Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty May Mặc Làm Báo Cáo

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty may mặc

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty May Mặc Làm Báo Cáo nội dung bài viết này được trích từ một bài cáo thực tập của một bạn sinh viên trường Đại Học Mở, bài báo cáo được đánh giá cao của giáo viên nhà trường nên luận văn Trust muốn chia sẻ cho các bạn cùng kham thảo để các bạn có thể làm bài được tốt hơn. 

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập  của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công Ty May Mặc

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty may mặc
Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty may mặc

2. Nhiệm vụ của các phòng ban Công Ty May Mặc

Đại hội đồng cổ đông: Các vấn đề thuộc chức năng của Đại hội đồng đồng cổ đông khi họp thường niên thông qua bao gồm:

– Kế hoạch về kinh doanh hàng năm trong công ty.

– Báo cáo về tài chính hàng năm trong công ty.

– Báo cáo của Hội đồng quản trị và các kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát.

– Mức cổ tức đối với từng loại cổ phần.

– Các vấn đề khác thuộc phạm vi chức năng của Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát: Kiểm soát toàn bộ hệ thống tài chính và việc thực hiện các quy chế của công ty: Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc:

– Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

– Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

– Tuyển dụng lao động;

– Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.

Giám đốc điều hành: Báo Cáo Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty May Mặc

-Phát triển kế hoạch kinh doanh phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

-Điều hành và quản lý đội nhóm đạt hiệu quả tốt nhất trong chiến lược kinh doanh.

-Khích lệ và đốc thúc hiệu quả làm việc của từng cá nhân trong đội nhóm. Cải thiện năng lực của từng thành viên để đem lại hiệu quả làm việc tốt nhất.

-Đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược và đem lại lợi nhuận cao nhất.

-Điều chỉnh hành lang pháp lý và các quy định trong công ty để đảm bảo doanh nghiệp đi đúng với giá trị cốt lõi và văn hóa, duy trì kỷ luật để tiến tới mục tiêu kinh doanh.

-Đọc và phân tích báo cáo tài chính để đưa ra các chiến lược / điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với công việc kinh doanh.

-Xây dựng quan hệ tốt với một vài khách hàng trọng yếu và các cổ đông của công ty.

-Hiểu sâu và liên tục cập nhật các thông tin về ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh.

Phòng hành chính bảo vệ: Báo cáo Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty May Mặc

-Thường trực tại cổng chính 24/24 để hướng dẫn khách đến liên hệ công tác, nhắc nhở mọi người chấp hành các quy định khi đến trường.

-Thường xuyên tuần tra bao quát toàn khu khu vực trong phạm vi quản lý của trường, ngăn chặn người ngoài vào trường khi không có yêu cầu công tác; giám sát, kiểm tra người mang tài sản của trường ra khỏi cơ quan (khi có nghi ngờ).

-Quản lý chìa khóa các phòng học và giảng đường. Mở và đóng cửa ra vào, cửa phòng học đúng qui định giờ theo yêu cầu phục vụ giảng dạy và học tập.

-Đánh kẻng báo giờ theo lịch học tập của phòng Đào tạo.

-Tham gia làm nhiệm vụ bảo vệ cho các kỳ thi tổ chức trong năm học.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty may mặc
Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty may mặc

Phòng kế toán nhân sự: 

-Kế toán:

+Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn của Công ty.

+Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính việc thu, nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng lãng phí, vi phạm chế độ, qui định của Công ty.

+Phổ biến chính sách chế độ quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận liên quan khi cần thiết.

+Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo cho các cơ quan hữu quan theo chế độ báo cáo tài chính, kế toán hiện hành.

+Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho BTGĐ Công ty.

-Tuyển dụng nhân sự:

Lập kế hoạch và triển khai công tác tuyển dụng đáp ứng nhu cầu hoạt động, phát triển của doanh nghiệp.

+ Đăng thông tin tuyển dụng trên các kênh, cung cấp đầy đủ thông tin cho ứng viên, tiếp cận với ứng viên tiềm năng

+ Sàng lọc CV và lưu trữ hồ sơ ứng viên;

+ Sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên;

+ Thực hiện sơ tuyển ứng viên trực tiếp hoặc qua điện thoại.

+ Kiểm tra đánh giá năng lực của ứng viên;

+ Tổ chức các sự kiện nhằm thu hút nhân sự;

+ Xây dựng mạng lưới ứng viên tiềm năng phục vụ nhu cầu tuyển dụng;

+ Soạn văn bản, các loại thư từ: thư xác nhận, thư từ chối, báo cáo tuyển dụng;

+ Liên kết với các nguồn cung ứng nhân lực chất lượng: Trường Đại học, Cao đẳng, đơn vị đào tạo nghề… phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của đơn vị

+ Giải quyết các vấn đề liên quan tới pháp lý trong tuyển dụng.

-Công, Lương: Báo cáo Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty May Mặc

Thực hiện công tác chấm công, quản lí việc nghỉ phép, đi trễ, nghỉ việc…;

+ Xây dựng bảng lương theo vị trí công việc và năng lực;

+ Xây dựng chính sách phúc lợi, đãi ngộ, khen thưởng, kỉ luật, chế độ bảo hiểm, đóng thuế…

+ Xử lí những tranh chấp phát sinh trong quan hệ lao động;

+ Khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên;

+ Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả cho mỗi vị trí công việc, cấp bậc;

+ Quản lí hợp đồng lao động và hồ sơ nhân viên;

+ Thực hiện các nghiệp vụ về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

+ Tính lương và các chế độ chính sách phúc lợi có liên quan cho nhân viên công ty.

Phòng kiểm toán: Kiểm toán nội bộ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo & tư vấn mang tính độc lập & khách quan liên quan tới các công việc quản trị, quản lý rủi ro, và kiểm soát trong doanh nghiệp, theo đó góp phần giúp doanh nghiệp đạt các mục tiêu của mình (Về chiến lược, hoạt động, tài chính, và tuân thủ).

XEM THÊM ==>  Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty Kinh Doanh Thời Trang

Phòng công nhận chất lượng:

-Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ để công nhận các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định theo quy định của Việt Nam và theo thông lệ quốc tế.

-Tổ chức đào tạo, đăng ký và quản lý cơ sơ dữ liệu chuyên gia đánh giá công nhận (chuyên gia nội bộ và chuyên gia cộng tác viên bên ngoài thực hiện đánh giá công nhận theo thỏa thuận hợp tác với Văn phòng Công nhận chất lượng).

-Tham gia các hoạt động liên kết đánh giá công nhận với các tổ chức công nhận của các nước, hợp tác quốc tế song phương hoặc đa phương về công nhận theo các quyết định của pháp luật.

-Tham gia ký kết thừa nhận lẫn nhau về kết quả công nhận theo quy định của các tổ chức quốc tế và khu vực về công nhận. Làm đại diện của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực về công nhận khi được Bộ trưởng ủy quyền.

-Tổ chức các hoạt động dịch vụ, đào tào, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, thông tin, tuyên truyền, quảng bá, các sự kiện liên quan đến hoạt động công nhận theo quy định của pháp luật.

-Ký kết và thực hiện các hợp đồng đánh giá công nhận, đào tạo và các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ khác (trừ hoạt động tư vấn cho tổ chức đề nghị công nhận) với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

-Tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn Việt Nam và các quy định khác liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp.

-Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu của Văn phòng Công nhận chất lượng theo phân cấp của Bộ và theo quy định của pháp luật.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Xí nghiệp 1: Phụ trách may sản phẩm Áo khoác, Blazer, Quần tây

Xí nghiệp 2: Phụ trách may sản phẩm Áo vest, quần Tây

Xí nghiệp 3: Phụ trách may sản phẩm Quần cơ bản, quần jean

Xí nghiệp Chợ Gạo: Phụ trách may sản phẩm Áo khoác Polar, áo phông Polo

Xí nghiệp Cai Lậy: Phụ trách may sản phẩm Áo khoác Nỉ, áo phông Polo

Download miễn phí

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Công Ty May Mặc Làm Báo Cáo Những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày, có thể giúp cho bài báo cáo thực tập của các bạn được hoàn thiện hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x