Quy Trình Thiết Kế Chương Trình Du Lịch Chọn Lọc

Quy Trình Thiết Kế Chương Trình Du Lịch

Quy Trình Thiết Kế Chương Trình Du Lịch ngành du lịch là một lĩnh vực rộng lớn mang lại lợi nhuận cao, nhiều bạn trẻ hiện nay đã lựa chọn và theo đuổi ngành, bài viết này được viết một cách chi tiết và cụ thể gồm 4 bước sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình thiết kế chương trình du lịch

Qúa trình làm luận văn thạc sĩ, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê khóa luận của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết luận văn trọn gói nhé.

1. Khái niệm thiết kế chương trình du lịch

Theo Nguyễn Hoàng Long (2014): “Thiết kế chương trình du lịch là việc sắp xếp các hoạt động của du khách, các điểm tham quan theo trình tự, thời gian nhất định và hợp lý.”

2. Quy trình thiết kế chương trình du lịch

Bước 1: Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thời gian rỗi của thị trường du lịch: Đây là yếu tố cơ bản quyết định đến việc đi du lịch của du khách. Ngày nay, kinh tế ngày càng phát triển, đời sống con người dần dần được cải thiện. Xu hướng chung trong giai đoạn phát triển hiện đại là giảm bớt thời gian làm việc và tăng thời gian nhận rồi. Để tìm cách gia tăng thời gian rồi của du khách tiềm năng, nhiều chuyên gia kinh tế du lịch đã chia thời gian ngoài giờ làm việc thành các khoản thời gian có mục đích khác nhau.

Thời gian nhàn rỗi có thể tăng lên nếu con người sử dụng hợp lý quỹ thời gian và có chế độ làm việc đúng đắn. Thời gian rồi còn được tăng lên bằng cách giảm thời gian của các công việc ngoài giờ khác như giảm thời gian mua sắm, thời gian tụ tập để ăn uống. Thời gian rỗi nằm trong quỹ thời gian, còn thời gian giành cho du lịch, thể thao, nghỉ ngơi lại nằm trong thời gian rỗi. Do vậy, du lịch muốn phát triển tốt phải nghiên cứu đầy đủ cơ cấu của thời gian ngoài giờ làm việc.

Nghiên cứu khả năng tài chính của du khách: Nền kinh tế phát triển sẽ làm cho người dân có mức sống cao, do đó họ có khả năng thành toàn cho các nhu cầu du lịch trong nước và nước ngoài. Khi đi du lịch và lưu trú ngoái nơi cư trụ thường xuyên của mình, khách du lịch là người tiêu dùng, ở đó có khá nhiều loại dịch vụ, hàng hoa để du khách mua sắm.

Để có thể đi du lịch và tiêu dùng du lịch, họ phải có điều kiện và vật chất đó là một trong những điều kiện cần thiết để biến nhu cầu đi du lịch nói chung thành nhu cầu có khả năng thanh toán, vì khi đi du lịch khách phải chi trả rất nhiều loại dịch vụ và và xu hướng của con người khi đi du lịch là phải tiêu nhiều tiền. Chính vì vậy, thu nhập của người dân là yếu tố quan trong và là điều kiện vật chất để họ có thể tham gia du lịch.

Quy Trình Thiết Kế Chương Trình Du Lịch
Quy Trình Thiết Kế Chương Trình Du Lịch

Nghiên cứu trình độ dân trí của thị trường du lịch: Sự phát triển của du lịch còn phụ thuộc vào trình độ văn hóa chung của dân cư ở một đất nước, một vùng. Nếu văn hóa của cộng đồng được nâng cao thì nhu cầu đi du lịch của con người ở đó tăng lên. Mặt khác, nếu trình độ văn hóa của cư dân ở một đất nước cao thì khi phát triển du lịch đất nước đó sẽ phục vụ du khách một cách chu đáo và bài bản hơn.

Trình độ dân trí còn thể hiện qua cách ứng xử với môi trường xung quanh, bằng thái độ của du khách với người dân địa phương, và của cư dân địa phương với du khách. Nếu du khách hoặc cư dân địa phương có trình độ hiểu biết thì sẽ làm cho giá trị các chuyển đi được tăng lên. Ngược lại, chính các hành vì thiếu văn hóa của họ sẽ là nhân tố có thể làm cản trở sự phát triển của du lịch.

Bước 2: Nghiên cứu thị trường cung

Nghiên cứu về các tài nguyên du lịch: Tài nguyên du lịch là yếu tố đóng vai trò quan trọng bậc nhất đối với ngành du lịch. Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên du lịch nhân văn và tài nguyên du lịch từ nhiên. Các giá trị văn hóa, lịch sử chính trị và kinh tế có ý nghĩa đặc trưng cho sự phát triển ở một điểm, một vùng hay một quốc gia

Các tài nguyên có giá trị lịch sử có sức hút đặc biệt với du khách có trình độ hiểu biết cao. Thông thường giá trị tài nguyên này thu hút cả khách nội địa muốn tìm hiểu về lịch sử dân tộc mình và cả du khách quốc tế muốn tăng sự hiểu biết về quốc gia khác khi họ đến.

Các tài nguyên có giá trị kinh tế cũng có sức hấp dẫn đối với phần lớn khách du lịch vì khách du lịch hay so sánh những thành tựu kinh tế của đất nước mình đến thăm so với những năm trước hoặc có sự so sánh giữa quốc gia mà khách tới thăm và đất nước mình.

Bên cạnh đó tài nguyên chính trị cũng có giá trị phát triển du lịch, giúp cho du khách hiểu biết hơn về thể chế chính trị cách vận hành của bộ máy nhà nước tại nơi họ đến. Bên cạnh đó tài nguyên mang tính chính trị đó là những thành tựu trong đường lối lãnh đạo của một đất nước. Khi nền chính trị ổn định thì làm cho tình hình an ninh của một đất nước ổn định, giúp cho việc đi du lịch an toàn hơn.

XEM THÊM ==>   Đặc điểm Và Các Yếu Tố Cấu Thành Một Chương Trình Du Lịch

Các tài nguyên mang giá trị tự nhiên có ý nghĩa to lớn cho hoạt động tham quan du lịch. Tài nguyên tự nhiên mang tới cho du khách những giá trị to lớn như nâng cao tinh thần và thế lực khi đến tham quan những tài nguyên này.

Nghiên cứu về sự sẵn sàng đón tiếp: Sự hiện diện của các cơ quan, tổ chức du lịch là điều kiện thể hiện sự sẵn sàng đón tiếp du khách tại nơi họ đến. Các cơ quan, tổ chức du lịch đó sẽ quan tâm đến việc đi lại và bảo đảm đủ sức phục vụ trong thời gian khách lưu trú. Ngoài ra các đơn vị cung ứng dịch vụ bổ trợ, các tổ chức du lịch còn có trách nhiệm gìn giữ các giá trị thiên nhiên và văn hóa, lãnh đạo trực tiếp đến việc kinh doanh du lịch, tuyên truyền quảng cáo du lịch ở trong và ngoài nước, mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế về du lịch.

Các điều kiện và cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật có ảnh hưởng đến lịch sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch, thể hiện bởi các thiết bị, tiện nghỉ ở nơi du lịch, các cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức du lịch và cơ sở hạ tầng.

Cơ sở hạ tầng là những phương tiện vật chất không phải do tổ chức du lịch xây dựng nên mà là của toàn xã hội. Đó là hệ thống đường sá, nhà ga, sân bay, bến cảng,…Đây là cơ sở quan trọng vì nó gắn liền mật thiết với hoạt động du lịch, quyết định sự phát triển Dl và chất lượng phục vụ DL.

Các điều kiện về kinh tế liên quan đến sự sẵn sàng tiếp đón khách DL phải kể đến việc cung ứng hàng hoá, lương thực thực phẩm cho các tổ chức KD du lịch và khách du lịch.

Bước 3: Xây dựng chương trình khung

Để xây dựng được chương trình khung, trước tiên phải xây dựng được hệ thống tuyến, điểm cơ bản của CTDL trên cơ sở xác định được quỹ thời gian và mức độ tối đa của CTDL.

Tuyến, điểm của CTDL thể hiện ngay trong tên của chương trình du lịch, bao gồm một số điểm tài nguyên du lịch có trong chương trình. Thông thường tuyến du lịch được lập ra căn cứ vào nhiều yếu tố như các điểm, các trung tâm du lịch khác nhau, độ dài thời gian, chặng đường, địa hình, cảnh quan, điều kiện dịch vụ du lịch

Mức giá của chương trình du lịch là mức giá áp dụng cho mỗi CTDL.

Độ dài thời gian của CTDL là số ngày mà chương trình đó thực hiện. Các CTDL thường có độ dài thời gian khác nhau, có thể kéo dài vật ngày tới vài tháng. Đây cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chi phí cho CTDL.

Thời điểm tổ chức CTDL là mốc thời gian cụ thể mà chương trình đó được bắt đầu thực hiện hoặc một khoảng thời gian nhất định được dự địng tổ chức thức hiện.

Quy Trình Thiết Kế Chương Trình Du Lịch
Quy Trình Thiết Kế Chương Trình Du Lịch

Bước 4: Xây dựng chương trình chi tiết

Sau khi xây dựng chương trình khung, các công ty lữ hành phải nếu hàng xây dựng chương trình chi tiết đó là việc xây dựng những điểm du lịch cụ thể, bắt buộc có trong chương trình. Từ đó xác định lịch trình chi tiết của chương trình du lịch. Các yếu tố để xây dựng một chương trình chi tiết bao gồm:

Khoảng cách vận chuyển: Các dịch vụ trong chương trình. Các điều kiện phục vụ đi lại ăn uống, lưu trú được thể hiên trong lịch trình chi tiết của một chương trình du lịch.

Để xây dựng chương trình chi tiết phải dựa vào nội dung tương ứng trong nhu cầu của của khách du lịch thông qua các chi tiêu của chương trình du lịch như: Thời điểm tổ chức chuyến du lịch có liên quan tới thời gian rỗi của du khách. Mục đích đi du lịch của du khách có ảnh hưởng đến việc xây dựng tuyến trong một CTDL. Mức giá của một CTDL có ảnh hưởng lớn đến khả năng thành toàn của du khách.

Phương tiện vận chuyển, lưu trú trong một CTDL chịu tác động về yêu cầu chất lượng phục vụ của khách du lịch. Ngoài ra còn có một số yếu tố không thể thiếu được khi xây dựng chương trình chi tiết đó là lựa chọn nhà cung cấp các sản phẩm du lịch

Lựa chọn thì nguyên du lịch: Căn căn cứ vào giá trị đích thực của tài nguyên du lịch bao gồm. Uy tín và sự nổi tiếng của tài nguyên du lịch. Mang lại sự cảm nhân về tri giác, tinh thần. Tài nguyên du lịch phải phù hợp với mục đích chương trình du lịch, có đáp ứng được sự mong đội cua du khách hay không? Các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật an ninh và giao thông đi lại ở nơi có tài nguyên du lịch.

Lựa chọn phương tiện vận chuyển: Căn cứ vào khoảng cách giữa các điểm du lịch, điều kiện giao thông, phương tiện giao thông có thể tham gia trong quá trình vận chuyền, tốc độ vận chuyển và khả năng thanh toán.

Lựa chọn khác sạn: Vị trí và thứ hạng khách sạn, chất lượng phục vụ, mức giá phù hợp, mối quan hệ giữa công ty và khách sạn.

Lựa chọn nhà hàng: Vị trí, phong cách ẩm thực, mức độ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh quan, sự phong phú và giá cả phù hợp.” (Nguyễn Hoàng Long, 2014)

Quy Trình Thiết Kế Chương Trình Du Lịch mọi thông tin có trong bài viết này của chúng tôi đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Đảm bảo sự chính xác và thống nhất của thông tin, chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài báo cáo, khóa luận của các bạn đạt kết quả cao.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x