Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Kế Toán – Tải 10 Bài Đạt Điểm Cao

Đề tài Tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán

Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Kế Toán được tổng hợp từ các đề tài tiểu luận nhiều khóa trước đây cùng với tải miễn phí các bài mẫu Tiểu Luận Chuyên Viên Kế Toán. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài với một số bài mẫu được đánh giá cao. Yếu tố con người luôn được coi là quan trọng và tất yếu để tạo nên thành công dù ở bất cứ lĩnh vực nào. Trong quan điểm Mác – Lenin hay tư tưởng Hồ Chí Minh thì yếu tố con người cũng được nhấn mạnh và được chú trọng.

Kế thừa và phát huy tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách phát triển và nâng cao đội ngũ chuyên viên và cán bộ công chức trong mọi lĩnh vực của đời sống. Một trong những chuyên ngành mà cần phải đề cao yếu tố con người hơn hết chính là chuyên ngành kế toán. Mặc dù chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 khi mà công nghệ thông tin phát triển nhanh như vũ bão, tất cả mọi thứ đều được thay thế dần bởi những cái máy móc, robot hiện đại. Nhưng yếu tố chuyên viên – con người trong lĩnh vực kế toán vẫn được chú trọng, phát triển và bồi dưỡng về nhiều mặt. Hiện nay có nhiều bạn học viên chuyên ngành kế toan đã và đang phải hoàn thành bài tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài tiểu luận này có nhiều bạn học viên còn gặp những khó khăn và hạn chế. Có những học viên chưa hiểu đúng và đầy đủ về vấn đề này. Dẫn tới hiệu quả của bài tiểu luận không được tốt. Chính vì vậy, với mong muốn giúp đỡ các bạn học viên vượt qua được bài tiểu luận này chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu vấn đề. Và đưa ra được danh sách những đề tài + bài mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán chất lượng. Hãy tham khảo để có thêm nhiều thông tin cho bài tiểu luận của bạn.

Mục lục

1.Tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán là gì?

Tiểu luận là một hình thức để nghiên cứu khoa học cũng là hình thức để đánh giá năng lực của học viên Việt Nam hiện nay. Có những quy định và tiêu chuẩn chung khi tiến hành nghiên cứu, thực hiện một đề tài tiểu luận. Ngạch chuyên viên được hiểu là đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn nghiệp vụ trong một lĩnh vực cụ thể tại những cơ quan, tổ chức nhà nước. Ngạch chuyên viên khác với những cán bộ công chức khác vì yêu cầu và đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn, tính đặc thù của công việc cũng rất cao. Ở Việt Nam hiện nay để đào tạo ra được một ngạch chuyên viên chuẩn có đầy đủ phẩm chất và năng lực thì cần phải trải qua nhiều giai đoạn và quá trình khác nhau. Ngạch chuyên viên kế toán được hiểu là đội ngũ công chức làm việc trong lĩnh vực kế toán và chủ yếu tại những cơ quan hành chính nhà nước. Và được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau theo tính chất của công việc. Trong lĩnh vực kế toán yêu cầu và đòi hỏi cao cần phải có năng lực chuyên môn, khả năng tư duy, giải quyết vấn đề một cách nhạy bén. Không những thế, yêu cầu về ngạch chuyên viên kế toán cũng cần phải có những phẩm chất và năng lực đúng theo tư tưởng, quan điểm Hồ Chí Minh.

Đề tài Tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán
Đề tài Tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán

Tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán được hiểu là một hình thức để đánh giá năng lực chuyên môn của học viên đồng thời phản ánh tính chất, thực trạng của vấn đề nghiên cứu. Hiện nay có nhiều cơ sở và trường học trên cả nước đào tạo, bồi dưỡng những ngạch chuyên viên ngành kế toán để phục vụ và cống hiến cho đất nước. Xét về mặt hình thức, bài tiểu luận này được trình bày theo quy chuẩn chung của một đề tài tiểu luận. Có bố cục được trình bày rõ ràng, khoa học và thể hiện được đầy đủ những yếu tố và tiêu chuẩn của một đề tài tiểu luận. Ngoài ra để giành được số điểm tối đa về hình thức các bạn còn cần phải thể hiện vấn đề một cách khoa học và logic. Xét về mặt nội dung, các bạn có thể khai thác những góc độ sau cho đề tài nghiên cứu Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Kế Toán của mình. Cụ thể là: vấn đề giải quyết những hành vi vi phạm của ngạch chuyên viên kế toán, những yêu cầu về đánh giá năng lực chung của đội ngũ ngạch chuyên viên kế toán, tình trạng đào tạo và bồi dưỡng ngạch chuyên viên kế toán, … Đó là những góc độ tiêu biểu các bạn có thể khai thác cho đề tài nghiên cứu tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán của mình. Để bài tiểu luận của mình đạt kết quả tốt hơn các bạn có thể đưa ra những quan điểm, đánh giá cá nhân của mình về vấn đề nghiên cứu.

2. Dowload đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán hay bạn không nên bỏ qua.

Để sắp xếp và hoàn thiện một đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán đạt chuẩn. Các bạn học viên cần phải căn cứ vào nhiều tiêu chí khác nhau. Cần phải xem xét vấn đề có phù hợp với thực tiễn, phù hợp với đơn vị nghiên cứu, phù hợp với khả năng của bản thân mình. Đồng thời, vấn đề đó có mang tính sáng tạo và phản ánh được thực tiễn cuộc sống hay không. Việc lựa chọn đề tài nghiên cứu tiểu luận nói chung và tiểu luận ngạch chuyên viên nói riêng là rất quan trọng và cần thiết. Do đó, các bạn cần phải cẩn thận và có những ý tưởng hay cho đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán của mình. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán hay.

XEM THÊM ==> Gía viết thuê tiểu luận

 1. Thực trạng và giải pháp cho công tác kế toán nguyên vật liệu tại các cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
 2. Một yếu tố tác động và ảnh hưởng tới kế toán trong việc cung cấp những số liệu cho ban chỉ đạo tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 3. Trình bày và phân tích vấn đề kế toán công cụ quản lý điều hành tại các Viện kiểm sát nhân dân tối cao ở Việt Nam hiện nay.
 4. Thực trạng công tắc kế toán các khoản thu chi Theo Ngân sách Nhà nước và các cơ quan hành chính Quốc gia Việt Nam.
 5. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao việc quản lý các quỹ ngân sách hoạt động kế toán tại các cơ quan hành chính nhà nước ta.
 6. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng tới công tác kế toán các khoản thu chi và thống kê theo ngân sách của nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 7. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề kế toán các khoản thu chi khoảng trừ theo lương tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
 8. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao Công tác kiểm kê tài sản và kiểm tra sổ sách kế toán bảo lưu hồ sơ tại các cơ quan hành chính Quốc gia Việt Nam.
 9. Thực trạng công tác kế toán trong vấn đề tổ chức công tác kiểm kê tài sản kiểm tra kế toán bảo lưu hồ sơ trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay.
 10. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công tác kế toán trong việc tổ chức thực hiện sự cán thu chi ngân sách được sao nộp theo quy định của pháp luật tại các cơ quan nhà nước.
 11. Vai trò và tầm quan trọng của việc thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng công tác kế toán nguyên vật liệu thu chi các khoản theo ngân sách nhà nước tại các cơ quan nhà nước hiện nay.
 12. Thực trạng và giải pháp cho việc tổ chức công tác kiểm kê tài sản và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành tại các cơ quan nhà nước.
 13. Một số giải pháp bắt buộc phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức chuyên viên ngành kế toán trong công tác thống kê báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 14. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tổ chức lập dự toán thu chi trong phạm vi ngân sách quản lý và thực hiện bố sự ngân sách theo quy định của pháp luật Việt Nam tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 15. Phân tích và làm rõ những quyền hạn của ban tài chính và kế toán trong công tác tổ chức kế toán tại các cơ quan hành chính Quốc gia Việt Nam.
 16. Đề Tài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Kế Toán Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tổ chức và thực hiện bộ máy kế toán thống kê phù hợp với quy mô và yêu cầu của pháp luật tại cơ quan hành chính nhà nước.
 17. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong công tác tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị tại các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.
 18. Thực trạng công tác tổ chức kiểm tra kế toán đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công chức chuyên viên ngành kế toán tại cơ quan nhà nước.
 19. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề thu chi Theo Ngân sách Nhà nước và các khoản mục theo lương của đội ngũ cán bộ nhân viên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 20. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc hướng dẫn kiểm tra và thực hiện Thu Chi trong công tác kế toán tại các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ quan ngang Bộ ở nước ta.
 21. Trình bày và phân tích công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ và xây dựng năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên viên ngành kế toán tại cơ quan hành chính nhà nước.
 22. Thực trạng việc giảng dạy giáo dục các khối kiến thức về kế toán cho học viên chuyên viên ngành kế toán tại các trường học trên cả nước hiện nay.
 23. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao Công tác tổ chức kế toán và bộ máy kế toán thống kê phù hợp với quy mô và yêu cầu theo pháp luật Việt Nam tại cơ quan nhà nước trong mọi lĩnh vực.
 24. Phân tích và trình bày công tác tổ chức hoạt động kinh tế tài chính và báo cáo tài chính trong hoạt động kế toán tại các cơ quan nhà nước hiện nay.
 25. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề đào tạo bồi dưỡng dài hạn và ngắn hạn nghiệp vụ kế toán và chuyên viên kế toán tại các đơn vị hành chính Quốc gia.
 26. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính quản lý thu Chi theo ngân sách nhà nước tại các cơ quan nhà nước.
 27. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán viên tại cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam hiện nay.

XEM THÊM ==> # 52 Bài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Quản Lý Nhà Nước

 1. Vai trò và tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ công chức chuyên ngành kế toán tại cơ quan hành chính nhà nước.
 2. Đổi mới và nâng cao các phương thức giảng dạy truyền đạt bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên công chức chuyên viên ngành kế toán tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 3. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề đánh giá tài chính và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong công tác kế toán tại các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.
 4. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tổ chức phân tích hoạt động kinh tế tài chính trong công tác kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành tại cơ quan nhà nước.
 5. Một số giải pháp khắc phục phần nâng cao Công tác tổ chức thu thập xử lý kiểm tra và phân tích các số liệu liên quan tới công tác kế toán thu chi ngân sách tại cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.
 6. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tổ chức công tác và tổ chức bộ máy kế toán thống kê theo quy định của pháp luật tại các cơ quan đơn vị hành chính nhà nước.
 7. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác kiểm kê tài sản kiểm tra kế toán và tổ chức bảo lưu hồ sơ lưu trữ theo quy định của pháp luật tại các cơ quan nhà nước.
 8. Thực trạng việc ứng dụng có thành tựu khoa học công nghệ vào trong quá trình đánh giá kiểm tra nhận xét năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên viên ngành kế toán tại các cơ quan nhà nước.
 9. Đề Tài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Kế Toán Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác kế toán và tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán tại các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.
 10. Trình bày và phân tích về Pháp luật Việt Nam trong việc xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về việc tham nhũng tham ô các khoản thu chi Theo Ngân sách Nhà nước trong công tác kế toán tại các cơ quan nhà nước Việt Nam hiện nay.
 11. Thực trạng công tác thanh tra kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên viên ngành kế toán đã phát đơn vị và cơ quan hành chính nhà nước.
 12. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao trong việc hướng dẫn cán bộ công chức chuyên viên ngành kế toán trong công tác thu chi phục vụ công tác đào tạo tại cơ quan nhà nước.
 13. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề công tác kế toán thu chi quản theo ngân sách nhà nước tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
 14. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác thu thập xử lý thông tin và kiểm tra số liệu trong công tác kế toán tại các cơ quan nhà nước hiện nay.
 15. Vai trò và tầm quan trọng trong việc kiểm tra kế toán trong nội bộ các đơn vị và cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay – thực trạng và giải pháp.
 16. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán tại các đơn vị và cơ quan nhà nước hiện nay.
 17. Trình bày và phân tích hoạt động kinh tế tài chính theo các báo cáo tài chính về việc xử lý các tình trạng thua lỗ trong các dạng kế toán ở các cơ quan nhà nước hiện nay.
 18. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề tổ chức thực hiện dự toán Thu Trinh ngân sách giao nộp đầy đủ các khoản theo quy định của pháp luật tại các đơn vị và cơ quan hành chính nhà nước.
Mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên Kế toán
Mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên Kế toán

3. Download bài mẫu Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Kế Toán  điểm cao,

Các bạn học viên đang mong muốn tìm kiếm và tham khảo những nguồn tài liệu có ích cho bài tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán của mình. Để có thể tham khảo, học hỏi được nhiều thông tin, kiến thức bổ ích phục vụ quá trình phân tích, làm rõ vấn đề trọng tâm của bài tiểu luận. Tuy nhiên hiện nay do hạn chế về điều kiện kinh tế có nhiều bạn học viên vẫn chưa tìm kiếm được những bài mẫu, những công trình nghiên cứu tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán cho phần trình bày của mình. Điều này sẽ là một sự thiệt thòi và khó khăn lớn cho quá trình nghiên cứu của các bạn. Chính vì thế, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra cho các bạn một số bài mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán điểm cao. Các bạn có thể tải về để nghiên cứu nhiều hơn.

Bài mẫu 1: mua sắm tài sản công tại các cơ quan đơn vị thuộc khu vực hành chính nhà nước.

Bài mẫu tiểu luận về chuyên viên kế toán đầu tiên trong danh sách này chúng tôi muốn gửi đến các bạn một đề tài của học viên trường Bồi dưỡng Cán bộ tài chính chuyên ngành ngạch kế toán viên. Bài viết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học và đơn vị công tác của Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Bài viết này có tất cả 24 trang được nghiên cứu vào năm 2017.

Vấn đề đầu tiên tác giả cho thấy được nội dung của tình huống nghiên cứu đề tài. Đầu tiên tác giả thể hiện về hoàn cảnh xuất hiện tình huống. Tiếp theo tác giả tiến hành mô tả cụ thể và chi tiết về tình huống nghiên cứu. Cùng với đó đưa ra được những cơ sở làm dữ liệu cho đề tài nghiên cứu này.

Vấn đề thứ hai tác giả tiến hành phân tích nội dung của tình huống qua nhiều góc độ khác nhau. Trước tiên tác giả thể hiện mục tiêu để phân tích tình huống. Sau đó đưa ra cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu này. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích những diễn biến cụ thể của tình huống thông qua những giai đoạn khác nhau và có những cơ sở dữ liệu minh chứng cụ thể. Đồng thời đưa ra được những nhóm nguyên nhân dẫn tới tình huống từ những nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan đến từ phía môi trường nghiên cứu. Tiếp theo sau đó tác giả Còn chị đang được những hậu quả mà tình huống mang lại đối với khu vực nhà nước và đối với xã hội.

XEM THÊM ==> Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Về Công Tác Cán Bộ [Đề tài + Bài Mẫu]

Vấn đề thứ ba tác giả tiến hành xử lý tình huống nghiên cứu. Đầu tiên chỉ ra được mục tiêu của vấn đề xử lý tình huống. Tiếp theo tác giả tiến hành đề xuất và đưa ra những phương án giải quyết phù hợp cho tình huống này. Cụ thể tác giả đã chỉ ra được những phương án như tính ra thành tiền của các vi phạm việc mua sắm tài sản công theo quy định của pháp luật xử lý trách nhiệm của cá nhân đối với những người có liên quan với vấn đề này và đưa ra được Công tác xử lý các hành vi thông đồng trung gian Đấu thầu và lạm dụng chức quyền trong công tác mua sắm tài khoản không tại các cơ quan quản lý hay tổ chức nhà nước. Đối với mỗi phương án tác giả đều đưa ra được những giải pháp cụ thể để thực hiện những phương án này.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: xử lý hiệu trưởng và kế toán vi phạm trong việc thu chi ngân sách tại trường trung học cơ sở.

Bài mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên Kế toán số 2 là một được nghiên cứu bởi học viên trường Chính Trị Trần Phủ Hà Tĩnh chuyên ngành kế toán quản lý nhà nước. Đề tài nghiên cứu được thực hiện bởi phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Lộc Hà. Bài viết này đã nghiên cứu về công tác xử lý hiệu trưởng và kế toán vi phạm trong việc thực hiện thu chi ngân sách tại trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Bài viết này có tất cả 22 trang và được nghiên cứu vào năm 2015.

Phần đầu tiên tác giả thể hiện được hoàn cảnh ra đời và diễn biến của những tình huống nêu ra. Đầu tiên về hoàn cảnh ra đời của tình huống tác giả đã miêu tả thông qua hai góc độ khác nhau. Tiếp theo tác giả tiến hành mô tả tình huống theo góc nhìn cụ thể và chi tiết hơn.

Phần nội dung thứ hai tác giả đưa ra cơ sở lý luận của đề tài tiểu luận này. Thứ nhất thể hiện được cơ sở lý luận của đề tài thông qua công tác quản lý bổ nhiệm và miễn nhiệm chuyên viên cán bộ công chức ngành kế toán tại các trường trung học cơ sở. Thứ hai tác giả đưa ra một số các văn bản pháp luật có liên quan làm căn cứ để xây dựng và xử lý các tình huống có liên quan. Cụ thể tác giả đã căn cứ vào các văn bản theo quy định của pháp luật về luật giáo dục năm 2005 về Luật cán bộ công chức năm 2008 quy định các hình thức kỷ luật đối với công chức Việt Nam và những nghị định có liên quan.

Phần thứ ba tác giả tiến hành phân tích nguyên nhân và hậu quả của các tình huống này. Đầu tiên tác giả thế này chỉ ra được mục tiêu của vấn đề xử lý tình huống. Tiếp theo chap giả cho thấy các nhóm nguyên nhân từ chủ quan tới khách quan của việc xử lý tình huống qua nhiều góc độ khác nhau. Sau đó chỉ ra những hậu quả về mặt xã hội và về mặt cá nhân của Công tác xử lý tình huống này. Từ đó tác giả cũng đã tiến hành xây dựng và lựa chọn những phương án xử lý tình huống mang tính hiệu quả cao của Đề tài nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã chỉ ra được năm phương án khác nhau của tình huống kế toán này.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài  Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Kế Toán mẫu 3: xử lý sai phạm trong công tác thanh toán phí lưu động.

Bài mẫu số 3 sau đây là 1 đề tài tiểu luận ngạch Chuyên viên Kế toán của học viên trường Bồi dưỡng Cán bộ tài chính chuyên ngành bồi dưỡng ngành kế toán viên. Bài viết nghiên cứu về vấn đề xử lý sai phạm trong công tác thanh toán phí lưu động tại bệnh viện Nhi Trung Ương. Đề tài nghiên cứu được hoàn thành dưới sự hỗ trợ và giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức. Bài viết có tất cả 20 trang được nghiên cứu vào năm 2017.

Phần đầu tiên tác giả đưa ra được nội dung của tình huống nghiên cứu. Thứ nhất tác giả đưa ra hoàn cảnh ra đời của tình huống này qua những giai đoạn cụ thể và các nhóm nguyên nhân khác nhau. Thứ hai tác giả cho thấy diễn biến cụ thể của từng tình huống làm rõ và nổi bật lên vấn đề nghiên cứu.

XEM THÊM ==> 54  Tiểu Luận Chuyên Viên Chính về Thuế + Bài Mẫu Hay

Phần nội dung thứ hai tác giả tiến hành phân tích và xử lý tình huống qua nhiều góc độ khác nhau. Đầu tiên tác giả tiến hành phân tích về nguyên nhân và hậu quả của sai phạm hành chính. Cụ thể tác giả đã phân tích thông qua những góc độ đối với chủ trưởng đơn vị đối với bộ phận kế toán. Tiếp theo tác giả đưa ra được mục tiêu và cơ sở lý luận cho việc giải quyết các tình huống có liên quan. Đó là những cơ sở lý luận liên quan tới việc giải quyết tình huống về xử lý các vi phạm tình huống. Từ đó tác giả tiến hành đề ra được các phương án giải quyết cụ thể cho đề tài nghiên cứu và lập ra một kế hoạch tổ chức thực hiện các phương án chi tiết cẩn thận.

Phần nội dung thứ ba tác giả đưa ra kiến nghị và kết luận về đề tài nghiên cứu này. Căn cứ vào quan sát cá nhân của mình về những kết quả nghiên cứu tác giả đã chỉ ra được những kiến nghị phù hợp mang tính khách quan và toàn diện nhất cho vấn đề nghiên cứu. Cuối Cùng tác giả dựa trên những quan điểm cá nhân của mình để kết luận và đánh giá lại tổng thể đề tài tiểu luận này.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 4: một số vấn đề về nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước ở trung tâm khuyến nông các tỉnh.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu của ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một đề tài tiểu luận chuyên viên kế toán điểm cao của học viên trường Bồi dưỡng Cán bộ tài chính lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên kế toán. Đề tài đã nghiên cứu về công tác bồi dưỡng và một số vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Bài viết này có tất cả 16 trang và được nghiên cứu vào năm 2020.

Phần đầu tiên tác giả cho thấy được nội dung của tình huống nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện được hoàn cảnh ra đời của tình huống này. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích và mô tả về tình huống qua nhiều góc độ khác nhau. Cùng với đó tác giả chỉ ra được các quan điểm cá nhân của mình để nhận xét về bước đầu tiên của tình huống nghiên cứu.

Phần thứ hai tác giả tiến hành phân tích với các tình huống. Đầu tiên tác giả thể hiện về mục tiêu phân tích tình huống của đề tài tiểu luận này. Tiếp theo tác giả cho thấy được cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu. Đồng thời phân tích những diễn biến tình huống và các nhóm nguyên nhân gây ra tình huống nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã trình bày về những nhóm nguyên nhân chủ quan và khách quan xảy ra tình huống. Cùng với đó tác giả đưa lên được hậu quả của việc xử lý tình huống.

Phần thứ ba tác giả đã tiến hành sử dụng tình huống qua nhiều góc độ khác nhau. Đầu tiên tác giả cho thấy mục tiêu để xử lý các tình huống. Tiếp theo tác giả cho thấy những đề xuất phương án xử lý tình huống mang tính khả thi cao và phù hợp nhất với đề tài nghiên cứu. Đồng thời tiến hành lựa chọn các phương án xử lý tình huống và lập kế hoạch thực hiện những phương án này.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài Tiểu Luận Ngạch Chuyên Viên Kế Toán mẫu 5: kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo vas 07 và ias28.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập với các bạn một đề tài tiểu luận chuyên viên Kế toán đạt chuẩn của học viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh viện đào tạo sau đại học. Đề tài nghiên cứu này được hoàn thành từ sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ và Xuân Thạch. Bài viết có tất cả 40 trang và được tiến hành nghiên cứu vào năm 2012.

Vấn đề đầu tiên tác giả đã thể hiện các khái niệm và quy định của kế toán với các khoản đầu tư theo quy định của pháp luật. Thứ nhất tác giả cho thấy được một số các định nghĩa liên quan tới đề tài nghiên cứu. Thứ hai tác giả thể hiện các khoản đầu tư và công cụ tài chính của Đề tài nghiên cứu. Thứ ba tác giả chỉ ra các khoản đầu tư vào công ty Liên Kết. Thứ tư tác giả tiến hành đưa ra được các khoản đầu tư vào công ty con của các thông tin liên kết.

XEM THÊM ==> # 44 Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Kế Toán + 10 Bài Mẫu

Vấn đề thứ hai tác giả chỉ ra được các phương pháp kế toán phù hợp cho đề tài nghiên cứu và thực tiễn tại công ty Liên Kết. Theo quan sát cá nhân của mình và những kiến thức đã tìm hiểu và học hỏi được tác giả đã đề ra được các phương pháp mang tính giá gốc cho đề tài kế toán này. Cùng với đó tác giả cũng đưa ra được một phương pháp khác đó là phương pháp VCSH.

Vấn đề thứ ba tác giả đã đưa ra được những đề nghị để ghi sổ kế toán lập và trình bày về công tác kế toán riêng của nhà đầu tư. Thứ nhất tác giả đã đưa ra được các căn cứ ghi sổ. Thứ hai tác giả đã trình bày về các phương pháp để thiết lập công tắc kế toán này. Tiến hành trình bày vấn đề thông qua những cách khác nhau của nhà đầu tư và so sánh giữa bas07 và ias 08 về trình bày các khoản đầu tư vào công ty Liên Kết. Không dừng lại ở đó tác giả có đưa ra được các căn cứ như số kế toán và đưa ra các nhóm nguyên nhân nguyên tắc để ghi sổ kế toán theo quy định của pháp luật. Cụ thể tác giả đã chỉ ra ba nguyên tắc khác nhau.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 6: hợp nhất kinh doanh trong trường hợp thay đổi sở hữu của quyền.

Bài mẫu số 6 này là một đề tài tiểu luận ngạch Chuyên viên Kế toán của học viên trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh viện Quản lý đào tạo sau đại học. Bài viết được hoàn thành từ sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Hà Phương Thạch. Em biết ngày được tiến hành nghiên cứu dưới sự hỗ trợ của nhiều cá nhân và tổ chức bao gồm 26 trang và được nghiên cứu vào năm 2012.

Vấn đề đầu tiên tác giả đã thể hiện được công tác mua công ty con trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Vấn đề thứ hai tác giả thể hiện về công tác mua lại từng phần của công ty và bán cổ phần cổ Quyền. Cụ thể tác giả đã trình bày về vấn đề sau khi bán vẫn còn duy trì được mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con thông qua hai phương diện khác nhau. Tiếp theo tác dạ đề cập tới vấn đề sau khi bán không có quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con. Vấn đề thứ tư tác giả đã đưa ra được sự thay đổi do giao dịch chứng khoán của công ty con trong bối cảnh thị trường lúc bấy giờ. Tác giả đã trình bày về những thay đổi về công tác bán cổ phiếu bổ sung qua hai phương diện và giao dịch cổ phiếu quỹ của từng công ty cũng như công tắc chia và tách cổ phần tại công ty con.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 7: hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Kinh Long.

Để tiếp tục bài viết của chúng tôi sau đây sẽ là một bài mẫu tiểu luận ngạch Chuyên viên Kế toán được tiến hành nghiên cứu bởi học viên ngành kế toán kiểm toán Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Bài viết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thảo. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 20 trang và được hoàn thiện vào năm 2011.

Chương 1 tác giả đưa ra một cơ sở lý luận về công tác kế toán tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đã thể hiện những vấn đề mang tính khái quát về doanh thu chi phí và xác định các kết quả liên quan tới kinh doanh thông qua nhiều góc độ và phương diện khác nhau. Tiếp theo tác giả đã trình bày về việc phân loại hoạt động và cách xác định lợi nhuận trong từng hoạt động của doanh nghiệp thông qua hai tiêu chí. Cùng với đó tác giả cũng đã đưa ra được nội dung nghiên cứu của đề tài tiểu luận Ngày chuyên viên này. Sau đó tác giả thể hiện được công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh từ các hình thức.

Chương 2 tác giả tiến hành đưa ra được thực trạng công tác nghiên cứu của đề tài khoa học này. Đầu tiên tác giả đưa ra được một số nét khái quát và tổng quan về Công ty Cổ phần Kim Long. Cụ thể tác giả đã khái quát về đơn vị nghiên cứu thông qua bốn phương diện chính. Tiếp theo tác giả tiến hành phân tích để thực trạng của vấn đề nghiên cứu đó là công tác kế toán doanh thu và chi phí. Vấn đề này được tác giả thể hiện thông qua được bốn góc độ khác nhau qua từng giai đoạn cụ thể.  Cùng với đó tác giả thể hiện được tính khả quan của kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp này.

Chương 3 tác giả tiến hành hoàn thiện về công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định các kết quả kinh doanh tại công ty này. Đầu tiên tác giả đã đánh giá về thực trạng vấn đề thông qua ưu điểm và hạn chế. Căn cứ vào đó tác giả đã đưa ra được một số kiến nghị nhằm cải thiện tốt hơn vấn đề này tại đơn vị nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã chỉ ra được kết quả dưới sự cần thiết và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán thông qua 3 góc độ khác nhau.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 8: hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Vật liệu kỹ thuật điện.

Mẫu tiểu luận ngạch chuyên viên Kế toán được đánh giá cao về chất lượng nội dung cũng như là hình thức trình bày. Bài viết được tác giả phân chia thành nhiều phần khác nhau có sự sắp xếp và mạch lạc trong từng phần thể hiện được bản chất của vấn đề nghiên cứu. Bài viết này có tất cả 27 trang và được tác giả nghiên cứu vào năm 2020.

Chương 1 tác giả đâu ra vấn đề lý luận chung trong công tác tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Đầu tiên tác giả đưa ra những vấn đề lý luận chung về công tác nghiên cứu thông qua doanh thu và các khoản khác. Tiếp theo tác giả đưa ra vấn đề về ý nghĩa và những nhiệm vụ trong công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Cụ thể tác giả trình bày vấn đề này thông qua hai phương diễn khác nhau. Tác giả cũng đã tìm kiếm những tài liệu để đưa ra được nội dung của công tác nghiên cứu này.

XEM THÊM ==> #61  Sáng Kiến Kinh Nghiệm Kế Toán Trường Học, 10 Bài Mẫu

Chương 2 tác giả đưa ra được thực trạng công tác tổ chức doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây dựng kỹ thuật điện. Đầu tiên tiến hành khái quát về đơn vị nghiên cứu là công ty vật liệu xây dựng kỹ thuật điện. Cụ thể tác giả đã khái quát về đơn vị nghiên cứu qua 5 phương diện khác nhau. Cùng với đó tác giả chỉ ra được vấn đề về tổ chức hạch toán và xây dựng kế hoạch cụ thể cho đề tài nghiên cứu. Tác giả đã tiến hành phân tích và làm rõ được vấn đề khoa học này qua nhiều góc độ khác nhau.

Chương 3 tác giả đề ra được một số biện pháp cho đề tài nghiên cứu tiểu luận ngành chuyên viên kế toán. Đầu tiên tác giả đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình và nhận xét về vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo tác giả cho thấy được một số các biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã trình bày và đưa ra được ba phương pháp khác nhau với ba góc độ nội dung của vấn đề. Đồng thời thể hiện được những kiến nghị khác mang tính khả quan và chi tiết hơn cho đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 9: hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Hoàng Đạt.

Bài mẫu tiểu luận chuyên viên Kế toán số 9 trong danh sách này là một bài mẫu hay được tiến hành nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau và được đánh giá cao. Bài viết được hướng dẫn và hỗ trợ bởi nhiều cá nhân và tổ chức trong công tác kế toán kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp Hoàng Đạt. Bài viết được trình bày khoa học logic với hệ thống lập luận chặt chẽ thể hiện lòng nội dung chính của vấn đề. Bài viết này có tất cả 31 trang được nghiên cứu vào năm 2010.

Chương 1 tác giả thể hiện những vấn đề lý luận chung về công tác tổ chức kế toán doanh thu chi phí đã xác định kết cục kinh doanh tại doanh nghiệp. Đầu tiên đã phải thể hiện những vấn đề mang tính khách quan và chủ quan về vấn đề kế toán thông qua bốn tiêu chí khác nhau. Tiếp theo tác giả đã trình bày về nội dung của công tác kế toán doanh thu chi phí thông qua 6 giai đoạn cụ thể. Bao gồm những công tắc kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ về kế toán giá vốn bán hàng Kế toán về công tác chi phí bán hàng Kế toán về công tác kết quả kinh doanh.

Chương 2 tác giả thể hiện thực trạng công tác tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đã đưa ra được khái quát chung về công ty nghiên cứu qua quá trình hình thành phát triển đặc điểm và cơ cấu tổ chức. Tiếp theo tác giả thể hiện được thực trạng công tác tổ chức kế toán doanh thu chi phí bao gồm 5 góc độ khác nhau. Đó là những vấn đề về kế toán doanh thu bán hàng xác định kết quả kinh doanh kế toán chi phí và kế toán thu chi.

Chương 3 tác giả đưa ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị nghiên cứu. Đầu tiên tác giả tiến hành đánh giá chung về phong cách tổ chức kế toán quản đơn vị này qua những ưu điểm và hạn chế. Tiếp theo tác giả thể hiện được một số quan điểm cá nhân của mình thông qua những kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn tổ chức công tác kế toán. Cụ thể tác giả đã đưa ra được một số nguyên tắc và điều kiện để hoàn thiện công tác kế toán cũng như là kiến nghị để hoàn thiện vấn đề nghiên cứu tại công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hoàng Đạt.

DOWNLOAD

Gửi Flie Miễn Phí Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Đó là những thông tin chúng tôi đã khai thác được về thể loại đề tài tiểu luận chuyên viên kế toán. Bài viết được xây dựng dựa trên những yêu cầu và mong muốn của các bạn học viên về đề tài tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán cũng như là những bài mẫu về chủ đề nghiên cứu này. Chúng tôi đã tiến hành thống kế và đánh giá những bài mẫu này dựa trên những tiêu chuẩn nhất định. Để đưa ra cho các bạn những thông tin chất lượng và bổ ích nhất. Chúng tôi hy vọng với những thông tin này có thể giúp ích cho bài tiểu luận ngạch chuyên viên kế toán của các bạn. Giúp cho bài tiểu luận của các bạn đạt kết quả cao nhất.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x