#86 Đề Tài Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị – Tải 10 Bài Mẫu Free

Bài Mẫu Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị

Bài viết này chia sẻ tới các anh chị Danh Sách các Đề Tài Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị chọn lọc từ bài cũ và tải miễn phí các bài mẫu điểm cao. Hôm nay chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và trình bày tới các bạn danh sách những đề tài tiểu luận trung cấp chính trị hay cùng với một số bài mẫu tiểu luận trung cấp chính trị điểm cao. Bên cạnh kinh tế, xã hội hay giáo dục thì chính trị là một trong những lĩnh vực được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm và chú trọng để phát triển đất nước vững mạnh và giàu đẹp. Như chúng ta đã biệt Việt Nam là một nước xã hội chủ nghĩa và thể chế chính trị của nước ta mang bản chất là một nước xã hội chủ nghĩa.

Nền chính trị của Việt Nam trong những năm qua có những sự thay đổi rõ rệt và chịu sự tác động bới ngành chính trị thế giới. Không những thế đặt trong bối cảnh xã hội và kinh tế toàn cầu hóa hiện nay, khi mà Việt Nam gia nhập nhiều tổ chức kinh tế, thương mại trên thế giới, thì vấn đề chính trị cần phải đươc quan tâm và chú ý hơn nữa. Ngày nay số lượng sinh viên theo học chuyên ngành chính trị ngày một nhiều và đặc biệt là trung cấp chính trị. Giống như những ngành học khác, các bạn sinh viên ngành trung cấp chính trị cũng cần phải hoàn thiện được một bài tiểu luận trung cấp chính trị. Hiện nay vẫn còn nhiều bạn sinh viên chưa hiểu kỹ về thể loại đề tài nghiên cứu này dẫn đến những khó khăn và thắc mắc. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về thể loại đề tài nghiên cứu khoa học này, chúng tôi sẽ trình bày về những đề tài tiểu luận trung cấp chính trị sáng tạo cùng với một số Đề Tài Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị điểm cao. Và các bạn có thể tải miễn phí những bài mẫu này về để tham khảo và nghiên cứu kỹ hơn.

Mục lục

1. Tiểu luận trung cấp chính trị là gì?

          Tiểu luận là một hình thức dùng để đánh giá năng lực của sinh viên về một bộ môn hay một vấn đề nào đó. Đồng thời đây cũng là một thể loại đề tài nghiên cứu khoa học để các bạn sinh viên có thể tư do sáng tạo, thể hiện tư duy, quan điểm cá nhân của mình để đánh giá về vấn đề này. Trung cấp chính trị hay còn gọi với một cái tên khác là trung cấp lý luận chính trị. Đây là một ngành học giành cho những đối tượng đủ điều kiện và có nguyện vọng học nghề trung cấp. Để được theo học nhóm ngành này các bạn cần phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo quy định và đặc biệt là cần phải có được kiến thức chuyên môn sâu rộng và vững chắc. Trung cấp chính trị được hiểu là một cấp học, cấp đào tạo về lý luận chính trị cho các đối tượng là cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp cơ sở tại các tỉnh, thành phố ở nước ta hiện nay. Và được giáo dục theo hệ thống tư tưởng triết học Mác – Lennin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng ta. Đồng thời phải biết quan sát và vận dụng vào thực tiễn.

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Môn Kinh Tế Chính Trị [Danh sách 323 đề tài + Bài mẫu điểm cao]

Tiểu luận trung cấp chính trị là một thể loại và hình thức để giáo dục và đánh giá năng lực của các cán bộ, lãnh đạo quản lý có liên quan. Phản ánh được thực trạng công tác giáo dụ năng lực cũng như là vấn đề áp dụng thực tiễn của đối tượng tham gia công tác giáo dục. Về mặt hình thức, được triển khai thực hiện giống như những đề tài nghiên cứu khoa học khác. Về mặt nội dung, bài viết được triển khai phân tích dựa trên các khía cạnh khoa học sau: công tác chính trị cấp địa phương của các cán bộ quân đội, những quy trình giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ các cấp cơ sở, thực trạng công tác đánh giá năng lực chính trị của các cán bộ công an, … Đây là những phương diện chủ yếu và đựa lựa chọn nghiên cứu nhiều nhất của bài tiểu luận trung cấp chính trị. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo để có thêm nhiều phương diện và nội dung khác nhau cho đề tài tiểu luận của mình. Vì bản chất mang nặng yếu tố chính trị và lý luận nên bài tiểu luận trung cấp chính trị yêu cầu và đòi hỏi nhiều trong việc thành lập và nghiên cứu về đề tài tiểu luận.

2. TOP những đề tài tiểu luận trung cấp chính trị hay bạn không nên bỏ qua.

Bởi vì tình chất khắt khe và đặc thù chuyên môn của đề tài tiểu luận trung cấp chính trị cho nên các bạn sinh viên sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đề tài nghiên cứu. Các bạn thường sẽ không có nhiều ý tưởng cho bài tiểu luận của mình một phần là do tính chất của bài tiểu luận này khá đặc thù và khô khan. Đồng thời các bạn sinh viên cũng chưa có nhiều sáng tạo trong bài tiểu luận trung cấp chính trị. Để giúp các bạn sinh viên khắc phục được những khó khăn này chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài tiểu luận trung cấp chính trị hay. Bạn nên tham khảo để có nhiều thông tin cho bài tiểu luận trung cấp chính trị của mình.

XEM THÊM ==> Dịch vụ viết thuê tiểu luận

 1. Thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên về tư tưởng Hồ Chí Minh tại các đơn vị, cơ quan nhà nước hiện nay.
 2. Một số hạn chế trong việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho hàng ngũ của Đảng trong bối cảnh xã hội hiện đaị ngày nay.
 3. Thực trạng việc đánh giá vhaats lượng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí tại cấc cơ quan nhà nước trong cơ chế thị trường toàn cầu hóa ngày nay.
 4. Vai trò và tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí tại các đơn vị, cơ quan hành chính cấp cơ sở trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.
 5. Thực trạng vận dụng học thuyết giá trị của tư tưởng triết học Mác – LêNin trong việc quản lí cơ chế thị trường của các cán bộ cấp cơ sở ở Việt Nam hiện nay.
 6. Hoạt động xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý và lãnh đạo trong bộ máy nhà nước Việt Nam về lĩnh vực chính trị trong giai đoạn hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 7. Những yêu cầu và thách thức đặt ra đối với việc xây dựng và hoàn thiện những chính sách và công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị của các cán bộ, lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở hiện nay.
 8. Thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra và đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ, lãnh đạo quản lý Việt Nam trong lĩnh vực chính trị.
 9. Những yếu tố tác động và ảnh hướng tới vấn đề vận dụng các học thuyết của triết học Mac – Lenin về phát triển nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay.
 10. Đề Tài Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị Vấn đề xây dựng và thực hiện những lý luận về hàng hóa và sức lao động theo quan điểm của chủ nghĩa Mac – Lenin của các cán bộ, quản lý lãnh đạo tại ở Việt Nam hiện nay.
 11. Thực trạng công tác nghiên cứu và triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị cho các đồng chí cán bộ, đảng viên các cấp cơ sở hiện nay.
 12. Những vấn đề lý luận về kinh tế trong tư tưởng Mac – Lenin trong việc nâng cao công tác lý luận chính trị của các cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay.
 13. Thực trạng công tác nâng cao nhận thức của các cán bô, lãnh đạo, quản lý về lý luận chính trị về vấn đề phát triển thị trường và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
 14. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức của cán bộ, lãnh đạo, quản lý trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
 15. Thực trạng nâng cao nhận thức về nhiệm vụ của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay của các cán bộ, lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam.
 16. Một số hạn chế của việc tiếp tục phát triển và nâng cao kiến thức lý luận chính trị của các cán bộ, lãnh đạo, quản lý một cách không có hệ thống trong giai đoạn ngày nay.
 17. Thực trạng công tác vận dụng tư tưởng chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc giảng dạy và hoạt động trực tiếp lý luận chính trị của các cán bộ, quản lý ngày nay.
 18. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các cơ quan nhà nước về rèn luyện kỹ năng, phẩm chất theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp.
 19. Đề Tài Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề xây dựng và phát triển năng lực chuyên môn – lý luận chính trị của các cán bộ lãnh đạo ở nước ta hiện nay.
 20. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao chất lượng công tác giảng dạy kiến thức về lý luận chính trị của các cán bộ, lãnh đạo quản lý tại các cấp cơ sở hiện nay.
 21. Thực trạng việc nâng cao hiệu quả hoạt động và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bộ môn lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo và quản lý ở nước ta hiện nay.
 22. Tiếp tục tăng cường và củng cố những biện pháp khắc phục tình trạng giảng dạy kiến thức về lý luận chính trị cho các cán bộ lãnh đạo và quản lý tại các cấp cơ sở hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 23. Thực trạng và giải pháp khắc phục, thực hiện các nguyên tắc tổ chức và quản lý hoạt động của một cơ quan nhà nước trong lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý hiện nay.
 24. Công tác xây dựng đảng và hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương của các cán bộ, quản lý, lãnh đạo các cấp địa phương trong giai đoạn nền kinh tế và xã hội hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 25. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công tác triển khai giảng dạy những kiến thức về lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, quản lý và lãnh đạo các cấp cơ sở.
 26. Một số giải pháp cho việc nâng cao trình độ nhận thức của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo và quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước về lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ [Đề tài + Bài Mẫu]

 1. Vấn đề xây dựng và hoàn thiện chính sách giáo dục và giảng dạy về lý luận chính trị cho các cán bộ và đảng viên trên địa bàn thành phố Hà Nội – thực trạng và giải pháp.
 2. Xây dựng và hoàn thành những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
 3. Đề Tài Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị Một số giải pháp khắc phục và nâng cao tình trạng giảng dạy kiến thức về lý luận chính trị cho các cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang hiện nay.
 4. Phân tích những đường lối chính trị của Đảng và nhà nước ta về phát triển và đẩy mạnh vai trò của giai cấp công dân – nông dân trong giai đoạn xã hội ngày nay.
 5. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình xây dựng và hoàn thiện công tác giáo dục kiến thức lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, quản lý, lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước.
 6. Thực trạng việc thực hiện và áp dụng những đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hiện nay.
 7. Vấn đề xây dựng và hoàn thiện những chính sách phát triển, ổn định kinh tế chính trị của Việt Nam trong hoàn cảnh xã hội ngày nay – thực trạng và giải pháp.
 8. Thực trạng việc triển khai áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ trong việc giáo dục và giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo.
 9. Vấn đề khắc phục và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo và quản lý ở các cấp cơ sở về lý luận chính trị.
 10. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao năng lực chuyên môn về thực tiễn áp dụng lý luận chính trị của các cán bộ, lãnh đạo hiện nay.
 11. Thực trạng nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác lý luận chính trị của các cán bộ hiện nay.
 12. Những thách thức từ môi trường đặt ra cho việc đổi mới và hoàn thiện lý luận chính trị cho các cán bộ, quản lý trong giai đoạn hiện nay.
 13. Thực trạng nghiên cứu và hoàn thiện công tác công đoàn và hoạt động của cán bộ công đoàn trong lý luận chính trị hiện nay.
 14. Vấn đề nâng cao hiệu quả phát triển nền kinh tế và tăng thu nhập cho người lao động theo lý luận chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh hiện nay.
Danh Sách các Đề Tài Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị
Danh Sách các Đề Tài Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị

3. DOWNLOAD bài mẫu tiểu luận trung cấp chính trị điểm cao cho bạn tham khảo.

Để hoàn thành một bài tiểu luận trung cấp chính trị đạt chuẩn và được đánh giá cao, các bạn cần phải hiểu rõ về thể loại đề tài này và có được kiến thức chuyên môn sâu rộng. Tuy nhiên hiện nay các bạn sinh viên vẫn chưa có được kiến thức chuyên sâu về chủ đề này. Ngoài ra các bạn còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai nghiên cứu và thực hiện đề tài tiểu luận của mình. Các bạn cũng bị hạn chế trong việc tìm kiếm và tham khảo những nguồn tài liệu có liên quan phục vụ cho quá trình hoàn thiện bài tiểu luận trung cấp chính trị của mình. Hiểu được điểu này của các bạn sinh viên chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra được một số bài mẫu tiểu luận trung cấp chính trị điểm cao, đã qua chọn lọc cho bạn tham khảo.

Bài mẫu 1: kinh tế chính trị về nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Bài mẫu đầu tiên chúng tôi muốn đề cập với các bạn là một đề tài tiểu luận trung cấp chính trị điểm cao được tiến hành nghiên cứu của sinh viên trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 1 thuộc Bộ Giao thông vận tải. Bài viết này được tiến hành nghiên cứu vào năm 2017 và bao gồm nhiều góc độ khác nhau của vấn đề nghiên cứu. Bài viết này có tất cả 106 trang.

Chương 1 tác giả tiến hành sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của nền kinh tế chính trị. Đầu tiên tác giả thể hiện những tư tưởng kinh tế chủ yếu trong lịch sử qua các thời đại khác nhau. Tiếp theo tác giả cho thấy được sự phát triển của nền kinh tế chính trị từ xưa đến nay. Cùng với đó tiến hành phân tích và đưa ra được những khuynh hướng học thuyết kinh tế Việt Pháp tiến hành kế thừa có chọn lọc tư tưởng này. Đồng thời tác giả cũng thể hiện được một số trường phái kinh tế chính trị học tư sản hiện đại. Không dừng lại ở đó tác giả còn tiến hành cho thấy được vấn đề sản xuất hàng hóa và các quy luật sản xuất hàng hóa thông qua 6 phương diện khác nhau.

Chương 2 tác giả cho thấy những vấn đề lý luận về tái sản xuất xã hội. Đầu tiên tác giả thể hiện các phạm trù của vấn đề tái sản xuất. Tiếp theo tác giả cho thấy các quy luật kinh tế của tái sản xuất xã hội. Cùng với đó cho thấy những vấn đề gì tái sản xuất vốn giá thành tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp thông qua bốn góc độ nội dung khác nhau. Không dừng lại ở đó tác giả còn tiến hành cho thấy những vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 3 nội dung khác nhau.

Chương 3 tác giả tiến hành phân tích cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cụ thể tác giả đã trình bày về cơ cấu thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và vấn đề xã hội hóa xu hướng sản xuất hoạt động cơ bản của nền kinh tế trong thời kỳ này. Tiếp theo tác giả tiến hành xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thông qua ba con đường khác nhau. Đồng thời phân tích về cơ chế thị trường trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội bao gồm việc khái niệm sự cần thiết và vấn đề vai trò cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc cấp cơ sở tỉnh Bắc Ninh.

Bài mẫu số hai chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn là một Bài Mẫu Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị điểm cao của sinh viên trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên. Bài viết được hoàn thành với sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Phan Thanh Long. Bài viết này có tất cả 84 trang và được nghiên cứu vào năm 2019 thể hiện qua nhiều góc độ nội dung khác nhau với đơn vị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh.

Chương 1 tác giả tiến hành phân tích và đưa ra cơ sở lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc cấp cơ sở. Đầu tiên tác giả tiền hàng tổng quan về vấn đề nghiên cứu thông qua 3 góc nội dung khác nhau. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích về các khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cứu này bao gồm 6 mặt chính. Không dừng lại ở đó tác giả còn đưa ra được hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc cấp cơ sở bao gồm 13 yếu tố khác nhau. Tiến hành phân tích về quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ này. Và cho thấy được chủ thể tham gia quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc cấp cơ sở.

Chương 2 tác giả tiến hành đưa ra cơ sở thực tiễn của việc quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc các cơ sở ở tỉnh Bắc Ninh. Đầu tiên tác giả tiến hành khái quát về đơn vị nghiên cứu thông qua ba góc độ khác nhau. Tiếp theo tác giả giới thiệu về vấn đề khảo sát thực trạng. Đồng thời phân tích kết quả khảo sát thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Ninh. Vấn đề được tác giả phân tích và đánh giá qua ba phương diện khác nhau.

Chương 3 tác giả tiến hành đề ra biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc cấp cơ sở ở tỉnh Bắc Ninh. Đầu tiên tác giả cho thấy được những nguyên tắc để đề xuất các biện pháp này bao gồm 6 nguyên tắc khác nhau. Tiếp theo tác giả cho thấy các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận tổ quốc các cơ sở bao gồm 14 Yếu tố chính. Cùng với đó tác giả cuốn tiến hành khảo nghiệm và thử nghiệm về vấn đề này.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: năng lực cạnh tranh của Hà Nội những năm 2005 đến 2010 và tầm nhìn đến 2020.

Bài mẫu số 3 là một đề tài tiểu luận trung cấp chính trị hay của sinh viên trường đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề chính là năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong những năm 2005 đến 2010. Bài viết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Bài viết này có tất cả 19 trang và được nghiên cứu vào năm 2010.

Chương 1 tác giả cho thấy cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đầu tiên ta trả thể hiện một số vấn đề về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thông qua hai góc độ nội dung khác nhau. Tiếp theo tác giả cho thấy được kinh nghiệm của một số địa phương ở Việt Nam về vấn đề này qua những bài học kinh nghiệm và kế thừa có chọn lọc những công trình nghiên cứu này.

Bài Mẫu Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị
Bài Mẫu Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị

Chương 2 tác giả cho thấy thực trạng năng lực cạnh tranh của Hà Nội giai đoạn 2005 đến 2010. Đầu tiên tác giả thể hiện về khái quát bối cảnh và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Hà Nội bao gồm về ba yếu tố khác nhau. Tiếp theo tác giả phân tích và trình bày về năng lực cạnh tranh của Hà Nội nhìn từ chỉ số pci thông qua được 9 Yếu tố chính. Không dừng lại ở đó tác giả còn tiến hành đánh giá chung về vấn đề này thông qua những thành tựu và hạn chế khác nhau.

Chương 3 tác giả đưa ra quan điểm và giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong giai đoạn từ 2010 đến 2015 và đưa ra được tầm nhìn đến 2020. Đầu tiên tác giả thể hiện được bối cảnh xã hội mới. Tiếp theo tác giả thể hiện được một số quan điểm về nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời tiến hành phân tích và đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội. Cụ thể tác giả đã tiến hành phân tích và đưa ra được 7 nhóm giải pháp khác nhau cho đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: thực hiện chính sách đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại trường chính trị tỉnh Quảng Nam.

Bài viết số 4 chúng tôi muốn trình bày tới các bạn là một đề tài tiểu luận trung cấp chính trị đạt chuẩn của sinh viên Học viện Khoa học xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Bài mẫu được tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Hồ Tấn sáng. Bài viết này có tất cả 27 trang và được nghiên cứu vào năm 2019.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận để thực hiện chính sách đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại các trường Chính Trị cấp tỉnh. Đầu tiên tác giả cho thấy một số khái niệm về công cụ bao gồm bốn khái niệm khác nhau. Tiếp theo tác giả tiến hành đưa ra được chính sách đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại các trường Chính Trị cấp tỉnh của Đảng và nhà nước ta hiện nay thông qua ba góc độ nội dung khác nhau. Thể hiện được vị trí và ý nghĩa của việc thực hiện chính sách đào tạo trung cấp lý luận chính trị với đội ngũ cán bộ công chức.

Chương 2 tác giả cho thấy tình trạng về thực hiện chính sách đào tạo trung cấp lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở trường Chính trị tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 đến 2019. Thứ nhất tác giả khái quát chung về trường Chính trị tỉnh Quảng Nam qua hai góc độ nội dung khác nhau. Thứ hai tác giả tiến hành nhận diện một số yếu tố thuận lợi đối với việc thực hiện chính sách đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở. Cụ thể vấn đề được trình bày qua ba phương diện chính. Cùng với đó tiến hành đánh giá việc thực hiện chính sách đào tạo trung cấp lý luận chính trị đối với việc đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở tại các trường Chính Trị.

Chương 3 tác giả cho thấy phương hướng và giải pháp tạo điều kiện nâng cao hiệu quả được thực hiện chính sách đào tạo trung cấp lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở tại trường chính trị tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn tiếp theo. Đầu tiên tác giả chỉ ra phương hướng dẫn đề tài nghiên cứu. Tiếp theo tác giả đề ra một số giải pháp tạo điều kiện nâng cao hiệu quả Việc thực hiện chính sách đào tạo trung cấp lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở. Không dừng lại ở đó tác giả có tiến hành khảo nghiệm về tính cấp thiết và khả thi của các giải pháp này đưa ra được kết quả mang tính khả quan và tổng quát nhất về vấn đề.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp cận theo nhu cầu của người học.

Bài mẫu số 5 Chúng tôi muốn truyền đạt tới các bạn là một Bài Mẫu Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị của sinh viên trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội lịch sử hướng dẫn khoa học của giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Hùng. Bài viết có tất cả 45 Trang được nghiên cứu vào năm 2019.

Chương 1 tác giả cho thấy được những cơ sở lý luận về vấn đề Tổ chức và thực hiện chương trình bồi dưỡng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tiếp cận theo nhu cầu của người học. Đầu tiên tác giả đã đưa ra được 4 khái niệm khác nhau của Đề tài nghiên cứu khoa học. Tiếp theo tiến hành phân tích và thực hiện tổ chức chương trình bồi dưỡng tiếp cận theo yêu cầu của người học thông qua bốn góc độ khác nhau.

XEM THÊM ==> Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính về Thuế + Bài Mẫu Hay

Chương 2 tiến hành phân tích thực trạng tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện theo nhu cầu của người học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nay. Đầu tiên tiến hành khái quát về trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tỉnh Bắc Ninh Qua ba yếu tố khác nhau. Tiếp theo tác giả phân tích về mục đích nội dung và phương pháp khảo sát của vấn đề này. Đồng thời tác giả tiến hành phân tích về thực trạng tổ chức thực hiện chương trình bổ dưỡng tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thông qua bốn góc độ khác nhau. Không dừng lại ở đó tác giả còn tiếp tục phản ánh những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng tổ chức thực hiện chương trình.

Chương 3 tác giả cho thấy một số biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của đề tài nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay theo nhu cầu của người học. Đầu tiên tác giả thể hiện nguyên tắc để đề xuất các biện pháp bao gồm bốn nguyên tắc khác nhau. Tiếp theo tác giả đề là ra được một số biện pháp tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện Thông qua 6 Giải pháp chính. Không những thế tác giả của hình phẳng nghiêng về tính cần thiết và tính khả quan của các biện pháp đề xuất qua 4 góc độ nội dung khác nhau.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu của ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn một đề tài tiểu luận trung cấp chính trị hay của sinh viên trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên. Bài viết này được tiến hành nghiên cứu dựa trên sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Trần Thị Minh Huế. Bài viết của tất cả 20 trang và được nghiên cứu vào năm 2017.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu của đề tài tiểu luận này. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề qua những nghiên cứu trong và ngoài nước. Tiếp theo tác giả cho thấy được những khái niệm bao gồm về khái niệm công cụ qua năm yếu tố khác nhau. Tiến hành khái quát về một số lý luận của hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị thông qua mục tiêu và nội dung thực hiện. Cùng với đó tác giả còn thể hiện được lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích thực trạng hoạt động quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình. Đầu tiên tác giả khái quát và khảo sát của thực trạng đơn vị nghiên cứu thông qua hai góc đối nội dung khác nhau. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích thực trạng nhận thức về quản lý hoạt động bồi dưỡng tại đơn vị nghiên cứu này thông qua 4 Yếu tố chính. Cùng với đó tác giả cũng đã phân tích về hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình bao gồm 5 yếu tố khác nhau. Đồng thời tiến hành đánh giá chung về những ưu điểm và hạn chế của những vấn đề này.

Chương ba tác giả đưa ra biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả cho tới được nguyên tắc chỉ đạo đề xuất các biện pháp bao gồm 6 nguyên tắc khác nhau. Tiếp theo tác giả tiến hành đề ra một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho bộ quản lý cấp cơ sở tại đơn vị nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã đưa ra được 5 giải pháp khác nhau của Đề tài nghiên cứu. Tác giả cũng đã tiến hành khảo nghiệm về tính cần thiết và khả thi của các giải pháp này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: quản lý hoạt động dạy học chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính tại trường Chính Trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh.

Bài mẫu số 7 này là một đề tài Bài Mẫu Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị của sinh viên trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết được hoàn thành với sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Đỗ Thị Thu Hằng. Bài viết này có tất cả 51 trang và đọc nghiên cứu vào năm 2019 với sự hỗ trợ và hướng dẫn của nhiều cá nhân và tập thể.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận về hoạt động quản lý dạy học các chương trình trung cấp lý luận chính trị. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về nghiên cứu vấn đề qua hai góc độ khác nhau. Tiếp theo tác giả thể hiện một số khái niệm cơ bản của Đề tài nghiên cứu. Cùng với đó tác giả đưa ra được vấn đề lý luận về hoạt động dạy học chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính tại trường chính trị cấp tỉnh qua 6 yếu tố khác nhau. Đồng thời thể hiện được vấn đề quản lý hoạt động dạy học chương trình trung cấp lý luận chính trị thông qua 6 góc độ nội dung khác nhau.

XEM THÊM ==> Danh sách Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Về Giáo Dục + 10 Bài Mẫu

Chương 2 tác giả tiến hành đưa ra thực trạng quản lý hoạt động dạy học chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính tại trường chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh. Đầu tiên tác giả khái quát về đơn vị nghiên cứu của mình thông qua bốn góc độ nội dung khác nhau. Tiếp theo tác giả tiến hành giới thiệu về quá trình tổ chức nghiên cứu khảo sát. Đồng thời tác giả cũng đã đưa ra được thực trạng hoạt động dạy học tại đơn vị nghiên cứu đau buồn vì 5 yếu tố khác nhau và thực trạng về quản lý hoạt động dạy học qua sóng các nội dung cụ thể. Không dừng lại ở đó tác giả còn chị đã được các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất của vấn đề nghiên cứu tại đơn vị nghiên cứu.

Chương 3 tác giả đưa ra biện pháp quản lý hoạt động dạy học chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính của một số trường chính trị ở Bắc Ninh. Thứ nhất tác giả đưa ra được nguyên tắc để đề xuất các biện pháp này. Cụ thể tác giả đã trình bày về bốn nguyên tắc khác nhau. Thứ hai tác giả tiến hành đề xuất ra năm giải pháp cụ thể để quản lý hoạt động dạy học chương trình trung cấp lý luận chính trị hành chính tại đơn vị nghiên cứu. Tác giả cũng đã tiến hành đưa ra được mối quan hệ giữa các biện pháp và tiến hành khảo nghiệm về tính cấp thiết tính khả thi của các biện pháp này qua các bước khác nhau.

DOWNLOAD

Bài mẫu 8: quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tỉnh Hải Dương.

Bài mẫu số 8 Chúng tôi đề cập tới các bạn là một bài mẫu tiểu luận trung cấp chính trị chọn lọc được tiến hành nghiên cứu vệ sinh viên trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên. Bài viết được hoàn thành với sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng. Và bài viết này có tất cả 21 trang được nghiên cứu vào năm 2016.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận của hoạt động bồi dưỡng cán bộ tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Đầu tiên tác giả thể hiện tổng quan về nghiên cứu vấn đề này thông qua một số khái niệm cơ bản. Cụ thể tác giả đã trình bày về bảy khái niệm cơ bản của Đề tài nghiên cứu. Tác giả cũng đã tiến hành cho thấy được hoạt động bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Bao gồm hai góc độ khác nhau của vấn đề nghiên cứu. Và đưa ra được những nhân tố ảnh hưởng tới vấn đề này.

Chương 2 tác giả đưa ra thực trạng hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng toàn bộ tại đơn vị nghiên cứu của mình. Trước tiên tác giả tiến hành đưa ra một số nét cơ bản về tình hình kinh tế xã hội của đơn vị nghiên cứu. Sau đó đưa ra được khái quát về quá trình hình thành các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích thực trạng hoạt động bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cơ sở là đơn vị nghiên cứu này thông qua 9 góc độ khác nhau. Bài viết cú pháp tiến hành đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ.

Chương 3 có thể đưa ra biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tỉnh Hải Dương. Đầu tiên tác giả cho thấy được định hướng và nguyên tắc ở đề xuất các biện pháp. Cụ thể tác giả đưa ra được hai định hướng khác nhau. Tiếp theo tác giả tiến hành Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động cho đề tài nghiên cứu của mình bao gồm 7 giải pháp cụ thể. Tác giả cũng đã tiến hành đưa ra được mối quan hệ giữa các giải pháp và tiến hành khảo nghiệm về tính cần thiết tính khả thi của các giải pháp này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 9: quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội.

Bài mẫu số 9 là một đề tài tiểu luận trung cấp chính trị đạt chuẩn của sinh viên Viện khoa học giáo dục Việt Nam tiến hành nghiên cứu về hoạt động quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội. Bài viết được tiến hành nghiên cứu sự hướng dẫn khoa học của phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Anh. Bài viết của tất cả 38 trang và được nghiên cứu vào năm 2020.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận về hoạt động quản lý bồi dưỡng lý luận chính trị. Đầu tiên các dạng sau thành tổng quan về nghiên cứu vấn đề này qua hai góc độ khác nhau. Tiếp theo tác giả cho thấy một số khái niệm cơ bản về đề tài nghiên cứu. Đồng thời tác giả cho thấy được hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Thể hiện thông qua ba yếu tố khác nhau. Không những thế tác giả có tiến hành phân tích mô hình quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị. Và cho thấy được nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Chương 2 tác giả đưa ra thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị qua nhiều yếu tố. Đầu tiên tác giả khái quát chung về địa bàn nghiên cứu qua ba góc độ nội dung khác nhau. Tiếp theo tác giả truyền hình khái quát và khảo sát về thực trạng nghiên cứu vấn đề. Sau đó phân tích thực trạng hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội qua bốn Yếu tố chính. Cùng với đó đưa ra được đánh giá chung về vấn đề nghiên cứu của mình qua ưu điểm và hạn chế.

Chương 3 tác giả tiến hành cho thấy giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của thành phố Hà Nội. Đầu tiên tác giả cho thấy được định hướng chỉ đẹp của Đảng và nhà nước về công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đảng viên. Tiếp theo thể hiện được nguyên tắc Đề xuất biện pháp bao gồm 4 nguyên tắc cụ thể. Đồng thời tác giả đã đề ra được 5 giải pháp khác nhau cho đề tài nghiên cứu để hoàn thiện và nâng cao tốt hơn. Không dừng lại ở đó tác giả còn tiến hành khảo nghiệm và thử nghiệm một số giải pháp đề xuất.

DOWNLOAD

Bài mẫu 10: phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị trường Trung cấp chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hóa.

Bài mẫu cuối cùng chúng tôi đề cập tới các bạn là một Bài Mẫu Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị  Đầu tiên đây là một đề tài nghiên cứu được tiến hành hướng dẫn bởi Phó giáo sư Tiến sĩ Đặng Quốc Đạt và tiến sĩ Phạm Quang Sáng. Bài viết này có tất cả 28 trang và được nghiên cứu vào năm 2017.

Chương 1 tác giả đề ra được cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị trường Trung cấp chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hóa và kinh nghiệm quốc tế. Đầu tiên tác giả tiến hành tổng quan về đề tài nghiên cứu của mình qua hai góc độ nội dung khác nhau. Tiếp theo tác giả trình bày về các khái niệm cơ bản của giáo dục chính trị. Cùng với đó cho thấy đặc trưng và yêu cầu phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị của trường Trung cấp chuyên nghiệp thông qua bốn yếu tố khác nhau. Tác giả cũng đã trình bày về vấn đề kinh nghiệm quốc tế đối với hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp.

XEM THÊM ==>  Tải Free Tiểu Luận Các Học Thuyết Chính Trị Và Pháp Luật

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích thực trạng và phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị trường Trung cấp chuyên nghiệp. Đầu tiên tiến hành giới thiệu về đơn vị nghiên cứu. Tiếp theo tác giả khái quát về hoạt động đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ở Việt Nam qua bốn yếu tố khác nhau. Từ đó tác giả đưa ra được thực trạng dạy học môn Giáo dục chính trị trong trường Trung cấp chuyên nghiệp qua ba khía cạnh khác nhau. Không dừng lại ở đó tác giả còn tiến hành đánh giá chung về phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị trường Trung cấp chuyên nghiệp qua điểm mạnh và điểm yếu.

Chương 3 tác giả chưa thấy giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị trường Trung cấp chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hóa. Đầu tiên tác giả tiến hành đưa ra định hướng phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị trường Trung cấp chuyên nghiệp và nguyên tắc để đề xuất giải pháp. Tiếp theo tác giả đưa ra được 5 giải pháp khác nhau để phát triển và xây dựng đội ngũ giáo viên tại đơn vị nghiên cứu. Không những thế tác giả còn tiến hành đưa ra được mối quan hệ giữa các giải pháp và tiến hành khảo nghiệm về tính khả thi tính cấp thiết của những giải pháp này.

DOWNLOAD

 Đó là những thông tin chúng tôi đã thu thập được từ quá trình tìm kiếm và nghiên cứu về thể loại chủ đề Đề Tài Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị. Chúng tôi đã tiến hành thống kê các thông tin để đưa ra được danh sách những đề tài tiểu luận trung cấp chính trị hay cùng với một số bài mẫu điểm cao, chất lượng. Chúng tôi đã xây dựng nhiều tiêu chí khác nhau và căn cứ vào đó để có thể đánh giá được mức độ chính xác và tin cậy của các thông tin này. Bài viết được xây dựng dựa trên những quan điểm và yêu cầu của các bạn sinh viên về thể loại đề tài nghiên cứu này. Chúng tôi hy vọng với những thông tin trên bài tiểu luận trung cấp chính trị của các bạn có thể đạt được điểm số cao.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x