Tải Miễn Phí 10 Bài Mẫu Tiểu Luận Về Mê Tín Dị Đoan 9 Điểm

Bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan

Tải 10 Bài Mẫu Tiểu Luận Về Mê Tín Dị Đoan 9 Điểm.   Mặc dù sống trong một thời đại phát triển và có nhiều tiến bộ, nhưng con người vẫn còn dữ những nếp sống và quan niệm xưa cũ. Có nhiều người vẫn còn mê tín dị đoan. Tin vào những quan niệm, thần phật hay bất cứ một lễ nghi cổ xưa nào đó. Mê tín dị đoan là một vấn đề đã tồn tại lâu trong lòng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm, phản hồi từ phía các cá nhân, tổ chức khác. Hiện nay đã có rất nhiều sinh viên nghiên cứu về vấn đề này. Các bạn sinh viên tiến hành nghiên cứu về một đề tài tiểu luận mê tín dị đoan. Khai thác những thông tin từ thực tiễn, và phản ánh một cách khách quan, toàn diện nhất về vấn đề nghiên cứu. Tuy nhiên, các bạn sinh viên đang gặp những khó khăn trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận mê tín dị đoan của mình. Các bạn chưa lựa chọn được một đề tài nghiên cứu phù hợp. Chưa biết cách triển khai đúng về một bài tiểu luận mê tín dị đoan đạt chuẩn. Chính vì vậy, ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn danh sách những đề tài tiểu luận về mê tín dị đoan hay cùng với một số bài mẫu tham khảo.

1. Những đề tài tiểu luận về mê tín dị đoan hay.

Mê tín dị đoan là một phạm trù nghiên cứu đặc thù, khó để có thể lựa chọn được một đề tài nghiên cứu phù hợp. Đây là một vấn đề mang nặng ý nghĩa xã hội, nên yêu cầu và đòi hỏi tên đề tài phải phản ánh được đúng tính chất của vấn đề nghiên cứu. Đề Tài Tiểu Luận Về Mê Tín Dị Đoan phải phù hợp với môi trường nghiên cứu, năng lực cá nhân của người thực hiện và quan trọng hơn hết là cần phải nêu lên được vấn đề từ thực tiễn. Tuy nhiên để có thể lựa chọn một đề tài nghiên cứu phù hợp với các tiêu chí đánh giá này thì không phải là điều đơn giản. Để giúp các bạn sinh viên có thêm nhiều ý tưởng và tìm ra được một đề tài nghiên cứu phù hợp. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài

Dưới đây là đề tài tiểu luận về mê tín dị đoan hay., các bạn sinh viên có nhu cầu hỗ trợ viết tiểu luận có thể tham khảo qua dịch vụ thuê viết tiểu luận của Luận Văn Trust nhé.

 1. Thực trạng tình trạng mê tín dị đoan của người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 2. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình mê tín dị đoan tại thành phố Hải Phòng.
 3. Thực trạng hiện tượng mê tín dị đoan tại một số vùng nông thôn trên địa bàn thành phồ Hà Nội trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.
 4. Những hạn chế cần phải khắc phục đối với hiện tượng mê tín dị đoan của người người Việt Nam trong xã hội hiện đại ngày nay.
 5. Một số điều cần phải khắc phục và nâng cao đời sống người dân về mê tín dị đoan tại các khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 6. Đề Tài Tiểu Luận Về Mê Tín Dị Đoan Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới vấn đề mê tín dị đoan trong đời sống xã hội hiện đại của người dân Việt Nam.
 7. Vấn đề mê tín dị đoan – hiện tượng nhức nhối trong xã hội hiện đại ngày nay của người dân Việt Nam – thực trạng và giải pháp.
 8. Những vấn đề tiêu cực của hoạt động mê tín dị đoan trong đời sống xã hội hiện đại của người dân Việt Nam ngày nay.
 9. Những hạn chế của mê tín dị đoan đã tác động và ảnh hưởng tới đời sống xã hội hàng ngày của người dân Việt Nam – thực tiễn tại thành phố Hưng Yên.
 10. Phân tích và trình bày những tính chất tiêu cực của hiện tượng mê tín dị đoan trong đời sống xã hội hiện đại của người dân Việt Nam.
 11. Lý thuyết về sự may – rủi trong cuộc sống của vấn đề mê tín dị đoan ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân Việt Nam.
 12. Những vấn đề đặt ra cần phải khắc phục và thay đổi nhận thức của người dân về mê tín dị đoan trong xã hội hiện đại ngày nay.
 13. Thực trạng vấn đề mê tín dị đoan xuất hiện trong lòng xã hội Việt Nam hiện đại ngày nay.
 14. Phân tích một số yếu tố tác động và ảnh hưởng tới nhận thức, tư duy của người dân về hiện tượng mê tín dị đoan trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.
 15. Phân tích và trình bày về các hình thức mê tín dị đoan xuất hiện trong đời sống xã hội của người dân Việt Nam trong những năm qua.
 16. Phân tích lịch sử hình thành và tái xuất hiện sau đổi mới của hiện tượng mê tín dị đoan trong đời sống xã hội của người dân Việt Nam.
 17. Vai trò và tầm quan trọng của việc đổi mới, thay đổi tư duy, nhận thức của người dân về mê tín dị đoan.
 18. Đề Tài Tiểu Luận Về Mê Tín Dị Đoan Phân tích các yếu tố tâm linh xuất hiện trong các hiện tượng mê tín dị đoan của người dân trong đời sống xã hội hiện đại ngày nay.
 19. Những vấn đề đặt ra về thay đổi lối sống lành mạnh, phát triển của người dân triệt để loại bỏ mê tín dị đoan trong lòng xã hội.
 20. Tác động và ảnh hưởng của lối sống mê tín dị đoan tới sự phát triển và đi lên của toàn xã hội trong thời đại ngày nay.
 21. Thực trạng việc triển khai, áp dụng các chế tài xử phạt trong các quy phạm pháp luật quy định về hành vi mê tín dị đoan ảnh hưởng tới đời sống của con người.
 22. Những biện pháp khắc phục và nâng cao chất lượng đời sống của người dân tại các vùng nông thôn – triệt để loại bỏ mê tín dị đoan.
 23. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức của con người về những tín ngưỡng, quan niệm xưa trong mê tín dị đoan.
 24. Một số biện pháp khắc phục và nâng cao nhận thức của người dân về đẩy lùi lối sống mê tín dị đoan – phát triển đời sống xã hội.
 25. Vai trò và tầm quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong việc xố bỏ và đẩy lùi mê tín dị đoan, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
 26. Phân tích quan niệm “ăn gì bổ đó” theo lối sống mê tín dị đoan trong đời sống xã hội hiện đại ngày nay.
 27. Trình bày và phân tích các quan niệm của người xưa về các yếu tố mê tín dị đoan trong đời sống xã hội hiện đại ngày nay.
 28. Những vấn đề đặt ra cần phải khắc phục và nâng cao chất lượng nhận thức của người dân về xóa bỏ mê tín dị đoan.
 29. Phân tích quan niệm “tháng bảy âm lịch là tháng xui xẻo” của người dân Việt Nam trong những năm qua – thực trạng và giải pháp.
 30. Đề Tài Tiểu Luận Về Mê Tín Dị Đoan Phân tích và nghiên cứu những công trình khoa học nghiên cứu về mê tín dị đoan trên thế giới và ở Việt Nam.
 31. Trình bày những điểm mạnh và điểm yếu của các biện pháp răn đe, xử phạt các hành vi mê tín dị đoan ảnh hưởng tới tính mạng con người được quy định trong pháp luật Việt Nam hiện hành.
 32. Một số biện pháp khắc phục và nâng cao chất lượng công tác xóa bỏ và đẩy lùi mê tín dị đoan của người dân trong xã hội hiện đại ngày nay.
 33. Trình bày và so sách về các phương thức mê tín dị đoan: bói toán, xem tướng, lễ bái, thờ cúng của người dân Việt Nam trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.
 34. Thực trạng nền văn hóa Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lối sống mê tín dị đoan trong xã hội hiện đại ngày nay.
 35. Thực trạng tội phạm mê tín dị đoan ở Việt Nam trong những năm gần đây và vấn đề đặt ra đối với việc ngăn chặn tệ nạn mê tín dị đoan.
 36. Một số biện pháp khắc phục và giải quyết các vụ án về tội phạm mê tín dị đoan ở Việt Nam trong những năm qua.
 37. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng của mê tín dị đoan trực tiếp tới chất lượng đời sống của người dân trong xã hội hiện đại ngày nay.
 38. Thực trạng công tác triển khai tuyên truyền về xóa bỏ các vấn đề mê tín dị đoan trong đời sống xã hội của người dân Việt Nam ngày nay.
 39. Các chính sách của Đảng và Nhà nước về xóa bỏ, ngăn chặn các hành vi tội phạm về mê tín dị đoan trong xã hội hiện đại ngày nay.
 40. Trình bày và so sánh về tín ngưỡng tôn giáo với mê tín dị đoan trong xã hội hiện đại ngày nay.
Đề Tài Tiểu Luận Về Mê Tín Dị Đoan
Đề Tài Tiểu Luận Về Mê Tín Dị Đoan

2. Một số bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan điểm cao cho bạn tham khảo.

Việc hoàn thiện một đề tài tiểu luận về mê tín dị đoan cần phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau. Các bạn sinh viên cần phải đưa ra được những câu hỏi chuyên sâu để khảo sát về vấn đề, phải thu thập được những cơ sở dữ liệu sắc bén và xử lý một cách mượt mà những số liệu nghiên cứu từ thực tiễn. Để hoàn thành những công việc này không phải là điều đơn giản và mất nhiều thời gian. Do đó, các bạn sinh viên sẽ gặp những khó khăn nhất định cũng như là mắc những sai lầm không đáng có. Các bạn sinh viên thì luôn mong muốn tham khảo cách trình bày, cách thức triển khai vấn đề từ những bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan điểm cao. Hiểu được tâm lý này của phần đông các bạn sinh viên. Ngay bẫy giờ, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một số bài mẫu tiểu luận

Bài mẫu 1: tội hành nghề mê tín dị đoan theo luật Hình sự Việt Nam.

Bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan điểm cao đầu tiên của tôi chia sẻ với các bạn là đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Với chủ đề chính là tội hành nghề mê tín dị đoan theo luật Hình sự Việt Nam. Bài viết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của giáo sư tiến sĩ Đỗ Ngọc Quang. Bài viết này có tất cả 79 Trang được nghiên cứu vào năm 2015 thì được đầy đủ mọi giá trị nội dung của Đề tài nghiên cứu.

-Nội dung: Thông qua quá trình nghiên cứu, khảo sát trên một phạm vi rộng. Nghiên cứu nhiều tài liệu khoa học khác nhau từ các báo điện tử, tạp chí khoa học đến các giáo trình của các trường đại học. Tác giả đã chắt lọc và trích dẫn những thông tin có ích đối với bài tiểu luận của mình. Không những thế, tác giả còn nghiên cứu những công trình nghiên cứu đi trước về vấn đề này để thu thập những cơ sở dữ liệu cho bài tiểu luận của mình.

Chương 1 tác giả đưa ra những vấn đề chung về tội hành nghề mê tín dị đoan theo luật Hình sự Việt Nam. Đầu tiên tác giả đã chỉ theo được ba nhóm khái niệm có liên quan tới đề tài nghiên cứu. Tiếp theo tác giả đưa ra quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về tội hành nghề mê tín dị đoan. Vấn đề được thể hiện thông qua phương diện khác nhau.

XEM THÊM ==> List 70 đề tài Tiểu Luận Luật Hành Chính + 10 Bài mẫu 9 điểm

Chương 2 tác giả đưa ra thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự và những kiến nghị đề xuất nâng cao áp dụng pháp luật với tội hành nghề mê tín dị đoan. Đầu tiên tác giả đưa ra thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự Đối với tội hành nghề mê tín dị đoan. Cụ thể là những kết quả đạt được và những tồn tại trong áp dụng pháp luật hình sự Đối với tội hành nghề mê tín dị đoan trong phạm vi toàn quốc và tỉnh Đắk Lắk. Thể hiện được những nguyên nhân gây nên những tồn tại trong áp dụng pháp luật hình sự Đối với tội hành nghề mê tín dị đoan. Tiếp theo tác giả thể hiện quan điểm của Đảng và nhà nước ta và các kiến nghị đề xuất nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự đối với vấn đề nghiên cứu này. Cụ thể tác giả đã đưa ra được bốn nhóm đề xuất kiến nghị khác nhau cho vấn đề nghiên cứu.

Như vậy ta có thể thấy được đây là một bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan đã thể hiện được đúng nội dung đề tài nghiên cứu. Bài viết đã cho thấy Vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau có những số liệu và cơ sở dữ liệu minh chứng cụ thể. Không thể tác giả có đưa ra được những giải pháp thiết thực mang tính khả thi cao cho đề tài nghiên cứu. Bạn nên tham khảo bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan này để có thêm cách thức triển khai ý tốt hơn cho để dài của mình.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: vấn đề mê tín dị đoan ở Việt Nam hiện nay.

Ở vị trí số 2 trong danh sách này chúng tôi muốn chia sẻ và giới thiệu tới các bạn một bài tiểu luận về mê tín dị đoan hay của sinh viên khoa Lý luận chính trị trường Đại học Tiền Giang. Bài viết nói về chủ đề chính là vấn đề mê tín dị đoan ở Việt Nam hiện nay gắn với bối cảnh xã hội nền kinh tế hiện đại phát triển. Bài viết của tất cả 28 trang được nghiên cứu vào năm 2011 đã thể hiện được mọi góc độ nội dung của vấn đề nghiên cứu và thu về những đánh giá tích cực.

-Nội dung: Để có được những thông tin phục vụ cho quá trình phân tích, làm rõ vấn đề của bài tiểu luận này. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu nhiều tài liệu khoa học khác nhau trên các trang báo điện tử và tạp chí khoa học. Đồng thời khảo sát từ thực tiễn địa bàn nghiên cứu để có được những số liệu nghiên cứu cụ thể, củng cố cho tính thuyết phục của đề tài tiểu luận. Cụ thể, tác giả đã phân tích vấn đề theo những nội dung sau:

Chương 1 tác giả đã đưa ra một số vấn đề về mê tín dị đoan. Đầu tiên tác giả thể hiện mê tín dị đoan là gì. Tiếp theo cho thấy nguồn gốc của vấn đề mê tín dị đoan trong lòng xã hội hiện nay. Cũng với đó là thể hiện về các hình thức biểu hiện của mê tín dị đoan bao gồm hai khía cạnh đó là lên đồng và bói toán.

Chương 2 tác giả đưa ra một số giải pháp bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan ở nước ta. Đầu tiên đã đưa ra quan điểm của Đảng và nhà nước ta về tệ nạn mê tín dị đoan. Tiếp theo tác giả đưa ra một số giải pháp bài trừ tệ nạn mê tín dị đoan. Đó là cần phân biệt rõ giữa tự do tín ngưỡng và mê tín dị đoan cần nâng cao trình độ hiểu biết của nhân dân vạch trần bộ mặt Bịp Bợm của bọn hoạt động mê tín dị đoan và đề cao pháp luật Nhà nước tăng cường quản lý xã hội.

Nhìn chung ta có thể thấy được đây là một đề tài tiểu luận về mê tín dị đoan đã đưa ra được những cơ sở lý luận góp phần làm tăng thêm tính thuyết phục cho đề tài. Tác giả cũng đã thể hiện được quan điểm cá nhân của mình về vấn đề nghiên cứu – hiện tượng mê tín dị đoan. Không thể trọng tâm của Đề tài nghiên cứu này cũng được tác giả thể hiện thông qua nhiều góc độ nội dung khác nhau. Tóm lại đây là một đề tài tiểu luận mê tín dị đoan hay và bạn không nên bỏ qua và lãng phí nó.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: tác động của một số xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo của Việt Nam hiện nay.

Bài mẫu sau đây chúng tôi muốn chia sẻ và giới thiệu tới các bạn là một đề tài tiểu luận về mê tín dị đoan của sinh viên viện Triết học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bài viết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn và học của giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa và phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi. Bài mẫu này có tất cả 28 trang hiện đầy đủ các yêu cầu về thể thức và nội dung của một bài tiểu luận đạt chuẩn.

-Nội dung: Trải qua một quá trình tìm kiếm và nghiên cứu nhiều văn bản, tài liệu khoa học khác nhau. Tác giả đã thu thập được nhiều thông tin nghiên cứu có ích cho đề tài tiểu luận của mình. Có những cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu, những phương pháp lập luận chặt chẽ làm nổi bật lên trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Không dừng lại ở đó, tác giả còn thể hiện được nội dung chính của vấn đề thông qua các phương diện sau đây:

XEM THÊM ==>  Danh sách 50 đề tài Tiểu Luận Về Quyền Con Người [+10 Bài Mẫu]

Chương 1 tác giả đưa ra tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài. Đầu tiên tác giả đưa ra những công trình nghiên cứu về lý luận tác động đến xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Tiếp theo đưa ra những công trình nghiên cứu thực trạng các động xu hướng biến đổi tôn giáo ở Việt Nam. Đồng thời tác giả đưa ra được những công trình nghiên cứu về quan điểm và giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực hạn chế những tác động tích cực của một số xu hướng biến động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Cùng với đó thể hiện một số nhận xét và kết quả nghiên cứu của các phương trình đối với vấn đề nghiên cứu của mình.

Chương 2 tác giả đưa ra tác động của một số xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Thứ nhất tác giả đưa ra quan niệm về đời sống tôn giáo và xu hướng biến đổi tôn giáo. Xóa tất cả đưa ra một số xu hướng biến đổi phương thảo ở Việt Nam hiện nay cụ thể tác giả đã đề ra được 5 xu hướng biến đổi khác nhau. Cùng với đó tác giả thể hiện tác động của xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo bao gồm 3 quan điểm và cách tiếp cận.

Chương ba tác giả đưa ra được vấn đề tác động của một số xu hướng biến đổi không dám đến đời sống tôn giáo Việt Nam hiện nay thực trạng và vấn đề đặt ra. Đầu tiên tác giả thể hiện tác động của một số xu hướng biến đổi tôn giáo đến ý thức tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể là qua hai phương khác nhau. Cùng với đó tác giả cho thấy tác động của một số xu hướng biến đổi thông báo đến các quan hệ tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Đối với vấn đề này đã đưa ra được hai khía cạnh nội dung khác nhau. Cùng với đó tác giả đưa ra tác động của một số xu hướng biến đổi đơn giản đến các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay bao gồm các hoạt động tôn giáo vào việc giải quyết vấn đề xã hội và từ địa bàn bị các thế lực thù địch lợi dụng. Không những thế mà chả còn đưa ra được những vấn đề từ sự tác động của xu hướng đến biến đổi lượng giác trên đời sống tôn giáo ở Việt Nam đối với đời sống tôn giáo hiện nay.

Chương 4 tác giả đưa ra quan điểm và giải pháp phát huy tác dụng tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của một số xu hướng biến đổi tương tác đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. Cụ thể tác giả đã đề ra được ba quan điểm khác nhau về vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo tác giả để ra được các giải pháp nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của một số xu hướng biến đổi tôn giáo đến đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay bao gồm 4 giải pháp về bốn phương diện khác nhau.

Qua đó ta có thể thấy được đây là một đề tài tiểu luận về mê tín dị đoan hay thể hiện được đúng tâm đề tài nghiên cứu. Tác giả đã đưa ra được những quan điểm và cơ sở dữ liệu từ các công trình nghiên cứu đi trước góp phần tăng thêm tính khả thi cho đề tài nghiên cứu của mình. Không những thế tác giả còn thể hiện được quan điểm đánh giá cá nhân về vấn đề nghiên cứu thông qua nhiều phương diện khác nhau. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu bài tiểu luận mê tín dị đoan thì có thể tham khảo thêm những thông tin có trong bài viết này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: bài trừ mê tín dị đoan vấn đề của ngày hôm nay.

Tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một đề tài tiểu luận về mê tín dị đoan được đăng trên tạp chí khoa học. Tác giả đã thể hiện được vấn đề nghiên cứu thông qua nhiều phương diện khác nhau. Đội tiến hành nghiên cứu bởi Thạc sĩ Nguyễn Thị Hải Yến công tác tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Thể hiện thực sâu sắc nội dung của vấn đề nghiên cứu. Bài viết có tất cả 18 Trang được nghiên cứu vào năm 2012.

-Nội dung: Nội dung chính của bài tiểu luận này được tác giả thể hiện và phân tích theo nhiều góc độ khác nhau. Mỗi một góc độ tác giả đều đưa ra được những dữ liệu và thông tin nghiên cứu từ thực tiễn để chứng minh và làm rõ. Không dừng lại ở đó, vấn đề còn được triển khai một cách tỉ mỉ, khoa học có lồng ghép những hình ảnh và biểu đồ để phân tích.

Bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan
Bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan

Vấn đề đầu tiên tác giả thể hiện được hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và mê tín từ quá khứ đến hiện tại trong lòng xã hội Việt Nam. Tác giả đã đưa ra những quan điểm mê tín dị đoan và các tín ngưỡng tôn giáo của người dân Việt Nam trong các dịp lễ trong năm của thể là về lễ Tết có những cái phong tục tập quán tùy từng vùng miền khác nhau. Nếu đã được hoàn cảnh lịch sử khi hoàn toàn Đảng toàn dân toàn quốc đều giúp sức để tất cả cho tiền tuyến tình yêu cầu tâm linh đã nhiều nước cho Lý tưởng giải phóng dân tộc. Tiếp theo tác giả thể hiện được trong thời gian những năm gần đây đối với cái cuộc sống dân chủ hóa đời sống xã hội thì các hình thức tín ngưỡng tôn giáo đã dần tái xuất hiện và phát triển mạnh mẽ. Với sự có mặt của các giáo hội các tôn giáo tín đồ ảnh hưởng tới tư duy nhận thức của người dân trên khắp cả nước. Cũng ở trong vấn đề này tác giả đã đưa ra được vấn đề bói toán là một hiện tượng nổi lên trong lòng xã hội Việt Nam trong những năm gần đây nhà nhà người người thi nhau đi xem bói vào những dịp lễ Tết cúng bái.

Vấn đề thứ hai tác giả đưa ra đó là thái độ ứng xử thế nào cho phù hợp đối với vấn đề này. Đầu tiên tác giả thể hiện được với cái nhìn đổi mới trong xã hội mà công nghiệp hóa toàn cầu hóa thì cần phải có những cái tư duy và nhận thức khác nhau về tôn giáo tín ngưỡng và mê tín dị đoan. Cách làm quần cho thấy được các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước ta về việc xây dựng nếp sống thọ chủ nghĩa xã bỏ nên số lạc bộ đội bài trừ mê tín dị đoan. Thể hiện được quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề này. Cụ thể tác giả đã đưa ra được các văn bản quy phạm pháp luật quy định những vấn đề như sau. Thứ nhất người thực hiện hành vi bói toán hoặc các hình thức mê tín dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị xử phạt hành chính. Thứ hai nếu như phạm tội chết hoặc gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Thứ ba cho thấy người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đến 30 triệu đồng đối với các hành vi mê tín dị đoan. Tiếp theo tác giả còn đưa ra được các hình thức mê tín dị đoan có trong lòng xã hội Việt Nam hiện nay. Cụ thể đó là các hệ thống truyền thuyết huyền thoại bài cúng sướng ống cấp thuyết nhân sinh quan khác nhau như một giáo lý. Đó là cùng với đạo mẫu còn này sinh ra các huyền thoại và truyền thuyết thần tích khác. Thể hiện được những nơi thờ cúng với những ban thờ tượng tranh lịch sử thờ đa dạng và màu sắc Rực Rỡ. Không những thế tác giả còn đưa ra được về bản chất vấn đề hầu đồng đó là hiện tượng phim khoa học trong cuộc sống hiện nay. Tuy nhiên lại thu hút được nhiều người tham gia chứng kiến và tán đồng.

Vấn đề thứ 3 tác giả đưa ra kiến nghị cho vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đã đưa ra được vấn đề đó là cần phải phân biệt giữa hoạt động tín ngưỡng tôn giáo với mê tín dị đoan. Tiếp theo tác giả đã cho thấy được tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo bài trừ mê tín dị đoan là một chủ trương đúng đắn nhưng cần phải có biện pháp cụ thể. Không những thế tác giả còn đưa ra được vấn đề sản xuất và tiêu thụ vàng mã đang gây nên những hậu quả tiêu cực. Thứ tư tác giả cho thấy vấn đề vụ lợi khám tiền gây nên những người hành nghề mê tín dị đoan chưa đoạn tuyệt với nghề của mình cần phải chấm dứt triệt để vấn đề này.

Đánh giá chung ta có thể thấy được đây là một đề tài tiểu luận về mê tín dị đoan điểm cao và đã đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về thể thức và giá trị nội dung của Đề tài nghiên cứu. Vận tốc độ nội dung của vấn đề đều được tác giả thể hiện thông qua những số liệu và cơ sở dữ liệu cụ thể. Các giải bóng đá Đưa ra được quan điểm ý kiến cá nhân của mình về vấn đề mê tín dị đoan đồng thời thể hiện những kiến nghị biện pháp cụ thể cho vấn đề này. Bạn nên tham khảo bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan này để có thêm nhiều thông tin hữu ích cho bài viết của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Watford suy nghĩ về hướng khắc phục tình trạng mê tín dị đoan tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bài mẫu sau đây chúng tôi muốn chia sẻ và giới thiệu tới các bạn là một bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan được tiến hành nghiên cứu trên địa bàn phường 4 quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết với chủ đề chính là góp phần suy nghĩ về hướng khắc phục tình trạng mê tín dị đoan tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết này đã được đăng trên tạp chí Khoa học Xã hội học số 2. Bài viết có tất cả 15 Trang các vấn đề Đối với yêu cầu về kiến thức và nội dung của đề tài tiểu luận.

-Nội dung: Tác giả đã tiến hành nghiên cứu và khảo sát trên địa bàn nghiên cứu để đưa ra được những đánh giá, và nhận xét một cách khách quan, tổng thể về vấn đề nghiên cứu. Đồng thời, thu thập được nhiều thông tin, số liệu phục vụ cho quá trình phân tích đề tài tiểu luận của mình. Cụ thể, tác giả đã trình bày nội dung chính của vấn đề thông qua các phương diện sau đây.

XEM THÊM ==>  List Đề Tài Tiểu Luận Bạo Hành Gia Đình, Bạo Lực Gia Đình

Đầu tiên tác giả đã chỉ ra được cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa trong cả nước sẽ không thể nào hoàn thành tốt đẹp Nếu như có các hiện tượng mê tín dị đoan trong lòng xã hội. Để chứng minh cho quan điểm này của mình tác giả đã thể hiện được mọi pháp luật nội dung như sau. Thứ nhất tác giả đưa ra vấn đề tồn tại dưới nhiều hình thức bóc dán Xem tướng Xem số tử vi đồng bóng và phù thủy. Nêu tính dị đoan và phát triển ngày càng mạnh mẽ trong lòng xã hội dựa vào các cô giáo để có thể dễ dàng hoạt động. Đồng thời tác giả cũng đã đưa ra được vấn đề mê tín dị đoan và đồng bọn thống trị Dưới chế độ thực dân mới ở Mỹ Lợi dụng một cách triệt để. Chế độ cũ có nhà ở và trước mắt trắng biện pháp xử lý vấn đề mê tín dị đoan phát triển và bám sâu vào trong nhóm xã hội.  

Vấn đề thứ hai tác giả đưa ra đó là dựa vào các tôn giáo để biết tín dị đoan có thể hoạt động một cách dễ dàng và bảo tồn các truyền thống văn hóa. Tác giả đưa ra được thực trạng một buổi xem bói bài tây ở thành phố Hồ Chí Minh từ những vấn đề nhỏ nhặt của xã hội trong cuộc sống của người dân đã lựa chọn vấn đề đi xem bói để giải quyết. Đồng thời tác giả chỉ ra được tác hại của mê tín dị đoan vào việc tạo ra một nhân sinh quan lạc hậu thoát ly cuộc sống hiện tại mất tính đấu tranh đặc biệt là trong giới trẻ hiện nay. Trong những năm gần đây bằng nhiều biện pháp khác nhau thì mê tín dị đoan đã đã xuất hiện và phát triển mạnh mẽ.

DOWNLOAD

Do đó ta có thể thấy được đây là một bài mẫu tiểu luận về mê tín dị đoan hay thể hiện được đúng trọng tâm đề tài nghiên cứu. Không những thế tác giả còn thể hiện được vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau. Đưa ra được những cơ sở lý luận chặt chẽ cho các luận điểm của mình. Thể hiện bài tiểu luận theo một lối thống nhất và logic. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình viết đề tài tiểu luận mê tín dị đoan thì có thể tham khảo bài mẫu này.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x