Các Đề Tài Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường + 9 Bài Mẫu Hay

Đề Tài Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường

Danh sách Các Đề Tài Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường được thu gom từ nguồn các bạn sinh viên khóa trước và tổng hợp các bài mẫu tiểu luận về Thị Trường chọn lọc điểm cao.  Hiện nay trong số các đề tài tiểu luận, vấn đề về kinh tế luôn được luôn được Tìm hiểu và trình bày. Nếu bạn đang tìm kiếm một bài tiểu luận kinh tế thị trường hoặc các đề tài về kinh tế thị trường, bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên.

Quá trình viết tiểu luận môn học, nếu các bạn không có thời gian hoàn thành hay cần làm điểm cao, có thể tham khảo dịch vụ nhận làm thuê tiểu luận của Luanvantrust nhé.

ĐÔI NÉT VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Kinh tế thị trường là nền kinh tế nhiều thành phần, Nhiều loại hình sở hữu cùng tham gia, cùng vận động và phát triển trong một cơ chế cạnh tranh bình đẳng và ổn định.

Ở Việt Nam, xây dựng và phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước và theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đến nay, trong nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển của những hình thức sở hữu khác nhau, trong đó đáng chú ý là sự hiện diện thành phần tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đảng và nhà nước khuyến khích và bảo đảm bằng hệ thống pháp luật, chính sách để đôi bên cùng phát triển trong môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Đối với nội dung về nền kinh tế thị trường, có rất nhiều yếu tố để bạn tìm hiểu và triển khai tìm hiểu về những vấn đề xoay quanh nền kinh tế thị trường hiện nay. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm hiểu về các mối quan hệ liên quan đến nên kinh tế thị trường hoặc sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường, hay tìm hiểu về các tính chất, vai trò, nhiẹm vụ của nên kinh tế thị trường trong xã hội.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

XEM THÊM ==>  10 Bài Tiểu Luận Ảnh Hưởng Của Dịch Covid 19 Đến Nền Kinh Tế

Dưới đây là Danh sách Các Đề Tài Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường cho các bạn sinh viên tham khảo

 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Tìm hiểu và phân tích nền kinh tế thị trường hiện nay
 • Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường Định hướng xã hội chủ nghĩa Vi
 • lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
 • Kinh tế thị trường có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường
 • Phát triển nền kinh tế thị trường
 • Nên kinh tế thị trường xã hội Đức và bài học kinh nghiệm
 • Quá trình hình thành nói chuyện của nền kinh tế thị trường
 • Đề Tài Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường Một số vấn đề về nền kinh tế thị trường
 • Vai trò kinh tế thị trường của nhà nước trong nền kinh tế thị trường
 • Cơ chế phân bố nguồn nhân lực trong nền kinh tế thị trường
 • Vai trò của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường
 • Kinh tế thị trường với sự phân hóa giàu nghèo
 • Kinh tế thị trường và việc cần thiết chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường
 • Các giải pháp áp dụng các phương thức kinh doanh thương mại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
 • Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
 • Bản chất nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 • Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường
 • Tư duy của đảng về kinh tế thị trường trong thời kỳ đổi mới
 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vừa mang tính chất chung vừa mang tính chất đặc thù
 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
 • Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường Vai trò của lợi nhuận trong này kinh tế thị trường
 • Những màu thuận trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực trạng và phương hướng giải quyết.
 • Ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để lý giải cho những bức thử trình kinh tế thị trường
 • Những đổi do trong lành kinh tế thị trường
 • Tin tức yếu thức quan trọng phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
 • Vị trí vai trò của đầu tư nước ngoài trong những kinh tế thị trường định hướng và phát triển xã hội chủ nghĩa
 • Đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đề Tài Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường
Đề Tài Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường

Đây là top 30 Đề Tài Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường hay nhất hiện nay. Các đề tài đa số đều xoay quanh vấn đề kinh tế thị trường gắn liền với phát triển xã hội. Ngoài ra còn phân tích sắc nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, bạn có thể triển khai các vấn đề khác đối với nền kinh tế trên thị trường hiện nay.

DOWNLOAD BÀI TIỂU LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐƯỢC TÌM KIẾM NHIỀU NHẤT HIÊN NAY

Bài mẫu 1: định hướng nền kinh tế thị trường trong sự phát triển chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nhận thức được nên kinh tế thị trường có sự ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại phát triển của mỗi quốc gia. Tác giả đã đi tìm hiểu việc xây Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa là một yếu tố tất yếu và cơ bản. Nội dung chính của bài tiểu luận được tác giả trình bày như sau:

Chương 1: cơ sở lý luận

Chương hai: thực trạng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Để làm rõ vấn đề trên, tác giả trình bày các giai đoạn phát triển kinh tế thị trường vào năm 1986, giai đoạn năm 1986- 1990, giai đoạn năm 1991-2000.

Chương ba: giải pháp.

Tác giả trình bày các chị phát nhầm đổi mới tư duy lý luận trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam và các giải pháp nhằm thực hiện tốt vai trò và chức năng quản lý nhà nước về kinh tế. Cuối cùng tác giả tóm tắt và rút ra kết luận.

Có thể nói, đây là một trong những bài tiểu luận về kinh tế thị trường xuất sắc nhất. Tác giả trình bày được mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và phát triển xã hội chủ nghĩa. Từ đó, cho thấy được vai trò của nền kinh tế thị trường đối với một quốc gia.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhầm mục đích đảm bảo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu về đề tài trên và trình bày bài tiểu luận như sau:

Chương một: cơ sở lý luận về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trẻ thực hiện trình bày các quan điểm về kinh tế thị trường, kinh tế hàng hóa và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, tác giả còn trình bày vai trò của kinh tế thị trường. Tác giả còn đi sâu vào tìm hiểu tính tất yếu khách quan xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trình bày tính tất yếu khách quan của nền kinh tế thị trường dựa trên những cơ sở thực tế. Trình bày cách thức xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là sự lựa chọn đúng đắn. Tác giả đưa ra những lý luận thực tiễn để chứng minh cho những lập luận của mình.

XEM THÊM ==> Tiểu Luận Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế [ 15 Đề Tài + 10 Bài Mẫu Hay]

Chương hai: nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả trình bày những đặc điểm cơ bản trong nền kinh tế thị trường, trình bày đặc trưng của nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay và trình bày thực trạng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thông qua những kết quả đã đạt được đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như những tồn tại và hạn chế tác giả đưa ra nguyên nhân tồn tại những mặt hạn chế đó.

Chương ba: một số giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua những kết quả, nguyên nhân tồn tại những mặt hạn chế trên. Tác giả trình bày mục tiêu tổng quát trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thấy trẻ trình bày mục tiêu cụ thể, các giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường cũng được tác giả trình bày một cách cụ thể nhất. Cuối cùng là phần kết luận.

Có thể nói, đây là một trong những bài mẫu tiểu luận về kinh tế thị trường được đánh giá cao nhất. Các giả đã trình bày được một số các vấn đề cơ bản về nền kinh tế thị trường đối với định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhận thức về nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá trình nghiên cứu lý luận và đúc kết từ thực tiễn. Tác giả đã trình bày bài tiểu luận với những nội dung chính như sau:

Chương một: đặt vấn đề.

Trình bày các lập luận và lý do trình bày đề tài.

Chương hai: thể chế kinh tế thị trường.

Bằng cách lập luận và lý luận cơ sở của mình. Tác giả trình bày khái niệm về thể chế kinh tế thị trường cũng như những mặt hạn chế của thể chế thị trường trong việc định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Qua đó, tác giả trình bày cách thức hoàn thiện cơ chế nền kinh tế thị trường. Cuối cùng tác giả đánh giá và đưa ra phần kết luận.

Đây là một trong những bài tiểu luận về kinh tế thị trường được thực hiện song ngữ. Tác giả đã khéo léo trình bày công tác hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tác giả đã khéo léo trình bày công tác hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Vai trò của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trình bày các nội dung xoay quanh về vấn đề lợi nhuận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với vấn đề trên, tác giả trình bày những nội dung chính như sau:

Chương một: một số vấn đề lý luận.

Tác giả trình bày bản chất và hình thức của lợi nhuận cũng như các quan điểm tư sản về lợi dụng.

Chương hai: vai trò của lợi nhuận trong cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để làm rõ lý luận trên, tác giả trình bày những tác động tích cực trong nền kinh tế thị trường. Trình bày giá trị thặng dư siêu ngạch, một trong những nguồn gốc của sự giầu sang của các quốc gia trong điều kiện hiện đại. Ngoài ra, tác giả Con trình bày một số các vấn đề lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Chương ba: giá trị lý luận và thực tiễn của học thuyết lợi nhuận.

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Môn Kinh Tế Chính Trị [Danh sách 323 đề tài + Bài mẫu điểm cao]

Tác giả trình bày ý nghĩa của học thuyết lợi nhuận, lịch sử và hiện tại của học thuyết này áp dụng trong thực tế. Ngoài ra, vì ý nghĩa của lợi nhuận trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và hậu quả của việc theo đuổi lợi nhuận cũng được tác giả trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất. Cuối cùng tóm tắt nội dung chính Và đưa ra phần kết luận.

Với lý luận sắc bén và cách trình bày thuyết phục. Tác giả đã thực hiện bài tiểu luận việc kinh tế thị trường suất sắc nhất. Đây là bài tiểu luận mẫu xứng đáng để bạn tham khảo.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Kinh tế nông nghiệp và vai trò chủ đạo của kinh tế nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhận thức được vai trò chủ đạo của nền kinh tế nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là hết sức quan trọng. Tác giả đã trình bày nội dung chính trong bài tiểu luận như sau:

Chương một: khái quát chung về thành phần kinh tế nhà nước.

Tác giả giới thiệu về thành phần kinh tế nhà nước, đưa ra các khái niệm cụ thể về thành phần kinh tế nhà nước cũng như cơ sở hình thành kinh tế nhà nước. Ngoài ra, tác giả còn trình bày đặc điểm, sự khác nhau giữa kinh tế nông nghiệp và kinh tế tư bản.

Chương hai: sự hình thành và phát triển kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam.

Để trình bày chuyển thành vào chuyện kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam. Tác giả trình bày các giai đoạn hình thành nên kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Những giai đoạn cụ thể như: 1945-1960;1960-1975;1975 đến đầu năm 80; 1980-1985;1985-1990;1990-đến nay. Thông qua các giai đoạn, có thể thấy được nền kinh tế nông nghiệp là một trong những nền kinh tế quan trọng đối với kinh tế thị trường ở xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chương ba: vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trình bày tính tất yếu của vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước và trình bày vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

Chương bốn: thực trạng của kinh tế nhà nước hiện nay.

Tác giả đã trình bày quy mô và tổ chức của các doanh nghiệp nhà nước cũng như các kĩ thuật về công nghệ trong doanh nghiệp nhà nước. Những mạnh tổ chức quản lý của các dân nghiệp nhà nước và hiệu quả tổ chức quản lý. Từ đó, tác giả trình bày những cơ hội và thách thức đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới cũng như những giải pháp cải thiện, phát triển kinh tế nhà nước. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các định hướng sắp xếp và phát triển doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh và hoạt động công ích. Cuối cùng là phần kết luận.

Tác giả đã trình bày được vai trò chủ đạo của nền kinh tế nông nghiệp đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là đề tài tiểu luận về nền kinh tế thị trường hay nhất. Có thể nói, nội dung và cách trình bày được tác giả hoàn thành chỉnh chu nhất.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những màu thuận của nó.

Để làm rõ những vấn đề mâu thuẫn trong kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. Tác giả đã trình bày các cơ sở lý luận thực tiễn như sau:

Phần một: lý luận chung.

Trình bày cơ sở lý luận về mô thuẫn, đưa ra những cơ sở lý luận lý thuyết về mâu thuẫn, sự chuyển hóa của các mặt đối lập cũng như một số loại mâu thuẫn. Không thể thiếu nguyên nhân và kết quả của sự mâu thuận. Ngoài ra, tác giả còn trình bày tình hình kinh tế Việt Nam trước năm 1986, những thành tựu đạt được và những mặt còn hạn chế.

Phần hai: nội dung nghiên cứu.

Tác giả trình bày nên kinh tế thị trường ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trình bày cách tính tất yếu khách quan trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường cũng như vị trí và vai trò của thành phần kinh tế. Ngoài ra, tác giả còn trình bày sự thống nhất và mâu thuẫn nhất thành phần kinh tế cũng như những mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường và mục tiêu xây dựng con người xã hội chủ nghĩa. Từ đó, dựa trên những cơ sở thực tiễn trên, tác giả trình bày những giải pháp khắc phục những khó khăn trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường. Và trình bày sự phát triển và hình thành của doanh nghiệp thương mại nhà nước có đóng góp trong nền kinh tế thị trường. Một nội dung nữa cũng được tác giả trình bày rất cụ thể và chi tiết là thực trạng của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó trình bày thêm một số các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động các doanh nghiệp thương mại nhà nước hiện nay. Cuối cùng là phần kết luận.

Bài mẫu tiểu luận về kinh tế thị trường
Bài mẫu tiểu luận về kinh tế thị trường

Đây sẽ là một trong những bài tiểu luận về kinh tế thị trường đáng để bạn tham khảo. Với nội dung sâu sắc vịt nên kinh tế thị trường. Tác giả đã phân tích được những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: Những tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay.

Một trong những đề tài hay nhất hiện nay là nghiên cứu về giá trị cơ bản của nền kinh tế thị trường cũng như thực trạng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Nhận định được vấn đề trên tác giả đã trình bày cụ thể bài tiểu luận của mình như sau:

Phần một: phần mở đầu. Tác giả chủ yếu trình bày lý do lựa chọn đề tài.

Phần hai: nội dung tiểu luận.

Chương một: những vấn đề cơ bản về quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường.

Tác giả trình bày về quy luật giá trị là gì, yêu cầu của quy luật giá trị và tác dụng của quy luật giá trị. Tác giả còn trình bày về kinh tế thị trường là gì, cơ chế kinh tế thị trường.

Chương hai: tác động cơ bản của quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. Thực trạng nền kinh tế nước ta và các giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Để bài tiểu luận kinh tế thị trường thêm thuyết phục, tác giả trình bày sự cần thiết của quy luật giá trị trong sự phát triển kinh tế thị trường. Cũng như trình bày thực trạng nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Từ đó, tác giả trình bày vai trò của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Cuối cùng tác giả tóm tắt chung và đưa ra phần kết luận.

Có thể nói, đây là một trong những nội dung đề tài dễ đọc và được tác giả trình bày dễ hiểu nhất. Nội dung ngắn gọn, trình bày chi tiết. Tác giả đã trình bày được bài tiểu luận về nên kinh tế thị trường suất sắc nhất.

DOWNLOAD

Bài mẫu 8: Những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường.

Để thấy rõ được mặt năng động của nền kinh tế thị trường qua nhiều sự biến đổi khác nhau của xã hội. Tác giả đã nghiên cứu về những vấn đề cơ bản của nền kinh tế thị trường. Nội dung chính mà tác giả trình bày như sau:

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Kinh Tế Vĩ Mô [ Tổng hợp đề tài + Bài mẫu điểm cao]

Phần một: sự cần thiết khách quan. Tác giả trình bày các khái niệm về kinh tế thị trường cũng như sự cần thiết khách quan trong sự phát triển kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, tác giả còn trình bày những đặc điểm cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tác giả còn trình bày mục tiêu phát triển cũng như thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tác giả còn đưa ra các cơ sở lý thuyết về hình thức phân phối kinh tế thị trường và sự tăng trưởng, phát triển của kinh tế thị trường gắn liền với công bằng xã hội.Đồng thời, tác giả trình bày những vấn đề của nền kinh tế thị trường gắn liền với sự quản lý của nhà nước.

Phần hai: thực trạng và giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ở phần hai, trình bày nội dung chính về thực trạng kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay từ đó trình bày mục tiêu cụ thể, ưu thế và hạn chế của kinh tế thị trường. Từ những thực trạng trên và những ưu nhật điểm của kinh tế thị trường tác giả đã trình bày các biện pháp giải quyết một cách hợp lý nhất. Cuối cùng tác giả đưa ra kết luận.

DOWNLOAD

Đây sẽ là một trong những bài mẫu Tiểu Luận Về Kinh Tế Thị Trường đáng để bạn tham khảo. Với nội dung chi tiết, cụ thể và dằn mặt. Tác giả đã trình bày thành công về cái vấn đề cơ bản của nền kinh tế thị trường. Nếu gặp khó khăn hay bất cứ vấn đề gì hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x