Mẫu Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Chi Tiết Nhất

Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

 Mẫu Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Chi Tiết Nhất bài viết này được trích từ một bài báo cáo thực tập của một bạn sinh viên thực tập tại công ty TNHH Thegioionline, nội dung bài viết khá chi tiết và thiết thực, bài viết này ghi lại toàn bộ quá trình thực tập 9 tuần của bạn, hy vọng bài viết có thể hỗ trợ cho các bạn đang tìm kiếm tài liệu kham thảo.

Qúa trình làm luận văn thạc sĩ, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê luận văn của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết luận văn trọn gói nhé.

Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Tuần 1: Từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/5/2022

STT Thời gian Địa điểm Công việc
1 Ngày 25/4/2022 Công ty TNHH Thegioionline Tới Công ty gặp Trưởng phòng Tổ chức hành chính để báo cáo về kế hoạch thực tập trong thời gian tới. Sau đó cùng trưởng phòng HCNS đi gặp mặt ban giám đốc và các phòng ban khác và sắp xếp, chuẩn bị bàn làm việc nơi thực tập.
2 Ngày 26/4/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tìm hiểu nội quy và văn hóa doanh nghiệp của Công ty TNHH Thegioionline

Bắt đầu nhận những công việc đơn giản từ cấp trên.

3 Ngày 27/4/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tìm hiểu khái quát về Công ty TNHH Thegioionline: lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.
4 Ngày 28/4/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ công ty đang kinh doanh, các sản phẩm, dịch vụ dự kiến kinh doanh

Tìm hiểu tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây.

5 Ngày 29/4/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Được giao nhiệm vụ chỉnh sửa một số thông báo, báo cáo trong phòng DVKH, đi in, photo các tài liệu và đưa công văn cho các phòng ban khác.

Hướng dẫn cách trình bày báo cáo công việc hằng ngày.

 Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Tuần 2: Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022

STT Thời gian Địa điểm Công việc
1 Ngày 02/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tìm hiểu về cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty TNHH Thegioionline.

Tiếp tục tìm hiểu về công việc thực tế, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty

2 Ngày 03/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tìm hiểu về các nguồn lực hiện có trong công ty hiện nay bao gồm: nguồn nhân lực, vật lực, tài lực.

Tìm hiểu về nhân lực hiện tại ở công ty bao gồm: giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn.

3 Ngày 04/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tìm hiểu về đặc điểm chức năng, nhiệm vụ của phòng Dịch vụ khách hàng, phòng thực tập chính.

Tìm hiểu thêm thông tin từ các văn bản, thu thập bảng biểu, biểu mẫu ở phòng DVKH

4 Ngày 05/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Hỗ trợ nhân viên phòng DVKH sắp xếp lại các tài liệu, công văn trong các năm trước theo thứ tự, tuân thủ theo cách sắp xếp của phòng
5 Ngày 06/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tiếp tục hỗ trợ nhân viên phòng DVKH sắp xếp lại các tài liệu, công văn trong các năm trước theo thứ tự, tuân thủ theo cách sắp xếp của phòng

Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Tuần 3: Từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022

STT Thời gian Địa điểm Công việc
1 Ngày 09/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Được hướng dẫn cách giao tiếp và xử lí tình huống của khách hàng qua điện thoại.

Nghe các cuộc điện thoại mẫu để học tập cách nói chuyện và xử lý tình huống mà khách hàng thường gặp phải.

2 Ngày 10/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

3 Ngày 11/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

4 Ngày 12/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

5 Ngày 13/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

 

Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh
Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Tuần 4: Từ ngày 16/4/2022 đến ngày 20/5/2022

STT Thời gian Địa điểm Công việc
1 Ngày 16/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tiếp cận tài liệu từ bộ phận kinh doanh, nhân sự, dịch vụ khách hàng. Tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ mới của công ty.

Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

2 Ngày 17/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

3 Ngày 18/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

4 Ngày 19/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

5 Ngày 20/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Tuần 5: Từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022

STT Thời gian Địa điểm Công việc
1 Ngày 23/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

2 Ngày 24/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tham gia cuộc họp của Phòng DVKH để đánh giá tình hình hoạt động của phòng trong tháng, nhận kế hoạch hoạt động trong tháng tới.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

3 Ngày 25/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

4 Ngày 26/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Hỗ trợ Phòng DVKH tổ chức cuộc họp hàng tháng, chuẩn bị các giấy tờ, in ấn, photo báo cáo về hoạt động chăm sóc khách hàng tại Công ty

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

5 Ngày 27/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tham gia cuộc họp của Phòng DVKH để đánh giá tình hình hoạt động của phòng trong tháng, nhận kế hoạch hoạt động trong tháng tới.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Tuần 6: Từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022

STT Thời gian Địa điểm Công việc
1 Ngày 30/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Nhận kế hoạch công việc cụ thể của bản thân trong tuần mới và tháng mới.

Tiếp tục gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

2 Ngày 31/5/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

3 Ngày 01/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

4 Ngày 02/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

5 Ngày 03/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

XEM THÊM ==>  Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh + 10 Bài Mẫu

Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Tuần 7: Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022

STT Thời gian Địa điểm Công việc
1 Ngày 06/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

2 Ngày 07/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

3 Ngày 08/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

4 Ngày 09/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

5 Ngày 10/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

 Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Tuần 8: Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022

STT Thời gian Địa điểm Công việc
1 Ngày 13/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

2 Ngày 14/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

3 Ngày 15/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

4 Ngày 16/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

5 Ngày 17/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh

Tuần 9: Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022

STT Thời gian Địa điểm Công việc
1 Ngày 20/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

2 Ngày 21/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Gọi điện, nhận cuộc gọi, xây dựng mối quan hệ, giải đáp khiếu nại, phàn nàn từ phía khách hàng.

Báo cáo công việc hằng ngày tại công ty.

3 Ngày 22/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Tổng hợp lại những thông tin đã thu thập được từ những tuần thực tập trước.

Tham gia buổi họp với nhóm để đánh giá về quá trình thực tập tại Công ty.

4 Ngày 23/6/2022 Phòng Dịch vụ Khách hàng Hoàn thành nhật ký thực tập và triển khai viết báo cáo thực tập. Thu xếp và hoàn thành công việc tại công ty
5 Ngày 24/6/2022 Công ty TNHH Thegioionline Bàn giao, báo cáo công việc được nhận trong quá trình đi thực tập.

Đi chào Ban giám đốc và các phòng ban khác đã giúp đỡ trong suốt quá trình thực tập.

Xin dấu xác nhận của đại diện cơ sở thực tập, hoàn thành các thủ tục cần thiết, kết thúc thực tập tại cơ sở.

 Mẫu Nhật Ký Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh Chi Tiết Nhất Những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Bên cạnh đó, bài viết được xây dựng nhằm giải đáp những đòi hỏi, khó khăn của các bạn sinh viên khi làm báo cáo thực tập. Chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày, có thể giúp cho bài báo cáo thực tập của các bạn đạt kết quả tốt nhất.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x