Cơ Hội, Thách Thức, Vai Trò Của Quá Trình Chuyển Đổi Số

Chuyển đổi số là gì?

Cơ Hội, Thách Thức, Vai Trò Của Quá Trình Chuyển Đổi Số nội dung bài viết phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu kham thảo cho bài khóa luận của mình, nội dung bài viết bao gồm khái niệm chuyển đổi số, vai trò của chuyển đổi số, cơ hội và thách thức của quá trình chuyển đổi số, để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng kham thảo bài viết này.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

1. Khái niệm chuyển đổi số

Chuyển đổi số là gì? Theo các chuyên gia của McKinsey, việc tích hợp các đổi mới công nghệ được cấu trúc thành 4 cụm đổi mới trong Công nghiệp 4.0 như: 1) dữ liệu, sức mạnh tính toán và kết nối; 2) phân tích và thông minh; 3) tương tác giữa người và máy; 4) Kết nối kỹ thuật số với vật lý (McKinsey & Company, 2015), là một phần của quá trình số hóa doanh nghiệp và có thể cho phép doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh. Reis và cộng sự. (2018) đồng ý với Ebert và Duarte (2016), người cũng tuyên bố rằng “toàn xã hội đang phải đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng và căn bản do sự trưởng thành của công nghệ kỹ thuật số và sự thâm nhập rộng rãi của chúng vào tất cả các thị trường”. Các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt do toàn cầu hóa do nhu cầu của khách hàng tăng lên (Westerman và cộng sự, 2011). Kết quả là, các doanh nghiệp đang tìm cách tồn tại và đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua chuyển đổi kỹ thuật số (Bharadwaj, 2000).

Có nhiều khái niệm và cách giải thích về chuyển đổi kỹ thuật số. Theo Gartner (2016), chuyển đổi kỹ thuật số sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra cơ hội, doanh thu và giá trị mới. Microsoft tin rằng chuyển đổi kỹ thuật số là việc xem xét lại cách các tổ chức kết hợp mọi người, dữ liệu và quy trình lại với nhau để tạo ra giá trị mới. Theo FPT (2017), chuyển đổi số trong các tổ chức, doanh nghiệp đang chuyển từ mô hình truyền thống sang kinh doanh số nhờ áp dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud) thay đổi vận hành phương pháp, lãnh đạo, quy trình làm việc và văn hóa doanh nghiệp. Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như cắt giảm chi phí hoạt động, tiếp cận nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn và đưa ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo kịp thời và minh bạch. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các tổ chức, doanh nghiệp.

Chuyển đổi số là gì?
Chuyển đổi số là gì?

Theo Hess (2016), chuyển đổi kỹ thuật số là hành động cách mạng hóa các quy trình kinh doanh để tận dụng lợi thế của công nghệ kỹ thuật số, làm cho chúng hiệu quả hơn, dễ tiếp cận hơn, mở toàn diện hơn. sử dụng công nghệ số để đổi mới mô hình kinh doanh, bao gồm đổi mới sản phẩm và cung cấp giá trị cho khách hàng; nâng cao trải nghiệm của khách hàng thông qua các phương pháp và phương tiện bán hàng và truyền thông mới; đổi mới quy trình hoạt động để nâng cao hiệu quả trong doanh nghiệp. Reis và cộng sự. (2018) phân loại chuyển đổi kỹ thuật số thành ba yếu tố riêng biệt: 1) chuyển đổi công nghệ-kỹ thuật số dựa trên việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số mới như phương tiện truyền thông xã hội, di động, thiết bị phân tích hoặc nhúng; 2) tổ chức – chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi sự thay đổi trong các quy trình tổ chức hoặc tạo ra các mô hình kinh doanh mới; 3) chuyển đổi xã hội-kỹ thuật số là một hiện tượng đang ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống con người, chẳng hạn như nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Do đó, lợi thế chính của chuyển đổi kỹ thuật số có thể được coi là sự chuyển đổi trong các quy trình, hoạt động, khả năng và mô hình của một doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số cần phải xem xét lại những gì khách hàng đánh giá cao nhất và tạo ra các mô hình hoạt động tận dụng những gì mới để tạo sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh (Berman, 2012).

Hagberg Sundstrom và Egels-Zandén (2016) phác thảo một chuyển đổi kỹ thuật số toàn diện hơn trong lĩnh vực bán lẻ bằng cách thảo luận về cách nó ảnh hưởng đến bốn yếu tố của giao diện nhà bán lẻ-người tiêu dùng. Các tác giả đã phân tích cách thức trao đổi được chuyển đổi thông qua những thay đổi trong giao tiếp, giao dịch và phân phối; cách các tác nhân được chuyển đổi thông qua sự kết hợp giữa con người và công nghệ kỹ thuật số, sự xóa nhòa ranh giới và các tác nhân, vai trò và mối quan hệ mới; cài đặt được chuyển đổi để bao gồm cài đặt truyền thống và cài đặt mới và kết hợp chúng; và cách các dịch vụ được chuyển đổi thông qua các thay đổi về sản phẩm và dịch vụ, tiện ích mở rộng dịch vụ và các hình thức định giá mới.

Về ứng dụng của chuyển đổi số, các chuyên gia khoa học như Nadeem (2018) nhấn mạnh rằng chuyển đổi số ảnh hưởng rộng rãi đến các ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, viễn thông, ô tô, ngân hàng và sản xuất. Tùy thuộc vào ngành mà doanh nghiệp hoạt động, mức độ chuyển đổi kỹ thuật số của nó khác nhau. Đáng chú ý là mức độ chuyển đổi số còn bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng, mức độ ứng dụng công nghệ cao, vị trí lãnh đạo của doanh nghiệp, bởi quy mô của một doanh nghiệp. Theo Hess (2016), chuyển đổi kỹ thuật số đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp, nhưng nó đang gặp nhiều khó khăn hơn dự kiến ​​(Zinder & Yunatova, 2016). Mặt khác, Collin et al. (2015) cho rằng cả thách thức và cơ hội của chuyển đổi kỹ thuật số trong các doanh nghiệp kinh doanh đều (1) bên ngoài, tức là liên quan đến thị trường, và (2) bên trong, tức là, đại diện cho các lĩnh vực hành chính và kỹ thuật trong doanh nghiệp, hoặc (3 ) cốt lõi của doanh nghiệp, tức là, các hoạt động và thay đổi, liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi (Collin và các sự kiện cộng sự, 2015). Vì vậy, có thể nói, việc áp dụng chuyển đổi số có thể thấy ở cấp độ doanh nghiệp, nhưng hậu quả có thể thấy ở cấp độ doanh nghiệp và tầm vĩ mô. Theo mối quan hệ đa chiều giữa các cấp độ ứng dụng chuyển đổi số và dựa trên các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng doanh nghiệp có thể đối mặt với những thách thức bên ngoài và bên trong bằng cách thực hiện chuyển đổi số.

Việc sử dụng nhiều hơn công nghệ thông tin trong ngành có thể giải quyết những thách thức bên ngoài như nhu cầu của khách hàng thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh quốc tế hoặc thay đổi công nghệ (Lederer, Knapp & Schott, 2017). Như Biahmou và cộng sự. (2016) lập luận, một thách thức đáng kể bao gồm việc liên tục thích ứng các sản phẩm và dịch vụ với các điều kiện thay đổi và tối ưu hóa chuỗi cung ứng với các công nghệ hiện đại. Hơn nữa, bản thân một ngành có thể là một thách thức đối với chuyển đổi kỹ thuật số trong các doanh nghiệp, xét theo tính đặc thù và sự trưởng thành của ngành. Mặt khác, Imran và Kantola (2019) tuyên bố rằng để có kết quả hoạt động tối ưu, những thay đổi hoạt động đáng kể trong môi trường bên ngoài (tức là những thay đổi về công nghệ và thị trường) phải phù hợp với những thay đổi giữa các tổ chức.

XEM THÊM ==>  Danh Sách đề tài Khóa Luận Marketing Dịch Vụ +10 Bài Mẫu

2. Vai trò của chuyển đổi số

Westerman và cộng sự. (2014, tr.56-62) đã phân loại tất cả các sáng kiến ​​kỹ thuật số theo vai trò của chúng trong việc triển khai các công nghệ kỹ thuật số để thay thế, cải tiến và xác định lại đáng kể hoặc tạo ra các quy trình hoặc sản phẩm mới (thay thế, mở rộng và chuyển đổi). Chuyển đổi kỹ thuật số đã thay đổi cách thức hoạt động của tất cả các tổ chức-doanh nghiệp, mô hình kinh doanh hiện tại hoặc tương lai, quy trình kinh doanh, cơ sở vật chất, dịch vụ và sản phẩm (Schallmo và cộng sự, 2017, trang 9 – 13). Việc sử dụng các công nghệ mới nổi đang dẫn đến những cải tiến đáng kể trong kinh doanh liên quan đến hợp lý hóa và đổi mới mô hình kinh doanh (Brown và cộng sự, 2014, trang 165-183), do đó cải thiện hiệu quả kinh doanh (Čorejova và cộng sự, 2016, trang 54- 65).

Chuyển đổi kỹ thuật số đề cập đến những thay đổi do công nghệ từ mang lại ở cấp độ hoạt động thông qua các sản phẩm được cải tiến, cơ cấu tổ chức hoặc tự động hóa quy trình làm việc (Clohessy và cộng sự, 2017, trang 1-19). Một khía cạnh khác của DT có thể được tìm thấy trong ảnh hưởng xã hội thông qua sự thay đổi của mô hình kinh doanh hoặc các yếu tố xây dựng của nó (Betchoo, 2016, tr.147-152.). Mục đích của các doanh nghiệp muốn thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số là cung cấp giá trị mới cho khách hàng, trong đó công nghệ là phương tiện chính, yếu tố hỗ trợ và thậm chí là một phần của việc phân phối (Nandico, 2016, trang 113-138). ”Điều này có nghĩa là“ tái cấu trúc hoặc đầu tư mới vào công nghệ và mô hình kinh doanh để thu hút khách hàng kỹ thuật số hiệu quả hơn tại mọi điểm tiếp xúc trong vòng đời trải nghiệm khách hàng ”(Solis và cộng sự, 2014, 3). Khung chuyển đổi kỹ thuật số, chủ yếu được phát triển bởi các học viện hoặc doanh nghiệp hỗ trợ các tổ chức từ những hiểu biết sâu sắc về kinh doanh hoặc nghiên cứu liên quan đến chuyển đổi kỹ thuật số, dự kiến ​​sẽ giúp đỡ và hướng dẫn các tổ chức chuyển đổi kỹ thuật số (Schalmo và cộng sự, 2017, trang 32; Berghaus và cộng sự, 2016, trang 98-123). Do đó, khi so sánh các khuôn khổ chuyển đổi kỹ thuật số khác nhau, người ta đã tìm thấy sự chồng chéo đáng kể của các yếu tố cần quan tâm để chuyển đổi kinh doanh kỹ thuật số thành công (Nwaiwu, 2018, trang 86-100).

Theo Nguyen, Nguyen and Le (2021), trong kỷ nguyên 4.0, không thể phủ nhận một thực tế là chuyển đổi số đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển của nhiều ngành học. Chuyển đổi số  có thể giúp củng cố tăng trưởng GDP, nâng cao hiệu quả của lực lượng lao động và điều chỉnh phân phối việc làm. Bên cạnh đó, như đã đề cập trong Lê và Trần (2020), chuyển đổi số có thể có ảnh hưởng lớn đến hầu hết các ngành và tạo ra những thay đổi lớn, dẫn đến sự phát triển của nền kinh tế số. Những tác động lớn như vậy có thể phát sinh trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, cụ thể là Thương mại điện tử, sản xuất, nông nghiệp, ngân hàng và bảo hiểm, và các ngành khác.

Vai trò, cơ hội và thách thức của quá trình chuyển đổi số
Vai trò, cơ hội và thách thức của quá trình chuyển đổi số

3. Cơ hội và thách thức của quá trình chuyển đổi số

Le and Tran (2020) đã liệt kê nhiều triển vọng chuyển đổi kỹ thuật số trong nền kinh tế quốc dân, cụ thể là điện toán công nghệ đám mây, Internet vạn vật và Mạng di động 5G. Họ tiết lộ rằng Việt Nam có nền tảng của ứng dụng này, cụ thể là các thể chế CNTT và cơ sở hạ tầng công nghệ sẵn có. Nguyen, Pham và McClelland (2020) nói thêm rằng DT có thể tồn tại trong các doanh nghiệp bởi vì chúng thúc đẩy năng suất kinh doanh và năng lực của các doanh nhân. Chuyển đổi kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm nhiều lợi nhuận hơn, năng lực dám nghĩ dám làm ở cấp độ cao hơn và nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh toàn cầu hơn (Crupi, et.al., 2020).

Mặt khác, DT tạo ra những thách thức nhất định. Gölzer & Fritzsche (2017) tiết lộ rằng hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều nuôi dưỡng các thị trường nhỏ, nơi các doanh nghiệp cảm thấy thoải mái nhất để đầu tư, dẫn đến hạn chế về năng lực kỹ thuật số và quá tải về quản lý. Boratyńska (2019) nhận định rằng các DNVVN trong nước có xu hướng kém hơn so với các DNVVN có vốn đầu tư nước ngoài do sự sẵn có của cơ sở hạ tầng công nghệ cao. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương khó có thể dễ dàng kết hợp các tiến bộ kỹ thuật số. Quan điểm này cũng được Bùi (2021) đề cập, người khẳng định DT trong các DNVVN tại địa phương không thể phát triển mạnh do nhiều nguyên nhân, cụ thể là sự thiếu hụt về tài chính, lao động có tay nghề và các nguồn lực sẵn có khác để chuyển đổi.

Cơ Hội, Thách Thức, Vai Trò Của Quá Trình Chuyển Đổi Số Những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Bên cạnh đó, bài viết được xây dựng nhằm giải đáp những đòi hỏi, khó khăn của các bạn sinh viên khi làm báo cáo, khóa luận. Chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày, có thể giúp cho bài làm của các bạn đạt kết quả tốt nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x