Tiểu Luận Quản Trị Học [Cách Làm Tốt + Tải 8 Bài Mẫu Hay]

Bài mẫu tiểu luận môn quản trị học

Dưới đây là danh sách đề tài Tiểu Luận Quản Trị Học và một số bài mẫu để làm bài môn quản trị học, các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu làm môn này thì bơi hết vào đây nhé.

QUẢN TRỊ HỌC LÀ GÌ?

Quản trị là hoạt động kết hợp những con người trong cùng một tổ chức, công ty, cơ quan cùng nhau hoạt động, cùng nhau làm việc, nhằm đạt đọcw mục tiêu chung. Các hoạt động chính của quản trị bao gồm: hoạt đinh tổ chức, quản trị con người với mức độ phức tạp khác nhau.

Quản trị học được hiểu sát nghĩa là một hoạt động cần thiết, bằng việc thông qua người khác gắn liền với một tổ chức nhằm thực hiện mục tiêu chung.

Quản trị học còn là một trong những ngành hot nhất hiện nay. Với nhu cầu cần nguồn nhân lực, vì vậy, có thế nói đây là ngành học có nhiều tiềm năng trong thời gian sắp tới.

Các mục tiêu của quản trị trong cơ sở kinh doanh và phi kinh doanh là như nhau. Ở mỗi cấp bậc như: chủ tịch công ty, cảnh sát trưởng, hiệu trưởng,…Tất cả họ với tư cách là các nhà quản trị đều có cùng mục tiêu. Và mục đích của họ là khác nhau, mục đích ấy có thể được xác định hoàn thành các tình huống này so với các tình huống khác nhưng mục tiêu quản trị vẫn là như nhau.

Vai trò của nhà quản trị:

Vai trò được chia thành ba nhóm chính:

Nhóm thứ nhất: vai trò quan hệ với con người. Ở đây nhà quản trị có vai trò là người đại diện cho một công ty, hoặc người phê diệt tổ chức. Là người lãnh đạo và liên kết tổ chức.

Nhóm thứ hai vai trò thông tin: nhà quản trị có vai trò thu thập và tiếp nhận các thông tin. Có nhiệm vụ suy xét, phân tích các bối cảnh xung quanh tổ chức để thu thập số liệu. Sau đó phổ biến cho mọi người có liên quan tiếp xúc đến thông tin và thay mặt tổ chức đưa thông tin ra bên ngoài.

Nhóm thứ ba vai trò quyết định: ở nhóm thứ ba, nhà quản trị có vai trò như một người danh nhân. Tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức cũng như việc áp dụng các công nghệ mới điều chỉnh các kĩ thuật. Ngoài ra còn có vai trò giải quyết các công việc và phân phối nguồn tài nguyên cũng như đàm phán với đơn vị khách hàng bên ngoài.

Đây là một số thông tin giúp cho bạn có cái nhìn về quản trị học và định hương cho đề tài Tiểu Luận Quản Trị Học của mình.

Đề tài tiểu luận môn Quản Trị Học
Đề tài tiểu luận môn Quản Trị Học

 CÁC ĐỀ TÀI QUẢN TRỊ HỌC MỚI NHẤT HIỆN NAY

Quá trình làm bài tiểu luận đôi khi khiến các bạn sinh viên gặp khó khăn không thể hoàn thành, hoặc các bạn sinh viên muốn được điểm cao có thể tham khảo dịch vụ viết tiểu luận thuê của đội ngũ chuyên nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

 • Yếu tố con người trong công tác quản trị
 • Chức năng kiểm tra trong quản trị
 • Chức năng hoạch định ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố vàng cho sự thành công văn hóa doanh nghiệp.
 • Quản trị sự thay đổi và xung đột
 • Doanh nghiệp cần làm gì để giữ được nhân viên giỏi
 • Tính cách của văn hóa doanh nghiệp và những biện pháp giúp nhân viên mới hòa nhập vào văn hóa doanh nghiệp
 • Hòa nhập thôi truyền thống giao tiếp trong quản trị
 • Quản trị học cổ điển
 • Chức năng lãnh đạo

Trên đây là top 10 đề tài Tiểu Luận Môn Quản Trị Học được trình bày tốt nhất hiện nay. Các đề tài đều xoay quanh việc dưa ra các chức năng, nhiệm vụ, … ngành quản trị. Bạn có thể lựa chọn thực hiện một trong số các đề tài trên để tham khảo hoặc đưa ra các ý tưởng dựa trên các nền tảng đã có sẵn.

XEM THÊM ===> 10 Bài Tiểu Luận Ảnh Hưởng Của Dịch Covid 19 Đến Nền Kinh Tế

MỘT SỐ BÀI TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ HỌC MẪU.

 Bài mẫu 1: Yếu tố con người trong công tác quản trị.

Bài sáng tiểu luận này thực hiện đề tài là: “ trình bày yếu tố con người  trong công tác quản trị ”. Bài đưa ra các yếu tố cụ thể, làm rõ các vấn dề về yếu tố con người. Góp phần, đóng góp vào cách quản trị đối với moi người trong một tổ chức tập thể.

Tác giả trình bày nội dung gồm ba chương chính:

Chương một: các học thuyết về bản chất con người trong quản trị.

Tác giả trình bày các thuyết X và Y của nhà học thuyết Douglas McGregor. Và quan niệm về con người của Edgar H.Shein. Ngoài ra, tác giả còn trình bày quan điểm chung về bản chất của con người.

Chương hai: vai trò của yếu tố con người và cách thức quản lý con người hiệu quả.

Ở chương hai, tác giả trình bày vai trò của yếu tố con người trong tổ chức và cách thức quản lý con người hiệu quả trong tổ chức. Tác giả phân tích từng yếu tố con người và cách vận hành, quản lý con người hiệu quả.

Cuối cùng là phần kết luận.

Đây là Bài Mẫu Tiểu Luận Quả Trị Học được trình bày đúng vào trọng tâm của vấn đề. Khia thác tốt về các yếu tố và đưa ra cách thức quản lý con người hiệu quả. Bạn có thể tham khảo nội dung chi tiết về bài tiểu luận trên.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Chức năng kiểm tra trong quản trị

Chương một: cơ sở lý luận.

Tác giả trình bày các khái niệm về kiểm tra, Phương loại, mục đích, quy trình kiểm tra. Trình bày các nguyên tắc khi tổ chức công tác kiểm tra và bẩy nguyên tắc cơ bản trong quản trị của giáo sư Koontz và O’Donnell.

Chương hai: nội dung.

Tác giả trình bày các chức năng kiểm tra cần thiết trong doanh nghiệp. Cách vận dụng kiểm tra trong quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Tác giả còn trình bày các hạn chế trong công tác kiểm tra và đưa ra ví dụ công tác kiểm tra ở siêu thị Big C. Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp cũng như hướng khắc phục công tác kiểm tra ở các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Cuối cùng là phần kết luận và nhận xét bài tiểu luận.

Vì vậy, Đây có thể được coi là bài tiểu luận quản trị học điểm cao. Nó đánh vào trong tâm là trình bày chức năng kiểm tra trong quản trị. Một trong những công việc quan trọng trong quản trị và mang tính thực tiễn cao. Tác giả trình bày được nội dung và kết quả sau khi thực hiện quá trình nghiên cứu.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Thực trạng chức năng hoạch định của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay.

 Đây là bài tiểu luận trình bày chủ đề đưa ra về tình hình thực trạng chức năng hoạch định của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam hiện nay. Chức năng hoạch định là một trong những chức năng của ngành quản trị. Nhận định được vấn đề trên tác giả đã trình bày bài tiểu luận của mình.

Để thực hiện được nội dung của bài tiểu luận tác giả đã trình bày các nội dung như sau:

Chương một: cơ sở lý thuyết

Tác giả trình bày khái quát về hoạch định. Trình bày các khái niệm, tác dụng, vai trò và các giai đoạn của hoạch định.Phân loại hoạt định cũng như mục tiêu và nền tảng của hoạch định. Ngoài ra, tác giả còn trình bày cơ sở khoa học của hoạch định. Và trình bày những nguyên tắc cần tuân thủ khi tiến hành hoạch định.

Chương hai: thực trạng chức năng hoạch định của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay.

Tác giả trình bày đôi nét về doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam các khái niệm về vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực trạng hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trình bày các tình hình phát triển cũng như những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp phải hiện nay. Ngoài ra tác giả còn trình bày thực trạng chức năng hoạch định trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay và đánh giá cũng như đưa ra giải pháp. Cuối cùng là phần kết luận.

Bài Tiểu Luận Quản Trị Học đã được trình bày một cách khoa học và cụ thể. Tác giả đã đưa ra những dẫn chứng rất cụ thể và chi tiết để xây dựng nền tảng cho mục đích của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Văn hoá doanh nghiệp – yếu tố vàng cho sự thành công. Văn hoá doanh nghiệp tại công ty điên lực thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một bài báo cáo nhóm được trình bày vào năm 2010. Tác giả đã thực hiện chủ đề về phương đất các yếu tố vàng trong sự thành công của doanh nghiệp. Cụ thể là tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã trình bày bài tiểu luận của mình như sau:

Chương một: tổng quan về văn hóa doanh nghiệp tài chính.

Văn hóa doanh nghiệp. Trình bày các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp và các bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trình bày các ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hoạt động quản trị.

XEM THÊM ===>  Tiểu Luận Ra Quyết Định Trong Lãnh Đạo Quản Lý +5 Bài Mẫu

Chương hai: thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam.

Tác giả đưa ra một số nét về đặc trưng văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam, thực trạng văn hóa doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay và sự thành công văn hóa doanh nghiệp.

Chương ba: văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả trình bày sơ lược về công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Về sơ đồ bộ máy gần điện. Trình bày các phương án xây dựng doanh nghiệp tại công ty điện lực và các bước thực hiện cụ thể.Và hiệu quả đem lại đối với doanh nghiệp. Cuối cùng là phần kết luận.

Đây là bài mẫu tiểu luận quả trị được đánh giá. Vì nội dung của đó nhằm nâng cao hiệu quả xác định yếu tố phát triển trong quản trị doanh nghiệp. Với những lý luận chặt chẽ và đưa ra các biện pháp hợp lý, tác giả đã trình bày bài tiểu luận tốt nhất.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Quản trị sự thay đổi và xung đột

 Nhầm nâng cao chất quản trị sự thay đổi và xung đột. Với kinh nghiệm của mình nhóm tiểu luận đã trình bày bài luận một cách xuất sắc nhất.

Tác giả trình bày bài tiểu luận gồm các nội dung chính như sau:

Chương một: quản trị sự thay đổi.

Tác giả trình bày các khái niệm và sự cần thiết cho sự thay đổi trong tổ chức. Trình bày các yếu tố tác động bên ngoài và yếu tố tác động vĩ mô, các yếu tố tác động môi trường từ bên trong. Ngoài ra, tác giả còn trình bày sự khủng hoảng trong hoạt động, nhận diện và mong muốn trong tương lai. Nhận ra nhu cầu của sự thay đổi và phát triển vấn đề,…

 Chương hai: quản trị việc Kháng cự đối với sự thay đổi.

Tác giả trình bày nguyên nhân chống lại sự thay đổi, yếu tố thúc đẩy, yếu tố kìm hãm, sự kháng cự, lợi ích cá nhân, sự hiểu lầm và sự thiếu niềm tin,…. Tác giả còn trình bày quá trình vượt qua sự kháng cự đối với sự thay đổi các bước thực hiện, những phương pháp thực hiện.

Chương ba: quản trị xung đột.

Dạ trình bày khái niệm chung về quản trị xung đột, phân loại và các nguyên nhân dẫn Đến xung đột. Tác giả so sánh sự khác biệt về nguồn nhân lực. Những lợi ích và thiệt hại do xung đột. Và đưa ra giải quyết giữa xung đột cá nhân với tổ chức. Cuối cùng là nó chả đưa ra các nguyên tắc giải quyết xung đột.

Chương bốn: mối quan hệ giữa xung đột và sự thay đổi.

Tác giả trình bày thay đổi cái nhìn về sự xung đột đối với mỗi người và đối với mọi người và tầm quan trọng của sự xung đột. Trình bày các mối quan hệ xung đột và sự thay đổi các tác động đến sự xung đột.

Đề tài tiểu luận quản trị học dược trình bày khá đầy đủ. Khi trình bày được nội dung rất chi tiết. Mục đích sâu sắc và triển khai các ý rất rành mạch. Bài tiểu luận đã được trình bày rất khoa học với những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đầy đủ, chi tiết.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Doanh nghiệp cần làm gì để giữ được nhân viên giỏi.

Đây là bài tiểu luận trình bày về những cách thức để giúp giữ chân một nhân viên giỏi ở doanh nghiệp.Nội dung chính của bài tiểu luận bao gồm:

 Chương một: mở đầu.

Bài mẫu tiểu luận môn quản trị học
Bài mẫu tiểu luận môn quản trị học

Tác giả trình bày chân dung nhân viên giỏi, vai trò của nhân viên giỏi Đối với doanh nghiệp và tình hình nhân lực của doanh nghiệp hiện nay.

Chương hai: nguyên nhân làm nhân viên giỏi ra đi.

Tác giả trình bày nhóm nguyên nhân thuộc về yếu tố logic và nhóm nguyên nhân thuộc về yếu tố cảm xúc.

Chương ba: những giải pháp dành cho nhà quản trị.

Tác giả trình bày các yếu tố tạo nguồn, các yếu tố bất mãn, là yếu tố động viên. Ngoài ra tác giả còn trình bày các giá trị thuộc về trách nhiệm và xã hội Quyên nghiệp trong việc giữ chân những nhân tài.

Cuối cùng là kết luận.

bài tiểu luận quản trị được trình bày chi tiết, cụ thể. Với các biện pháp được trình bày rõ ràng, có ví dụ minh họa. Nhằm triển khai các ý một cách đầy đủ để người đọc hiểu rõ.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: Truyền thống giao tiếp trong quản trị

Trong bài tiểu luận này, tác giả tập trung trình bày các truyền thống chờ tiếp đồng quản trị. Nhầm cho người đọc có cái nhìn khái quát về giao tiếp trong quản trị. Trình bày bài tiểu luận như sau:

Chương một: khái quát về truyền thống giao tiếp.

Tác giả trình bày các khái niệm về giao tiếp, truyền thống và truyền thống giao tiếp. Trình bày vai trò của truyền thống giao tiếp trong quản trị và những phương tiện truyền thống giao tiếp cơ bản cũng như các nguyên tắc trong truyền thống giao tiếp.

 Chương hai: những kỹ năng truyền thống giao tiếp.

Tác giả trình bày kĩ năng lắng nghe và những nguyên nhân khiến chúng ta xao lãng trong việc lắng nghe. Trình bày kĩ năng thuyết trình và các phương tiện trực quan. Một số các lưu ý khi thuyết trình. Ngoài ra tác giả còn trình bày các phẩm chất cần thiết trong giao tiếp và kỹ năng đàm phán trong kinh doanh.

Chương ba: tiến trình truyền thống giao tiếp.

Tác giả trình bày các mô hình truyền thống giao tiếp và các mô hình tương tác. Ngoài ra tác giả còn trình bày tiến trình truyền thống giao tiếp và những rào cản cũng như biện pháp khắc phục trong truyền thống giao tiếp.

Chương bốn: truyền thống giao tiếp trong nhóm.

Tác giả đưa ra các khái niệm và tầm quan trọng của nhóm, các đặc điểm tâm lý của nhóm và vai trò của nó. Ngoài ra, tác giả còn trình bày đặc điểm của nhóm hiệu quả và không hiệu quả. Cuối cùng là phần kết luận.

DOWNLOAD

Đây là bài Tiểu Luận Quản Trị Học khá chi tiết và đầy đủ. Tác giả đã trình bày được đề tài giao tiếp trong quản trị. Đạt được mục tiêu của đề tài. Từ đó đưa ra các biện pháp và giải pháp trong vấn đề giao tiếp trong quản trị.

CÁC NỘI DUNG VỀ QURN TRỊ HỌC.

Đối với việc trình bày một tiểu luận quản trị học, bạn phải thể hiện được sự khoa học, chi tiết, mục đích rõ ràng trong việc lựa chọn đề tài.

      Bài tiểu luận phải được đầy đủ các nội dung hay còn gọi là các phần sau đây:

Phần mở đầu: cần nêu rõ lý do, mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, điểm sáng của đề tài lựa chọn.

Phần nội dung: nêu được cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, biện pháp, ví dụ, kết quả thu được.

Phần kết luận: từ kết quả rút ra được bài học, tóm tắt bài sáng kiến và đưa ra kiến nghị.

Đây là các nội dung cơ bản và cần thiết khi trình bày bài tiểu luận. Bạn có thể triển khai thêm các ý tuỳ vào đề tài mà mình lựa chọn.

XEM THÊM ===> Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Quản Trị Chiến Lược + Tải Bài Mẫu

CÁC YẾU TỐ GIÚP BẠN TRỞ THÀNH MỘT NHÀ QUẢN TRỊ HỌC

Một nhà quản trị giỏi, ngoài có những tố chất cần những yếu tố rèn luyện kỹ năng thực hiện trong nghề. Các yếu tố giúp bạn trở thành một nhà quản trị giỏi:

 • Luôn điềm tĩnh xử lý công việc.
 • Nắm bắt và tận dụng cơ hội
 • Có tinh thần trách nhiệm cao.
 • Có khả năng điều hành, lãnh đạo.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x