Toàn Tập 100 Đề Tài Tiểu Luận Môn Thống Kê + Kèm Bài Mẫu

Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Môn Thống Kê

Tiểu Luận Môn Thống Kê là một bài viết ngắn hoặc một tài liệu nhỏ được viết để trình bày và phân tích các khía cạnh của thống kê trong một chủ đề cụ thể. Nó thường được yêu cầu trong các khóa học thống kê ở cấp độ đại học và cao hơn. Mục tiêu của một tiểu luận thống kê là để hiểu và áp dụng các nguyên lý, phương pháp và kỹ thuật thống kê để phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận.

Một tiểu luận thống kê thường bao gồm các phần sau:

 1. Giới thiệu: Trình bày vấn đề mà tiểu luận muốn tìm hiểu, giải thích lý do lựa chọn chủ đề và mục tiêu nghiên cứu.
 2. Khái quát về dữ liệu: Mô tả các dữ liệu được sử dụng trong tiểu luận, bao gồm cách thu thập, biểu diễn và xử lý dữ liệu.
 3. Phân tích thống kê: Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật thống kê để phân tích dữ liệu. Điều này bao gồm mô tả dữ liệu, tính toán các đại lượng thống kê, thực hiện các kiểm định giả thuyết và đưa ra những kết luận từ phân tích.
 4. Trình bày kết quả: Đưa ra kết quả của phân tích thống kê và trình bày chúng dưới dạng bảng biểu, biểu đồ hoặc các số liệu thống kê khác. Đồng thời, phân tích và diễn giải ý nghĩa của kết quả.
 5. Thảo luận: Bàn luận về ý nghĩa và hạn chế của kết quả thu được. Nêu ra các phân tích bổ sung hoặc hướng nghiên cứu tiếp theo.
 6. Kết luận: Tóm tắt những điểm chính của tiểu luận, nhấn mạnh kết quả quan trọng và đưa ra kết luận cuối cùng.
 7. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các tài liệu và nguồn tham khảo mà tiểu luận dựa trên.

Tiểu luận trong môn thống kê giúp sinh viên rèn kỹ năng phân tích dữ liệu, hiểu và áp dụng các phương pháp thống kê vào nghiên cứu và phân tích số liệu. Nó cũng là cơ hội để trình bày

Hiện nay Luận Văn Trust còn có dịch vụ hỗ trợ viết tiểu luận trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm tiểu luận có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ làm tiểu luận của Luận Văn Trust nhé. Kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

1. Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Môn Thống Kê

Cấu trúc bài tiểu luận trong môn thống kê có thể thay đổi tùy theo yêu cầu và hướng dẫn từ giảng viên. Tuy nhiên, dưới đây là một cấu trúc phổ biến và có thể áp dụng cho hầu hết các bài tiểu luận trong môn thống kê:

 1. Bài giới thiệu: a. Tựa đề: Đặt tên cho tiểu luận của bạn một cách mạnh mẽ và mô tả ngắn gọn vấn đề chính mà bạn sẽ nghiên cứu. b. Lý do lựa chọn chủ đề: Giải thích tại sao bạn quan tâm đến chủ đề này và lựa chọn nó cho tiểu luận của mình. c. Mục tiêu nghiên cứu: Trình bày mục tiêu nghiên cứu của bạn và những gì bạn muốn đạt được thông qua tiểu luận.
 2. Khái quát lý thuyết: a. Tổng quan về thống kê: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về lĩnh vực thống kê và ý nghĩa của nó trong việc phân tích dữ liệu. b. Khái quát về các khái niệm cơ bản: Trình bày các khái niệm cơ bản trong thống kê như biến số, phân phối, thống kê mô tả, thống kê suy diễn và các phương pháp thống kê thường được sử dụng.
 3. Phương pháp nghiên cứu: a. Thu thập dữ liệu: Mô tả quá trình thu thập dữ liệu, phương pháp lựa chọn mẫu và các biện pháp đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. b. Phân tích dữ liệu: Trình bày các phương pháp và kỹ thuật thống kê mà bạn sử dụng để phân tích dữ liệu, bao gồm cả các công cụ phần mềm được sử dụng.
 4. Phân tích dữ liệu: a. Mô tả dữ liệu: Trình bày một phân tích mô tả về dữ liệu của bạn, bao gồm các đại lượng thống kê cơ bản như trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn và biểu đồ.
 5. Kiểm định giả thuyết: a. Thiết lập giả thuyết: Trình bày giả thuyết nghiên cứu và giả thuyết không thể từ chối liên quan đến dữ liệu của bạn. b. Phương phác. Phương pháp kiểm định: Trình bày phương pháp kiểm định thống kê mà bạn sử dụng để đánh giá tính khả thi của giả thuyết nghiên cứu. Nêu rõ các bước thực hiện, tiêu chuẩn chấp nhận và đánh giá kết quả.
 6. Kết quả và thảo luận: a. Trình bày kết quả: Đưa ra kết quả của phân tích thống kê và trình bày chúng dưới dạng bảng biểu, biểu đồ hoặc số liệu thống kê khác. b. Diễn giải kết quả: Phân tích ý nghĩa của kết quả và diễn giải chúng theo ngữ cảnh của vấn đề nghiên cứu.
 7. Nhận xét và hạn chế: a. Nhận xét: Đánh giá sự mạnh mẽ và hạn chế của phương pháp và kết quả nghiên cứu của bạn. b. Hạn chế: Đề cập đến những hạn chế trong phạm vi nghiên cứu, dữ liệu hoặc phương pháp sử dụng và những yếu điểm mà bạn nhận thấy.
 8. Kết luận: a. Tóm tắt: Tóm tắt các điểm chính của tiểu luận và nhấn mạnh kết quả quan trọng. b. Hướng nghiên cứu tiếp theo: Đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo dựa trên những phát hiện và hạn chế của nghiên cứu hiện tại.
 9. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu và tham khảo mà bạn đã sử dụng trong tiểu luận theo các quy định của hệ thống trích dẫn thích hợp (ví dụ: APA, MLA).

Lưu ý rằng cấu trúc này chỉ là một mô hình chung, và bạn nên tuân thủ hướng dẫn cụ thể từ giảng viên hoặc trường đại học của mình.

Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Môn Thống Kê
Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Môn Thống Kê

2. Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Tiểu Luận Môn Thống Kê

Để làm Tiểu Luận Môn Thống Kê bạn cần có tài liệu và số liệu phù hợp để nghiên cứu và phân tích. Dưới đây là một số nguồn tài liệu và nguồn số liệu mà bạn có thể sử dụng:

 1. Tài liệu tham khảo:
  • Sách giáo trình: Tìm hiểu các sách giáo trình về thống kê được sử dụng trong khóa học của bạn hoặc tìm các tài liệu giới thiệu về thống kê phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của bạn.
  • Sách tham khảo: Tìm các sách chuyên sâu về phương pháp thống kê, phân tích dữ liệu hoặc ứng dụng thống kê trong lĩnh vực cụ thể mà bạn quan tâm.
  • Bài báo khoa học: Nghiên cứu các bài báo nghiên cứu, báo cáo khoa học hoặc tạp chí chuyên ngành liên quan đến chủ đề bạn muốn nghiên cứu. Các cơ sở dữ liệu trực tuyến như Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, PubMed cung cấp một nguồn tài liệu phong phú.
 2. Nguồn số liệu:
  • Cơ sở dữ liệu công cộng: Tìm hiểu các cơ sở dữ liệu công cộng như U.S. Census Bureau, World Bank, OECD, Eurostat để truy cập các tập dữ liệu thống kê từ các quốc gia, tổ chức và ngành nghề khác nhau.
  • Cơ sở dữ liệu nghiên cứu: Nếu bạn đang tham gia vào một dự án nghiên cứu hoặc có quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu nghiên cứu, bạn có thể sử dụng dữ liệu từ những nguồn này để nghiên cứu chủ đề của mình.
  • Khảo sát và thăm dò: Thực hiện khảo sát hoặc thăm dò ý kiến để thu thập dữ liệu từ một nhóm người cụ thể hoặc từ cộng đồng mạng.

Lưu ý rằng việc lựa chọn tài liệu và số liệu phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của tiểu luận. Bạn cần kiểm tra và đánh giá nguồn gốc, phạm vi và phương pháp thu thập dữ liệu của tài liệu và số liệu mà bạn sử dụng.

Bài viết liên quan, hãy tham khảo thêm 👉👉👉 Kinh Nghiệm Làm Tiểu Luận Môn Xác Suất Thống Kê [MỚI NHẤT]

3. Quy Trình Viết Tiểu Luận Môn Thống Kê

Quy trình viết tiểu luận trong môn thống kê có thể được thực hiện theo các bước sau:

 1. Hiểu yêu cầu và đề tài: Đầu tiên, đọc kỹ yêu cầu và hướng dẫn từ giảng viên để hiểu rõ đề tài và yêu cầu của bài tiểu luận. Nếu cần, hãy tìm hiểu thêm về chủ đề và tìm nguồn tài liệu tham khảo phù hợp.
 2. Thu thập tài liệu và số liệu: Tìm kiếm, đọc và tóm tắt các nguồn tài liệu tham khảo phù hợp. Thu thập số liệu từ các nguồn đáng tin cậy hoặc thực hiện quá trình thu thập dữ liệu riêng nếu cần.
 3. Xác định cấu trúc bài tiểu luận: Dựa trên yêu cầu của bài tiểu luận và tài liệu đã thu thập, xác định cấu trúc và các phần chính của bài tiểu luận như giới thiệu, lý thuyết, phân tích, kết quả và kết luận.
 4. Lập kế hoạch và tổ chức thông tin: Xác định những ý chính và thông tin quan trọng trong mỗi phần của bài tiểu luận. Tạo kế hoạch để trình bày thông tin một cách logic và có mục tiêu.
 5. Viết bản nháp: Bắt đầu viết bản nháp của bài tiểu luận theo cấu trúc và kế hoạch đã xác định. Trình bày các ý chính, điều chỉnh và phát triển các câu và đoạn văn một cách logic.
 6. Phân tích dữ liệu và thực hiện các phương pháp thống kê: Áp dụng các phương pháp và kỹ thuật thống kê phù hợp để phân tích dữ liệu. Trình bày các kết quả và diễn giải chúng một cách logic và rõ ràng.
 7. Hiệu chỉnh và sửa bài: Đọc lại bài tiểu luận và sửa lỗi ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu. Đảm bảo rằng câu chữ rõ ràng, luận lý mạch lạc và lối viết thích hợp.
 8. Kiểm tra lại thống kê và kết quả: Kiểm tra lại các tính toán thống kê và kết quả để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy. Đảm bảo rằng phương pháp và kết quả được diễn gi
 9. Viết phần kết luận: Tóm tắt lại các kết quả chính mà bạn đã đạt được từ phân tích dữ liệu và phương pháp thống kê. Trình bày ý nghĩa của những kết quả này và liên kết chúng với mục tiêu nghiên cứu ban đầu.
 10. Đánh giá và phân tích kết quả: Đánh giá sự mạnh mẽ và hạn chế của nghiên cứu của bạn, bao gồm cả các yếu điểm của phương pháp, số liệu và phân tích dữ liệu. Phân tích ý nghĩa của kết quả trong ngữ cảnh lý thuyết và thực tiễn.
 11. Hiệu chỉnh cuối cùng: Đọc lại bài tiểu luận và đảm bảo rằng nó tuân thủ đúng định dạng và cấu trúc của một tiểu luận trong môn thống kê. Kiểm tra lại các lỗi ngữ pháp, chính tả và lỗi logic.
 12. Tạo trang bìa và tham khảo: Tạo trang bìa cho bài tiểu luận, bao gồm tiêu đề, tên tác giả, tên trường đại học và thông tin khác theo yêu cầu. Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong bài tiểu luận theo các quy định của hệ thống trích dẫn thích hợp (ví dụ: APA, MLA).
 13. Kiểm tra lại và nộp bài: Đọc lại toàn bộ bài tiểu luận và đảm bảo rằng nó đã hoàn chỉnh và đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Nếu không có yêu cầu khác, chuẩn bị và nộp bài tiểu luận theo hạn chót được chỉ định.

Lưu ý rằng quy trình viết tiểu luận có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể từ giảng viên hoặc trường đại học. Đảm bảo bạn tuân thủ hướng dẫn và chỉ dẫn cụ thể của người hướng dẫn để đạt được kết quả tốt nhất.

Quy Trình Viết Tiểu Luận Môn Thống Kê
Quy Trình Viết Tiểu Luận Môn Thống Kê

4. Tiêu Chí Chấm Bài Tiểu Luận Môn Thống Kê

Tiêu chí chấm bài Tiểu Luận Môn Thống Kê có thể khác nhau tùy theo yêu cầu của giảng viên hoặc trường đại học. Dưới đây là một số tiêu chí chấm bài tiểu luận thống kê phổ biến:

 1. Nội dung và kiến thức: Đánh giá mức độ hiểu biết và áp dụng kiến thức thống kê vào bài tiểu luận. Kiểm tra xem bài tiểu luận có thể trả lời được câu hỏi nghiên cứu ban đầu hay không, và có sự mạch lạc, logic trong việc trình bày các khái niệm, lý thuyết và phương pháp thống kê.
 2. Phân tích dữ liệu và phương pháp thống kê: Đánh giá việc sử dụng các phương pháp thống kê phù hợp để phân tích dữ liệu và giải quyết câu hỏi nghiên cứu. Kiểm tra tính đúng đắn và logic của phương pháp thống kê được áp dụng và cách trình bày kết quả.
 3. Cấu trúc và tổ chức: Đánh giá cách tổ chức và trình bày bài tiểu luận. Kiểm tra cấu trúc của bài tiểu luận, sự mạch lạc và logic trong việc trình bày các phần chính như giới thiệu, lý thuyết, phân tích, kết quả và kết luận. Đảm bảo rằng bài tiểu luận có một dòng logic rõ ràng và dễ hiểu.
 4. Phân tích và diễn giải kết quả: Đánh giá khả năng phân tích và diễn giải kết quả thống kê một cách logic và hợp lý. Kiểm tra việc giải thích ý nghĩa của kết quả và liên kết chúng với mục tiêu nghiên cứu ban đầu. Đảm bảo rằng các kết quả được diễn giải một cách rõ ràng và có ý nghĩa thống kê.
 5. Sử dụng nguồn tài liệu: Đánh giá khả năng sử dụng và trích dẫn các nguồn tài liệu phù hợp. Kiểm tra việc trích dẫn các tài liệu tham khảo theo các quy định của hệ thống trích dẫn được yêu cầu (ví dụ: APA, MLA).
 6. Ngôn ngữ và viết lách: Đánh giá cách sử dụng ngôn ngữ và viếtlách trong bài tiểu luận. Kiểm tra ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu. Đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, logic và chuyên nghiệp để truyền đạt ý kiến và ý tưởng một cách hiệu quả.
 7. Tính đầy đủ và sáng tạo: Đánh giá mức độ đầy đủ và sáng tạo của bài tiểu luận. Kiểm tra xem bài tiểu luận có khám phá các khía cạnh mới, đưa ra nhận định độc đáo hay mang tính đột phá trong việc sử dụng thống kê và phân tích dữ liệu.
 8. Phân tích và đánh giá: Đánh giá khả năng phân tích và đánh giá các khía cạnh của bài tiểu luận. Kiểm tra việc nhận diện và đánh giá các yếu điểm, hạn chế, hướng phát triển tiếp theo và ý nghĩa của nghiên cứu.
 9. Tính công bằng và đáng tin cậy: Đánh giá tính công bằng và đáng tin cậy của bài tiểu luận. Kiểm tra việc sử dụng số liệu và tài liệu đáng tin cậy, và đảm bảo việc trình bày thông tin và kết quả một cách trung thực và khách quan.

Lưu ý rằng tiêu chí chấm bài tiểu luận có thể khác nhau tùy theo nguyên tắc và tiêu chuẩn của từng trường đại học hoặc giảng viên. Hãy luôn tham khảo yêu cầu và hướng dẫn cụ thể từ phía giảng viên và trường đại học của bạn để đảm bảo rằng bạn đáp ứng đầy đủ tiêu chí chấm bài.

Bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm 👉👉👉 Các Loại Kiểm Soát Nội Bộ Hệ Thống Thông Tin Kế Toán

5. Các Lỗi Khi Viết Tiểu Luận Môn Thống Kê

Khi viết Tiểu Luận Môn Thống Kê có một số lỗi phổ biến mà bạn nên tránh để đảm bảo bài tiểu luận của bạn đạt được chất lượng cao. Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi viết tiểu luận môn thống kê:

 1. Sai sử dụng thuật ngữ thống kê: Đảm bảo rằng bạn sử dụng các thuật ngữ thống kê một cách chính xác và theo đúng ngữ cảnh. Tránh việc sử dụng sai thuật ngữ hoặc lẫn lộn các khái niệm cơ bản trong môn thống kê.
 2. Thiếu giải thích và diễn giải kết quả: Khi trình bày kết quả của phân tích thống kê, hãy đảm bảo rằng bạn giải thích ý nghĩa của kết quả và liên kết chúng với mục tiêu nghiên cứu ban đầu. Tránh việc chỉ liệt kê kết quả mà không cung cấp diễn giải rõ ràng.
 3. Mất tính logic trong phân tích dữ liệu: Khi trình bày phân tích dữ liệu, hãy đảm bảo rằng bạn tuân thủ một dòng logic rõ ràng. Tránh việc nhảy qua các bước phân tích một cách không liên kết hoặc trình bày các kết quả không theo thứ tự logic.
 4. Thiếu phương pháp thống kê phù hợp: Đảm bảo rằng bạn sử dụng phương pháp thống kê phù hợp để phân tích dữ liệu của mình. Tránh việc sử dụng phương pháp không thích hợp hoặc áp dụng sai quy trình thống kê.
 5. Sai sót trong tính toán và số liệu: Kiểm tra kỹ lưỡng tính toán và số liệu để đảm bảo tính chính xác. Tránh việc sai sót trong tính toán, nhập liệu sai hoặc sử dụng số liệu không đúng.
 6. Lỗi ngữ pháp và chính tả: Kiểm tra lại bài tiểu luận để tìm và sửa các lỗi ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu. Chú ý đặc biệt đến việc sử dụng dấu câu, chính tả đúng các thuật ngữ thống kê và các thuật ngữ liên quan.
 7. Thiếu tham khảo và trích dẫn: Đảm bảo rằng bạn trích dẫn đầy đủ các nguồn tài liệu mà bạn đã sử dụng trong tiểu luận. Thiếu tham khảo và trích dẫn có thể dẫn đến việc coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và mất đi tính khoa học và đáng tin cậy của tiểu luận.
 8. Thiếu cấu trúc và tổ chức: Hãy đảm bảo rằng bài tiểu luận có cấu trúc và tổ chức rõ ràng. Mỗi phần của bài tiểu luận, bao gồm giới thiệu, phần lý thuyết, phân tích dữ liệu và kết luận, nên được trình bày một cách logic và mạch lạc. Tránh việc viết lung tung hoặc mất đi sự liên kết giữa các phần.
 9. Thiếu sáng tạo và phân tích: Một tiểu luận thống kê nên có tính sáng tạo và khám phá. Hãy tránh việc chỉ tập trung vào việc thực hiện các phương pháp thống kê cơ bản mà không đi sâu vào việc phân tích, so sánh và đưa ra nhận định mới.
 10. Thiếu kiểm tra và hiệu chỉnh: Sau khi hoàn thành việc viết, hãy kiểm tra và hiệu chỉnh bài tiểu luận. Xem xét lại các lỗi ngữ pháp, chính tả, cấu trúc câu và kiểm tra tính logic và sự mạch lạc của bài tiểu luận. Đảm bảo rằng các phần của bài tiểu luận được liên kết một cách hợp lý và thông suốt.

Để tránh các lỗi khi viết tiểu luận môn thống kê, quan trọng nhất là bạn nên dành thời gian đọc lại và chỉnh sửa bài tiểu luận của mình. Cũng hãy nhớ luôn tham khảo các nguồn tài liệu chính xác và trích dẫn đúng cách để đảm bảo tính khoa học và đáng tin cậy của bài tiểu luận.

Top 100 Đề Tài Tiểu Luận Môn Thống Kê
Top 100 Đề Tài Tiểu Luận Môn Thống Kê

6. Top 100 Đề Tài Tiểu Luận Môn Thống Kê

Dưới đây là một số đề tài Tiểu Luận Môn Thống Kê mà bạn có thể tham khảo:

 1. Phân tích tương quan giữa thu nhập và hạnh phúc của người dân.
 2. Sự tương quan giữa lượng tiền chi tiêu hàng tháng và độ hài lòng về cuộc sống.
 3. Phân tích mô tả về biến đổi nhiệt độ trong một khu vực xác định.
 4. Phân tích tương quan giữa lượng mưa và mức độ lũ lụt trong một vùng.
 5. So sánh giữa hiệu quả của hai phương pháp giảm cân khác nhau.
 6. Phân tích tương quan giữa điểm thi và thời gian học tập.
 7. Sự phân bố của chỉ số hạnh phúc trong các quốc gia khác nhau.
 8. Đánh giá tác động của chất lượng giáo dục đến thu nhập của người dân.
 9. Phân tích sự ảnh hưởng của quảng cáo đến doanh số bán hàng.
 10. So sánh sự khác biệt giữa nam và nữ về chiều cao.
 11. Phân tích tác động của chất lượng sản phẩm đến sự hài lòng của khách hàng.
 12. Sự phân bố của chỉ số BMI trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 13. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian xem TV và chỉ số cân nặng.
 14. So sánh sự ảnh hưởng của hai loại phương pháp học tập đối với hiệu suất học tập.
 15. Phân tích sự tương quan giữa lượng thời gian ngủ và cường độ làm việc.
 16. Sự phân bố của điểm thi trong một lớp học.
 17. Phân tích tác động của chất lượng dịch vụ khách hàng đến sự trung thành của khách hàng.
 18. So sánh hiệu quả của hai loại phương pháp điều trị y tế.
 19. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian sử dụng điện thoại di động và mức độ tập trung trong công việc.
 20. Đề Tài Tiểu Luận Môn Thống Kê Sự phân bố của lượng khách hàng theo độ tuổi và giới tính.
 21. Phân tích sự tương quan giữa lượng tiền tiêu thụ thẻ tín dụng và mức độ nợ cá nhân.
 22. So sánh hiệu quả của hai phương pháp giảm căng thẳng.
 23. Sự phân bố của chỉ số tỷ lệ thất nghiệp trong các quốc gia khác nhau.
 24. Đánh giá tác động của thuốc lá đến sức khỏe của người dân.
 25. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian dành cho hoạt động thể dục và chỉ số sức khỏe.
 26. So sánh sự ảnh hưởng của hai loại chế độ ăn đối với cân nặng.
 27. Phân tích sự tương quan giữa chỉ số giá cổ phiếu và chỉ số lợi tức.
 28. Sự phân bố của chỉ số IQ trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 29. Phân tích tác động của chất lượng môi trường đến sức khỏe của người dân.
 30. So sánh hiệu quả của hai phương pháp trị liệu trong điều trị bệnh.
 31. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian sử dụng mạng xã hội và mức độ cô đơn.
 32. Sự phân bố của chỉ số cholesterol trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 33. Phân tích tác động của quảng cáo trực tuyến đến lưu lượng truy cập trang web.
 34. So sánh sự khác biệt giữa các phương pháp đo lường trong nghiên cứu khoa học.
 35. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian sử dụng điện thoại di động và mức độ khó ngủ.
 36. Sự phân bố của chỉ số huyết áp trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 37. Phân tích tác động của việc tham gia các hoạt động xã hội đến trạng thái tâm lý.
 38. So sánh hiệu quả của hai phương pháp giảm đau trong quá trình chăm sóc y tế.
 39. Phân tích tương quan giữa lượng tiền chi tiêu cho giáo dục và thu nhập sau này.
 40. Tiểu Luận Về Môn Thống Kê Sự phân bố của chỉ số độ hạnh phúc trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 41. Đánh giá tác động của việc áp dụng các biện pháp an toàn giao thông đến số lượng tai nạn đường bộ.
 42. Phân tích tương quan giữa chỉ số tiêu thụ năng lượng và chỉ số cân nặng.
 43. So sánh hiệu quả của hai phương pháp giảm tiếng ồn trong một khu vực đô thị.
 44. Phân tích sự tương quan giữa lượng thời gian làm việc và mức độ stress công việc.
 45. Sự phân bố của chỉ số hạnh phúc trong các nhóm tuổi khác nhau.
 46. Phân tích tác động của chất lượng sản phẩm đến sự trung thành của khách hàng.
 47. So sánh sự khác biệt giữa nam và nữ về tuổi thọ.
 48. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian sử dụng thiết bị di động và mức độ tập trung.
 49. Sự phân bố của chỉ số cân nặng trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 50. Đánh giá tác động của chất lượng môi trường đến sức khỏe của cộng đồng.
 51. Phân tích sự tương quan giữa lượng thời gian xem TV và chỉ số hạnh phúc.
 52. So sánh hiệu quả của hai phương pháp trị liệu trong điều trị bệnh tâm thần.
 53. Phân tích tương quan giữa lượng tiền chi tiêu và mức độ hài lòng về cuộc sống.
 54. Sự phân bố của chỉ số IQ trong các nhóm tuổi khác nhau.
 55. Phân tích tác động của chất lượng dịch vụ khách hàng đến sự trung thành của khách hàng.
 56. So sánh sự khác biệt giữa các phương pháp đo lường trong nghiên cứu khoa học xã hội.
 57. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian sử dụng mạng xã hội và mức độ cô đơn.
 58. Sự phân bố của chỉ số cholesterol trong một nhóm người tham gia nghiên cứu y tế.
 59. Phân tích tác động của quảng cáo trực tuyến đến lưu lượng truy cập trang web.
 60. Đề Tài Tiểu Luận Về Thống Kê So sánh hiệu quả của hai phương pháp giảm căng thẳng trong công việc.
 61. Phân tích tương quan giữa lượng tiền tiêu thụ thẻ tín dụng và mức độ nợ cá nhân.
 62. So sánh hiệu quả của hai phương pháp giảm căng thẳng trong công việc.
 63. Sự phân bố của chỉ số tỷ lệ thất nghiệp trong các quốc gia khác nhau.
 64. Đánh giá tác động của thuốc lá đến sức khỏe của người dân.
 65. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian dành cho hoạt động thể dục và chỉ số sức khỏe.
 66. So sánh sự ảnh hưởng của hai loại chế độ ăn đối với cân nặng.
 67. Phân tích sự tương quan giữa chỉ số giá cổ phiếu và chỉ số lợi tức.
 68. Sự phân bố của chỉ số IQ trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 69. Phân tích tác động của chất lượng môi trường đến sức khỏe của người dân.
 70. So sánh hiệu quả của hai phương pháp điều trị y tế.
 71. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian sử dụng điện thoại di động và mức độ khó ngủ.
 72. Sự phân bố của chỉ số huyết áp trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 73. Phân tích tác động của việc tham gia các hoạt động xã hội đến trạng thái tâm lý.
 74. So sánh hiệu quả của hai phương pháp giảm đau trong quá trình chăm sóc y tế.
 75. Phân tích tương quan giữa lượng tiền chi tiêu cho giáo dục và thu nhập sau này.
 76. Sự phân bố của chỉ số độ hạnh phúc trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 77. Đánh giá tác động của việc áp dụng các biện pháp an toàn giao thông đến số lượng tai nạn đường bộ.
 78. Phân tích tương quan giữa chỉ số tiêu thụ năng lượng và chỉ số cân nặng.
 79. So sánh hiệu quả của hai phương pháp giảm tiếng ồn trong một khu vực đô thị.
 80. Phân tích sự tương quan giữa lượng thời gian làm việc và mức độ stress công việc.
 81. Tiểu Luận Về Thống Kê Sự phân bố của chỉ số hạnh phúc trong các nhóm tuổi khác nhau.
 82. Phân tích tác động của chất lượng sản phẩm đến sự trung thành của khách hàng.
 83. So sánh sự khác biệt giữa nam và nữ về tuổi thọ.
 84. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian sử dụng thiết bị di động và mức độ tập trung.
 85. Sự phân bố của chỉ số cân nặng trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 86. Đánh giá tác động của chất lượng môi trường đến sức khỏe của cộng đồng.
 87. Phân tích sự tương quan giữa lượng thời gian xem TV và chỉ số hạnh phúc.
 88. So sánh hiệu quả của hai phương pháp trị liệu trong điều trị bệnh tâm thần.
 89. Phân tích tương quan giữa lượng tiền chi tiêu và mức độ hài lòng về cuộc sống.
 90. Sự phân bố của chỉ số IQ trong các nhóm tuổi khác nhau.
 91. Phân tích tác động của chất lượng dịch vụ khách hàng đến sự trung thành của khách hàng.
 92. So sánh sự khác biệt giữa các phương pháp đo lường trong nghiên cứu khoa học xã hội.
 93. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian sử dụng mạng xã hội và mức độ cô đơn.
 94. Sự phân bố của chỉ số cholesterol trong một nhóm người tham gia nghiên cứu y tế.
 95. Phân tích tác động của quảng cáo trực tuyến đến lưu lượng truy cập trang web.
 96. So sánh hiệu quả của hai phương pháp giảm căng thẳng trong công việc.
 97. Phân tích tương quan giữa lượng tiền tiêu thụ và mức độ hạnh phúc cá nhân.
 98. Sự phân bố của chỉ số BMI trong một nhóm người tham gia nghiên cứu.
 99. Đánh giá tác động của việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường đến chất lượng không khí.
 100. Phân tích tương quan giữa lượng thời gian sử dụng thiết bị công nghệ và mức độ căng thẳng.

7. Tải Free Bài Mẫu Tiểu Luận Môn Thống Kê

Bài mẫu 1: Tiểu luận học phần Nguyên lý thống kê kinh tế

Download miễn phí

Bài mẫu 2: Tiểu luận Nguyên lý Thống kê kinh tế với SPSS

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Tiểu luận Lý Thuyết Thống Kê “KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC KỸ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN Ở ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Download miễn phí

Trên đây là danh sách 100 đề tài Tiểu Luận Môn Thống Kê Các đề tài này đều mang tính chất đa dạng và liên quan đến các lĩnh vực khác nhau trong thống kê. Tùy thuộc vào quan tâm và lĩnh vực nghiên cứu của bạn, bạn có thể lựa chọn một trong những đề tài này để tiến hành nghiên cứu và viết tiểu luận. Lưu ý rằng việc chọn đề tài phù hợp và sắp xếp thời gian và tài nguyên một cách hợp lý là rất quan trọng trong quá trình thực hiện một tiểu luận thống kê thành công. Nếu thấy bài viết này hữu ích hãy chia sẻ giùm Luận Văn Trust nhé, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết này.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x