Danh Sách 50 Đề Tài Tiểu Luận Về Quyền Con Người [+10 Bài Mẫu]

Bài mẫu tiểu luận về quyền con người

Danh sách các đề tài Tiểu Luận Về Quyền Con Người được thu gom từ các nguồn tài liệu hay và các bài mẫu về quyền con người cho sinh viên tham khảo. Trong xã hội ngày càng hiện đại, quyền lợi con người ngày càng nâng cao và phát triển. Vì vậy, để đảm bảo nhân phẩm, nhu cầu và lợi ích cũng như năng lực của con người nhà nước đã đề ra phương pháp áp dụng về luật pháp để bảo vệ quyền lợi của con người. Không biết các bài tiểu luận viết về quyền con người và được đánh giá rất cao. Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu một số các đề tài tiểu luận về con người và một số bài mẫu tiểu luận về quyền con người.

Dưới đây là đề tài Tiểu Luận Về Quyền Con Người, các bạn sinh viên có nhu cầu hỗ trợ viết tiểu luận có thể tham khảo qua dịch vụ thuê viết tiểu luận của Luận Văn Trust nhé.

ĐÔI NÉT VỀ KHÁI NIỆM QUYỀN CON NGƯỜI

Quyền con người là toàn bộ các quyền lợi, tự do và đặc quyền được công nhận dành cho con người. Tính chất của nó được sinh ra từ bản chất của con người và được hiện hữu bởi pháp luật. Đây là những quyền tự nhiên, thiêng liêng và bất khả xâm phạm do đứng tạo hóa ban cho con người như: quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, những quyền tối thiểu của con người mà bất kỳ chính phủ nào cũng phải bảo vệ.

Quyền con người không những được nhìn nhận trên quan điểm tự nhiên mà còn được nhìn nhận trên quan điểm quyền pháp lý. Nói một cách khác quyền con người được đảm bảo bởi pháp luật nhằm chống lại những hành động và sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, Cũng như quyền lợi tự do cơ bản của con người.

Các quyền lợi con người được thế giới công nhận và bảo vệ, được tuyên bố trong nhiều văn kiện pháp lý quốc tế mà đặc biệt là trong ba văn kiện quan trọng nhất được coi là bộ luật quốc tế về quyền con người đó là tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948, công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966, công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966.

Điều đó cho thấy, quyền con người không chỉ được đất nước chính phủ công nhận mà còn cả quốc tế công nhận. Đó là quyền lợi của mỗi cá nhân được hưởng.

Quyền con người có thể được phân thành hai nhóm chính:

các quyền dân sự, chính trị

Các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

 • Lý luận về quyền con người.
 • Giáo dục quyền con người, quyền công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay.
 • Một số vấn đề lý luận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh.
 • Bảo vệ quyền con người trong pháp luật trách nhiệm bồi thường nhà nước ở Việt Nam.
 • Bảo vệ, thúc đẩy một số quyền dân sự của người khuyết tật ở Việt Nam.
 • Vai trò trợ giúp pháp lý đối với việc thúc đẩy tiếp cận và bảo đảm quyền của nhóm người yếu thế trong xã hội
 • Toán vào vai trò bảo vệ quyền con người thông qua hoạt động xét xử các vụ án hình sự
 • Cơ sở lý luận về quyền và pháp luật về quyền của người đồng tính, song tính, chuyển giới và Liên giới tính.
 • Tính phổ biến và đặc thù của quyền con người
 • Các cam kết tế về Quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.
 • Quyền con người trong hiến pháp
 • Đề tài Tiểu Luận Về Quyền Con Người Luật quốc tế về Quyền con người
 • Đảm bảo quyền con người trong hiến pháp Việt Nam
 • Phát triển quyền con người
 • Các yếu tố tác động đến việc hiểu, thực thi quyền con người.
 • Mục tiêu của nhà nước về quyền con người
 • Công ước về Quyền con người
 • Quan điểm của đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, quyền con người.
 • Tìm hiểu quyền con người
 • Lý luận và pháp luật về quyền con người
 • Các vấn đề chung về Quyền con người
 • Đảm bảo quyền con người ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra hiện nay
 • Một số vấn đề về giáo dục quyền con người ở Việt Nam hiện nay
 • Vai trò của tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay
 • Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quyền con người ở Việt Nam
 • Tư tưởng về quyền con người
 • Thực tiễn đảm bảo quyền con người
 • Các thành tựu đạt được về Quyền con người
 • Phát huy vai trò của mặt trận trong bảo vệ, tham gia bảo vệ quyền con người và quyền công dân.
 • Quyền con người trong hiến pháp Việt Nam
 • Những thức rõ quan điểm của đảng, nhà nước ta về Quyền con người
 • Triết học về con người và bản chất con người
 • Hoàn thiện cơ chế pháp lý bảo đảm quyền con người ở Việt Nam
Đề tài Tiểu Luận Về Quyền Con Người
Đề tài Tiểu Luận Về Quyền Con Người

Đây là top 33 đề tài tiểu luận về quyền con người được trình bày cụ thể và chi tiết nhất. Các đề tài đều mang tính chất ý nghĩa về mặt lý thuyết cũng như thực tế cao đối với đóng góp vào nâng cao quyền con người trong xã hội.

DOWNLOAD  BÀI MẪU TIỂU LUẬN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI HAY NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Các cam kết quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.

Để tìm hiểu hơn về các cam kết quốc tế quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Tác giả đã trình bày nội dung chính mà mình tìm hiểu được như sau:

Phần một: quan điểm chính sách chung của Việt Nam về quyền con người.

Tác giả trình bày luận điểm Đối với quan điểm của chính phủ Việt Nam về quyền con người.

Phần hai: các cam kết mà Việt Nam đã tham gia.

Tác giả trình bày về một số các công ước quốc tế quan trọng của liên hợp quốc về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Một số các công ước được tác giả kể tên như: công ước về quyền dân sự, chính trị; có bước về quyền kinh tế, văn hóa, xã hội; công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chúng tộc; công ước quyền cho em;… và còn một số cái con bữa khác mà Việt Nam đã ký với liên hiệp quốc trong vấn đề quyền con người.

Phần ba: việc thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam.

Tác giả trình bày cụ thể cách thức Việt Nam áp dụng các cam kết quốc tế về quyền con người. Và tớ chả còn trình bày Việt Nam tham gia đối thoại nhân quyền và một số cuộc đối thoại khác. Nhằm khẳng định sự tích cực phối hợp với các quốc gia khác trong việc thúc đẩy về bảo vệ quyền con người.

Phần bốn: vấn đề nhân quyền trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

XEM THÊM ==>  Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh + 7 Bài Mẫu

Tác giả trình bày khái quát chung về vấn đề xây dựng luật nhân quyền trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Về các quyền con người quy định trong hiến pháp cũng như pháp luật Việt Nam đã thể hiện đầy đủ các quyền cơ bản, phổ biến của con người được nêu trong tuyên ngôn nhân quyền thế giới năm 1948 và các công ước quốc tế khác. Tác giả còn trình bày về việc đảm bảo quyền dân sự, chính trị và đảm bảo thực hiện các quyền con người về kinh tế, xã hội và văn hóa. Ngoài ra, tác giả còn trình bày về quyền của người sống với HIV ở Việt Nam được bảo vệ bởi một số văn bản pháp lý và chính sách quan trọng.

Tác giả còn trình bày việc đảm bảo quyền của phụ nữ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, gia đình, người già, người tàn tật. Và đánh giá chung về mặt tích cực và hạn chế của Việt Nam trong việc thực thi quyền con người.

Phần năm: yêu cầu đặt ra trong việc bảo vệ quyền con người.

Tác giả trình bày các lý luận thực tiễn nhầm khẳng định, pháp luật vừa là công cụ của nhà nước vừa là công cụ của nhân dân trong việc bảo vệ quyền con người. Ngoài ra, tác giả còn trình bày việc Việt Nam hợp tác với ASEAN về nhân quyền và những đóng góp, xây dựng của Việt Nam đối với cơ chế nhân quyền của ASEAN.

Đây là một trong những bài tiểu luận về quyền con người hay nhất. Với các cơ sở và lý luận thực tiễn. Tác giả đã trình bày tốt bài tiểu luận của mình nhằm làm rõ các cam kết quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Tính phổ biến và tính đặc thù của quyền con người

Nhầm trình bày rõ về các đặc tính phổ biến cũng như đặc thù quyền con người. Tác giả đã tìm hiểu và trình bày bài tiểu luận như sau:

Chương một: tôi cẩn thận quyền con người. Tác giả tập trung chủ yếu vào nội dung trình bày bối cảnh hình thành đến quyền con người. Tác giả đưa ra các luận điểm làm sáng tỏ về bối cảnh hình thành quyền con người trong thời đại phong kiến.

Chương hai: quyền con người với những tính chất liên quan: phổ quát, đặc thù, không thể chia cắt.

Bài mẫu tiểu luận về quyền con người
Bài mẫu tiểu luận về quyền con người

Tác giả trình bày về tính phổ quát của quyền con người, tính đặc thù và một số quan điểm thấy điểm của tính đặc thù cũng như sự thể hiện tính đặc thù quyền con người ở các nước xã hội chủ nghĩa. Tác giả cầu trình bày về tính không thể chỉ cách của quyền con người từ góc nhìn luật quốc tế và luật Việt Nam.

Chương ba: sự tiến bộ về quyền con người qua các thời kỳ.

Để làm rõ về quyền con người hình thành qua các thời kỳ tác giả trình bày các cú xét xử cụ thể của người do Thái và tiến trình Helsinki.

Cuối cùng, tác giả tóm tắt và đưa ra kết luận chung.

Có thể nói, đây là một trong những bài mẫu tiểu luận về quyền con người xuất sắc nhất. Tác giả trình bày rõ về các đặc thù của quyền con người và sơn thần Quyền con người. Làm rõ các lý luận thực tiễn trong vấn đề tất yếu quyền con người trong xã hội.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Tìm hiểu quyền con người

Nhầm đi vào nghiên cứu về khái niệm quyền con người và sự khác nhau trong việc tiếp cận nhận thức về quyền con người. Bài tiểu luận không chỉ trình bày về những lý thuyết cơ bản mà còn mang tính khả thi về ý nghĩa đối cách thức bảo vệ và thúc đẩy bảo về quyền con người.

Nội dung chính của bài tiểu luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: khái niệm về quyền con người.

Dễ trình bày về quyền con người là gì và các yếu tố cơ bản của khái niệm quyền con người. Ngoài ra, tác giả còn trình bày phương nội quyền con người từ nhiều góc độ khác nhau.

Chương hai: các cách tiếp cận và những thức về quyền con người.

XEM THÊM ==>  Danh sách Đề Tài Tiểu Luận Về Quyền Tác Giả Và 8 Bài Mẫu Điểm Cao

Để làm rõ luận điểm trên, tác giả trình bày về cách tiếp cận và những thức quyền con người qua các thời kỳ lịch sử, thông qua các học thuyết về vấn đề nhân quyền thế. Từ đó, tác giả trình bày các khó khăn từ sự khác nhau giữa các cách tiếp cận và nhận thức. Là lý luận thực tiễn để dẫn chứng về các vấn đề pháp lý về quyền con người.

Chương ba: vấn đề luật pháp về quyền con người.

Tác giả trình bày về mặt tính không thể chia cắt và có hay không có sự ưu tiên trong quyền con người. Ngoài ra, tác giả còn trình bày về sự phụ thuộc vào các thể chế và pháp luật quốc gia của quyền con người cũng như sự tác động về vấn đề lập pháp nhân quyền đến tính phổ quát và tính đặc thù của nhân quyền. Từ đó, tác giả liên hệ thực tiễn về nhân quyền ở Việt Nam.

Chương năm: thực thi, bảo vệ và thúc đẩy bảo vệ quyền con người.

Tác giả tập trung trình bày về thực thi và bảo vệ thúc đẩy quyền con người cũng như trình bày những khó khăn trong việc thực thi, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung về quyền con người và đưa ra phần kết luận.

Đây là bài tiểu luận về quyền con người xuất sắc nhất. Với lối trình bày cụ thể và chi tiết. Tác giả đã trình bày thành công về vấn đề tìm hiểu quyền con người.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Bảo đảm quyền con người trong hiến pháp Việt Nam.

Nhằm đảm bảo tính chính xác và tin cậy trong việc thực thi quyền con người trong hiến pháp Việt Nam. Tác giả đã trình bày bài tiểu luận như sau:

 Chương một: bảo đảm quyền con người là mục tiêu của hiến pháp.

Tác giả trình bày bảo đảm quyền con người và lý do ra đời hiến pháp. Trình bày thực thi hiến pháp trong việc bảo đảm quyền con người.

Chương hai: thực trạng vấn đề bảo đảm quyền con người trong hiến pháp Việt Nam.

Các nội dung chính mà tác giả trình bày về quy định quyền con người trong hiến pháp qua các thời kỳ cũng như hiến pháp năm 1992. Trình bày các quy định phân quyền cũng như đảm bảo quyền con người về thực trạng hoạt động hiện nay của các cơ quan lập pháp, tư pháp. Về phía Quốc Hội cũng như chính phủ và tòa án nhân dân viện kiểm sát trong quy định phân quyền đảm bảo quyền con người.

Chương ba: bảo đảm quyền con người trong hiến pháp năm 2013.

Sau khi hoàn thiện hiến pháp vào năm 2013. Tác giả đã trình bày các cách thức ghi nhận quyền con người cũng như quyền công dân trong hiến pháp. Những điểm mới về quyền con người và quyền công dân trong hiến pháp cũng được tác giả đưa ra một cách rõ ràng và cụ thể nhất. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các nội dung liên quan đến quyền con người và quyền công dân bao nhiêu chứ khác của hiến pháp nhằm tạo ra cơ chế hiến định bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Không thể thiếu cơ cấu cũng như nội dung các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân trong hiến pháp. Cuối cùng tác giả tóm tắt chung và đưa ra phần kết luận.

Có thể nói đây là một trong những bài tiểu luận về quyền con người được đánh giá cao nhất. Với lối văn đầy thuyết phục và dẫn dắt một cách sâu sắc trọng tâm của đề tài. Tác giả đã trình bày các yếu tố đảm bảo về quyền con người trong hiến pháp Việt Nam.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Các yếu tố tác động đến việc hiểu – thực thi quyền con người.

Đây là một trong những bài tiểu luận được Thực hiện theo nhóm. Với mục đích khai thác các yếu tố tác động đến quyền con người phải nhận thức cũng như thực hiện đúng quyền con người. Tác giả đã trình bày nội dung chính của bài như sau:

Chương một: Lời mở đầu.

Trình bày nguyên nhân do lựa chọn đề tài.

Chương hai: nội dung bài.

Tác giả trình bày yếu tố đầu tiên là: lịch sử, văn hóa, tôn giáo.

XEM THÊM ==>  Danh sách 42 Đề Tài Luận Văn Về Quyền Trẻ Em +9 Bài Mẫu

Tác giả trình bày những luận điểm nên tảng để hình thành nên nhân quyền, quyền con người là nên tảng và lịch sử, văn hóa và tôn giáo. Ngoài ra, tác giả còn trình bày chế độ chính trị. Khẳng định nhân quyền được hình thành và phát triển trong mỗi thời kỳ của xã hội.

Yếu tố về chính phủ và nhà nước Được coi là một trong những yếu tố quan trọng về nhân quyền.

Tác giả trình bày nhưng tố ảnh hưởng tới việc thực thi những quyền là bộ máy tuyên truyền, lập pháp và hành pháp, tư pháp của chính phủ và nhà nước. Ngoài ra tác giả còn trình bày các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế về vấn đề nhân quyền. Trình bày các vai trò chính của các tổ chức này. Mặt khác, tác giả còn trình bày yếu tố ý thức của con người về vấn đề nhân quyền.

Chương ba: Cuối cùng tác giả đưa ra phần kết luận.

Có thể nói, đây là một trong những bài tiểu luận về quyền con người độc đáo nhất. Với đề tài tìm hiểu về các yếu tố tác động đến nhân quyền và quyền con người. Tác giả đã làm rõ các luận điểm về các yếu tố trên. Đây có thể là một bài mẫu tiểu luận quyền con người đáng để bạn tham khảo.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Giáo dục con người, quyền công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

Để tìm hiểu vấn đề nhân quyền có vai trò quan trọng như thế nào. Tác giả đã tìm hiểu đề tài giáo dục quyền con người và quyền công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay. Với đề tài trên tác giả trình bày bài tiểu luận như sau:

Chương một: cơ sở lý luận về giáo dục quyền con người và quyền công dân.

Trước tiên, tác giả trình bày các khái niệm về giáo dục quyền con người và quyền công dân. Đưa ra các lý luận, cơ sở lý thuyết về quyền con người cũng như khái niệm về quyền công dân và mối quan hệ giữa quyền con người và quyền công dân. Các khái niệm về giáo dục quyền con người và quyền công dân cũng được tác giả nêu lên và làm rõ.

Chương hai: thực trạng giáo dục quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay.

Để làm rõ luận điểm trên, tác giả đã trình bày về giáo dục quyền con người và quyền công dân của liên hợp quốc và của một số nước trên thế giới. Từ đó, tác giả trình bày hoạt động giáo dục quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam hiện nay. Không thể thiếu những thành tựu, tồn tại và nguyên nhân rút ra từ thực tiễn trong việc giáo dục quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam trong thời gian qua được tác giả trình bày một cách cụ thể nhất để phân tích về các hạn chế trong việc thực thi quyền con người.

Chương ba: quan điểm và phương hướng, giải pháp tăng cường giáo dục quyền con người, quyền công dân ở nước ta hiện nay.

Tác giả trình bày các quan điểm chung về giáo dục quyền con người, quyền công dân ở nước ta hiện nay từ đó, đưa ra các phương hướng chung về nâng cao giáo dục quyền con người, quyền công dân ở nước ta.

DOWNLOAD

Tiểu Luận Về Quyền Con Người Đây sẽ là một trong những tài liệu tham khảo mà bạn cần có. Bài tiểu luận về Quyền con người của tác giả đã trình bày sát sao về các vấn đề về giáo dục quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam hiện nay. Các vấn đề được tác giả trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x