# 52 Bài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nước

Bài Mẫu Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nước

Tổng hợp Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nước chọn lọc và các bài mẫu Tiểu Luận Quản Lý Nhà Nước cho học viên điểm cao. Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề chúng tôi đã đưa ra được danh sách những đề tài tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước hay cùng với một số bài mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước điểm cao. Để một tổ chức, một doanh nghiệp hay một cơ quan nhà nước phát triển và ổn định thì điều đầu tiên cần quan tâm là công tác quản lý. Bởi nếu triển khai hoạt động và quản lý tốt thì cơ quan đó mới có thể phát triển và đi lên. Công tác quản lý được coi là nòng cốt và là yếu tố không thể thiếu nếu muốn một tổ chức nào đó phát triển mạnh mẽ.

Hiện nay vấn đề về quản lý nhà nước đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới trẻ Việt Nam cũng như là của Đảng và Nhà nước ta. Đảng đã có những chủ trương chính sách để phát triển và nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước hiện nay. Mà một trong những yếu tố quan trọng nhất của công tác quản lý nhà nước chính là đội ngũ cán bộ công chức. Nói cụ thể hơn thì là ngạch chuyên viên ngành quản lý nhà nước. Hiện nay có nhiều cán bộ, công chức và ngạch viên tại các cơ quan, tổ chức nhà nước đang phải hoàn thiện một bài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước. Để hoàn thiện bài tiểu luận này cần phải trải qua nhiều giai đoạn và tham khảo nhiều tài liệu khoa học khác nhau. Hiểu được điều này của phần đông các ngạch chuyên viên chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và viết bài viết này. Với mục đích chia sẻ tới các bạn những thông tin về đề tài + bài mẫu Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nước hay, ấn tượng.

Mục lục

1.Tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước là gì?

Tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước là một hình thức nghiên cứu khoa học cũng là hình thức để đánh giá năng lực của người thực hiện. Tiểu luận bao gồm nhiều lĩnh vực và thể loại khác nhau. Và một đề tài tiểu luận thành công là một đề tài tiểu luận phản ánh được tính chất của vấn đề và thực tiễn tại đời sống xã hội. Ngạch chuyên viên là một chức vụ của công chức Việt Nam tại các tổ chức, cơ quan nhà nước. Như chúng tôi đã nói ở trên công tác đào tạo cán bộ công chức nói chung và ngạch chuyên viên ở Việt Nam nói riêng là rất quan trọng và cần thiết. Dù ở trong bất cứ thời đại nào thì yếu tố con người, đội ngũ công chức cũng luôn chiếm một vị trí quan trọng. Đặc biệt là trong hoàn cảnh xã hội hiện đại và có nhiều cơ hội để phát triển như ngày nay. Yếu tố về cán bộ công chức cũng được thể hiện rất rõ thông qua tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngạch chuyên viên về quản lý nhà nước là một nhóm công chức nhà nước hoạt động trong lĩnh vực quản lý tại các cơ quan hành chính nhà nước. Công tác quản lý cũng được chú trọng và phát triển ngày nay. Đội ngũ cán bộ, công chức và chuyên viên ngành quản lý nhà nước luôn được quan tâm, đào tạo và bồi dưỡng. Bởi đây là vấn đề rất quan trọng giúp cho đất nước phát triển mạnh mẽ và ổn định về mọi mặt.

Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nướ
Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nướ

Tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước là một trong những hình thức để nghiên cứu, phân tích vấn đề về quản lý nhà nước cụ thể tại những cơ quan hành chính nhà nước. Như chúng tôi đã nói vấn đề quản lý hành chính nhà nước cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngành này là rất quan trọng và cần thiết. Đây là thể loại tiểu luận giành cho những công chức là chuyên viên về quản lý nhà nước tại các cơ quan, tổ chức nhà nước ở Việt Nam theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Xét về mặt hình thức, bài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước được trình bày và thể hiện theo một logic nhất định. Có sự gắn kết chặt chẽ giữa những luận điểm và thể hiện được nội dung chính của vấn đề nghiên cứu thông qua nhiều góc độ khác nhau. Không những thế còn phải đảm bảo sự mạch lạc và khoa học của bài viết. Xét về mặt nội dung có nhiều phương diện để các bạn có thể khai thác và nghiên cứu về vấn đề ngạch chuyên viên quản lý nhà nước. Cụ thể như: quản lý hồ sơ nhân sự tại các cơ quan hành chính nhà nước, quản lý sổ sách giấy tờ liên quan tới đất đai, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức kế toán tại các cơ quan hành chính nhà nước, … Đó là một số góc độ các bạn có thể khai thác cho đề tài nghiên cứu khoa học của mình.

2. Những đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước hay bạn không nên bỏ qua.

Có nhiều phương diện để các bạn có thể khai thác cho đề tài nghiên cứu của mình. Do đó có nhiều bạn sẽ không biết cách lựa chọn và bị rối trong khi sắp xếp và lên ý tưởng cho đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước của mình. Hơn hết, đề tài nghiên cứu là yếu tố quan trọng để tạo nên điểm số cao và thu hút được sự quan tâm, chú ý của người đọc, người chấm bài. Tuy nhiên có nhiều chuyên viên còn chưa có nhiều ý tưởng cho đề tài nghiên cứu của mình. Do đó chúng tôi muốn chia sẻ tới các bạn những đề tài tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước hay.

XEM THÊM

Dịch vụ thuê viết tiểu luận

 1. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý ngân sách và thu chi trong công tác kế toán tại các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.
 2. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực thi quyền lực nhà nước tại các cơ quan nhà nước và trách nhiệm của các cá nhân của liên quan theo quy định của pháp luật.
 3. Một số hạn chế trong công tác thanh tra kiểm tra đánh giá công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.
 4. Vai trò và tầm quan trọng của việc thực thi quyền lực nhà nước tại các cơ quan nhà nước thông qua công tác quản lý trật tự ổn định của đơn vị và cơ quan hành chính nhà nước.
 5. Phân tích và trình bày năng lực trách nhiệm của các chủ thể có quyền lực nhà nước theo pháp luật Việt Nam trong việc quản lý thực hiện các chức năng đối ngoại.
 6. Thực trạng và giải pháp trong vấn đề quản lý nhà nước đối với việc cấp giấy khai sinh tại các ủy ban nhân dân cấp xã phường thị trấn ở Việt Nam hiện nay.
 7. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản lý và điều hành bộ máy cơ quan có thẩm quyền trong việc tổ chức và quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay.
 8. Trình bày và phân tích về nguyên tắc chính trị xã hội trong công tác quản lý nhà nước tại Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.
 9. Thực trạng công tác quản lý nhà nước bằng hình thức và phương pháp lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trên mọi lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa xã hội hiện nay.
 10. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác quản lý hành chính nhà nước thông qua các hoạt động của các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
 11. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tổ chức cán bộ nâng cao bồi dưỡng đào tạo các đảo viên ưu tú có phẩm chất và năng lực trong đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.
 12. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức viên chức tại các cơ quan nhà nước trong việc quản lý nhà nước.
 13. Đề tài tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước  Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong việc thực hiện thể chế hóa các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực dân sự tại các cơ quan nhà nước hiện nay.
 14. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên trong việc quản lý và tổ chức tại các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
 15. Vai trò và tầm quan trọng của việc xác định tính hiệu quả thực tế trong công tác quản lý và tiến hành khắc phục phát huy những mặt tích cực trong công tác lãnh đạo quản lý tại các cơ quan nhà nước Việt Nam.
 16. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề nâng cao uy tín của Đảng đối với dân đối với cơ quan nhà nước trong việc quản lý và thể chế hóa các quy định của pháp luật hiện nay.
 17. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề quản lý nhà nước và mối liên hệ giữa hoạt động quản lý nhà nước đối với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.
 18. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý các hoạt động xã hội của các cơ quan nhà nước Việt Nam và vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước hiện nay.
 19. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý nhà nước thông qua liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân tầng lớp trí thức theo quy định của pháp luật.
 20. Một số giải pháp khắc phục phần nâng cao Công tác quản lý nhà nước trong vấn đề tham gia vào các hoạt động của cơ quan nhà nước hiện nay.
 21. Thực trạng việc đổi mới giáo dục và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong vấn đề quản lý nhà nước tại các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.
 22. Vai trò và tầm quan trọng của việc tổ chức quản lý hoạt động trong các cơ quan bộ máy nhà nước về thể chế quyền lực nhà nước và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức.
 23. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội tại các cơ quan nhà nước hiện nay.
 24. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý nhà nước thông qua việc tham gia vào các hoạt động của tổ chức xã hội và kết nối đối với nhân dân lao động – vai trò của chuyên viên quản lý nhà nước.
 25. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý nhà nước thông qua các tổ chức xã hội và công cụ để thực hiện hóa các quyền của nhân dân khi tham gia vào quản lý hành chính nhà nước.
 26. Vai trò và tầm quan trọng của việc kết nối giữa việc quản lý nhà nước và các hoạt động xã hội có nhân dân tham gia để thực hiện Hóa hoạt động quản lý hành chính nhà nước của nhân dân.
 27. Trình bày và phân tích hoạt động quản lý nhà nước do nhân dân lao động thực hiện mang tính gần gũi và thiết thực trong cuộc sống.
 28. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác quản lý nhà nước quản lý xã hội và quyền nghĩa vụ của nhân dân khi tham gia vào công tác quản lý nhà nước hiện nay.
 29. Trình bày và phân tích các văn bản quy phạm pháp luật quy định về vấn đề quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức ngành chuyên viên trong công tác quản lý nhà nước.
 30. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công dân trong quản lý hành chính nhà nước thông qua đội ngũ cán bộ công chức.
 31. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tham gia quản lý Nhà nước với tư cách là thanh niên xung phong tham gia vào các hoạt động xã hội của các cơ quan quản lý nhà nước.
 32. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề tham gia vào công tác quản lý nhà nước của nhân dân lao động thông qua tư cách là thành viên của tập thể lao động.
 33. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác quản lý hành chính nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 34. Một số yếu tố khắc phục và nâng cao trong công tác Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ đối với vấn đề quản lý nhà nước và bảo đảm mở rộng dân chủ.
 35. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý nhà nước đối với sự bảo đảm cho cơ quan cấp dưới có khả năng thực hiện quyết định của Trung ương trong hoạt động quản lý nhà nước.
 36. Đề tài tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước  Trình bày và phân tích chức năng thẩm quyền giữa các cơ quan quản lý cấp đối với sự bảo đảm lãnh đạo Tập trung của cấp trên trong hoạt động quản lý nhà nước tại các cơ quan nhà nước.
 37. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề quản lý tổ chức các hoạt động tại các trường đại học trực thuộc Bộ Công thương trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 38. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện đồng thời kết hợp giữa việc xác định vai trò đối với việc quản lý hành chính nhà nước riêng mang tính đặc thù.
 39. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề thực hiện các chính sách bình đẳng đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc trong việc quản lý hành chính nhà nước và tuyển dụng đội ngũ cán bộ công chức chuyên viên tại các cơ quan nhà nước.
 40. Thực trạng và giải pháp trong công tác lãnh đạo sử dụng đội ngũ cán bộ tại các cơ quan nhà nước mang chính sách khuyến khích về vật chất và tinh thần.
 41. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác hoạch định các chính sách kinh tế văn hóa xã hội đối với công tác quản lý nhà nước tại những cơ quan nhà nước hiện nay.
 42. Những giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên viên trong công tác quản lý nhà nước và các cơ quan nhà nước Việt Nam.
 43. Thực trạng và giải pháp trong công tác hoạch định Xóa bỏ sự chênh lệch giữa các vùng miền thông qua việc quản lý nhà nước và tuyển dụng đội ngũ cán bộ công chức chuyên viên.
 44. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc quản lý Nhà nước thể chế hóa các quy định của pháp luật về tranh chấp đất đai tại các Viện kiểm sát nhân dân tối cao ở nước ta hiện nay.
 45. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tổ chức và hoạt động quản lý của đội ngũ cán bộ công chức viên chức chuyên viên trong việc hợp pháp và tuân thủ pháp luật.
Bài Mẫu Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nước
Bài Mẫu Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nước

3. Một số bài mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước điểm cao.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước có nhiều khó khăn và bất cập đối với người thực hiện. Một trong số đó là các bạn chưa biết cách tìm kiếm và tham khảo những bài mẫu chất lượng, có ích trong quá trình nghiên cứu và thực hiện vấn đề khoa học của mình. Không những thế việc tham khảo những bài mẫu sẽ giúp cho các bạn có thể có những phương pháp nghiên cứu cho bài tiểu luận của mình. Và có những cơ sở dữ liệu cụ thể hơn và thiết thực hơn cho đề tài nghiên cứu. Do đó chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những bài mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước điểm cao. Các bạn có thể tham khảo thêm.

Bài mẫu 1: xử lý tình huống giáo viên không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyên môn Trước khi lên lớp tại trường Trung cấp nghề Bắc Quang tỉnh Hà Giang.

Đứng vị trí đầu tiên trong danh sách này là một đề Tài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nước được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên trường cán bộ quản lý văn hóa thể thao và du lịch. Bài viết đã nghiên cứu về vấn đề xử lý tình huống giáo viên không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chuyên môn khi lên lớp đơn vị nghiên cứu. Bài viết có tất cả 21 trang được nghiên cứu vào tháng 5 năm 2021.

XEM THÊM ==>  95 Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Y Tế

Vấn đề đầu tiên tác giả tiến hành phân tích về nội dung của tình huống. Đầu tiên tác giả đưa ra vấn đề mô tả tình huống từ đơn vị nghiên cứu trường học. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích về tình huống bao gồm những mục tiêu để phân tích tình huống những diễn biến của tình huống. Đồng thời tiến hành chỉ ra được các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn tới tình huống này. Tác giả cũng đã đưa ra được hậu quả của tình huống bao gồm do hoàn cảnh gia đình do thiếu trách nhiệm trong công việc và những nhóm nguyên nhân khác. Không những thế tác giả đưa ra được vấn đề xử lý tình huống đầu tiên là mục tiêu để xử lý tình huống qua bốn yếu tố khác nhau. Đưa ra được vấn đề xây dựng phân tích và lựa chọn những phương án giải quyết mang tính khả thi cao cho đề tài nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã trình bày về bốn phương pháp khác nhau và mỗi phương pháp tác giả đều đưa ra được những ưu điểm nhược điểm cụ thể. Tác giả còn chỉ ra được các giải pháp để thực hiện những phương án bao gồm 7 giải pháp chính. Từ đó tác giả đưa ra những kiến nghị đối với các cơ quan Đảng và Nhà nước đối với sở ngành Đối với trường trung cấp Bắc Quang đối với cán bộ giáo viên và tiến hành kết luận về vấn đề này.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: xử lý tình huống giải quyết khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai trên địa bàn quận A thành phố Đà Nẵng.

Bài mẫu số 2 Chúng tôi muốn trình bày với các bạn là một đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước của sinh viên trường Chính Trị Thành ủy Đà Nẵng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và chuyên viên. Đề tài nghiên cứu này đã nghiên cứu về vấn đề tại trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường sở tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Lưu Thị Tươi. Bài viết của tất cả 28 trang được nghiên cứu vào năm 2019.

Đầu tiên tác giả đã tiến hành mô tả tình huống của Đề tài nghiên cứu. Tiếp theo tác giả chỉ ra các phương án để giải quyết các tình huống của đề tài này. Thứ nhất tác giả chỉ ra được các nhóm nguyên nhân bao gồm nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan của Đề tài nghiên cứu. Thứ hai tác giả Trình bày những hậu quả đối với công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xã hội của các tình huống này. Đồng thời tác giả đưa ra định hướng mục tiêu cần phải giải quyết của đề tài tiểu luận Ngày chuyên viên quản lý nhà nước. Cụ thể tác giả đã đưa ra được những định hướng đối với công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động xã hội và đối với các cá nhân tổ chức có liên quan trong việc xử lý tình huống. Đồng thời tác giả tiến hành xây dựng đánh giá và lựa chọn các phương án phù hợp cho đề tài tiểu luận này. Cứ vào quan sát cá nhân và kết quả nghiên cứu tác giả đã xây dựng nên ba phương án và đánh giá về các phương án qua nhiều góc độ khác nhau. Đối với mỗi phương án giải quyết vấn đề tác giả điều trị ra được những giải pháp cụ thể cho đề tài nghiên cứu. Đối với công tác tổ chức và thực hiện phương án tác giả cũng đã lập kế hoạch chi tiết và tỉ mỉ tiến hành tổ chức và thực hiện hiệu quả các phương án nêu trên.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: giải pháp giải quyết khiếu nại hành chính liên quan đến đất đai.

Bài mẫu số 3 này là một bài mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước được tiến hành nghiên cứu mới sinh viên lớp kiến thức quản lý nhà nước và chuyên viên trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tỉnh ủy Khánh Hòa. Bài viết đã nghiên cứu về giải pháp giải quyết các khiếu nại hành chính liên quan tới vấn đề đất đai. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 28 trang được nghiên cứu vào tháng 12 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đầu tiên tác giả đưa ra được cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu. Thứ nhất tác giả trình bày về các khái niệm có liên quan trong đề tài nghiên cứu qua nhiều góc độ khác nhau. Thứ hai tác giả thể hiện được các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về vấn đề đất đai. Thứ ba tác giả cho thấy được nội dung của quản lý nhà nước về giải quyết tranh chấp đất đai và về quyền khiếu nại đối với vấn đề đất đai.

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Trung Cấp Chính Trị, Tải 10 Bài Mẫu

Vấn đề tiếp theo tác giả chỉ ra được thực tiễn áp dụng pháp luật tại các địa phương đối với vấn đề đất đai. Đầu tiên tác giả đã tiến hành giới thiệu sơ lược về các cơ quan tổ chức trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Tiếp theo có sạc đưa ra được vấn đề thực tiễn tại các địa phương nghiên cứu. Đồng thời cho thấy quan điểm cá nhân về giải các các tình huống có liên quan trong vấn đề đất đai. Từ đó tiến hành đánh giá chung về những vấn đề phát sinh trong vấn đề đất đai và giải quyết khiếu nại về vấn đề đất đai. Tác giả cũng đã đưa ra được những ưu điểm khuyết điểm và lựa chọn các phương án giải quyết phù hợp cho việc nghiên cứu.

Vấn đề thứ ba tác giả Tài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nước chỉ ra giải pháp và đưa ra kiến nghị phù hợp cho đề tài tiểu luận Ngày chuyên viên quản lý nhà nước về đất đai. Đối với công tác giải pháp Căn cứ vào những kết quả nghiên cứu và quan sát cá nhân của mình tác giả đã đưa ra được những nhóm giải pháp mang tính khả thi cao và cấp thiết cho đề tài nghiên cứu này. Đối với công tác kiến nghị tác giả đã đưa ra được những kiến nghị mang tính khả thi và thuyết phục đối với các cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại về đất đai.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ.

Bài mẫu số 4 chúng tôi muốn trình bày Sau đây là một đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước của sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Bà biết đã nghiên cứu về công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ tỉnh Phú Thọ. Đây là một đề tài nghiên cứu của tất cả 27 trang được nghiên cứu vào năm 2017 dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Tuấn.

Chương 1 tác giả đã thể hiện tổng quan về đơn vị nghiên cứu thông qua nhiều góc độ khác nhau. Thứ nhất tác giả đã trình bày về những cơ sở lý luận bao gồm các khái niệm và nội dung nguyên tắc của Đề tài nghiên cứu. Thứ hai tác giả chỉ ra được khái quát về đơn vị nghiên cứu bao gồm những góc độ về điều kiện tự nhiên kinh tế văn hóa xã hội và các hoạt động trên đoàn thị xã Phú Thọ hiện nay.

Chương 2 tác giả cho thấy công tác quản lý nhà nước về văn hóa ở đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả trình bày về những chủ thể quản lý nhà nước về văn hóa bao gồm thuế chức năng và nhiệm vụ. Tiếp theo tác giả đưa ra được tình hình Quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa ở thị xã Phú Thọ bao gồm bốn góc độ khác nhau. Đồng thời tác giả đã đánh giá về công tác quản lý văn hóa tại địa phương này thông qua những thành tựu đã đạt được và những hạn chế cần phải khắc phục.

Chương 3 tác giả tiến hành đưa ra được các phương hướng và nhóm giải pháp khác nhau cho đề tài nghiên cứu. Đầu tiên chỉ ra phương hướng và nhiệm vụ quản lý văn hóa tại thị xã Phú Thọ. Tiếp theo tác giả Trình bày các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa ở thị xã Phú Thọ bao gồm việc công tác phối hợp giữa các ngành Văn hóa và tăng cường công tác quản lý. Cụ thể tác giả đã trình bày được bốn nhóm giải pháp khác nhau cho đề tài này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 3 năm 2016 xử lý tình huống về mắt cân đối thu chi ngân sách nhà nước thị trấn Yên Thế.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn một bài mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước được tiến hành nghiên cứu dựa trên Mục tiêu và chính sách của Đảng và nhà nước. Mày biết nó khai thác nhiều góc độ khác nhau tại đơn vị nghiên cứu là thị trấn Yên Thế thể hiện được nội dung chính của vấn đề qua nhiều góc độ. Bài viết này có tất cả 22 trang và được nghiên cứu vào năm 2016.

Vấn đề đầu tiên tác giả tiến hành mô tả tình huống thông qua những hoàn cảnh ra đời. Đó là những quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên và những nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với vấn đề tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó nó chả còn thể hiện được nội dung của các tình huống thông qua những tiêu chí và mục tiêu của Đảng và Nhà nước về thu chi ngân sách nhà nước về thực hiện vấn đề dự toán chi ngân sách nhà nước. Cùng với đó tác giả đưa ra được hậu quả của công tác xử lý tình huống.

Vấn đề thứ hai tác giả chỉ ra các cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của Đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả chỉ ra được cơ sở lý luận của đề tài bao gồm những hệ thống quan điểm của Đảng và nhà nước những ngân sách và những tài liệu khoa học khác nhau. Tiếp theo là về những cơ sở pháp lý của Đề tài nghiên cứu. Tác giả đã thể hiện được những văn bản pháp luật bao gồm luật Ngân sách Nhà nước Nghị định của Chính Phủ Thông tư của Bộ Tài chính quyết định của Ủy ban nhân dân.

Vấn đề thứ ba tác giả tiến hành phân tích và xử lý tình huống qua nhiều góc độ khác nhau. Đầu tiên tác giả thể hiện và xác định mục đích yêu cầu xử lý tình huống. Tiếp theo tiến hành phân tích tình huống bao gồm những phân tích về diễn biến sự việc thông qua nhiều giai đoạn và phân tích về nguyên nhân bao gồm những nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan của vấn đề này. Cùng với đó tác giả cho thấy được Công tác xử lý tình huống thông qua những phương án và xây dựng các đề án khác nhau.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Tăng cường công tác phổ biến pháp luật giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh sinh viên trong các trường đại học cao đẳng tổ chức công nghệ.

Để tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn một đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý Nhà nước trong công tác tăng cường phổ biến pháp luật giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho học sinh sinh viên. Ai biết được trình bày theo những quy định chung đã được ban hành về thể loại đề tài nghiên cứu tiểu luận. Đây là một đề tài nghiên cứu có 21 trang được nghiên cứu vào năm 2021.

Vấn đề đầu tiên tác giả tiến hành mô tả tình huống thông qua những bài học cảnh tỉnh dành cho những nữ sinh. Mày làm rõ vấn đề này tác giả đã chỉ ra được tính chất nghiêm trọng của các vụ án và công tác điều tra viên trong các vụ việc trọng điểm tại đơn vị nghiên cứu. Để tiến hành đưa ra những thông tin này tác giả đã tiến hành khảo sát tìm hiểu được đề tài và vấn đề qua nhiều phương diện và góc độ khác nhau.

XEM THÊM ==> 60 Đề Tài Tiểu Luận Phong Cách Lãnh Đạo

Vấn đề thứ hai tác giả tiến hành phân tích về tình huống nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện được chỉ thị của bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức của người dân. Tiếp theo tác giả thể hiện những vấn đề về công tác phổ biến giáo dục pháp luật nội dung của vấn đề nghiên cứu qua nhiều góc độ khác nhau. Nhận được quan điểm cá nhân của mình và đưa ra những giải pháp mang tính phù hợp và khắc phục cao cho đề tài nghiên cứu.

Vấn đề thứ ba tác giả tiến hành xây dựng những phương án và lựa chọn các phương án phù hợp cho đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện vấn đề xây dựng phương án thông qua phương châm sống lao động học tập làm việc theo hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tác giả đã chị đã được các phương án mang tính khả thi cao đó là năm phương án khác nhau. Với mỗi phương án tác giả đều đưa ra được những ưu điểm và nhược điểm và cách thức thực hiện. Không những thế tác giả còn Trình bày và tổ chức để thực hiện các phương án theo một cách có kế hoạch và logic.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: không đăng ký khai sinh hậu quả và trách nhiệm thuộc về ai.

Ngay sau đây Chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bài mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước về vấn đề không đăng ký giấy khai sinh và hậu quả trách nhiệm. Để được triển khai nghiên cứu thông qua nhiều phương diện. Đây là kết quả nghiên cứu của trưởng phòng trung tâm thông tin ủy ban dân tộc bởi trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế và kế hoạch. Bài viết có tất cả 23 Trang được nghiên cứu vào tháng 5 năm 2011.

Vấn đề đầu tiên tác giả đã chỉ ra được Hoàn cảnh ra đời của các tình huống này. Tiếp theo đưa ra được mô tả tình huống theo nghị định của chính phủ vào ngày 27 tháng 12 năm 2005 và theo luật giáo dục năm 2005. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích về vấn đề nghiên cứu. Thứ nhất trình bày về mục tiêu phân tích tình huống thông qua ba góc độ khác nhau. Thứ hai đưa ra các cơ sở lý luận năng tính chất khái quát của tình huống này theo từng giai đoạn của thời đại. Cụ thể tác giả đã chỉ ra được những thay đổi về kinh tế chính trị văn hóa xã hội của đất nước đối với vấn đề đăng ký giấy khai sinh cho trẻ em theo quy định của pháp luật. Tiếp theo tác giả trình bày về các văn bản pháp luật có liên quan tới tình huống này đó là luật hôn nhân và gia đình năm 2000 luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em nghị định của chính phủ. Tao sợ cũng đã tiến hành phân tích những diễn biến tình huống trên địa bàn nghiên cứu thông qua nhiều góc độ khác nhau. Chỉ ra được các nhóm nguyên nhân dẫn tới tình huống bao gồm nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Từ đó tác giả cũng đã đưa ra được hậu quả của việc không đăng ký giấy khai sinh cho trẻ em theo quy định của pháp luật hiện nay. Từ những thông tin trên tác giả tiến hành xử lý các tình huống. Cụ thể tác giả đã chỉ ra được mục tiêu của Xử lý tình huống qua bốn góc độ và xây dựng các phương án để xử lý tình huống này. Căn cứ vào các cơ sở pháp luật tác giả đã tiến hành lựa chọn và đề ra được những phương án giải quyết phù hợp mang tính khả thi cao trong vấn đề nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 8: tranh chấp bất động sản vừa cố là quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Bài mẫu sau đây là một đề tài tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước đối với vấn đề tranh chấp bất động sản thừa kế và quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Đề tài nghiên cứu được tiến hành dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sở nội vụ tỉnh Đồng Nai và Học viện Hành chính Quốc gia. Bài viết có tất cả 22 trang được nghiên cứu vào năm 2017.

Vấn đề đầu tiên tác giả đã giới thiệu về tình huống nghiên cứu thông qua nhiều giai đoạn khác nhau tại gia đình trú tại ấp cầu Hang xã Hóa An thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Tiếp theo sau đó tác giả tiến hành phân tích nguyên nhân và hậu quả của vấn đề. Đối với nguyên nhân tác giả đã chỉ ra được các nhóm nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng quyết định tới tình huống nghiên cứu. Đối với hậu quả tác giả đã chỉ ra được các nhóm hậu quả đối với Ủy ban nhân dân xã theo quy định của pháp luật đất đai năm 2003 cụ thể tại mục 2 điều 135 và mục 2 Điều 136 khoản 1 luật đất đai năm 2003. Cùng với đó chỉ ra được hậu quả đối với Ủy ban Nhân dân Thành phố Biên Hòa qua nhiều phương diện. Từ đó tác giả tiến hành xác định những yêu cầu mục tiêu khi xử lý tình huống. Cụ thể tác giả đã trình bày được bốn mục tiêu chung của tình huống nghiên cứu. Chỉ ra được mục tiêu của việc xử lý tình huống. Đồng thời tác giả đã phân tích và xây dựng được vấn đề lựa chọn các phương án giải quyết phù hợp cho vấn đề nghiên cứu mang tính giả thiết giáo dục. Cụ thể tác giả chỉ ra được ba phương án giải quyết khác nhau và đưa ra những kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Ủy ban Nhân dân Thành phố Biên Hòa Ủy ban nhân dân xã Hóa An. Đối với mỗi phương án giải quyết tác giả đều Trình bày được những ưu điểm và nhược điểm cụ thể. Không những thế tác giả còn đưa ra được công tác tổ chức và lập kế hoạch thực hiện các phương án này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 9: giải quyết khiếu nại về tai nạn lao động.

Bài mẫu cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một bài mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước được tiến hành nghiên cứu về sự hướng dẫn và khoa học của nhiều cá nhân tổ chức. Đề tài nghiên cứu là được hoàn thiện và xây dựng của chuyên viên trường Chính Trị thị xã Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp. Bài tiểu luận này là kết quả hưởng ứng kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa IX thông qua Bộ luật Lao động. Bài viết đã căn cứ vào những cơ sở pháp luật để làm nổi bật lên nội dung chính của vấn đề. Là một đề tài nghiên cứu của tất cả 21 trang được nghiên cứu vào tháng 7 năm 2009.

XEM THÊM ==> Danh Sách Tiểu Luận Chuyên Viên Chính về Thuế

Vấn đề đầu tiên tác giả đã chỉ ra được mục tiêu yêu cầu và cần phải giải quyết của tình huống nghiên cứu. Vấn đề thứ hai tác giả đã trình bày và phân tích về các nhóm nguyên nhân dẫn tới tình trạng khiếu nại và hậu quả của việc giải quyết khiếu nại trong tai nạn lao động. Cụ thể tác giả đã chỉ ra được các nhóm nguyên nhân về công tác quản lý về tổ chức Công đoàn và đối với người sử dụng lao động cũng như đối với người bị tai nạn lao động. Đồng thời thể hiện hậu quả của việc gây ra những nguyên nhân này. Cùng với đó tiến hành đưa ra được các đề án giải quyết tình huống. Thứ nhất tác giả đã chỉ ra được cơ sở pháp lý để đề xuất các giải pháp. Căn cứ vào đó tác giả đã đưa ra được 3 giải pháp và đề án khác nhau mang tính khả thi và thuyết phục cao cho đề tài nghiên cứu. Tiếp theo tác giả đã tiến hành lựa chọn các phương án giải pháp phù hợp cho đề tài thông qua nhiều góc độ khác nhau. Cuối Cùng tác giả tiến hành lập kế hoạch tổ chức và thực hiện các đề án này. Không những thế tác giả còn đưa ra được những kiến nghị để không tác tổ chức và thực hiện đảm bảo vai trò quản lý nhà nước về lao động đối với các cấp cơ quan bộ và chính phủ đối với các cơ quan liên ngành đối với các liên đoàn lao động tỉnh và công đoàn trên các cơ sở.

DOWNLOAD

Trên đây là những thông tin chúng tôi đã khai thác được về thể loại chủ đề tiểu luận chuyên viên quản lý nhà nước. Để có được những thông tin này chúng tôi đã khai thác từ nhiều nguồn tin uy tín. Đưa ra những tiêu chí khác nhau để đánh giá và phân tích về những vấn đề này. Không dừng lại ở đó, chúng tôi cũng đã tìm hiểu những đánh giá của độc giả về những thông tin trên để đảm bảo tính thuyết phục và khách quan cho bài viết của mình. Bài viết đã cung cấp cho các bạn những đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý nhà nước hay cùng với một số bài mẫu chất lượng, được đánh giá cao. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp cho bài tiểu luận ngạch chuyên viên quản lý hành chính nhà nước của các bạn đạt điểm số cao và được đánh giá tốt.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x