# 50 Đề Tài Tiểu Luận Luật Thương Mại Quốc Tế + 10 Bài Mẫu

Bài mẫu tiểu luận Luật thương mại quốc tế

Danh sách các đề tài Tiểu Luận Luật Thương Mại Quốc Tế , được chọn từ các mẫu bài cũ khóa trước đây, cùng với các bài mẫu môn Luật Thương Mại Quốc Tế điểm cao của sinh viên. Ngành luật là một ngành học phức tạp và khó học. Được phân chia thành nhiều nhóm ngành khác nhau như luật kinh tế, luật thương mại quốc tế, luật quốc tế, … Mỗi một nhóm ngành đều có những đặc thù riêng. Và hiện nay, số lượng sinh viên theo học ngành luật ở nước ta cũng ngày càng tăng lên về số lượng cũng như là chất lượng. Bất cứ một sinh viên ngành luật hay một chuyên ngành luật cụ thể nào cũng đều cần phải hoàn thành bài tiểu luận của mình. Và đối với chuyên ngành luật thương mại quốc tế cũng vậy.

Các bạn sinh viên chuyên ngành này cần phải thực hiện và hoàn thành bài tiểu luận luật thương mại quốc tế của mình. Để có thể hoàn thành được một đề tài tiểu luận luật không phải là điều đơn giản. Bạn cần phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và có những quyết định đúng đắn cho đề tài nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều sinh viên đang gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện bài tiểu luận luật thương mại quốc tế. Các bạn chưa lựa chọn được đề tài nghiên cứu phù hợp, chưa biết cách triển khai chính xác bài tiểu luận luật thương mại quốc tế. Do đó, sau đây chúng tôi sẽ chỉ ra cho các bạn danh sách những đề tài tiểu luận luật thương mại quốc tế hay và bài mẫu.

Mục lục

1. Những đề tài tiểu luận luật thương mại quốc tế hay nhất hiện nay.

Luật thương mại quốc tế là một chuyên ngành luật hay và thú vị. Số lượng sinh viên theo học chuyên ngành này chiếm một số lượng đông. Điều này là bởi, tính khả thi và yếu tố thời đại của ngành học đã tác động lên ý thức của sinh viên. Cùng với đó, chuyên ngành này có rất nhiều khía cạnh để khai thác, nghiên cứu cho đề tài tiểu luận luật thương mại quốc tế của bạn. Bạn có thể nghiên cứu về các quy phạm pháp luật quốc tế, nghiên cứu các bộ luật quốc tế về cạnh tranh thương mại, các mô hình phân tích và điều chỉnh đối tượng vi phạm luật thương mại quốc tế, … Có nhiều phương diện để nghiên cứu, khai thác là vậy, song hiện nay có nhiều sinh viên vẫn chưa biết cách lựa chọn và thiết lập một đề tài nghiên cứu tiểu luận luật thương mại quốc tế phù hợp với mình và đúng theo tiêu chuẩn chunNhằm giải quyết vấn đề này của các bạn sinh viên, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn những đề tài tiêu biểu.

Quá trình viết  TIỂU LUẬN, nếu các bạn không có thời gian hoàn thành hay cần làm điểm cao, có thể tham khảo dịch vụ viết tiểu luận thuê  của Luanvantrust nhé.

 • Những cơ sở lý luận hình thành và tạo nên pháp luật thương mại quốc tế trong luật pháp Việt Nam.
 • Thực trạng việc giải quyết các tranh chấp thương mại tại các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam và việc áp dụng pháp luật thương mại quốc tế để giải quyết tranh chấp.
 • Một số yếu tố ảnh hưởng và tác động trực tiếp tới vấn đề thực thi pháp luật về thương mại quốc tế được quy định tại các điều ước quốc tế và điều luật của các tổ chức trên thế giới.
 • Vấn đề thực thi và áp dụng pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp quốc tế về thị trường tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.
 • Thực trạng việc giải quyết và ký kết các hợp đồng thương mại quốc tế được quy định trong pháp luật thương mại quốc tế ở Việt Nam.
 • Những khó khăn và thách thức đối với luật thương mại quốc tế của Việt Nam khi tham gia vào tổ chức thương mại thế giới WTO.
 • Nâng cao công tác tuyên truyền các kiến thức về pháp luật thương mại quốc tế tại các doanh nghiệp, công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Những cơ hội và thách thức đối với luật thương mại quốc tế của Việt Nam khi tham gia vào các tổ chức, diễn đàn hợp tác trên chiến trường quốc tế.
 • Một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp cao của các công ty xuyên quốc gia về luật thương mại quốc tế để tránh xảy ra những tính huống bất lợi.
 • Vai trò và tầm quan trọng của pháp luật thương mại quốc tế đối với các doanh nghiệp, công ty tại Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội toàn cầu hóa ngày nay.
 • Tiểu Luận Luật Thương Mại Quốc Tế Trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của luật thương mại quốc tế ở Việt Nam.
 • Phân tích vấn đề tranh chấp thương mại trong luật thương mại quốc tế tại các doanh nghiệp đầu tư và xây dựng ở Việt Nam.
 • Tầm quan trọng của luật thương mại quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện đại hóa, toàn cầu hóa hiện nay.
 • Những thách thức đặt ra cho việc thích nghi và thay đổi luật thương mại Việt Nam phù hợp với luật thương mại quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới sự thay đổi và phát triển của luật thương mại quốc tế ở Việt Nam trong thời đại nền kinh tế toàn cầu hóa ngày nay.
 • Thực trạng ứng dụng luật thương mại quốc tế vào các vụ giải quyết tranh chấp thương mại tại các doanh nghiệp hàng đầu thế giới về thời trang trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Phân tích và trình bày các quy phạm pháp luật và các mối quan hệ pháp luật được điều chỉnh trong luật thương mại quốc tế.
 • Thực trạng giải quyết các vụ án tranh chấp thương mại tại các doanh nghiệp, công ty xuyên quốc gia được quy định trong luật thương mại quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Vấn đề xây dựng, phát triển và hoàn thiện luật thương mại quốc tế về bản quyền của doanh nghiệp trong giai đoạn xã hội hiện đại ngày nay – thực trạng và giải pháp.
 • Những vấn đề lý luận về giải quyết các tranh chấp thương mại tại các doanh nghiệp tư nhân trong luật thương mại quốc tế ngày nay.
 • Những yếu tố ảnh hưởng và tác động trực tiếp tới sự thay đổi của luật thương mại quốc tế vào thực tiễn nền kinh tế mở rộng và hội nhập quốc tế ngày nay.
Đề tài tiểu luận Luật thương mại quốc tế
Đề tài tiểu luận Luật thương mại quốc tế
 • Đề tài tiểu luận Luật thương mại quốc tế Vai trò và tầm quan trọng của việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội được quy định trong luật thương mại quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Thực trạng giải quyết các tranh chấp thương mại giữa các công ty, doanh nghiệp cạnh tranh cùng một mặt hàng trên thị trường quốc tế tại luật thương mại quốc tế.
 • Những hạn chế trong việc thực hiện và áp dụng pháp luật về thương mại quốc tế trọng thực tiễn tại các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của các cán bộ cấp cao tại các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về luật thương mại quốc tế.
 • Thực trạng và giải pháp cho sự bền vững, ổn định của luật thương mại quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện đại ngày nay.
 • Vai trò và tầm quan trọng của luật thương mại quốc tế trong việc phát triển bền vững, ổn định thị trường của các doanh nghiệp lớn – thực trạng và giải pháp.
 • Thực trạng việc giải quyết các vụ án về tội phạm thương mại được quy định trong luật thương mại quốc tế đối với bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa ngày nay.
 • Những thách thức đặt ra cho việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật thương mại quốc tế phù hợp trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Thực trạng việc giải quyết các vụ án về bản quyền, quyền tác giả của một sản phẩm công nghệ tại các doanh nghiệp trong luật thương mại quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Trình bày và phân tích các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thương mại quôc tế trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Thực trạng việc áp dụng luật thương mại quốc tế về tranh chấp thương mại trong các doanh nghiệp, công ty xuyên quốc gia trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Những biện pháp nâng cao chất lượng và năng lực chuyên môn của các luật sư về luật thương mại quốc tế trong giai đoạn xã hội phát triển ngày nay.
 • Những hạn chế cần phải khắc phục trong việc thực hiện và giải quyết các vụ tranh chấp thương mại về bản quyền tác giả được quy định trong luật thương mại quốc tế.
 • Thực trạng vấn đề thực hiện và giải quyết về vấn đề xâm phạm bản quyền quốc gia trong luật thương mại quốc tế đối với các doanh nghiệp ở nước ta.
 • Tiểu Luận Luật Thương Mại Quốc Tế Một số vấn đề trọng tâm trong luật thương mại quốc tế về cạnh tranh tại các doanh nghiệp trên cả nước.
 • Những vấn đề lý luận về các nguyên tắc trong luật thương mại quốc tế trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội ngày nay.
 • Vấn đề triển khai các nguồn của luật thương mại quốc tế được triển khai và thực hiện rộng rãi ngày nay – thực trạng và giải pháp.
 • Mối quan hệ giữa các điều ước quốc tế của tổ chức thương mại thế giới và luật thương mại quốc tế.
 • Thực trạng việc giải quyết các vấn đề về bản quyền của các sản phẩm thương mại điện tử trên thị trường quốc tế được quy định trong luật thương mại quốc tế.

XEM THÊM ==> #15 Đề Tài Tiểu Luận Thương Mại Điện Tử + 10 Bài Mẫu Hay

2. Một số bài mẫu tiểu luận luật thương mại quốc tế điểm cao cho bạn tham khảo.

Để viết và hoàn thành một bài tiểu luận luật thương mại quốc tế thành công không phải là điều đơn giản. Sẽ có những khó khăn, thách thức và đôi lúc cũng sẽ phạm phải một số sai lầm. Tuy nhiên các bạn sinh viên luôn biết cách vượt qua và thay đổi điều đó. Các bạn luôn mong muốn tìm kiếm những bài mẫu hay và đạt điểm cao. Để khắc phục những lỗi sai và có thêm những cơ sở lý luận sắc bén, thuyết phục cho đề tài nghiên cứu của mình. Hiểu được tâm lý này của sinh viên, chúng tôi sẽ trình bày tới các bạn về một số bài mẫu môn tiểu luận luật thương mại quốc tế điểm cao.

Bài mẫu 1: giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại.

Bài mẫu tiểu luận Luật thương mại quốc tế đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là một đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết với chủ đề chính là giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại. Dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh. Bài viết này bao gồm 35 trang đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về hình thức trình bày và nội dung nghiên cứu của đề tài.

Chương 1 tác giả đưa ra những vấn đề cơ bản về tranh chấp giải quyết tranh chấp liên quan tới thương mại trong khuôn khổ WTO. Đầu tiên tác giả đưa ra trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo tác giả cho thấy các khía cạnh cụ thể và khác nhau của vấn đề trọng tâm bài tiểu luận. Sau đó đưa ra những vấn đề đặc thù trong việc giải quyết tranh chấp liên quan tới thương mại nào chú về nội dung giải quyết tranh chấp và đặc thù về thủ tục.

Chương 2 tác giả đưa ra thực tiễn của vấn đề nghiên cứu trong khuôn khổ thế giới ngày nay. Trước tiên tác giả đưa ra thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan tới thương mại bao gồm tổng quan các vụ tranh chấp những vấn đề pháp lý được đưa ra giải quyết. Tiếp theo tác giả chia sẻ kinh nghiệm của các quốc gia trong giải quyết tranh chấp bao gồm kinh nghiệm liên quan tới quá trình giải quyết tranh chấp và liên quan tới thương mại.

Chương 3 tác giả đưa ra vấn đề phòng và giải quyết tranh chấp liên quan tới thương mại tại Việt Nam. Đầu tiên tác giả đã chỉ ra được thực tiễn tại Việt Nam bao gồm theo thể chế pháp lý liên quan tới giải quyết tranh chấp quốc tế nói chung và trong khuôn khổ WTO nói riêng Chỉ ra sự tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp và pháp luật Việt Nam liên quan tới thương mại. Tiếp theo sau đó tác giả đưa ra phương hướng giải pháp phòng và giải quyết tranh chấp. Đó là hoàn thiện hệ thống pháp luật và xây dựng hoàn thiện vấn đề trọng tâm của bài tiểu luận.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc của hiệp định giá trị 1994 cơ hội và thách thức đối với Việt Nam.

Bài mẫu số hai chúng tôi mong muốn trình bày với các bạn là một đề tài tiểu luận Luật thương mại quốc tế của sinh viên chuyên ngành luật quốc tế khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết với chủ đề chính là xác định giá trị hải quan theo nguyên tắc của hiệp định giá trị cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao. Có tất cả 40 trang được đánh giá cao về chất lượng nội dung và hình thức trình bày. Thông qua quá trình nghiên cứu, khảo sát từ thực tiễn của mình. Tác giả đã thu thập được những thông tin và dữ liệu đáng kể, phục vụ cho quá trình phân tích bài tiểu luận luật thương mại quốc tế của mình. Cụ thể như sau:

Chương 1 tác giả đưa ra lý luận về giá trị hải quan. Đầu tiên tác giả đưa ra khái niệm và vai trò của vấn đề cần nghiên cứu. Tiếp theo tác giả đưa ra một số khía cạnh nhỏ cụ thể của vấn đề nghiên cứu. Cụ thể là 6 cách xác định khác nhau. Sau đó các dạng tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu. Thông qua quá trình hình thành và phát triển nội dung của điều 7 hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO là mục đích nguyên tắc xây dựng hiệp định giá trị năm 1994.

Chương 2 tác giả đưa ra cơ sở pháp lý để xác định giá trị hải quan. Đầu tiên tác giả đưa ra các quy định về vấn đề cần làm rõ. Cụ thể về quản lý trị giá Hải Quan tại địa bàn nghiên cứu. Tiếp theo đưa ra các quy định của pháp luật Việt Nam về việc xác định trị giá hải quan. Bao gồm quá trình hình thành và phát triển pháp luật trong lĩnh vực thuế hải quan ở Việt Nam cơ sở pháp lý và nội dung của các quy định pháp luật Việt Nam về trị giá hải quan hiện hành. Đưa ra được những vấn đề chung làm cơ sở cho đề tài tiểu luận của mình.

Chương 3 tác giả đưa ra được thực trạng vấn đề cần nghiên cứu và khảo sát tại địa bàn nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đưa ra thực tiễn vấn đề trọng tâm của bài tiểu luận. Thông qua 3 giai đoạn khác nhau trước năm 1998, từ năm 1998 đến năm 2002 và từ năm 1994 cho tới hiện nay. Tiếp theo sau đó tác giả đưa ra những tác động của các yếu tố khách quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài tiểu luận. Bao gồm tác động của việc áp dụng tới nguồn thu ngân sách với tình hình vi phạm pháp luật hành quan tới việc xây dựng và thực thi luật quốc gia từ cơ cấu tổ chức và năng lực của cơ quan Hải quan.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: pháp luật quốc tế về giao dịch điện tử.

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn một bài mẫu tiểu luận Luật thương mại quốc tế của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết về chủ đề chính là pháp luật quốc tế về giao dịch điện tử được nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Hoàng Phước Hiệp. Bài viết có tất cả 32 trang thể hiện đầy đủ mọi yêu cầu về nội dung và hình thức trình bày của Đề tài nghiên cứu. Để có được những thông tin, số liệu và dữ liệu phục vụ cho quá trình phân tích, làm rõ vấn đề trọng tâm của mình. Tác giả đã nghiên cứu và khảo sát trên phạm vi rộng. Nội dung chính của bài tiểu luận được thể hiện như sau:

Chương một tác giả đưa ra một số vấn đề lý luận về vấn đề cần nghiên cứu và khảo sát. Đầu tiên tác giả đưa ra khái niệm, định nghĩa và các đặc trưng của vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo tác giả cho thấy các nguyên tắc cơ bản về pháp luật quốc tế về trọng tâm vấn đề nghiên cứu. Cho thấy chủ thể của trọng tâm vấn đề nghiên cứu bao gồm nhận xét chung các chủ thể cần chú ý vị trí vai trò của các doanh nghiệp lớn trong pháp luật quốc tế và giao dịch điện tử. Đồng thời bài viết cũng đã thể hiện được nguồn của pháp luật quốc tế về vấn đề trọng tâm bao gồm các nguồn chủ yếu. Cho thấy được một số khái niệm cơ bản của pháp luật quốc tế về giao dịch điện tử cụ thể là các đặc trưng của giao dịch điện tử khái niệm thương mại điện tử hợp đồng điện tử thanh toán Điện tử chữ ký điện tử và chữ ký số.

XEM THÊM ==>  13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Thương Mại Quốc Tế Điểm Cao

Chương 2 tác giả cho thấy các nội dung cơ bản của vấn đề nghiên cứu. Đầu tiên tác giả cho thấy trọng tâm vấn đề nghiên cứu của một số tổ chức quốc tế. Bao gồm tổng quan về pháp luật của liên hợp quốc, luật mẫu về thương mại điện tử về trước ký điện tử công ước của Liên Hợp Quốc. Tiến hành tổng quan về vấn đề nghiên cứu trên khuôn khổ các tổ chức thế giới, khu vực mà Việt Nam tham gia. Sau đó tác giả tổng quan về pháp luật một số nước về giao dịch điện tử. Đầu tiên nó giả tổng quan về pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và Canada. Cùng với đó cho thấy vấn đề ký kết các điều ước quốc tế và hợp đồng quốc tế thông qua phương tiện điện tử. Cho thấy Liên Hợp Quốc WTO và các vấn đề liên quan đến giao dịch điện tử thông qua các luật mẫu và công ước quốc tế. Đồng thời đưa ra một số nội dung khác của pháp luật quốc tế về giao dịch điện tử.

Chương 3 tác giả chỉ ra phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao dịch điện tử. Đầu tiên tác giả tổng quan về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi hội nhập quốc tế và thực hiện giao dịch điện tử quốc tế. Tiếp theo đưa ra thực trạng pháp luật Việt Nam về giao dịch điện tử quốc tế. Đánh giá những ưu điểm hạn chế của thực trạng này. Cùng với đó đưa ra phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao dịch điện tử quốc tế.  Giá thể các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao dịch điện tử quốc tế bao gồm 8 nhóm giải pháp khác nhau.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: các hiệp định thương mại tự do và tác động của chúng đối với Việt Nam.

Tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ và giới thiệu tới các bạn một bài mẫu tiểu luận Luật thương mại quốc tế điểm cao của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Đoàn năng. Bài viết có nội dung chính là các hiệp định thương mại tự do fta và tác động của chúng tới Việt Nam. Bài viết có tất cả 36 trang được nghiên cứu vào năm 2012 đưa ra được những kết quả số liệu chính xác nhất cho đề tài nghiên cứu này. Dùng những số liệu, dữ liệu và các cơ sở lý luận đã thu thập được. Tác giả đã phân tích, làm rõ vấn đề trọng tâm của đề tài nghiên cứu thông qua nội dung của các chương dưới đây:

Chương một tác giả tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu của bài tiểu luận. Đầu tiên tác giả đưa ra khái niệm và đặc điểm của vấn đề trọng tâm. Tiếp theo cho thấy nội dung cơ bản của vấn đề nghiên cứu bao gồm tự do và thương mại hàng hóa. Sau đó tác giả tiến hành phân loại Hiệp định Thương mại tự do. Theo các tiêu chí và căn cứ mức độ khác nhau. Cho thấy được phân loại vai trò của hiệp định tác động đến quốc gia thành viên và quá trình đa phương hóa. Cùng với đó, đưa ra được tình hình của vấn đề nghiên cứu tại các quốc gia, tổ chức liên kết trên thế giới.

Chương 2 tác giả đã đưa ra được thực trạng của vấn đề nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu và ảnh hưởng của nó tới Việt Nam. Đầu tiên tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề trọng tâm. Tiếp theo cho thấy tình hình tham gia hiệp định thương mại khu vực ASEAN của Việt Nam. Sau đó cho thấy các hiệp định thương mại tự do song phương của Việt Nam bao gồm Việt nam-nhật bản Việt Nam Chi Lê.

Chương 3 đề xuất những giải pháp hoàn thiện về vấn đề cần nghiên cứu và làm rõ của bài tiểu luận. Đầu tiên tác giả đã đánh giá chung về tác động của FDI đối với nền kinh tế Việt Nam bao gồm những tác động tích cực và tiêu cực. Sau đó tác giả đề xuất các giải pháp phù hợp, hoàn thiện hơn nữa vấn đề trọng tâm cần phải nghiên cứu. Căn cứ vào những kết quả nghiên cứu và khảo sát cũng như là quan sát từ thực tiễn địa bàn nghiên cứu, tác giả đã đưa ra được những giải pháp phù hợp và cần thiết cho đề tài tiểu luận luật thương mại quốc tế của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam.

Tiếp tục với chủ đề những bài mẫu tiểu luận Luật thương mại quốc tế điểm cao sau đây chúng ta sẽ chia sẻ với bạn một đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết của chủ đề chính là pháp luật về xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam. Với sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa. Bài viết có tất cả 37 trang thể hiện đầy đủ mọi yêu cầu về hình thức trình bày giá trị nội dung của Đề tài nghiên cứu. Tác giả đã đưa ra các luận điểm, sử dụng các phương pháp lập luận chặt chẽ, sắc bén nhằm phục vụ quá trình phân tích, làm rõ nội dung chính của đề tài nghiên cứu.

Chương 1 tác giả cho thấy những vấn đề chung về vấn đề cần nghiên cứu và khảo sát của bài tiểu luận. Đầu tiên tác giả cho thấy sự cần thiết phải nghiên cứu và quy định về vấn đề nghiên cứu. Cho thấy khái niệm và các khía cạnh lý thuyết của đề tài nghiên cứu. Đưa ra được các nhóm nguyên nhân của vấn đề trọng tâm của bài tiểu luận bao gồm nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan và những nhóm nguyên nhân khác. Đồng thời cho thấy Hậu quả của vấn đề nghiên cứu.

Bài mẫu tiểu luận Luật thương mại quốc tế
Bài mẫu tiểu luận Luật thương mại quốc tế

Chương hai cho thấy giải pháp cho thực trạng của vấn đề nghiên cứu. Từ những kết quả nghiên cứu và góc nhìn cá nhận, tác giả đã tiến hành đề ra các nhóm giải pháp thích hợp cho vấn đề nghiên cứu của mình. Đầu tiên tác giả đưa ra cơ sở pháp lý và các biện pháp cho đề tài nghiên cứu. Tiếp theo tác giả đưa ra một số bất cập về vấn đề nghiên cứu từ thực tiễn cuộc sống. Đưa ra được những quan điểm cá nhân của mình để thể hiện về vấn đề cần nghiên cứu. Không những thế, tác giả còn cho thấy một cách rõ nét nhất thực trạng của vấn đề nghiên cứu thông qua những số liệu và dữ liệu chính xác.

Chương 3 tác giả cho thấy một số đề xuất về giải pháp hoàn thiện trọng tâm vấn đề cần nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đưa ra khái niệm và thách thức đặt ra đối với vấn đề nghiên cứu của bài tiểu luận. Tiếp theo cho thấy giải pháp đối với từng khía cạnh của vấn đề nghiên cứu. Bao gồm quản trị rủi ro tín dụng nâng cao năng lực cạnh tranh các ngân hàng thương mại nhà nước cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước xử lý tốt công nợ cải cách ngân hàng thương mại nhà nước và Môi trường Chính sách vĩ mô phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa sửa đổi các quy định về phân loại nợ.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: các quy định của pháp luật thương mại quốc tế liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.

Tiếp theo sau đây chúng tôi sẽ đề xuất tới các bạn một bài mẫu tiểu luận Luật thương mại quốc tế điểm cao của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết với chủ đề chính là các quy định của pháp luật thương mại quốc tế liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Đừng nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nông Quốc Bình. Bài tiểu luận này có tất cả 53 trang thể hiện đầy đủ mọi yêu cầu về thể thức trình bày của một đề tài tiểu luận cơ bản.

Chương một tác giả đưa ra những vấn đề lý luận của trọng tâm vấn đề cần nghiên cứu và làm rõ. Đầu tiên tác giả chỉ ra một số khái niệm về Luật thương mại quốc tế về môi trường về Luật thương mại quốc tế về bảo vệ môi trường. Tiếp theo đưa ra mối quan hệ giữa những tác nhân, khía cạnh của vấn đề nghiên cứu. Tác động của vấn đề nghiên cứu trên phạm vi toàn thế giới đối với vấn đề nghiên cứu tại Việt Nam. Tác giả cũng đã cho thấy nguồn luật điều chỉnh việc bảo vệ môi trường trong thương mại quốc tế bao gồm pháp luật quốc gia điều ước quốc tế và tập quán quốc tế án lệ.

Chương 2 tác giả cho thấy quy định của pháp luật quốc tế và pháp luật một số nước về vấn đề cần nghiên cứu và làm rõ của bài tiểu luận. Đầu tiên tác giả cho thấy quy định của các tổ chức trên thế giới về vấn đề nghiên cứu. Bao gồm nhiều góc độ và phương diện khác nhau. Tiếp theo tác giả đưa ra một số điều ước quốc tế về trọng tâm vấn đề nghiên cứu. Cụ thể là các công ước quốc tế Nghị định câu nói về kiểm soát và vận chuyển các quy định của pháp luật một số nước. Sử dụng một phương pháp lập luận khoa học, logic làm nổi bật lên trọng tâm vấn đề nghiên cứu.

Chương 3 tác giả cho thấy thực trạng và một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hơn nữa về vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh nền kinh tế, xã hội hiện nay. Đầu tiên tác giả chỉ ra thực trạng của vấn đề nghiên cứu thông qua nhiều phương diện và khía cạnh khác nhau. Cụ thể tác giả đã đưa ra những phương hướng và giải pháp cho từng nội dung của bài tiểu luận. Đó là tăng cường vai trò của cơ quan nhà nước trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong thương mại quốc tế nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong thương mại quốc tế củng cố và vai trò của các hiệp hội góp phần hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo vệ môi trường trong thương mại quốc tế.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam.

Với chủ đề của ngày hôm nay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một đề tài tiểu luận Luật thương mại quốc tế của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Bài viết đã nghiên cứu chủ thể áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Huy Cương. Bài viết của tất cả 58 trang thể hiện đầy đủ mọi yêu cầu về kiến thức và nội dung của một đề tài tiểu luận cơ bản.

Chương 1 tác giả tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài. Tác giả đã chỉ ra tiền đề của việc đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu tình hình nghiên cứu ở trong nước tình hình nghiên cứu ở nước ngoài kế thừa và phát huy trong khuôn khổ của đề tài tiểu luận. Và chỉ ra câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu và sử dụng phương pháp nghiên cứu.

Chương 2 đưa ra Những vấn đề lý luận Mác thẩm phán giải quyết các tranh chấp thương mại. Bao gồm những khái niệm chủ yếu liên quan sự cần thiết phải áp dụng tập quán giải quyết tranh chấp thương mại. Cho thị quan hệ giữa thực phẩm khác với các loại nguồn khác của pháp luật. Đồng thời thể hiện các nguyên tắc và áp dụng tập quán kỹ thuật áp dụng tập quán và tổ chức áp dụng tập quán.

Chương 3 tác giả đưa ra thực trạng vấn đề nghiên cứu trong bối cảnh kinh tế, xã hội như ngày nay. Thứ nhất là môi trường pháp lý liên quan tới áp dụng tập quán ở Việt Nam. Thứ hai là thực tiễn áp dụng tập quán ở Việt Nam hiện nay. Thứ ba sẽ thấy những bất cập chủ yếu liên quan tới áp dụng tập quán ở Việt Nam hiện nay và nguyên nhân của những bất cập đó. Đồng thời tác giả đưa ra những kiến nghị liên quan tới áp dụng tập quán giải quyết các tranh chấp thương mại ở Việt Nam hiện nay. Sách lý kiến nghị về chính sách và những định hướng liên quan tới áp dụng tập quán và những giải pháp cụ thể.

DOWNLOAD

Bài mẫu 8: hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và Pháp luật nước ngoài.

Ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một đề tài tiểu luận Luật thương mại quốc tế của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề chính là hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và Pháp luật nước ngoài. Bài viết được tiến hành nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh. Có tất cả 82 trang được nghiên cứu vào năm 2015 và thể hiện được giá trị nội dung sâu sắc của Đề tài nghiên cứu.

Chương một tác giả tổng quan về nhãn hiệu li xăng nghĩa hiệu hàng hóa. Thứ nhất cho thấy tổng quan về nhãn hiệu thông qua khái niệm chức năng của nhãn hiệu và phân loại nhãn hiệu. Thứ hai đưa ra li-xăng nhãn hiệu hàng hóa bao gồm khái niệm các các loại li-xăng nhãn hiệu hàng hóa phổ biến vai trò của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa và lợi ích thương mại của việc ly xăng nhãn hiệu hàng hóa.

XEM THÊM ==>  Tiểu Luận Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế [ 15 Đề Tài + 10 Bài Mẫu Hay]

Chương 2 đưa ra hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam và theo pháp luật của một số quốc gia tổ chức trên thế giới. Đầu tiên đưa ra hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật của một số quốc gia tổ chức trên thế giới bao gồm Liên minh châu Âu Hoa Kỳ Trung Quốc. Tiếp theo đưa ra hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam bao gồm cơ sở pháp lý những đặc điểm của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Việt Nam các điều khoản hạn chế Nên tăng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa vấn đề đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hóa.

Chương 3 tác giả đưa ra thực trạng của vấn đề nghiên cứu và các giải pháp khắc phục. Đầu tiên tác giả cho thấy thực trạng vấn đề trọng tâm của bài tiểu luận thông qua những phương diện và khía cạnh khác nhau. Cụ thể là thực trạng hoạt động bảo hộ quyền sở hữu thị trường đối với nhãn hiệu hàng hóa ở Việt Nam thực trạng giao kết thực hiện vấn đề nghiên cứu ở Việt Nam. Từ đó đưa ra giải pháp khắc phục bất cập của quá trình giao kết và thực hiện vấn đề nghiên cứu. Đó là quan điểm của Đảng và Nhà nước về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nói chung và vấn đề trọng tâm của bài tiểu luận nói riêng. Đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục vụ những bất cập từ nhận thức của xã hội. Và những nhóm giải pháp này đều được khảo sát về mức độ khả thi cho đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 9: một số phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thương mại dịch vụ trong tương quan so sánh với định chế WTO.

Vẫn là một bài mẫu tiểu luận Luật thương mại quốc tế hay và được đánh giá cao. Bài viết với chủ đề chính là một số phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thương mại dịch vụ trong tương quan so sánh với định chế WTO. Đây là kết quả nghiên cứu của sinh viên khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Bùi Xuân Nhự. Bài viết có tất cả 20 trang thể hiện đầy đủ mọi yêu cầu về hình thức trình bày và nội dung của Đề tài nghiên cứu.

Chương 1 tác giả cho thấy một số vấn đề lý luận cơ bản về vấn đề nghiên cứu của bài tiểu luận. Đầu tiên tác giả thể hiện khái niệm và phân loại trọng tâm vấn đề cần nghiên cứu và làm rõ. Tiếp theo thể hiện khái niệm phân loại và đặc điểm của vấn đề cần nghiên cứu và làm rõ. Sau đó cho thấy một số nghĩa vụ và nguyên tắc cơ bản về vấn đề nghiên cứu của đề tài tiểu luận.

Chương 2 tác giả đưa ra hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh lĩnh vực Thương mại dịch vụ. Đầu tiên tác giả đã đưa ra được các dịch vụ kinh doanh thông qua các khía cạnh nội dung khác nhau và có những dữ liệu minh chứng cụ thể. Tiếp theo đưa ra hệ thống Văn bản pháp luật Việt Nam đối với trọng tâm vấn đề nghiên cứu. Đồng thời thể hiện hệ thống Văn bản pháp luật Việt Nam đối với các loại hình dịch vụ khác nhau. Không những thế tác giả còn đứa đã được hệ thống Văn bản pháp luật Việt Nam đối với dịch vụ y tế và xã hội dịch vụ du lịch và dịch vụ có liên quan tới du lịch dịch vụ giải trí văn hóa thể thao dịch vụ vận tải.

Chương 3 các giá trị ra phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam về trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Tác giả thể hiện nghĩa vụ theo quy định của hiệp định về minh bạch hóa. Cho thấy các nghĩa vụ trong GATS liên quan tới vấn đề cần nghiên cứu và làm rõ. Tiến hành hoàn thiện văn bản pháp luật Việt Nam đối với các ngành cụ thể. Không dừng lại ở đó tác giả còn hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam đối với các lĩnh vực Thương mại Dịch vụ chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh. Và đưa ra tranh chấp về thương mại dịch vụ trong WTO và việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam theo xu hướng mới qua đàm phán. Đưa ra được quan điểm, đánh giá cá nhân của mình về vấn đề nghiên cứu này. Đồng thời, tác giả cũng đã đề ra được những phương hướng giải quyết và phát triển cụ thể cho đề tài nghiên cứu của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 10: thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế.

Bài mẫu cuối cùng chúng tôi muốn chia sẻ và giới thiệu tới các bạn là một bài mẫu tiểu luận Luật thương mại quốc tế với chủ đề chính được thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Bài viết được nghiên cứu dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh. Có tất cả 83 trang được nghiên cứu vào năm 2015 đã nhận về nhiều đánh giá và phản hồi tích cực của giảng viên và sinh viên.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận của thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Thứ nhất tác giả đưa ra khái niệm giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng tòa án. Thứ hai tác giả đưa ra các tiêu chí xác định thẩm quyền của tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bao gồm tiêu chí quốc tịch của đơn sự tiêu chí lãnh thổ một số tiêu chí khác. Thứ ba tác giả cho thấy quyền thỏa thuận khắc bên với tư cách là tiêu chí xác định thẩm quyền của tòa án.

XEM THÊM ==>  Top 13 Bài Mẫu Khóa Luận Tốt Nghiệp Luật Kinh Tế Hay Và Điểm Cao

Chương 2 tác giả cho thỏa thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế theo pháp luật quốc tế và Pháp luật nước ngoài. Đầu tiên cho thấy hiệu lực của thỏa thuận lựa chọn tòa án bao gồm phạm vi thỏa thuận hình thức thỏa thuận. Tiếp theo cho thế hệ quả của việc thừa nhận thỏa thuận lựa chọn tòa án bao gồm hệ quả về mặt xác định thẩm quyền của tòa án hệ quả về công nhận và cho thi hành phán quyết của toà án.

Chương 3 tác giả cho thầy Phạm Thuận lựa chọn tòa án giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế tại Việt Nam. Thứ nhất là thực trạng pháp luật và thực tiễn giải quyết về vấn đề thỏa thuận lựa chọn tòa án tại Việt Nam. Thứ hai đưa ra một số giải pháp kiến nghị hoàn thiện và tác dụng thực thi pháp luật. Cụ thể đó là thừa nhận thỏa thuận chọn tòa án trong bộ luật tố tụng dân sự và các văn bản chuyên ngành xem xét việc gia nhập công ước la hay về thỏa thuận lựa chọn tòa án 2005. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị để thực thi pháp luật đối với doanh nghiệp.

DOWNLOAD

 Như vậy, chúng tôi đã trình bày cho các bạn về danh sách những Đề Tài Tiểu Luận Luật Thương Mại Quốc Tế hay và bài mẫu tham khảo. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá những bài mẫu dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Để giải quyết những nhu cầu, đòi hỏi và mong muốn của các bạn về một bài mẫu tiểu luận thương mại quốc tế điểm cao cũng như là một đề tài tiểu luận luật thương mại quốc tế hay. Mọi thông tin có trong bài viết đều được tìm hiểu, trích dẫn từ những nguồn uy tín, chất lượng. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này của mình sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành bài tiểu luận luật thương mại quốc tế của mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết này của chúng tôi. Chúc các bạn hoàn thành xuất sắc bài tiểu luận luật thương mại quốc tế của mình.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x