95 Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Y Tế + 10 Bài Mẫu

Đề Tài Tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế

Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Y Tế , chắc hẳn sẽ là thông tin hữu ích cho mpọi người đang tìm đề tài và bài mẫu. Sau khi tiến hành tìm hiểu và tổng kết lại những thông tin có độ tin cậy cao, chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn những đề tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng  Y Tế hay cùng với một số bài mẫu chất lượng và được đánh giá cao. Tiểu luận quản lý cấp phòng là một thể loại nghiên cứu, đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ công chức trong một lĩnh vực cụ thể và đưa ra được những giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề nghiên cứu. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế. Y tế là một trong những lĩnh vực của đời sống đang không ngừng phát triển và nâng cao về mọi mặt. Bên cạnh đó chất lượng công tác quản lý và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế cũng đang được chú trọng và nâng cao về mọi mặt.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết tiểu luận, quá trình làm bài tiểu luận nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ làm tiểu luận của Luận Văn Trust qua Zalo/Tele: 0917.193.864

Hiện nay có nhiều sinh viên Việt Nam đang phải hoàn thiện bài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế. Về cơ bản thể loại đề tài này là một bài tiểu luận thông thường. Tuy nhiên xét theo góc độ chuyên môn và nghiệp vụ ngành y tế thì đòi hỏi người thực hiện cần phải có sự sáng tạo cao trong cách thức phân tích, làm rõ vấn đề trọng tâm của bài viết. Có nhiều sinh viên khi viết bài tiểu luận này chưa nắm rõ được những yêu cầu chung của bài viết, chưa có sự đầu tư về tài liệu tham khảo và đôi khi còn gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng từ ngữ. Biết được những khó khăn chung này của các bạn sinh viên chúng tôi đã tìm hiểu và thống kê để đưa ra cho các bạn danh sách những Bài Mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng và một số bài mẫu được đánh giá cao.

1. Tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế là gì?

Trước khi tiến hành phân tích về thể loại tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế chúng tôi sẽ trình bày rõ cho các bạn hiểu về thể loại đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng. Tiểu luận quản lý cấp phòng là một trong nhiều thể loại tiểu luận như tiểu luận ngạch chuyên viên, … Thể loại tiểu luận này thiên nhiều về vấn đề quản lý, đào tạo và bồi dưỡng nhân sự tại các cơ quan nhà nước và đơn vị nhà nước. Đồng thời một đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng hoàn chỉnh cần phải đưa ra được thực trạng và những giải pháp phù hợp mang tính khả thi cao cho đề tài nghiên cứu khoa học đó. Nói một cách dễ hiểu hơn thì đây là một hình thức, một bài viết thể hiện kết quả thu hoạch cuối khóa học của một cá nhân nào đó. Phản ánh về công tác tham mưu trong lĩnh vực quản lý lãnh đạo cấp cán bộ và các cấp ngành khác trong xã hội. Đây cũng là một hình thức để đánh giá năng lực chuyên môn của học viên, sinh viên xem xét tới góc độ phẩm chất và năng lực có phù hợp để tiếp tục khóa học hay không. Như vậy chúng ta có thể thấy yêu cầu và đòi hỏi về lĩnh vực này là rất cao và khắt khe. Cần phải có nhiều yếu tố tác động và kiến thức chuyên ngành vững chắc.

Đề Tài Tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế
Đề Tài Tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế

Tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế là hình thức để khảo sát, đánh giá những vấn đề về công tác quản lý cấp bậc cán bộ trong nội bộ ngành y tế. Ngành y tế ở nước ta đang nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của nhiều bạn trẻ cũng như của Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua. Hiện nay có nhiều cơ sở đào tạo đã và đang bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ ngành y tế. Đồng thời tại các trường đại học, cao đẳng đào tạo về y học trên cả nước cũng chú trọng trong việc phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn của sinh viên. Góp phần đào tạo, bồi dưỡng ra đội ngũ cán bộ ngành y tế có đầy đủ phẩm chất và năng lực. Xét về mặt hình thức, thể loại đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế được thể hiện đầy đủ mọi yêu cầu và trình bày theo đúng tiêu chuẩn đã quy định. Xét về mặt nội dung, có nhiều phương diện để các bạn có thể tiếp cận cho bài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế của mình. Đó có thể là vấn đề bồi dưỡng năng lực chuyên môn của cán bộ ngành y tế, lỗ hổng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành y tế, công tác quản lý nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ ngành y tế, … Còn nhiều phương diện khác các bạn có thể khai thác cho bài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế của mình. Đồng thời nên lồng ghép các văn bản pháp luật và những cơ sở lý luận mang tính xác thực cao cho Bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế của mình.

2. Những đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế hay bạn không nên bỏ qua.

Như chúng tôi đã nêu ở trên có nhiều phương diện các bạn có thể khai thác và nghiên cứu cho đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế của bạn. Tuy nhiên hiện nay do sự phong phú và đa dạng đó nhiều cá nhân, cán bộ thâm chí là sinh viên bị rối trong việc thực hiện và đưa ra một đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó việc lựa chọn một chủ đề nghiên cứu cho bài tiểu luận nói chung và tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế nói riêng là rất quan trọng và cần thiết. Do đó các bạn cần phải có sự sáng suốt và sáng tạo cao trong việc lựa chọn đề tài tiểu luận cho mình. Chính vì thế chúng tôi đã lên một số ý tưởng để đưa ra cho các bạn tham khảo những đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế hay.

 1. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tổ chức quản lý cán bộ ngành y tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 2. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản lý và đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên viên ngành y tế ở nước ta hiện nay.
 3. Vai trò và tầm quan trọng của việc đổi mới nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ ngành y tế trong công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ của mình.
 4. Trình bày và phân tích trách nhiệm của mỗi cá nhân cán bộ chuyên viên hoạt động trong lĩnh vực y tế theo chuyên môn nghiệp vụ của mình.
 5. Một số hạn chế cần phải khắc phục và giải quyết đối với vấn đề tổ chức và quản lý cán bộ ngành y tế theo chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
 6. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề đổi mới nâng cao nhận thức tư duy của đội ngũ cán bộ ngành y tế về công tác quản lý và điều hành.
 7. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý tổ chức và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay.
 8. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng công tác cán bộ quản lý lãnh đạo ngành y tế tại các đơn vị cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 9. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nguyên tắc hoạt động của bộ máy cán bộ chuyên viên ngành y tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn tại một số đơn vị y tế trên cả nước.
 10. Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Y Tế: Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên viên ngành y tế có đầy đủ phẩm chất và năng lực theo quan điểm và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 11. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên ngành y tế theo quan điểm của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.
 12. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc chăm lo bảo vệ sức khỏe của nhân dân và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành y tế ở nước ta.
 13. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp với công tác quản lý lãnh đạo và điều hành đội ngũ cán bộ chuyên viên ngành y tế tại một số cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 14. Trình bày và phân tích một số yếu tố về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới quá trình chăm sóc phục vụ cho người dân khi đến trạm khám chữa bệnh của đội ngũ chuyên viên ngành y tế.
 15. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân tại các cơ sở y tế và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành y tế.
 16. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề đổi mới nâng cao cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo của ngành y tế theo quan điểm của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua.
 17. Những lỗ hổng cần phải khắc phục và hạn chế trong công tác quản lý nâng cao tổ chức và điều hành đội ngũ cán bộ ngành y tế tại một số cơ sở y tế ở nước ta hiện nay.
 18. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề khảo sát thanh tra kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành y tế tại các bệnh viện trên toàn quốc.
 19. Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Y Tế: Vấn đề giáo dục sinh viên chuyên ngành y học tại một số trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội – thực trạng và giải pháp.
 20. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng chất lượng và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức chuyên viên ngành y tế hiện nay.
 21. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nâng cao chất lượng và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức, cán bộ lãnh đạo ngành y tế tại các cơ sở y tế ở nước ta hiện nay.
 22. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác truyên truyền, nâng cao ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo ngành y tế ở nước ta hiện nay.
 23. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, lãnh đạo ngành y tế tại một số cơ sở y tế ở nước ta hiện nay.
 24. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên viên ngành y tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 25. Thực trạng và giải pháp cho việc áp dụng những kiến thức về pháp luật cho đội ngũ cán bộ nhân viên và lãnh đạo ngành y tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 26. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giáo dục những kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ chuyên viên ngành y tế ở nước ta hiện nay.
 27. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý và tổ chức nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo ngành y tế ở các cơ sở y tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 28. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo ngành y tế theo quyết định của Bộ Y Tế.
 29. Những hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên viên ngành y tế ở nước ta trong thời gian qua.
 30. Đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế Thực trạng vấn đề giáo dục những kiến thức về pháp luật và xử lý vi phạm hành chính đối với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo ngành y tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

XEM THÊM ==> Tiểu Luận Chuyên Viên Chính về Thuế + Bài Mẫu Hay

 1. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác giáo dục kiến thức về chăm sóc khách hàng cho đội ngũ cán bộ công chức ngành y tế tại các bệnh viện trên cả nước ta.
 2. Thực trạng và giải pháp khắc phục, nâng cao trình độ tiếng anh của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo ngành y tế tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
 3. Vai trò và tầm quan trọng trong việc nâng cao trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ y tá trong bệnh viện Tim Hà Nội giai đoạn hiện nay.
 4. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tổ chức đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo ngành y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Y Tế: Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc tiếp thu khắp khối kiến thức về pháp luật của đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành y tế ở nước ta hiện nay.
 6. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức lãnh đạo ngành y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 7. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng công tác giáo dục những kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm chủ nghĩa mác-lênin cho đội ngũ cán bộ công chức ngành y tế ở nước ta.
 8. Những hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác đổi mới thi đua khen thưởng nâng cao động lực phấn đấu cho đội ngũ cán bộ y tế tại các bệnh viện trên toàn quốc.
 9. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực thi những Thông tư của Bộ Y tế về việc phân công phân cấp công tác quản lý tổ chức cán bộ ngành y tế tại các cơ sở y tế trên cả nước.
 10. Thực trạng và giải pháp nâng cao cơ sở vật chất trang thiết bị y tế phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh của người dân và trách nhiệm của đội ngũ chuyên viên cán bộ ngành y tế tại các cơ sở y tế ở nước ta.
 11. Trình bày và phân tích việc xây dựng nền y tế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế của nhân dân vì nhân dân Theo quan niệm của chủ tịch Hồ Chí Minh tại một số bệnh viện trên cả nước hiện nay.
 12. Những hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ chuyên viên ngành y tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 13. Những thách thức và cơ hội trong việc đổi mới xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ngành y tế phù hợp với tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh tại một số cơ sở y tế trên cả nước.
 14. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề chăm sóc bảo vệ sức khỏe khám chữa bệnh của người dân và trách nhiệm của đội ngũ chuyên viên ngành y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 15. Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Y Tế: Một số giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực ngành y tế tại các cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương ở nước ta trong giai đoạn qua.
 16. Trình bày và phân tích thực trạng số lượng các cơ sở đào tạo ngành y tế và sinh viên tốt nghiệp ngành y trên toàn quốc nêu ra được một số hạn chế cần phải khắc phục.
 17. Trình bày và phân tích về các thành phần nhân lực trong ngành y tế đối với việc cung cấp các dịch vụ y tế có chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 18. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới trình độ chuyên môn và xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ ở tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch trong năm vừa qua.
 19. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong việc cải cách hệ thống y tế và nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên viên ngành y tế đảm bảo việc chất lượng chuyên môn tại các cơ sở y tế hiện nay.
 20. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục tại các trường đại học về y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo về chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của sinh viên.
Bài Mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế
Bài Mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế

3. Một số bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế điểm cao bạn có thể tham khảo qua.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế có nhiều khó khăn và thách thức đặt ra cho các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên hiện nay bị hạn chế nhiều do điều kiện để có thể tìm kiếm và tham khảo những bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế chất lượng. Bên cạnh đó việc tham khảo những bài mẫu này sẽ giúp cho các bạn tham khảo được những thông tin có ích trong việc phân tích, làm rõ vấn đề trọng tâm của bài tiểu luận. Vì vậy chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và đưa ra được một số bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế điểm cao, chọn lọc.

Bài mẫu 1: tình huống xử phạt hành chính đối với người vi phạm bán thuốc y dược khi chưa cấp phép hành nghề.

Ở vị trí đầu tiên trong danh sách này là một đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế của học viên trường Chính trị tỉnh Quảng Nam. Bài viết nghiên cứu về tình huống xử phạt hành chính đối với người vi phạm bán thuốc đi dược khi chưa được cấp phép hành nghề tại trung tâm y tế huyện Quảng Nam. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 22 trang và bao gồm nhiều phần khác nhau được nghiên cứu vào năm 2016.

Phần đầu tiên tác giả tiến hành môn tả về tình huống nghiên cứu bao gồm thời gian địa điểm sự kiện phát sinh và đưa ra tình huống cụ thể cho đề tài tự luận. Phần thứ hai tác giả đã đưa ra được những phương pháp để giải quyết tình huống. Trước tiên tác giả thấy hình phân tích sau về tình huống nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã trình bày những vấn đề về nguyên nhân và hậu quả của tình huống này. Phần thứ ba tác giả tiến hành xác định mục tiêu xử lý tình huống từ mục tiêu chung tới mục tiêu cụ thể. Phần thứ tư tác giả đưa ra xây dựng và phân tích được các lựa chọn phương án giải quyết tình huống bao gồm hai phương án khác nhau. Từ đó lựa chọn phương án giải quyết tối ưu nhất cho đề tài nghiên cứu. Tác giả cũng đã tiến hành lập ra được kế hoạch tổ chức thực hiện các phương án và đưa ra kết luận đề nghị cho cách thức giải quyết phương án này. Tác giả đã đề ra được những kiến nghị mang tính khả quan và khả thi cao cho đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: tổ chức quản lý điều hành hoạt động bệnh viện và phát huy trách nhiệm thực thi công vụ thực hiện y đức của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện.

Bài mẫu số 2 trong danh sách này là một bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế của học viên trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Đề tài nói tiếng anh nghiên cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh gia của tỉnh Thanh Hóa. Đây là bài viết đã khai thác dưới góc độ tổng quan quản lý điều hành và hoạt động bệnh viện phát huy được trách nhiệm thực thi công vụ của y bác sĩ tại bệnh viện. Bài viết này có tất cả 26 trang và được nghiên cứu vào năm 2017.

XEM THÊM ==> Tiểu Luận Chuyên Viên Ngành Y Tế [ 45 Đề Tài + 10 Bài Mẫu]

Vấn đề đầu tiên tác giả đã cho  thấy được những cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu. Thứ nhất tác giả đã trình bày về những nhóm khái niệm chung về công tác y đức và một số các khái niệm có liên quan tới vấn đề này. Thứ hai tác giả cho thấy được tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức trong bệnh viện ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay qua những góc độ khác nhau.

Vấn đề thứ hai tác giả chỉ ra công tác nâng cao ý thức cho cán bộ y tế tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả Doraemon được một số khái quát chung về đơn vị nghiên cứu bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia. Tiếp theo tác giả tiến hành thực hiện nâng cao ý thức cho cán bộ tại bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Sau đó tiến hành đánh giá về những ưu điểm nhược điểm của vấn đề này.

Vấn đề thứ ba tác giả chỉ ra được các giải pháp kết luận và kiến nghị phù hợp mang tính khả thi cao cho đề tài nghiên cứu của mình. Tác giả đã dựa vào những kết quả nghiên cứu đã đạt được và quan sát cá nhân của bản thân mình để đưa ra được những giải pháp tối ưu nhất cho đề tài nghiên cứu. Phản ánh được thực trạng vấn đề và đưa ra những kiến nghị đối với những tổ chức có liên quan.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: đạo đức của người cán bộ y tế.

Tiếp tục là một bài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế nghiên cứu về góc độ y đức của cán bộ công chức ngành y tế ở nước ta hiện nay. Đây là kết quả nghiên cứu của một nhóm học viên lớp quản lý nhà nước Trình độ chuyên viên. Đề tài nghiên cứu đã bám sát vào quan điểm của Đảng và nhà nước quan điểm tư tưởng chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ ngành y tế. Đề tài nghiên cứu mẹ bao gồm 21 trang được nghiên cứu vào năm 2017.

Vấn đề đầu tiên tác giả tiến hành cho thấy được tình huống nghiên cứu được thực hiện dựa trên quy định của chính phủ và Ủy ban nhân dân huyện. Cụ thể tác giả đã chỉ ra được các bang liên quan tới vấn đề nghiên cứu những cá nhân trong tình huống nghiên cứu và những giai đoạn cụ thể phát sinh ra tình huống này. Vấn đề thứ hai tác giả tiến hành xác định được mục tiêu xử lý tình huống. Đầu tiên tác giả đưa ra được các nhóm mục tiêu trực tiếp bao gồm về cá nhân của các bác sĩ điều dưỡng về trách nhiệm của trung tâm y tế các lãnh đạo cán bộ ban ngành có liên quan trong xử lý tình huống. Đối với mục tiêu gián tiếp tác giả đã chỉ ra được năm khía cạnh khác nhau của vấn đề này. Vấn đề thứ ba tác giả tiến hành phân tích và đưa ra các nhóm nguyên nhân hậu quả của tình huống nghiên cứu. Đối với nguyên nhân tác giả đã chỉ ra được các nhóm nguyên nhân từ chủ quan tới khách quan của các cá nhân có mặt trong tình huống nghiên cứu dựa trên những quyết định của Bộ Y tế. Tác giả còn chỉ ra được các nhóm nguyên nhân của lãnh đạo Trung tâm Y tế từ đó đưa ra được các nhóm hậu quả của tình huống nghiên cứu này. Bao gồm những hậu quả trước mắt và hậu quả sẽ xảy ra trong tương lai. Căn cứ vào những điều trên tác giả đã đưa ra được xây dựng phương án và lựa chọn gốc ngữ án xử lý tối ưu nhất cho đề tài khoa học. Thứ nhất về xây dựng phương án xử lý tác giả đã đưa ra được ba phương án khác nhau của vấn đề này và lựa chọn đã được một phương án tối ưu nhất để xử lý tình huống. Sau đó tác giả cũng đã tiến hành lập kế hoạch thực hiện phương án đã lựa chọn thông qua ba bước khác nhau. Tôi là kết luận chung về đề tài nghiên cứu và kiến nghị đối với ban lãnh đạo đối với Bộ Y tế.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: vẫn sống mối liên hệ giữa kinh tế và đạo đức trong việc nâng cao Huy Đức cho cán bộ ngành y tế ở Việt Nam hiện nay.

Bài mẫu số 4 trong danh sách này là một bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế của sinh viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bài viết này đã vinh hạnh được đăng trên tạp chí khoa học vào tháng 9 năm 2021. Đề tài nghiên cứu được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Thắng và tiến sĩ Trần Sỹ Dương. Toàn bài viết có tất cả 62 Trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2017.

Chương 1 tác giả được đưa ra được những vấn đề về tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài khoa học. Đầu tiên tác giả thể hiện được những công trình lý luận mang tính quan hệ giữa kinh tế và đạo đức và vận dụng vào thực tiễn cho các y đức cán bộ ngành y tế. Tiếp theo sau đó tác giả cho thấy được những công trình có liên quan tới việc thực hiện thực trạng Vận dụng quan hệ giữa kinh tế và đạo đức trong việc nâng cao ý thức cho đội ngũ cán bộ ngành y tế ở nước ta. Đồng thời tác giả cũng thể hiện được những công trình nghiên cứu về phương hướng và một số giải pháp chủ yếu cho vấn đề vận dụng mối quan hệ và nâng cao nhận thức của cán bộ y tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay. Tác giả cũng đã thể hiện những vấn đề về khái quát nội dung được giải quyết trong các công trình nghiên cứu nêu trên.

Chương 2 tác giả tiến hành vận dụng các quan hệ giữa kinh tế và đạo đức trong việc nâng cao ý thức cho cán bộ ngành y tế ở Việt Nam hiện nay và một số vấn đề lý luận có liên quan. Thứ nhất tác giả cho thấy được mối liên hệ giữa kinh tế và đạo đức giữa xây dựng đạo đức mới trong nền kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Thứ hai tác giả cho thấy được y đức thực chất và tầm quan trọng phải vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức trong việc nâng cao ý thức cho cán bộ ngành y tế ở nước ta.

Chương 3 tác giả tiến hành vận dụng các mối liên hệ và đưa ra phương hướng giải pháp cho việc mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức trong việc nâng cao ý thức cán bộ ngành y tế ở nước ta. Đầu tiên tác giả đưa ra phương hướng vận dụng cho vấn đề này qua nhiều phương diện khác nhau. Tiếp theo tác giả đưa ra được một số giải pháp chủ yếu tối ưu và khả thi nhất để vận dụng mối quan hệ giữa kinh tế và đạo đức trong việc nâng cao ý thức cán bộ ngành y tế ở nước ta.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: phát triển nguồn nhân lực y tế tại tỉnh Kon Tum.

Tiếp theo sau đây là một đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế điểm cao của sinh viên đại học Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Võ Xuân Tiến. Đây là đề tài nghiên cứu đã khai thác chủ đề về phát triển nguồn nhân lực y tế. Bài viết có tất cả 26 trang được nghiên cứu vào năm 2016.

Chương 1 tác giả cho thấy cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực. Đầu tiên tác giả thể hiện những vấn đề chung về phát triển nguồn nhân lực bao gồm một số khái niệm ý nghĩa của việc phát triển của nhân lực đặc điểm của nguồn nhân lực trong ngành y tế Việt Nam. Tiếp theo tác giả cho thấy được nội dung của vấn đề phát triển nguồn nhân lực bao gồm xác định những cơ cấu tiêu chí đánh giá và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của vấn đề nghiên cứu. Đồng thời tác giả cho thấy được việc các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển nguồn nhân lực ngành y tế ở nước ta bao gồm các nhóm nhân tố về điều kiện tự nhiên kinh tế và xã hội.

XEM THÊM ==> Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ [Đề tài + Bài Mẫu]

Chương 2 tác giả cho thấy được thực trạng phát triển nguồn nhân lực nền kinh tế ở tỉnh Kon Tum trong thời gian qua. Đầu tiên tác giả thể hiện được đặc điểm cơ bản của tỉnh Kon Tum ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực nền y tế. Tiếp theo tác giả thể hiện được thực trạng vấn đề nghiên cứu Trong những năm vừa qua bao gồm việc cơ cấu nguồn nhân lực về nâng cao trình độ chuyên môn về công tác phát triển kỹ năng về nguồn lao động và nhiều yếu tố khác.

Chương 3 tác giả cho thấy được một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới. Thứ nhất tác giả đề ra được các căn cứ của việc xây dựng giải pháp bao gồm các căn cứ chiến lược về kinh tế xã hội với phát triển nguồn năng lực. Thứ hai tác giả đưa ra được một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực ở ngành y tế theo trình độ đào tạo theo tuyến theo chuyên môn nghiệp vụ. Sau Cùng tác giả đưa ra kiến nghị và kết luận đối với các cơ quan trung ương về vấn đề này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực y tế trình độ Trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ tỉnh Cà Mau.

Sau đây là một bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế của sinh viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa. Đây là một thể loại đề tài nghiên cứu về vấn đề hiệu quả quản lý nhà nước trong đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế. Bài viết của tất cả 50 Trang được nghiên cứu vào năm 2014.

Chương 1 tác giả cho thấy được các cơ sở lý thuyết của Đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tao phải thể hiện được đặc điểm của hoạt động đào tạo nguồn nhân lực y tế thông qua vị trí và chức năng của người y sĩ. Tiếp theo tác giả cho phải được cơ sở can thiệp của nhà nước và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế. Sau đó tác giả cho thấy được các chính sách đào tạo theo hình thức cử tuyển và đào tạo theo địa chỉ thông qua hai phương diện khác nhau. Không những thế thể hiện được hoạt động quản lý nhà nước trong giai đoạn qua.

Chương 2 tác giả đưa ra được thực trạng vấn đề quản lý nhà nước về Đào tạo nguồn nhân lực y tế theo hình thức tuyển cử và đào tạo theo địa chỉ tại tỉnh Cà Mau. Đầu tiên tác giả đã tiến hành khái quát về hoạt động cử tuyển và Đào tạo. Tiếp theo tác giả cho thấy được thực trạng việc đào tạo trung cấp chuyên nghiệp y tế theo hình thức cử tuyển và đào tạo tại đơn vị nghiên cứu.

Chương ba tác giả tiến hành phân tích và đánh giá về kết quả nghiên cứu sau đó đề ra những kiến nghị và giải pháp. Đầu tiên tác giả thể hiện được trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước. Tiếp theo tác giả cho thấy được tính minh bạch và công khai của các vấn đề này. Cùng với đó tác giả đưa ra được tính dự đoán bao gồm về quy định pháp luật về hiệu quả quản lý và công bằng xã hội của vấn đề. Sau đó tác giả cho thấy được sự tham gia phối hợp trong công tác đào tạo nhân lực y của nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các tác nhân ảnh hưởng.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: thực trạng và đánh giá hiệu quả hoạt động chăm sóc hỗ trợ điều trị bệnh nhân AIDS tại các phòng khám ngoại trú người lớn.  

Ngay sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế được tiến hành nghiên cứu tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bài viết này đã nghiên cứu dưới góc độ điều trị các bệnh nhân hiv/aids tại các phòng khám ngoại trú. Bài viết bao gồm 25 trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2011.

Chương 1 tác giả cho thấy được tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Thứ nhất tác giả đã trình bày về công tác Thực trạng nhiễm hiv/aids ở Việt Nam trong 10 năm qua. Thứ hai tác giả thể hiện được tình hình chăm sóc hỗ trợ người bị nhiễm hiv/aids tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước. Sau đó tác giả cũng đã cho thấy được thống kê tại Việt Nam về vấn đề chăm sóc mẫu chuyện người nhiễm HIV tại cộng đồng.

Chương 2 tác giả chỉ ra được đối tượng và phương pháp nghiên cứu của đề tài. Đầu tiên tác giả đưa ra được đối tượng địa điểm và thời gian nghiên cứu là bệnh nhân hiv/aids được xác định từ đủ 18 tuổi trở lên phân bố trên 3 tỉnh thành phố. Cùng với đó tác giả cũng đã đưa ra được địa điểm thời gian nghiên cứu của đề tài khoa học này. Tiếp theo tác giả chỉ ra được các nhóm phương pháp nghiên cứu bao gồm thiết kế nghiên cứu phương pháp điều tra mô tả phân tích số liệu phỏng vấn sau thử nghiệm lâm sàng đối chứng thông qua các mẫu nghiên cứu và số liệu cụ thể.

Chương 3 tác giả tiến hành phân tích và đánh giá về kết quả nghiên cứu. Thứ nhất tác giả chỉ ra thực trạng và một số yếu tố có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc hỗ trợ điều trị bệnh nhân hiv/aids tại phòng khám ngoại trú người lớn ở địa điểm nghiên cứu thông qua hai phương diện khác nhau. Với mỗi một quan điểm một phương diện khác nhau tác giả được thể hiện được bảng số liệu với những biến và số liệu dữ liệu cụ thể làm tăng tính khả thi và thuyết phục cho đề tài nghiên cứu. Không dừng lại ở đó tác giả còn đưa ra được tình trạng bệnh nhân nghiên cứu trước khi tiến hành điều trị tại bệnh viện này thể hiện được công tác của hiệu quả hoạt động chăm sóc hỗ trợ quản lý điều trị tại các cơ sở bệnh viện.

DOWNLOAD

Như vậy chúng tôi đã đưa đến cho các bạn những thông tin về đề tài và bài mẫu Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Y Tế. Bài viết này của chúng tôi được xây dựng dựa trên những yêu cầu và thắc mắc của phần lớn các bạn sinh viên, chuyên viên và cán bộ hoạt động trong lĩnh vực y tế. Để có được những thông tin trên chúng tôi đã tổng hợp và thống kê thông tin từ nhiều nguồn tin khác nhau và có những tiêu chí nhất định để lựa chọn đề tài cũng như là bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế hay, tiêu biểu. Giúp các bạn có thể tham khảo, tiếp cận được với những thông tin có chất lượng cao và hữu ích nhất. Hy vọng rằng với những thông tin trên các bạn có thể hoàn thành xuất sắc bài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành y tế của mình.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x