Top 5 Bài Mẫu Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán Xuất Sắc

Đề Tài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán

Bài Mẫu Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán Kiểm toán là một ngành học hot ở Việt Nam. Cùng với sự phát triển của kinh tế, công tác kiểm toán cần phải được đầu tư hơn nữa. Hiện nay đã và đang có nhiều sinh viên quan tâm tới đề tài tiểu luận nghiên cứu khoa học kiểm toán. Để hoàn thiện được một bài tiểu luận như vậy không hề đơn giản. Từ những bước lựa chọn nội dung nghiên cứu cho tới triển khai phân tích, thực hiện đề tài đều cần tới nhiều tài liệu tham khảo. Chính vì thế, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài và bài mẫu tiểu luận nghiên cứu khoa học kiểm toán điểm cao.

Hiện nay Luận Văn Trust còn có dịch vụ hỗ trợ viết tiểu luận trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm tiểu luận có thể liên hệ với dịch vụ làm thuê tiểu luận của Luận Văn Trust nhé. Kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Một số đề tài tiểu luận nghiên cứu khoa học kiểm toán sáng tạo

Ngành kiểm toán có nhiều thông tin, nội dung để các bạn nghiên cứu cho bài tiểu luận của mình. Tuy nhiên, khi lựa chọn nội dung nghiên cứu, các bạn cần phải đảm bảo các tiêu chí như sau: phù hợp, thực tế, sáng tạo, thu hút. Ngay sau đây chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn một số gợi ý về đề tài tiểu luận nghiên cứu khoa học ngành kiểm toán sáng tạo.

 1. Kiểm toán khoản mục tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
 2. Đánh giá hiệu quả công tác kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên M.
 3. Kiểm toán khoản mục tiền và tương đương tiền trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính.
 4. Nghiên cứu về tình trạng kiểm toán các khoản đầu tư tài chính trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam.
 5. Tìm hiểu quy trình kiểm toán vốn bằng tiền.
 6. Một số hạn chế và rủi ro trong công tác kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty cổ phần trên thị trường Việt Nam.
 7. Bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 8. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.
 9. Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán: Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty…
 10. Phân tích vai trò và tầm quan trọng của vấn đề kiểm toán thu chi ngân sách nhà nước.
 11. Đánh giá và hoàn thiện công tác xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty…
 12. Nghiên cứu về công tác kiểm toán các khoản dự phòng trong kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp Việt Nam.
 13. Áp dụng phương pháp kiểm toán hệ thống trong đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ do Công ty Kiểm toán … thực hiện.
 14. Một số hạn chế cần phải khắc phục nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản mục phải thu của khách hàng.
 15. Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 16. Nghiên cứu công tắc kiểm toán các khoản phải thu trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp hiện nay.
 17. Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ và số dư khoản mục trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 18. Đánh giá về tình trạng kiểm toán các khoản mục hàng tồn kho của các công ty vận tải
 19. Thủ tục kiểm tra chi tiết nghiệp vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính.
 20. Hoàn thiện công tác kiểm toán các khoản nộp thuế trong quyển toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp đầu tư xây dựng.
Đề Tài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán
Đề Tài Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán

Bài mẫu tiểu luận nghiên cứu khoa học kiểm toán chất lượng cao

Chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những bài mẫu tiểu luận nghiên cứu khoa học ngành kiểm toán được đánh giá cao. Để các bạn có thêm nguồn tài liệu tham khảo cho bài viết của mình. Cũng là để các bạn hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện một đề tài tiểu luận đạt chuẩn.

Bài mẫu 1: Tiểu luận nghiên cứu Khoa Học ngành kiểm toán về kiểm toán trong Oracle10G.

          Đầu tiên chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một bài mẫu tiểu luận nghiên cứu khoa học kiểm toán được đánh giá cao về giá trị nội dung. Bài viết này có tất cả 33 trang được phân tích và trình bày nội dung trên hệ thống luận điểm của ba chương lớn.

          Chương 1 giới thiệu chung về vấn đề nghiên. Thứ nhất tác giả đưa ra được công tác kiểm toán dựa trên ưu điểm của phương pháp và tính năng cải tiến của phương pháp này. Thứ hai phân tích kiểm toán trong phương pháp giải quyết hai vấn đề tại sao cần phải kiểm toán và khái quát về vấn đề kiểm toán.

          Chương 2 phân tích về nội dung nghiên cứu. Thứ nhất Trình bày các tính năng vượt trội của kiểm toán. Thứ hai đưa ra các thủ tục cần phải đảm bảo trong khi thực hiện công tác kiểm toán này. Cụ thể tác giả để trình bày về ba phương pháp và thủ tục chính.

          Chương ba là tiến hành đánh giá kết quả kiểm toán. Đầu tiên tác giả đã tiến hành cài đặt và đưa ra các tham số cần thiết cho công tác kiểm toán. Sau đó thực hiện công tác kiểm toán và đánh giá về một số các kết quả đạt được.

Download miễn phí

Một số đề tài và bài mẫu tiểu luận về Kế Toán hay, bạn không nên bỏ qua 👉👉 Tiểu Luận Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Kế Toán [30 Đề Tài + 5 Bài Mẫu] 👍👍👍

Bài mẫu 2: Tiểu luận nghiên cứu khoa học kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính.

          Tiếp theo sau đây là một đề tài tiểu luận nghiên cứu khoa học về Kiểm Toán của sinh viên trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Đề tài này tập trung Phân tích về vấn đề kiểm toán trong báo cáo tài chính.

          Phần 1 tác giả trình bày về cơ sở lý luận của tài sản cố định và kiểm toán tài sản cố định. Thứ nhất tôi ra vấn đề tài sản cố định và những vấn đề ảnh hưởng đến kiểm toán tài sản cố định dựa trên các khái niệm và đặc điểm. Thứ hai phân tích về quy trình kiểm toán tài sản cố định của công ty kiểm toán Á Châu thông qua hai giai đoạn thực hiện kiểm toán.

          Phần 2 phân tích về quy trình kiểm toán tài sản cố định của công ty cổ phần kiểm toán Á Châu tại công ty ABC. Thứ nhất tác giả đã đưa ra được Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán bao gồm tiếp cận khách hàng tìm hiểu khách hàng và căn cứ để kiểm toán. Thứ hai phân tích kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính. Cụ thể tác giả đã trình bày về mục tiêu của kiểm toán chu kỳ tài sản cố định trong việc làm báo cáo tài chính; phân tích khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát và phân tích về giai đoạn thực hiện kiểm toán. Đồng thời đưa ra được thực hiện kiểm soát và tiến hành thử nghiệm cơ bản trên địa bàn nghiên cứu.

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Tiểu luận nghiên cứu khoa học kiểm toán về kiểm toán hoạt động.

          Ngay sau đây là bài mẫu tiểu luận nghiên cứu khoa học về kiểm toán được hoàn thiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Đoàn Thị Ngọc trai vào năm 2017. Đề tài phân tích về vấn đề kiểm toán hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp.

          Phần 1 tác giả phân tích và giới thiệu về đối tượng kiểm toán. Tác giả đã đưa ra được bốn mục tiêu chiến lược trong quy định hợp đồng tài trợ về kiểm toán. Bao gồm hỗ trợ phát triển kinh tế tại Công an việc làm gia tăng năng lực trong việc tiến hành nghiên cứu khoa học mở rộng nghiên cứu và cơ hội làm việc cho nhân dân đẩy mạnh hệ thống sản xuất và mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức.

          Phần 2 Phân tích quá trình lập kế hoạch kiểm toán tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên đối với mục tiêu và phạm vi kiểm toán tác giả đã trình bày cụ thể như sau. Đối với mục tiêu chung là đánh giá hoạt động kiểm toán của các độc lập bảo đảm tính kinh tế tính hữu hiệu và hiệu quả của nguồn quỹ được tài trợ. Phạm vi của cuộc kiểm toán bao gồm 19 của phỏng vấn với đại diện và nhân viên kiểm tra phân tích dữ liệu liên quan đến mỗi mục của kiểm toán. Ngoài ra tác giả còn tiến hành thu thập thông tin bao gồm phê chuẩn và quản lý dự án chiến lược và các bên liên quan Thông tin về chiến lược truyền thông và Thông tin về hoạt động quản lý nguồn nhân lực. Từ đó trình bày về chương trình kiểm toán cụ thể.

          Phần 3 thực hiện quá trình kiểm toán. Thứ nhất là kiểm toán quy trình thẩm định và phê duyệt dự án thông qua kiểm tra hoạt động đánh giá thẩm định và phê duyệt hồ sơ kiểm tra cơ chế đánh giá các khoản tài trợ bằng điện vật kiểm tra cơ chế nhằm chắc chắn nguồn tài trợ của các đối tác khác kiểm tra cơ chế bảo đảm nguồn tài trợ được sử dụng đúng mục tiêu và kiểm tra phương pháp giám sát tiến độ dự án. Đối với kiểm toán chiến lược các bên liên quan tác giả kiểm tra cơ chế thông tin của gsi đến các bên liên quan và kiểm tra cơ chế phối hợp với các bên liên quan.

Download miễn phí

Bài viết bạn có thể quan tâm 👉👉👉 Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Kế Toán – Tải 10 Bài Đạt Điểm Cao

Bài mẫu 4: Kiểm toán và các vấn đề có liên quan tới kiểm toán ở Việt Nam.

          Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến cho các bạn tham khảo một bài tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học kiểm toán được đánh giá cao về chất lượng nội dung. Bài viết đã tiến hành phân tích về kiểm toán và các vấn đề có liên quan tới kiểm toán ở nước ta.

          Phần 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu. Thứ nhất trình bày về đối tượng kiểm toán và khách thể kiểm toán bao gồm tất cả các đơn vị cá nhân có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Ngoài ra còn có các doanh nghiệp và xí nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài Các cá nhân có nguồn từ ngân sách nhà nước. Thứ hai Trình bày các yếu tố cấu thành đối tượng kiểm soát bao gồm tài liệu kế toán các nguyên tắc khi tiến hành tài liệu kế toán và kiểm toán viên cần phải thực hiện. Đồng thời thể hiện thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra tiến hành phân tích thực trạng của hoạt động tài chính và hiệu quả hiệu năng của hoạt động này.

          Phần 2 tác giả phân tích về hệ thống phương pháp kiểm toán. Đầu tiên tác giả đã khái quát về hệ thống phương pháp kiểm toán của doanh nghiệp. Thứ hai đưa ra cơ sở hình thành phương pháp kiểm toán bao gồm cơ sở phương pháp luận và cơ sở thực tiễn cùng với cơ sở Phương pháp kỹ thuật. Thứ ba khái quát chung về các phương pháp bao gồm phương pháp kiểm toán chứng từ phương pháp kiểm toán cân đối phương pháp đối chiếu trực tiếp phương pháp đối chiếu logic phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ phương pháp kiểm kê. Từ đó tiến hành thực nghiệm quá trình kiểm toán.

          Phần 3 Phân tích về rủi ro trong chọn mẫu và các loại hình mẫu trong kiểm toán. Đó là dẫn tới sai lầm vốn có trong chọn mẫu do không khảo sát toàn bộ chứng từ nghiệp vụ. Từ vấn đề rủi ro này tác giả đã đề xuất ra một số các giải pháp và kiến nghị Nhằm khắc phục tình trạng rủi ro. Trong đó tác giả cũng đã đưa ra được phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và phương pháp chọn mẫu phi xác suất.

Download miễn phí

Bài Mẫu Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán
Bài Mẫu Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán

Bài mẫu 5: Kiểm toán về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk.

          Ngay sau đây là một bài mẫu tiểu luận phương pháp nghiên cứu khoa học Kiểm Toán được tiến hành nghiên cứu khoa thực tế tại công ty Vinamilk. Cụ thể đề tài này đã phân tích về vấn đề kiểm toán trong hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk.

          Phần 1 phân tích về tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị nghiên cứu. Thứ nhất Trình bày nhiệm vụ chức năng hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp này. Thứ hai đưa ra quy mô và phạm vi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Vinamilk. Thứ ba Phân tích quá trình thành lập điều kiện khả năng hiện tại và tương lai phát triển của doanh nghiệp này. Thứ tư công tác tổ chức sản xuất và những quy trình công nghệ sản xuất kinh doanh chủ yếu cùng với những rủi ro. Thứ năm tình trạng tài chính và các mối quan hệ kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp.

          Phần 2 phân tích về tổ chức quản lý kinh doanh trình độ năng lực của những người điều chỉnh hành chính của doanh nghiệp. Đầu tiên đưa ra công tác tổ chức quản lý kinh doanh. Thứ hai phân tích về trình độ và năng lực của những người điều hành chính của doanh nghiệp này bao gồm hội đồng quản trị ban kiểm soát tổng giám đốc phòng kiểm soát nội bộ phòng thế toán tài chính phòng công nghệ thông tin phòng dự án phòng Marketing phòng phát triển khách hàng phòng kinh doanh phòng nhân sự.

          Phần 3 đánh giá về công tác tổ chức kiểm toán nội bộ của Vinamilk. Thứ nhất trình bày về việc kiểm tra đánh giá hoạt động công ty bộ phận chuyên trách trong kiểm toán. Thứ hai đưa ra phạm vi nội dung kiểm tra đánh giá chủ yếu của tổ chức này tại Vinamilk. Từ đó đưa ra những thuận lợi khó khăn chủ yếu trong sản xuất kinh doanh và trong quản lý và kế toán của doanh nghiệp.  

Download miễn phí

Đó là top 5 Bài Mẫu Tiểu Luận Nghiên Cứu Khoa Học Kiểm Toán mà chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn gợi ý cho các bạn một số đề tài, nội dung nghiên cứu cho bài tiểu luận của mình. Chúc các bạn hoàn thành tốt đề tài tiểu luận nghiên cứu khoa học kiểm toán. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và kham thảo bài viết này của Luận Văn Trust nếu thấy hữu ích hãy chia sẻ bài viết này giùm mình nhé.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x