Chia Sẻ Trọn Bộ Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing Điểm Cao

Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Nghiên Cứu Marketing

Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing là một bài viết ngắn, hướng tới việc nghiên cứu và phân tích vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực marketing. Đây là một loại tài liệu học thuật phổ biến trong các khóa học đại học và sau đại học về marketing.

Mục tiêu chính của tiểu luận nghiên cứu marketing là trình bày một vấn đề nghiên cứu cụ thể, điều tra các vấn đề liên quan, và đưa ra phân tích, kết luận và khuyến nghị dựa trên việc áp dụng các nguyên lý và phương pháp của marketing. Tiểu luận thường yêu cầu sinh viên hoặc nghiên cứu viên tự thực hiện một quá trình nghiên cứu, bao gồm thu thập và phân tích dữ liệu, và đưa ra các kết quả và phân tích khách quan.

Khi làm một bài tiểu luận chắc hẳn các bạn sinh viên, học viên gặp một số khó khăn nhất định như không tìm được công ty, hay đề tài, không có thời gian, không hoàn thành bài tốt, có thể liên hệ qua dịch vụ nhận viết tiểu luận thuê của Luận Văn Trust nhé. Hoặc cần hỗ trợ nhanh nhất hãy kết bạn với mình qua Zalo/Tele: 0917.193.864 

Một Tiểu Luận Nghiên Cứu Marketing thường bao gồm các phần sau:

 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: Giới thiệu vấn đề nghiên cứu, cung cấp ngữ cảnh và lý do nghiên cứu vấn đề này.
 2. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định mục tiêu cụ thể của nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu.
 3. Khung lý thuyết: Trình bày các khái niệm lý thuyết và mô hình mà nghiên cứu dựa trên.
 4. Phương pháp nghiên cứu: Miêu tả phương pháp nghiên cứu, bao gồm việc lựa chọn mẫu, thu thập dữ liệu, và phân tích dữ liệu.
 5. Phân tích kết quả: Trình bày và phân tích các kết quả thu được từ quá trình nghiên cứu.
 6. Thảo luận và kết luận: Đánh giá và thảo luận về kết quả, nhận xét về hạn chế của nghiên cứu, và đưa ra kết luận tổng quát.
 7. Khuyến nghị: Đề xuất các hướng đi tiếp theo hoặc khuyến nghị cho các hoạt động marketing trong tương lai.

Tuy nhiên, cụ thể về cấu trúc và nội dung của tiểu luận nghiên cứu marketing có thể khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của khóa học hoặc tổ chức đào tạo.

Phương Pháp Làm Tiểu Luận Nghiên Cứu Marketing
Phương Pháp Làm Tiểu Luận Nghiên Cứu Marketing

1. Phương Pháp Làm Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing

Để thực hiện một Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Chọn đề tài nghiên cứu: Xác định một vấn đề hoặc chủ đề mà bạn muốn tìm hiểu trong lĩnh vực marketing. Đảm bảo rằng đề tài của bạn là cụ thể, hợp lý và có giá trị nghiên cứu.
 2. Tìm hiểu và xem xét tài liệu: Tiếp theo, tìm hiểu và xem xét tài liệu liên quan đến đề tài của bạn. Đọc sách, bài báo, báo cáo nghiên cứu, và các tài liệu khác để hiểu về khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của đề tài.
 3. Xác định mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu: Đặt ra mục tiêu nghiên cứu cụ thể mà bạn muốn đạt được và đưa ra câu hỏi nghiên cứu để trả lời trong tiểu luận của bạn.
 4. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu: Xác định phương pháp nghiên cứu phù hợp để thu thập và phân tích dữ liệu. Phương pháp có thể bao gồm nghiên cứu thực địa, khảo sát, phỏng vấn, phân tích số liệu, và nghiên cứu tài liệu.
 5. Thu thập dữ liệu: Thực hiện các hoạt động thu thập dữ liệu theo phương pháp đã chọn. Đảm bảo tuân thủ quy trình nghiên cứu và thu thập dữ liệu một cách hợp lý và chính xác.
 6. Phân tích dữ liệu: Tiến hành phân tích dữ liệu thu thập được bằng cách sử dụng các phương pháp thống kê hoặc phân tích nội dung. Đánh giá và diễn giải kết quả phân tích để trả lời câu hỏi nghiên cứu.
 7. Sắp xếp cấu trúc tiểu luận: Xây dựng cấu trúc tiểu luận gồm các phần cơ bản như mục tiêu nghiên cứu, khung lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết quả phân tích, thảo luận và kết luận.
 8. Viết tiểu luận: Bắt đầu viết tiểu luận dựa trên cấu trúc đã xác định. Bạn nên tuân thủ các quy tắc vềformat và cấu trúc tiểu luận, bao gồm tiêu đề, trích dẫn, lời cảm ơn (nếu có), mục lục, phần giới thiệu, các phần chính và phần kết luận.
 9. Phần giới thiệu: Trình bày vấn đề nghiên cứu, giới thiệu đề tài, mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa của việc nghiên cứu đối với lĩnh vực marketing.
 10. Các phần chính: Trình bày nội dung chi tiết về khung lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết quả phân tích và thảo luận. Phân chia các phần chính theo logic và hỗ trợ các điểm chính bằng dữ liệu, tài liệu tham khảo và ví dụ.
 11. Phần kết luận: Tóm tắt các kết quả quan trọng, đánh giá đạt được mục tiêu nghiên cứu, nhấn mạnh các đóng góp mới của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.
 12. Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo được sử dụng trong tiểu luận theo một phong cách chuẩn như APA, MLA hoặc Harvard.
 13. Chỉnh sửa và kiểm tra lại: Rà soát và chỉnh sửa tiểu luận để đảm bảo tính logic, sự rõ ràng và độ chính xác. Kiểm tra lại lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu.
 14. Định dạng và trình bày: Đảm bảo rằng tiểu luận của bạn tuân thủ các yêu cầu về định dạng, phông chữ, cỡ chữ và khoảng cách giữa dòng. Gắn kết các trích dẫn và chú thích theo quy tắc.
 15. Kiểm tra plagiat: Đảm bảo rằng tất cả các nguồn tài liệu được trích dẫn đúng và không vi phạm bản quyền hoặc có sự sao chép không đúng.

Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của môn học và người hướng dẫn, quy trình và cấu trúc tiểu luận có thể có sự thay đổi. Hãy luôn liên hệ với giảng viên hoặc người hướng dẫn của bạn để nhận được hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ trong việc làm tiểu luận nghi

👇👇👇 Một số bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm 👇👇👇

Các Phương Pháp Nghiên Cứu Sử Dụng Trong Luận Văn Marketing

Tổng Hợp 100 Đề Tài Tiểu Luận Môn Marketing Căn Bản 10 Điểm

2. Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing

Viết Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing có thể là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi sự nỗ lực và kiên nhẫn. Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích để viết tiểu luận môn nghiên cứu marketing:

 1. Lựa chọn đề tài phù hợp: Chọn một đề tài mà bạn thật sự quan tâm và có kiến thức vững về lĩnh vực đó. Điều này sẽ giúp bạn duy trì động lực và tạo ra một nội dung chất lượng cao.
 2. Nghiên cứu kỹ lưỡng: Dành thời gian để tìm hiểu và thu thập dữ liệu từ các nguồn đáng tin cậy. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ vấn đề và có cơ sở lý thuyết vững chắc để xây dựng tiểu luận.
 3. Xác định mục tiêu và phạm vi: Đặt mục tiêu nghiên cứu rõ ràng và giới hạn phạm vi của tiểu luận. Điều này giúp bạn tập trung vào các vấn đề cụ thể và tránh việc mất tập trung hoặc quá tải thông tin.
 4. Tạo khung lý thuyết: Xây dựng một khung lý thuyết cho tiểu luận của bạn để hướng dẫn nghiên cứu. Liên kết các khái niệm và mô hình liên quan để xác định mối quan hệ và giải thích kết quả.
 5. Sử dụng phương pháp nghiên cứu phù hợp: Chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài của bạn, bao gồm các phương pháp như nghiên cứu thực địa, khảo sát, phỏng vấn, phân tích số liệu, và nghiên cứu tài liệu. Áp dụng phương pháp nghiên cứu một cách cẩn thận và có chứng cứ hợp lý.
 6. Tổ chức logic: Xây dựng một cấu trúc logic cho tiểu luận của bạn để giúp người đọc theo dõi và hiểu rõ nội dung. Phân chia tiểu luận thành các phần chính rõ ràng và sắp xếp các ý kiến và bằng chứng một cách hợp lý.
 7. Sử dụng dữ liệu và bằng chứng: Hỗ trợ các khẳng định và luận điểmcủa bạn bằng dữ liệu và bằng chứng thích hợp. Sử dụng các số liệu, ví dụ, nghiên cứu trước đây, và các tài liệu tham khảo để minh chứng và làm rõ quan điểm của bạn.
 8. Phân tích và thảo luận kết quả: Khi phân tích dữ liệu, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ kết quả và có khả năng diễn giải chúng một cách logic và rõ ràng. Trình bày các luận điểm và ý kiến của bạn trong phần thảo luận và đặt chúng trong ngữ cảnh lý thuyết và thực tế.
 9. Đánh giá giới hạn và khuyết điểm: Không có nghiên cứu nào là hoàn hảo, vì vậy hãy xác định các giới hạn và khuyết điểm của nghiên cứu của bạn. Điều này giúp bạn đánh giá mức độ tin cậy và áp dụng của kết quả nghiên cứu.
 10. Kết luận và đề xuất: Tóm tắt các kết quả quan trọng và đưa ra kết luận tổng quát về nghiên cứu. Ngoài ra, đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo hoặc khuyến nghị cho thực tiễn trong lĩnh vực marketing.
 11. Chỉnh sửa và sửa lỗi: Hãy dành thời gian để đọc và chỉnh sửa tiểu luận của bạn. Kiểm tra lại lỗi chính tả, ngữ pháp, cấu trúc câu và định dạng. Đảm bảo rằng tiểu luận của bạn rõ ràng, chính xác và dễ đọc.
 12. Kiểm tra trùng lặp và đạo văn: Sử dụng các công cụ kiểm tra trùng lặp và đạo văn để đảm bảo rằng tiểu luận của bạn không có sự sao chép không đúng hoặc vi phạm bản quyền.

Cuối cùng, hãy nhớ luôn tuân thủ hướng dẫn của giảng viên hoặc người hướng dẫn của bạn. Đặt câu hỏi khi bạn gặp khó khăn và sớm bắt đầu quá trình viết để có đủ thời gian để nghiên cứu, phân tích và chỉnh sửa.

Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Nghiên Cứu Marketing
Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Nghiên Cứu Marketing

3. Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing

Cấu trúc bài tiểu luận môn nghiên cứu marketing có thể bao gồm các phần sau:

1. Tiêu đề: Đặt tiêu đề cho bài tiểu luận của bạn, nên là một câu ngắn gọn và truyền đạt chính xác nội dung của nghiên cứu.

2. Trang bìa: Bao gồm tên của bạn, tên môn học, tên giảng viên hướng dẫn, tên trường đại học và ngày hoàn thành.

3. Trích dẫn (nếu có): Đưa ra trích dẫn mà bạn muốn sử dụng để giới thiệu hoặc tạo bối cảnh cho đề tài nghiên cứu.

4. Lời cảm ơn (tùy chọn): Nếu bạn muốn, có thể bao gồm một phần lời cảm ơn để gửi lời tri ân đến những người đã hỗ trợ bạn trong quá trình nghiên cứu.

5. Mục lục: Liệt kê các phần chính của bài tiểu luận và số trang tương ứng.

6. Phần giới thiệu:

 • Giới thiệu chung về đề tài và giới thiệu tình huống hoặc vấn đề mà nghiên cứu đang tập trung vào.
 • Đưa ra mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu mà bài tiểu luận sẽ giải quyết.

7. Khung lý thuyết:

 • Trình bày các khái niệm lý thuyết và các mô hình liên quan đến đề tài nghiên cứu.
 • Đặt nền tảng lý thuyết cho các phần chính tiếp theo của bài tiểu luận.

8. Phương pháp nghiên cứu:

 • Mô tả phương pháp nghiên cứu mà bạn đã sử dụng để thu thập dữ liệu.
 • Trình bày về quy trình nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, quy mô mẫu và các công cụ hoặc kỹ thuật thu thập dữ liệu.

9. Phân tích và kết quả:

 • Trình bày kết quả của việc phân tích dữ liệu và diễn giải chúng.
 • Sử dụng các bảng biểu, đồ thị hoặc hình ảnh để minh họa và trình bày kết quả.

10. Thảo luận:

 • Đánh giá và thảo luận về kết quả nghiên cứu, so sánh với các nghiên cứu trước đây và khámphá các yếu điểm hoặc hạn chế của nghiên cứu của bạn.
 • Đưa ra nhận định và giải thích ý nghĩa của kết quả nghiên cứu đối với lĩnh vực marketing.
 • Trình bày các suy nghĩ sâu sắc, ý kiến cá nhân và đề xuất khả năng ứng dụng thực tế của kết quả nghiên cứu.

11. Kết luận:

 • Tóm tắt lại các kết quả quan trọng và nhấn mạnh mục tiêu nghiên cứu đã đạt được.
 • Đưa ra nhận định về đóng góp của nghiên cứu và nhấn mạnh các hạn chế và khuyết điểm.
 • Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo và khuyến nghị cho thực tiễn trong lĩnh vực marketing.

12. Tài liệu tham khảo:

 • Liệt kê tất cả các tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong tiểu luận theo một phong cách chuẩn như APA, MLA hoặc Harvard.
 • Đảm bảo tuân thủ các quy định về trích dẫn và tham khảo tài liệu.

Nhớ rằng cấu trúc bài tiểu luận có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của môn học và người hướng dẫn. Hãy luôn kiểm tra hướng dẫn cụ thể từ giảng viên hoặc người hướng dẫn của bạn để đảm bảo rằng bạn tuân thủ cấu trúc và quy định được yêu cầu.

👇👇👇 Một số bài viết liên quan, hãy tham khảo thêm 👇👇👇

Kho 110 Đề Tài Tiểu Luận Môn Marketing Quốc Tế + Bài Mẫu Hay

Kinh Nghiệm Làm Tiểu Luận Môn Marketing Dịch Vụ Đạt Điểm Cao

4. Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing

Để làm Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing bạn có thể sử dụng các nguồn tài liệu và số liệu sau đây:

 1. Sách giáo trình và sách chuyên ngành: Tìm hiểu các sách giáo trình và sách chuyên ngành về marketing để hiểu về các khái niệm cơ bản và các lý thuyết quan trọng trong lĩnh vực này.
 2. Bài báo khoa học: Tìm kiếm các bài báo khoa học từ các tạp chí chuyên ngành như Journal of Marketing, Journal of Consumer Research, Marketing Science, và các tạp chí khác liên quan đến chủ đề nghiên cứu của bạn. Các bài báo này cung cấp thông tin mới nhất và các nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề marketing.
 3. Báo cáo nghiên cứu thị trường: Các công ty nghiên cứu thị trường thường công bố báo cáo về xu hướng thị trường, hành vi người tiêu dùng, và các phân khúc thị trường. Các báo cáo này có thể cung cấp thông tin quý giá về thực tế thị trường và hành vi người tiêu dùng.
 4. Thống kê và số liệu ngành: Tìm hiểu các thống kê và số liệu ngành từ các cơ quan chính phủ, tổ chức thương mại, hiệp hội ngành và các nguồn tin cậy khác. Các số liệu này có thể cung cấp dữ liệu số liệu thực và thông tin về xu hướng và kích thước thị trường.
 5. Cuộc khảo sát: Thiết kế và thực hiện cuộc khảo sát để thu thập thông tin từ mục tiêu nghiên cứu của bạn. Sử dụng các công cụ như Google Forms hoặc SurveyMonkey để tạo và phân phối cuộc khảo sát trực tuyến. Cuộc khảo sát có thể cung cấp thông tin chi tiết về ý kiến, hành vi và ý định mua hàng của người tiêu dùng.
 6. Các nguồn dữ liệu trực tuyến: Tìm kiếm các nguồn dữ liệu trực tuyến như cơ sở dữ liệu thư viện, cơ sở dữ liệu nghiên cứu, cơ sở dữ liệu thống kê và các nguồn dữ liệu công cộng khác. Ví dụ, MarketingSherpa, Statista và Nielsen là một số nguồn dữ liệu trực tuyến phổ biến về thị trường và hành vi người tiêu dùng.
 7. Báo cáo và tài liệu doanh nghiệp: Nhữu báo cáo và tài liệu từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực marketing. Các doanh nghiệp thường công bố báo cáo thị trường, báo cáo tài chính, báo cáo bán hàng và các tài liệu khác liên quan đến chiến lược marketing và kết quả kinh doanh của họ. Các tài liệu này có thể cung cấp thông tin về chiến lược marketing thành công, các chiến dịch tiếp thị và các khía cạnh khác của hoạt động marketing thực tế.
 8. Phỏng vấn và cuộc trò chuyện: Nếu có cơ hội, bạn có thể tiến hành phỏng vấn hoặc cuộc trò chuyện với các chuyên gia marketing, người quản lý marketing hoặc người làm việc trong ngành. Điều này có thể cung cấp những thông tin chi tiết và những góc nhìn đa dạng về các vấn đề marketing và thực tế trong lĩnh vực này.
 9. Tài liệu từ các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến: Tham gia vào các diễn đàn, cộng đồng trực tuyến và nhóm thảo luận liên quan đến marketing để trao đổi thông tin và ý kiến với các chuyên gia và những người quan tâm khác trong lĩnh vực này. Các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến có thể cung cấp những góc nhìn mới và những thông tin đáng giá từ những người có kinh nghiệm thực tế trong marketing.

Khi sử dụng các nguồn tài liệu và số liệu trên, hãy đảm bảo kiểm tra tính tin cậy và độ tin cậy của nguồn thông tin. Hãy tuân thủ các quy định về trích dẫn và tham khảo để tránh vi phạm bản quyền và đảm bảo sự chính xác và đáng tin cậy của tiểu luận nghiên cứu marketing của bạn.

Bài Mẫu Tiểu Luận Nghiên Cứu Marketing
Bài Mẫu Tiểu Luận Nghiên Cứu Marketing

5. Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing

Dưới đây là 99 Đề Tài Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing mà bạn có thể tham khảo:

 1. Ảnh hưởng của mạng xã hội đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng.
 2. Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội.
 3. Sử dụng influencer marketing trong chiến dịch tiếp thị.
 4. Tác động của đánh giá trực tuyến đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.
 5. Chiến lược tiếp thị số trong ngành du lịch.
 6. Phân tích hành vi mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng.
 7. Xây dựng lòng trung thành khách hàng qua chương trình khách hàng thân thiết.
 8. Ảnh hưởng của nhãn hiệu và thiết kế bao bì đến quyết định mua hàng.
 9. Chiến lược tiếp thị quốc tế: Thách thức và cơ hội.
 10. Phân tích chiến lược giá cả và quyết định giá trong marketing.
 11. Tạo dựng lòng tin qua quảng cáo và truyền thông.
 12. Ảnh hưởng của marketing truyền miệng đến tăng trưởng doanh số.
 13. Marketing xanh và ảnh hưởng của nó đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.
 14. Phân tích thị trường và định vị sản phẩm trong ngành công nghiệp thực phẩm.
 15. Tác động của sự phân đoạn thị trường đến chiến lược tiếp thị.
 16. Sự tương tác giữa quảng cáo truyền thống và quảng cáo trực tuyến.
 17. Chiến lược tiếp thị cho ngành công nghệ cao.
 18. Quản lý dòng sản phẩm và quản lý chuỗi cung ứng trong marketing.
 19. Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing: Tác động của tâm lý người tiêu dùng đến quyết định mua hàng.
 20. Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm siêu thị.
 21. Tạo dựng lòng trung thành khách hàng qua dịch vụ chăm sóc khách hàng.
 22. Phân tích chiến lược tiếp thị của các công ty công nghệ hàng đầu.
 23. Marketing quan hệ và quản lý mối quan hệ khách hàng.
 24. Xây dựng thương hiệu qua marketing nội dung.
 25. Tư duy thiết kế trong marketing.
 26. Tận dụng dữ liệu khách hàng để tăng cường trải nghiệm người dùng.
 27. Chiến lược tiếp thị cho sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe.
 28. Tác động của tiếp thị xã hội đến doanh nghiệp và thương hiệu.
 29. Xây dựng chiến lược tiếp thị qua nền tảng video trực tuyến.
 30. Ảnh hưởng của kênh phân phối đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.
 31. Quản lý thương hiệu trong môi trường kỹ thuật số.
 32. Chiến lược tiếp thị đa kênh và tích hợp.
 33. Marketing và tư duy khởi nghiệp.
 34. Tác động của môi trường kinh doanh đến chiến lược tiếp thị.
 35. Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm thể thao.
 36. Marketing quốc tế và vấn đề văn hóa địa phương.
 37. Ảnh hưởng của tiếp thị nội dung đến tương tác người dùng.
 38. Chiến lược tiếp thị đối tác và hợp tác doanh nghiệp.
 39. Đề Tài Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing: Xây dựng chiến lược tiếp thị cho sản phẩm công nghệ thông tin.
 40. Tác động của tâm lý giá trị đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.
 41. Quản lý thương hiệu cá nhân và tạo dựng danh tiếng trực tuyến.
 42. Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm đồ uống.
 43. Chiến lược tiếp thị xanh và bền vững.
 44. Tác động của quản lý chất lượng dịch vụ đến hài lòng khách hàng.
 45. Marketing trực tuyến và tạo dựng tương tác khách hàng.
 46. Phân tích chiến lược tiếp thị của các công ty thương mại điện tử.
 47. Tác động của sự đổi mới sản phẩm đến thành công tiếp thị.
 48. Quản lý thương hiệu và tạo dựng sự kết nối với khách hàng.
 49. Xây dựng chiến lược tiếp thị cho sản phẩm thời trang và mỹ phẩm.
 50. Tác động của tiếp thị quốc tế đến cạnh tranh doanh nghiệp.
 51. Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm ô tô.
 52. Chiến lược tiếp thị thông qua trò chơi điện tử và ứng dụng di động.
 53. Tìm hiểu về quảng cáo độc đáo và tác động của nó đến ý định mua hàng.
 54. Chiến lược tiếp thị trong ngành thể thao và giải trí.
 55. Tác động của quyết định mua hàng nhóm đến marketing.
 56. Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm điện tử tiêu dùng.
 57. Chiến lược tiếp thị cho các sản phẩm địa phương và gốc địa phương.
 58. Tác động của tiếp thị tương tác đến tạo dựng quan hệ khách hàng.
 59. Marketing trực tuyến và tương tác khách hàng thông qua mạng xã hội.
 60. Tiểu Luận Nghiên Cứu Marketing: Phân tích chiến lược tiếp thị của các công ty dược phẩm.
 61. Tác động của quản lý thương hiệu đến lojalitas khách hàng.
 62. Chiến lược tiếp thị qua sự kiện và hoạt động truyền thông.
 63. Tìm hiểu về tác động của marketing nghệ thuật đến hành vi mua hàng.
 64. Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm thời trang nam/nữ.
 65. Chiến lược tiếp thị trong ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính.
 66. Tác động của tiếp thị trực tuyến đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng trung niên.
 67. Tìm hiểu về marketing thể chất và tác động đến sức khỏe cộng đồng.
 68. Phân tích chiến lược tiếp thị của các công ty thực phẩm nhanh.
 69. Tác động của yếu tố tâm lý đến quyết định mua hàng trực tuyến.
 70. Chiến lược tiếp thị cho sản phẩm công nghệ thông minh.
 71. Tác động của marketing quan tâm đến môi trường đến quyết định mua hàng.
 72. Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm đồ gia dụng.
 73. Chiến lược tiếp thị trong ngành dịch vụ du lịch và khách sạn.
 74. Tác động của tiếp thị địa phương đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 75. Tìm hiểu về tác động của marketing xã hội đến sự thay đổi xã hội.
 76. Phân tích chiến lược tiếp thị của các công ty điện tử tiêu dùng.
 77. Chiến lược tiếp thị qua truyền thông xã hội và tác động đến tương tác người dùng.
 78. Tác động của tiếp thị trực tiếp đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.
 79. Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm điện tử gia dụng.
 80. Đề Tài Tiểu Luận Nghiên Cứu Marketing: Chiến lược tiếp thị trong ngành thương mại điện tử.
 81. Tác động của tiếp thị trải nghiệm đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.
 82. Tìm hiểu về quảng cáo số và tác động của nó đến quyết định mua hàng.
 83. Phân tích chiến lược tiếp thị của các công ty thương mại điện tử B2B.
 84. Tác động của tiếp thị địa phương đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng trực tuyến.
 85. Chiến lược tiếp thị qua sự kiện và triển lãm thương mại.
 86. Tác động của marketing nội dung đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng trẻ.
 87. Tìm hiểu về tiếp thị người dùng tùy chỉnh và tác động của nó đến trải nghiệm người dùng.
 88. Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm công nghệ điện thoại di động.
 89. Chiến lược tiếp thị trong ngành thể thao điện tử và eSports.
 90. Tác động của quản lý thương hiệu đến tạo dựng giá trị thương hiệu.
 91. Tìm hiểu về tác động của tiếp thị trực tuyến đến hành vi mua hàng trực tuyến.
 92. Phân tích chiến lược tiếp thị của các công ty dược phẩm đa quốc gia.
 93. Tác động của marketing tương tác đến quyết định mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng.
 94. Chiến lược tiếp thị cho sản phẩm công nghệ thông minh trong môi trường thị trường độc đáo.
 95. Tác động của tiếp thị quốc tế đến sự đa dạng văn hóa và tín ngưỡng.
 96. Tìm hiểu về tác động của tiếp thị xã hội đến tương tác người dùng trên mạng xã hội.
 97. Phân tích thị trường và chiến lược tiếp thị cho sản phẩm thực phẩm hữu cơ.
 98. Chiến lược tiếp thị trong ngành công nghệ blockchain và tiền điện tử.
 99. Tác động của marketing kỹ thuật số đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

6. Tải Free Bài Mẫu Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing

Bài mẫu 1: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tại Highlands Coffee

Download miễn phí

Bài mẫu 2: Tiểu luận Nghiên cứu Marketing Mix Honda Việt Nam

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Tiểu luận Đo lường mức độ nhận biết của sản phẩm mới Oishi C+

Download miễn phí

Bài mẫu 4: Tổ chức hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing trong công ty xây dựng công nghiệp Hà – Nội

Download miễn phí

Trên đây là 99 đề tài Tiểu Luận Môn Nghiên Cứu Marketing mà bạn có thể tham khảo. Hãy chọn đề tài phù hợp với quan tâm và lĩnh vực nghiên cứu của bạn. Khi thực hiện tiểu luận, hãy thu thập tài liệu và số liệu phù hợp để nghiên cứu và phân tích đề tài một cách chính xác và thấu đáo. Chúc bạn thành công trong việc nghiên cứu và viết tiểu luận. Đa số những bài viết mà mình chia sẻ đều được đội ngũ Luận Văn Trust tự xây dựng dựa trên nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ các bạn sinh viên, nên các bạn có thể yên tâm tham khảo nhé, nếu cần giúp đỡ hãy kết bạn Zalo mình.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x