết đã nghiên cứu về vấn đề khác nhau giữa văn hóa của người miền Bắc và miền Nam Việt Nam đối với sản phẩm thời trang. Toàn bài có tất cả 11 trang nhưng thể hiện được đầy đủ mọi giá trị nội dung của vấn đề nghiên cứu.

Vấn đề đầu tiên, tác giả cho thấy những cơ sở lý luận về văn hóa và nền văn hóa nói chung. Thứ nhất tác giả thể hiện khái niệm của vấn đề nghiên cứu. Thứ hai, tác giả cho thấy các thành tố của văn hóa. Cụ thể là có thẩm mỹ, giá trị, thái độ, tập quán và phong tục, cấu trúc xã hội, tôn giáo, giao tiếp cá nhân, giáo dục, môi trường tự nhiên, …

Vấn đề thứ hai, tác giả cho thấy sự khác nhau giữa văn hoá miền bắc và miền nam đối với sản phẩm thời trang. Đầu tiên, tác giả cho thấy người miền Nam độc lập trong mua sắm hơn người miền Bắc. Tiếp theo, tác giả thể hiện người miền Nam sống cho hiện tại và người miền Bắc sống cho tương lai. Cùng với đó, tác giả đưa ra quan điểm người miền Nam mua gì mình thích, người miền Bắc mua “hàng hiệu” mình thích. Và người miền Nam “kết” từ ấn tượng đầu bên, miền Bắc đắn đo năm lần bảy lượt. Không dừng lại ở đó, tác giả còn thể hiện người Miền Bắc coi trọng vẻ bề ngoài, miền Nam ưu tiên giá trị đích thực. Người miền Nam mua sắm tùy hứng, người miền Bắc lên lịch rõ ràng.

Vấn đề thứ ba, tác giả cho thấy cách thức thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp với văn hóa. Đầu tiên tác giả đưa ra các căn cứ để đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Tiếp theo cho thấy những chiến lược phù hợp với từng vùng miền Nam và Bắc. Sau đó đưa ra ý kiến cá nhân để tóm gọn lại vấn đề.

Chính vì vậy, ta nhận thấy được, tác giả đã trình bày và triển khai thành công một đề tài tiểu luận về văn hóa. Bài viết được các chuyên gia trong nghề đánh giá cao về chất lượng nội dung và hình thức trình bày khoa học. Làm nổi bật lên trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Không những thế, tác giả còn thể hiện được quan điểm cá nhân của mình về vấn đề nghiên cứu. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình làm bài tiểu luận về văn hóa của mình thì không nên bỏ qua bài mẫu này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì – Tỉnh phú Thọ.

Vấn là một bài tiểu luận về văn hóa hay, thể hiện được đầy đủ giá trị nội dung của vấn đề nghiên cứu. Đây là kết quả nghiên cứu của sinh viên trường đại học sư phạm thuộc đại học thái nguyên. Dưới sự hướng dẫn khoa học của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vũ Bích Hiền. Toàn bài có tất cả 25 trang và được nghiên cứu vào năm 2018. Bài viết đã thể hiện và đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu về thể thức trình bày và giá trị nội dung của một bài tiểu luận đạt chuẩn.

Chương 1, tác giả đưa ra cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu tại địa bàn nghiên cứu. Thứ nhất, tác giả tiến hành tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Cụ thể là nghiên cứu về giáo dục giá trị đạo đức và di sản văn hóa; và về quản lý hoạt động giáo dục. Tiếp theo, tác giả đưa ra giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua 3 phương diện khác nhau. Cùng với đó, thể hiện giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở. Bao gồm 5 khía cạnh nội dung khác nhau được tác giả khai thác. Đồng thời, tác giả còn chot hất quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở thông qua 4 khía cạnh khác nhau. Không những thế, tác giả còn đưa ra các yếu tố bên trong và bên ngoài đã ảnh hưởng tới quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở.

XEM THÊM ==>  Tải 9 bài tiểu luận xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc

Chương 2, tác giả đưa ra thực trạng vấn đề nghiên cứu trên địa bàn nghiên cứu. Thứ nhất, tác giả cho thấy vài nét về giáo dục tại địa bàn nghiên cứu. Cụ thể là về kinh tế – xã hội và giáo dục đào tạo. Tiếp theo, tác giả giới thiệu về cách thức khảo sát thực trạng. Và cho thấy thực trạng giáo dục giá trị di sản văn hoá thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì. Thông qua, nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên; chương trình giáo dục vấn đề nghiên cứu tại đây. Không dừng lại ở đây, tác giả còn cho thấy được thực trạng quản lý giáo dục giá trị di sản văn hoá thông qua dạy học các môn khoa học xã hội ở các trường trung học cơ sở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Thông qua 4 khía cạnh nội dung khác nhau. Cùng với đó, tác giả tiến hành đánh giá chung về vấn đề nghiên cứu. Bao gồm về 4 phương diện khác nhau.

Chương 3, tác giả đưa ra các biện pháp cụ thể cho đề tài nghiên cứu của mình. Đầu tiên, tác giả chỉ ra các định hưởng cho vấn đề nghiên cứu. Cụ thể là 2 định hướng và nguyên tắc khác nhau. Tiếp theo, tác giả cho thấy các biện pháp quản lý giáo dục giá trị di sản văn hóa. Tác giả đã đề ra được 4 nhóm giải quyết khác nhau cho vấn đề nghiên cứu. Sau đó, tác giả thể hiện mối quan hệ giữa các biện pháp quản lý dạy học giá trị di sản văn hóa vào thực tiễn việc dạy học. Và tiến hành khảo nghiệm về phương pháp đó. Khảo nghiệm thông qua 5 giai đoạn khác nhau.

DOWNLOAD

Do đó, ta nhận thấy được bài viết này là một đề tài tiểu luận về văn hóa đã thể hiện được đúng trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Bài viết đã triển khai phân tích vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau và có những số liệu nghiên cứu đi kèm. Nhằm tăng thêm tính thuyết phục cho đề tài nghiên cứu của mình. Tác giả cũng đã đề ra được những biện pháp cụ thể cho vấn đề nghiên cứu của mình. Nếu bạn đang gặp khó khăn và mong muốn tìm kiếm, tham khảo một bài mẫu tiểu luận về văn hóa thì có thể tham khảo bài mẫu này.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x