Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng

Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng

Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng nội dung bài viết được xây dựng trên những yêu cầu và thắc mắc của các bạn sinh viên, học viên nên luận văn Trust chia sẻ bài viết này cho các bạn cùng kham thảo. Nội dung bao gồm: phương pháp nghiên cứu định tính; phương pháp nghiên cứu định lượng; nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Trust nhé.

1. Phương pháp nghiên cứu định tính

1.1. Phương pháp phân loại hệ thống hóa lý thuyết

Phương pháp phân loại hệ thống hóa lý thuyết là một công cụ nghiên cứu vô cùng quan trọng; đặc biệt ứng dụng trong việc sắp xếp những thông tin đa dạng thu thập được từ nhiều nguồn và cơ sở dữ liệu khác nhau nhằm mục tiêu tổng hợp thành một hệ thống với một kết cấu chặt chẽ. Trong nghiên cứu này, tác giả thu thập và tìm hiểu một số thông tin nền tảng quan trọng khác nhằm đánh giá các vấn đề liên quan đến nghiên cứu. Từ đó xây dựng mục tiêu và nội dung nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề nghiên cứu.

1.2. Phương pháp phân tích – tổng hợp

Từ những số liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu, nhà nghiên cứu tiến hành tổng hợp các số liệu nhằm tiến hành đánh giá và phân tích tổng quan cơ sở dữ liệu. Từ đó xây dựng và phân tích các vấn đề nghiên cứu được thực hiện trong mục tiêu nghiên cứu. Phân tích là đánh giá hoặc phân rã một tổng thể thành các cấu thành nhỏ hơn dựa trên những đặc điểm chuyên biệt, để từng bộ phận có thể được nghiên cứu. Từng bộ phận và mối quan hệ giữa các yếu tố và vấn đề nghiên cứu được phân tích và đánh giá đầy đủ. Phương pháp phân tích là phương pháp bao gồm sự phân rã, tách rời hoặc chia nhỏ của một tổng thể trong từng bộ phận cấu thành nên nó, với mục tiêu phân tích từng bộ phận, mối quan hệ của từng bộ phận với tổng thể và để đạt được sự hiểu biết. Từ đó, người nghiên cứu tiến hành tổng hợp các đặc điểm này để đưa ra kết luận và nhận định đánh giá phân tích vấn đề nghiên cứu.

1.3. Phương pháp mô hình hóa

Để thực hiện đánh giá tổng thể các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ duy trì sử dụng đối với dịch vụ ví điện tử ở Việt Nam, nhà nghiên cứu đã xây dựng một mô hình tuyến tính dựa trên các khái niệm liên quan đến mô hình kinh tế lượng. Các yếu tố được mã hóa và thu thập thông tin thông qua bảng hỏi nghiên cứu. Sau đó, nhà nghiên cứu tiến hành chạy mô hình và đưa ra các kết luận từ các kết quả rút ra từ mô hình nghiên cứu.

Mã hóa dữ liệu: dựa trên thang đo được phát triển ở phần thứ năm, đã mã hóa thông tin thu thập được thành dữ liệu phân tích mô tả nhờ hệ thống mã hóa thông tin được tích hợp sẵn. Để xây dựng một hệ thống lý thuyết để trả lời và hiểu vấn đề mà người tham gia nghiên cứu quan tâm, các nhà nghiên cứu đã xây dựng các câu hỏi nghiên cứu hoặc phỏng vấn chuyên gia.

Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng
Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng

2. Phương pháp nghiên cứu định lượng

2.1. Thiết kế nghiên cứu – Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn

Bài nghiên cứu này được thiết kế theo trình tự logic của một văn bản học thuật. Các câu hỏi nghiên cứu sẽ được đặt ra sau khi tác giả xác định được vấn đề cấp thiết của đề tài. Sau đó, sẽ trình bày tổng quan lý thuyết, bao gồm khung lý thuyết và nền tảng liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Phần phương pháp luận là phần tiếp tục của nghiên cứu này. Tác giả sẽ trình bày phương pháp và cách thức thu thập dữ liệu của nghiên cứu và phân tích dữ liệu cho nội dung nghiên cứu. Thiết kế nghiên cứu được sử dụng phù hợp với các tiêu chuẩn và quy phạm nghiên cứu giúp nhà nghiên cứu thực hiện các phương pháp nghiên cứu nhất định để đưa ra phân tích lập luận thành công. Một số nội dung quan trọng trong thiết kế nghiên cứu như thu thập thông tin, đo lường thông tin thu thập được và tiến hành phân tích dữ liệu

2.2. Phương pháp phân tích và kiểm định mô hình

Để thực hiện phân tích dữ liệu và kiểm định mô hình, bài nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi quy bộ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc. Biến độc lập được mô hình xác định bao gồm: Nhận thức về tiện ích (NT), Dễ dàng sử dụng (DS), Bảo mật và quyền riêng tư (BQ), Ảnh hưởng xã hội (AX), Đáng tin cậy (D) và biến phụ thuộc là Việc sử dụng ví điện tử của mọi người. Để thực hiện kiểm định độ tin cậy của mô hình, tác giả sử dụng kiểm định Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Sau khi đã có kết quả kiểm định, bài nghiên cứu sẽ tìm kiếm mối quan hệ giữa các biến qua mô hình hồi quy bội. Một số kiểm định để kiểm tra độ phù hợp của mô hình bao gồm: F-test, T-test, R-square.

XEM THÊM ==>  Các Phương Pháp Nghiên Cứu Sử Dụng Trong Luận Văn Marketing

3. Nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu

3.1. Nguồn dữ liệu thứ cấp – Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn

Để tiết kiệm chi phí và thời gian thu thập dữ liệu, bài nghiên cứu thu thập dữ liệu thứ cấp từ các trang thông tin đại chúng, các báo chí và các công bố thông tin có liên quan

3.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp thông qua phương pháp điều tra khảo sát, bảng câu hỏi

Để có được bằng chứng đáng tin cậy về việc giải quyết các mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu là những người hiện đang sử dụng ví điện tử tại Việt Nam. Những người trả lời được chọn đã hoặc đang sử dụng ví điện tử và họ có đủ kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tế. Nhìn chung, họ đủ thẩm quyền để trả lời các câu hỏi về vấn đề nghiên cứu. Hơn nữa, những người trả lời này cũng có thể đưa ra các đánh giá khách quan để phản ánh nhu cầu của họ về việc sử dụng ví điện tử. Tổng số mẫu trong nghiên cứu này là hơn 200 người.

Trước khi thu thập dữ liệu trên mẫu lớn, một bảng câu hỏi có cấu trúc sơ bộ đã được thiết kế và đánh giá cẩn thận thông qua một thử nghiệm thí điểm. Mục đích của điều tốt nhất là làm cho các điều chỉnh ban đầu phù hợp với các hoạt động cơ bản. Sau khi thử nghiệm ban đầu và chỉnh sửa bảng câu hỏi, cuộc khảo sát cuối cùng đã được gửi đến 200 người trả lời.

Hầu hết các cấu trúc nghiên cứu được thiết kế để xác định cụ thể xếp hạng dựa trên tỷ lệ; bao gồm các thứ hạng khác nhau và được xây dựng trên thang điểm phản hồi: Đồng ý – Không đồng ý từ 1 đến 5. Chi tiết hơn, Thang đo Likert 1-5 được phát triển như là thang đo chính để tiến hành nghiên cứu và thu thập dữ liệu từ những người tham gia nghiên cứu. Thang đo này là một kỹ thuật đo lường tỷ lệ không so sánh và đơn hướng (Likert, 1932). Đối với mỗi xếp hạng, những người tham gia nghiên cứu được yêu cầu ghi lại và đo lường mức độ đồng ý của họ với xếp hạng độ chính xác cụ thể trên thang thứ tự (Bertram, 2009). Bảng dưới đây xác định cấu trúc định dạng của thang đo Likert năm cấp được sử dụng trong nghiên cứu này:

Table: Five-point Likert scale of measurement

Điểm 1 2 3 4 5
Mô tả Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung tính Đồng ý Hoàn toàn đồng ý

Download miễn phí

Phương Pháp Nghiên Cứu Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng nội dung bài viết phù hợp với các bạn sinh viên, học viên đang tìm kiếm tài liệu kham thảo hỗ trợ cho bài làm khóa luận sắp tới phải nộp cho nhà trường, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi page, chúc các bạn có một bài viết hoàn thiện. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận, bài báo cáo tốt nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x