Chia Sẻ 99 Đề Tài Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh 10Đ

Bài Mẫu Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh

Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh là một bài luận ngắn hoặc một bài báo cáo nhỏ, thường được yêu cầu trong khóa học quản trị kinh doanh cơ bản. Nó là một hình thức bài viết phổ biến trong giáo dục đại học và được sử dụng để đánh giá khả năng nắm bắt và áp dụng kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh.

Mục đích chính của tiểu luận nhập môn quản trị kinh doanh là khám phá một chủ đề cụ thể trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và thể hiện khả năng nghiên cứu, phân tích, và trình bày thông tin một cách logic và rõ ràng. Nó cũng giúp sinh viên phát triển khả năng viết và trình bày ý tưởng một cách chính xác và hiệu quả.

Khi làm một bài tiểu luận chắc hẳn các bạn sinh viên, học viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không có thời gian, không hoàn thành bài tốt, có thể liên hệ qua dịch vụ viết tiểu luận của Luận Văn Trust nhé. Hoặc cần hỗ trợ nhanh nhất hãy kết bạn với mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 

Một Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh thường bao gồm các yếu tố sau:

 1. Tựa đề: Mô tả ngắn gọn vấn đề được nghiên cứu trong tiểu luận.
 2. Giới thiệu: Giới thiệu về vấn đề và mục tiêu nghiên cứu của tiểu luận.
 3. Khung lý thuyết: Đưa ra các khái niệm, lý thuyết và khung tư duy liên quan đến vấn đề được nghiên cứu.
 4. Phân tích và thảo luận: Phân tích sâu vấn đề và áp dụng các khái niệm và lý thuyết vào thực tế để đưa ra các quan điểm và nhận định.
 5. Kết luận: Tóm tắt các điểm chính đã được thảo luận và đưa ra kết luận cuối cùng.
 6. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu được sử dụng trong tiểu luận.

Tiểu luận nhập môn quản trị kinh doanh có thể yêu cầu sinh viên tìm hiểu về một ngành công nghiệp cụ thể, phân tích một công ty hoặc một vấn đề quản trị nhất định, hoặc nghiên cứu một vấn đề thú vị trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Qua việc hoàn thành tiểu luận này, sinh viên có thể nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh và phát triển khả năng nghiên cứu và phân tích vấn đề.

Phương Pháp Làm Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh
Phương Pháp Làm Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh

1. Phương Pháp Làm Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh

Phương pháp làm tiểu luận nhập môn quản trị kinh doanh có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Xác định chủ đề: Lựa chọn chủ đề phù hợp cho tiểu luận. Chủ đề có thể liên quan đến một ngành công nghiệp cụ thể, một công ty, một vấn đề quản trị nhất định hoặc một khía cạnh quản trị kinh doanh mà bạn quan tâm.
 2. Nghiên cứu và thu thập thông tin: Tìm hiểu về chủ đề của bạn bằng cách nghiên cứu các nguồn tài liệu phù hợp như sách, bài báo, báo cáo nghiên cứu và trang web tin cậy. Thu thập các dữ liệu và thông tin liên quan để hỗ trợ quan điểm và nhận định của bạn.
 3. Xác định mục tiêu và cấu trúc tiểu luận: Xác định mục tiêu của tiểu luận và lựa chọn cấu trúc phù hợp. Một cấu trúc thông thường bao gồm giới thiệu, khung lý thuyết, phân tích và thảo luận, kết luận và tài liệu tham khảo. Đảm bảo rằng mục tiêu và cấu trúc của bạn phù hợp với chủ đề của tiểu luận.
 4. Viết phần giới thiệu: Bắt đầu tiểu luận bằng một phần giới thiệu hấp dẫn. Giới thiệu vấn đề và mục tiêu của bạn, cung cấp một tóm tắt ngắn gọn về nội dung tiểu luận và xác định cấu trúc chính của nó.
 5. Xây dựng khung lý thuyết: Đưa ra các khái niệm, lý thuyết và khung tư duy liên quan đến chủ đề của bạn. Trình bày các ý kiến, quan điểm của các tác giả, và áp dụng chúng vào vấn đề bạn đang nghiên cứu. Đảm bảo rằng các khái niệm và lý thuyết được trình bày một cách logic và có liên kết với mục tiêu của bạn.
 6. Phân tích và thảo luận: Trình bày phân tích chi tiết về vấn đề và áp dụng khái niệm và lý thuyết vào thực tế. Đưa ra các quan điểm, nhận định và luận điểm dựa trên thông tin thu thập được. Hỗ trợ các quan điểm của bạn dụng ví dụ, số liệu, nghiên cứu hoặc tình huống thực tế để minh họa và chứng minh quan điểm của bạn. Cung cấp các luận điểm mạnh mẽ và lập luận logic để thuyết phục độc giả về quan điểm của bạn.
 7. Kết luận: Tóm tắt các điểm chính đã được thảo luận trong tiểu luận. Đánh giá lại mục tiêu nghiên cứu và các quan điểm chính đã được đề xuất. Rút ra kết luận cuối cùng dựa trên dữ liệu và bằng chứng được cung cấp.
 8. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu mà bạn đã sử dụng trong quá trình nghiên cứu và trích dẫn trong tiểu luận. Đảm bảo tuân thủ các quy tắc và hệ thống trích dẫn (ví dụ: APA, MLA, Chicago, v.v.) mà bạn đang sử dụng.
 9. Chỉnh sửa và đánh giá lại: Đọc lại tiểu luận của bạn và xem xét xem có các lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc cấu trúc nào cần chỉnh sửa. Đánh giá lại luận điểm và logic của bạn để đảm bảo rằng chúng đủ mạnh và thuyết phục.
 10. Gửi bài: Sau khi hoàn thiện tiểu luận, gửi nó theo yêu cầu của giảng viên hoặc khóa học. Đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn và thời hạn được đề ra.

Quá trình làm tiểu luận nhập môn quản trị kinh doanh đòi hỏi sự nghiên cứu cẩn thận, phân tích logic và khả năng trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và chính xác. Điều quan trọng là thực hiện tiểu luận theo các bước trên để đảm bảo sự mạch lạc và nhất quán trong cấu trúc và nội dung của nó.

Bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm 👉👉👉 Top 5 Bài Mẫu Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học Quản Trị Kinh Doanh Hay

2. Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh

Dưới đây là một số kinh nghiệm quan trọng khi viết Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh:

 1. Lựa chọn chủ đề phù hợp: Chọn một chủ đề mà bạn thực sự quan tâm và có đủ tài liệu để nghiên cứu. Chủ đề nên liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản trị kinh doanh và có khả năng để bạn phân tích và trình bày một cách chi tiết.
 2. Nghiên cứu rộng rãi: Dành thời gian để tìm hiểu và thu thập thông tin từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Đọc sách, bài báo, báo cáo nghiên cứu, và nghiên cứu trước đó về chủ đề của bạn để có một cái nhìn toàn diện và đáng tin cậy.
 3. Xác định mục tiêu rõ ràng: Trước khi bắt đầu viết, hãy xác định mục tiêu của bạn cho tiểu luận. Điều gì bạn muốn đạt được qua việc viết bài này? Mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn tập trung và định hình nội dung của tiểu luận.
 4. Cấu trúc rõ ràng và logic: Xây dựng một cấu trúc cho tiểu luận của bạn để giúp người đọc theo dõi và hiểu rõ hơn về luận điểm của bạn. Sắp xếp các phần của tiểu luận một cách có tổ chức, bắt đầu với một giới thiệu hấp dẫn, sau đó đi vào khung lý thuyết, phân tích và thảo luận, và kết thúc bằng một kết luận tổng kết.
 5. Luận điểm mạnh và chứng minh hợp lý: Đảm bảo rằng mỗi luận điểm mà bạn đưa ra được hỗ trợ bằng bằng chứng và lập luận logic. Sử dụng ví dụ cụ thể, số liệu, và nghiên cứu để minh chứng quan điểm của bạn và thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về chủ đề.
 6. Viết một cách rõ ràng và tránh mơ hồ: Sử dụng ngôn từ sáng sủa, tránh sử dụng các từ ngữ không chính xác hoặc mơ hồ. Viết một cách rõ ràng và logic, giải thích ý tưởng của bạn một cách dễ hiểu và mạch lạc.
 7. Kiểm tra và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành bản nháp, hãy dành thời gian để đọc lại tiểu luận và kiểm tra lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu. Kiểm tra tính logic và sự liên kết của các phần trong tiểu luận. Nếu cần thiết, sửa các câu hỏi hoặc bổ sung thông tin để làm cho tiểu luận của bạn thêm mạnh mẽ và chính xác.
 8. Tham khảo đúng quy tắc trích dẫn: Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các quy tắc trích dẫn và tham khảo (ví dụ: APA, MLA, Chicago) trong việc trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo. Điều này giúp đảm bảo tính hợp lệ và đáng tin cậy của thông tin mà bạn sử dụng trong tiểu luận.
 9. Nhận phản hồi và sửa đổi: Nếu có thể, nhờ người khác (như bạn bè, đồng nghiệp hoặc giáo viên) đọc và đánh giá tiểu luận của bạn. Nhận phản hồi từ người khác có thể giúp bạn nhìn nhận các khía cạnh mà bạn có thể đã bỏ qua và cung cấp ý kiến xây dựng để cải thiện tiểu luận của bạn.
 10. Giao bài đúng hạn: Luôn tuân thủ thời hạn giao bài. Điều này thể hiện sự tổ chức và trách nhiệm của bạn. Đồng thời, hãy chắc chắn rằng bạn đã tuân thủ các yêu cầu định dạng và gửi bài theo phương thức được yêu cầu (qua email, hệ thống trực tuyến, hoặc in ấn).

Viết tiểu luận nhập môn quản trị kinh doanh là một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, nỗ lực và tập trung. Hãy lựa chọn một chủ đề mà bạn thực sự quan tâm và áp dụng các phương pháp nghiên cứu và viết tốt để trình bày ý tưởng của bạn một cách rõ ràng và hiệu quả.

Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh
Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh

3. Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh

Cấu trúc bài tiểu luận nhập môn quản trị kinh doanh có thể bao gồm các phần sau:

 1. Trang bìa: Bao gồm tiêu đề tiểu luận, tên của bạn, tên giáo viên và tên khóa học. Ngoài ra, có thể bao gồm thông tin về ngày tháng và tên trường đại học.
 2. Tóm tắt (Abstract): Một phần tóm tắt ngắn gọn về nội dung của tiểu luận. Đây là phần quan trọng để người đọc có cái nhìn tổng quan về tiểu luận và hiểu rõ các điểm chính mà bạn trình bày.
 3. Giới thiệu (Introduction): Phần này giới thiệu đề tài của tiểu luận và mục tiêu nghiên cứu. Nêu rõ lý do lựa chọn chủ đề, khảo sát tình hình hiện tại và giới thiệu cấu trúc tổ chức của bài viết.
 4. Khung lý thuyết (Theoretical Framework): Đây là phần trình bày các khái niệm, lý thuyết và khung tư duy liên quan đến chủ đề của tiểu luận. Trình bày các khái niệm quản trị kinh doanh, các mô hình, lý thuyết quản lý, và các yếu tố quan trọng khác có liên quan.
 5. Phân tích và thảo luận (Analysis and Discussion): Trong phần này, bạn trình bày phân tích chi tiết về chủ đề và áp dụng khung lý thuyết vào thực tế. Đưa ra các quan điểm, nhận định và luận điểm dựa trên thông tin thu thập được và sử dụng ví dụ, số liệu và nghiên cứu để minh chứng.
 6. Kết luận (Conclusion): Phần kết luận tóm tắt lại những điểm chính đã được thảo luận trong tiểu luận và rút ra kết luận cuối cùng dựa trên các chứng minh và lập luận trước đó. Nêu rõ ý nghĩa và hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.
 7. Tài liệu tham khảo (References): Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu đã được sử dụng trong tiểu luận và được trích dẫn theo các quy tắc trích dẫn thích hợp (ví dụ: APA, MLA, Chicago). Đảm bảo tuân thủ các quy định về trích dẫn và danh sách tài liệu tham khảo.
 1. Phụ lục (Appendices): Nếu cần thiết, bạn có thể bao gồm phụ lục trong tiểu luận. Phụ lục có thể chứa các thông tin bổ sung như bảng biểu, đồ thị, hình ảnh, mẫu câu hỏi khảo sát hoặc bất kỳ thông tin chi tiết nào mà bạn muốn đính kèm để hỗ trợ và minh họa cho nội dung của tiểu luận.

Lưu ý rằng cấu trúc tiểu luận có thể có một số biến thể tùy thuộc vào yêu cầu của giảng viên hoặc trường đại học. Trước khi bắt đầu viết, hãy luôn kiểm tra và tuân thủ hướng dẫn và yêu cầu cụ thể cho tiểu luận của bạn.

Một lưu ý quan trọng là cần duy trì sự liên kết và mạch lạc trong cấu trúc của tiểu luận. Mỗi phần nên chuyển tiếp một cách tự nhiên và hỗ trợ nhau để đảm bảo tính logic và sự nhất quán trong tiểu luận của bạn.

Bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm 👉👉👉 Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Trách Nhiệm Doanh Nghiệp Dễ Dàng

4. Các Lỗi Khi Viết Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh

Khi viết Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh có một số lỗi phổ biến mà bạn nên tránh để đảm bảo chất lượng và sự chính xác của bài viết. Dưới đây là một số lỗi thường gặp:

 1. Thiếu tài liệu tham khảo: Một lỗi phổ biến là không cung cấp đủ tài liệu tham khảo để hỗ trợ quan điểm và luận điểm của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn nghiên cứu và tham khảo các nguồn tài liệu đáng tin cậy để cung cấp căn cứ cho những gì bạn trình bày.
 2. Trích dẫn không đúng: Khi trích dẫn các nguồn tài liệu, hãy đảm bảo tuân thủ đúng quy tắc trích dẫn (ví dụ: APA, MLA, Chicago). Sai sót trong trích dẫn có thể gây ra vấn đề về vi phạm bản quyền và mất đi tính đáng tin cậy của tiểu luận.
 3. Thiếu cấu trúc logic: Một lỗi khác là thiếu cấu trúc logic và liên kết trong tiểu luận. Đảm bảo rằng mỗi phần của tiểu luận được sắp xếp một cách có tổ chức và chuyển tiếp một cách mạch lạc. Các ý kiến và luận điểm nên được trình bày theo một thứ tự hợp lý và dễ hiểu.
 4. Sử dụng ngôn ngữ mơ hồ và không chính xác: Việc sử dụng ngôn ngữ mơ hồ, không chính xác hoặc không rõ ràng có thể gây hiểu lầm và làm giảm tính thuyết phục của tiểu luận. Hãy sử dụng ngôn từ rõ ràng, chính xác và sáng sủa để trình bày ý kiến và luận điểm của bạn.
 5. Thiếu sự phân tích và thảo luận sâu sắc: Một lỗi khác là thiếu sự phân tích và thảo luận sâu sắc trong tiểu luận. Hãy đảm bảo rằng bạn không chỉ mô tả thông tin mà còn phân tích và thảo luận về nó, đưa ra nhận định và luận điểm dựa trên tài liệu nghiên cứu và bằng chứng.
 6. Lỗi ngữ pháp và chính tả: Việc có lỗi ngữ pháp và chính tả có thể làm giảm tính
 7. Thiếu trích dẫn và vi phạm bản quyền: Một lỗi thường gặp khi viết tiểu luận là thiếu trích dẫn hoặc không tuân thủ đúng quy tắc trích dẫn. Đây là một vấn đề nghiêm trọng về đạo đức học thuật và có thể dẫn đến vi phạm bản quyền. Hãy đảm bảo rằng bạn trích dẫn đúng nguồn và tuân thủ quy tắc trích dẫn trong tiểu luận của mình.
 8. Lỗi format và cấu trúc: Một tiểu luận cần phải tuân thủ format và cấu trúc được yêu cầu. Lỗi format và cấu trúc bao gồm việc không đảm bảo đúng font chữ, kích thước, khoảng cách dòng, các tiêu đề và đánh số trang. Hãy kiểm tra và tuân thủ các yêu cầu về format và cấu trúc để đảm bảo tính chuyên nghiệp của tiểu luận.
 9. Thiếu sự trình bày và trực quan hóa thông tin: Một tiểu luận cần phải được trình bày một cách rõ ràng và trực quan hóa thông tin để làm cho nội dung trở nên dễ hiểu và hấp dẫn hơn. Hãy sử dụng các đề mục, định dạng văn bản, bảng biểu, đồ thị và hình ảnh phù hợp để trình bày ý kiến và dữ liệu một cách rõ ràng và hợp lý.
 10. Thiếu sự chỉnh sửa và kiểm tra: Một lỗi phổ biến là không tiến hành quá trình chỉnh sửa và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi tiểu luận. Hãy dành thời gian để đọc lại tiểu luận và kiểm tra lỗi ngữ pháp, chính tả, cấu trúc câu và sự mạch lạc của tiểu luận. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và chất lượng của bài viết.
Bài Mẫu Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh
Bài Mẫu Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh

5. Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh

Dưới đây là một danh sách gồm 99 Đề Tài Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh mà bạn có thể tham khảo:

 1. Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp
 2. Quản trị tài chính và nguồn vốn
 3. Quản trị nhân sự và quản lý nhân viên
 4. Quản trị sản xuất và vận hành
 5. Quản trị chuỗi cung ứng và logistics
 6. Quản trị dự án và quản lý rủi ro
 7. Quản trị tiếp thị và phân phối
 8. Quản trị khách hàng và quan hệ khách hàng
 9. Quản trị chiến lược công nghệ thông tin
 10. Quản trị đổi mới và sáng tạo
 11. Quản trị đạo đức và trách nhiệm xã hội
 12. Quản trị rủi ro và quản lý khủng hoảng
 13. Quản trị hợp tác doanh nghiệp và liên doanh
 14. Quản trị thương hiệu và quảng cáo
 15. Quản trị bán hàng và kỹ năng đàm phán
 16. Quản trị chi phí và hiệu suất
 17. Quản trị chiến lược toàn cầu và xuất khẩu
 18. Quản trị tiền lương và phúc lợi
 19. Quản trị tri thức và học tập tổ chức
 20. Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh: Quản trị công việc và thời gian
 21. Quản trị khởi nghiệp và doanh nhân
 22. Quản trị chất lượng và cải tiến liên tục
 23. Quản trị đầu tư và quản lý tài sản
 24. Quản trị rủi ro tín dụng và ngân hàng
 25. Quản trị văn phòng và hỗ trợ doanh nghiệp
 26. Quản trị kiểm soát và kiểm toán
 27. Quản trị hệ thống thông tin quản lý
 28. Quản trị bền vững và môi trường
 29. Quản trị chiến lược trong ngành du lịch và khách sạn
 30. Quản trị trong ngành thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến
 31. Quản trị trong ngành dịch vụ và nhà hàng
 32. Quản trị trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe
 33. Quản trị trong ngành công nghệ thông tin và phần mềm
 34. Quản trị trong ngành sản xuất và công nghiệp
 35. Quản trị trong ngành năng lượng và môi trường
 36. Quản trị trong ngành giáo dục và đào tạo
 37. Quản trị trong ngành thể thao và giải trí
 38. Quản trị đổi mới và kỹ thuật số hóa
 39. Quản trị rủi ro trong thị trường tài chính
 40. Đề Tài Tiểu Luận Quản Trị Kinh Doanh: Quản trị công nghệ và hệ thống thông tin
 41. Quản trị nhân sự đa quốc gia và đa văn hóa
 42. Quản trị chiến lược trong ngành công nghiệp sáng tạo
 43. Quản trị rủi ro và an toàn vệ sinh lao động
 44. Quản trị chuỗi cung ứng và phân phối đa kênh
 45. Quản trị tiếp thị số và xây dựng mạng lưới xã hội
 46. Quản trị rủi ro trong dự án đầu tư
 47. Quản trị bán hàng và quản lý mối quan hệ với đối tác kinh doanh
 48. Quản trị thay đổi tổ chức và sự chuyển đổi kỹ năng nhân viên
 49. Quản trị tài chính cá nhân và đầu tư
 50. Quản trị quan hệ đối tác và nhà cung cấp
 51. Quản trị tiếp thị quốc tế và xuất khẩu
 52. Quản trị thương mại và thị trường nông nghiệp
 53. Quản trị khách hàng và trải nghiệm người dùng
 54. Quản trị chất lượng dịch vụ và đánh giá hiệu suất
 55. Quản trị rủi ro và bảo hiểm doanh nghiệp
 56. Quản trị hành vi tổ chức và tạo động lực cho nhân viên
 57. Quản trị đối tác liên doanh và liên kết chiến lược
 58. Quản trị phân quyền và quyền lực trong tổ chức
 59. Quản trị khai thác tài nguyên và quản lý môi trường
 60. Quản trị tiếp thị dịch vụ và xây dựng thương hiệu cá nhân
 61. Tiểu Luận Quản Trị Kinh Doanh: Quản trị văn hóa tổ chức và định hướng giá trị
 62. Quản trị rủi ro và quản lý rủi ro tài chính
 63. Quản trị đào tạo và phát triển nhân viên
 64. Quản trị tiếp thị sản phẩm và chiến lược giá cả
 65. Quản trị chi phí và quản lý nguồn lực
 66. Quản trị tiếp thị kỹ thuật số và SEO
 67. Quản trị rủi ro và quản lý an ninh thông tin
 68. Quản trị sáng tạo và phát triển sản phẩm
 69. Quản trị đổi mới xã hội và phát triển bền vững
 70. Quản trị rủi ro và quản lý vận tải
 71. Quản trị nhân sự và đào tạo trong ngành dịch vụ
 72. Quản trị chiến lược và phân tích thị trường
 73. Quản trị tiếp thị nội dung và quảng cáo trực tuyến
 74. Quản trị rủi ro và quản lý sự kiện
 75. Quản trị kinh doanh quốc tế và quản lý đa văn hóa
 76. Quản trị tài chính và đánh giá dự án đầu tư
 77. Quản trị chuỗi cung ứng và quản lý vật liệu
 78. Quản trị tiếp thị và kỹ năng giao tiếp
 79. Quản trị công nghệ thông tin và an ninh mạng
 80. Đề Tài Tiểu Luận Ngành Quản Trị Kinh Doanh: Quản trị rủi ro và quản lý dự án xây dựng
 81. Quản trị hành vi người tiêu dùng và nghiên cứu thị trường
 82. Quản trị tài chính và chiến lược đầu tư
 83. Quản trị văn phòng và quản lý thông tin
 84. Quản trị đổi mới và tư duy sáng tạo trong doanh nghiệp
 85. Quản trị rủi ro và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu
 86. Quản trị nhân sự và quản lý hiệu suất
 87. Quản trị tiếp thị kỹ thuật số và phân tích dữ liệu
 88. Quản trị rủi ro và bảo vệ môi trường
 89. Quản trị dự án và quản lý thay đổi tổ chức
 90. Quản trị tiếp thị quốc tế và định vị thương hiệu
 91. Quản trị tài chính và phân tích báo cáo tài chính
 92. Quản trị đổi mới và khởi nghiệp xã hội
 93. Quản trị rủi ro và quản lý tài chính ngân hàng
 94. Quản trị chuỗi cung ứng và quản lý nhà máy
 95. Quản trị tiếp thị trong ngành thể thao và sự kiện
 96. Quản trị rủi ro và quản lý sức khỏe và an toàn lao động
 97. Quản trị dự án và quản lý công trình xây dựng
 98. Quản trị tiếp thị và quản lý thương hiệu trong ngành thực phẩm và đồ uống
 99. Quản trị rủi ro và quản lý dự án trong ngành năng lượng tái tạo

6. Tải Free Bài Mẫu Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh

Bài mẫu 1: Đề cương chi tiết học phần Nhập môn Quản trị kinh doanh

Download miễn phí

Bài mẫu 2: Tiểu luận Các quyết định trong quản trị kinh doanh

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Tiểu luận Vận dụng các nguyên tắc chung của quản lý kinh doanh vào doanh nghiệp

Download miễn phí

Bài mẫu 4: Tiểu luận Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

Download miễn phí

Đây chỉ là một số ví dụ đề tài Tiểu Luận Nhập Môn Quản Trị Kinh Doanh Bạn có thể chọn một trong số này hoặc tìm hiểu thêm các đề tài khác liên quan đến lĩnh vực quản trị kinh doanh mà bạn quan tâm. Lưu ý rằng việc chọn đề tài phụ thuộc vào sở thích cá nhân, lĩnh vực nghiên cứu và tài nguyên có sẵn để thực hiện nghiên cứu. Chúc bạn thành công trong việc nghiên cứu và viết tiểu luận về quản trị kinh doanh, đa số những bài viết mà mình chia sẻ đều được đội ngũ Luận Văn Trust tự xây dựng dựa trên nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ các bạn sinh viên, nên các bạn có thể yên tâm tham khảo nhé, nếu cần giúp đỡ hãy kết bạn Zalo mình.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x