Nội Dung Thực Tập Chi Tiết Tại Khoa Dược Bệnh Viện

Nội dung thực tập tại khoa dược

Nội Dung Thực Tập Chi Tiết Tại Khoa Dược Bệnh Viện có phải bạn đang chuẩn bị đi thực tập tại bệnh viện hoặc các phòng khám nhưng chưa có kinh nghiệm làm báo cáo thực tập, bạn muốn tìm tài liệu kham thảo, hiểu được nỗi khó khăn của các sinh viên đặc biệt là ngành Dược, chúng tôi luôn cập nhật những bài báo cáo hay, được đánh giá cáo lên trang web lên cho các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu hỗ trợ cho bài báo cáo của các bạn.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết báo cáo thực tập của Luận Văn Trust nhé.

1. Sơ đồ tổ chức khoa dược bệnh viện đa khoa Bình Tân

Sơ đồ tổ chức khoa dược

2. Chức năng và nhiệm vụ của khoa dược

Chức năng

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhiệm vụ – Nội Dung Thực Tập Chi Tiết Tại Khoa Dược

Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị, chẩn đoán và các yêu cầu chữa bệnh khác.

Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn.

Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của trường Cao đẳng và Trung học về dược.

Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

Tham gia chỉ đạo tuyến.

Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế.

Nội dung thực tập tại khoa dược
Nội dung thực tập tại khoa dược

3. Những hoạt động chính của Khoa dược bệnh viện

3.1. Các văn bản pháp lý hiện hành và việc triển khai thực hiện trong khoa dược và các phòng chuyên môn

Hệ thống văn bản, như:

+ Luật Dược số 105/2016/QH13

+ Nghị định 54/NĐ-CP quy định hướng dẫn chi tiết hóa luật dược

+ Thông tư 22/2011/TT- BYT quy định về Hoạt động của khoa Dược bệnh viện

+ Thông tư 23/2011/TT-BYT quy định về quản lý thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh

+ Thông tư 52/2017/TT-BYT quy định về kê đơn điều trị ngoại trú.

+ Thông tư 21/2013/TT- BYT quy định về hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong Bệnh viện

+ Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về các ghi nhãn thuốc

+ Thông tư 14/BYT quản lý Vacxin

+ Thông tư 20/2017/TT-BYT về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

+ Thông tư 31/2012/TT-BYT Hướng dẫn hoạt động Dược lâm sàng trong bệnh viện.

+ Thông tư 11/2018/TT-BYT Quy định chất lượng thuốc, nguyện liệu làm thuốc.

+ Các quyết định chỉ thị của Sở Y tế và Giám đốc bệnh viện.

+…. Và 1 số các văn bản pháp quy khác

3.2. Hoạt động cung ứng thuốc, hóa chất, y cụ

3.2.1. Dự trù mua thuốc

Mục đích: nhằm đảm bảo nhu cầu cung ứng thuốc cho bệnh nhân tại bệnh viện thì việc báo cáo và dự trù thuốc phải thực hiện chính xác và đúng quy định quản lý của dược.

Cách tính lượng thuốc dự trù mua xem năm trước dùng những loại nào và số lượng từng loại là bao nhiêu rồi nhân cho 30% cho năm sau lượng thuốc dự trù bằng số suất cả năm của năm trước nhân với 30 %.

Quy trình báo cáo và dự trù mua

Các bước trong quy trình gồm:

Bước1: kiểm tra và tổng hợp số liệu về nhập cấp phát hư hao hoặc điều chuyển thuốc trước khi báo cáo dự trù thuốc phải kiểm tra đối chiếu số lượng tồn đầu nhập suất hô hào tồn cuối chính xác lấy từ báo cáo nhập suất tồn sử dụng của kho lệ ba tháng liên tiếp từ đó tính bình quân một tháng

Bước 2: lập báo cáo sử dụng và tồn kho thuốc

Kho chẵn thực hiện báo cáo sử dụng và tồn kho tại khoa dược

Bước 3: tính toán nhu cầu sử dụng thuốc không sẵn đã có số liệu sử dụng thuốc từ đó tính bình quân nhu cầu mỗi tháng

Bước 4: lập bản dự trù thủ kho tính toán và dự trữ thuốc gửi trưởng khoa xem xét

Bước 5: xem xét và phê duyệt

Trưởng khoa dược và hội đồng thuốc điều trị kết hợp xây dựng dự trù những thuốc chuyên khoa phải xin ý kiến các khóa điều trị

Bước 6: chuyển cung tiêu đặt hàng, lưu hồ sơ

3.2.2. Thực hiện đấu thầu mua thuốc tại bệnh viện

Đấu thầu từ các công ty dược hàng năm. Ví dụ:

Công ty dược Hậu Giang

Công ty dược 3/2

Công ty Cổ phần – dược hóa Mekophar

Chỉ định thầu từ sở y tế, áp thầu từ các kết quả đấu thầu của các bệnh viện khác.

XEM THÊM ==>  Báo Cáo Thực Tập Tại Bệnh Viện [74 Đề Tài +10 Bài Mẫu Hay]

3.3. Hoạt động thông tin, tư vấn trong sử dụng thuốc, ADR và công tác quản lý Dược tại các khoa lâm sàng

Dược sĩ lâm sàng tham gia đi buồng bệnh và phân tích về sử dụng thuốc của người bệnh. Tùy theo đặc thù của từng bệnh viện, mỗi bệnh viện sẽ lựa chọn khoa lâm sàng và đối tượng người bệnh cần ưu tiên để triển khai các hoạt động thực hành dược lâm sàng. Đối với từng người bệnh, dược sĩ lâm sàng phải thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ sau:

1. Khai thác thông tin của người bệnh (bao gồm cả khai thác thông tin trên bệnh án và tiến hành phỏng vấn trực tiếp người bệnh) về:

a) Tiền sử sử dụng thuốc;

b) Tóm tắt các dữ kiện lâm sàng và các kết quả cận lâm sàng đã có.

2. Xem xét các thuốc được kê đơn cho người bệnh (trong quá trình đi buồng bệnh cùng với bác sĩ và xem xét y lệnh trong hồ sơ bệnh án, đơn thuốc) về:

a) Chỉ định;

b) Chống chỉ định;

c) Lựa chọn thuốc;

d) Dùng thuốc cho người bệnh: liều dùng, khoảng cách dùng, thời điểm dùng, đường dùng, dùng thuốc trên các đối tượng đặc biệt, thời gian dùng thuốc;

đ) Các tương tác thuốc cần chú ý;

e) Phản ứng có hại của thuốc.

Sau khi hoàn thành quá trình xem xét các thuốc được kê đơn cho người bệnh, nếu phát hiện có vấn đề liên quan đến sử dụng thuốc, dược sĩ lâm sàng trao đổi với bác sĩ điều trị để tối ưu hóa việc dùng thuốc đồng thời điền vào mẫu phân tích sử dụng thuốc trên người bệnh (theo mẫu được quy định tại Phụ lục 2 (bao gồm Phụ lục 2A và Phụ lục 2B) được ban hành kèm theo Thông tư này). Trong trường hợp cần thiết, báo cáo trưởng khoa Dược xin ý kiến chỉ đạo.

3. Hướng dẫn sử dụng thuốc cho điều dưỡng viên.

4. Phối hợp với bác sĩ điều trị để cung cấp thông tin tư vấn cho người bệnh về những điều cần lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc.

3.4. Hoạt động Thống kê và quản lý Nhà thuốc bệnh viện

Quy trình cấp phát thuốc nhà thuốc bệnh viện đạt chuẩn GPP

Bước 1: Nhận toa thuốc

Bước 2: Nhập toa thuốc vào phần mềm

Bước 3: Soạn thuốc

Bước 4: Thu tiền

Bước 5: Giao thuốc cho bệnh nhân

Quy trình giao thuốc cho các khóa ở phòng nội viện như sau:

Nhập phiếu lĩnh thuốc từ các khoa đã được ký duyệt

Nhập phiếu lĩnh thuốc trên phần mềm

In phiếu suất hàng có giá thuốc cho khoa phòng

Đi giao thuốc cho khoa phòng

Kiểm tra thuốc với các khoa phòng

Ký xác nhận vào sổ ký nhận của các khoa phòng

Nội Dung Thực Tập Chi Tiết Tại Khoa Dược Bệnh Viện hy vọng bài viết này sẽ là một bài viết hữu ích cho các bạn, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi trang mạng của chúng tôi, chúc các bạn có một bài báo cáo chuẩn mực và đạt điểm cao, luận văn trust sẽ tiếp tục thu thập những bài viết hay, được đánh giá cao chia sẻ lên trang web để các bạn có thể tiếp tục kham thảo thêm nhiều bài mới. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận, bài báo cáo tốt nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x