Phương Pháp Viết Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự Hay Nhất Hiện Nay

Phương Pháp Viết Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự Hay Nhất Hiện Nay

Báo cáo thực tập tại phòng nhân sự là một tài liệu tổng hợp về trải nghiệm và hoạt động của sinh viên trong quá trình thực tập tại phòng nhân sự của một tổ chức, công ty, hoặc tổ chức chính phủ. Báo cáo này có thể được yêu cầu bởi trường đại học hoặc công ty nhằm đánh giá và đánh giá kết quả của sinh viên trong thời gian thực tập.

Báo cáo thực tập về phòng nhân sự thường bao gồm các phần chính sau:

 1. Giới thiệu: Phần giới thiệu giới thiệu về tổ chức hoặc công ty nơi sinh viên thực tập, bao gồm lĩnh vực hoạt động, mục tiêu, và cấu trúc tổ chức.
 2. Mục tiêu thực tập: Trình bày mục tiêu mà sinh viên đã đề ra cho bản thân trong quá trình thực tập tại phòng nhân sự, như việc nắm bắt kiến thức về quy trình tuyển dụng, xây dựng hồ sơ nhân sự, hoặc tham gia vào quá trình đào tạo nhân viên.
 3. Nội dung công việc: Mô tả chi tiết về các hoạt động, dự án hoặc nhiệm vụ mà sinh viên đã thực hiện trong quá trình thực tập. Bao gồm cả các kỹ năng và kiến thức đã được áp dụng và phát triển trong quá trình làm việc.
 4. Kết quả và đóng góp: Đánh giá và mô tả các kết quả mà sinh viên đã đạt được trong quá trình thực tập. Bao gồm cả sự đóng góp cá nhân và tầm ảnh hưởng của sinh viên đối với hoạt động của phòng nhân sự.
 5. Nhận xét và đánh giá: Trình bày nhận xét và đánh giá về quá trình thực tập, bao gồm các khía cạnh tích cực và khó khăn mà sinh viên đã gặp phải. Cung cấp phản hồi về hiệu suất và tiến bộ của sinh viên trong suốt thời gian thực tập.
 6. Kết luận: Tổng kết báo cáo thực tập bằng việc tổng hợp các kinh nghiệm, bài học và nhận thức mà sinh viên đã thu được từ quá trình thực tập tại phòng nhân sự. Cung cấp một cái nhìn tổng quanvề sự phát triển cá nhân của sinh viên và những kỹ năng đã được nâng cao trong lĩnh vực nhân sự.
 7. Đề xuất và khuyến nghị: Dựa trên kinh nghiệm và nhận thức đã thu được trong quá trình thực tập, sinh viên có thể đưa ra đề xuất và khuyến nghị nhằm cải thiện quá trình làm việc của phòng nhân sự hoặc cải thiện chất lượng quản lý nhân sự trong tổ chức.
 8. Tài liệu tham khảo: Liệt kê các nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo mà sinh viên đã sử dụng trong quá trình thực tập, bao gồm sách, bài viết, hướng dẫn và các tài liệu nội bộ của tổ chức.

Báo cáo thực tập tại phòng nhân sự thường phản ánh sự phát triển cá nhân của sinh viên, khả năng áp dụng kiến thức đã học và kỹ năng làm việc trong môi trường thực tế. Bên cạnh đó, báo cáo cũng thể hiện khả năng tổ chức, giao tiếp, quản lý thời gian và khả năng làm việc nhóm của sinh viên. Bằng cách trình bày chi tiết và chính xác các hoạt động và kết quả, sinh viên có thể tạo ra một báo cáo thực tập thú vị và thể hiện được những gì họ đã học được trong thời gian làm việc tại phòng nhân sự.

Hiện nay thì các trường đại học và cao đẳng ngày càng yêu cầu khó hơn về bài báo cáo thực tập của các sinh viên trong lối viết cũng như nội dung không được đạo văn, cấu trúc phải chặt chẽ không bị lan man lạc đề. Trong quá trình viết báo cáo chắc là các bạn sinh viên sẽ gặp nhiều khó khăn như là vấn đề viết như thế nào? viết như thế nào để đạt được điểm cao?  ⇒  Hãy liên hệ ngay với dịch vụ hỗ trợ làm tiểu luận thuê của chúng tôi để có thể nhận tư vấn. Hoặc các bạn có thể kết bạn Zalo/Tele: 0917.193.864 để được tư vấn miễn phí.


Phương pháp làm báo cáo thực tập tại phòng nhân sự

Để làm báo cáo thực tập về phòng nhân sự một cách hiệu quả, bạn có thể tuân thủ các bước sau đây:

 1. Thu thập thông tin: Tìm hiểu về phòng nhân sự, công ty hoặc tổ chức mà bạn đã thực tập. Nắm vững các hoạt động, chính sách, quy trình và dự án mà phòng nhân sự thực hiện.
 2. Xác định mục tiêu: Đặt ra mục tiêu cụ thể cho báo cáo thực tập của bạn. Quyết định những khía cạnh mà bạn muốn tập trung, như kiến thức và kỹ năng đã học được, trải nghiệm làm việc, những thách thức đã đối mặt và cách bạn đã đóng góp cho phòng nhân sự.
 3. Tổ chức cấu trúc báo cáo: Xác định các phần chính của báo cáo và xây dựng cấu trúc logic. Thông thường, báo cáo thực tập bao gồm phần giới thiệu, mục tiêu thực tập, nội dung công việc, kết quả và đóng góp, nhận xét và đánh giá, kết luận và tài liệu tham khảo.
 4. Mô tả nội dung công việc: Trình bày chi tiết về các hoạt động, dự án hoặc nhiệm vụ bạn đã tham gia trong quá trình thực tập. Đề cập đến mục tiêu của từng hoạt động, quy trình thực hiện, công cụ và phương pháp được sử dụng và kết quả đạt được.
 5. Đánh giá kết quả và đóng góp: Đánh giá những kết quả mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập và mô tả cách bạn đã đóng góp cho phòng nhân sự. Liệt kê các kỹ năng và kiến thức mà bạn đã áp dụng và phát triển, cũng như tầm ảnh hưởng của công việc của bạn.
 6. Nhận xét và đánh giá: Tạo ra một phần nhận xét và đánh giá về trải nghiệm của bạn trong quá trình thực tập. Đưa ra những nhận xét tích cực và khó khăn mà bạn đã gặp phải, cùng với phản hồi về hiệu suất và tiến bộ của bạn.
 7. Kết luận: Tổng kết báo cáo bằng cách rút ra những kinh nghiệm, bài học và nhận thức cá nhân từ quá trình thực tập tại phòng nhân sự. Tạo ra một cái nhìn tổng quan về sự phát triển cá nhân của bạn, những kỹ năng đã được nâng cao và những đóng góp của bạn đối với tổ chức.
 8. Đề xuất và khuyến nghị: Dựa trên kinh nghiệm của bạn, đề xuất các cải tiến hoặc khuyến nghị nhằm cải thiện quá trình làm việc của phòng nhân sự hoặc cải thiện chất lượng quản lý nhân sự trong tổ chức. Cung cấp ý kiến xây dựng và cụ thể để nâng cao hiệu quả và hiệu suất của phòng nhân sự.
 9. Tài liệu tham khảo: Đính kèm danh sách các nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong quá trình thực tập. Bao gồm sách, bài viết, hướng dẫn và các tài liệu nội bộ của tổ chức.
 10. Kiểm tra lại và chỉnh sửa: Sau khi hoàn thành báo cáo, hãy kiểm tra lại các phần, đảm bảo rằng thông tin và cấu trúc được sắp xếp một cách rõ ràng và logic. Chỉnh sửa và bổ sung nếu cần thiết để đảm bảo tính chính xác và sự hoàn thiện của báo cáo.
 11. Định dạng và trình bày: Định dạng báo cáo một cách chuyên nghiệp và trình bày nó theo một cấu trúc rõ ràng và dễ đọc. Sử dụng các tiêu đề, định dạng đồ họa, và bố cục phù hợp để tạo sự trực quan và dễ hiểu cho người đọc.
 12. Review và sửa lỗi cuối cùng: Trước khi nộp báo cáo, hãy đọc lại một lần nữa để phát hiện và sửa các lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc cú pháp. Đảm bảo rằng báo cáo của bạn được viết một cách chính xác và chuyên nghiệp.

Tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của trường đại học hoặc tổ chức, có thể có sự khác biệt trong cấu trúc và phương pháp làm báo cáo thực tập tại phòng nhân sự. Vì vậy, hãy luôn tham khảo hướng dẫn cụ thể từ phía trường hoặc công ty

 

Phương Pháp Viết Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự Hay Nhất Hiện Nay
Phương Pháp Viết Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự Hay Nhất Hiện Nay

Công việc thực tập sinh viên thực tập tại phòng nhân sự

Công việc của một sinh viên thực tập tại phòng nhân sự có thể bao gồm các nhiệm vụ và hoạt động sau:

 1. Hỗ trợ trong quá trình tuyển dụng: Sinh viên thực tập có thể tham gia vào quá trình tuyển dụng bằng cách đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ ứng viên, tham gia vào vòng phỏng vấn hoặc đánh giá kỹ năng của ứng viên.
 2. Xây dựng và quản lý hồ sơ nhân sự: Sinh viên thực tập có thể được giao nhiệm vụ xây dựng và cập nhật hồ sơ nhân sự của nhân viên trong tổ chức. Điều này bao gồm thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân, quản lý hồ sơ, bảo mật dữ liệu và đảm bảo tuân thủ quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.
 3. Tham gia vào quá trình đào tạo nhân viên: Sinh viên thực tập có thể tham gia vào quá trình đào tạo và phát triển nhân viên mới hoặc hiện tại. Điều này có thể bao gồm việc chuẩn bị tài liệu đào tạo, hỗ trợ trong tổ chức buổi đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo và cung cấp phản hồi.
 4. Quản lý chế độ phúc lợi và nhân viên: Sinh viên thực tập có thể tham gia vào quá trình quản lý chế độ phúc lợi và nhân viên của tổ chức. Điều này bao gồm việc nghiên cứu, thu thập thông tin về các chế độ phúc lợi, quản lý hồ sơ chế độ phúc lợi, cung cấp hỗ trợ cho nhân viên về các vấn đề liên quan đến phúc lợi và giải quyết thắc mắc của nhân viên.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính: Sinh viên thực tập có thể được giao nhiệm vụ thực hiện các công việc hành chính trong phòng nhân sự như quản lý lịch làm việc, xử lý các tài liệu, báo cáo và hỗ trợ tổ chức các cuộc họp và sự kiện.
 6. Nghiên cứu và thực hiện các dự án nhân sự: Sinh viên thực tập có thể được yêu cầu tham gia vào việc nghiên cứu và thực hiện các dự ánliên quan đến quản lý nhân sự. Điều này có thể bao gồm nghiên cứu về các chính sách và quy trình quản lý nhân sự, đề xuất các cải tiến trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân viên, thực hiện khảo sát nhân viên để đánh giá sự hài lòng và đề xuất biện pháp cải thiện, hoặc thực hiện dự án tổ chức sự kiện nhằm nâng cao tinh thần làm việc và gắn kết nhân viên.
 7. Hỗ trợ trong việc thực hiện chính sách và quy định: Sinh viên thực tập có thể được yêu cầu hỗ trợ phòng nhân sự trong việc thực hiện các chính sách và quy định liên quan đến quản lý nhân sự. Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra tuân thủ các quy định về lao động, chuẩn bị tài liệu và hướng dẫn cho nhân viên về các quy định, và hỗ trợ trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý hoặc tranh chấp lao động.
 8. Tham gia vào các dự án và hoạt động nhóm: Sinh viên thực tập có thể được tham gia vào các dự án và hoạt động nhóm của phòng nhân sự. Điều này giúp sinh viên trải nghiệm làm việc trong môi trường đa dạng, học cách làm việc nhóm và phát triển kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian.
 9. Theo dõi và đánh giá hiệu suất nhân viên: Sinh viên thực tập có thể được giao nhiệm vụ theo dõi và đánh giá hiệu suất của nhân viên trong tổ chức. Điều này có thể bao gồm thu thập thông tin về hiệu suất, tham gia vào quá trình đánh giá và đưa ra phản hồi cho nhân viên.

Lưu ý rằng công việc thực tập tại phòng nhân sự có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và quy định của tổ chức cũng như khả năng và quyết định của sinh viên thực tập. Điều quan trọng là tham gia tích cực, học hỏi và tận dụng cơ hội để phát triển kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực nhân sự.

Một số bài viết mẫu các bạn có thể tham khảo thêm ⇓

Công Việc Thực Tập Hành Chính Nhân Sự Và Kinh Nghiệm

  Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Hành Chính Nhân Sự Ngân Hàng

Các Công Việc Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự Của Sinh Viên


Cấu trúc bài báo cáo thực tập tại phòng nhân sự

Cấu trúc bài báo cáo thực tập tại phòng nhân sự có thể được tổ chức theo các phần chính sau đây:

 1. Giới thiệu:
  • Trình bày về mục đích và phạm vi của báo cáo.
  • Giới thiệu về tổ chức, phòng nhân sự và thời gian thực tập của bạn.
 2. Mục tiêu thực tập:
  • Đặt ra mục tiêu cụ thể mà bạn muốn đạt được trong quá trình thực tập.
  • Mô tả các kỹ năng và kiến thức mà bạn mong muốn phát triển và áp dụng trong lĩnh vực nhân sự.
 3. Nội dung công việc:
  • Trình bày chi tiết về các hoạt động, dự án và nhiệm vụ mà bạn đã thực hiện trong phòng nhân sự.
  • Mô tả công việc, quy trình thực hiện, công cụ và phương pháp được sử dụng.
  • Đánh giá kết quả và thành tựu của các hoạt động công việc.
 4. Đóng góp và kết quả:
  • Liệt kê và mô tả những đóng góp cụ thể mà bạn đã mang lại cho phòng nhân sự và tổ chức.
  • Trình bày về kết quả đạt được trong việc áp dụng kiến thức và kỹ năng nhân sự vào công việc thực tế.
 5. Nhận xét và đánh giá:
  • Tổng kết và đánh giá về trải nghiệm của bạn trong quá trình thực tập.
  • Đưa ra nhận xét về môi trường làm việc, cách làm việc của phòng nhân sự và cơ hội phát triển.
  • Đề xuất những điểm mạnh và điểm cần cải thiện trong hoạt động của phòng nhân sự.
 6. Kết luận:
  • Tóm tắt những kinh nghiệm, bài học và nhận thức cá nhân mà bạn đã thu được từ quá trình thực tập.
  • Trình bày về sự phát triển cá nhân và những kỹ năng đã nâng cao trong lĩnh vực nhân sự.
 7. Tài liệu tham khảo:
  • Đính kèm danh sách các nguồn tài liệu và tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong báo cáo.

Lưu ý rằng cấu trúc này chỉ là một mô hình chung và có thể được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu và quy định của trường


Tài liệu, số liệu để làm báo cáo thực tập tại phòng nhân sự

Để làm báo cáo thực tập về phòng nhân sự, bạn có thể sử dụng các tài liệu và số liệu sau đây:

 1. Chính sách và quy trình nhân sự: Tìm hiểu và tham khảo các chính sách, quy trình và hướng dẫn của phòng nhân sự về tuyển dụng, đào tạo, phúc lợi, đánh giá hiệu suất, khen thưởng và kỷ luật nhân viên.
 2. Tài liệu hướng dẫn và báo cáo nội bộ: Xem xét các tài liệu hướng dẫn, báo cáo và biểu mẫu nội bộ của phòng nhân sự. Điều này có thể bao gồm các biểu mẫu đăng tin tuyển dụng, biểu mẫu đánh giá hiệu suất, biểu mẫu đề xuất nâng lương, v.v.
 3. Số liệu nhân sự: Thu thập và phân tích các số liệu liên quan đến nhân sự như số lượng nhân viên, biểu đồ tỷ lệ cân bằng giới tính, phân bổ nhân viên theo bộ phận và cấp bậc, tỷ lệ nghỉ việc, v.v. Sử dụng các nguồn dữ liệu như hồ sơ nhân viên, hệ thống quản lý nhân sự, hoặc báo cáo nội bộ.
 4. Khảo sát nhân viên: Thực hiện khảo sát nhân viên để đo lường sự hài lòng, cam kết và ý kiến ​​của nhân viên đối với các chính sách, quy trình và môi trường làm việc của tổ chức. Sử dụng các câu hỏi mẫu hoặc thiết kế khảo sát riêng theo nhu cầu của tổ chức.
 5. Tài liệu tham khảo: Tra cứu và tham khảo các nguồn tài liệu liên quan đến quản lý nhân sự như sách, bài viết, báo cáo nghiên cứu, bài phân tích và các tài liệu tham khảo khác từ các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự.
 6. Kết quả hoạt động và dự án: Sử dụng kết quả hoạt động và dự án mà bạn đã tham gia để minh chứng cho công việc của bạn trong báo cáo. Điều này có thể bao gồm báo cáo kết quả tuyển dụng, đánh giá hiệu suất, đề xuất cải tiến chính sách nhân sự, v.v.
 7. Phân tích và số liệu thống kê: Sử dụng các phương pháp phân tích và số liệu thống kê để đánh giá các dữ liệu liên quan đến hoạt động nhân sự. Điều này có thể bao gồm phân tích xu hướng tuyển dụng, đánh giá hiệu suất, tỷ lệ nghỉ việc, tần suất sử dụng chế độ phúc lợi, v.v. Sử dụng các công cụ và phần mềm phân tích dữ liệu để trực quan hóa và báo cáo kết quả.
 8. Hồ sơ và tài liệu văn bản: Đính kèm các hồ sơ và tài liệu văn bản liên quan đến hoạt động nhân sự. Điều này có thể bao gồm các tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu, hợp đồng lao động, quy chế công ty, v.v. Nếu được phép, bao gồm các bản sao tài liệu để minh chứng cho công việc và nghiên cứu của bạn.
 9. Phỏng vấn và cuộc trò chuyện: Sử dụng thông tin và ghi chú từ các cuộc phỏng vấn, cuộc trò chuyện và thảo luận mà bạn đã tham gia. Điều này có thể bao gồm câu chuyện thành công, nhận xét và quan điểm từ người quản lý, nhân viên và các bên liên quan khác.
 10. Sự tự đánh giá và phản hồi: Đưa ra sự tự đánh giá và phản hồi cá nhân về trải nghiệm và kết quả của bạn trong thực tập. Bao gồm nhận thức về các kỹ năng cá nhân đã phát triển, những khó khăn đã gặp phải và cách bạn đã vượt qua chúng, và những gợi ý và kế hoạch để cải thiện trong tương lai.

Lưu ý rằng tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của báo cáo và tổ chức, bạn có thể cần sử dụng các tài liệu và số liệu khác. Hãy đảm bảo thu thập và sử dụng những thông tin phù hợp và có ý nghĩa cho mục đích báo cáo của bạn.

Phương Pháp Viết Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự Hay Nhất Hiện Nay
Phương Pháp Viết Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự Hay Nhất Hiện Nay

99 đề tài báo cáo thực tập tại phòng nhân sự

Dưới đây là một danh sách liên tục 99 đề tài báo cáo thực tập về phòng nhân sự:

 1. Quy trình tuyển dụng và lựa chọn nhân viên hiệu quả.
 2. Nghiên cứu về chính sách đào tạo và phát triển nhân viên.
 3. Đánh giá hiệu suất nhân viên và các phương pháp đánh giá hiệu quả.
 4. Nghiên cứu về các chính sách và quy trình khen thưởng và kỷ luật nhân viên.
 5. Tăng cường tinh thần làm việc và gắn kết nhân viên trong tổ chức.
 6. Khảo sát sự hài lòng của nhân viên và đề xuất biện pháp cải thiện.
 7. Quản lý đa dạng và chương trình đa dạng hóa nhân sự.
 8. Phân tích xu hướng nghỉ việc và đề xuất biện pháp giữ chân nhân viên.
 9. Nghiên cứu về chính sách và quy trình thăng tiến nghề nghiệp trong tổ chức.
 10. Phân tích những thách thức của nhân sự trong việc áp dụng công nghệ mới.
 11. Tư duy thiết kế cơ cấu tổ chức hiệu quả để tối ưu hóa hiệu suất lao động.
 12. Nghiên cứu về tầm quan trọng của công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên trẻ.
 13. Chiến lược quản lý nhân tài trong các doanh nghiệp đa quốc gia.
 14. Phân tích ảnh hưởng của môi trường làm việc đến hiệu suất nhân viên.
 15. Khảo sát về chính sách thanh toán và phúc lợi của doanh nghiệp.
 16. Nghiên cứu về tiến độ nâng cao năng lực nhân viên thông qua đào tạo nội bộ.
 17. Phân tích tầm quan trọng của lãnh đạo nhân viên trong việc thúc đẩy hiệu suất.
 18. Nghiên cứu về cơ hội phát triển sự nghiệp cho nhân viên nữ.
 19. Phân tích tác động của công tác quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng đối với việc tuyển dụng nhân viên.
 20. Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo mới đối với sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
 21. Tích hợp công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quá trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự.
 22. Nghiên cứu về quản lý nhân sự ở môi trường làm việc tận nơi (remote work).
 23. Xây dựng chương trình thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong tổ chức.
 24. Nghiên cứu về quản lý và phát triển nhân viên trên nền tảng công nghệ thông tin.
 25. Phân tích các yếu tố gây căng thẳng và stress trong công việc và đề xuất biện pháp giải quyết.
 26. Nghiên cứu về tầm quan trọng của sự phát triển cá nhân trong quản lý nhân sự.
 27. Phân tích ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến hài lòng và cam kết của nhân viên.
 28. Nghiên cứu về vai trò của nhân sự trong quản lý đổi mới và thay đổi tổ chức.
 29. Đánh giá hiệu suất và xác định khả năng phát triển của nhân viên.
 30. Phân tích những thách thức và cơ hội của quản lý nhân sự trong công ty khởi nghiệp.
 31. Nghiên cứu về quản lý nhân sự đa quốc gia và ứng dụng trong môi trường đa văn hóa.
 32. Đánh giá tác động của chính sách làm việc linh hoạt đến hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên.
 33. Phân tích ảnh hưởng của công tác tuyển dụng và đào tạo đối với sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
 34. Nghiên cứu về vai trò của phòng nhân sự trong xây dựng và duy trì một môi trường làm việc tích cực.
 35. Phân tích tác động của chính sách và quy trình đánh giá hiệu suất đối với sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
 36. Nghiên cứu về sự tương quan giữa hài lòng và cam kết của nhân viên và hiệu suất tổ chức.
 37. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình kỷ luật đến sự hài lòng và cam kết của nhân viên.
 38. Phân tích tác động của quy trình tuyển dụng và đào tạo đối với sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
 39. Nghiên cứu về quản lý đa dạng và ứng dụng trong tổ chức đa văn hóa.
 40. Phân tích tình hình nhân sự và dự báo nhu cầu nhân lực cho tương lai.
 41. Nghiên cứu về sự tương quan giữa chính sách phúc lợi và sự hài lòng và cam kết của nhân viên.
 42. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình khen thưởng đến sự hài lòng và cam kết của nhân viên.
 43. Phân tích tác động của chính sách và quy trình nghỉ việc đối với sự hài lòng và cam kết của nhân viên.
 44. Nghiên cứu về quản lý hiệu suất và ứng dụng công nghệ trong quá trình đánh giá hiệu suất nhân viên.
 45. Phân tích ảnh hưởng của chính sách và quy trình thăng tiến nghề nghiệp đến sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
 46. Nghiên cứu về tầm quan trọng của khả năng lãnh đạo trong quản lý nhân sự.
 47. Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trẻ.
 48. Phân tích tác động của môi trường làm việc và văn hóa tổ chức đến hiệu suất và sự hài lòng của nhân viên.
 49. Nghiên cứu về sự tương quan giữa sự hài lòng và cam kết của nhân viên và chất lượng dịch vụ khách hàng.
 50. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình thăng tiến nghề nghiệp đối với sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
 51. Phân tích tác động của chính sách và quy trình đào tạo nhân viên đối với hiệu suất làm việc và đội ngũ nhân sự.
 52. Nghiên cứu về vai trò của phòng nhân sự trong xây dựng một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe cho nhân viên.
 53. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy định danh và giá trị cá nhân trong tổ chức.
 54. Phân tích tác động của chính sách và quy trình quản lý hiệu suất đối với sự phát triển nghề nghiệp và tiến cử nhân viên.
 55. Nghiên cứu về sự tương quan giữa chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp và sự cam kết của nhân viên.
 56. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy sự cống hiến và trách nhiệm cá nhân trong tổ chức.
 57. Phân tích tác động của chính sách và quy trình thúc đẩy sự hòa nhã và tương tác tích cực giữa nhân viên.
 58. Nghiên cứu về tầm quan trọng của công nghệ thông tin và hệ thống quản lý nhân sự trong tổ chức.
 59. Đánh giá hiệu quả của chương trình tuyển dụng và đào tạo quốc tế cho nhân viên.
 60. Phân tích ảnh hưởng của chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp đối với sự thăng tiến và thăng cấp trong tổ chức.
 61. Nghiên cứu về sự tương quan giữa chính sách và quy trình phân công và phát triển nhiệm vụ cho nhân viên.
 62. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của nhân viên.
 63. Phân tích tác động của chính sách và quy trình thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong tổ chức.
 64. Nghiên cứu về tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường làm việc đa văn hóa và đa dạng.
 65. Đánh giá hiệu quả của chương trình đánh giá và phát triển kỹ năng cho nhân viên.
 66. Phân tích ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy sự hài lòng và cam kết của nhân viên đến sự khách hàng hài lòng.
 67. Nghiên cứu về sự tương quan giữa chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp và sự cống hiến của nhân viên.
 68. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp đến sự đóng góp và thành công tổ chức.
 69. Phân tích tác động của chính sách và quy trình thúc đẩy sự tự tin và sự tự nhiên của nhân viên trong công việc.
 70. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quy trình quản lý hiệu suất và phản hồi liên tục từ nhân viên.
 71. Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho nhân viên.
 72. Phân tích ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy sự cống hiến và trách nhiệm cá nhân của nhân viên.
 73. Nghiên cứu về sự tương quan giữa chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp và sự hòa đồng của nhân viên.
 74. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp đến sự phát triển và thăng tiến trong tổ chức.
 75. Phân tích tác động của chính sách và quy trình thúc đẩy sự hài lòng và cam kết của nhân viên đến sự đồng lòng và sự tín nhiệm từ đồng nghiệp.
 76. Nghiên cứu về tầm quan trọng của công nghệ và hệ thống thông tin trong quản lý nhân sự.
 77. Đánh giá hiệu quả của chương trình đánh giá và phát triển năng lực cho nhân viên.
 78. Phân tích ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy sự hài lòng và cam kết của nhân viên đến sự hài lòng của khách hàng.
 79. Nghiên cứu về sự tương quan giữa chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp và sự hài lòng và cam kết của nhân viên.
 80. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy sự cống hiến và trách nhiệm cá nhân của nhân viên đến hiệu suất tổ chức.
 81. Phân tích tác động của chính sách và quy trình thúc đẩy sự linh hoạt và sáng tạo của nhân viên trong công việc.
 82. Nghiên cứu về tầm quan trọng của việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và động viên trong tổ chức.
 83. Đánh giá hiệu quả của chương trình tuyển dụng và đào tạo quốc tế cho nhân viên.
 84. Phân tích ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy sự hài lòng và cam kết của nhân viên đến sự đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
 85. Nghiên cứu về sự tương quan giữa chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp và sự cam kết và cống hiến của nhân viên.
 86. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp và sự thăng tiến trong tổ chức.
 87. Phân tích tác động của chính sách và quy trình thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân của nhân viên đến hiệu suất tổ chức.
 88. Nghiên cứu về tầm quan trọng của công nghệ và hệ thống quản lý nhân sự trong tổ chức đa quốc gia.
 89. Đánh giá hiệu quả của chương trình đánh giá và phát triển năng lực cho nhân viên trẻ.
 90. Phân tích ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy sự hài lòng và cam kết của nhân viên đến sự hài lòng của khách hàng.
 91. Nghiên cứu về sự tương quan giữa chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp và sự cống hiến của nhân viên.
 92. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp đến sự đóng góp và thành công tổ chức.
 93. Phân tích tác động của chính sách và quy trình thúc đẩy sự tự tin và sự tự nhiên của nhân viên trong công việc.
 94. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quy trình quản lý hiệu suất và phản hồi liên tục từ nhân viên trong công ty khởi nghiệp.
 95. Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho nhân viên trẻ.
 96. Phân tích ảnh hưởng của chính sách và quy trình thúc đẩy sự cống hiến và trách nhiệm cá nhân của nhân viên đối với thành công tổ chức.
 97. Nghiên cứu về sự tương quan giữa chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp và sự hòa đồng của nhân viên.
 98. Đánh giá ảnh hưởng của chính sách và quy trình phát triển nghề nghiệp đến sự phát triển và thăng tiến trong tổ chức.
 99. Phân tích tác động của chính sách và quy trình thúc đẩy sự hài lòng và cam kết của nhân viên đến sự hài lòng của khách hàng.

Hy vọng rằng danh sách 99 bài báo cáo tham khảo trên sẽ cung cấp cho bạn nhiều ý tưởng và lựa chọn để các bạn có thể tham khảo và hoàn thành tốt hơn trong bài báo cáo thực tập của bạn tại phòng nhân sự của mình. Trong quá trình viết bài nếu các bạn có những thắc mắc gì thì hãy tham khảo thêm các bài mẫu trên Luận Văn Trust hoặc cần thêm thông tin về vấn đề viết báo cáo thực tập thì hãy liên hệ ngay hỗ trợ làm tiểu luận thuê  hoặc Tel / zalo: 0917.193.864


MỘT SỐ BÀI VIẾT MẪU ĐỂ CÁC BẠN THAM KHẢO THÊM ⇔

BÀI MẪU 1: Nhật Kí Thực Tập Nhân Sự 

Đây là đoạn mẫu nhật kí của một tác giả đang học ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH 2 tại trường HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CƠ SỞ II đã viết sau khi hoàn thành quá trình thực tập tại công ty. Thông qua đoạn mẫu này chúng ta có thể tham khảo thêm về cách viết nhật kí hoạt động trong quá trình thực tập tại phòng Nhân Sự của công ty. 

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

BÀI MẪU 2: Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp =>  Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Pacom Solutions

Tác giả của bài viết là sinh viên của khoa Quản trị Nhân Lực thuộc trường ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI . Bài viết với bố cục chặt chẽ và nhận được đánh giá cao từ giáo viên hướng dẫn của tác giả. Bài Báo cáo thực tập của tác giả được chia làm các phần như sau:

Lời Mở Đầu

Phần 1: Khái Quát Chung Về Doanh Nghiệp Pacom Solutions

Phần 2: Tình Hình Về Quản Trị Nhân Lực Tại Doanh Nghiệp Pacom Solutions

Phần 3: Đánh Gía Về Tình Hình Quản Trị Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Pacom Solutions Và Đề Xuất Về Lựa Chọn Chuyên Đề Tốt Nghiệp

Phụ Lục 

Tài Liệu Tham Khảo 

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 

BÀI MẪU 3: Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp => Tìm Hiểu Công Tác Tổ Chức Bộ Phận Nhân Sự Tại Công Ty TNHH Thịnh Phát Vi Na

Đây là một bài mẫu báo cáo thực tập của tác giả thuộc khoa Quản Trị Kinh Doanh tại Trường Đại Học Tài Chính –  Marketing. Bài viết của tác giả đã nhận được nhiều sự quan tâm cũng như đánh giá cao từ giáo viên hướng dẫn. Bài viết chỉnh chu với bố cục chặt chẽ thích hợp cho các bạn tìm đọc và tham khảo 

Mục Lục Hình

Mục Lục Bảng

Chương 1: Cơ Sở Lý Thuyết Về Công Tác Tổ Chức Bộ Phận Nhân Sự Tại Doanh Nghiệp

Chương 2: Giới Thiệu Khái Quát Về Đơn Vị Thực Tập

Chương 3: Hiện Trạng Công Ty Và Nhận Xét Về Công Tác Tổ Chức Ở Phòng Nhân Sự

Kết Luận 

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

 

 

 

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x