Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean, Kinh Nghiệm Cho SV

Bài Mẫu Tiểu Luận Pháp Luật Cộng Đồng Asean

Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean là một dạng bài luận được yêu cầu trong các chương trình đào tạo, học tập về lĩnh vực Pháp luật tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Tiểu luận này tập trung nghiên cứu và phân tích các vấn đề liên quan đến Pháp luật cộng đồng ASEAN, bao gồm các nguyên tắc, quy định, hướng dẫn và thực tiễn liên quan đến việc hội nhập, phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa trong khu vực ASEAN.

Trong tiểu luận này, người viết cần phải hiểu rõ về các quy định và văn bản pháp luật cơ bản của ASEAN, đồng thời phải có khả năng phân tích và đánh giá những ảnh hưởng của các quy định này đến việc hội nhập kinh tế, chính trị và xã hội của các quốc gia trong khu vực. Ngoài ra, người viết cũng cần phải có khả năng tìm hiểu và đưa ra các ví dụ cụ thể để minh họa các vấn đề liên quan đến Pháp luật cộng đồng ASEAN.

Một số chủ đề Tiểu Luận Pháp Luật Cộng Đồng ASEAN có thể bao gồm:

 • Các nguyên tắc và quy định về thương mại tự do trong ASEAN
 • Đánh giá các hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài
 • Tác động của các quy định ASEAN đến đầu tư nước ngoài và cạnh tranh trên thị trường
 • Chính sách và quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong ASEAN
 • Quy định về đối tác xã hội và trách nhiệm doanh nghiệp trong ASEAN
 • Tác động của Pháp luật cộng đồng ASEAN đến quá trình hội nhập chính trị và xã hội trong khu vực.

Hiện nay Luận Văn Trust còn có dịch vụ hỗ trợ viết tiểu luận trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm tiểu luận có thể liên hệ với dịch vụ chuyên viết tiểu luận thuê của Luận Văn Trust nhé. Kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

1. Phương Pháp Làm Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean

Để làm một Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean có thể áp dụng các phương pháp sau đây:

 1. Thu thập tài liệu và nghiên cứu: Đầu tiên, cần tìm hiểu về chủ đề và tìm kiếm các tài liệu liên quan đến Pháp luật cộng đồng ASEAN. Các nguồn tài liệu có thể bao gồm sách, báo cáo, bài báo, văn bản pháp luật, tạp chí, trang web chính phủ, trang web tổ chức ASEAN và các nguồn tài liệu trực tuyến khác.
 2. Phân tích và tổng hợp: Sau khi thu thập đủ tài liệu, cần phân tích và tổng hợp các thông tin để hiểu rõ hơn về chủ đề và các quy định, nguyên tắc, thực tiễn liên quan đến Pháp luật cộng đồng ASEAN.
 3. Xây dựng kế hoạch và cấu trúc: Tiếp theo, cần xây dựng kế hoạch và cấu trúc cho tiểu luận, bao gồm các phần chính như giới thiệu, phần thân và kết luận. Phải đảm bảo rằng tiểu luận được sắp xếp một cách rõ ràng và logic.
 4. Viết bản nháp và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành kế hoạch và cấu trúc, cần viết bản nháp của tiểu luận và tiến hành chỉnh sửa, điều chỉnh các phần có thể không rõ ràng hoặc không chính xác.
 5. Tham khảo và trích dẫn: Khi viết tiểu luận, cần tham khảo và trích dẫn các tài liệu được sử dụng. Cần sử dụng phương pháp trích dẫn đúng để tránh vi phạm bản quyền.
 6. Kiểm tra ngữ pháp và chính tả: Cuối cùng, cần kiểm tra lại ngữ pháp và chính tả để đảm bảo tiểu luận không có lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp.

Tóm lại, để làm một tiểu luận môn Pháp luật cộng đồng ASEAN, cần tìm kiếm tài liệu, phân tích và tổng hợp thông tin, xây dựng kế hoạch và cấu trúc, viết bản nháp, tham khảo và trích dẫn, kiểm tra ngữ pháp và chính tả.

Phương Pháp Làm Tiểu Luận Pháp Luật Cộng Đồng Asean
Phương Pháp Làm Tiểu Luận Pháp Luật Cộng Đồng Asean

2. Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean

Dưới đây là một số kinh nghiệm viết tiểu luận môn Pháp luật cộng đồng ASEAN:

 1. Tìm kiếm và chọn lọc các nguồn tài liệu uy tín và chính xác, đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của thông tin.
 2. Đọc kỹ tài liệu và ghi chép lại các thông tin quan trọng, các ý chính, để từ đó tạo thành bản nháp với các phần tóm tắt và liên kết các ý chính.
 3. Xác định rõ ràng chủ đề và mục tiêu của tiểu luận, cấu trúc và kế hoạch tiểu luận.
 4. Viết bằng ngôn ngữ chính xác, khoa học và không lạm dụng ngôn từ.
 5. Tham khảo và trích dẫn tài liệu một cách chính xác, sử dụng phương pháp trích dẫn đúng và đảm bảo tính toàn vẹn của bản quyền.
 6. Sử dụng ví dụ và minh họa để giải thích rõ ràng hơn cho các khái niệm và quy định pháp luật.
 7. Tránh sử dụng ngôn từ quá trừu tượng hoặc phức tạp để tránh sự nhầm lẫn và khó hiểu.
 8. Luôn đưa ra nhận định và phán đoán của mình về chủ đề tiểu luận, đồng thời giải thích rõ ràng và đầy đủ về cơ sở và căn cứ của nhận định đó.
 9. Tập trung vào phần thân của tiểu luận, đó là phần trọng tâm và giúp đưa ra các luận điểm, bằng chứng và kết luận.
 10. Kiểm tra lại tiểu luận sau khi hoàn thành để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của thông tin, tránh những lỗi sai sót về ngữ pháp và chính tả.

Tóm lại, để viết tiểu luận môn Pháp luật cộng đồng ASEAN hiệu quả, cần tìm kiếm nguồn tài liệu đáng tin cậy, xác định rõ mục tiêu, cấu trúc tiểu luận, sử dụng ngôn ngữ khoa học và trích dẫn chính xác, đưa ra nhận định của mình và kiểm tra lại tiểu luận trước khi nộp.

Bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm 👉👉👉 Cách Làm Tiểu Luận Môn Quốc Phòng An Ninh Dễ Dàng Điểm Cao

3. Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean

Cấu trúc bài tiểu luận môn Pháp luật cộng đồng ASEAN có thể được tổ chức theo các phần sau:

1. Giới thiệu: Phần giới thiệu nên giới thiệu về chủ đề của tiểu luận, giải thích lý do vì sao chủ đề này quan trọng và đưa ra mục tiêu và phạm vi của tiểu luận.

2. Nội dung chính: Đây là phần trọng tâm của tiểu luận, trong đó tập trung giải thích các khái niệm, quy định và chính sách liên quan đến chủ đề của tiểu luận. Các phần cụ thể có thể bao gồm:

 • Các quy định và chính sách của ASEAN liên quan đến chủ đề của tiểu luận.
 • Vai trò và tầm quan trọng của ASEAN trong việc đẩy mạnh hợp tác và phát triển khu vực.
 • Những thách thức và cơ hội mà ASEAN đối mặt trong quá trình hội nhập và phát triển khu vực.
 • Những cách mà các nước thành viên ASEAN đã áp dụng để thúc đẩy hợp tác và tăng cường tiếp cận với nhau.

3. Phân tích và đánh giá: Phần này giải thích cụ thể về các khía cạnh của chủ đề tiểu luận, đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của các quy định, chính sách và các hoạt động của ASEAN liên quan đến chủ đề tiểu luận.

4. Kết luận: Phần này tóm tắt các kết quả và nhận định của tiểu luận, đưa ra những lời khuyên hoặc giải pháp đối với các thách thức liên quan đến chủ đề của tiểu luận.

5. Tài liệu tham khảo: Phần này liệt kê các nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng để thực hiện tiểu luận. Đảm bảo sử dụng phương pháp trích dẫn đúng và đảm bảo tính toàn vẹn của bản quyền.

Tóm lại, cấu trúc bài tiểu luận môn Pháp luật cộng đồng ASEAN có thể được tổ chức theo các phần: Giới thiệu, Nội dung chính, Phân tích và đánh giá, Kết luận và Tài liệu tham khảo.

Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Pháp Luật Cộng Đồng Asean
Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Pháp Luật Cộng Đồng Asean

4. Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean

Để làm Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean bạn có thể sử dụng các tài liệu và số liệu sau:

 1. Các tài liệu chính thức của ASEAN: Bạn có thể truy cập các tài liệu chính thức của ASEAN như Tuyên bố, Hiệp định và Quyết định trên trang web chính thức của ASEAN hoặc các trang web chính phủ của các quốc gia thành viên ASEAN.
 2. Báo cáo và nghiên cứu: Bạn có thể tham khảo các báo cáo và nghiên cứu về ASEAN từ các tổ chức nghiên cứu và các trường đại học.
 3. Số liệu thống kê: Các số liệu thống kê về kinh tế, thương mại, chính trị và văn hóa của các quốc gia thành viên ASEAN có thể được tìm thấy trên trang web của các tổ chức chính phủ hoặc các tổ chức kinh tế quốc tế như Ngân hàng Thế giới và IMF.
 4. Luật pháp và quy định: Các luật pháp và quy định của các quốc gia thành viên ASEAN có thể được tìm thấy trên trang web của các cơ quan chính phủ và các tổ chức liên quan.
 5. Các trang web tin tức và truyền thông: Các trang web tin tức và truyền thông cũng cung cấp thông tin về các sự kiện và phát triển liên quan đến ASEAN.
 6. Các hội nghị và sự kiện: Các hội nghị và sự kiện của ASEAN cũng cung cấp thông tin và cơ hội để tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến ASEAN.
 7. Thông tin từ các chuyên gia và nhà nghiên cứu: Các chuyên gia và nhà nghiên cứu về ASEAN cũng là nguồn thông tin quan trọng để làm nền tảng cho tiểu luận của bạn.

Tóm lại, để làm tiểu luận môn Pháp luật cộng đồng ASEAN, bạn có thể tìm kiếm các tài liệu, số liệu, luật pháp, quy định, các trang web tin tức, các hội nghị, sự kiện và thông tin từ các chuyên gia và nhà nghiên cứu.

👇👇👇 Một số bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm 👇👇👇

Mẹo Viết Tốt Tiểu Luận Môn Chính Trị Học Nâng Cao Hiệu Quả

Danh Sách 50 Đề Tài Tiểu Luận Về Quyền Con Người [+10 Bài Mẫu]

5. Top 100 Đề Tài Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean

Dưới đây là 100 Đề Tài Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean:

 1. Sự phát triển của ASEAN và ảnh hưởng đến pháp luật của khu vực
 2. Tiến trình hội nhập ASEAN và pháp luật cộng đồng ASEAN
 3. Những thách thức và cơ hội về pháp luật trong khu vực ASEAN
 4. Quan hệ giữa pháp luật ASEAN và pháp luật quốc tế
 5. Pháp luật và quyền con người trong khu vực ASEAN
 6. Chính sách và pháp luật ASEAN về bảo vệ môi trường
 7. Sự phát triển của ngành công nghiệp tài chính và pháp luật ASEAN
 8. Tiêu chuẩn và quy định về thực phẩm và an toàn thực phẩm trong pháp luật ASEAN
 9. Quy định về lao động trong pháp luật ASEAN
 10. Tác động của pháp luật ASEAN đến phát triển kinh tế khu vực
 11. Quản lý và pháp luật về tài nguyên thiên nhiên trong khu vực ASEAN
 12. Sự khác biệt giữa pháp luật của các quốc gia thành viên ASEAN
 13. Quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật ASEAN
 14. Pháp luật và quyền riêng tư trong khu vực ASEAN
 15. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với hoạt động thương mại
 16. Điều kiện tiên quyết của việc gia nhập ASEAN về pháp luật
 17. Tác động của pháp luật ASEAN đến việc xây dựng cộng đồng ASEAN
 18. Sự phát triển của pháp luật ngân hàng và tài chính trong khu vực ASEAN
 19. Sự tham gia của ASEAN trong các thỏa thuận thương mại tự do với các quốc gia khác
 20. Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean: Pháp luật và quyền tác giả trong khu vực ASEAN
 21. Quy định về thuế và quản lý thuế trong pháp luật ASEAN
 22. Sự khác biệt giữa pháp luật hình sự của các quốc gia thành viên ASEAN
 23. Quản lý và pháp luật về khí hậu trong khu vực ASEAN
 24. Sự phát triển của pháp luật về thương mại điện tử trong khu vực ASEAN
 25. Sự quản lý và pháp luật về đất đai trong khu vực ASEAN
 26. Tác động của pháp luật ASEAN đến việc phát triển du lịch trong khu vực
 27. Sự quản lý và pháp luật về năng lượng và tài nguyên tự nhiên trong khu vực ASEAN
 28. Quy định về bảo vệ người tiêu dùng trong pháp luật ASEAN
 29. Sự khác biệt giữa pháp luật thương mại của các quốc gia thành viên ASEAN
 30. Pháp luật và quyền của người lao động di cư trong khu vực ASEAN
 31. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc đầu tư nước ngoài
 32. Sự quản lý và pháp luật về thủy sản trong khu vực ASEAN
 33. Quy định về bảo vệ dữ liệu trong pháp luật ASEAN
 34. Sự phát triển của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong khu vực ASEAN
 35. Sự tham gia của ASEAN trong các thỏa thuận đa phương với các quốc gia khác
 36. Quy định về bảo vệ môi trường biển trong pháp luật ASEAN
 37. Sự quản lý và pháp luật về rừng trong khu vực ASEAN
 38. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với hoạt động logistics
 39. Sự phát triển của pháp luật về văn hóa và giải trí trong khu vực ASEAN
 40. Sự tham gia của ASEAN trong các thỏa thuận về an ninh và quốc phòng với các quốc gia khác
 41. Đề Tài Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean: Quản lý và pháp luật về thực vật trong khu vực ASEAN
 42. Quy định về bảo vệ nhãn hiệu và bằng sáng chế trong pháp luật ASEAN
 43. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc phát triển thương mại điện tử
 44. Sự quản lý và pháp luật về nước sạch và vệ sinh môi trường trong khu vực ASEAN
 45. Quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong pháp luật ASEAN
 46. Sự khác biệt giữa pháp luật tài chính của các quốc gia thành viên ASEAN
 47. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với hoạt động logistics vận tải hàng hóa
 48. Sự phát triển của pháp luật về công nghiệp thông tin và truyền thông trong khu vực ASEAN
 49. Sự quản lý và pháp luật về thuế và quản lý thuế trong khu vực ASEAN
 50. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc xử lý tranh chấp thương mại quốc tế

  Bài Mẫu Tiểu Luận Pháp Luật Cộng Đồng Asean
  Bài Mẫu Tiểu Luận Pháp Luật Cộng Đồng Asean
 51. Quản lý và pháp luật về thực phẩm và dinh dưỡng trong khu vực ASEAN
 52. Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong pháp luật ASEAN
 53. Sự phát triển của pháp luật về vận tải và giao thông trong khu vực ASEAN
 54. Sự khác biệt giữa pháp luật lao động của các quốc gia thành viên ASEAN
 55. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc phát triển công nghiệp và kinh tế
 56. Sự quản lý và pháp luật về thương mại điện tử trong khu vực ASEAN
 57. Quản lý và pháp luật về tài chính và ngân hàng trong khu vực ASEAN
 58. Quy định về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong pháp luật ASEAN
 59. Sự phát triển của pháp luật về thương mại và đầu tư giữa các quốc gia thành viên ASEAN
 60. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 61. Tiểu Luận Pháp Luật Cộng Đồng Asean: Sự quản lý và pháp luật về khoáng sản và năng lượng trong khu vực ASEAN
 62. Sự phát triển của pháp luật về tài chính công và ngân sách trong khu vực ASEAN
 63. Quản lý và pháp luật về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Trung Quốc
 64. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
 65. Sự quản lý và pháp luật về văn hóa và du lịch trong khu vực ASEAN
 66. Quản lý và pháp luật về bảo vệ sức khỏe động vật trong khu vực ASEAN
 67. Sự phát triển của pháp luật về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Nhật Bản
 68. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc đầu tư và phát triển công nghiệp
 69. Sự quản lý và pháp luật về an toàn thực phẩm trong khu vực ASEAN
 70. Sự phát triển của pháp luật về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và EU
 71. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc quản lý biên giới và an ninh
 72. Sự quản lý và pháp luật về dịch vụ tài chính trong khu vực ASEAN
 73. Quản lý và pháp luật về tài sản trí tuệ trong khu vực ASEAN
 74. Sự phát triển của pháp luật về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Hàn Quốc
 75. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc giải quyết tranh chấp biển đảo và chủ quyền lãnh thổ
 76. Sự quản lý và pháp luật về thủy sản trong khu vực ASEAN
 77. Quản lý và pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khu vực ASEAN
 78. Sự phát triển của pháp luật về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Ấn Độ
 79. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc bảo vệ quyền con người và phát triển xã hội
 80. Sự quản lý và pháp luật về y tế trong khu vực ASEAN
 81. Quản lý và pháp luật về đất đai và tài nguyên thiên nhiên trong khu vực ASEAN
 82. Sự phát triển của pháp luật về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Australia
 83. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc đối phó với các thách thức an ninh trên biển
 84. Đề Tài Tiểu Luận Pháp Luật Cộng Đồng Asean: Sự quản lý và pháp luật về chứng khoán trong khu vực ASEAN
 85. Quản lý và pháp luật về văn hóa sáng tạo và bản quyền trong khu vực ASEAN
 86. Sự phát triển của pháp luật về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và New Zealand
 87. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc giải quyết tranh chấp liên quan đến biển Đông
 88. Sự quản lý và pháp luật về bảo vệ thực vật trong khu vực ASEAN
 89. Quản lý và pháp luật về đầu tư năng lượng và môi trường trong khu vực ASEAN
 90. Sự phát triển của pháp luật về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Canada
 91. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc bảo vệ quyền trẻ em và phát triển giáo dục
 92. Sự quản lý và pháp luật về hợp tác phát triển trong khu vực ASEAN
 93. Quản lý và pháp luật về hòa giải tranh chấp và trọng tài trong khu vực ASEAN
 94. Sự phát triển của pháp luật về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Trung Quốc
 95. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc đối phó với biến đổi khí hậu và tác động của nó đến khu vực
 96. Sự quản lý và pháp luật về vận tải và giao thông trong khu vực ASEAN
 97. Quản lý và pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực ASEAN
 98. Sự phát triển của pháp luật về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Nhật Bản
 99. Tầm quan trọng của pháp luật ASEAN đối với việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
 100. Sự quản lý và pháp luật về du lịch và ngành dịch vụ trong khu vực ASEAN

6. Tải Free Bài Mẫu Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean Hay

Bài mẫu 1: Tiểu luận Hệ thống các thiết chế pháp lý của ASEAN theo Hiến chương ASEAN

Download miễn phí

Bài mẫu 2: Khung pháp lí về cơ chế hợp tác phòng chống tội phạm mạng trong khu vực ASEAN

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Vai trò và thách thức đối với Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác ASEAN về giải quyết tranh chấp biển Đông

Download miễn phí

Bài mẫu 4: Tiểu luận Tiến trình hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử trong Cộng đồng chính trị – an ninh ASEAN

Download miễn phí

Bài mẫu 5: Tiểu luận Bình luận về cơ chế ra quyết định của ASEAN theo Hiến chương ASEAN

Download miễn phí

Đây là những đề tài Tiểu Luận Môn Pháp Luật Cộng Đồng Asean mà sinh viên có thể tham khảo để tìm hiểu và viết bài. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc lựa chọn đề tài phù hợp và đáp ứng yêu cầu của giảng viên rất quan trọng để đạt được kết quả tốt nhất. Đồng thời, cần phải nghiên cứu và tìm hiểu kỹ lưỡng các tài liệu, số liệu cần thiết để có được bài tiểu luận chất lượng và thuyết phục. Nếu thấy bài viết này hữu ích hãy chia sẻ giùm Luận Văn Trust nhé, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết này.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x