Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh + 7 Bài Mẫu

Đề Tài Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh

Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh thu gom từ các đề tài từ những năm trước và tổng hợp Bài Mẫu điểm cao từ sinh viên khá giỏi.  Đạo đức kinh doanh là một trong những vấn đề hot nhất đối Doanh nghiệp hiện nay. Bạn đang tìm kiếm các bài tiểu luận về đạo đức kinh doanh? Đừng lo, bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải quyết cái vấn đề mà đang trăn trở.

ĐÔI NÉT VỀ ĐẠO ĐỰC KINH DOANH

Đạo đức kinh doanh là các chuẩn mực đạo đức nhằm để điều chỉnh, đánh giá, kiểm soát các hành vi trong kinh doanh. Đạo đức kinh doanh chính là phạm trù đạo đức được vận dụng trong các hoạt động kinh doanh. Nó gắn liền với lợi ích của việc kinh doanh và công bằng đối với xã hội.

Nói một cách khác đạo đức kinh doanh có tính đặc thù riêng trong các hoạt động kinh doanh kiếm liền với lợi ích kinh tế vì thế trong ứng xử về đạo đức không hoàn toàn giống các hoạt động khác. Sông Hương núi rằng phải luôn chịu sự chi phối bởi một hệ giá trị chuẩn mực xã hội.

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Để vận dụng đạo đức kinh doanh và kinh doanh, người ta hình thành một số các nguyên tắc sau:

Giao dịch một cách công bằng, chính trực.

Giao dịch một cách công bằng, chính trực.

Cung cấp nguồn sản phẩm có chất lượng cao.

Chịu trách nhiệm với lời nói, hành động.

Xây dựng, bảo vệ uy tín và đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện đúng các nguyên tắc đạo đức.

Duy trì tính liêm khiết trong kinh doanh.

Tính giá sản phẩm, dịch vụ hợp lệ, không tùy tiện tăng giá, không tăng giá một cách phi lý.

Phục vụ chu đáo, cung ứng sản phẩm có nguồn gốc chất lượng rõ ràng.

Quá trình viết  TIỂU LUẬN, nếu các bạn không có thời gian hoàn thành hay cần làm điểm cao, có thể tham khảo dịch vụ làm tiểu luận thuê  của Luanvantrust nhé.

 MỘT SỐ ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

  • Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội
  • Đạo đức kinh doanh và văn hóa thì nghiệp
  • Đạo đức kinh doanh và sự thành công của doanh nghiệp
  • Đạo đức kinh doanh, nghiên cứu đạo đức kinh doanh
  • Thực trạng và giải pháp cho vấn đề đạo đức kinh doanh ở Việt Nam
  • Đạo đức kinh doanh xưa và nay
  • Các nguyên tắc xây dựng đạo đức kinh doanh.
  • Đạo đức kinh doanh
  • Nâng cao đạo đức kinh doanh ở doanh nghiệp
  • Ý thức của doanh nghiệp cho vấn đề đạo đức kinh doanh
Đề Tài Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh
Đề Tài Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh

Trên đây là top 10 đề tài tiểu luận đạo đức kinh doanh hot nhất hiện nay. Ngoài ra hướng đề về đạo đức kinh doanh ở Việt Nam hiện nay rất phức tạp. Bạn có thể trình bày các bài tiểu luận xoay quanh các vấn đề xã hội thực tiễn hiện nay.

DOWNLOAD BÀI TIỂU LUẬN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH MẪU

Bài mẫu 1: Đạo đức kinh doanh và sự thành công của doanh nghiệp.

Đây là bài tiểu luận trình bày về vấn đề vai trò cũng như tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh góp phần thành công trong doanh nghiệp. Tác giả đã khai quát được vấn đề đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Tác giả trình bày nội dung đề tài rõ ràng và rành mạch. Nội dung đề tài gồm ba phần chính:

Phần một: cơ sở lý thuyết đạo đức kinh doanh.

Tác giả giới thiệu về đạo đức kinh doanh. Trình bày các khái niệm cũng như đặc điểm của đạo đức kinh doanh. Và trình bày rõ ràng về sự phân biệt đạo đức kinh doanh cũng như trách nhiệm trong xã hội. Ngoài ra, tác giả còn trình bày những điều đối lập đi ngược lại với đạo đức kinh doanh và các bước xây dựng đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp.

Phần hai: vai trò của đạo đức kinh doanh đối với doanh nghiệp.

Tác giả trình bày tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh với sự thành công của doanh nghiệp qua những nguyên tắc xây dựng đạo đức kinh doanh chuyên nghiệp để đạt được hiệu quả cao.

Phần ba: bài học thực tiễn và vấn đề đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam.

Ở phần ba, tác giả trình bày khái quát thực trạng của đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp. Đưa ra những ví dụ cụ thể và trình bày một cách thực tiễn nhất. Từ đó, tác giả trình bày bài học rút ra được từ một công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam. Và đây là bài học vì chạy theo lợi nhuận coi thường người tiêu dùng. Cuối cùng, tác giả trình bày giải pháp nâng cao nhận thức về đạo đức kinh doanh cho doanh nghiệp Việt Nam. Không chỉ nâng cao nhận thức về đạo đức kinh doanh ở phía doanh nghiệp mà còn ở phía các cơ quan nhà nước. Cuối cùng tác giả trình bày phần kết luận ngắn gọn nhất.

Đây là bài tiểu luận đạo đức kinh doanh dễ đọc nhất. Vì so với những bài tiểu luận khác, đây là bài tiểu luận được trình bày một cách cụ thể, dễ hiểu và ngắn gọn về đạo đức kinh doanh. Chỉ với 25 trang giấy, tác giả đã trình bày được vai trò của đạo đức kinh doanh trong sự thành công của doanh nghiệp.  Đây là bài tiểu luận mẫu xứng đáng để bạn tham khảo về cách trình bày cũng như cách sử dụng lời văn trong bài tiểu luận.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của tập đoàn TH True Milk.

Để phân tích vấn đề đạo đức kinh doanh đối với doanh nghiệp một cách sâu sắc và mở rộng hơn. Tác giả đã lấy ví dụ từ tập đoàn TH True Milk về vấn đề đạo đức kinh doanh và trách nhiệm đối với xã hội. Sự trình bày khéo léo này, đã đạt đến điểm số tối đa cho bài luận.

Hãy cùng mình tìm hiểu nội dung chính của bài tiểu luận sau đây:

Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung chính bao gồm ba chương chính:

Chứ một: văn hóa kinh doanh.

Tác giả trình bày các khái niệm về văn hóa kinh doanh cũng như các đặc điểm, vai trò của văn hóa kinh doanh. Nhầm mục đích làm rõ các nguyên tắc trong việc kinh doanh và được xem như là văn hóa trong kinh doanh.

XEM THÊM ==> Top 4 Địa chỉ Làm Tiểu Luận Thuê Tốt Nhất Hiện Nay, 2023

Chương hai: đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đối với chương hai, tác giả trình bày đạo đức kinh doanh đi sâu vào trọng tâm. Tìm hiểu về khái niệm đạo đức kinh doanh và các nguyên tắc cũng như chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Không thể thiếu vai trò của đạo đức kinh doanh. Ngoài ra, tác giả trình bày trách nhiệm xã hội của kinh doanh và nghĩa vụ của trách nhiệm xã hội. Từ đó dựa trên các cơ sở lý thuyết tác giả trình bày mối quan hệ giữa đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Chương 3: Thực trạng về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Tác giả trình bày thực trạng đạo đức kinh doanh hiện nay ở Việt Nam. Thông qua các ví dụ cụ thể trong các doanh nghiệp và tình hình thực tế hiện nay. Từ đó, tác giả trình bày các giải pháp nâng cao kinh doanh ở Việt Nam và của doanh nghiệp TH True Milk. Sau đó, tác giả giới thiệu sơ nét về trên Nhịp TH True Milk và và trình bày đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp này.

Cuối cùng, tác giả đưa ra các giải pháp và kiến nghị trong việc nâng cao đạo đức kinh doanh ở doanh nghiệp.

Thông qua tính chất bắc cầu để trình bày đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của tập đoàn TH True Milk. Đây xứng đáng là bài tiểu luận đạo đức kinh doanh được đánh giá cao nhất.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Đạo đức kinh doanh Có vai trò như thế nào trong quản trị doanh nghiệp.

Để giải thích cho câu hỏi: “ Đạo đức kinh doanh có vai trò như thế nào trong quản trị doanh nghiệp ? và nghĩa vụ kinh tế đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như thế nào?

Tác giả đã đi sâu vào tìm hiểu về vai trò của đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp. Đây là bài tiểu luận đạo đức kinh doanh được đánh giá khá cao về trình bày các lý luận, lý thuyết cũng như trình bày các vấn đề thực tiễn trong vai trò của đạo đức kinh doanh đối với doanh nghiệp. Tác giả đã trình bày cụ thể các nội dung như sau:

Phần một: những vấn đề cơ bản về đạo đức kinh doanh.

Tác giả trình bày khái niệm, đặc điểm, các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức kinh doanh. Ngoài ra, tác giả còn trình bày vai trò của đạo đức kinh doanh đối với quản trị doanh nghiệp. Làm rõ đối tượng của đạo đức kinh doanh và xây dựng đạo đức kinh doanh chuyên nghiệp.

 Phần hai: thực trạng đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay.

Để trình bày thực trạng tác giả trình bày cụ thể tình hình về đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay. Trình bày trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với xã hội. Song song đó, không thể không kể đến các thành tựu đạt được và Nguyên nhân của nó.

Phần ba: đề suất các giải pháp khắc phục.

Tác giả trình bày các đề suất và giải pháp khắc phục trong từng bộ phận như phi cơ quan quản lý, phía doanh nghiệp và người kinh doanh, khiến người tiêu dùng. Cuối cùng tác giả kết lượng bài tiểu luận một cách ngắn gọn và sâu sắc nhất.

Với lối trình bày hấp dẫn, cụ thể và lắng động. Tác giả đã trình bày thành công bài tiểu luận của mình. Đây là bài tiểu luận đạo đức kinh doanh tốt nhất.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Đạo đức kinh doanh, nghiên cứu đạo đức kinh doanh tại công ty cổ phần thực phẩm Masan.

Để trình bày rõ ràng hơn về đạo đức kinh doanh, tác giả đã trình bày đối tượng công ty cổ phần thực phẩm Masan, để cụ thể hóa vấn đề đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp. Nội dung chính của bài tiểu luận như sau:

Phần một: tóm tắt lý thuyết về đạo đức kinh doanh.

Tác giả trình bày các khái niệm về đạo đức và khái niệm về đạo đức kinh doanh. Tác giả trình bày cụ thể hơn về lịch sử hình thành, vai trò của đạo đức kinh doanh và vai trò của Đức kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các biểu hiện của đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp. Việc xây dựng đạo đức kinh doanh.

Phần hai: nghiên cứu đạo đức kinh doanh tại công ty cổ phần thực phẩm Masan.

XEM THÊM ==>  #15 Đề Tài Tiểu Luận Thương Mại Điện Tử + 10 Bài Mẫu Hay

Đối với công ty cổ phần thực phẩm Masan, là một trong những công ty thực phẩm lớn hàng đầu ở Việt Nam. tác giả đã giới thiệu về công ty và trình bày những biểu hiện đạo đức kinh doanh của công ty. Từ đó đưa ra các nhận định, xem xét trong việc thực hiện các chức năng của công ty cổ phần thực phẩm Mấn.Ngoài ra tác giả còn xem xét trong mối quan hệ với các đối tượng hữu hạn cụ thể là người lao động và khách hàng của công ty. Và cách xây dựng đạo đức kinh doanh tại công ty. Từ đó tác giả đưa ra các nhận định và đánh giá chung.

Đây là bài báo cáo phân tích đạo đức kinh doanh dựa trên công ty cổ phần thực phẩm Masan.Tác giả đã khéo léo khi lựa chọn một tập đoàn thực phẩm lớn để trình bày các vấn đề đạo đức kinh doanh ở tập đoàn. Đó là một trong những tấm gương sáng về đạo đức kinh doanh cho doanh nghiệp. Đây là bài Đề tài tiểu luận đạo đức kinh doanh xứng đáng đạt được điểm cao.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Đạo đức kinh doanh của công ty CP khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Bài tiểu luận đạo đức kinh doanh được trình bày dựa trên công ty CP tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Để có cách nhìn nhận vấn đề và đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả mà không tổn hại trong xã hội. Đó là những đạo đức kinh doanh mà công ty xây dựng được. Tác giả nhận định được những vấn đề này trình bày nội dung bài tiểu luận như sau:

Chương một: khái quát về đạo đức kinh doanh.

Tác giả trình bày khái niệm về đạo đức và khái niệm về đạo đức kinh doanh. Trình bày các nguyên tắc của đạo đức kinh doanh và các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh.

Chương hai: đạo đức kinh doanh của công ty CP khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Bài mẫu tiểu luận đạo đức kinh doanh
Bài mẫu tiểu luận đạo đức kinh doanh

Trước tiên, tác giả giới thiệu về công ty CP khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Tác giả trình bày về đạo đức kinh doanh đối với con người tại công ty và đạo đức kinh doanh đối với môi trường tại công ty. Ngoài ra, tác giả còn trình bày đạo đức kinh doanh của công ty đối với nhà đầu tư.

Chương ba: một số giải pháp hoàn thiện nâng cao đạo đức kinh doanh.

Trước tiên, tác giả đưa ra vai trò của đạo đức kinh doanh trong thời đại đổi mới ngày nay. Và một số giải pháp hoàn thiện đạo đức kinh doanh.

Cuối cùng tác giả đưa ra được kết luận cho bài tiểu luận.

Tác giả đã dựa trên một công ty thực tế để bàn luận về vấn đề đạo đức kinh doanh. Từ thực tiễn tác giả đề ra các chị phát để nhằm hoàn thiện đạo đức kinh doanh hơn. Đây là bài tiểu luận đạo đức kinh doanh được trình bày khá tốt và có ý tưởng khá hay trong việc đưa ra một doanh nghiệp để làm ví dụ cụ thể.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: Đạo đức kinh doanh

Đây sẽ là một bài tiểu luận trình bày khái quát chung về tất cả các thông tin liên quan đến vấn đề đạo đức kinh doanh. Với bài tiểu luận được nghiên cứu sâu sắc về đạo đức kinh doanh tác giả trình bày các nội dung như sau:

Phần một: khái niệm đạo đức và kinh doanh.

Ở mục này, tác giả trình bày các khái niệm riêng lẻ về đạo đức và về kinh doanh và trình bày khái niệm chung đạo đức kinh doanh. Vai trò của đạo đức kinh doanh và những nguyên tắc của đạo đức kinh doanh cũng được tác giả trình bày trong nội dung này.

Phần hai: đạo đức kinh doanh.

Trình bày lịch sử phát triển cũng như hình thành của đạo đức kinh doanh và các nguyên tắc chuẩn mực của đạo đức kinh doanh. Ngoài ra tác giả còn đi phân tích trình bày đạo đức kinh doanh đối với trách nhiệm xã hội đây là một trong những khía cạnh cần thiết đối với đạo đức kinh doanh.

Phần ba: biện pháp khắc phục và giải quyết các hạn chế trong đạo đức kinh doanh.

Dựa vào những lý thuyết thực tiễn ở phía trên tác giả đã trình bày một số biện pháp khắc phục và giải quyết các hạn chế còn thiếu sót trong đạo đức kinh doanh được áp dụng đối với doanh nghiệp hiện nay và đối với xã hội hiện nay.

 Cuối cùng, tác giả đưa ra phần kết luận một cách đúc kết và ngắn gọn.

Đây sẽ là một bài mẫu tiểu luận đạo đức kinh doanh khá hay. Bạn có thể tìm hiểu về tất cả những thông tin về đạo đức kinh doanh từ bài nghiên cứu này. Và một số các lý thuyết mà tác giả đưa vào cũng là một trong những cái bạn có thể tham khảo.

DOWNLOAD

BỐ CỤC CHÍNH CỦA BÀI TIỂU LUẬN ĐẠO ĐỨC KINH DOANH

Trong một bài tiểu luận, nội dung chiếm 50 % tổng số điểm và năm mươi phần trăm còn lại là cách trình bày bố cục của bài tiểu luận.

Sau đây là một bố cục đơn giản nhất và cụ thể nhất để trình bày một bài tiểu luận về đạo đức kinh doanh.

Chương 1: cơ sở lý thuyết. Ở phần đầu tiên, bạn nên trình bày các lý thuyết về vấn đề, như: đưa ra một số các khái niệm về đạo đức kinh doanh, nguyên tắc về đạo đức kinh doanh và mối quan hệ đạo đức kinh doanh,…

Chương 2: nội dung đề tài.

XEM THÊM ==>  Danh Sách Đề Tài Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh + 7 Bài Mẫu

Ở chương hai, bạn nên đi sâu vào nội dung trọng tâm của đề tài. Ví dụ, bạn phân tích thực trạng về đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp. Bạn phải trình bày được về thực trạng đạo đức kinh doanh hiện nay, việc áp dụng đạo đức kinh doanh trong doanh nghiệp. Những mặt thuận lợi và khó khăn trong việc vận dụng trong doanh nghiệp,…

 Chương 3: giải pháp và kiến nghị.

Kết bài, bạn nên trình bày các giải pháp để nâng cao đạo đức kinh doanh và các kiến nghị cho bài tiểu luận của mình.

Cuối cùng là phần kết luận. Kết luận cũng là một trong những phần quan trọng đối với bài tiểu luận. Nên kết luận một cách ngắn gọn và cụ thể. Tóm tắt được nội dung của đề tài cần truyền đạt đến người đọc.

Đề Tài Tiểu Luận Đạo Đức Kinh Doanh Hy vọng bài viết trên đây giúp bạn giữ được các vấn đề. Và có thể truyền đạt đến các nội dung kiến thức cho với bạn. Nếu có thắc mắc hay cần chúng tôi hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi với thông tin dưới đây nhé.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x