Nhật Ký Thực Tập Học Kỳ Doanh Nghiệp Ngân Hàng

Nhật Ký Thực Tập Học Kỳ Doanh Nghiệp Ngân Hàng

Nhật Ký Thực Tập Học Kỳ Doanh Nghiệp Ngân Hàng nội dung bài viết được trích từ một bài báo cáo của một bạn sinh viên trường Đại học nổi tiếng, phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu kham thảo cho bài báo cáo theo yêu cầu của nhà trường.

 Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập  của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đề tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

Sau đây là bảng Nhật Ký Thực Tập Học Kỳ Doanh Nghiệp Ngân Hàng chi tiết:

Tuần

8

Nội dung công việc đã thực hiện Mục tiêu đạt được so với mục tiêu đặt ra Phương pháp đã sử dụng Mức độ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ Kết quả đạt được so với yêu cầu
Ngày 1 Tìm hiểu về một số hợp đồng, biên bản cơ bản trong quy trình tín dụng như: “Hợp đồng tín dụng”, “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất”, “Biên bản xác định giá trị tài sản đảm bảo”, “Biên bản họp hội đồng thẩm định giá độc lập – xác định giá trị tài sản bảo đảm”.

Tìm hiểu thêm kiến thức luật có liên quan đến tín dụng (luật dân sự, luật đất đai, luật doanh nghiệp, luật đảm bảo tiền vay).

Hỗ trợ anh chị phô tô các giấy tờ cần thiết.

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Áp dụng những kinh nghiệm, quan sát học hỏi được từ những giai đoạn trước để hiểu rõ từng quy trình cụ thể trong các biên bản hợp đồng, biên bản luật trong quy trình tín dụng.

Kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng

 

Được anh chị cung cấp tài liệu liên quan đến các hợp đồng tín dụng và các biên bản luật.

Được anh chị cung cấp các giấy tờ trình ký, phô tô, scan

 

Nắm rõ được các quy tắc, quy trình khi thực hiện làm những hồ sơ tín dụng quan trọng.

Đã biết cách photo các giấy tờ cần thiết.

 

Ngày 2 Học nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi hệ thống IPCAS của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Viết một số bộ hồ sơ cho vay khách hàng cá nhân.

Hỗ trợ anh chị phô tô các giấy tờ cần thiết.

 

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Sử dụng kỹ năng tin học lên phần mềm máy tính có sẵn trên hệ thống Ngân hàng Agribank

Sử dụng kinh nghiệm đã từng viết những bộ hồ sơ cho vay trước đó và kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng.

Được anh chị cung cấp thông tin khách hàng để viết hồ sơ vay vốn.

Được anh chị hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống IPCAS

Được anh chị cung cấp các giấy tờ trình ký, phô tô, scan.

Học hỏi được thêm nhiều kiến thức nghiệp vụ cũng như cách sử dụng một phần mềm quan trọng của hệ thống ngân hàng Agribank.

Đã biết cách photo các giấy tờ cần thiết.

 

Ngày 3 Hỗ trợ anh chị trong phòng tra cứu và in thông tin khách hàng trên hệ thống CIC.

Hồ trợ anh chị phô tô các tài liệu như CMND, sổ đỏ.

Viết một số bộ hồ sơ vay vốn khách hàng cá nhân.

 

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Kỹ năng sử dụng máy tính để tra cứu thông tin khách hàng.

Kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng (máy photo, máy scan)

Kinh nghiệm viết các bộ hồ sơ vay vốn trước đó

Được anh chị cung cấp tên khách hàng để tra cứu thông tên trên CIC.

Được anh chị cung cấp các giấy tờ cần phô tô.

Được cung thông tin khách hàng để điền vào hồ sơ vay vốn

Đã tra cứu thông tin khách hàng trên CIC một cách dễ dàng.

Đã biết cách photo các giấy tờ cần thiết.

Đã viết được nhiều bộ hồ sơ vay vốn.

 

Ngày 4 Đi thẩm định thực tế cùng cán bộ Tín dụng phụ trách khoản cho vay khách hàng cá nhân ở xã Long Chánh.

Viết báo cáo Đề xuất cho vay thực tế của khách hàng cá nhân.

Hỗ trợ anh chị photo các giấy tờ cần thiết

 

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Dùng những kỹ năng quan sát, học hỏi các anh chị cán bộ tín dụng cách thẩm định một tài sản đảm bảo (đất đai, nhà cửa)

Phương pháp tìm kiếm, chọn lọc thông tin, dữ liệu

Được anh chị dẫn đi thẩm định tại cơ sở thực tế.

Được anh chị cung cấp thông tin khách hàng để viết BCĐXCV

Được cung cấp một số giấy tờ cần thiết để in ấn, photo

Biết được cách thẩm định một khoản vay có tài sản đảm bảo ở cơ sở thực tế.

Viết được bản báo cáo đề xuất cho vay khách hàng cá nhân mà không cần sự hướng dẫn của anh chị.

Ngày 5 Hướng dẫn khách hàng điền thông tin để làm thẻ bảo hiểm ô tô – xe máy.

Viết hộ một số hồ sơ cho vay khách hàng cá nhân.

Hỗ trợ anh chị trình ký lên ban lãnh đạo các giấy tờ cần thiết

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Sử dụng kỹ năng giao tiếp với khách hàng.

Chắt lọc thông tin khách hàng để điền vào hồ sơ vay vốn

Sử dụng kỹ năng giao tiếp

Được anh chị cung cấp thông tin khách hàng để điền vào bộ hồ sơ.

Được anh chị giao hồ sơ tài liệu để trình ký

 

Biết được cách giao tiếp với khách hàng và hướng dẫn khách hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết và biết được những hồ sơ tài liệu nào cần được trình ký cho Ban lãnh đạo.
Nhật Ký Thực Tập Học Kỳ Doanh Nghiệp Ngân Hàng
Nhật Ký Thực Tập Học Kỳ Doanh Nghiệp Ngân Hàng
Tuần

9

Nội dung công việc đã thực hiện Mục tiêu đạt được so với mục tiêu đặt ra Phương pháp đã sử dụng Mức độ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ Kết quả đạt được so với yêu cầu
Ngày 1 Hỗ trợ anh chị nhập liệu thông tin khách hàng lên hệ thống IPCAS.

Viết một số bộ hồ sơ cho vay khách hàng cá nhân.

Hỗ trợ anh chị trình ký các giấy tờ lên Phó Giám đốc.

Hỗ trợ anh chị phô tô các giấy tờ cần thiết

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Sử dụng kỹ năng tin học lên phần mềm máy tính có sẵn trên hệ thống Ngân hàng Agribank.

Sử dụng kinh nghiệm đã từng viết những bộ hồ sơ cho vay trước đó.

Sử dụng kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng

 

Được anh chị cung cấp thông tin khách hàng để viết hồ sơ vay vốn.

Được anh chị cho mượn “user” để nhập thông tin khách hàng lên hệ thống IPCAS.

Được anh chị cung cấp các giấy tờ trình ký, phô tô, scan

 

Biết cách sử dụng hệ thống IPCAS.

Đã biết cách photo các giấy tờ cần thiết.

 

 

Ngày 2 Đi thẩm định thực tế cùng cán bộ Tín dụng phụ trách khoản cho vay khách hàng cá nhân ở Phường 1 và Phường 5 – thuộc khu vực Thị xã Gò Công.

Viết “Báo cáo đề xuất cho vay” của khách hàng cá nhân.

Hỗ trợ anh chị photo các giấy tờ cần thiết.

 

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Dùng những kỹ năng quan sát, học hỏi các anh chị cán bộ tín dụng cách thẩm định một tài sản đảm bảo.

Kinh nghiệm viết các báo cáo ĐXCV trước đó.

Kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng.

Được anh chị hướng dẫn đi thẩm định tại cơ sở thực tế.

Được anh chị cung cấp các giấy tờ trình ký, phô tô, scan

Biết được cách thẩm định một khoản vay có tài sản đảm bảo ở cơ sở thực tế.

Biết được cách viết một bản BCĐXCV sau khi tiến hành thẩm định

Ngày 3 Xin các anh chị thông tin, số liệu Ngân hàng liên quan đến các nghiệp vụ tín dụng làm báo cáo thực tập.

Hướng dẫn khách hàng điền thông tin để làm thẻ bảo hiểm ô tô – xe máy.

Viết hộ một số hồ sơ cho vay khách hàng cá nhân

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm học hỏi được để viết báo cáo. Sử dụng kỹ năng giao tiếp với khách hàng và chắt lọc thông tin khách hàng để điền vào hồ sơ vay vốn Được anh chị cung cấp thông tin khách hàng để điền vào bộ hồ sơ.

Được anh chị cung cấp tài liệu để viết báo cáo.

 

Biết được cách giao tiếp với khách hàng và hướng dẫn khách hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Lên được sườn bài báo cáo thực tập

Ngày 4 Nghỉ
Ngày 5 Đi thẩm định thực tế cùng cán bộ Tín dụng phụ trách khoản cho vay khách hàng cá nhân ở Long Chánh và Phường 3 – thuộc khu vực Thị xã Gò Công..

Hồ trợ anh chị phô tô các tài liệu như CMND, sổ đỏ.

Viết một số bộ hồ sơ vay vốn khách hàng cá nhân.

 

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Dùng những kỹ năng quan sát, học hỏi các anh chị cán bộ tín dụng cách thẩm định một tài sản đảm bảo.

Kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng (máy photo, máy scan)

 

Được anh chị dẫn đi thẩm định ở các phường xã thuộc khu vực TXGC.

Được anh chị cung cấp các giấy tờ cần phô tô.

Được cung thông tin khách hàng để điền vào hồ sơ vay vốn.

Biết được các tài sản nào cần được thẩm định tại cơ sở thực tế.

Đã biết cách photo các giấy tờ cần thiết.

Đã viết được nhiều bộ hồ sơ vay vốn.

 

 XEM THÊM ==>   Công Việc Thực Tập Tại Ngân Hàng Và Bài Học Kinh Nghiệm

Tuần

10

Nội dung công việc đã thực hiện Mục tiêu đạt được so với mục tiêu đặt ra Phương pháp đã sử dụng Mức độ đáp ứng yêu cầu hỗ trợ Kết quả đạt được so với yêu cầu
Ngày 1 Nhập liệu danh sách khách hàng cá nhân mở thẻ “Thấu chi nông dân 231”.

Viết hộ một số hóa đơn, biên lai cho anh chị

Hỗ trợ anh chị trinh ký các giấy tờ lên Giám đốc.

Hỗ trợ anh chị phô tô các giấy tờ cần thiết.

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Sử dụng khả năng giao tiếp

Kinh nghiệm viết một số hóa đơn, giấy tờ cần thiết

Kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng và kỹ năng dùng máy tính để nhập liệu dữ liệu.

Được anh chị cung cấp thông tin khách hàng để mở thẻ

Được anh chị cung cấp các giấy tờ trình ký, hóa đơn, biên lai, phô tô, scan

 

Biết được quy trình mở thẻ “Thấu chi nông dân 231” cho khách hàng.

Biết được những giấy tờ nào cần trình ký lên Ban lãnh đạo.

Đã biết cách photo các giấy tờ.

Ngày 2 Đi thẩm định thực tế cùng cán bộ Tín dụng phụ trách khoản cho vay khách hàng cá nhân ở xã Bình Xuân và xã Bình Đông – thuộc khu vực Thị xã Gò Công.

Viết “Phương án sử dụng vốn kiêm báo cáo đề xuất cho vay” của khách hàng cá nhân.

Hỗ trợ anh chị photo các giấy tờ cần thiết.

 

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Dùng những kỹ năng quan sát, học hỏi các anh chị cán bộ tín dụng cách thẩm định một tài sản đảm bảo.

Kinh nghiệm viết các “Phương án sử dụng vốn và báo cáo ĐXCV” trước đó và kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng.

Được anh chị hướng dẫn đi thẩm định tại cơ sở thực tế.

Được anh chị cung cấp các giấy tờ trình ký, phô tô, scan.

 

Biết được cách thẩm định một khoản vay có tài sản đảm bảo ở cơ sở thực tế.

Biết được cách viết một bản “Phương án sử dụng vốn kiêm BCĐXCV” sau khi tiến hành thẩm định.

 

Ngày 3 Nghỉ
Ngày 4 Kiểm tra, thẩm định lại hồ sơ sử dụng thẻ tín dụng của khách hàng xem khách hàng có còn đủ điều kiện cấp tín dụng không

Xem xét tài liệu để tìm đề tài viết báo cáo thực tập

 

Đạt được 100% so với mục tiêu đặt ra.

 

Xem xét, chọn lọc thông tin và kiểm tra lại từng hồ sơ của khách hàng.

Sử dụng những hiểu biết, kinh nghiệm có được để thực hiện bài báo cáo.

Được anh chị cung cấp danh sách các khách hàng đã mở thẻ tín dụng

Được anh chị cung cấp các tài liệu liên quan đến nghiệp vụ tín dụng.

Biết được cách thức kiểm tra lại điều kiện dành cho những khách hàng sử dụng thẻ tín dụng.

Tìm được để tài phù hợp để viết báo cáo.

Ngày 5 Hoàn thành bài báo cáo thực tập và nhờ các anh chị cô chú góp ý chỉnh sửa.

Gửi lời cảm ơn các anh chị cô chú anh chị trong phòng ban trong thời gian qua đã hỗ trợ trong kỳ thực tập tại Agribank – chi nhánh TXGC – Tiền Giang.

Nhật Ký Thực Tập Học Kỳ Doanh Nghiệp Ngân Hàng chúc các bạn có một bài báo cáo thực tập hoàn thiện và đạt điểm cao, hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x