Download Trọn Bộ TIỂU LUẬN MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG [Xuất Sắc]

Bài Mẫu Tiểu Luận Lịch Sử Đảng

Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng là một dạng bài viết chuyên sâu trong lĩnh vực lịch sử Đảng, thường được yêu cầu từ sinh viên hoặc nghiên cứu viên khi học tập hoặc nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến lịch sử, phát triển và hoạt động của một đảng chính trị cụ thể.

Trong tiểu luận môn lịch sử đảng, người viết thường phải nghiên cứu và trình bày về lịch sử, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển, các sự kiện quan trọng, chính sách và chiến lược của đảng đó. Đồng thời, tiểu luận cũng có thể bao gồm phân tích và đánh giá về vai trò, ảnh hưởng và những thách thức mà đảng đó đã đối mặt trong quá khứ và hiện tại.

Hiện nay Luận Văn Trust còn có dịch vụ hỗ trợ viết tiểu luận trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm tiểu luận có thể liên hệ với dịch vụ làm tiểu luận thuê giá rẻ của Luận Văn Trust nhé. Kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 để được hỗ trợ nhanh nhất nhé.

Trong quá trình viết tiểu luận, người viết thường phải sử dụng các nguồn tài liệu đáng tin cậy như sách, bài báo, tài liệu chính thức và nghiên cứu trước đó về đề tài tương tự. Các câu hỏi và phân tích sẽ tập trung vào các khía cạnh quan trọng của lịch sử đảng, như tầm quan trọng của các lãnh đạo, tư tưởng chính trị, mối quan hệ với xã hội và vấn đề chính trị cụ thể.

Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng cần có cấu trúc logic, lập luận rõ ràng và dẫn chứng từ các nguồn tài liệu để chứng minh các quan điểm và phân tích của người viết. Ngoài ra, tiểu luận cũng cần có một phần kết luận tổng hợp nhằm đưa ra các nhận định và kết quả từ quá trình nghiên cứu và phân tích.

Tuy nhiên, cụ thể về yêu cầu và cấu trúc của tiểu luận môn lịch sử đảng có thể khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh giảng dạy và nghiên cứu. Do đó, quan trọng nhất là tham khảo hướng dẫn và yêu cầu cụ thể từ giảng viên hoặc tổ chức giáo dục để viết một tiểu luận môn lịch sử đảng chất 

1. Phương Pháp Làm Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng

Phương pháp làm tiểu luận môn lịch sử đảng có thể tuân theo các bước sau đây:

 1. Đề ra câu hỏi nghiên cứu: Xác định câu hỏi nghiên cứu chính mà bạn muốn trả lời trong tiểu luận. Câu hỏi này nên liên quan trực tiếp đến lịch sử, phát triển và hoạt động của đảng mà bạn đang nghiên cứu.
 2. Tìm hiểu và thu thập tài liệu: Tìm kiếm và thu thập các nguồn tài liệu đáng tin cậy về lịch sử và hoạt động của đảng mà bạn quan tâm. Đây có thể là sách, bài báo, tài liệu chính thức, diễn đàn trực tuyến hoặc các nghiên cứu trước đó về đề tài tương tự.
 3. Đánh giá và phân tích tài liệu: Đọc và nghiên cứu kỹ lưỡng các tài liệu thu thập được. Đánh giá tính đáng tin cậy, quan điểm và cấu trúc lập luận của các nguồn này. Sử dụng các phương pháp phân tích như so sánh, phân loại, và trích dẫn để hiểu sâu về lịch sử và các khía cạnh quan trọng của đảng.
 4. Xây dựng kết cấu và lập luận: Xác định các phần chính của tiểu luận và tạo một kế hoạch cho việc viết. Xác định các điểm chính và các luận điểm cần được trình bày trong mỗi phần của tiểu luận. Lập luận của bạn nên dựa trên các chứng cứ từ tài liệu và phân tích của bạn.
 5. Viết bản nháp: Bắt đầu viết tiểu luận bằng việc viết một bản nháp dựa trên kế hoạch đã xác định. Đừng lo lắng về sự hoàn thiện trong giai đoạn này, tập trung vào việc diễn đạt ý tưởng và chứng minh lập luận của bạn. Đảm bảo có một sự liên kết logic giữa các phần của tiểu luận.
 6. Sửa chữa và chỉnh sửa: Đọc lại bản nháp và sửa chữa các lỗi ngữ pháp, cú pháp và chính tả. Đồng thời, đánh giá sự mạch lạc và logic của tiểu luận. Đảm bảo các luận điểm
 7. Tham khảo và trích dẫn nguồn tài liệu: Đảm bảo rằng bạn đã trích dẫn chính xác các nguồn tài liệu mà bạn đã sử dụng trong tiểu luận. Sử dụng phong cách trích dẫn phù hợp, như APA, MLA hoặc Chicago, để đảm bảo tính đúng đắn và tránh vi phạm về bản quyền.
 8. Kiểm tra lại và đánh giá: Đọc lại toàn bộ tiểu luận và đảm bảo rằng nó có ý nghĩa và rõ ràng. Đánh giá sự logic của các luận điểm, cấu trúc của tiểu luận và sự thống nhất giữa các phần. Kiểm tra lỗi ngữ pháp, chính tả và cú pháp.
 9. Ghi chú và tài liệu tham khảo: Tạo danh sách các tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong tiểu luận. Đảm bảo ghi chú các thông tin cần thiết như tên tác giả, năm xuất bản, tiêu đề và thông tin xuất bản chính xác. Áp dụng phong cách tham khảo phù hợp để liệt kê các nguồn tài liệu.
 10. Chỉnh sửa cuối cùng: Đọc lại và chỉnh sửa tiểu luận một lần nữa để đảm bảo tính hoàn thiện và sự chính xác của nó. Đặc biệt chú ý đến các câu trực quan, cấu trúc lưu động và cách trình bày.
 11. Kiểm tra trùng lặp và đạo văn: Sử dụng các công cụ kiểm tra trùng lặp và đạo văn để đảm bảo tính chính xác và nguyên văn của tiểu luận. Điều này rất quan trọng để tránh vi phạm về đạo đức học thuật và đảm bảo tính chất sáng tạo và duy nhất của công trình.

Cuối cùng, luôn nhớ rằng một tiểu luận môn lịch sử đảng nên được viết với sự logic, sự đúng đắn và phân tích sắc bén. Nắm vững kiến thức và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi viết sẽ giúp bạn có một tiểu luận chất lượng và đáp ứng yêu cầu của môn học.

Phương Pháp Làm Tiểu Luận Lịch Sử Đảng
Phương Pháp Làm Tiểu Luận Lịch Sử Đảng

2. Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng

Cấu trúc bài tiểu luận môn lịch sử đảng thường tuân theo một số phần chính sau:

1. Giới thiệu:

  • Giới thiệu chủ đề chung của tiểu luận và đặt vấn đề nghiên cứu.
  • Trình bày mục tiêu và ý nghĩa của tiểu luận.
  • Tạo sự hứng thú cho người đọc và trình bày lý do vì sao chủ đề này quan trọng và đáng nghiên cứu.

2. Tổng quan lịch sử đảng:

  • Trình bày thông tin về lịch sử, nguồn gốc và phát triển của đảng.
  • Đưa ra các sự kiện, giai đoạn quan trọng trong lịch sử đảng.
  • Phân tích vai trò và ảnh hưởng của đảng trong lịch sử đất nước hoặc vùng lãnh thổ liên quan.

3. Các tư tưởng và nguyên lý chính:

  • Trình bày các tư tưởng, nguyên lý chính và cơ sở tư tưởng của đảng.
  • Phân tích sự ảnh hưởng của các tư tưởng này đối với chính sách và hoạt động của đảng.

4. Quá trình hình thành và phát triển:

  • Trình bày quá trình hình thành và phát triển của đảng.
  • Nêu rõ các yếu tố nội tại và bên ngoài đã ảnh hưởng đến quá trình này.
  • Đánh giá vai trò của các nhân vật quan trọng trong sự phát triển của đảng.

5. Các chính sách và chiến lược:

  • Trình bày các chính sách và chiến lược quan trọng mà đảng đã áp dụng trong quá khứ và hiện tại.
  • Phân tích sự hiệu quả và tác động của các chính sách và chiến lược này.
  • So sánh và đánh giá với các đảng hoặc chính sách khác trong cùng thời kỳ hoặc ngữ cảnh tương tự.

6. Thách thức và triển vọng:

  • Đề cập đến các thách thức mà đảng đã và đang đối mặt trong quá trình hoạt động.
  • Đánh giá triển vọng và tương lai của đảng.
  • Đưa ra các đề xuất và khuyến nghị cho sự phát triển và hoạt động của đảng trong tương lai.

7. Kết luận:

  • Tóm tắt những điểm chính và kết quả quan trọng của tiểu luận.
  • Tạo sự kết nối giữa các phần trong tiểu luận.
  • Tóm lược các điểm mạnh và đặc biệt của đảng trong lịch sử.
  • Kết luận bằng cách nhấn mạnh lại ý nghĩa và giá trị của việc nghiên cứu lịch sử đảng này.

8. Tài liệu tham khảo:

  • Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong tiểu luận.
  • Áp dụng phong cách tham khảo phù hợp (ví dụ: APA, MLA, Chicago) để trích dẫn các nguồn tài liệu.

Ngoài ra, cấu trúc cụ thể của tiểu luận có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của giảng viên hoặc tổ chức giáo dục. Quan trọng nhất là bạn phải tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn cụ thể được đưa ra.

Bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm 👉👉👉 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Đảng Cộng Sản VN + Bài Mẫu

3. Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng

Để làm Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng bạn có thể sử dụng các nguồn tài liệu và số liệu sau đây:

1. Sách và bài báo:

  • Tìm kiếm các sách và bài báo chuyên về lịch sử và phát triển của đảng bạn quan tâm. Các tác phẩm nghiên cứu lịch sử, tiểu sử của các nhà lãnh đạo và các tác giả có uy tín trong lĩnh vực này sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin chi tiết về đảng và các sự kiện quan trọng.

2. Tài liệu chính thức của đảng:

  • Nghiên cứu các tài liệu chính thức của đảng, như các tuyên bố, chương trình chính sách, biên bản hội nghị và các văn kiện khác. Đây là những nguồn thông tin quan trọng để hiểu về tư tưởng, mục tiêu và hoạt động của đảng.

3. Diễn đàn trực tuyến và cơ sở dữ liệu nghiên cứu:

  • Tìm kiếm các diễn đàn trực tuyến và cơ sở dữ liệu nghiên cứu chuyên về lịch sử đảng. Các diễn đàn này thường có các bài viết, thảo luận và nghiên cứu từ các chuyên gia và nghiên cứu viên về lĩnh vực này.

4. Hồi ký và tài liệu của các nhân vật quan trọng:

  • Tìm hiểu và đọc hồi ký, bài viết và tài liệu từ các nhân vật quan trọng trong lịch sử của đảng. Những nguồn này có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc và cá nhân hơn về quá trình hình thành và phát triển của đảng.
Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Tiểu Luận Lịch Sử Đảng
Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Tiểu Luận Lịch Sử Đảng

5. Báo cáo nghiên cứu trước đó:

  • Tìm hiểu về các báo cáo nghiên cứu đã được thực hiện trước đó về lịch sử đảng. Các báo cáo nghiên cứu này có thể cung cấp các phân tích, số liệu và nhận định đã được kiểm chứng và đánh giá.

6. Số liệu thống kê và dữ liệu lịch sử:

  • Sử dụng số liệu thống kê, dữ liệu lịch sử và các tài liệu liên quan để hỗ trợ và minh họa cho các luận điểm của bạn. Các số liệu này có thể bao gồm dữ liệu về thành viên, hoạt động chính trong của đảng, kết quả bầu cử, sự phát triển của đảng theo thời gian, và các chỉ số kinh tế, xã hội liên quan.

7. Tài liệu từ các viện nghiên cứu và trường đại học:

  • Kiểm tra các tài liệu từ các viện nghiên cứu độc lập, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu có uy tín. Các viện nghiên cứu và trường đại học thường có các tài liệu nghiên cứu, bài viết, báo cáo và số liệu chính xác về lịch sử đảng và các vấn đề liên quan.

8. Tài liệu từ các cơ quan chính phủ và cơ quan liên quan:

  • Các cơ quan chính phủ và cơ quan liên quan có thể cung cấp thông tin quan trọng về chính sách, luật pháp và quy định liên quan đến đảng. Tìm hiểu các tài liệu từ các cơ quan như các bộ, ủy ban, và văn phòng chính phủ có liên quan đến lịch sử và hoạt động của đảng.

9. Cuộc phỏng vấn và tư liệu từ nguồn tin đáng tin cậy:

  • Nếu có thể, tiến hành cuộc phỏng vấn với các chuyên gia, nghiên cứu viên hoặc những người có kiến thức sâu về lịch sử đảng. Tư liệu từ những nguồn tin đáng tin cậy như người đã từng tham gia hoặc có kiến thức chuyên sâu về đảng cũng có thể cung cấp thông tin giá trị cho tiểu luận.

Khi sử dụng các nguồn tài liệu và số liệu, hãy đảm bảo kiểm tra tính chính xác, đáng tin cậy và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của bạn. Cẩn thận đánh giá và chọn lọc các nguồn tài liệu phù hợp để đảm bảo tính khoa học và độ tin cậy của tiểu luận môn lịch sử đảng.

Bài viết liên quan, có thể bạn quan tâm 👉👉👉 Cách Làm Tiểu Luận Môn Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản 10Đ

4. Tiêu Chí Chấm Bài Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng

Tiêu chí chấm bài Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng có thể khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu và tiêu chuẩn đề ra bởi giảng viên hoặc tổ chức giáo dục. Dưới đây là một số tiêu chí phổ biến được sử dụng để đánh giá bài tiểu luận môn lịch sử đảng:

 1. Hiểu biết về lịch sử đảng: Đánh giá mức độ hiểu biết và sự thông thạo về lịch sử, nguồn gốc, phát triển, và vai trò của đảng được trình bày trong bài tiểu luận.
 2. Khả năng phân tích và đánh giá: Đánh giá khả năng phân tích sâu về tư tưởng, nguyên lý chính, chính sách và chiến lược của đảng. Có khả năng đánh giá các yếu tố nội tại và bên ngoài đã ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển của đảng.
 3. Sự logic và luận lý: Đánh giá cách mà các luận điểm, ý kiến và thông tin được trình bày trong bài tiểu luận. Xem xét sự logic và luận lý trong việc trình bày các quan điểm và các quan hệ nguyên nhân và hệ quả.
 4. Nghiên cứu và sử dụng tài liệu: Đánh giá khả năng nghiên cứu và sử dụng các nguồn tài liệu phù hợp. Xem xét độ phong phú và độ tin cậy của tài liệu được sử dụng trong tiểu luận.
 5. Cấu trúc và tổ chức: Đánh giá sự cấu trúc và tổ chức của bài tiểu luận. Xem xét khả năng xây dựng một cấu trúc logic, sự liên kết giữa các phần, và sự trình bày rõ ràng và mạch lạc của ý kiến và thông tin.
 6. Phong cách viết và ngôn ngữ: Đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ chính xác, rõ ràng và linh hoạt để truyền đạt ý kiến và thông tin một cách hiệu quả. Xem xét phong cách viết, từ vựng, ngữ pháp và câu trúc ngôn ngữ.
 7. Tính mới mẻ và sáng tạo: Đánh giá mức độ sáng tạo và tính mới mẻ trong việc tiếp cận lịch sử đảng, các quan điểm vàcác phân tích được trình bày trong tiểu luận.
 8. Độ thuyết phục: Đánh giá khả năng thuyết phục của bài tiểu luận. Xem xét cách mà các luận điểm được đưa ra và các bằng chứng và lập luận được sử dụng để hỗ trợ quan điểm.
 9. Sự đóng góp cá nhân: Đánh giá mức độ đóng góp cá nhân và quan điểm độc đáo của tác giả trong việc nghiên cứu và trình bày lịch sử đảng. Xem xét cách mà tác giả tự phát triển ý kiến và đưa ra nhận định riêng.
 10. Kiến thức và tư duy phân tích: Đánh giá mức độ kiến thức sâu về lịch sử đảng và khả năng áp dụng tư duy phân tích để đánh giá và giải thích các sự kiện và quá trình trong lịch sử của đảng.
 11. Trình bày và định dạng: Đánh giá cách trình bày và định dạng của bài tiểu luận. Xem xét việc sử dụng tiêu đề, đoạn văn, dấu câu và các yếu tố trực quan khác để tạo ra một bài tiểu luận dễ đọc và truyền đạt thông điệp một cách hiệu quả.

Đối với mỗi tiểu luận, tiêu chí chấm điểm có thể được định rõ từ đầu hoặc yêu cầu cụ thể được đưa ra bởi giảng viên hoặc tổ chức giáo dục. Vì vậy, hãy luôn tuân thủ hướng dẫn và yêu cầu cụ thể của đề tài để đảm bảo rằng bài tiểu luận của bạn đáp ứng các tiêu chí chấm điểm.

Bài Mẫu Tiểu Luận Lịch Sử Đảng
Bài Mẫu Tiểu Luận Lịch Sử Đảng

5. Top 100 Đề Tài Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng

Dưới đây là một số Đề Tài Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng mà bạn có thể tham khảo:

 1. Sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
 2. Sự ra đời và tầm quan trọng của Đảng Dân chủ Đức trong lịch sử châu Âu.
 3. Cuộc cách mạng Công xã Paris năm 1871 và tác động của nó đến phong trào cách mạng đảng trên thế giới.
 4. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Lao động Anh.
 5. Tầm quan trọng và ảnh hưởng của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ trong lịch sử Mỹ.
 6. Cuộc cách mạng Đảng Lao động Xã hội Đức năm 1918-1919 và tầm quan trọng của nó.
 7. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Cộng sản Liên Xô.
 8. Tư tưởng và hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Cuba và tầm quan trọng của nó trong lịch sử Cuba.
 9. Đảng Cộng sản Việt Nam: Sự hình thành, chiến lược và thành tựu.
 10. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Cuba và vai trò của Fidel Castro trong sự thành công của đảng.
 11. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Cộng sản Pháp.
 12. Đảng Cộng sản Ý và vai trò của nó trong cuộc cách mạng Ý.
 13. Lịch sử và tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Indonesia trong phong trào độc lập quốc gia.
 14. Đảng Cộng sản Tây Ban Nha và vai trò của nó trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha.
 15. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Đông Đức và sự sụp đổ của Đông Đức Xã hội chủ nghĩa.
 16. Lịch sử và phát triển của Đảng Cộng sản Nepal.
 17. Đảng Lao động Hàn Quốc: Sự hình thành, chiến lược và đóng góp.
 18. Lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản Hy Lạp trong cuộc nội chiến Hy Lạp.
 19. Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng: Đảng Cộng sản Brazil và tầm quan trọng của nó trong phong trào công nhân và xã hội.
 20. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Albania và tác động của nó đến xã hội và chính trị Albania.
 21. Lịch sử và tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Hungary trong cuộc cách mạng Hungary 1956.
 22. Đảng Cộng sản Mexico: Sự hình thành, phát triển và vai trò của nó trong lịch sử Mexico.
 23. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Campuchia và sự nghiệt ngã của chế độ Khmer Đỏ.
 24. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Lao động Hồng Kông.
 25. Đảng Cộng sản Romania và sự thống trị của Nicolae Ceaușescu.
 26. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Mozambique và vai trò của nó trong đấu tranh giành độc lập.
 27. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Lao động Việt Nam.
 28. Đảng Cộng sản Argentina và tầm quan trọng của nó trong phong trào công nhân và xã hội.
 29. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Angola và sự phát triển sau chiến tranh nội.
 30. Lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha trong cuộc cách mạng Bồ Đào Nha.
 31. Đảng Cộng sản Úc: Sự hình thành, phát triển và tầm quan trọng của nó trong lịch sử Úc.
 32. Cuộc cách mạng Đảng Lao động Ethiopia và sự ảnh hưởng của nó trên châu Phi.
 33. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Cộng sản Sri Lanka.
 34. Đảng Cộng sản Chile và vai trò của nó trong cuộc nội chiến và sự thống trị của Augusto Pinochet.
 35. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Nicaragua và sự chi phối của Sandinista.
 36. Lịch sử và tầm quan trọng của Đảng Lao động Nhật Bản.
 37. Đảng Cộng sản Nam Phi và tầm quan trọng của nó trong phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc.
 38. Cuộc cách mạng Đảng Lao động Yemen và sự phát triển của Yemen Dân chủ Nhân dân.
 39. Lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản Pakistan trong chính trị Pakistan.
 40. Đề Tài Tiểu Luận Lịch Sử Đảng: Đảng Cộng sản Thụy Sĩ: Sự hình thành, phát triển và đóng góp của nó.
 41. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Nepal và sự thay đổi chính trị ở Nepal.
 42. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Cộng sản Honduras.
 43. Đảng Lao động Ireland và vai trò của nó trong cuộc cách mạng và hòa bình ở Ireland.
 44. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Ghana và tầm quan trọng của nó trong phong trào giải phóng châu Phi.
 45. Lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản Uruguay trong sự phát triển xã hội và chính trị của Uruguay.
 46. Đảng Cộng sản Thụy Điển: Sự hình thành, phát triển và đóng góp của nó.
 47. Cuộc cách mạng Đảng Lao động Lào và sự phát triển của Lào Xã hội chủ nghĩa.
 48. Lịch sử và tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Costa Rica trong cuộc cách mạng và xã hội Costa Rica.
 49. Đảng Cộng sản Belize và vai trò của nó trong phong trào đấu tranh dân tộc Belize.
 50. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Cyprus và sự phát triển sau độc lập của Cộng hòa Síp.
 51. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Lao động Đan Mạch.
 52. Đảng Cộng sản Áo: Sự hình thành, phát triển và đóng góp của nó.
 53. Cuộc cách mạng Đảng Lao động Mozambique và sự xây dựng quốc gia sau chiến tranh nội.
 54. Lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản El Salvador trong cuộc nội chiến và xã hội El Salvador.
 55. Đảng Cộng sản Paraguay và tầm quan trọng của nó trong phong trào công nhân và xã hội.
 56. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Burkina Faso và sự thay đổi chính trị ở Burkina Faso.
 57. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Lao động Canada.
 58. Đảng Cộng sản Slovakia và vai trò của nó trong sự phát triển xã hội và chính trị Slovakia.
 59. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Namibia và sự giải phóng quốc gia.
 60. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Guinea-Bissau và tầm quan trọng của nó trong phong trào giải phóng châu Phi.
 61. Tiểu Luận Lịch Sử Đảng: Lịch sử và sự phát triển của Đảng Lao động Thụy Điển.
 62. Đảng Cộng sản Croatia và vai trò của nó trong cuộc cách mạng và xã hội Croatia.
 63. Cuộc cách mạng Đảng Lao động Cape Verde và sự xây dựng quốc gia sau giải phóng.
 64. Lịch sử và tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Luxembourg trong phong trào công nhân và xã hội.
 65. Đảng Cộng sản Estonia: Sự hình thành, phát triển và đóng góp của nó.
 66. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Guinea và sự độc lập quốc gia.
 67. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Lao động Bỉ.
 68. Đảng Cộng sản Lithuania và vai trò của nó trong sự phát triển xã hội và chính trị Lithuania.
 69. Cuộc cách mạng Đảng Lao động Guinea và sự phát triển sau giải phóng.
 70. Lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản Slovenia trong cuộc cách mạng và xã hội Slovenia.
 71. Đảng Cộng sản Latvia và tầm quan trọng của nó trong phong trào công nhân và xã hội.
 72. Cuộc cách mạng Đảng Lao động Đại Liên bang các Tiểu vương quốc của Nga và sự thay đổi chính trị ở Nga.
 73. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Cộng sản Malta.
 74. Đảng Cộng sản Iceland: Sự hình thành, phát triển và đóng góp của nó.
 75. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Suriname và tầm quan trọng của nó trong phong trào đấu tranh dân tộc Suriname.
 76. Lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản Bosnia và Herzegovina trong cuộc nội chiến và xã hội Bosnia và Herzegovina.
 77. Đảng Lao động Luxembourg và sự đóng góp của nó trong lịch sử Luxembourg.
 78. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Malawi và sự phát triển sau giải phóng.
 79. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Lao động Phần Lan.
 80. Đảng Cộng sản Kyrgyzstan và tầm quan trọng của nó trong sự phát triển xã hội và chính trị Kyrgyzstan.
 81. Đề Tài Tiểu Luận Về Lịch Sử Đảng: Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Togo và sự xây dựng quốc gia sau giải phóng.
 82. Lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản Gruzia (Georgia) trong cuộc cách mạng và xã hội Gruzia.
 83. Đảng Lao động Montenegro và sự đóng góp của nó trong lịch sử Montenegro.
 84. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Turkmenistan và tầm quan trọng của nó trong sự thay đổi chính trị ở Turkmenistan.
 85. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Cộng sản Andorra.
 86. Đảng Cộng sản Liechtenstein và vai trò của nó trong phong trào công nhân và xã hội.
 87. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Lesotho và sự giải phóng quốc gia.
 88. Lịch sử và tầm quan trọng của Đảng Cộng sản San Marino trong phong trào công nhân và xã hội.
 89. Đảng Lao động Monaco: Sự hình thành, phát triển và đóng góp của nó.
 90. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Djibouti và sự phát triển sau giải phóng.
 91. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Lao động Vanuatu.
 92. Đảng Cộng sản Nauru và vai trò của nó trong sự phát triển xã hội và chính trị Nauru.
 93. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Seychelles và tầm quan trọng của nó trong phong trào giải phóng châu Phi.
 94. Lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản Saint Kitts và Nevis trong cuộc cách mạng và xã hội Saint Kitts và Nevis.
 95. Đảng Lao động Saint Vincent và Grenadines và sự đóng góp của nó trong lịch sử Saint Vincent và Grenadines.
 96. Cuộc cách mạng Đảng Cộng sản Tonga và sự giải phóng quốc gia.
 97. Lịch sử và sự phát triển của Đảng Lao động Antigua và Barbuda.
 98. Đảng Cộng sản Dominica và tầm quan trọng của nó trong phong trào công nhân và xã hội.
 99. Lịch sử và vai trò của Đảng Cộng sản Tuvalu trong cuộc cách mạng và xã hội Tuvalu.
 100. Đảng Lao động Marshall và sự đóng góp của nó trong lịch sử quốc gia Marshall.

6. Một Số Bài Mẫu Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng

Bài mẫu 1: Tiểu luận Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Download miễn phí

Bài mẫu 2: Đảng Cộng sản lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Tiểu luận Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam

Download miễn phí

Bài mẫu 4: Tiểu luận Nghệ thuật lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975)

Download miễn phí

Trên đây là danh sách 100 đề tài Tiểu Luận Môn Lịch Sử Đảng bao gồm các đảng và cuộc cách mạng trên khắp thế giới. Tuy các đề tài đã được đề cập, nhưng cần lưu ý rằng việc nghiên cứu sẽ yêu cầu thời gian và tư duy sâu sắc để khám phá và phân tích các khía cạnh lịch sử, phát triển và tầm quan trọng của từng đảng. Đề tài nghiên cứu đảng có thể tạo ra những hiểu biết sâu sắc về vai trò và ảnh hưởng của các đảng trong quá trình lịch sử của một quốc gia hoặc khu vực cụ thể. Nếu thấy bài viết này hữu ích hãy chia sẻ giùm Luận Văn Trust nhé, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết này.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x