Download Trọn Bộ Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp [HAY]

Kho Đề Tài Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp là một bài viết ngắn, học thuật và phân tích về các vấn đề liên quan đến tài chính trong một doanh nghiệp. Nhiệm vụ chính của tiểu luận này là nghiên cứu, phân tích và đưa ra các ý kiến, giải pháp hoặc đề xuất liên quan đến quản lý tài chính trong một doanh nghiệp cụ thể.

Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp thường được yêu cầu trong khóa học tài chính, quản lý kinh doanh hoặc chuyên ngành liên quan. Nó cung cấp cho sinh viên cơ hội để nghiên cứu sâu về các vấn đề tài chính thực tế và áp dụng các kiến thức và công cụ tài chính vào việc phân tích và giải quyết các vấn đề kinh doanh.

Hiện nay Luận Văn Trust còn có dịch vụ hỗ trợ viết tiểu luận trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm tiểu luận có thể liên hệ với dịch vụ chuyên làm tiểu luận của Luận Văn Trust nhé. Kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Một Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp thường bao gồm các thành phần sau:

 1. Tổng quan về doanh nghiệp: Mô tả về doanh nghiệp mà tiểu luận tập trung nghiên cứu, bao gồm ngành công nghiệp, lĩnh vực hoạt động, kích thước và cấu trúc tổ chức.
 2. Tài chính doanh nghiệp: Phân tích tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính, tỷ lệ tài chính, hiệu suất tài chính và cơ cấu vốn.
 3. Phân tích SWOT: Đánh giá các yếu tố mạnh, yếu, cơ hội và đe dọa của doanh nghiệp, từ đó xác định các vấn đề và thách thức tài chính mà doanh nghiệp đang phải đối mặt.
 4. Chiến lược tài chính: Đề xuất các giải pháp và chiến lược tài chính nhằm cải thiện hiệu suất tài chính và quản lý rủi ro trong doanh nghiệp. Bao gồm các phương pháp vốn hóa, quản lý vốn, quản lý rủi ro tài chính và lựa chọn nguồn vốn.
 5. Đánh giá hiệu quả: Đo lường hiệu quả của các giải pháp tài chính đề xuất và đưa ra nhận định về tiềm năng tăng trưởng và sự bền vữ
 6. Khuyến nghị: Dựa trên phân tích và đánh giá, tiểu luận có thể đưa ra các khuyến nghị cụ thể về việc cải thiện quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Đây có thể là các biện pháp tăng cường quản lý dòng tiền, tối ưu hóa cấu trúc vốn, tăng cường kiểm soát rủi ro, hay đề xuất các chiến lược tài chính mới.
 7. Tóm tắt và kết luận: Tổng kết các ý chính và kết quả của tiểu luận, đưa ra nhận định cuối cùng và tóm lược lại các giải pháp và khuyến nghị đã được đề xuất.

Trong Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp sinh viên cần sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy như báo cáo tài chính, nghiên cứu trước đây, sách giáo trình, bài báo và các tài liệu tài chính khác để nghiên cứu và xây dựng luận điểm của mình.

Đồng thời, sinh viên cũng cần áp dụng các phương pháp phân tích tài chính và các công cụ quản lý tài chính để đưa ra nhận định chính xác và chi tiết về tình hình tài chính và các vấn đề tài chính trong doanh nghiệp.

Tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp giúp sinh viên phát triển kỹ năng nghiên cứu, phân tích và đưa ra quyết định trong lĩnh vực tài chính. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng kiến thức tài chính vào thực tế doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp tài chính hợp lý để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp
Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

1. Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

Viết Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp có thể đòi hỏi một số kỹ năng và kinh nghiệm. Dưới đây là một số gợi ý và kinh nghiệm hữu ích để viết tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp:

 1. Nắm vững kiến thức tài chính: Để viết một tiểu luận tài chính doanh nghiệp chất lượng, bạn cần có kiến thức nền tảng về tài chính doanh nghiệp. Điều này bao gồm hiểu biết về báo cáo tài chính, phân tích tài chính, quản lý vốn, rủi ro tài chính và các khái niệm tài chính quan trọng khác. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu và nắm vững các khái niệm cơ bản trước khi bắt đầu viết.
 2. Nghiên cứu kỹ lưỡng: Một tiểu luận tốt cần dựa trên nghiên cứu đáng tin cậy và thông tin chính xác. Tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin phù hợp như sách, báo cáo tài chính, nghiên cứu trước đây và các bài báo tài chính uy tín. Đảm bảo rằng bạn sử dụng các nguồn tài liệu phù hợp và trích dẫn chúng một cách đúng quy định để tránh vi phạm bản quyền và xây dựng tiểu luận có tính khoa học cao.
 3. Xác định phạm vi và mục tiêu: Đặt ra phạm vi cụ thể cho tiểu luận của bạn và xác định mục tiêu mà bạn muốn đạt được. Điều này giúp bạn tập trung vào việc tìm hiểu và viết về các khía cạnh quan trọng nhất của tài chính doanh nghiệp mà bạn muốn khám phá.
 4. Cấu trúc bài viết logic: Xây dựng cấu trúc bài viết cho tiểu luận của bạn để truyền tải ý kiến một cách rõ ràng và có tổ chức. Bạn có thể sử dụng một cấu trúc thông thường như: giới thiệu, phân tích tài chính, phân tích SWOT, chiến lược tài chính, đánh giá hiệu quả, khuyến nghị, và tóm tắt và kết luận
 5. Phân tích và đánh giá: Trong phần phân tích tài chính, sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích tài chính để đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp. Bao gồm việc phân tích báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số tài chính, nhìn nhận hiệu suất tài chính và cơ cấu vốn. Sử dụng dữ liệu và con số cụ thể để hỗ trợ nhận định của bạn.
 6. Đề xuất chiến lược tài chính: Dựa trên phân tích và đánh giá, đề xuất các giải pháp và chiến lược tài chính nhằm cải thiện hiệu suất tài chính và quản lý rủi ro trong doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm các phương pháp vốn hóa, quản lý vốn lưu động, quản lý rủi ro tài chính, đánh giá và lựa chọn nguồn vốn.
 7. Đánh giá hiệu quả: Đo lường hiệu quả của các giải pháp tài chính đề xuất và đưa ra nhận định về tiềm năng tăng trưởng và sự bền vững của doanh nghiệp. Sử dụng các phương pháp định giá tài sản, phân tích điểm cân bằng rủi ro và mô phỏng tài chính để đánh giá hiệu quả kinh doanh và tài chính dự kiến.
 8. Khuyến nghị và giải pháp: Dựa trên kết quả phân tích và đánh giá, đưa ra các khuyến nghị cụ thể và giải pháp để cải thiện tài chính doanh nghiệp. Lập luận logic và cung cấp bằng chứng và lập luận rõ ràng để ủng hộ các khuyến nghị của bạn.
 9. Tóm tắt và kết luận: Tóm tắt lại các điểm chính và kết quả quan trọng trong tiểu luận. Đưa ra một bài học hay nhận định cuối cùng và rút ra kết luận về các vấn đề tài chính doanh nghiệp và ý nghĩa của nghiên cứu của bạn.
 10. Kiểm tra và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành viết tiểu luận, hãy kiểm tra lại các phần viết của bạn để đảm bảo tính logic, đúng đắn và trình bày một cách rõ ràng. Chỉnh sửa các lỗi ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu nếu cần thiết. Đọc lại tiểu luận và đảm bảo rằng các ý kiến và luận điểm của bạn được trình bày một cách mạch lạc và thuyết phục.
 11. Tham khảo các tiểu luận mẫu: Để có một cái nhìn tổng quan về cách viết tiểu luận tài chính doanh nghiệp, bạn có thể tìm kiếm các tiểu luận mẫu trên cùng chủ đề hoặc các tài liệu tham khảo. Điều này giúp bạn hiểu cách tổ chức bài viết, triển khai các ý chính và áp dụng các phương pháp phân tích tài chính.
 12. Đặt câu hỏi và tư duy phản biện: Trong quá trình viết tiểu luận, hãy luôn đặt câu hỏi và áp dụng tư duy phản biện. Điều này giúp bạn xem xét các ý kiến, luận điểm và giải pháp từ nhiều góc độ khác nhau và đảm bảo tính logic và sự thuyết phục của tiểu luận.
 13. Thời gian quản lý: Quản lý thời gian là một yếu tố quan trọng trong việc viết tiểu luận. Lập kế hoạch và phân chia thời gian để nghiên cứu, thu thập dữ liệu, viết và chỉnh sửa tiểu luận một cách hợp lý. Đặt mục tiêu và tuân thủ kế hoạch của bạn để đảm bảo hoàn thành tiểu luận đúng thời hạn.
 14. Tư duy sáng tạo và đóng góp cá nhân: Hãy thể hiện tư duy sáng tạo và đóng góp cá nhân của bạn trong tiểu luận. Đưa ra quan điểm riêng, ý tưởng mới và giải pháp độc đáo để làm cho tiểu luận của bạn trở nên nổi bật và ghi điểm.
 15. Chăm chỉ sửa đổi và cải tiến: Không ngừng sửa đổi và cải tiến tiểu luận của bạn cho đến khi bạn cảm thấy hài lòng với kết quả cuối cùng. Chú ý đến phản hồi từ giáo viên hoặc người hướng dẫn và sử dụng nó để cải thiện nội dung và phong cách viết của bạn.

Bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm 👉👉👉 Mẹo Làm Tốt Tiểu Luận Môn Đầu Tư Tài Chính Từ Sinh Viên Giỏi

2. Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

Cấu trúc bài tiểu luận môn tài chính doanh nghiệp có thể tuân theo các phần chính sau đây:

1. Tiêu đề: Đặt một tiêu đề ngắn gọn và mô tả chính xác nội dung của tiểu luận.

2. Giới thiệu:

  • Giới thiệu về đề tài: Giới thiệu về tài chính doanh nghiệp và tầm quan trọng của chủ đề.
  • Mục tiêu của tiểu luận: Nêu rõ mục tiêu nghiên cứu và những gì bạn muốn đạt được thông qua tiểu luận.

3. Khái quát về tài chính doanh nghiệp:

  • Định nghĩa tài chính doanh nghiệp: Giải thích ý nghĩa và phạm vi của tài chính doanh nghiệp.
  • Vai trò của tài chính doanh nghiệp: Trình bày vai trò quản lý tài chính trong việc đảm bảo sự thành công và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

4. Phân tích tài chính:

  • Phân tích báo cáo tài chính: Đánh giá và phân tích các báo cáo tài chính để hiểu rõ hơn về hiệu suất tài chính và cấu trúc tài sản của doanh nghiệp.
  • Đánh giá chỉ số tài chính: Phân tích các chỉ số tài chính quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính và hiệu suất của doanh nghiệp.
  • Phân tích SWOT tài chính: Đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa liên quan đến tài chính doanh nghiệp.

5. Chiến lược tài chính:

  • Cấu trúc vốn: Đề xuất các chiến lược quản lý vốn để tối ưu hóa cấu trúc vốn của doanh nghiệp.
  • Quản lý dòng tiền: Đề xuất biện pháp để tăng cường quản lý dòng tiền, đảm bảo tính thanh khoản và ổn định tài chính.
  • Quản lý rủi ro tài chính: Đề xuất các biện pháp để xác định, đo lường và quản lý rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.

6. Đánh giá hiệu quả:

  • Đo lường hiệu quả tài chính: Sử dụng các phương pháp định giá tàisản, đánh giá hiệu quả đầu tư và tính toán các chỉ số hiệu suất tài chính để đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Đánh giá hiệu quả tài chính dự kiến: Dựa trên các kết quả phân tích và dự báo, đưa ra đánh giá về hiệu quả tài chính dự kiến của doanh nghiệp và khả năng đạt được mục tiêu tài chính.

7. Khuyến nghị và kết luận:

  • Khuyến nghị: Đưa ra các khuyến nghị cụ thể và giải pháp để cải thiện tài chính doanh nghiệp, dựa trên các phân tích và đánh giá đã thực hiện.
  • Tóm tắt kết quả: Tổng kết lại những điểm quan trọng và kết quả chính đã được đạt được thông qua tiểu luận.
  • Kết luận: Tóm tắt các kết quả chính và nhấn mạnh lại ý nghĩa của nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp.

8. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong tiểu luận, theo đúng quy định của phong cách trích dẫn mà bạn đang sử dụng.

Lưu ý rằng cấu trúc trên chỉ mang tính chất chung và có thể được điều chỉnh dựa trên yêu cầu cụ thể của môn học hoặc hướng dẫn của giáo viên. Hãy luôn tuân thủ hướng dẫn và yêu cầu cụ thể của bài tiểu luận để đảm bảo rằng bạn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của môn học.

Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp
Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

3. Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

Để làm Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp bạn có thể sử dụng các nguồn tài liệu và số liệu sau đây:

 1. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp: Sử dụng báo cáo tài chính như báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo tài sản tài chính để hiểu về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 2. Các sách và tài liệu tham khảo về tài chính doanh nghiệp: Tìm kiếm các sách về tài chính doanh nghiệp để hiểu về các khái niệm, phương pháp và công cụ trong lĩnh vực này. Một số cuốn sách có thể hữu ích bao gồm “Principles of Corporate Finance” của Richard Brealey và Stewart Myers, “Financial Management: Theory and Practice” của Eugene F. Brigham và Michael C. Ehrhardt.
 3. Nghiên cứu và bài báo khoa học: Tìm kiếm các nghiên cứu và bài báo khoa học liên quan đến tài chính doanh nghiệp. Các công trình nghiên cứu từ các tạp chí chuyên ngành như Journal of Finance, Journal of Financial Economics và Journal of Corporate Finance có thể cung cấp thông tin và kết quả nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực này.
 4. Các báo cáo và tài liệu từ tổ chức tài chính: Các tổ chức tài chính như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các tổ chức tài chính quốc gia cung cấp báo cáo và tài liệu về tài chính doanh nghiệp, quản lý rủi ro tài chính và chính sách tài chính.
 5. Các nguồn dữ liệu thống kê: Sử dụng các nguồn dữ liệu thống kê như World Bank, International Monetary Fund (IMF), và các cơ quan thống kê quốc gia để thu thập dữ liệu về chỉ số kinh tế, dữ liệu tài chính và số liệu ngành nghề.
 6. Phần mềm và công cụ phân tích tài chính: Sử dụng các phần mềm và công cụ phân tích tài chính như Excel, Stata, hoặc MATLAB để thực hiện các phân tích tài chính và tính toán các chỉ số tài chính.
 7. Các nguồn dữ liệu công cộng trực tuyến: Tìm kiếm các nguồn dữ liệu công cộng trực tuyến như trang web củaYahoo Finance, Google Finance, Bloomberg, Financial Times để thu thập thông tin về các chỉ số tài chính, giá cổ phiếu, tỷ giá, và tin tức kinh tế.
 8. Các báo cáo và tài liệu từ các cơ quan quản lý: Tìm kiếm các báo cáo và tài liệu từ các cơ quan quản lý tài chính như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán (SEC), Sở Giao dịch Chứng khoán (Stock Exchange), hoặc Sở Tài chính địa phương để hiểu về quy định và chính sách tài chính doanh nghiệp.
 9. Các tài liệu hướng dẫn và bài giảng từ khóa học tài chính doanh nghiệp: Nếu bạn đang tham gia khóa học tài chính doanh nghiệp, sử dụng tài liệu hướng dẫn và bài giảng từ giảng viên để hiểu rõ hơn về các khái niệm và phương pháp tài chính doanh nghiệp.

Khi sử dụng các tài liệu và số liệu trên, hãy đảm bảo rằng bạn trích dẫn và tham khảo nguồn gốc một cách đúng đắn, tuân thủ các quy tắc về trích dẫn và trích dẫn được yêu cầu trong tiểu luận của bạn. Hãy luôn kiểm tra tính đáng tin cậy và hạn chế của các nguồn thông tin để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của tiểu luận của bạn.

Bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm 👉👉👉 Cơ Sở Lý Luận Và Phương Pháp Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

4. Tiêu Chí Chấm Bài Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

Tiêu chí chấm bài Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của trường và giảng viên. Tuy nhiên, dưới đây là một số tiêu chí phổ biến có thể được sử dụng để đánh giá và chấm điểm tiểu luận:

 1. Sự hiểu biết về lý thuyết tài chính: Đánh giá khả năng hiểu và áp dụng các khái niệm, nguyên tắc và lý thuyết tài chính trong bài tiểu luận.
 2. Phân tích và sự logic: Đánh giá khả năng phân tích và logic trong việc áp dụng các phương pháp và công cụ tài chính để giải quyết vấn đề tài chính doanh nghiệp.
 3. Sử dụng số liệu và tài liệu: Đánh giá khả năng sử dụng và tìm hiểu các số liệu và tài liệu thích hợp để hỗ trợ quan điểm và luận điểm trong tiểu luận.
 4. Khả năng tư duy phản biện: Đánh giá khả năng phân tích, so sánh, đánh giá các quan điểm và luận điểm khác nhau, cung cấp lập luận logic và phản biện hợp lý.
 5. Cấu trúc và tổ chức: Đánh giá khả năng tổ chức, sắp xếp và trình bày ý kiến, thông tin và luận điểm một cách rõ ràng và có cấu trúc logic.
 6. Khả năng nghiên cứu: Đánh giá khả năng sử dụng và trích dẫn các nguồn tài liệu tham khảo chính xác và liên quan để hỗ trợ và bổ sung cho luận điểm.
 7. Sáng tạo và đóng góp: Đánh giá khả năng đưa ra ý tưởng mới, phân tích sâu hơn và đóng góp cá nhân trong việc giải quyết vấn đề tài chính doanh nghiệp.
 8. Ngôn ngữ và viết lách: Đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ chính xác, mạch lạc và truyền đạt ý kiến một cách rõ ràng và dễ hiểu.

Tuy nhiên, để biết chính xác tiêu chí chấm bài tiểu luận môn Tài chính Doanh nghiệp, bạn nên tham khảo hướng dẫn của trường và giảng viên giảng dạy môn h

Kho Đề Tài Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp
Kho Đề Tài Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

5. Kho Đề Tài Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

Dưới đây là danh sách 99 đề tài Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp mà bạn có thể tham khảo:

 1. Phân tích cơ cấu vốn của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính.
 2. Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính.
 3. Ước lượng giá trị công ty thông qua phương pháp định giá DCF.
 4. Tác động của cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp.
 5. Đánh giá hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp.
 6. Tác động của rủi ro tài chính lên giá trị doanh nghiệp.
 7. Quản lý rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.
 8. Đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp thông qua các chỉ số.
 9. Tính toán và đánh giá vòng quay vốn trong doanh nghiệp.
 10. Ước lượng giá trị doanh nghiệp thông qua phương pháp định giá so sánh.
 11. Đánh giá tài chính dự án đầu tư mới của doanh nghiệp.
 12. Quản lý nguồn vốn trong doanh nghiệp.
 13. Ảnh hưởng của biến động lãi suất lên tài chính doanh nghiệp.
 14. Phân tích dòng tiền trong doanh nghiệp và tác động lên giá trị doanh nghiệp.
 15. Đánh giá tài chính công ty mẹ và công ty con.
 16. Tính toán và đánh giá giá trị sổ sách của doanh nghiệp.
 17. Quản lý lưu chuyển tiền tệ trong doanh nghiệp.
 18. Đánh giá tài chính của doanh nghiệp gia đình.
 19. Đề Tài Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp Tính toán và đánh giá giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.
 20. Tác động của thay đổi thuế lợi nhuận lên tài chính doanh nghiệp.
 21. Quản lý rủi ro ngoại hối trong doanh nghiệp.
 22. Đánh giá tài chính của doanh nghiệp đa quốc gia.
 23. Tính toán và đánh giá chi phí vốn trong doanh nghiệp.
 24. Ảnh hưởng của biến động tỷ giá hối đoái lên tài chính doanh nghiệp.
 25. Quản lý rủi ro lãi suất trong doanh nghiệp.
 26. Đánh giá tài chính trong ngành công nghiệp đặc biệt.
 27. Tác động của biến động giá hàng hóa lên tài chính doanh nghiệp.
 28. Quản lý rủi ro thông qua hợp đồng tương lai và tùy chọn.
 29. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp khởi nghiệp.
 30. Phân tích cấu trúc vốn đầu tư trong doanh nghiệp công nghệ cao.
 31. Tính toán và đánh giá giá trị sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.
 32. Quản lý rủi ro với các sản phẩm tài chính phái sinh.
 33. Đánh giá tài chính trong các doanh nghiệp dịch vụ tài chính.
 34. Tác động của biến động giá dầu và năng lượng lên tài chính doanh nghiệp.
 35. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp bất động sản.
 36. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp thương mại điện tử.
 37. Tính toán và đánh giá giá trị sở hữu cổ phần của doanh nghiệp.
 38. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp sản xuất.
 39. Đánh giá tài chính trong ngành công nghiệp vận chuyển và logistics.
 40. Tác động của biến động giá trị tiền tệ lên tài chính doanh nghiệp.
 41. Tiểu Luận Tài Chính Doanh Nghiệp Quản lý rủi ro mua hàng hóa và dịch vụ.
 42. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp du lịch và khách sạn.
 43. Tính toán và đánh giá giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
 44. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp hóa chất và dược phẩm.
 45. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 46. Tác động của biến động giá nhân công lên tài chính doanh nghiệp.
 47. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 48. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp năng lượng tái tạo.
 49. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp công nghệ thông tin.
 50. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp ngân hàng và dịch vụ tài chính.
 51. Tác động của biến động giá trị cổ phiếu lên tài chính doanh nghiệp.
 52. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp giải trí và truyền thông.
 53. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp vật liệu xây dựng và xây dựng.
 54. Tính toán và đánh giá giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp.
 55. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp thương mại bán lẻ.
 56. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp sản xuất và gia công.
 57. Tác động của biến động giá trị đất và bất động sản lên tài chính doanh nghiệp.
 58. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp hàng hải và logistics biển.
 59. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp truyền thông số.
 60. Đề Tài Tiểu Luận Tài Chính Doanh Nghiệp Tính toán và đánh giá giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp.
 61. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp nông nghiệp và chế biến thực phẩm.
 62. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp vận tải và logistics.
 63. Tác động của biến động giá trị khoáng sản lên tài chính doanh nghiệp.
 64. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp dịch vụ tài chính không ngân hàng.
 65. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.
 66. Tính toán và đánh giá giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.
 67. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp công nghệ cao.
 68. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp xây dựng và hạ tầng.
 69. Tác động của biến động giá trị hàng tồn kho lên tài chính doanh nghiệp.
 70. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp tài chính bảo hiểm.
 71. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật.
 72. Tính toán và đánh giá giá trị công ty thông qua phương pháp định giá EV/EBITDA.
 73. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp công nghệ thông tin.
 74. Tác động của biến động giá trị hợp đồng tương lai lên tài chính doanh nghiệp.
 75. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp thương mại điện tử.
 76. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp dịch vụ công cộng.
 77. Tính toán và đánh giá giá trị công ty thông qua phương pháp định giá P/E.
 78. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp năng lượng tái tạo.
 79. Đề Tài Tiểu Luận Về Tài Chính Doanh Nghiệp Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp sản xuất và gia công.
 80. Tác động của biến động giá trị tài sản cố định lên tài chính doanh nghiệp.
 81. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
 82. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp bất động sản.
 83. Tính toán và đánh giá giá trị sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.
 84. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp ngân hàng và dịch vụ tài chính.
 85. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống.
 86. Tác động của biến động giá trị cổ phiếu lên tài chính doanh nghiệp.
 87. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp công nghệ thông tin.
 88. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp giải trí và truyền thông.
 89. Tính toán và đánh giá giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
 90. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp hàng hóa và logistics.
 91. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp dịch vụ tài chính không ngân hàng.
 92. Tác động của biến động giá trị đất và bất động sản lên tài chính doanh nghiệp.
 93. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp hàng tiêu dùng.
 94. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp xây dựng và hạ tầng.
 95. Tính toán và đánh giá giá trị công ty thông qua phương pháp định giá EV/EBITDA.
 96. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp công nghệ cao.
 97. Tính toán và đánh giá giá trị công ty thông qua phương pháp định giá P/S.
 98. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp thương mại bán lẻ.
 99. Đánh giá tài chính trong doanh nghiệp nông nghiệp và chế biến thực phẩm.

6. Kho Bài Mẫu Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

Bài mẫu 1: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Công ty Rạng Đông

Download miễn phí

Bài mẫu 2: Tiểu luận môn Tài chính doanh nghiệp: Phân tích tài chính công ty CP Kinh Đô và công ty CP Bibica

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Tiểu luận: Phân tích việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp

Download miễn phí

Tiểu Luận Môn Tài Chính Doanh Nghiệp Hy vọng danh sách trên có thể giúp bạn tìm được đề tài phù hợp cho tiểu luận môn Tài chính Doanh nghiệp. Chúc bạn thành công trong quá trình nghiên cứu và viết tiểu luận. Nếu thấy bài viết này hữu ích hãy chia sẻ giùm Luận Văn Trust nhé, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết này.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x