Phương Pháp Viết Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT [LIST 96+ Đề Tài] – NEW

Phương Pháp Viết Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT là một tài liệu tổng kết và đánh giá kết quả của sinh viên sau khi hoàn thành giai đoạn thực tập tại FPT, trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự. Báo cáo này thường được yêu cầu từ các trường đại học hoặc trung tâm đào tạo khi sinh viên hoàn thành giai đoạn thực tập.

Mục đích chính của Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT là:

 1. Tổng kết nội dung và hoạt động thực tập: Báo cáo cung cấp một tóm tắt chi tiết về công việc và nhiệm vụ mà sinh viên đã thực hiện trong suốt thời gian thực tập tại FPT. Nó nêu rõ những kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm đã được học sinh đạt được trong quá trình làm việc.
 2. Đánh giá kết quả thực tập: Báo cáo đưa ra đánh giá về hiệu quả và thành tựu mà sinh viên đã đạt được trong suốt thời gian thực tập. Nó đánh giá các mục tiêu đã đề ra ban đầu, sự tiến bộ và đóng góp của sinh viên trong công việc nhằm đáp ứng yêu cầu tuyển dụng nhân sự.
 3. Phân tích và đánh giá kỹ năng: Báo cáo đưa ra một phân tích chi tiết về những kỹ năng và năng lực mà sinh viên đã phát triển trong suốt quá trình thực tập. Nó nhấn mạnh những điểm mạnh và yếu của sinh viên và đề xuất những cải tiến và phát triển tiếp theo.
 4. Đề xuất và khuyến nghị: Dựa trên đánh giá kết quả và phân tích, báo cáo cung cấp các đề xuất và khuyến nghị về việc phát triển kỹ năng, kiến thức và thái độ làm việc của sinh viên trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự. Nó có thể đề xuất các khóa học bổ sung hoặc gợi ý hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo.

Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự phát triển của sinh viên và đánh giá khả năng của họ trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự.

Phương Pháp Viết Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT
Phương Pháp Viết Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT

Phương Pháp Làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT

Phương pháp làm Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Sự Về FPT có thể được thực hiện theo các bước sau:

 1. Xác định cấu trúc báo cáo: Bạn cần xác định cấu trúc và các phần chính của báo cáo. Thông thường, báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự gồm các phần như giới thiệu, mục tiêu, nội dung thực tập, kết quả đạt được, phân tích kỹ năng và khuyến nghị.
 2. Giới thiệu và mục tiêu: Phần giới thiệu nêu rõ về thực tập tại FPT, bao gồm thời gian, vị trí và bộ phận mà bạn đã thực tập. Mục tiêu của thực tập cũng cần được đề cập, tức là những gì bạn muốn đạt được từ quá trình này.
 3. Nội dung thực tập: Trình bày chi tiết về nhiệm vụ và công việc mà bạn đã thực hiện trong suốt thời gian thực tập. Đây bao gồm các dự án, nhiệm vụ cụ thể và các hoạt động liên quan đến tuyển dụng nhân sự. Mô tả các công nghệ, công cụ và quy trình mà bạn đã sử dụng trong công việc của mình.
 4. Kết quả đạt được: Đánh giá và mô tả kết quả mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Bao gồm các mục tiêu đã hoàn thành, các sản phẩm hoặc dự án bạn đã thực hiện và các thành tựu khác mà bạn đã đạt được.
 5. Phân tích kỹ năng: Phần này đánh giá kỹ năng mà bạn đã phát triển trong suốt quá trình thực tập. Đề xuất các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và kỹ năng lãnh đạo mà bạn đã nắm vững. Cung cấp ví dụ cụ thể và các trường hợp thực tế để minh chứng cho việc phát triển kỹ năng.
 6. Khuyến nghị và đề xuất: Dựa trên phân tích kết quả và kỹ năng, bạn có thể đưa ra các khuyến nghị và đề xuất về việc phát triển tiếp theo. Đề xuất các khóa học, chứng chỉ hoặc hoạt động tiếp theo để nâng cao kỹ năng và cải thiện khả năng làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự. Nếu bạn có ý kiến hoặc gợi ý về cách cải thiện quy trình tuyển dụng, phương pháp đánh giá ứng viên, hoặc bất kỳ cải tiến nào khác, hãy đề xuất chúng trong phần này.
 7. Tổng kết: Tóm tắt những điểm chính đã được trình bày trong báo cáo và nhấn mạnh lại những thành tựu và kinh nghiệm quan trọng nhất mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập.
 8. Tham khảo: Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu hoặc tham khảo mà bạn đã sử dụng trong quá trình viết báo cáo.

Chú ý rằng cấu trúc và nội dung của báo cáo có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của trường học hoặc tổ chức. Đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn cụ thể được cung cấp và lưu ý về độ dài, định dạng và phong cách viết. Trước khi hoàn thành báo cáo, hãy đảm bảo rà soát và chỉnh sửa kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác, mạch lạc và trình bày gọn gàng để hoàn thiện bài báo cáo của các bạn. Ngoài ra nếu trong quá trình viết báo cáo của mình mà các bạn bận rộn không thể dành quá nhiều thời gian để có thể làm hoàn chỉnh bài báo cáo của mình thì hãy liên hệ ngay cho chúng mình tại NHẬN LÀM BÁO CÁO TỐT NGHIỆP để chúng mình có thể hỗ trợ viết thay cho các bạn bài báo cáo thực tập với chi phí giá rẻ chỉ bằng vài bữa buffet. Bảo đảm cho các bạn với bài viết chất lượng cao để các bạn có thể nộp cho giáo viên, giao bài đúng hẹn và bảo mật thông tin cho các bạn 100%. Còn ngần ngại chi nữa mà không liên hệ ngay ZALO/ TEL: 0917.193.864 để được tư vấn và hỗ trợ nhé.


Vị Trí Thực Tập Sinh Viên Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Ở FPT

Vị trí thực tập tuyển dụng nhân sự về FPT có thể đa dạng và phụ thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của công ty tại thời điểm đó. Dưới đây là một số ví dụ về các vị trí thực tập tuyển dụng nhân sự tại FPT:

 1. Thực tập sinh tuyển dụng: Được tham gia vào quá trình tìm kiếm và chọn lọc ứng viên, tham gia phỏng vấn, xác định nhu cầu tuyển dụng và xây dựng hồ sơ ứng viên.
 2. Thực tập sinh phân tích tuyển dụng: Nghiên cứu và phân tích các dữ liệu và thông tin liên quan đến tuyển dụng nhân sự, đưa ra các báo cáo và phân tích về xu hướng, kỹ năng và hồ sơ ứng viên.
 3. Thực tập sinh đào tạo và phát triển nhân sự: Hỗ trợ trong việc xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự, tạo nội dung đào tạo, tổ chức sự kiện và đánh giá hiệu quả đào tạo.
 4. Thực tập sinh quản lý nhân sự: Hỗ trợ trong việc quản lý thông tin nhân sự, hồ sơ nhân viên, xây dựng chính sách và quy trình liên quan đến quản lý nhân sự.
 5. Thực tập sinh employer branding: Đóng góp vào việc xây dựng thương hiệu công ty, thực hiện các hoạt động marketing và quảng bá công ty để thu hút và giữ chân nhân tài.
 6. Thực tập sinh HR Business Partner: Hỗ trợ trong việc tư vấn và hỗ trợ các bộ phận trong công ty về các vấn đề liên quan đến nhân sự, tham gia xây dựng chiến lược nhân sự và tư vấn cho các quyết định về nhân sự.

Lưu ý rằng danh sách trên chỉ là một số ví dụ và vị trí thực tập có thể thay đổi theo thời gian và yêu cầu cụ thể của FPT.

CLICK THAM KHẢO THÊM =>  Phương Pháp Viết Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tại Phòng Nhân Sự Hay Nhất Hiện Nay


Cấu Trúc Bài Báo Cáo Thực Tập Về Tuyển Dụng Nhân Sự Trong FPT

Cấu trúc bài Báo Cáo Thực Tập Về Tuyển Dụng Nhân Sự Trong FPT có thể được tổ chức theo các phần chính sau:

 1. Tiêu đề: Bắt đầu báo cáo với tiêu đề rõ ràng, ghi rõ tên của bạn, tên trường học và thời gian thực tập tại FPT.
 2. Giới thiệu: Phần giới thiệu giải thích mục đích và lý do bạn đã chọn thực tập tại FPT. Đề cập đến lĩnh vực tuyển dụng nhân sự và sự quan tâm của bạn đối với lĩnh vực này.
 3. Mô tả công ty: Trình bày một số thông tin về FPT, bao gồm lịch sử, quy mô, lĩnh vực hoạt động và các dự án nổi bật. Cung cấp cái nhìn tổng quan về văn hóa công ty và giá trị cốt lõi.
 4. Mục tiêu thực tập: Liệt kê mục tiêu cụ thể mà bạn đã đặt ra cho thực tập tuyển dụng nhân sự tại FPT. Mục tiêu này nên phản ánh những gì bạn muốn đạt được trong thực tế công việc và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực này.
 5. Nội dung thực tập: Trình bày chi tiết về công việc và nhiệm vụ mà bạn đã thực hiện trong suốt thời gian thực tập. Đề cập đến các dự án, hoạt động và trách nhiệm cụ thể mà bạn đã được giao. Mô tả công nghệ, công cụ và phương pháp làm việc mà bạn đã sử dụng.
 6. Kết quả đạt được: Đánh giá kết quả và thành tựu mà bạn đã đạt được trong quá trình thực tập. Liệt kê các mục tiêu đã hoàn thành, các dự án đã thành công và bất kỳ đóng góp nào khác mà bạn đã mang lại cho công ty.
 7. Phân tích kỹ năng: Đánh giá kỹ năng mà bạn đã phát triển trong suốt quá trình thực tập. Đề cập đến các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm và kỹ năng lãnh đạo mà bạn đã nắm vững. Cung cấp ví dụ và trường hợp thực tế để minh chứng cho sự phát triển kỹ năng của bạn.
 8. Khuyến nghị và đề xuất: Dựa trên kinh nghiệm và nhận thức từ thực tập, bạn có thể đưa ra các khuyến nghị và đề xuất để cải thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại FPT. Gợi ý một số khía cạnh có thể được đề cập trong phần này:
 • Đề xuất cải thiện quy trình tuyển dụng: Dựa trên trải nghiệm của bạn, đề xuất các phương pháp và công cụ mới để tăng tính hiệu quả và tiết kiệm thời gian trong quy trình tuyển dụng. Ví dụ: sử dụng công nghệ để tự động hóa việc phân loại hồ sơ ứng viên hoặc sử dụng phần mềm quản lý tuyển dụng để tối ưu hóa quy trình.
 • Đề xuất cải thiện trải nghiệm ứng viên: Gợi ý các cải tiến để cải thiện trải nghiệm của ứng viên trong quá trình tuyển dụng, từ giai đoạn nộp hồ sơ đến phỏng vấn và quyết định cuối cùng. Ví dụ: cải thiện giao diện và trải nghiệm ứng tuyển trên trang web của công ty, tạo ra một quy trình phỏng vấn thân thiện và thông minh.
 • Đề xuất cải thiện đào tạo và phát triển nhân sự: Gợi ý các hoạt động và chương trình đào tạo mới để nâng cao kỹ năng và năng lực của nhân viên trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự. Ví dụ: đề xuất việc tổ chức các khóa học chuyên sâu về tuyển dụng, đào tạo về kỹ năng phỏng vấn, hoặc tạo ra các chương trình mentoring để phát triển nhân viên trẻ.
 • Đề xuất cải thiện quản lý nhân sự: Gợi ý các cải tiến để tăng cường quản lý nhân sự và xây dựng một môi trường làm việc tích cực và đội nhóm hiệu quả. Ví dụ: đề xuất sử dụng công cụ quản lý hiệu suất như OKR (Mục tiêu và Kết quả chính) để định rõ mục tiêu và đo lường kết quả công việc của nhân viên.
 1. Tổng kết: Tóm tắt lại những điểm chính đã được trình bày trong báo cáo và nhấn mạnh lại những kết quả quan trọng và khuyến nghị cụ thể mà bạnđưa ra trong báo cáo. Đảm bảo rõ ràng và tóm gọn các điểm quan trọng nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về thực tập tuyển dụng nhân sự tại FPT và những đóng góp của bạn.
 2. Tham khảo: Liệt kê tất cả các nguồn tài liệu hoặc tham khảo mà bạn đã sử dụng trong quá trình viết báo cáo. Đảm bảo tuân thủ đúng quy tắc trích dẫn và chú thích tham khảo.
 3. Phụ lục (nếu có): Nếu bạn có bất kỳ tài liệu bổ sung nào như bảng dữ liệu, biểu đồ, hình ảnh hoặc báo cáo chi tiết, bạn có thể đưa chúng vào phần phụ lục để cung cấp thông tin bổ sung cho độc giả.

Nhớ rằng cấu trúc và nội dung của báo cáo có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của trường học hoặc tổ chức. Đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn cụ thể được cung cấp và lưu ý về độ dài, định dạng và phong cách viết. Trước khi hoàn thành báo cáo, hãy đảm bảo rà soát và chỉnh sửa kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác, mạch lạc và trình bày gọn gàng.

CLICK THAM KHẢO THÊM => Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự [15 đề tài +9 bài mẫu]


Tiêu Chí Chấm Bài Đề Tài Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT

Tiêu chí chấm bài Đề Tài Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT có thể khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của trường học hoặc tổ chức. Tuy nhiên, dưới đây là một số tiêu chí chung mà người chấm bài có thể sử dụng để đánh giá báo cáo của bạn:

 1. Cấu trúc và tổ chức: Bài báo cáo nên có một cấu trúc rõ ràng và tổ chức logic. Các phần và đoạn văn nên được sắp xếp một cách hợp lý, giúp người đọc dễ dàng theo dõi và hiểu được nội dung.
 2. Nội dung và chi tiết: Bài báo cáo nên cung cấp đầy đủ thông tin về trải nghiệm thực tập của bạn tại FPT. Mô tả công việc, nhiệm vụ và kết quả đạt được một cách chi tiết và rõ ràng. Đồng thời, bài báo cáo cũng nên cung cấp những phân tích và nhận định sâu sắc về công việc và ngành tuyển dụng nhân sự.
 3. Đánh giá và phân tích: Bài báo cáo nên chứa sự đánh giá và phân tích tỉ mỉ về kết quả và thành tựu của bạn trong quá trình thực tập. Đề xuất cải tiến, khuyến nghị và ý kiến cá nhân cũng nên được trình bày một cách logic và có căn cứ.
 4. Kỹ năng viết và trình bày: Bài báo cáo nên được viết một cách rõ ràng, trôi chảy và không mắc lỗi ngữ pháp. Sử dụng ngôn từ phù hợp và tuân thủ quy tắc chính tả. Ngoài ra, bố cục, định dạng và trình bày của bài báo cáo cũng nên được chăm chút để tạo ấn tượng tốt cho người chấm bài.
 5. Khả năng phân tích và suy nghĩ sáng tạo: Bài báo cáo nên thể hiện khả năng phân tích vấn đề, tư duy logic và khả năng suy nghĩ sáng tạo. Bạn nên trình bày những ý tưởng và giải pháp độc đáo, góp phần cải thiện quy trình tuyển dụng nhân sự tại FPT. Sự sáng tạo và khả năng tư duy phản biện của bạn sẽ được đánh giá cao.
 6. Phản ánh và tự đánh giá: Bài báo cáo nên phản ánh một cách trung thực và khách quan về trải nghiệm thực tập của bạn. Nếu có những khó khăn, hạn chế, hoặc sai sót trong quá trình thực tập, hãy đề cập đến chúng một cách chân thành và cung cấp các phương án để khắc phục. Tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu và đóng góp của bạn cũng là một yếu tố quan trọng.
 7. Kỹ năng và kiến thức: Bài báo cáo nên thể hiện khả năng áp dụng kiến thức đã học trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự. Nêu rõ những kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm đã phát triển trong quá trình thực tập. Bằng cách này, người chấm bài có thể đánh giá khả năng thích ứng và ứng dụng kiến thức của bạn vào công việc thực tế.
 8. Tính độc đáo và giá trị: Bài báo cáo nên mang tính độc đáo và đặc trưng cá nhân. Bạn có thể chia sẻ những góc nhìn, nhận định và trải nghiệm riêng của mình trong quá trình thực tập. Điều này sẽ làm nổi bật báo cáo của bạn và tạo giá trị cho người chấm bài.
 9. Sự hoàn thiện và chất lượng tổng thể: Cuối cùng, bài báo cáo nên được hoàn thiện và đạt chất lượng tổng thể cao. Kiểm tra chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu để đảm bảo tính chính xác và rõ ràng. Sử dụng các nguồn tham khảo và tài liệu phù hợp để hỗ trợ các ý kiến và khuyến nghị của bạn.

Nhớ rằng tiêu chí chấm bài có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của trường học hoặc tổ chức. Hãy xem xét hướng dẫn chi tiết để có thể hoàn thiện tốt bài báo cáo của mình.

Phương Pháp Viết Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT
Phương Pháp Viết Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT

Chọn Lọc 96 Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Về Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT – Xuất Sắc!

Dưới đây là một số Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Về Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT mà bạn có thể xem xét:

 1. Quy trình tuyển dụng nhân sự hiệu quả tại FPT.
 2. Sử dụng công nghệ trong quy trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 3. Phân tích và cải tiến quy trình phỏng vấn tuyển dụng tại FPT.
 4. Xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng của FPT.
 5. Đánh giá hiệu quả các kênh tuyển dụng tại FPT.
 6. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong ngành công nghệ thông tin tại FPT.
 7. Nghiên cứu về việc thu hút và giữ chân nhân viên tài năng tại FPT.
 8. Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT: Tư duy sáng tạo và khéo léo trong tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 9. Đánh giá nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong tương lai của FPT.
 10. Phân tích xu hướng tuyển dụng nhân sự trong ngành công nghệ thông tin tại FPT.
 11. Đánh giá và cải tiến quy trình hồ sơ ứng tuyển tại FPT.
 12. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quy trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 13. Đánh giá hiệu quả các chiến dịch tuyển dụng trực tuyến của FPT.
 14. Xây dựng và phát triển chương trình thực tập tại FPT.
 15. Đánh giá và phân tích hệ thống đánh giá ứng viên tại FPT.
 16. Quản lý hiệu suất và phát triển nhân viên sau quá trình tuyển dụng tại FPT.
 17. Phân tích và cải tiến quy trình liên hệ với ứng viên và tương tác trong quá trình tuyển dụng tại FPT.
 18. Đánh giá và nâng cao trải nghiệm ứng viên trong quá trình tuyển dụng tại FPT.
 19. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân sự tại FPT.
 20. Nghiên cứu về ảnh hưởng của mạng xã hội trong quy trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 21. Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT: Sử dụng phân tích dữ liệu trong quy trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 22. Đánh giá và phân tích chính sách phúc lợi nhân sự tại FPT.
 23. Xây dựng và quản lý cộng đồng nhân sự tại FPT.
 24. Tuyển dụng và phát triển nhân sự trong lĩnh vực công nghệ Blockchain tại FPT.
 25. Đánh giá và cải thiện trải nghiệm ứng viên từ quy trình tuyển dụng tới nhập cư tại FPT.
 26. Nghiên cứu về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong tuyển dụng và đánh giá nhân sự tại FPT.
 27. Phân tích và cải thiện quy trình onboarding (đón nhận nhân viên mới) tại FPT.
 28. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển lãnh đạo tại FPT.
 29. Đánh giá hiệu quả các phương pháp đánh giá nhân viên tại FPT.
 30. Quản lý hiệu suất và phát triển năng lực nhân viên tại FPT.
 31. Nghiên cứu về sự đa dạng và bình đẳng giới trong tuyển dụng và phát triển nhân sự tại FPT.
 32. Đánh giá và cải thiện chính sách đào tạo và phát triển nghề nghiệp tại FPT.
 33. Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Sự Về FPT: Xây dựng chương trình thực tập sau tốt nghiệp tại FPT.
 34. Phân tích và cải thiện quy trình đánh giá thực tập sinh tại FPT.
 35. Nghiên cứu về vai trò của trải nghiệm ứng viên trong quá trình tuyển dụng tại FPT.
 36. Đánh giá hiệu quả sử dụng công nghệ trong quy trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 37. Quản lý và phát triển nhân tài trẻ tại FPT.
 38. Nghiên cứu về sự phát triển của nhân sự trẻ trong ngành công nghệ tại FPT.
 39. Đánh giá và phân tích chính sách trả lương và phúc lợi nhân sự tại FPT.
 40. Xây dựng chương trình thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 41. Đánh giá và phân tích tầm quan trọng của đào tạo mềm (soft skills) trong quá trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 42. Nghiên cứu về tác động của tiến độ công nghệ vào quy trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 43. Phân tích và cải tiến quy trình đánh giá thực hiện công việc và năng lực làm việc của nhân viên tại FPT.
 44. Báo Cáo Tốt Nghiệp Tuyển Dụng Nhân Sự Về FPT: Xây dựng chương trình giới thiệu văn hóa doanh nghiệp và giá trị cốt lõi của FPT cho ứng viên trong quá trình tuyển dụng.
 45. Nghiên cứu về vai trò của trải nghiệm thực tập trong việc tạo lập mối quan hệ dài hạn với nhân sự tại FPT.
 46. Đánh giá và phân tích ảnh hưởng của xu hướng công nghệ (IoT, AI, Big Data) đến quá trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 47. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển năng lực kỹ thuật cho nhân sự tại FPT.
 48. Nghiên cứu về các tiêu chí và phương pháp đánh giá sự phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của ứng viên trong quá trình tuyển dụng tại FPT.
 49. Đánh giá hiệu quả sử dụng mạng xã hội trong việc tuyển dụng và thu hút nhân sự tại FPT.
 50. Phân tích và cải thiện quy trình chào đón nhân viên mới vào công ty tại FPT.
 51. Báo Cáo Thực Tập Về Tuyển Dụng Nhân Sự Trong FPT: Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong lĩnh vực phân tích dữ liệu tại FPT.
 52. Đánh giá và phân tích sự ảnh hưởng của chương trình thực tập tại FPT đối với việc tuyển dụng nhân sự sau này.
 53. Nghiên cứu về cách thức phát triển kỹ năng lãnh đạo cho nhân viên tại FPT.
 54. Đánh giá và cải thiện sự hài lòng của nhân viên về quy trình tuyển dụng và tham gia vào công ty tại FPT.
 55. Xây dựng chương trình đào tạo về kỹ năng mềm cho nhân sự tại FPT.
 56. Báo Cáo Thực Tập Về Tuyển Dụng Nhân Sự Trong FPT: Nghiên cứu về phương pháp xác định và thu hút ứng viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo tại FPT.
 57. Đánh giá và phân tích tác động của chính sách thăng tiến và phát triển nghề nghiệp đến tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 58. Phân tích và cải thiện quy trình xây dựng hồ sơ ứng tuyển hiệu quả tại FPT.
 59. Đánh giá và phân tích sự ảnh hưởng của đào tạo nội bộ đến phát triển và giữ chân nhân sự tại FPT.
 60. Xây dựng chương trình thực tập dành cho sinh viên ngành kinh tế, quản trị tại FPT.
 61. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của công nghệ Blockchain trong quy trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 62. Đánh giá và phân tích hiệu quả của chiến dịch tuyển dụng trực tuyến tại FPT.
 63. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong lĩnh vực An toàn thông tin tại FPT.
 64. Phân tích và cải thiện quy trình xác minh thông tin ứng viên tại FPT.
 65. Nghiên cứu về vai trò của công nghệ trí tuệ nhân tạo trong tuyển dụng và đánh giá nhân sự tại FPT.
 66. Đề Tài Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT: Đánh giá và phân tích hiệu quả sử dụng hệ thống quản lý tuyển dụng (ATS) tại FPT.
 67. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong lĩnh vực Quản lý dự án tại FPT.
 68. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo vào quá trình tuyển dụng và phát triển nhân sự tại FPT.
 69. Đánh giá và phân tích chính sách đào tạo và phát triển nhân sự trên cơ sở dữ liệu tại FPT.
 70. Xây dựng chương trình thực tập dành cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực tại FPT.
 71. Phân tích và cải thiện quy trình đánh giá kỹ năng mềm của ứng viên tại FPT.
 72. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của xu hướng làm việc từ xa đối với quá trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 73. Đánh giá và phân tích tác động của chính sách tương thích công việc và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân đến tuyển dụng và giữ chân nhân sự tại FPT.
 74. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong lĩnh vực Công nghệ Web và Ứng dụng di động tại FPT.
 75. Nghiên cứu về sự phát triển và ứng dụng của công nghệ RPA (Robotic Process Automation) trong quy trình tuyển d
 76.  Đề Tài Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT: Đánh giá và phân tích hiệu quả của chương trình thực tập tại FPT đối với việc tuyển dụng nhân sự sau khi thực tập.
 77. Nghiên cứu về tác động của chương trình phát triển cơ hội nghề nghiệp và sự thăng tiến trong việc giữ chân nhân sự tại FPT.
 78. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) tại FPT.
 79. Phân tích và cải thiện quy trình phỏng vấn ứng viên tại FPT.
 80. Nghiên cứu về vai trò của công nghệ 5G trong việc tăng cường trải nghiệm ứng viên và tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 81. Đánh giá và phân tích chính sách khuyến khích sáng tạo và đổi mới trong việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự tại FPT.
 82. Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Về Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT: Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong lĩnh vực Quản trị dự án Agile tại FPT.
 83. Nghiên cứu về tác động của chính sách cộng tác viên vào quá trình tuyển dụng và phát triển nhân sự tại FPT.
 84. Đánh giá và phân tích sự ảnh hưởng của kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đối với quy trình tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 85.  Báo Cáo Thực Tập Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Fpt:Xây dựng chương trình thực tập dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin tại FPT.
 86. Phân tích và cải tiến quy trình xác định nhu cầu tuyển dụng và dự báo nhân sự tại FPT.
 87. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của sử dụng trò chơi mô phỏng trong quy trình đánh giá và tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 88. Đánh giá và phân tích hiệu quả của các phương pháp thu thập thông tin và đánh giá ứng viên tại FPT.
 89. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong lĩnh vực Khách hàng và Hỗ trợ khách hàng tại FPT.
 90. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của mạng xã hội nội bộ trong việc tuyển dụng và tạo mối quan hệ trong doanh nghiệp tại FPT.
 91. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT:  Đánh giá và phân tích chính sách định giá và phúc lợi nhân viên đối với tuyển dụng và giữ chân nhân sự tại FPT.
 92. Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nhân viên trong lĩnh vực Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) tại FPT.
 93. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chính sách làm việc linh hoạt (Flextime) trong quy trình tuyển dụng và giữ chân nhân sự tại FPT.
 94. Đánh giá và phân tích hiệu quả của phương pháp sử dụng trò chơi đồng đội trong quy trình đánh giá và tuyển dụng nhân sự tại FPT.
 95. Xây dựng chương trình thực tập dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm tại FPT.
 96. Phân tích và cải tiến quy trình kiểm tra và xác minh kỹ năng chuyên môn của ứng viên tại FPT.

Kết luận báo cáo thực tập là bước quan trọng giúp tổng kết kết quả nghiên cứu và trình bày những kết luận, khuyết điểm cũng như đề xuất cải tiến cho quá trình tuyển dụng nhân sự về FPT. Để hoàn thành báo cáo thực tập, hãy chắc chắn rằng bạn đã tuân thủ đúng cấu trúc báo cáo và sử dụng các nguồn tài liệu đáng tin cậy để đưa vào bài báo cáo thực tập của bản thân các bạn. Hy vọng rằng danh sách 96 đề tài và bài viết Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Về Tuyển Dụng Nhân Sự Tại FPT tại trang luanvantrust.com thể giúp ích cho các bạn về kiến thức viết bài cũng như giúp cho các bạn tìm được đề tài phù hợp cho bản thân mình. Ngoài ra nếu các bạn có những thắc mắc hay câu hỏi gì cần giải đáp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ viết thuê của chúng mình thì hãy liên hệ ngay cho chúng mình tại ZALO/ TEL: 0917.193.864 để được hỗ trợ ngay nhé. 

Chúc các bạn thành công và đạt điểm cao trong bài báo cáo thực tập của mình !!


⇒ BÀI MẪU THAM KHẢO VỀ CÔNG TY FPT + TẢI FREE – HOT ♥

BÀI MẪU: BÁO CÁO THỰC TẬP => Công ty TNHH Dịch vụ ERP FPT (FIS ERP)

Bài viết của tác giả thuộc trường top khá giỏi trong cả nước. Thông qua bài viết này chúng ta có thể học hỏi thêm về cách thức trình bày bố cục báo cáo, phương thức viết như thế nào là phù hợp. Bố cục bài báo cáo được chia thành các phần sau đây :

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN 1.TỔNG QUAN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ERP FPT (FIS ERP)

PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ NHẬN XÉT VỀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ERP FPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 2 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x