Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ [Đề tài + Bài Mẫu]

Cách viết bài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ cho bạn tham khảo.

Những Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ Hay + Bài Mẫu. Hiện nay, có rất nhiều các bạn sinh viên, học viên đang phải làm một bài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ. Nhằm mục đích đánh giá năng lực của sinh viên cũng như là đóng góp khoa học cho lĩnh chuyên viên chính của nhà nước. Với chủ đề này, các bạn có thể khai thác những vấn đề về công tác cán bộ, công chức nhà nước của nước ta. Và hiện nay, có nhiều sinh viên cảm thấy lo lắng trong việc lựa chọn đề tài cũng có thể là gặp khó khăn trong việc triển khai nghiên cứu đề tài tiểu luận. Để giúp các bạn giải quyết những vấn đề này, chúng tôi sẽ giới đến các bạn Danh sách đề tài Tiểu Luận Về Công Tác Cán Bộ hay và bài mẫu.

Quá trình viết tiểu luận chuyên viên, chắc hẳn nhiều anh chị không có thời gian để hoàn thành, mọi người có thể liên hệ với dịch vụ làm tiểu luận thuê của Luận Văn TRust để được hỗ trợ nhé

1. Những vấn đề chung về tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ.

Mẫu tiểu luận chuyên viên chính là một thể loại đề tài tiểu luận được nhiều trường đại học giao cho sinh viên của mình. Và các phương diện chủ yếu của một bài tiểu luận chuyên viên chính có thể là: quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính về cán bộ công chức, về đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp cũng có thể là về chuyên viên chính về đội ngũ giảng viên đại học,… Thể loại đề tài chuyên viên chính này thường được sử dụng và áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước. Một điều đặc biệt của chủ đề tiểu luận chuyên viên chính là có thể được thực hiện dưới dạng tình huống. Không nhất thiết phải là hình thức như một bài tiểu luận thông thường mà tùy vào nội dung yêu cầu của từng bài tiểu luận chuyên viên chính mà có thể diễn đạt dưới hình thức tình huống truyện. 

Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ là một chủ đề nổi bật của đề tài tiểu luận chuyên viên chính. Khai thác những vấn đề có thể xảy ra và đề xuất những phương án giải quyết cụ thể, phù hợp đối với lĩnh vực cán bộ công chức nhà nước. Do đặc thù của chủ đề tiểu luận này gắn liền với các cơ quan hành chính quốc gia. Chính vì thế mà yêu cầu nghiêm khắc, khắt khe hơn về tính minh bạch của thông tin, sự logic và khoa học trong cách lập luận. Khi tiến hành nghiên cứu một đề tài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ bạn nên lưu ý về điều này.

Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ
Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ

2. Những đề tài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ hay.

          Đối với vấn đề lựa chọn đề tài tiểu luận, có rất nhiều sinh viên đang gặp khó khăn trong vấn đề này. Có thể các bạn chưa tìm được một đề tài phù hợp với yêu cầu cá nhân của mình: sáng tạo, ý nghĩa, mang tính thực tiễn và thời đại,… Cũng có nhiều sinh viên chưa có ý tưởng cho bài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ của mình. Và các bạn đang muốn tìm kiếm những tên đề tài tiểu luận hay, phù hợp với mình. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn TOP Những đề tài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ hay.

XEM THÊM ==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận

 1. Thực trạng công tác cán bộ công chức tại hội đồng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
 2. Vấn đề đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước trong lĩnh vực giáo dục ở nước ta – định hướng tới năm 2025.
 3. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước tại Huyện ủy – Ủy ban nhân dân huyện A.
 4. Những hạn chế trong công tác cán bộ công chức nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 5. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn kinh tế hội nhập ngày nay.
 6. Vai trò và tầm quan trọng của công tác cán bộ viên chức nhà nước đối với vấn đề quản lý xây dựng, tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương.
 7. Thực trạng hoạt động kiểm tra, thanh tra, đánh giá chất lượng, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước của nước ta.
 8. Vấn đề tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước tại hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.
 9. Một số biện pháp góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước ở Việt Nam.
 10. Đề Tài Tiểu Luận  Về Công Tác Cán Bộ Những vấn đề lý luận về công tác cán bộ công chức nhà nước ở Việt Nam – thực trạng ứng dụng vào thực tế.
 11. Vấn đề áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc tổ chức công tác cán bộ ở Việt Nam trong xã hội ngày nay.
 12. Thực trạng việc ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ thông tin vào việc kiểm tra, đánh giá năng lực của cán bộ công chức nhà nước ở Việt Nam.
 13. Việc áp dụng những quan điểm triết học về tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước vào thực tế Việt Nam ngày nay.
 14. Tầm quan trọng của việc tổ chức, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ công chức nhà nước cấp trung ương ở Việt Nam.
 15. Những hạn chế trong việc kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của cán bộ công chức tại các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 16. Một số nguyên tắc trongg việc tổ chức, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ công chức nhà nước ở Việt Nam ngày nay.
 17. Thực trạng việc đào tạo, bội dưỡng công tác cán bộ công chức nhà nước tại các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.
 18. Những hạn chế trong công tác kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn, trình độ tin học của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước tại các cơ sở ủy ban nhân dân cấp xã trên toàn quốc.
 19. Trình bày ưu điểm và hạn chế trong việc tổ chức, xây dựng công tác cán bộ công chức nhà nước tại các cơ sở Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
 20. Thực trạng việc triển khai, thực thi các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thúc đẩy, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức Việt Nam.

3. Bài mẫu tiểu chuyên chuyên viên chính về công tác cán bộ.

           Khi lựa chọn xong được tên đề tài tiểu luận của mình, các bạn vẫn còn đang phải gặp khó khăn trong việc triển khai viết bài tiểu luận. Các bạn có thể sẽ gặp các lỗi về dùng từ, về diễn đạt, về lập luận, về triển khai các ý,… Do đó, các bạn mong muốn tìm kiếm một bài mẫu tiểu luận chuyên viên chính về công tác kế toán để tham khảo, nghiên cứu thêm. Chính vì vậy, chúng tôi đã thu thập và đưa ra cho các bạn 5 Bài mẫu tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ hay.

 Bài mẫu 1: các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của cán bộ nhân viên công ty dịch vụ bảo vệ kỹ an tại thành phố Hồ Chí Minh.

           Bài mẫu đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu về bạn là một đề tài Tiểu Luận Về Cán Bộ Công Chức lấy địa bàn nghiên cứu và tại công ty dịch vụ bảo vệ kỹ an thành phố Hồ Chí Minh. Bài tiểu luận này được tiến hành nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Đã có được sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Trần Dục Thức. Có tất cả 18 Trang và đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hình thức của một đề tài tiểu luận.

         -Hình thức: được trình bày  khoa học, rõ ràng. Mọi luận điểm, đề mục thể hiện một cách logic và có hệ thống. Bố cục của bài được phân bổ rõ ràng, rành mạch.

XEM THÊM ==> Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính về Thuế + Bài Mẫu Hay

XEM THÊM ==>  Danh sách Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Về Giáo Dục + 10 Bài Mẫu

         -Nội dung: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của mình, tác giả đã tiến hành phân tích và nghiên cứu vấn đề thông qua những vấn đề sau đây:

         Chương 1 tác giả đã giới thiệu về đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đưa ra lý do chọn đề tài của mình. Đưa ra vấn đề nguồn nhân lực của doanh nghiệp ngày nay tầm quan trọng của yếu tố nhân lực đối với sự phát triển của một doanh nghiệp quyết định và gắn liền với địa bàn nghiên cứu là công ty dịch vụ bảo vệ Kỹ An thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo tác giả chỉ ra những công trình nghiên cứu trên thế giới và công trình nghiên cứu ở Việt Nam để cho thấy tính cấp thiết và tính chân thực của vấn đề nghiên cứu. Tác giả cũng đã trình bày được mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của đề tài. Chỉ ra những phương pháp nghiên cứu đã dùng để thu thập số liệu và thông tin phục vụ cho quá trình phân tích vấn đề. Không những thế tác giả còn chị đã được ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học của Đề tài nghiên cứu này.

              Chương 2 tác giả đưa ra cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu của bài tiểu luận. Trước tiên tác giả chỉ ra sự gắn bó tầm quan trọng và thành phần của sự gắn bó nhân viên với tổ chức. Cụ thể tác giả đưa ra một số khái niệm về sự gắn bó với nhân viên đối với tổ chức chỉ ra tầm quan trọng của vấn đề này cũng như là các thành phần của sự phản bội nhân viên với tổ chức. Bên cạnh đó có dạn đưa ra một số lý thuyết có liên quan tới đề tài bao gồm lý thuyết mô hình vuông thành phần cán bộ tổ chức vào năm 1990 và 1943. Cho thấy được những công trình nghiên cứu đi trước ở trên thế giới và ở Việt Nam. Đồng thời đặt ra giả thuyết và mô hình nghiên cứu đề xuất những phương án thiết thực cho đề tài nghiên cứu.

             Chương 3 tác giả  Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ đã đưa ra phương pháp nghiên cứu của đề tài này. Cụ thể bao gồm quy trình nghiên cứu nghiên cứu định tính thông qua thiết kế nghiên cứu và kết quả nghiên cứu định tính. Nghiên cứu định lượng được thể hiện qua chọn mẫu nghiên cứu quá trình thu thập dữ liệu phương pháp phân tích dữ liệu.

              Chương 4 tác giả đưa ra kết quả nghiên cứu và tiến hành thảo luận đánh giá về vấn đề nghiên cứu thông qua các góc độ khác nhau. Đầu tiên tác giả tiến hành giới thiệu về công ty dịch vụ bảo vệ kỹ an tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua lịch sử hình thành và phát triển của công ty cũng như là lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty này. Cùng với đó tác giả cũng đã mô tả mẫu nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua phân tích. Cụ thể bao gồm những vấn đề sau thang đo bản chất công việc đào tạo thăng tiến thăng đo lãnh đạo thang đo đồng nghiệp thang đo sự đãi ngộ và thang đo sự gắn kết. Sau đó tác giả đã tổng hợp kiểm định thang đo về tất cả mọi mặt của vấn đề. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA. Phân tích nhân tố khám phá hơn với các biến độc lập và phân tích nhân tố khám phá thang đo yếu tố phụ thuộc sẽ gắn bó cán bộ nhân viên. Không những thế tác giả cũng đã phân tích cơ quan phát triển và phân tích mô hình hồi quy. Bao gồm đánh giá và kiểm định mức độ phù hợp của mô hình kết quả mô hình hồi quy kiểm tra cộng tuyến hiện tượng tự tương quan và phân tích phối chuẩn phần dư. Tác giả cũng đã kiểm định sự khác biệt về trung bình tổng thể. Đó là kiểm định sự gắn bó của nhân viên theo giới tính trước vụ trình độ học vấn thanh niên công tác và theo độ tuổi. Sau khi tiến hành phân tích và trình bày mọi mặt của vấn đề nghiên cứu tác giả đã tiến hành thảo luận về vấn đề nghiên cứu.

           Như vậy, ta có thể thấy được đây là một đề tài Tiểu Luận Về Công Tác Cán Bộ hay mà bạn không thể bỏ qua. Bài viết được đánh giá cao về mọi mặt. Không những thế, bài viết còn được triển khai phân tích một cách sâu sắc. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc triển khai viết bài tiểu luận của mình thì có thể tham khảo bài mẫu này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 2: thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang theo hướng chuẩn hóa.

            Tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một bài mẫu tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ tại trường tiểu học huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang. Đây là một số những bài mẫu may mắn được đăng trên tạp chí Khoa Học Đại học Tân Trào. Bài viết về tiến hành nghiên cứu bưởi sinh viên trường Đại học Tân Trào ở dưới sự hướng dẫn và giám sát của phòng Nội vụ huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang. Có thể nói Đây là một bài tiểu luận chuyên viên chính là tiêu chuẩn mà bạn không thể bỏ qua. Bài viết có 18 Trang Đáp ứng mọi yêu cầu về hình thức trình bày giá trị nội dung của một đề tài tiểu luận chuyên viên chính.

              -Hình thức: bài viết được đánh giá cao về hình thức trình bày. Với bố cục rõ ràng, trình bày logic và khoa học cùng với lối lập luận sắc bén. Bài viết đã đạt được số điểm tuyệt đối về hình thức trình bày.

              -Nội dung: bài viết tiến hành nghiên cứu về thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên quang. Bài viết được tiến hành khảo sát trên 5 nội dung là công tác quy hoạch công tác tuyển chọn bổ nhiệm bổ nhiệm lại luân chuyển và miệng công tác đào tạo bồi dưỡng công tác thanh tra kiểm tra đánh giá và công tác Thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ khen thưởng kỷ luật.

             Vấn đề đầu tiên tên tác giả đã chỉ ra thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học thuộc huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên quanh theo hướng chuẩn hóa về phương pháp quy hoạch. Qua kết quả khảo sát của mình tác giả đã thể hiện nội dung chính thông qua biểu đồ cột đơn thực trạng việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học Hàm Yên tỉnh Tuyên quanh. Cách giải đáp án đưa ra nhận xét về biểu đồ cho thấy đánh giá của biểu đồ ở mức độ trung bình nội dung xây dựng tiêu chuẩn giáo viên chưa bán theo chuẩn của Bộ Giáo dục. Cần phải có những xây dựng tiêu chuẩn dành cho giáo viên một cách đầy đủ và khoa học.

             Vấn đề thứ hai là công tác tuyển chọn bổ nhiệm bổ nhiệm lại luân chuyển bãi nhiệm cán bộ quản lý ở các trường tiểu học huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên quang. Các giải đáp án đề khảo sát thông tin về vấn đề này đưa ra 5 tiêu chí trong bảng và biểu đồ để làm rõ hơn về vấn đề nghiên cứu. Cho thấy được công tác tham mưu để tuyển chọn bổ nhiệm bổ nhiệm lại luôn Chán vãi nhiệm cán bộ làm nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức cán bộ ngày nay cũng là trọng điểm tại mỗi địa phương cần phải lưu ý. Bên cạnh những kết quả tích cực thì vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. Tác giả đã rất khôn khéo trong việc đưa ra 5 tiêu chí khác nhau để đánh giá về công tác cán bộ quản lý tại địa bàn nghiên cứu khi bổ nhiệm bãi nhiệm và luân chuyển cán bộ. Đó là cũng đám sao thấy được cần phải quan tâm và thực hiện hiệu quả hơn nữa để góp phần nâng cao chất lượng quản lý cũng như là chất lượng giáo dục của các môi trường trên địa bàn huyện Hàm Yên.

           Vấn đề thứ 3 tất cả đưa ra công tác đào tạo bồi dưỡng để đánh giá về thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý của các trường tiểu học huyện Hàm Yên. Tiến hành khảo sát về vấn đề này tác giả đã xây dựng ra 6 tiêu chí trong phiếu Khảo sát và thể hiện thông qua biểu đồ thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang. Các tiêu chí đó bao gồm mục tiêu đào tạo bồi dưỡng có tính khả thi thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng bằng nhiều hình thức cử cán bộ quản lý đi học các lớp lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý những cán bộ quản lý đi học đại học thạc sỹ sử dụng hợp lý cán bộ quản lý sau khi kết thúc khóa học bồi dưỡng đào tạo thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cho đối tượng nằm trong quy hoạch chưa bổ nhiệm hoặc chức danh quản lý.

          Vấn đề thứ tư tác giả đưa ra công tác thanh tra kiểm tra đánh giá đối với cán bộ quản lý các trường tiểu học Yên Hàm Yên. Tiến hành khảo sát tác giả đã xây dựng bốn tiêu chí đánh giá để xin ý kiến kết quả tổng hợp từ nhiều phiếu. Chó là có kế hoạch cụ thể của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thanh tra kiểm tra đánh giá hoạt động quản lý đối với cán bộ quản lý các trường tiểu học nội dung của vấn đề kiểm tra thanh tra được phòng Giáo dục Đào tạo thực hiện đúng với quy định có những điều chỉnh bằng các quyết định quản lý và có hiệu lực sau sinh trai kiểm tra kết quả thanh tra kiểm tra được lấy là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm học đối với cán bộ quản lý của nhà trường. Thông qua kết quả đã đạt được tác giả tiến hành đánh giá về vấn đề và đưa ra những nhận xét cụ thể dựa trên quan điểm cá nhân của mình và những số liệu nghiên cứu cụ thể. Tác giả đã chỉ ra được những ưu điểm hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý từ đó có sự điều chỉnh kịp thời bằng các biện pháp khắc phục hạn chế.

            Vấn đề thứ 5 tác giả đưa ra công tác Thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ khen thưởng kỷ luật đối với cán bộ quản lý tại trường tiểu học huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên quang. Tác giả đã đưa ra các tiêu chí đánh giá như là thực hiện nghiêm túc Chế độ chính sách của Nhà nước đối với đội ngũ quả cán bộ quản lý xây dựng chính sách riêng về đãi ngộ khen thưởng huy động nguồn lực vật chất để thực hiện chính sách đãi ngộ thực hiện thường xuyên kịp thời các chính sách thực hiện áp dụng nghiêm túc các hình thức kỷ luật đối với cán bộ quản lý vi phạm. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đã đánh giá được về thực trạng chế độ chính sách đãi ngộ khen thưởng tại địa bàn nghiên cứu đối với cán bộ quản lý. Chỉ ra các ưu điểm nhược điểm của công tác thực hiện chế độ chính sách đãi ngộ khen thưởng kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ quản lý.

            Vấn đề thứ sáu tác giả đã đưa ra thực trạng ở các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên quanh theo hướng chuẩn hóa. Tác giả tiến hành nghiên cứu thông qua 5 tiêu chí và đưa ra biểu đồ tương ứng. Qua kết quả nghiên cứu thì cho thấy tất cả các yếu tố đều được đánh giá mức độ ảnh hưởng tương đối và ảnh hưởng lớn đến việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học theo hướng chuẩn hóa. Tác giả cũng đang đánh giá rằng đây là một dấu hiệu thuận lợi tiến thành công trong công tác quản lý phát triển đội ngũ cán bộ quản lý tại các trường tiểu học huyện Hàm Yên theo hướng chuẩn hóa.

          Nhìn chung bài viết thể hiện được đúng trọng tâm yêu cầu của một bài tiểu luận chuyên viên chính. Phân tích được mọi góc độ của vấn đề nghiên cứu. Dùng những số liệu minh chứng cụ thể để làm rõ cho luận điểm của mình. Bạn nên tham khảo bài mẫu tiểu luận chuyên viên chính này để có thể có được lối lập luận chặt chẽ, khoa học và có sự thống nhất.

DOWNLOAD

Bài mẫu 3: phát triển nguồn nhân lực khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

           Bài mẫu số 3 là một đề tài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bài viết đã nhận về vô số lời khen và đánh giá tích cực. Đây là kết quả nghiên cứu của sinh viên Học viện Chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có được sử hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thơm. Bài viết có tất cả 25 trang với bố cục đầy đủ rõ ràng khoa học và mạch lạc.

           Xét về mặt nội dung thông qua những gì đã nghiên cứu và thu thập được từ thực tiễn tác giả đã phân tích vấn đề chính của bài tiểu luận thông qua những khía cạnh sau đây:

          Chương 1 tác giả tiến hành đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển nguồn nhân lực khoa học. Tiến hành nghiên cứu một số lượng tài liệu lớn trên một phạm vi rộng từ trong nước đế quốc tế tác giả đã chỉ ra những nghiên cứu liên quan đến tới vấn đề phát triển nguồn nhân lực khoa học. Về từ những nghiên cứu đấy đã đánh giá đề ra một số kết quả đã đạt được trong các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan về những vấn đề thực tiễn đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu. ứng dụng những vấn đề lý luận đó vào thực tiễn của địa bàn nghiên cứu là học viện chính trị thành phố Hồ Chí Minh.

           Chương 2 là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực khoa học trong trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý. Trước tiên tác giả đưa ra khái niệm đặc điểm và vai trò của phát triển nguồn nhân lực khoa học trong trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý. Tiếp theo tác giả đưa ra nội dung tiêu chí đánh giá và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực khoa học chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý. Đồng thời đại đúc rút ra những kinh nghiệm phát triển của nền khoa học và bài học đối với Học viện Chính trị quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

           Chương 3 tác giả Tiểu Luận Về Công Tác Cán Bộ  đề ra thực trạng phát triển nguồn nhân lực khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Từ những quan sát thực tiễn và kiến thức cá nhân, tác giả đã khái quát về học viện và nguồn nhân lực khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tác giả cũng đưa ra thực trạng phát triển nguồn nhân lực khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 đến năm 2018. Căn cứ vào kết quả đó tác giả đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến phát triển của nhân lực khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng đánh giá chung về phát triển nguồn nhân lực khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

          Chương 4 tác giả đã đề ra mục tiêu và giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến năm 2030. Tất cả đã đưa bối cảnh mới và những yêu cầu khách quan về phát triển của nhân vật khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với bối cảnh thế giới ngày nay. Thể hiện quan điểm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho tới năm 2030. Từ những quan điểm cá nhân của mình và quan sát thực tiễn tác giả đề ra giải pháp Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho tới năm 2030.

        Qua đó ta thấy được đây là một bài tiểu luận chuyên viên chính hay và thể hiện được giá trị nội dung sâu sắc. Bài viết đã thể hiện được trọng tâm vấn đề nghiên cứu. Và bài viết này cũng được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao về mọi mặt của vấn đề. Bài viết này là mâũ bài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ hay mà bạn nên tham khảo, nghiên cứu thêm cho bài tiểu luận của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: suy nghĩ về tiêu chuẩn để trở thành “Đầy Tớ trung thành của nhân dân” trong việc xây dựng đội ngũ Đảng viên ở bộ môn Lý Luận Chính Trị trường Đại học Đồng Nai.

           Tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn một Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ hay. Bài viết này được đăng trên tạp chí Khoa Học Đại học Đồng Nai 2017. Với một số lượng sinh viên lớn đã truy cập tham khảo và nghiên cứu về đề tài. Đội tuyển ngành nghiên cứu bởi sinh viên trường Đại học Đồng Nai dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Phạm Thị Quế Trân. Bài viết có tất cả 19 trang thể hiện được mọi góc độ nội dung yêu cầu của đề tài.

           Về mặt nội dung bài viết thể hiện một tri thức khoa học trình độ chuyên môn nghiệp vụ sở thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính chí công vô tư của tư tưởng Hồ Chí Minh. Lấy cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ Đảng viên bộ môn Lý Luận Chính Trị ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần hoàn thiện thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng một cách thành công.

            Đầu tiên tác giả thể hiện quan điểm của Hồ Chí Minh về Người Đầy Tớ trung thành của nhân dân. Tác giả đã đưa ra và tiếp thu chủ nghĩa mác-lênin lịch sự ra đời của Đảng Cộng Sản là tất yếu của lịch sử. Đưa ra các quan điểm của Hồ Chí Minh để Đảng phải làm tròn trách nhiệm của một người lãnh đạo cũng như là của một đầy tớ trung thành đối với nhân dân. Cho thấy được tầm nhìn mở rộng, sâu sắc và xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong mọi hoạt động cần phải thật sự quan tâm tới lợi ích của nhân dân. Cách học môn đã chỉ ra cách thức để trở thành một Đầy Tớ trung thành với nhân dân theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh ở mỗi cán bộ Đảng viên đó là phải có tri thức khoa học và trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính chí công vô tư.

              Vấn đề thứ hai tác giả chỉ ra đội ngũ Đảng viên bộ môn lý luận chính trị với nhận thức về tiêu chuẩn của người đầy tớ trung thành của nhân dân. Tác giả đưa ra bối cảnh thế giới khoa học ngày nay đang ngày càng phát triển và cần phải có sự liên minh chặt chẽ mật thiết giữa các ngành khoa học với nhau. Đôla tầm quan trọng của bộ môn lễ hội chính trị trong việc chấp hành của đảng viên cán bộ về nguyên tắc của các mối liên hệ. Cho thấy Quá trình tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ Đảng viên bộ môn đã được thể hiện kết quả thông qua những yếu tố cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Sau Cùng tác giả đánh giá một cách tổng thể về đội ngũ Đảng viên của bộ môn lý luận chính trị đã đạt được những kết quả tích cực trên cả phương diện năng lực thực tiễn và đạo đức cách mạng. Hồi đó đề ra những giải pháp cần phải chú trọng hơn đến công tác xây dựng Đảng đồng bộ trên các mặt.

             Đánh giá chung, bài viết được đánh giá cao về giá trị nội dung và hình thức của một bài tiểu luận chuyên viên chính. Cho thấy được vấn đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Cùng với đó, tác giả cũng đưa ra được những quan điểm cá nhân của mình để tiến hành đánh giá về vấn đề nghiên cứu. Bạn nên tham khảo bài mẫu tiểu luận này để có cái nhìn tổng quát và sâu rộng hơn về vấn đề nghiên cứu.

DOWNLOAD

4. Cách viết bài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ cho bạn tham khảo.

          Và để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện một đề tài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát trên quy mô lớn. Tìm kiếm nhiều nguồn thông tin uy tín. Đã đúc kết ra được cách viết bài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ hay nhất cho bạn tham khảo.

 Bước 1: Đặt vấn đề ( ngắn gọn dao động từ 3 đến 5 trang giấy ).

 Được coi như là phần mở đầu của một bài tiểu luận chuyên viên chính. Đưa ra những thông tin chung nhất về bài tiểu luận. Nhằm mục đích giới thiệu về bài tiểu luận chuyên viên chính trong công tác cán bộ tới độc giả. Phần này các bạn sẽ trình bày những nội dung liên quan tới lý do chọn đề tài, mục đích của đề tài nghiên cứu, những công trình nghiên cứu đi trước, tóm tắt về cấu trúc của đề tài nghiên cứu, cho thấy những phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu của bạn,… Không những thế bạn còn cần phải trình bày lời cảm ơn của mình tới những cơ quan đoàn thể, cá nhân đã giúp đỡ, hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện đề tài tiểu luận.

Cách viết bài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ cho bạn tham khảo.
Cách viết bài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ cho bạn tham khảo.

 Bước 2: Nội dung của đề tài nghiên cứu Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ – phần trọng tâm của bài tiểu luận.

 Tại phần này các bạn cần phải đưa ra những vấn đề, luận điểm, quan điểm cá nhân của mình để phân tích cho nội dung chính của đề tài. Trước tiên bạn cần phải tiến hành khái quát tổng quan về địa bàn nghiên cứu của đề tài. Bạn tiến hành nghiên cứu tại một cơ quan nhà nước, một doanh nghiệp hay bất kỳ một địa điểm nào thì bạn cũng cần phải giới thiệu về cơ quan đó. Và gắn với nội dung yêu cầu của đề tài tiểu luận. Mục đích chính của phần này là để cho người đọc hiểu rõ hơn về mục đích của đề tài nghiên cứu gắn với địa bàn nghiên cứu mà bạn đã lựa chọn. Sau khi giới thiệu xong địa bàn nghiên cứu thì bạn tiến hành phân tích và đi sâu hơn về tình hình của vấn đề nghiên cứu. Dùng những số liệu và thông tin bản thân đã thu thập được để phân tích, làm rõ về đề tài nghiên cứu của mình. Thực hiện những phương pháp lập luận sắc bén và đưa ra quan điểm của mình. Làm nổi bật lên trọng tâm vấn đề nghiên cứu của bài tiểu luận.

 Bước 3: Các giải pháp, đề xuất phương án cho đề tài nghiên cứu.

Từ những gì ban đã phân tích ở phần trên, tiến hành đánh giá tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Thông qua các mặt ưu điểm, hạn chế và những nguyên nhân gây ra hạn chế của đề tài nghiên cứu. Lấy đó làm cơ sở, xây dựng những định hướng phát triển, mục tiêu của vấn đề nghiên cứu trong tương lai. Và đưa ra những giải pháp thiết thực, nâng cao được hiệu quả cho đề tài nghiên cứu của mình. Bạn cũng nên đưa ra kiến nghị, đề xuất đối với những cơ quan đoàn thể có liên quan để phối hợp nâng cao chất lượng của các phương án giải quyết vấn đề.

Bước 4: Kết luận

 Bạn cần phải khái quát một cách ngắn gọn, hàm súc về vấn đề nghiên cứu. Đưa ra những vấn đề mà bài viết đã giải quyết được. Và cũng chỉ ra những điểm yếu cần phải khắc phục của bài viết. Cùng với đó thể hiện thái độ mong muốn được nhận những ý kiến đóng góp cho đề tài nghiên cứu của mình. Để phát triển đề tài trong hướng nghiên cứu tiếp theo.

 Như vậy, chúng tôi đã trình bày cho các bạn những vấn đề về đề tài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ cùng với bài mẫu hay. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và thu thập thông tin từ những nguồn tin chính thống và uy tín. Đảm bảo 100% chất lượng của bài viết. Bài viết được tiến hành viết dựa trên những nhu cầu, mong muốn của sinh viên về thể loại đề tài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ. Chúng tôi hy vọng bài viết của mình sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình triển khai nghiên cứu đề tài tiểu luận của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết của chúng tôi. Chúc các bạn có một bài tiểu luận chuyên viên chính về công tác cán bộ thành công.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x