50 Đề Tài Tiểu Luận Về Bảo Hiểm Y Tế Và 10 Bài Mẫu Điểm Cao

Đề tài tiểu luận về bảo hiểm y tế

Danh Sách Các Đề Tài Tiểu Luận Về Bảo Hiểm Y Tế Và Một Số Bài Tiểu Luận Mẫu Về Bảo Hiểm Y Tế Hay Nhất Hiện Nay. Bảo hiểm y tế là một trong những quyền lợi của công dân. Vấn đề về bảo hiểm y tế luôn là đề tài tiểu luận thu hút nhiều sinh viên trình bày. Bài viết Đây sẽ trình bày một số đề tài tiểu luận về bảo hiểm y tế hot nhất hiện nay và một số bài mẫu được viết và trình bày cụ thể nhất.

ĐÔI NÉT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng theo quy định của pháp luật nhằm chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Nói một cách khác bảo hiểm y tế là bảo hiểm sức khỏe. Là một hình thức bảo hiểm theo đó người mua bảo hiểm sẽ được cơ quan bảo hiểm trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cũng như chi phí mua thuốc men khám chữa bệnh.

Có hai loại bảo hiểm y tế hiện nay:

bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế tự nguyện.

Theo nghị định 146/2018 số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc bao gồm:

Nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng.

Nhóm cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng.

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Ngoài ra các vấn đề đối với bảo hiểm xã hội còn có  mức đóng bảo hiểm và các mức hưởng bảo hiểm y tế hiện nay.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ

Quá trình viết  TIỂU LUẬN, nếu các bạn không có thời gian hoàn thành hay cần làm điểm cao, có thể tham khảo dịch vụ nhận làm tiểu luận giá rẻ của Luanvantrust nhé.

 • Bảo hiểm y tế đối với công nhân viên tại Việt Nam
 • Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại Việt Nam
 • Xử lý vi phạm người cho mượn thẻ bảo hiểm y tế
 • Thực trạng bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam và giải pháp để hoàn thiện và phát triển.
 • Thực trạng bảo hiểm y tế Việt Nam
 • Phương thức quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế ở Việt Nam
 • Các nguyên tắc bảo hiểm y tế
 • Giải pháp trong công tác vận động bảo hiểm y tế ở Việt Nam
 • Đề Tài Tiểu Luận Về Bảo Hiểm Y Tế: Bảo hiểm y tế tự nguyện
 • Quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • Bảo hiểm y tế cho người lao động Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao độ bao phủ của bảo hiểm y tế
 • Xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
 • Tìm hiểu về bảo hiểm y tế ở Việt Nam
 • Thống quản lý và tổ chức mạng lưới bảo hiểm y tế ở Việt Nam
 • Bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên tại Việt Nam
 • Tính cấp thiết của bảo hiểm y tế
 • Vai trò của bảo hiểm y tế
 • Các chế độ bảo hiểm y tế của Việt Nam
 • Số các vấn đề và chính xác trong bảo hiểm y tế
 • Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế của sinh viên ở trường đại học
 • Cơ chế bảo hiểm y tế ở Việt Nam
 • Đề Tài Tiểu Luận Về Bảo Hiểm Y Tế: Pháp luật về bảo hiểm y tế
 • Xây dựng các chính sách bảo hiểm y tế
 • Vai trò, ý nghĩa và quá trình phát triển của bảo hiểm y tế
 • Thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và những vấn đề hạn chế khi đi khám chữa bệnh.
 • Thực trạng bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam và các giải pháp hoàn thiện để phát triển
 • Quản lý thu thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn
 • Nhưng tố tác động đến sự tham gia bảo hiểm y tế
 • Hoàn thiện công tác kế toán hoạt động khám chữa bệnh đối tượng có bảo hiểm y tế
 • Trạng thi hành pháp luật bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam
 • Ý nghĩa của việc mua Bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên hiện nay.

Trên đây là danh sách 32 đề tài tiểu luận về bảo hiểm y tế có tính chất ý nghĩa nhất. Ngoài ra vấn đề bảo hiểm y tế còn được trình bày ở nhiều khía cạnh khác mà bạn có thể khai thác sâu hơn.

Đề tài tiểu luận về bảo hiểm y tế
Đề tài tiểu luận về bảo hiểm y tế

MỘT SỐ BÀI TIỂU LUẬN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ HOT NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Bảo hiểm y tế học sinh – sinh viên tại Việt Nam.

Nhận định rõ công tác bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên Việt Nam hiện nay. Tác giả đã trình bày nội dung chính bài tiểu luận như sau:

Chương một: lý luận chung về bảo hiểm y tế.

Tác giả trình bày các khái niệm và giải thích vai trò của bảo hiểm y tế trong xã hội Việt Nam hiện nay. Tác giả còn trình bày phương thức bảo hiểm y tế hoạt động cũng như nội dung cơ bản trong bảo hiểm y tế đối với đối tượng hưởng bảo hiểm y tế. Ngoài ra tác giả còn trình bày công tác bảo hiểm y tế ở một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, Singapore. Nhằm làm rõ vai trò của bảo hiểm y tế trong cộng đồng xã hội ngày nay.

 Chương hai: thực trạng bảo hiểm y tế cho học sinh – sinh viên ở Việt Nam.

Để làm rõ luận điểm này, tác giả trình bày sự cần thiết triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên Việt Nam và những quy định về bảo hiểm y tế cho học sinh viên ở Việt Nam. Qua đó, tác giả trình bày thực trạng triển khai bảo hiểm y tế ở sinh viên và kết quả đạt được trong những năm gần đây sau khi triển khai bảo hiểm y tế đến học sinh và sinh viên.

XEM THÊM ==>  Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Bảo Hiểm Hay Và Điểm Cao

Chương ba: kiến nghị. Tác giả trình bày một số kiến nghị đối với bảo hiểm y tế áp dụng cho học sinh sinh viên về các nội dung như: phí, công tác triển khai bảo hiểm y tế, thủ tục hành chính, công tác tuyên truyền. Nhằm đảm bảo tính bền vẫn và hoàn thiện của bảo hiểm y tế đối với áp dụng trong chính sách học sinh và sinh viên cũng như các cấp.

Đây là bài tiểu luận về bảo hiểm y tế xuất sắc nhất. Với lý luận chặt chẽ của mình, tác giả đã trình bày thành công về vai trò của bảo hiểm y tế trong xã hội cũng như bảo hiểm y tế áp dụng đối với cấp học sinh và sinh viên.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Giải pháp nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh LạngSơn.

Đây là một bài tiểu luận nghiên cứu về bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Nhằm phân tích những vấn đề chung bảo hiểm y tế ở tỉnh Lạng Sơn và thực trạng vấn đề nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngoài phần mở đầu và phần kết luận các giả trình bày nội dung chính của bài tiểu luận như sau:

Chương một: tổng quan những vấn đề chung về bảo hiểm y tế.

Tác giả trình bày khái niệm bảo hiểm y tế và một số nội dung nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các chỉ tiêu đo lường nâng cao độ bao phủ cũng như các nguyên tắc và yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề phát triển và nâng cao độ bao phủ y tế. Mặt khác các nội dung như nhận thức của người dân về bảo hiểm như thế, thu nhập, chính sách viện phí, chất lượng khám chữa bệnh và công tác tuyên truyền cũng được tác giả trình bày một cách rõ ràng và cụ thể nhất. Không thể thiếu vai trò cơ sở của đảng và chính quyền địa phương cũng như cơ quan bảo hiểm y tế cũng được tác giả trình bày trong chương một.

Chương hai: thực trạng vấn đề nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Để làm rõ luận điểm trên, tác giả trình bày vịt hình kinh tế, xã hội ở địa bàn tỉnh LạngSơn và những tác động, ảnh hưởng đến thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế tại địa phương. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các công tác tổ chức triển khai, nâng cao ý tế tại tỉnh Lạng Sơn. Và trình bày kết quả thực hiện được chính sách bảo hiểm y tế đối với các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Chương ba: giải pháp nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trình bày quan điểm của mình và định hướng của đảng và nhà nước về phát triển bảo hiểm y tế. Đặc biệt là trình bày rõ nội dung đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và những vấn đề đặt ra đối việc phát triển tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở địa bàn địa phương. Từ đó, tác giả trình bày mục tiêu thực hiện phát triển, nhiệm vụ và giải pháp đối với sự phát triển nâng cao độ bao phủ bảo hiểm y tế cho địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cuối cùng là phần kết luận.

Có thể nói đây là một trong những bài mẫu tiểu luận về bảo hiểm y tế có tính thực tiễn cao. Không chỉ góp phần nâng cao về độ bao phủ bảo hiểm y tế ở tỉnh LạngSơn mà còn góp phần đóng góp ý kiến với đảng và nhà nước trong vấn đề bảo hiểm y tế đối với người dân.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Ảnh hưởng của bảo hiểm y tế đến chất lượng dịch vụ y tế.

Với mục đích quan tâm chất lượng dịch vụ y tế trong bảo hiểm y tế. Tác giả đã tìm hiểu về chất lượng bảo hiểm y tế có đi song song với lại vội tới hay không? Để trả lời cho câu hỏi này tác giả trình bày bài tiểu luận như sau:

Chương một giới thiệu.

Tác giả trình bày về vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, câu hỏi, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Ngoài ra tác giả còn trình bày phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của đề tài.

Chương hai: cơ sở lý thuyết.

Trình bày chất lượng dịch vụ y tế về những khái niệm chất lượng dịch vụ là gì. Đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ y tế cũng được tác giả trình bày một cách rõ ràng và cụ thể nhất. Ngoài ra tác giả còn trình bày bảo hiểm y tế anh hưởng đến chất lượng dịch buổi tế như thế nào.

Chương ba: phương pháp nghiên cứu.

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Nhà Nước Về Bảo Hiểm

Tác giả trình bày khung phân tích và các giả thuyết cũng như mô hình nghiên cứu. Từ đó trình bày các dữ liệu nghiên cứu cũng như phương pháp phân tích dữ liệu.

Chương bốn: kết quả nghiên cứu.

Trình bày tổng quan về bảo hiểm y tế về lịch sử hình thành, đối tượng, mức đóng bảo hiểm và mức phí chi trả bảo hiểm. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số thống kê mô tả và phân tích so sánh cũng như trình bày độ tin cậy của thang đo chất lượng dịch vụ y tế.

Chương năm: kết luận và hàm Ý chính sách.

Sau quá trình nghiên cứu và có được kết quả nghiên cứu tác giả trình bày kết luận chung của bài tiểu luận và đưa ra một số các chính sách nhằm cải thiện khả năng tiếp cận, đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện của người bệnh cũng như những hạn chế mà đề tài chưa nghiên cứu được.

Với nội dung sâu sắc và chi tiết về vấn đề bảo hiểm y tế và chất lượng dịch vụ y tế. Bài tiểu luận về bảo hiểm y tế này được đánh giá khá cao. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt lý thuyết mà nó còn mang ý nghĩa về mặt thực tế.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Bảo hiểm y tế đối với công nhân viên tại Việt Nam

 Với mục đích nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với bảo hiểm y tế và khắc phục những khó khăn dựa trên những cơ sở phân tích. Tác giả đã trình bày bài tiểu luận về vấn đề tình hình thực Tế trong thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tại Việt Nam. Bài tiểu luận được tác giả trình bày với những nội dung chính như sau:

Chương một: cơ sở lý luận về bảo hiểm y tế.

Tác giả trình bày các khái niệm và vai trò của bảo hiểm y tế cũng như các loại hình bảo hiểm y tế. Tác giả còn đưa ra các cơ sở lý thuyết về quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộcĐược pháp luật ban hành. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các khái niệm về bảo hiểm y tế tự nguyện, bảo hiểm y tế tư nhân, và một số loại bảo hiểm y tế khác.

Chương hai: tình hình thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tại Việt Nam.

Tác giả đã trình bày sơ lược về bảo hiểm y tế ở Việt Nam, về kết quả đạt được sau hơn 10 năm thực hiện bảo hiểm y tế. Từ đó tác giả trình bày những quyền lợi của người được tham gia bảo hiểm y tế về các cấp như: học sinh, nông dân, công nhân,…

Từ đó đưa ra các thực trạng về bảo hiểm y tế hiện nay, những hạn chế cũng được tác giả trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất. Từ đó tác giả có cơ sở để trình bày những giải pháp trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Cuối cùng là phần kết luận.

Bài tiểu luận về bảo hiểm y tế điểm cao
Bài tiểu luận về bảo hiểm y tế điểm cao

Đây là một trong những bài tiểu luận về bảo hiểm y tế điểm cao hay nhất. Bài tiểu luận được đánh giá khá cao về nội dung và mặt hình thức. Trong việc nghiên cứu về thực trạng áp dụng bảo hiểm y tế Việt Nam trong những năm gần đây, tác giả đã trình bày rõ nội dung cũng như phân tích được những vấn đề sâu sắc nhất.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Tiểu luận tình huống xử lý: xử lý vi phạm người cho mượn thẻ, người mượn thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện Vị Thủy,tỉnh hậu Giang.

Đối với đề tài xử lý tình huống này, tác giả đã trình bày bài tiểu luận với các cơ sở thông tin tập trung tại huyện Vị Thủy, tỉnh hậu Giang. Nội dung chính của bài tiểu luận được tác giả trình bày như sau:

Chương một: mô tả tình huống. Tác giả trình bày rõ tình huống xử lý vi phạm tại tỉnh Vị Thủy, tỉnh hậu Giang.

Chương hai: xác định căn cứ vào mục tiêu xử lý tình huống.

Tác giả trình bày những cơ sở lý thuyết về căn cứ xử lý tình huống cũng như những mục tiêu xử lý tình huống tại tỉnh Vị Thủy.

 Chương ba: phân tích nguyên nhân và hậu quả của tình huống.

Đúng việc vi phạm về người cho mượn thẻ bảo hiểm y tế và người mượn thẻ bảo hiểm y tế tác giả đã trình bày những nguyên nhân sâu sắc trong tình huống này cũng như những hậu quả trong việc người vi phạm gây ra.

Chương bốn: xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án.

Tác giả trình bày cách xây dựng, phân tích phương án để lựa chọn ra những phương án thích hợp cho việc xử lý người vi phạm về bảo hiểm y tế.

Chương năm: kết luận và kiến nghị.

Tác giả trình bày kết luận cho bài tiểu luận cũng như đề suất và kiến nghị một số các phương án, giải pháp trong việc xử lý tình huống về bảo hiểm y tế tại tỉnh Vị Thủy cũng như phạm vi trên toàn nước.

Có thể nói, đây là một trong những bài mẫu tiểu luận về bảo hiểm y tế độc đáo nhất. Thông qua tình huống xử lý, tác giả trình bày những nguyên nhân, giải pháp và cách thức thực hiện phương án xử lý vi phạm về bảo hiểm y tế cũng như kiến nghị một số các giải pháp về công tác tuyên truyền pháp luật cũng như tổ chức bảo hiểm y tế đối với người dân.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Phân tích quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế ở Việt Nam.

Với sự phát triển nhanh chóng của bảo hiểm y tế, không chỉ là chính sách xã hội mà nó còn mang ý nghĩa nhân đạo Vĩnh chia sẻ cộng đồng sâu sắc. Nhằm tìm hiểu sâu hơn về bảo hiểm y tế tác giả đã trình bày phân tích quá trình hoạt động cũng như quy hoạch tế ở Việt Nam hiện nay. Nội dung đề tài tiểu luận gồm ba vấn đề chính:

Chương một: cơ sở lý luận về quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách xã hội.

Ở chương một, tác giả trình bày một số khái niệm về chính sách và hoạt định chính sách xã hội cũng như trình bày vai trò và quá trình hoạch định chính sách xã hội. Ngoài ra tác giả còn trình bày về các cách lựa chọn phương án chính sách xã hội tối ưu cũng như về các quyết định chính sách và tổ chức thực hiện chính sách.

Chương hai: phân tích quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện một số chính sách cụ thể.

Để làm rõ lí luận này. Tác giả trình bày một số khái niệm cơ bản về chính sách bảo hiểm y tế và sự ra đời cũng như phát triển của luật bảo hiểm y tế.

Chương ba: vận dụng quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách 70 tế tại tỉnh thanh hóa.

Để làm rõ cách hoạch định và tổ chức thực hiện ngân sách tỉnh thanh hóa. Tác giả trình bày chế độ bảo hiểm y tế hiện hành trong pháp luật và một vài nét về bảo hiểm xã hội tại tỉnh thanh hóa trong những năm gần đây. Ngoài ra tác giả còn trình bày những thực trạng thực hiện bởi mi tế tại tỉnh thanh hóa và kết quả sau khi triển khai bảo hiểm y tế thì tính. Từ đó tác giả đã đánh giá và nhận định về quá trình quy hoạch và tổ chức bảo hiểm y tế.

XEM THÊM ==>  Chia Sẻ 150 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Bảo Hiểm Xã Hội

Đây là một trong những đề tài tiểu luận về bảo hiểm y tế hay nhất. Tác giả trình bày được về cách hoạt động và tổ chức của bảo hiểm y tế sau khi thực hiện triển khai ở Việt Nam. Và những mặt hạn chế mà bảo hiểm y tế chưa làm được từ đó đưa ra một số các kiến nghị cụ thể cho nhà nước.

DOWNLOAD

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT BÀI TIỂU LUẬN ĐẦY ĐỦ NHẤT

Để trình bày một bài tiểu luận tốt và đầy đủ các nội dung bản không thể thiếu các bước để làm nên một bài tiểu luận. Sau đây là một số bước thực hiện bài tiểu luận nhất:

Bước một: nghiên cứu. Sau khi thực hiện định hình xong hướng đi của mình, bạn nên dành thời gian để nghiên cứu về đề tài thực hiện bài tiểu luận. Tìm kiếm các cơ sở lý thuyết từ các nguồn thông tin như sách, báo, từ những bài tiểu luận đã từng nghiên cứu trước, nhằm hỗ trợ cho những cơ sở lý thuyết và ý tưởng của bạn.

Bước hai: Lập luận và phương pháp trong bài tiểu luận.

Để đưa ra một cách lập luận chặt chẽ và phương pháp làm bài chắc chắn. Đòi hỏi bạn cần phải nghiên cứu và thu thập tài liệu cũng như sắp xếp các ý tưởng lập luận thành một nội dung logic trong bài. Bạn còn cần phải có sự sắp xếp sáng tạo và tư duy trong việc đưa các lập luận vào đề tài.

Bước ba: Tài liệu tham khảo và mục lục.

Tham khảo trình bày về tài liệu tham khảo mục lục ở các bài tiểu luận xuất sắc nhất. Từ đó áp dụng trình bày bài tiểu luận của mình một cách hợp lý.

Bước bốn: Trình bày và bố cục.

Bạn cần để ý format trình bày bố cục. Vì vậy bạn nên để ý cách thức để trình bày một bài tiểu luận gọn gàng và đẹp.

Đề Tài Tiểu Luận Về Bảo Hiểm Y Tế Hy vọng bài viết sau đây sẽ giúp bạn định hình được về bảo hiểm y tế và cách trình bày một bài tiểu luận nói về bảo hiểm y tế. Cảm ơn các bạn đã kham thảo bài viết của chúng tôi. Có thắc mắc hãy liên hệ chúng tôi nhé. 

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x