Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Xây Dựng

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều công ty Xây Dựng được thành lập và mở rộng trên thị trường, có nhiều bạn sinh viên đã lựa chọn công ty Xây dựng để làm báo cáo, khóa luận tốt nghiệp và bài viết mình sắp chia sẻ cũng liên quan đến công ty Xây dựng, nội dung bao gồm sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của công ty, các phòng ban chức năng và tổ chức hoạt động của công ty.

Qúa trình làm luận văn thạc sĩ, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ làm thuê khóa luận giá rẻ của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết luận văn trọn gói nhé.

1. Sơ đồ Bộ máy lãnh đạo của công ty

Công ty cổ phần Quảng Tây tổ chức bộ máy quản trị theo mô hình cơ cấu trực tuyến, chức năng. Với mô hình này giúp công ty đảm bảo được mệnh lệnh từ lãnh đạo xuyên suốt tới mọi quyết định quản trị của Công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty

(Nguồn: Phòng Hành chính)

2. Các phòng ban chức năng và tổ chức hoạt động của công ty

Ban giám đốc : Gồm giám đốc và 1 phó giám đốc

Giám đốc: Là người đứng đầu Công ty là người có quyền lực đưa ra các quyết định mà tất cả mọi người trong Công ty đều phải thực hiện và thi hành. Vạch ra những chiến lược có tầm cỡ lớn là người quyết định ký những hợp đồng lớn. Bao quát và quyết  định tất cả các công việc lớn liên quan đến Công ty. Là người chịu trách nhiệm cuối cùng kết quả hoạt động cũng như tính đúng đắn trước pháp luật.

Phó Giám đốc: Là người giúp Giám đốc điều hành các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc Công ty do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Giám đốc Công ty. Đề xuất và thực hiện cac phương án chiến lược kinh doanh do công ty đề ra, đồng thời điều hành mọi hoạt động của các phòng ban. Ngoài ra Phó giám đốc có thể trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng của khách hàng, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và các bộ phận khác trông công ty.

XEM THÊM ==>  Danh Sách Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Tại Công Ty Xây Dựng

Phòng Kế toán – Sơ Đồ Cơ Cấu Công Ty Xây Dựng

+ Phản ánh với Giám đốc tất cả các hoạt động kinh tế trong toàn Công ty. Phòng Kế toán là một phòng giữ vị trí quan trọng trong việc điều hành quản lý kinh tế, thông tin kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh, và các dịnh vụ khác. Phục vụ trực tiếp cho lãnh đạo Công ty điều hành chỉ đạo kinh doanh .

+ Tổ chức sắp xếp hợp lý, khoa học tập trung các bộ phận kế hoạch thống kê trong phòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về công tác kế toán tài chính.

+ Là cơ quan tham mưu cho Giám đốc công ty về công tác tài chính kế toán , đảm bảo phản ánh kịp thời chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.

+ Là cơ quan sử dụng chức năng thông qua đồng tiền để kiểm tra mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Xây dựng kế hoạch tài chính, cân đối nguồn vốn để đảm bảo cho mọi nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện chế độc ghi chép, phân tích, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, liên tục và có hệ thống số liệu kế toán về tình hình luân chuyển sử dụng vốn, tài sản cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Tổ chức theo dõi công tác hoạch toán chi phí sản xuất sản phẩm, định kì báo cáo chi phí .Tham gia tham mưu cho Giám đốc nhằm giảm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm.

+ Phản ánh chính xác kịp thời giá trị của  loại hàng hóa, vật tư thiết bị, sản phẩm của công ty giúp Giám đốc ra các quyết định kinh doanh chính xác kịp thời.

+ Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của toàn Công ty thông qua công tác thu chi, phân phối thu nhập, thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách cho Nhà nước. Đề xuất cho Giám đốc các biện pháp phân phối sử dụng các quỹ của công ty.

+ Đảm bảo đủ đúng thời gian tiền lương cho cán bộ công nhân Công ty và thanh toán các chế độ cho cán bộ, công nhân viên toàn công ty.

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Xây Dựng
Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Xây Dựng

Phòng kinh doanh – Sơ Đồ Cơ Cấu Công Ty Xây Dựng

+ Tìm nguồn khách hàng, thông tin đơn hàng, tiền giao dịch giữa các đơn hàng. Đây là công việc kín đáo, tuyệt mật, code, pass , địa chỉ các ngân hàng của nhà cung cấp phải thật chính xác. Xác nhận những đơn hàng mới, đặt hàng nào, mã nào, số lượng, ngày đặt, ngày hoàn thiện vv… rồi chuyển xuống cho kế toán trưởng để thanh toán chuyển tiền cho nhà cung cấp

+ Tổ chức và tiến hành nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, tiếp thị quảng bá thương hiệu Công ty, xây dựng các chương trình từ nội dung đến mức giá phù hợp với nhu cầu khách hàng, duy trì mối quan hệ với các nguồn khách hàng. Đảm bảo hoạt động thông tin giữa công ty với các nguồn khách.

+ Chịu trách nhiệm cho Giám đốc và thực hiện trong các lĩnh vực: tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật tư. Xây dựng các kế hoạch kinh doanh.

+ Chịu trách nhiệm khảo sát và tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ. Xây dựng các phương án tiêu thụ và mạng lưới bán hàng trình Giám đốc phê duyệt.

+ Dự thảo các hợp đồng mua bán sản phẩm, hợp đồng mua vật tư, hàng hóa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công ty và tuân thủ đúng quy định của pháp luật vể hợp đồng kinh tế. Thực hiện thanh lý hợp đồng theo quy định.

+ Chịu trách nhiệm khảo sát giá cả thị trường đề xuất giá bán sản phẩm, giá mua vật tư nguyên vật liệu trình Giám đốc phê duyệt.

Phòng Hành chính: Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc tổ chức xây dựng bộ máy quản lý Công ty, lập kế hoạch sử dụng quỹ tiền lương hàng năm, giải quyết các nghiệp vụ về công tác nội chính của Công ty.

+ Tổ chức công tác đối nội đối ngoại mua sắm các trang thiết bị văn phòng phẩm điều hành sinh hoạt thông tin quan tâm đời sống cán bộ công nhân viên toàn công ty. Văn thư đánh máy, quản lí hồ sơ đúng qui định.

+ Điều hành phương tiện cho cán bộ đi công tác, tổ chức công tác dịch vụ văn phòng, tổ chức chuẩn bị cho các cuộc họp của công ty.

+ Phổ biến đầy đủ Chỉ thị, Nghị quyết hướng dẫn của Đảng, Nhà nước.

Phòng tư vấn thiết kế:

+) Tham mưu cho lãnh đạo công ty về những thiết kế của công ty, đảm bảo yếu tố kỹ thuật, chất lượng của công trình mà công ty tham gia.

+) Tìm kiếm đơn vị thiết kế phù hợp với yêu cầu của Công ty đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công trình

Phòng kỹ thuật – Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Xây Dựng

+ Giải quyết và ra các quyết định liên quan đến vấn đề kỹ thuật của công ty.

+ Kiểm tra công trình, nhà thầu phụ trong các dự án, công trình mà công ty tham gia nhằm đảm bảo chất lượng công trình, dự án của công ty.

Các đội thi công:

            Thực hiện thi công công trình, vận tải, xây dựng, hoàn thiện công trình theo đúng thiết kế và các tiêu chuẩn thiết kế đã được duyệt.

Các chi nhánh, văn phòng đại diện:

            Hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo quy định của pháp luật và điều kiện mà các chi nhánh, văn phòng đại diện đạt được.

Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Quản Lý Công Ty Cổ Phần Xây Dựng bài viết được xây dựng và nghiên cứu dựa trên những yêu cầu và thắc mắc của các bạn về đề tài này. Chúng tôi hy vọng với những thông tin này của mình, sẽ giúp ích được cho bài báo cáo, khóa luận của bạn đạt kết quả tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x