CÁCH LÀM Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định ĐẠT ĐIỂM 10

Bài Mẫu Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định

Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định là một bài viết hoặc báo cáo ngắn, thường được yêu cầu trong quá trình học tập hoặc làm việc, nhằm phân tích, đánh giá và trình bày về các khía cạnh quan trọng liên quan đến quá trình ra quyết định.

Khái niệm của tiểu luận này là tập trung vào kỹ năng ra quyết định, nghĩa là khả năng của một cá nhân hoặc một nhóm trong việc lựa chọn giữa các lựa chọn khác nhau dựa trên thông tin có sẵn và mục tiêu cần đạt được. Tiểu luận này có thể tập trung vào việc xem xét quy trình ra quyết định, các yếu tố tác động đến quyết định, các phương pháp và kỹ thuật ra quyết định hiệu quả, cũng như các khía cạnh đạo đức và tầm nhìn dài hạn liên quan đến việc ra quyết định.

Các trường đại học, cao đẳng ngày càng yêu cầu khó hơn đối với các bài tiểu luận đặc biệt là các bài viết đều được kiểm tra đạo văn lỗi khắt khe, đòi hỏi các bạn cần phải đầu tư rất nhiều thời gian mới thực hiện tốt được bài tiểu luận. Hãy liên hệ với làm tiểu luận thuê của chúng tôi nếu các bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm bài. Hoặc có thể kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 để được tư vấn miễn phí.

Trong tiểu luận, người viết có thể trình bày ví dụ, nghiên cứu, và phân tích những tình huống thực tế để minh họa cách thức áp dụng kỹ năng ra quyết định trong các tình huống khác nhau. Người viết cũng có thể trình bày và phân tích các mô hình và lý thuyết quan trọng liên quan đến quyết định, như quyết định nhóm, quyết định tài chính, quyết định trong môi trường không chắc chắn, và nhiều hơn nữa.

Mục tiêu của tiểu luận là cung cấp cho người đọc một cái nhìn sâu hơn và hiểu rõ hơn về quá trình ra quyết định và các yếu tố tác động đến nó. Ngoài ra, tiểu luận cũng có thể đề xuất các phương pháp và kỹ thuật cải thiện kỹ năng ra quyết định và thúc đẩy quá trình ra quyết định hiệu quả.

Trong tiểu luận, người viết nên sử dụng các tài liệu tham khảo và nghiên cứu để hỗ trợ các quan điểm và luận điểm của mình. Cần tuân thủ quy tắc viết và trình bày chính xác và logic, và đảm bảo rằng các ý được trình bày một c

Phương Pháp Làm Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định
Phương Pháp Làm Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định

1. Phương Pháp Làm Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định

Dưới đây là một phương pháp làm tiểu luận về kỹ năng ra quyết định:

Bước 1: Xác định mục tiêu của tiểu luận Trước khi bắt đầu viết tiểu luận, hãy xác định rõ mục tiêu của bạn là gì. Bạn muốn trình bày về quy trình ra quyết định, phân tích các yếu tố tác động đến quyết định, hoặc đề xuất các phương pháp cải thiện kỹ năng ra quyết định? Xác định mục tiêu sẽ giúp bạn tập trung và xác định phạm vi của tiểu luận.

Bước 2: Nghiên cứu và thu thập tài liệu Tiếp theo, nghiên cứu và thu thập các tài liệu liên quan đến kỹ năng ra quyết định. Đọc sách, bài báo, nghiên cứu và tài liệu có liên quan để có cái nhìn toàn diện về chủ đề. Ghi chú và đánh dấu những thông tin quan trọng, ví dụ như lý thuyết, mô hình, phương pháp và ví dụ minh họa.

Bước 3: Xây dựng kế hoạch cho tiểu luận Từ các thông tin và tài liệu bạn đã thu thập, xây dựng một kế hoạch cho tiểu luận của mình. Xác định các phần cần có trong tiểu luận, chẳng hạn như phần giới thiệu, phần trình bày các yếu tố tác động đến quyết định, phần trình bày các phương pháp ra quyết định, và phần kết luận. Sắp xếp các ý theo một cấu trúc logic và tuân thủ quy tắc viết tiểu luận.

Bước 4: Viết tiểu luận Bắt đầu viết tiểu luận dựa trên kế hoạch đã xây dựng. Bạn có thể bắt đầu với phần giới thiệu để đưa ra vấn đề chung và mục tiêu của tiểu luận. Tiếp theo, trình bày các yếu tố tác động đến quyết định, sử dụng các ví dụ và nghiên cứu để minh hoạ và hỗ trợ quan điểm của bạn. Sau đó, trình bày các phương pháp ra quyết định, đảm bảo rõ ràng và minh bạch trong việc diễn giải và áp dụng các phương pháp này. Tiếp theo sau phần trình bày các phương pháp ra quyết định, bạn có thể tiếp tục trình bày các phần còn lại của tiểu luận. Đặt câu hỏi cho chính mình và trả lời chúng trong tiểu luận để tạo sự logic và liên kết giữa các phần.

 • Phần trình bày ví dụ: Sử dụng ví dụ cụ thể để minh họa các phương pháp ra quyết định và các yếu tố tác động đến quyết định. Đảm bảo rằng ví dụ được chọn là minh bạch và có liên quan đến chủ đề của tiểu luận.
 • Phần đánh giá: Trình bày các lợi và hạn chế của các phương pháp ra quyết định được đề cập trong tiểu luận. Đưa ra đánh giá về hiệu quả và khả năng áp dụng của các phương pháp này trong các tình huống thực tế.
 • Phần đề xuất: Nếu bạn muốn đề xuất các phương pháp hoặc gợi ý cải thiện kỹ năng ra quyết định, hãy trình bày các ý kiến và ý tưởng của bạn. Đưa ra các lập luận và bằng chứng để hỗ trợ đề xuất của bạn.
 • Phần kết luận: Tóm tắt lại các điểm chính đã được trình bày trong tiểu luận. Đưa ra một kết luận tổng quan về quá trình ra quyết định và nhấn mạnh lại mục tiêu của tiểu luận. Cung cấp một cái nhìn tổng quan và khuyết điểm, cũng như tạo sự kết thúc cho tiểu luận.

Bước 5: Sửa và chỉnh sửa Sau khi hoàn thành viết tiểu luận, hãy dành thời gian để sửa và chỉnh sửa. Đảm bảo rằng các ý được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc và logic. Kiểm tra lại ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu để đảm bảo tính chính xác và trôi chảy của tiểu luận.

Bước 6: Kiểm tra và thẩm định Trước khi nộp tiểu luận, hãy kiểm tra lại và đánh giá nội dung của bạn.

Trước khi nộp tiểu luận, hãy kiểm tra lại và đánh giá nội dung của bạn. Đảm bảo rằng bạn đã trả lời đúng câu hỏi đề bài và đạt được mục tiêu đã đề ra trong phần giới thiệu. Kiểm tra xem tiểu luận có tuân thủ các quy tắc viết và định dạng đã yêu cầu không, bao gồm cách trình bày, cấu trúc và tham chiếu tài liệu.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, hãy đánh giá tổng thể tiểu luận. Xem xét sự mạch lạc và logic của các ý kiến, đảm bảo rằng tiểu luận có tính thống nhất và có sự liên kết giữa các phần. Đảm bảo rằng các lập luận và bằng chứng được trình bày một cách rõ ràng và hợp lý.

Ngoài ra, đánh giá cách bạn đã sử dụng tài liệu tham khảo. Đảm bảo rằng bạn đã trích dẫn và tham chiếu đúng cách đến các nguồn tài liệu, tuân thủ quy tắc về trích dẫn và trích nguồn tài liệu.

Bước 7: Hiệu chỉnh và sửa lại Dựa trên phản hồi và đánh giá của bạn hoặc người đọc khác, hãy hiệu chỉnh và sửa lại tiểu luận của bạn. Chú ý đến các điểm yếu, sai sót hoặc cần cải thiện. Cải thiện cấu trúc, diễn đạt và logic của tiểu luận để đảm bảo rằng nó được trình bày một cách tốt nhất.

Bước 8: Thực hiện việc biên tập cuối cùng Sau khi hoàn thành việc hiệu chỉnh và sửa lại, thực hiện việc biên tập cuối cùng để đảm bảo rằng tiểu luận của bạn không có lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc cấu trúc câu. Điều này sẽ giúp tăng tính chuyên nghiệp và sự trôi chảy của tiểu luận.

Cuối cùng, hãy đọc lại toàn bộ tiểu luận và đảm bảo rằng nó có sự mạch lạc, logic và thỏa mãn yêu cầu đề bài. Kiểm tra một lần nữa xem bạn đã trả lời đúng câu hỏ

Bài viết liên quan, hãy tham khảo thêm 👉👉👉 Tiểu Luận Ra Quyết Định Trong Lãnh Đạo Quản Lý +5 Bài Mẫu

2. Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định

Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích khi viết Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định:

 1. Nghiên cứu đầy đủ: Đảm bảo rằng bạn đã nghiên cứu và thu thập đủ thông tin về kỹ năng ra quyết định từ các nguồn tài liệu đáng tin cậy. Sử dụng sách, bài báo, nghiên cứu và các tài liệu khác để hiểu sâu hơn về các khía cạnh khác nhau của quá trình ra quyết định.
 2. Xác định phạm vi: Xác định phạm vi của tiểu luận để đảm bảo rằng bạn không đánh giá quá nhiều hoặc quá ít yếu tố. Điều này giúp bạn tập trung vào những yếu tố quan trọng và trình bày chúng một cách rõ ràng.
 3. Định rõ cấu trúc: Xây dựng một kế hoạch hoặc cấu trúc rõ ràng cho tiểu luận của bạn trước khi bắt đầu viết. Điều này giúp bạn tổ chức ý tưởng một cách logic và tuân thủ một cấu trúc logic.
 4. Sử dụng ví dụ và nghiên cứu: Để làm cho tiểu luận của bạn thuyết phục hơn, hãy sử dụng ví dụ cụ thể và nghiên cứu để minh họa các khái niệm và quan điểm của bạn. Điều này giúp đưa ra các bằng chứng cụ thể và thể hiện khả năng áp dụng của kỹ năng ra quyết định trong thực tế.
 5. Phân tích và đánh giá: Hãy phân tích các yếu tố tác động đến quyết định một cách chi tiết và đánh giá sự hiệu quả của các phương pháp ra quyết định. Sử dụng các công cụ phân tích như SWOT, phân tích rủi ro, hoặc so sánh để giúp bạn trình bày một cách logic và thuyết phục.
 6. Ý thức về người đọc: Hãy luôn nhớ rằng người đọc của bạn có thể không có kiến thức sâu về kỹ năng ra quyết định. Vì vậy, hãy sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và giải thích các thuật ngữ kỹ thuật nếu cần thiết. Hãy trình bày một cách rõ ràng và dễ hiểu

Bước 7 (tiếp theo): Sửa lại và chỉnh sửa

Sau khi hoàn thành bản nháp tiểu luận, hãy dành thời gian để sửa lại và chỉnh sửa nó. Đây là giai đoạn quan trọng để cải thiện tính logic, sự rõ ràng và hiệu quả của tiểu luận của bạn. Dưới đây là một số lời khuyên để hỗ trợ quá trình này:

 • Kiểm tra lại cấu trúc: Đảm bảo rằng tiểu luận của bạn có một cấu trúc rõ ràng và mạch lạc. Xác định các mục tiêu và câu chuyện mà bạn muốn truyền đạt, sau đó sắp xếp các ý chính và phần văn bản một cách logic. Đảm bảo rằng các phần của tiểu luận kết nối với nhau một cách mượt mà và truyền đạt ý kiến của bạn một cách hiệu quả.
 • Đảm bảo tính logic: Kiểm tra xem các lập luận và bằng chứng mà bạn đưa ra có tuân thủ logic. Đảm bảo rằng các ý kiến và quan điểm của bạn được chứng minh và hỗ trợ bằng các ví dụ và nghiên cứu phù hợp. Kiểm tra cẩn thận để tránh các sự nhầm lẫn hoặc phản chứng trong tiểu luận.
 • Rõ ràng và sắc bén: Sửa lại các đoạn văn để đảm bảo rằng ý kiến và ý tưởng được trình bày một cách rõ ràng và sắc bén. Xóa bỏ các từ ngữ lặp lại, câu chuyện không cần thiết và các thông tin không liên quan. Sử dụng ngôn ngữ chính xác và mạnh mẽ để truyền đạt ý kiến của bạn một cách rõ ràng và thuyết phục.
 • Ngữ pháp và chính tả: Kiểm tra lại tiểu luận để đảm bảo rằng không có lỗi ngữ pháp, chính tả hoặc cấu trúc câu. Sử dụng các công cụ kiểm tra ngữ pháp và chính tả hoặc nhờ sự giúp đỡ từ người khác để đảm bảo tính chính xác của tiểu luận.

Bước 8: Đánh giá từ người khác

Trước khi nộp tiểu luận, hãy xin ý kiến từ người khác để đánh giá nội dung và cấu trúc của nó.

Để có một cái nhìn khách quan về tiểu luận của bạn, nên xin ý kiến từ người khác. Họ có thể là giáo viên, bạn bè, hoặc những người có kiến thức và kinh nghiệm về kỹ năng ra quyết định. Dưới đây là một số lời khuyên khi nhờ người khác đánh giá tiểu luận của bạn:

 • Chọn người đáng tin cậy: Chọn người mà bạn tin tưởng về khả năng đánh giá và đưa ra phản hồi xây dựng. Họ nên có kiến thức về lĩnh vực kỹ năng ra quyết định hoặc có kinh nghiệm trong việc viết tiểu luận.
 • Cung cấp hướng dẫn rõ ràng: Trước khi nhờ người khác đánh giá tiểu luận, hãy cung cấp hướng dẫn về mục tiêu và yêu cầu của tiểu luận. Cho biết bạn mong đợi phản hồi về các khía cạnh như nội dung, cấu trúc, logic, và cách trình bày.
 • Lắng nghe phản hồi: Khi nhận được phản hồi, hãy lắng nghe một cách cởi mở và chấp nhận. Không xem phản hồi là một sự chỉ trích, mà hãy coi đó là cơ hội để cải thiện tiểu luận của bạn. Ghi chú lại ý kiến và đề xuất từ người đánh giá để tham khảo và thực hiện những điều cần thiết.
 • Sửa và cải thiện: Dựa trên phản hồi từ người khác, hãy sửa và cải thiện tiểu luận của bạn. Xem xét các điểm yếu và điểm mạnh mà người đánh giá đã nhận xét và cố gắng cải thiện những khía cạnh cần thiết. Đặt câu hỏi và tìm kiếm giải pháp để cải thiện tính logic, sự rõ ràng và hiệu quả của tiểu luận.

Bước 9: Kiểm tra cuối cùng và nộp

Sau khi bạn đã sửa và cải thiện tiểu luận của mình dựa trên phản hồi và đánh giá từ người khác, hãy tiến hành kiểm tra cuối cùng trước khi nộp.

 • Kiểm tra ngữ pháp và chính tả: Đảm bảo rằng tiểu luận không còn lỗi ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu. Đọc lại tiểu luận một lần nữa và sử dụng các công cụ kiểm tra ngữ pháp và chính tả để phát hiện và sửa chữa lỗi.
 • Kiểm tra tính logic và mạch lạc: Đảm bảo rằng các lập luận và bằng chứng trong tiểu luận của bạn vẫn tuân thủ logic và có mạch lạc. Kiểm tra lại các liên kết giữa các ý kiến và đảm bảo rằng các mục tiêu và câu chuyện đã được truyền đạt một cách rõ ràng và hiệu quả.
 • Đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề bài: Xem xét lại đề bài và đảm bảo rằng tiểu luận của bạn đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và mục tiêu được đề ra. Kiểm tra lại rằng bạn đã trả lời đúng câu hỏi và đã bao gồm các khía cạnh quan trọng trong tiểu luận của bạn.
 • Đọc lại toàn bộ tiểu luận: Cuối cùng, hãy đọc lại toàn bộ tiểu luận để đảm bảo rằng nó có mạch lạc, rõ ràng và chính xác. Kiểm tra cẩn thận để xác định và sửa chữa bất kỳ lỗi hay sai sót nào. Đảm bảo rằng tiểu luận của bạn có sự liên kết và truyền đạt ý kiến một cách hiệu quả.

Sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra cuối cùng, bạn có thể nộp tiểu luận của mình theo hướng dẫn của giáo viên hoặc theo quy trình nộp bài của trường. Hãy đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về định dạng, độ dài và thời gian nộp bài.

Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định
Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định

3. Cấu Trúc Bài Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định

Cấu trúc bài tiểu luận về kỹ năng ra quyết định có thể được tổ chức theo một số phần chính sau đây:

1. Giới thiệu:

 • Cung cấp lý do vì sao kỹ năng ra quyết định là một chủ đề quan trọng và đáng nghiên cứu.
 • Trình bày mục tiêu và phạm vi của tiểu luận.

2. Đặt vấn đề:

 • Trình bày một tình huống hoặc vấn đề mà quá trình ra quyết định được áp dụng.
 • Giới thiệu các yếu tố liên quan và tầm quan trọng của việc ra quyết định trong tình huống đó.

3. Khái niệm về kỹ năng ra quyết định:

 • Định nghĩa và giải thích về kỹ năng ra quyết định.
 • Trình bày các thành phần và quy trình cơ bản của quyết định.

4. Các phương pháp ra quyết định:

 • Mô tả và phân tích các phương pháp ra quyết định phổ biến như phân tích SWOT, ma trận quyết định, hoặc phân tích lợi ích và rủi ro.
 • Trình bày các ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp.

5. Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định:

 • Đưa ra các yếu tố như thông tin, tài nguyên, thời gian, rủi ro và giới hạn trong quá trình ra quyết định.
 • Phân tích tác động của các yếu tố này lên quá trình và kết quả ra quyết định.

6. Kỹ năng quản lý rủi ro và đánh giá:

 • Trình bày về kỹ năng quản lý rủi ro và đánh giá trong quyết định.
 • Cung cấp các phương pháp và công cụ để đánh giá và đối phó với rủi ro.

7. Ví dụ và nghiên cứu:

 • Sử dụng ví dụ cụ thể hoặc nghiên cứu để minh họa các khía cạnh và ứng dụng của kỹ năng ra quyết định.
 • Trình bày các tình huống thực tế và kết quả của quá trình ra quyết định.

8. Đánh giá và kết luận:

 • Đánh giá hiệu quả và ứng dụng của kỹ năng ra quyết định trong tình huống cụ thể và từ đó rút ra kết luận tổng quan về quá trình ra quyết định và kỹ năng liên quan.
 • Tóm tắt lại những điểm chính đã được trình bày trong tiểu luận.
 • Đưa ra nhận định cuối cùng về tầm quan trọng và hạn chế của kỹ năng ra quyết định.
 • Gợi mở về các hướng nghiên cứu tiềm năng hoặc đề xuất cải thiện kỹ năng ra quyết định trong tương lai.

9. Tài liệu tham khảo:

 • Liệt kê các nguồn tài liệu đã được sử dụng và trích dẫn trong tiểu luận.
 • Tuân thủ đúng quy định về phong cách trích dẫn và tài liệu tham khảo.

Lưu ý rằng cấu trúc trên chỉ là một hướng dẫn chung và có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu của bài tiểu luận và phong cách viết của bạn. Hãy đảm bảo rằng tiểu luận của bạn có một sự liên kết logic, mạch lạc và truyền đạt ý kiến của bạn một cách rõ ràng và hiệu quả.

Bài viết liên quan, hãy tham khảo thêm 👉👉👉 Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Đàm Phán Và Soạn Thảo Hợp Đồng 10Đ

4. Tài Liệu, Số Liệu Để Làm Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định

Để làm Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định bạn có thể sử dụng một loạt tài liệu và số liệu khác nhau. Dưới đây là một số nguồn thông tin phổ biến mà bạn có thể khám phá:

 1. Sách và giáo trình: Tìm kiếm các sách và giáo trình về kỹ năng quản lý, kỹ năng ra quyết định, quản lý rủi ro, và quyết định chiến lược. Các tác giả nổi tiếng như Peter Drucker, Stephen Covey, và Daniel Kahneman cung cấp nhiều thông tin quý giá về kỹ năng ra quyết định.
 2. Bài báo và nghiên cứu: Tìm kiếm các bài báo nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, cơ sở dữ liệu nghiên cứu như Google Scholar, ScienceDirect hoặc các trang web chuyên về quản lý và kỹ năng ra quyết định. Điều này sẽ giúp bạn có cơ sở khoa học để nghiên cứu và trình bày ý kiến của mình.
 3. Báo cáo và tài liệu từ tổ chức và công ty: Các tổ chức và công ty thường có báo cáo, tài liệu nghiên cứu và hướng dẫn liên quan đến quyết định và quản lý. Tìm hiểu về các công ty nghiên cứu thị trường, tư vấn quản lý hoặc các tổ chức chuyên về phân tích dữ liệu để có thông tin chi tiết.
 4. Thống kê và số liệu: Sử dụng số liệu thống kê từ các nguồn như cơ quan thống kê chính phủ, tổ chức quốc tế hoặc các báo cáo nghiên cứu đã được công bố. Điều này giúp bạn hỗ trợ và minh chứng cho quan điểm của mình trong tiểu luận.
 5. Cuộc phỏng vấn và khảo sát: Thực hiện cuộc phỏng vấn hoặc khảo sát để thu thập thông tin từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quyết định và kỹ năng ra quyết định. Các ý kiến và trải nghiệm của họ có thể cung cấp một góc nhìn thực tiễn và phong phú cho tiểu luận của bạn.

Khi sử dụng các tài liệu và số liệu, hãy đảm bảo kiểm tra tính tin cậy và đáng tin cậy của nguồn thông tin. Hãy trích

Bài Mẫu Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định
Bài Mẫu Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định

5. 100 Đề Tài Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định

Dưới đây là một số Đề Tài Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định mà bạn có thể xem xét:

 1. Ứng dụng của phân tích SWOT trong quá trình ra quyết định kinh doanh.
 2. Tầm quan trọng của thông tin và thu thập dữ liệu trong quyết định chiến lược.
 3. Đánh giá rủi ro và lợi ích trong quyết định đầu tư tài chính.
 4. Kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên trong quá trình ra quyết định.
 5. Tầm quan trọng của tư duy phản biện trong kỹ năng ra quyết định.
 6. Sử dụng ma trận quyết định để đánh giá các tùy chọn và lựa chọn tối ưu.
 7. Quyết định nhóm và quản lý xung đột trong môi trường làm việc.
 8. Tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong quá trình ra quyết định.
 9. Ứng dụng kỹ năng ra quyết định trong quản lý dự án.
 10. Quyết định đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.
 11. Kỹ năng ra quyết định trong môi trường không chắc chắn và biến đổi.
 12. Sử dụng phân tích lợi ích và rủi ro để đánh giá quyết định kinh doanh.
 13. Quyết định mua sắm và quản lý chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp.
 14. Tầm quan trọng của sự đo lường và đánh giá trong kỹ năng ra quyết định.
 15. Ứng dụng các phương pháp học máy trong quá trình ra quyết định.
 16. Tầm quan trọng của quản lý cảm xúc và sự đánh giá đúng mức trong quyết định.
 17. Sự tác động của văn hóa tổ chức đến kỹ năng ra quyết định.
 18. Quyết định về giá cả và chiến lược giá trong kinh doanh.
 19. Kỹ năng ra quyết định trong lãnh đạo và quản lý nhân sự.
 20. Quyết định về mở rộng thị trường và định vị cạnh tranh trong doanh nghiệp.
 21. Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định: Kỹ năng ra quyết định trong quản lý rủi ro dự án.
 22. Sự ảnh hưởng của tư duy nhóm đến quyết định trong môi trường làm việc.
 23. Ứng dụng của phân tích PESTEL trong việc đánh giá yếu tố môi trường trong quyết định kinh doanh.
 24. Quyết định về phân phối tài nguyên trong doanh nghiệp.
 25. Tầm quan trọng của khả năng thích ứng và linh hoạt trong kỹ năng ra quyết định.
 26. Sự tác động của quyết định không rõ ràng lên hiệu quả của tổ chức.
 27. Quyết định đầu tư công nghệ thông tin và hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
 28. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý vấn đề và xử lý xung đột.
 29. Tầm quan trọng của truyền thông và giao tiếp trong quá trình ra quyết định.
 30. Quyết định về phân chia quyền lực và trách nhiệm trong tổ chức.
 31. Sự ảnh hưởng của xu hướng công nghệ và số hóa đến quyết định kinh doanh.
 32. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý tài chính cá nhân.
 33. Quyết định về phân phối sản phẩm và quản lý kênh phân phối.
 34. Tầm quan trọng của khả năng nhìn nhận từ nhiều góc độ trong kỹ năng ra quyết định.
 35. Quyết định về phát triển sản phẩm và nghiên cứu thị trường.
 36. Kỹ năng ra quyết định trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.
 37. Sự ảnh hưởng của quyết định chính sách công cộng đến doanh nghiệp.
 38. Quyết định về định giá và chiến lược giá trong ngành dịch vụ.
 39. Tầm quan trọng của đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kỹ năng ra quyết định.
 40. Đề Tài Tiểu Luận Về Kỹ Năng Ra Quyết Định: Quyết định về phân loại và phân định thị trường trong doanh nghiệp.
 41. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý rủi ro và an ninh thông tin.
 42. Quyết định về quản lý nhân tài và tuyển dụng trong tổ chức.
 43. Tầm quan trọng của việc xác định và ứng phó với sự thay đổi trong kỹ năng ra quyết định.
 44. Quyết định về phân chia nguồn lực và quản lý nguồn lực trong dự án.
 45. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý chất lượng và cải tiến liên tục.
 46. Quyết định về phân phối nguồn lực và lập kế hoạch sản xuất.
 47. Tầm quan trọng của sự đồng thuận và phê duyệt trong quá trình ra quyết định.
 48. Quyết định về phát triển thị trường và mở rộng quốc tế.
 49. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý dự án công nghệ thông tin.
 50. Quyết định về quản lý rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp.
 51. Tầm quan trọng của quản lý kiến thức và thông tin trong kỹ năng ra quyết định.
 52. Quyết định về phân loại khách hàng và xác định nhóm mục tiêu.
 53. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý văn bản và công tác biên tập.
 54. Quyết định về định vị thương hiệu và quảng cáo.
 55. Tầm quan trọng của sự đổi mới và sáng tạo trong kỹ năng ra quyết định.
 56. Quyết định về đào tạo và phát triển nhân lực trong tổ chức.
 57. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý dự án xây dựng.
 58. Quyết định về phân phối và quản lý vốn trong doanh nghiệp.
 59. Tầm quan trọng của sự phân tích dữ liệu và định hướng trong kỹ năng ra quyết định.
 60. Tiểu Luận Về Kỹ Năng Ra Quyết Định: Quyết định về phân phối và quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức.
 61. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý dự án phần mềm.
 62. Quyết định về phân phối và quản lý kho hàng.
 63. Tầm quan trọng của việc đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp trong kỹ năng ra quyết định.
 64. Quyết định về phát triển và quản lý mối quan hệ khách hàng.
 65. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý dự án xanh.
 66. Quyết định về phân loại và quản lý danh mục sản phẩm.
 67. Tầm quan trọng của việc xác định và ứng phó với sự biến đổi công nghệ trong kỹ năng ra quyết định.
 68. Quyết định về phân phối và quản lý dịch vụ khách hàng.
 69. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý rủi ro môi trường.
 70. Quyết định về phân chia lợi nhuận và quản lý tài chính.
 71. Tầm quan trọng của việc xác định và đánh giá tiềm năng thị trường trong kỹ năng ra quyết định.
 72. Quyết định về phân loại và quản lý dự án nghiên cứu và phát triển.
 73. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
 74. Quyết định về phân phối và quản lý tài sản.
 75. Tầm quan trọng của việc đánh giá và quản lý hiệu suất trong kỹ năng ra quyết định.
 76. Quyết định về phân loại và quản lý dự án hợp tác.
 77. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý thay đổi tổ chức.
 78. Quyết định về phân phối và quản lý thông tin trong tổ chức.
 79. Tầm quan trọng của việc xác định và quản lý ưu tiên trong kỹ năng ra quyết định.
 80. Đề Tài Tiểu Luận Kỹ Năng Ra Quyết Định: Quyết định về phân chia và quản lý quyền lực trong tổ chức.
 81. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.
 82. Quyết định về phân phối và quản lý thông tin khách hàng.
 83. Tầm quan trọng của việc xác định và quản lý sự phát triển bền vững trong kỹ năng ra quyết định.
 84. Quyết định về phân loại và quản lý rủi ro tài chính.
 85. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý dự án tổ chức sự kiện.
 86. Quyết định về phân phối và quản lý thông tin nội bộ.
 87. Tầm quan trọng của việc xác định và quản lý sự đổi mới trong kỹ năng ra quyết định.
 88. Quyết định về phân phối và quản lý nguồn lực vật chất.
 89. Tầm quan trọng của việc xác định và quản lý sự đồng thuận trong kỹ năng ra quyết định.
 90. Quyết định về phân chia và quản lý trách nhiệm xã hội trong tổ chức.
 91. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý dự án marketing.
 92. Quyết định về phân phối và quản lý công nghệ thông tin.
 93. Tầm quan trọng của việc xác định và quản lý sự đổi mới công nghệ trong kỹ năng ra quyết định.
 94. Quyết định về phân chia và quản lý tài nguyên thiên nhiên.
 95. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý dự án phân phối.
 96. Quyết định về phân phối và quản lý dự án năng lượng.
 97. Tầm quan trọng của việc xác định và quản lý sự phát triển cá nhân trong kỹ năng ra quyết định.
 98. Quyết định về phân chia và quản lý nguồn nhân lực đa quốc gia.
 99. Kỹ năng ra quyết định trong quản lý dự án hỗn hợp.
 100. Quyết định về phân phối và quản lý tài sản trí tuệ.

6. Tải Free Bài Mẫu Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định

Bài mẫu 1: Tiểu luận ” Kỹ năng ra quyết định trong quản trị”

Download miễn phí

Bài mẫu 2: Tiểu luận: Kỹ năng ra quyết định trong nghệ thuật lãnh đạo

Download miễn phí

Bài mẫu 3: Tiểu luận: Phát triển kỹ năng lãnh đạo nhóm

Download miễn phí

Đây chỉ là một số đề tài Tiểu Luận Môn Kỹ Năng Ra Quyết Định mà bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên, để chọn đề tài phù hợp, bạn nên xem xét lĩnh vực quan tâm của bạn, nghiên cứu thêm để có tài liệu và số liệu cần thiết để làm tiểu luận một cách hiệu quả. Hy vọng với những nội dung trên mà Luận Văn Trust chia sẻ sẽ giúp các bạn có thêm ý tưởng để lựa chọn đề tài phù hợp, chúc bạn thành công trong việc lựa chọn và thực hiện tiểu luận môn xã hội học chính trị. 

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x