# 43 Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Về Bảo Vệ Môi Trường

Viết sáng kiến kinh nghiệm bảo vệ môi trường cho trẻ

Danh Sách Những Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Về Bảo Vệ Môi Trường Hay Và Bài Mẫu sáng kiến về Mội trường cho trẻ mầm non, tiểu học đạt giỏi. Sau khi tìm hiểu vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau chúng tôi đưa ra được danh sách những đề tài sáng kiến về bảo vệ môi trường hay cùng với bài mẫu chất lượng. Bảo vệ môi trường đang là vấn đề nóng, được quan tâm nhiều ở nướ ta cũng như là trên toàn thế giới trong vài năm trở lại đây. Trong những năm qua do ảnh hưởng trực tiếp từ phía con người và từ thiên nhiên mà môi trường sống của chúng ta đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều tổ chức lớn trên thế giới và ở Việt Nam cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Hiện nay có nhiều sinh viên và giới trẻ Việt Nam đã tiến hành thực hiện những chương trình xanh để giữ gìn và bảo vệ môi trường. Đã có rất nhiều các bạn trẻ ở trên khắp thế giới đã lên tiếng cho môi trường.

Yêu cầu con người phải có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp. Do đó ngày nay có nhiều những sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường ra đời. Và nhu cầu tìm hiểu về vấn đề này cũng ngày càng nhiều hơn. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện về thể loại đề tài nghiên cứu khoa học này có nhiều bạn sẽ gặp phải những khó khăn và thách thức nhất định. Hiểu được điều này chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau. Và đưa ra được danh sách những đề tài sáng kiến kinh nghiệm cho mần non, tiểu luận về bảo vệ môi trường hay cùng với bài mẫu về bảo vệ môi trường điểm cao cho các bạn tham khảo.

Mục lục

1.Sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường là gì?

Trong những năm trở lại đây vấn đề về bảo vệ môi trường đang nhận được nhiều sự quan tâm và là vấn đề nhạy cảm của xã hội. Do tác động của nhân loại và từ những yếu tố tự nhiên môi trường dần trở nên ô nhiễm và suy thoái. Theo đánh giá của các tổ chức trên thế giới, vấn đề ô nhiễm môi trường là một vấn đề nghiêm trọng cần phải có những giải pháp lâu dài để khắc phục và giải quyết. Tạo nên một môi trường xanh – sạch – đẹp. Và môi trường ở Việt Nam cũng đang rơi vào tình trạng như vậy. Hiện nay đã và đang có rất nhiều các tổ chức trong và ngoài nước đề ra được các dự án và đưa vào làm việc để cải thiện môi trường ở nước ta. Ô nhiễm môi trường chia thành nhiều nhóm khác nhau bao gồm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, ô nhiễm tiếng ồn, … Và cũng có những giải pháp, biện pháp tương ứng để bảo vệ môi trường sống của chúng ta. Có nhiều sinh viên cũng như là giới trẻ Việt Nam đã và đang tích cực tuyên truyền và tổ chức những phong trào về bảo vệ môi trường.

Viết sáng kiến kinh nghiệm bảo vệ môi trường cho trẻ
Viết sáng kiến kinh nghiệm bảo vệ môi trường cho trẻ

Sáng kiến kinh nghiệm bảo vệ môi trường là một hình thức để sáng tạo và phát triển năng lực, tư duy, nhận thức vấn đề của những nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Mà số lượng chính là bộ phận giáo viên. Xét về mặt hình thức, bài nghiên cứu được trình bày và thực hiện giống những đề tài nghiên cứu khoa học khác. Xét về mặt hình thức, các bạn có thể khai thác những góc độ như: ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm môi trường tiếng ồn, … Và gắn với chương trình học tập của học sinh. Đây là điểm khác biệt của thể loại đề tài sáng kiến kinh nghiệm so với những đề tài nghiên cứu khoa học khác. Lưu ý các bạn cần phải lựa chọn những vấn đề mang tính khả thi cao và có khả năng vận dụng và thực hiện vào thực tiễn đơn vị nghiên cứu. Để bài sáng kiến kinh nghiệm của mình được đánh giá cao, các bạn cần phải đưa ra được những quan điểm cá nhân của mình và có sự sáng tạo trong phần trình bày bài sáng kiến mầm non về bảo vệ môi trường của bạn. Nếu các bạn có thể chưa hiểu rõ về vấn đề này các bạn có thể nghiên cứu và khai thác những thông tin mà chúng tôi sẽ trình bày dưới đây.

2. Những đề tài sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường hay.

Việc lựa chọn một chủ đề nghiên cứu phù hợp, hay và sáng tạo cho một đề tài sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường là không đơn giản. Ngoài việc phải đặt ra những tiêu chuẩn để lựa chọn một đề tài nghiên cứu các bạn còn cần phải sắp xếp theo đúng thứ tự và quy định đã ban hành về một đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt chuẩn. Bên cạnh đó, có nhiều phương diện và góc độ để các bạn có thể khai thác và nghiên cứu về vấn đề bảo vệ môi trường. Điều này vô hình chung khiến cho các bạn trở nên khó khăn trong việc lựa chọn đề tài. Do vậy chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu và đưa ra được những đề tài sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường hay cho bạn tham khảo.

XEM THÊM ==> THUÊ VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

 1. Thực trạng vấn đề nghiên cứu và thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường trong thực tiễn giáo dục tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 2. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng tới công tác ý thức bảo vệ môi trường trong tổ chức giảng dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
 3. Vai trò và tầm quan trọng việc giáo dục nâng cao ý thức của học sinh tại các trường trung học phổ thông về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp trong xã hội hiện đại ngày nay.
 4. Thực trạng và giải pháp cho vấn đề thể dục thể thao và bảo vệ môi trường bền vững tại các trường giáo dục và đào tạo hiện nay.
 5. Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao Công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững tại hệ thống trường tiểu học không lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 6. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao ý thức của học sinh sinh viên hiện nay về bảo vệ môi trường tại các môi trường giáo dục ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 7. Những thách thức và cơ hội đặt ra cho việc nâng cao chất lượng ý thức của học sinh sinh viên về bảo vệ môi trường bền vững nghiên cứu đối với trường hợp môi trường không khí.
 8. Thực trạng bảo vệ môi trường cách và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đất cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay.
 9. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới tư duy nhận thức của trẻ em mầm non về vấn đề bảo vệ môi trường bền vững trong xã hội hiện đại ngày nay.
 10. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao chất lượng thực trạng tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường cho trẻ em tiểu học thông qua các bài giảng về văn học Việt Nam.
 11. Thực trạng và giải pháp đánh giá hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non tại các trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện nay.
 12. Những hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao cho việc bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của trẻ em mầm non về bảo vệ môi trường tại các trường mầm non tư thục hiện nay.
 13. Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên về bảo vệ môi trường trong công tác tổ chức giáo dục tại các trường học ở Việt Nam ngày nay.
 14. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác bảo vệ môi trường cho trẻ em mầm non trên địa bàn quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội hiện nay.
 15. Thực trạng việc áp dụng pháp luật trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức của học sinh Trung học phổ thông về bảo vệ môi trường không khí tại các trường trung học phổ thông hiện nay.
 16. Vai trò và tầm quan trọng của việc ứng sự mô hình 3D trong công tác nâng cao nhận thức của học sinh Trung học phổ thông về bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp hiện nay.
 17. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức của học sinh sinh viên về bảo vệ môi trường tại các môi trường giáo dục ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
 18. Thực trạng hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 19. Một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường cho học sinh sinh viên ở Việt Nam trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày nay.
 20. Phân tích và triển khai kế hoạch phát triển năng lực tư duy nhận thức của học sinh tiểu học về bảo vệ môi trường qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến của nhà trưởng.
 21. Vai trò và nhận thức của đội ngũ giáo viên tại các trường tiểu học về việc giảng dạy cho học sinh khối kiến thức liên quan tới bảo vệ môi trường nghiên cứu tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 22. Thực trạng công tác thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy những kiến thức về bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 23. Một số yếu tố tác động và ảnh hưởng tới vấn đề xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hành vi xả thải nước thải ra môi trường và nhận thức của học sinh về vấn đề này.
 24. Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường cho các học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay – Nêu ra một số giải pháp.
 25. Phân tích nội dung chương trình địa lý lớp 12 với chuyên đề bảo vệ môi trường nước ở Việt Nam trong xã hội hiện đại ngày nay – thực trạng và giải pháp.
 26. Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Về Bảo Vệ Môi Trường Một số hạn chế cần phải khắc phục và nâng cao Công tác quản lý tiến độ dạy học về vấn đề bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 27. Thực trạng và giải pháp công tác nhận diện về các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của học sinh Trung học phổ thông dân lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
 28. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới Tư duy và nhận thức của học sinh mầm non về công tác bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp trong xã hội ngày nay.
 29. Thực trạng việc ứng dụng các kiến thức về pháp luật trong khối kiến thức về bảo vệ môi trường của học sinh Trung học Cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay.
 30. Những giải pháp khắc phục và nâng cao Công tác đa giảm hoá cảnh quan phục vụ sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên trong bảo vệ môi trường và nhận thức của học sinh Trung học phổ thông về vấn đề này.
 31. Thực trạng và giải pháp cho công tác quản lý bảo vệ môi trường trong khai thác mỏ và nhận thức của học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội về vấn đề này.
 32. Một số giải pháp khắc phục và nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên Suy niệm hoàn thành phố Hà Nội về vấn đề bảo vệ môi trường và các hành vi xả thải nước thải công nghiệp ra môi trường.
 33. Thực trạng và giải pháp cho Việc thanh tra kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy các nội dung kiến thức về bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học tại các trường tiểu học thuộc khu vực nông thôn ở nước ta.
 34. Trình bày và phân tích các ứng dụng khoa học công nghệ thông tin dùng để giảng dạy và giáo dục cho học sinh sinh viên Việt Nam về khối kiến thức liên quan tới bảo vệ môi trường.
 35. Thực trạng công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu tại các chương trình giáo dục Địa Lý trung học phổ thông ở Việt Nam hiện nay.
 36. Phân tích những nội dung kiến thức Trung học phổ thông về bảo vệ môi trường trong xây dựng và phát triển các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thuộc phạm trù nội dung của môn học Địa Lý lớp 12 hiện nay.
 37. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới việc thay đổi tư duy nhận thức của học sinh Trung học phổ thông về các chất rắn gây ô nhiễm môi trường tại các trường trung học phổ thông hiện nay.
 38. Vai trò và tầm quan trọng của việc giáo dục bảo vệ môi trường đất thông qua những hoạt động ngoại khóa tuyên truyền giáo dục ngoài trời cho trẻ mầm non từ năm đến sáu tuổi.
 39. Thực trạng và giải pháp cho việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường xây dựng cảnh quan thiên nhiên tại các nhà trường để nâng cao nhận thức của trẻ em mầm non về vấn đề bảo vệ môi trường.
 40. Một số hạn chế trong việc xây dựng mô hình trường học thân thiện xanh sạch đẹp nâng cao Công tác bảo vệ môi trường và tác động tới nhận thức của học sinh tiểu học về vấn đề bảo vệ môi trường.
 41. Phân tích và trình bày các giải pháp nâng cao Công tác giáo dục tuyên truyền nhận không cho học sinh sinh viên Việt Nam về bảo vệ môi trường không khí hiện nay.
 42. Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập cho học sinh trung học phổ thông về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường không khí và tác động nguyên nhân dẫn tới ô nhiễm môi trường không khí.
 43. Đề Tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Về Bảo Vệ Môi Trường Vai trò và tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên Việt Nam về vệ sinh và bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp gắn với phát triển bền vững nền kinh tế của đất nước.
 44. Thực trạng và giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức của học sinh Trung học phổ thông về vấn đề này.
 45. Những yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề xây dựng hoàn thiện mô hình giảng dạy kiến thức bảo vệ môi trường gắn liền với áp dụng pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trương định và thành phố Hà Nội.

XEM THÊM ==> Sáng Kiến Kinh Nghiệm Quản Lý Mầm Non, Bài Mẫu

3. Một số bài mẫu sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường điểm cao.

Hiện nay do hạn chế về điều kiện kinh tế nên nhiều bạn chưa tìm kiếm và tham khảo được nhiều nguồn tin và nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho bài sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường của mình. Do đó các bạn mong muốn tìm kiếm được những bài viết, những công trình nghiên cứu đi trước về vấn đề này. Để có thể tham khảo được những cơ sở dữ liệu, những phương pháp lập luận cho đề tài nghiên cứu của mình. Hiểu được điều này của các bạn chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra được một số bài mẫu skkn về bảo vệ môi trường điểm cao, chọn lọc cho bạn tham khảo. Và các bạn hoàn toàn có thể tải miễn phí những bài mẫu này về để nghiên cứu thêm.

Bài mẫu 1: giáo dục đạo đức sinh thái thông qua giảng dạy môn Ngữ Văn học viên trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên Đông.

Đúng vị trí đầu tiên trong danh sách này là một đề tài sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường hay được tiến hành nghiên cứu tại đơn vị Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Điện Biên Đông. Đề tài sáng kiếm được tiến hành nghiên cứu về vấn đề giáo dục đạo đức sinh thái thông qua giảng dạy môn Ngữ văn cho học sinh. Đề tài nghiên cứu bao gồm 32 trang được thể hiện nghiên cứu vào tháng 4 năm 2015.

Mẫu sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường
Mẫu sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường

Chương 1 tác giả cho thấy được những tình trạng của giải pháp nghiên cứu thông qua nhiều góc độ nội dung khác nhau. Tiếp theo tác giả cho thấy được nội dung của các giải pháp nghiên cứu này. Thứ nhất thể hiện được mục tiêu của các giải pháp lồng ghép giáo dục đạo đức sinh thái trung học viên thông qua hai góc độ nội dung khác nhau. Thứ hai tác giả thể hiện được bản chất của các giải pháp này. Thứ ba tác giả trình bày về các biện pháp mang tính sáng kiến đặt ra và các nội dung áp dụng của nó. Thứ tư tác giả tiến hành thanh tra kiểm tra và đánh giá về các giải pháp này thông qua hai phương diện cụ thể. Sau đó tác giả chỉ ra được các phương pháp áp dụng để triển khai thực hiện các biện pháp về cơ sở lý luận và về phương pháp cụ thể. Đồng thời cho thấy sự kiến kết quả bước đầu của các giải pháp và những đóng góp mới trong quá trình nghiên cứu của đề tài. Từ đó đưa ra được bài học kinh nghiệm và những đề nghị đề xuất cho đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 2: Tích hợp giáo dục môi trường theo hướng phát huy năng lực của học sinh trong dạy học Địa Lý lớp 10.

Bài mẫu số 2 chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn là một đề tài sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường đạt chuẩn được tiến hành nghiên cứu trong bộ môn Địa Lý lớp 10 của sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh. Bài viết được tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của nhiều cá nhân và tổ chức qua cấp độ môi trường. Đề tài nghiên cứu này có tất cả 41 Trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2019.

Vấn đề đầu tiên tác giả cho thấy được cơ sở khoa học của Đề tài nghiên cứu thông qua những cơ sở lý luận về khái niệm quan điểm vị trí và tầm quan trọng và những cơ sở thực tiễn. Cùng với đó chỉ ra được phương thức tiến hành để giải quyết vấn đề bao gồm những cách tiếp cận với giáo dục môi trường các biện pháp để tiến hành giải quyết vấn đề và tích hợp vấn đề giáo dục môi trường theo hướng phát huy năng lực của học sinh. Đồng thời tác giả cho thái độ vấn đề tích hợp giáo dục môi trường theo hướng phát huy năng lực của học sinh vào một số nội dung trong kiến thức địa lý cho thấy được ý nghĩa của sáng kiến và những hiệu quả mang lại.

DOWNLOAD

Bài mẫu 3: một số kinh nghiệm về nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo ở nhỡ trong các trường mầm non.

Bài mẫu số 3 trong danh sách này là một bài mẫu sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường điểm cao được tiến hành nghiên cứu tại trường mầm non Ngọc Thủy quận Long Biên thành phố Hà Nội. Bài viết đã nghiên cứu về đề tài sáng kiến của một số kinh nghiệm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ. Đề tài nghiên cứu của tất cả 16 trang và được tiến hành nghiên cứu vào năm 2020 dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của nhiều cá nhân tổ chức.

XEM THÊM ==> Bài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Dạy Học Trực Tuyến Hay

Đầu tiên tác giả thể hiện được những lý do để lựa chọn đề tài. Tiếp theo tác giả thể hiện được những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề nghiên cứu và tập kích thích kinh nghiệm của đề tài khoa học. Đồng thời cho thấy được thực trạng vấn đề nghiên cứu thông qua những thuận lợi và khó khăn. Từ đó tác giả thể hiện được những giải pháp khác nhau trong vấn đề nghiên cứu từ trau dồi các biện pháp bảo vệ môi trường sắp tới xây dựng chương trình giáo dục. Cụ thể tất cả các mày theo hướng bảo vệ môi trường thông qua hoạt động học và các hoạt động ngoại khóa. Sao Thảo cũng đã trình bày về công tác phối hợp cùng phụ huynh học sinh để bảo vệ môi trường. Tiến hành phân tích và cho thấy về hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm về phía trẻ em và phía phụ huynh. Cuối Cùng tác giả cho thành và kết luận đưa ra những khuyến nghị cho đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo từ 5 đến 6 tuổi.

Tiếp tục với chủ đề nghiên cứu của ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đề tài sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường đạt chuẩn tiến hành nghiên cứu tại các trường mầm non cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Bài viết được hoàn thành và hỗ trợ về sự hướng dẫn của nhiều cá nhân và tổ chức tại đơn vị nghiên cứu. Bài viết này có tất cả 26 trang được nghiên cứu và hoàn thiện vào năm 2016.

Vấn đề đầu tiên tác giả thể hiện được các vấn đề cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Thể hiện được mục đích nghiên cứu đối tượng và phạm vi của nghiên cứu. Tiếp theo tác giả cho thấy được thực trạng và các biện pháp để giải quyết vấn đề bao gồm về cơ sở lý luận những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài. Từ đó chỉ ra được các biện pháp để giải quyết vấn đề. Cụ thể tác giả đã đưa ra được các điểm khác về xây dựng trường học an toàn toàn diện xây dựng những nếp sống lành mạnh cho trẻ cho thấy các giờ hoạt động và vấn đề giáo dục về bảo vệ môi trường cho trẻ. Đồng thời tiến hành xây dựng một môi trường học thân thiện xử lý các tình huống giả định giúp trẻ có ý thức về bảo vệ môi trường và kết hợp giữa gia đình và nhà trường để trẻ có nhận thức đúng đắn và tư duy toàn diện về vấn đề bảo vệ môi trường.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: giáo dục chủ quyền biển đảo sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển cho học sinh qua dạy học Địa Lý lớp 12 tại các trường trung học phổ thông.

Tiếp theo sau đây Chúng tôi sẽ đề cập với các bạn một bài mẫu sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường chọn lọc được tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực địa lý tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Bài viết này tôi tiến hành nghiên cứu về sự hướng dẫn khoa học của nhiều cá nhân và tổ chức trong khoa. Bài viết có tất cả 62 Trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2021. Bài viết đã nhận về những phản hồi và đánh giá tích cực từ phía sinh viên tham khảo và giảng viên khoa học.

Vấn đề đầu tiên tác giả cho thấy được những lý do lựa chọn đề tài và lịch sử nghiên cứu đề tài để tăng tính khả thi và thuyết phục của Đề tài nghiên cứu. Đồng thời cho thấy được các cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Cụ thể tác giả đã đưa ra những căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Phân tích và trình bày về thực trạng dạy học giáo dục về chủ quyền biển đảo sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường biển cho học sinh. Giúp học sinh có định hướng đúng hơn về vấn đề sử dụng các phương pháp giáo dục và tổng quan về các đề tài nghiên cứu. Không những thế tác giả còn cho thấy được góc độ giáo dục chủ quyền biển đảo sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua vấn đề dạy học môn Địa Lý lớp 12. Đầu tiên Phân tích về vấn đề chủ quyền biển đảo và sử dụng tài nguyên biển ở nước ta qua các địa phương Hoàng Mai và Quỳnh Lưu trong bối cảnh hiện nay. Tiếp theo đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chủ nhân biển đảo sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên bảo vệ môi trường cho học sinh. Cụ thể tác giả đã đề ra 3 giải pháp khác nhau cho đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: sử dụng phương pháp dạy học theo dự án kết hợp với tổ chức hoạt động trải nghiệm tim trong dạy học về chủ đề vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường Việt Nam qua chương trình giáo dục Địa Lý lớp 12.

Bài mẫu số 6 trong danh sách này là một đề tài sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường tiêu biểu của giáo viên trường Trung Học Phổ Thông Nghi Lộc 2 thuộc sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Tao biết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của nhiều cá nhân và tổ chức. Đây là một đề tài sáng kiến kinh nghiệm có tất cả 72 trang được nghiên cứu vào năm 2021 với vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường ở Việt Nam thông qua chương trình dạy học của địa lý lớp 12.

Chương 1 tác giả thể hiện những cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện được tổng quan về các dự án và các phương pháp dạy học theo dự án qua ba góc độ khác nhau. Tiếp theo tác giả cho thấy những lý luận về giáo dục tin và hoạt động trải nghiệm stream. Vấn đề được tác giả thể hiện thông qua những góc độ về khái niệm ý nghĩa và các hình thức tổ chức giáo dục. Không những thế tác giả còn cho thấy được sự kết hợp giữa phương pháp dạy học theo dự án và tổ chức hoạt động trải nghiệm steam.

XEM THÊM ==> Tổng Hợp Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 5 

Chương 2 tác giả thể hiện được cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả cho thấy được những thực trạng của việc sử dụng phương pháp dạy học dự án kết hợp với tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường trung học phổ thông đối với giáo viên và đối với học sinh. Tiếp theo tác giả cho thấy được các phương pháp dạy học theo dự án đối với chủ đề vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường ở Việt Nam qua chương trình giáo dục và Địa lý lớp 12. Tác giả cũng đã thể hiện được phẩm chất hình thành và các định hướng năng lực hình thành được phát triển vấn đề này.

Chương 3 tác giả cho thấy được kết quả nghiên cứu và kết luận về vấn đề. Anh cũng học kết quả nghiên cứu của đề tài và những kinh nghiệm của bản thân tác giả đã cho thấy được vấn đề kết quả của đề tài và thực nghiệm về các giải pháp. Thể hiện quan điểm của cá nhân của mình thông qua các giải pháp cụ thể tiến hành khảo sát đến mức độ khả thi của các giải pháp.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: giáo dục kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai cho học sinh qua bài 15 bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai Địa Lý 12 trung học phổ thông.

Tiếp tục là một đề tài sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường hay dưới góc độ giáo dục Địa Lý trung học phổ thông. Bài viết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của nhiều cá nhân và tổ chức thể hiện được mọi góc độ nội dung của vấn đề nghiên cứu. Bài viết này có tất cả 41 Trang được nghiên cứu vào năm 2021. Bài hát đã thể hiện và đáp ứng được đầy đủ mọi yêu cầu về nội dung và hình thức của đề tài nghiên cứu.

Chương 1 tác giả đưa ra cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Đầu tiên là về cơ sở lý luận tác giả đã thể hiện những vấn đề về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh vì vai trò của kỹ năng sống về sự cần thiết để giáo dục kỹ năng sống với ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Bao gồm các khái niệm và các nguyên nhân biểu hiện hậu quả của vấn đề. Cùng với đó tác giả cũng cho thấy được một số phương pháp giáo dục kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai trong bộ môn Địa Lý lớp 12. Tiếp theo tác giả cho thấy Cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu thông qua những thực trạng và hậu quả của các đề tài nghiên cứu đi trước và khảo sát về vấn đề giảng dạy nội dung nghiên cứu.

Chương 2 tác giả đưa ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các giải pháp cho đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả trong thành phương pháp tiến hành và thực hiện của đề tài nghiên cứu. Cụ thể là về vấn đề nhận diện ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai qua các tài liệu và phương tiện thông tin khác nhau. Đồng thời cho thấy mục tiêu cách thức tiến hành và triển khai của các giải pháp. Tác giả cũng đưa ra được Phát sản phẩm của nhóm sau một tuần tìm hiểu và nghiên cứu về vấn đề. Không dừng lại ở đó ta phải cho thấy được vấn đề rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống với tiêu đề của nội dung bài học và tổ chức hoạt động ngoại khóa về phòng chống thiên tai cho học sinh.

DOWNLOAD

Bài mẫu 8: một số kinh nghiệm đưa tích hợp chuyên môn và giáo dục bảo vệ môi trường và giảng dạy môn Địa lý cấp trung học phổ thông.

Vẫn là một bài mẫu sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường điểm cao được tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của nhiều cá nhân tổ chức tại đơn vị nghiên cứu. Bài viết này Nghiên cứu về một số kinh nghiệm đưa tích hợp liên môn và giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy môn Địa lý cấp trung học phổ thông. Bài viết có tất cả 49 trang được nghiên cứu vào năm 2020.

Chương 1 tác giả thể hiện được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đưa ra những cơ sở lý luận về khái niệm đặc điểm và vai trò của đề tài. Tiếp theo tác giả cho thấy được cơ sở thực tiễn bao gồm sự cần thiết để đưa ra quyết định lên môn tình hình thực tế của vấn đề. Bà xã đưa ra được thực trạng vấn đề dạy học liên môn ở các trường trung học phổ thông và đưa ra các biện pháp để tiến hành giải quyết vấn đề.

Chương 2 tác giả thể hiện một số kinh nghiệm đưa tích hợp viên môn và giáo dục bảo vệ môi trường nào giảm dạy môn Địa lý cấp trung học phổ thông. Đầu tiên tác giả đưa ra vấn đề giáo viên cần phải nắm chắc một số các nguyên tắc cơ bản khi tiến hành tích hợp liên môn. Tiếp theo tác giả thể hiện giáo viên cần phải có những kiến thức cơ bản về các môn học có liên quan đến đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp. Đồng thời cho thấy các giáo viên cần phải chủ động hơn khi đưa nội dung tích cực lên môn vào vấn đề giáo dục bảo vệ môi trường. Tác giả cũng đã đưa ra các phương pháp thích hợp vào một số kỹ thuật để dạy học tích cực góp phần đưa vấn đề tích học sinh môn và giáo dục bảo vệ môi trường vào chương trình giáo dục.

Chương 3 tác giả đưa ra thiết kế một số bài giảng có sử dụng tích hợp liên môn và giáo dục bảo vệ môi trường. Thể hiện vấn đề bảng số liệu cho thấy sự thay đổi trong vốn hiểu biết của học sinh về vấn đề nghiên cứu. Từ kết quả khảo sát tác giả đưa ra bảng số liệu cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của học sinh hậu quả của đề tài và một số cơ sở dữ liệu có liên quan.

DOWNLOAD

Bài mẫu 9: thực trạng nguồn lợi thủy sản vùng cửa sông Hồng và các giải pháp sử dụng bền vững trường hợp xã Giao Hải huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định.

Bài mẫu số 9 Chúng tôi muốn trình bày với các bạn là một đề tài sáng kiến kinh nghiệm bảo vệ môi trường đạt chuẩn của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Bài viết được tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Diên dực. Bài viết này có tất cả 97 Trang được nghiên cứu vào năm 2016.

Chương 1 tác giả đã cho thấy những cơ sở lý luận của Đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả thể hiện về một số khái niệm của đề tài. Tiếp theo cho thấy tổng quan nghiên cứu về cửa sông và nguồn lợi thủy sản của vùng cửa sông qua những đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước. Cùng với đó tổng quan về nguồn lợi thủy sản Việt Nam thông qua sáu phương diện khác nhau. Bao gồm đặc tính hiện trạng nguồn lợi thủy sản hiện trạng khai thác thủy sản hiện trạng biến động về quyền lợi thủy sản và khái quát về quá trình sản xuất thủy sản tại địa bàn tỉnh Nam Định.

Chương 2 tác giả chỉ ra địa điểm thời gian phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của đề tài. Đầu tiên đưa ra được địa điểm nghiên cứu và thời gian nghiên cứu của đề tài. Tiếp theo cho thấy được phương pháp luận và cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu qua hai góc độ khác nhau. Đồng thời đưa ra các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp kế thừa tổng hợp có chọn lọc các tư liệu phương pháp điều tra khảo sát thực nghiệm phương pháp đánh giá phương pháp xử lý số liệu.

XEM THÊM ==>LIST đề tài Sáng Kiến Kinh Nghiệm Lớp 2 

Chương 3 tác giả thể hiện kết quả nghiên cứu của đề tài sáng kiến. Đầu tiên tác giả thể hiện đặc điểm của địa bàn nghiên cứu qua hai phương diện. Tiếp theo tác giả thể hiện những bất cập trong quản lý khai thác và nhận thức của các bên liên quan tới vấn đề suy thoái nguồn lợi. Đưa ra được các nhóm nguyên nhân gây ra bất cập trong quá trình khai thác nguyên liệu. Đồng thời thể hiện được một số giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sản của vùng ông học tại địa bàn xã Giao Hải huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định. Cụ thể tác giả đã trình bày về bốn phương pháp khác nhau của Đề tài nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 10: quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên.

Bài mẫu cuối cùng trong danh sách nào là một bài mẫu sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường chọc lọc của sinh viên trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên. Mai mốt được tiến hành nghiên cứu sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Đinh Đức Lợi. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm này có tất cả 125 Trang được tiến hành nghiên cứu vào năm 2020.

Chương 1 tác giả đề ra cơ sở lý luận về hoạt động quản lý giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông hiện nay. Đầu tiên phát sở tiến hành tổng quan về tình hình nghiên cứu thông qua những nghiên cứu trong và ngoài nước. Tiếp theo tác giả thể hiện một số khái niệm cơ bản về đề tài nghiên cứu thông qua công tác quản lý giáo dục và giáo dục môi trường. Đồng thời tác giả đưa ra các vấn đề lý luận về hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông bao gồm các mục tiêu các nội dung và các phương pháp nghiên cứu. Tác giả cũng đã thể hiện về công tác thanh tra kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh.

Chương 2 tác giả đề ra được thực trạng quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đầu tiên đưa ra được khái quát về khách thể nghiên cứu qua hai góc độ khác nhau. Tiếp theo thể hiện công tác tổ chức nghiên cứu thực trạng thông qua những mục đích và nội dung nghiên cứu. Đồng thời đưa ra được thực trạng hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên thông qua năm góc độ khác nhau. Đồng thời tiến hành đánh giá về vấn đề nghiên cứu thông qua những kết quả nghiên cứu và hạn chế.

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp cho đề tài nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đề ra được một số nguyên tắc để xuất phát giải pháp cho đề tài nghiên cứu. Tiếp theo đề ra các giải pháp quản lý hoạt động giáo dục bao gồm Việt Nam chủ quản lý chỉ đạo thích hợp Nội dung giáo dục chỉ đạo đảm bảo các điều kiện hỗ trợ giáo dục và phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường để tham gia hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh trung học phổ thông. Không những thế tác giả còn thể hiện được mối quan hệ giữa các biện pháp và khảo nghiệm tính khả thi tính cần thiết của các giải pháp này.

Đó là những thông tin chúng tôi đã thu thập được từ quá trình tìm kiếm và nghiên cứu về thể loại chủ đề Sáng Kiến Kinh Nghiệm Về Bảo Vệ Môi Trường. Chúng tôi đã tiến hành thống kê các thông tin để đưa ra được danh sách những đề tài sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường hay cùng với một số bài mẫu điểm cao, chất lượng. Để có được những thông tin này chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng nhiều tiêu chí khác nhau và căn cứ vào đó để có thể đánh giá được mức độ chính xác và tin cậy của các thông tin này. Bài viết được xây dựng dựa trên những quan điểm và yêu cầu của các bạn sinh viên về thể loại đề tài nghiên cứu này. Chúng tôi hy vọng với những thông tin trên bài sáng kiến mầm non, tiểu học về bảo vệ môi trường của các bạn có thể đạt được điểm số cao.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x