Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Giáo Dục [10 Bài Mẫu]

Bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục

Danh sách các đề tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Giáo Dục từ các học viên các khóa trước đây, cùng bài mẫu tiểu luận về giáo dục điểm caoBài viết này của chúng tôi nhằm giải đáp những thắc mắc và khó khăn của các bạn sinh viên về thể loại đề tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Giáo Dục cùng với một số bài mẫu được đánh giá cao. Với mục đích giúp đỡ, giải đáp mọi khó khăn và giúp bài tiểu luận của các bạn sinh viên đạt kết quả tốt nhất. Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và đánh giá vấn đề dựa trên nhiều phương diện khác nhau. Như chúng ta đã biết, sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng việc giáo dục của nước nhà. Người đã có những quan điểm đúng đắn để phát triển nâng cao chất lượng giáo dục của Việt Nam qua từng thời kỳ khác nhau.

Và đến nay khi đất nước đã hòa bình, cuộc sống của người dân đã đi vào ổn định thì một lần nữa quan niệm ấy vẫn được Đảng và Nhà nước ta áp dụng. Trong những năm qua, công tác giáo dục của nước nhà đã không ngừng nâng cao và phát triển về mọi mặt. Việc đào tạo, bồi dưỡng và quản lý các cấp lãnh đạo, cán bộ ngành giáo dục cũng được chú trọng làm gương để phát triển những ngành khác. Góp phần làm cho đất nước văn minh, giàu mạnh. Hiện nay trên cả nước có nhiều sinh viên, chuyên viên và cán bộ công chức ngành giáo dục đang phải hoàn thành bài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục. Trong quá trình hoàn thiện bài tiểu luận sẽ có những khó khăn và thách thức nhất định. Do đó chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu, tổng quát lại những thông tin hữu ích nhất. Giúp các bạn hiểu rõ hơn về thể loại tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục. Các bạn có thể tham khảo như sau.

Mục lục

1. Tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục là gì?

Đề tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Giáo Dục
Đề tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Giáo Dục

Tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục là một bài thu hoạch cuối khóa của cán bộ, lãnh đạo hay là sinh viên tại các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ngành giáo dục. Không những thế để hoàn thiện được bài tiểu luận này còn phải phản ánh được những vấn đề từ thực tiễn. Từ đó đưa ra những giải pháp mang tính khả thi cao cho vấn đề khảo sát của bài tiểu luận. Bài tiểu luận này có yêu cầu nghiêm túc về mặt hình thức. Phải được trình bày theo đúng quy định đã ban hành về phông chữ, cỡ chữ. Hệ thống luận điểm, luận ý cần phải được trình bày khoa học và logic thể hiện được trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Xét về mặt nội dung, có nhiều phương diện, nội dung để các bạn có thể khai thác và triển khai cho đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục của mình. Cụ thể là: góc độ nâng cao nhận thức của cán bộ giáo dục về pháp luật đại học ở Việt Nam, đổi mới phương thức giảng dạy nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên các cấp bậc từ tiểu học đến trung học phổ thông, những chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ ngành giáo dục, … Còn nhiều phương diện khác các bạn cũng có thể khai thác và nghiên cứu cho đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục của mình. Để bài tiểu luận này đạt kết quả tốt nhất thì nên lồng ghép những yếu tố về pháp luật và đưa ra quan điểm cá nhân của mình.

2. Những đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục hay.

Bên trên chúng tôi đã đề cập tới các bạn một số góc độ để các bạn có thể khai thác và nghiên cứu cho đề tài tiểu luận của mình. Tuy nhiên để sắp xếp và tạo thành một đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục đạt chuẩn thì không phải là điều đơn giản. Bạn cần phải xem xét và dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Việc lựa chọn một đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng lý tưởng sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình phân tích làm rõ vấn đề của bài tiểu luận. Chính vì thế chúng tôi sẽ trình bày đến các bạn những đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục hay.

XEM THÊM ==> Dịch vụ thuê viết tiểu luận

 1. Thực trạng và giải pháp cho công tác quản lý về giáo dục và đào tạo tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội ở nước ta hiện nay.
 2. Thực trạng việc tăng cường công tác phổ biến pháp luật giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ công chức ngành giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.
 3. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý và việc giảng dạy những kiến thức về pháp luật trong công tác giáo dục của đội ngũ giáo viên cấp trung học phổ thông ở nước ta hiện nay.
 4. Trình bày và phân tích về công tác quản lý cán bộ công chức và xử lý vi phạm hành chính đối với đội ngũ cán bộ công chức ngành giáo dục ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
 5. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác lãnh đạo và quản lý để nâng cao hiệu quả chất lượng ngành giáo dục ở nước ta trong những năm vừa qua.
 6. Những giải pháp để khắc phục và nâng cao chất lượng ngành giáo dục và trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên cấp bậc Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
 7. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc hoàn thiện công tác quản lý thu chi ngân sách và chi trả lương hưu cho đội ngũ cán bộ công chức ngành giáo dục đã về hưu ở nước ta.
 8. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng lãnh đạo cấp phòng đối với ngành giáo dục ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 9. Xây dựng và hoàn thiện các chính sách về quản lý và tổ chức bộ máy cán bộ công chức chuyên viên ngành giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 10. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý cán bộ công chức và xây dựng chương trình quản lý giáo viên tại các trường tiểu học ở nước ta hiện nay.
 11. Thực trạng và giải pháp cho việc xây dựng hệ thống chương trình quản lý giáo viên đối với các giáo viên bậc trung học phổ thông tại khu vực nông thôn ở nước ta.
 12. Một số hạn chế cần phải khắc phục và thay đổi đối với công tác quản lý và tổ chức lãnh đạo trong công tác quản lý các phòng ngành giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên cả nước.
 13. Thực trạng và giải pháp cho công tắc quản lý sử dụng cơ sở vật chất tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong công tác quản lý cấp phòng.
 14. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước về nâng cao Công tác quản lý quốc phòng trong ngành giáo dục tại một số trường trung học trọng điểm ở nước ta.
 15. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 16. Vấn đề xây dựng và phát triển nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngành giáo dục ở nước ta trong giai đoạn qua.
 17. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản lý và sử dụng những thành tựu khoa học công nghệ và trong quá trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ngành giáo dục ở nước ta.
 18. Thực trạng và giải pháp cho việc nâng cao chất lượng quản lý đội ngũ giáo viên và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ công chức ngành giáo dục ở nước ta.
 19. Một số hạn chế trong công tác giáo dục phổ kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ công chức chuyên viên ngành giáo dục tại một số cơ sở giáo dục trên cả nước.
 20. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo ngành giáo dục ở nước ta trong thời gian qua.
 21. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tâm lý và phong cách lãnh đạo của đội ngũ giáo viên công chức nhà nước tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 22. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và công tác quản lý tổ chức trong ngành giáo dục ở nước ta những năm vừa qua.
 23. Thực trạng và giải pháp cho hoạt động quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục tiểu học các cấp xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình thời gian qua.
 24. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao hệ thống chương trình quản lý giáo viên và đội ngũ học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 25. Những hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác quản lý chất lượng đội ngũ giáo viên tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 26. Những yếu tố tác động về ảnh hưởng tới việc tìm hiểu những khối kiến thức về khái niệm chức năng và nhiệm vụ trong công tác tổ chức vào quản lý ngành giáo dục ở nước ta.
 27. Thực trạng và giải pháp cho việc giáo dục khối kiến thức về xử lý vi phạm hành chính đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong nội bộ ngành giáo dục ở nước ta tại một số cơ sở giáo dục.
 28. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực thi các chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý và nâng cao chất lượng ngành giáo dục trong thời gian qua.
 29. Trình bày và phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong ngành giáo dục ở nước ta đối với thời đại ngày nay.
 30. Tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục  Thực trạng và giải pháp cho việc xử lý vi phạm hành chính và kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ công chức chuyên viên trong vấn đề quản lý các phòng ngành giáo dục.
 31. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý giáo viên và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên tại các trường trung học phổ thông hiện nay.
 32. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong việc quản lý cán bộ công chức và xử lý vi phạm hành chính đối với những cán bộ công chức ngành giáo dục vi phạm pháp luật hành chính ở Việt Nam.
 33. Thực trạng việc giáo dục những kiến thức về chính trị tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục tại một số cơ sở giáo dục trên cả nước.
 34. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao hơn nữa các chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý các phòng ngành giáo dục thí điểm tại một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 35. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta phù hợp với nhu cầu chuyển đổi của nền kinh tế và xã hội.
 36. Trình bày và phân tích công tác quản lý sử dụng các cơ sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho quá trình giảng dạy của đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 37. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản lý chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên tại một số trường Tiểu học trên cả nước.
 38. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao Công tác thanh tra kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công viên chức ngành giáo dục tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 39. Vai trò và tầm quan trọng của việc đưa ra giải pháp tâm lý và đề ra những phương pháp lãnh đạo phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý các phòng đối với cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục.
 40. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề lãnh đạo và tổ chức quản lý đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục ở nước ta thí điểm tại một số cơ sở giáo dục trọng điểm trên cả nước.

XEM THÊM ==> Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Y Tế 

3. Một số bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục điểm cao.

Việc tham khảo và tìm kiếm tài liệu tham khảo cho bài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục là rất quan trọng và cần thiết. Bởi khi tham khảo bạn sẽ được tiếp cận và học hỏi nhiều thông tin có ích, mang giá trị khai thác cao cho đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục của mình. Song hiện nay có nhiều bạn sinh viên không có đủ điều kiện để tìm kiếm và tham khảo những nguồn tin hữu ích những bài mẫu chất lượng cao cho bài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục của mình. Hiểu được khó khăn này của phần lớn sinh viên, cán bộ ngành giáo dục chúng tôi đã tiến hành tìm kiếm và đánh giá thông tin trên nhiều tiêu chí khác nhau để đưa ra được một số bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục điểm cao, chất lượng.

Bài mẫu 1: quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Bài mẫu đầu tiên trong danh sách này là một đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục được tiến hành nghiên cứu với chủ đề quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta. Bài mẫu này được thể hiện với đầy đủ mọi nội dung yêu cầu của thể loại đề tài quản lý giáo dục và đưa ra được những giải pháp mang tính khả thi cho đề tài nghiên cứu. Bài viết có độ dài 24 trang được nghiên cứu vào năm 2017.

Vấn đề đầu tiên tác giả cho thấy được một số vấn đề chung trong phương pháp quản lý nhà nước và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo. Cụ thể tác giả đưa ra được một số các khái niệm có liên quan tới vấn đề nghiên cứu đưa ra Quan điểm mục tiêu của Đảng và nhà nước về công tác giáo dục thể hiện được tính chất đặc điểm và nguyên tắc trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó tác giả cũng đã thể hiện được vai trò của giáo dục và đào tạo và ý nghĩa của công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục
Bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục

Vấn đề thứ hai tác giả đưa ra được thực trạng của vấn đề nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo thông qua quá trình hình thành phát triển hệ thống quản lý nhà nước. Cùng với đó tác giả đưa ra được các phương pháp cải cách giáo dục trong quá khứ thông qua những giai đoạn khác nhau đề cập tới vấn đề thành tựu khoa học đã đạt được trong thời gian qua của công tác giáo dục. Không dừng lại ở đó tác giả có lẽ triển khai được một số những hạn chế cần phải khắc phục và tồn tại trong công tác giáo dục và quản lý giáo dục ở nước ta.

Vấn đề thứ ba tác giả đưa ra được nội dung và phát giải pháp cho công tác quản lý nhà nước về giáo dục. Đầu tiên tác giả đưa ra được nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo bao gồm 12 các khía cạnh khác nhau từ công tác xây dựng chỉ đạo thực hiện cho tới thanh tra kiểm tra dựa trên Quy định của luật giáo dục năm 2005. Tiếp theo tác giả cho thấy được giải pháp để đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể tác giả đưa ra được một số giải pháp chung về phương pháp giáo dục các nhóm giải pháp về đổi mới quản lý nhà nước và nhóm giải pháp trong công tác đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục ở nước ta.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: quản lý cán bộ công chức và xử lý cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật trong ngành giáo dục.

Bài mẫu số 2 trong danh sách này là một đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục được tiến hành nghiên cứu đối với công tác quản lý cán bộ công chức và xử lý cán bộ nhân viên vi phạm kỷ luật trong nội bộ ngành giáo dục ở nước ta. Bài viết này có tất cả 11 trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2019 thể hiện được mọi yêu cầu về thể thức và nội dung nghiên cứu của một đề tài tiểu luận.

XEM THÊM ==>Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Hải Quan

Vấn đề thứ nhất tác giả cho thấy được sự cần thiết phải cải tiến và đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Tác giả đã giới thiệu chung về tình huống nghiên cứu tại cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ giảng dạy cán bộ khối phục vụ. Tác giả đã thể hiện được các cá nhân tham gia vào quá trình phát sinh và xảy ra tình huống nghiên cứu tại đơn vị nghiên cứu. Vấn đề thứ hai tác giả cho thấy được các nguyên nhân gây ra tình huống này bao gồm hưởng ứng cuộc vận động nâng cao chất lượng của cơ quan cấp trên và tác động của một vài cá nhân trong tổ chức. Tác giả đã tiến hành phân tích và chỉ ra được diễn biến của tình huống tại cơ quan làm việc qua từng chi tiết khác nhau. Từ đó tiến hành phân tích và xử lý tình huống lập biên bản xử lý vi phạm kỷ luật đối với đồng chí cán bộ đoàn thanh tra cũng đã nêu ra được việc tổ chức và xử lý các vấn đề Đối với hình thức kỷ luật lãnh đạo các cơ quan cấp trên đưa ra các giải pháp phù hợp cho đề tài nghiên cứu. Đồng thời tiến hành cho thấy hậu quả của các tình huống đối với việc sơ hở cần phải bù đắp chung công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trong ngành giáo dục. Không dừng lại ở đó tác giả còn chỉ ra được các phương án xử lý và giải quyết vấn đề này. Cụ thể tác giả đã đưa ra được hai phương án khác nhau có tình có lý và đảm bảo được tính tập trung dân chủ.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: chương trình bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng.

Bài mẫu sau đây chúng tôi giới thiệu với các bạn là một bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục của sinh viên Kinh tế Công cộng. Bài viết đã nghiên cứu về công tác quản lý các phòng trong nội bộ ngành giáo dục. Đây là một đề tài nghiên cứu của tất cả 17 trang được hoàn thiện vào năm 2016.

Vấn đề đầu tiên tác giả thể hiện được nội dung của tình huống nghiên cứu thông qua hoàn cảnh xuất hiện và mô tả về các giai đoạn của tình huống. Vấn đề thứ hai tác giả tiến hành phân tích về tình huống. Thứ nhất tác giả thể hiện mục tiêu phân tích tình huống những cơ sở lý luận bao gồm khái niệm đặc điểm chức năng và vai trò của vấn đề trọng tâm. Thứ hai tác giả chỉ xem được diễn biến tình huống qua từng giai đoạn khác nhau. Cùng với đó cho thấy các nhóm nguyên nhân và hậu quả của tình huống nghiên cứu bao gồm các nhóm nguyên nhân từ chủ quan tới khách quan. Sau Cùng tác giả tiến hành xử lý và đề ra các giải pháp cho tình huống này. Đối với công tác xử lý tác giả đế đã được mục tiêu xử lý tình huống từ những mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Từ đó thể hiện và cho thấy được các giải pháp thực hiện phương án đã được lựa chọn bao gồm những ba giải pháp khác nhau và tác giả cũng đã đưa ra được một giải pháp tối ưu nhất cho tình huống này. Cuối Cùng tác giả đưa ra kiến nghị đối với cơ quan Đảng và Nhà nước và đối với những cơ quan quản lý cấp trên Giải quyết vấn đề.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: quản lý học sinh và giáo viên trong một trường phổ thông.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến các bạn một bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục được tiến hành nghiên cứu và hoàn thiện dựa trên nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình tin học hóa quản lý hành chính nhà nước. Bài viết đã nghiên cứu về công tác quản lý học sinh và giáo viên tại một trường trung học phổ thông có sự can thiệp của vấn đề tin học và phần mềm quản lý giáo dục. Bài viết này có tất cả 20 trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2018.

Vấn đề đầu tiên tác giả chỉ ra được cơ sở lý luận về vấn đề ứng dụng các phần mềm quản lý học sinh tại một số trường trung học phổ thông. Đầu tiên tác giả thể hiện được một số nét về lịch sử phần mềm trong những năm vừa qua. Tiếp theo tác giả thể hiện những góc độ về khái niệm về tính chất và nội dung của phần mềm quản lý giáo dục ở một số trường trung học phổ thông. Vấn đề thứ hai tác giả cho thấy được thực trạng của việc ứng dụng phần mềm này vào trong thực tiễn tại trường Trung học phổ thông Hòa Minh. Thứ nhất tác giả đưa ra được một số những khái niệm chung và tổng quát về đơn vị nghiên cứu. Thứ hai tác giả căn cứ vào kết quả nghiên cứu quan sát cá nhân của mình về những cơ sở dữ liệu đã thu thập được để tiến hành phân tích và làm rõ về trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Vấn đề thứ ba tác giả đưa ra được biện pháp quản lý học sinh ở trường trung học phổ thông Hòa Minh mang tính khả thi và hữu dụng nhất. Tác giả đã trình bày về một số các nguyên tắc để đề xuất giải pháp từ đó đề ra được một số giải pháp trong việc ứng dụng phần mềm quản lý học sinh tại đơn vị nghiên cứu mang tính khả thi và cấp thiết cho đề tài nghiên cứu này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: xử lý tình huống sử dụng văn bằng chứng chỉ phong phú hợp pháp tại trường mầm non xã Y huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau đây Chúng tôi sẽ đề cập với bạn một bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục được tiến hành nghiên cứu tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tác giả đã căn cứ vào những công văn các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra và sử dụng các loại văn bản chứng chỉ của cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước để thực hiện đề tài. Bài tiểu luận này có tất cả 16 trang cực nghiên cứu vào năm 2020.

Vấn đề đầu tiên tác giả tiến hành mô tả về tình huống nghiên cứu tại trường mầm non xã Y huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh và căn cứ vào những câu văn quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh về vấn đề này. Tác giả đã chỉ ra được và xác định mục đích mục tiêu của Công tác xử lý tình huống thông qua các văn bản vi phạm và văn bản pháp luật. Vấn đề tiếp theo tác giả tiến hành phân tích về các nhóm nguyên nhân gây ra hậu quả của tình huống nghiên cứu bao gồm những nguyên nhân chủ quan từ phía cá nhân chưa tìm hiểu và ý thức được hậu quả của vấn đề các nhóm nguyên nhân khách quan đến từ phía công tác tuyển sinh và việc kiểm tra thanh tra của các cán bộ ngành các cấp có liên quan chưa thật sự khắt khe và nghiêm túc. Sau đó đề cập tới những hậu quả của tình huống nghiên cứu đối với mặt kinh tế và mặt xã hội. Đồng thời tác giả tiến hành xây dựng những phương án xử lý tình huống bao gồm những phương án về kiện và lại đội ngũ cán bộ quản lý trong nhà trường Đề nghị kiến nghị đối với phòng giáo dục Ủy ban nhân dân huyện và một số tổ chức có liên quan nâng cao hơn nữa chất lượng lãnh đạo đơn vị và bộ thanh tra. Sau đó tác giả tiến hành tổ chức thực hiện những phương án trên theo các Công văn của Sở giáo dục và văn bản số chỉ đạo của tỉnh.

DOWNLOAD

 Bài mẫu 6: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh sinh viên trong các trường đại học cao đẳng.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn một đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục tiến hành nghiên cứu về công tác phổ biến pháp luật giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức. Bài viết này đưa ra được những vấn đề mang tính thời đại và cấp thiết trong công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 29 trang được hoàn thiện vào năm 2018.

Vấn đề đầu tiên tác giả tiến hành mô tả về tình huống nghiên cứu đưa ra được bài học cảnh tỉnh cho những nữ sinh. Tác giả đã thể hiện được tình huống nghiên cứu khoa nhiễm sắc độ khác nhau đưa ra được kết luận sau cùng của vấn đề. Vấn đề tiếp theo tác giả đã tiến hành phân tích tình huống dựa trên sự chỉ thị của ban bí thư trung ương đảng và sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức và học sinh sinh viên trên cả nước. Tác giả đã thể hiện được một số công tác giáo dục đối với học sinh sinh viên và trách nhiệm của nhà trường trong công tác tuyên truyền phổ biến những kiến thức về giáo dục pháp luật đảm bảo tính hiệu quả trong các chương trình giáo dục bậc trung học. Sau đó tác giả tiến hành xây dựng các phương án và lựa chọn phương án cho đề tài nghiên cứu này. Cụ thể tác giả đã tiến hành xây dựng được 5 phương án khác nhau cho đề tài nghiên cứu với mỗi phương án tác giả đều đưa ra được những ưu điểm và nhược điểm cụ thể. Từ đó tiến hành lựa chọn đã được phương án tối ưu nhất cho đề tài nghiên cứu đó là khuyến khích học sinh sinh viên Tích cực Tư duy và rèn luyện năng lực diễn đạt tập trung. Cuối Cùng tác giả tiến hành lập kế hoạch và tổ chức thực hiện phương án đã nêu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: một số biện pháp quản lý công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường trung học phổ thông.

Bài mẫu số 7 trong danh sách này là một bài mẫu tiểu luận quản lý các phòng ngành giáo dục được tiến hành nghiên cứu về công tác quản lý chuyên môn nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Đề tài nghiên cứu này được nghiên cứu trong giai đoạn nền kinh tế phát triển với nhu cầu hội nhập cao. Bài viết của tất cả 40 trang được nghiên cứu vào năm 2019 thể hiện được tinh thần của Đại hội Đảng lần thứ 9 và tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại.

XEM THÊM ==> Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị

Vấn đề đầu tiên tác giả đã cho thấy được cơ sở khoa học của một số giải pháp quản lý phong cách chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học của thầy và trò xét nghiệm bàn trường trung học phổ thông Hiền Đa tỉnh Phú Thọ. Đầu tiên tác giả cho thấy được một số vấn đề lý luận của công tác nghiên cứu bao gồm chất lượng dạy học khái niệm dạy học công tác quản lý chuyên môn trong nhà trường công tác quản lý việc điều khiển và chỉ đạo hoạt động dạy học. Tiếp theo tác giả cho thấy được một số cơ sở pháp lý đó là căn cứ vào luật giáo dục năm 2005 cụ thể là điều 15 điều 16 của luật này căn cứ vào quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công văn của Chính phủ. Không những thế tác giả còn đưa ra được một số cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.

Vấn đề thứ hai tác giả cho thấy được thực trạng của việc quản lý công tác chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đã thể hiện được đặc điểm tình hình của Nhà trường thông qua nhiều góc độ khác nhau từ cơ sở vật chất sang thiết bị cho tới chất lượng giáo viên tổ chuyên môn. Cùng với đó thì em muốn xuống kết quả đạt được trong thời gian qua của nhà trường đưa ra một số hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn. Tác giả cũng đã thể hiện được một số vấn đề cần phải khắc phục và đặt ra trong công tác quản lý giáo dục công tác chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học của đơn vị nghiên cứu qua 6 phương diện khác nhau. Từ đó tiến hành đánh giá chung về vấn đề này.

Chương 3 tác giả thể hiện một số giải pháp tăng cường quản lý công tác chuyên môn nâng cao chất lượng dạy học của thầy trò trường trung học phổ thông. Đầu tiên đối với nhóm giải pháp hành chính sư phạm tác giả đã tiến hành xây dựng kế hoạch chuyên môn và thể hiện được một số các giải pháp chính từ công tác tổ chức cho tới việc thực hiện tăng cường công tác kiểm tra lập kế hoạch kiểm tra. Đưa ra được một số quy chế chuyên môn của giáo viên và đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn. Bên cạnh đó tác giả cũng đã thể hiện được công tác tăng cường chỉ đạo của ban giám hiệu quản lý tốt công tác chuyên môn của đội ngũ giáo viên.

DOWNLOAD

Bài mẫu 8: quản lý hoạt động đào tạo ngành thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.

Tiếp tục chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục được tiến hành nghiên cứu của sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh khoa Giáo dục. Bài viết đã nghiên cứu về vấn đề đào tạo và quản lý hoạt động ngành thanh nhạc dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Hồng. Bài viết này có tất cả 59 trang được nghiên cứu vào năm 2019.

Chương 1 tác giả thể hiện được cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đưa ra được một số các khái niệm cơ bản về hoạt động đào tạo và quản lý hoạt động đào tạo. Tiếp theo cho thấy được hoạt động đào tạo ngành thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thông qua bốn hình thức khác nhau. Tác giả cũng đã thể hiện về công tác quản lý hoạt động đào tạo Thanh nhạc thông qua nội dung và phân cấp quản lý. Tác giả cho thấy được các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình quản lý hoạt động đào tạo bao gồm các yếu tố chủ quan và khách quan.

Chương 2 tác giả đề cặp số thực trạng công tác quản lý hoạt động đào tạo ngành kinh nghiệm dạy trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Thứ nhất khái quát về đơn vị nghiên cứu thông qua lịch sử hình thành phát triển chức năng nhiệm vụ Cơ sở vật chất và hình thức đào tạo. Thứ hai tác giả thể hiện về vấn đề tổ chức khảo sát. Từ 3 tác giả cho thấy được thực trạng của vấn đề nghiên cứu thông qua bốn phương diện khác nhau từ mục tiêu nhiệm vụ cho tới công tác kiểm tra đánh giá. Đồng thời tác giả cũng đã thể hiện được thực trạng quản lý hoạt động đào tạo ngành Thanh nhẹ bao gồm 4 yếu tố khác nhau.

Chương 3 tác giả thể hiện biện pháp quản lý hoạt động đào tạo ngành thanh nhạc. Thứ nhất tác giả đưa ra cơ sở và nguyên tắc để đề xuất giải pháp. Thứ hai tác giả thể hiện được các nhóm giải pháp nâng cao hoạt động quản lý đào tạo học sinh nghèo bao gồm 6 giải pháp khác nhau và tác giả cũng đã đưa ra được mối liên hệ giữa các giải pháp. Không những thế tác giả có tiến hành khảo nghiệm về tính cần thiết và tình trạng thi của những giải pháp này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 9: thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học tại Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Bài mẫu số 9 mà chúng tôi muốn giới thiệu sau đây là một bài mẫu tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và dưới sự hướng dẫn khoa học của Thạc sĩ Lê Thanh Hải. Bài viết này nghiên cứu về hoạt động của học tập và quản lý học tập của học sinh sinh viên ngành giáo dục tiểu học. Bài viết này có thằng nhỏ 30 trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2020.

Chương 1 tác giả thể hiện những cơ sở lý luận về hoạt động học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học. Thứ nhất tác giả đưa ra được những khái niệm cơ bản về công tác quản lý và quản lý giáo dục. Thứ hai tác giả trình bày về hoạt động học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học bao gồm bốn phương diện khác nhau. Thứ ba tác giả đưa ra được công tác quản lý hoạt động dạy học của sinh viên ngày nay cụ thể về công tác chuẩn bị học tập từ trên lớp và ngoài giờ học. Tác giả cũng nát đưa ra được những yếu tố ảnh hưởng tới quá trình quản lý hoạt động học tập chuyên ngành giáo dục tiểu học của sinh viên.

Chương 2 tác giả đưa ra thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên chuyên ngành giáo dục tiểu học tại đơn vị nghiên cứu. Cụ thể tác giả trình bày về những vấn đề khái quát tổng quan về Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thông qua 5 yếu tố khác nhau. Sau đó tiến hành tổ chức Khảo sát và nghiên cứu về thực trạng của vấn đề. Căn cứ vào kết quả khảo sát tác giả tiến hành phân tích và làm rõ được hoạt động học tập của sinh viên ngành giáo dục tiểu học tại Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh thông qua hai yếu tố khác nhau. Cuối Cùng tác giả tiến hành đánh giá chung để thực trạng này.

Chương 3 tác giả đưa ra được biện pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên. Đầu tiên tác giả đưa ra được cơ sở và nguyên tắc để đề ra những giải pháp cho hoạt động quản lý học tập của sinh viên ngày nay. Sau đó tác giả đưa ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý đào tạo ngành giáo dục tiểu học bao gồm bốn biện pháp khác nhau. Cùng với đó tác giả tiến hành khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của những giải pháp đã nêu trên.

XEM THÊM ==> Đề Tài Tiểu Luận Phong Cách Lãnh Đạo 

Trên đây là những thông tin chúng tôi đã tìm hiểu và thu thập được về thể loại đề tài tiểu luận quản lý cấp phòng ngành giáo dục. Bài viết được xây dựng dựa trên những yêu cầu và thắc mắc của các bạn sinh viên về thể loại đề tài tiểu luận này. Hiện nay trên các trang mạng internet, các trang báo điện tử và tạp chí khoa học không có nhiều thông tin về thể loại nghiên cứu khoa học này. Nên để tìm kiếm và đưa ra được những thông tin trên chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian và nhiều nguồn lực cùng tham gia tìm kiếm, tổng hợp thông tin. Chúng tôi hy vọng rằng với những nỗ lực đưa thông tin đến với các bạn của chúng tôi cũng như là nỗ lực hoàn thiện bài tiểu luân của các bạn sẽ giúp các bạn có được một bài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Giáo Dục hay, chất lượng. Cảm ơn các bạn đã giành thời gian cho bài viết này của chúng tôi.

DOWNLOAD

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x