Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp đó là toàn bộ những thông tin chúng tôi thu thập được từ nguồn dữ liệu đáng tin cậy, nội dung bài viết gồm có nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài và các nhân tố thuộc môi trường bên trong, hiểu được nhu cầu tìm kiếm tài liệu kham thảo cho bài báo cáo, khóa luận tốt nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ cho các bạn bài viết sau đây.

Qúa trình làm luận văn thạc sĩ, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết luận văn trọn gói nhé.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh có thể được chia thành hai nhóm đó là nhóm các nhân tố ảnh hưởng bên ngoài doanh nghiệp và nhóm các nhân tố ảnh hưởng bên trong doanh nghiệp. Mục tiêu của quá trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh là nhằm lựa chọn các phương án kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cần phải được thực hiện liên tục trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường.

1. Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài

Đây là những nhân tố gây ra ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài ý muốn của doanh nghiệp. Nó liên quan đến môi trường kinh tế – xã hội mà doanh nghiệp đang tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong nhóm nhân tố này, bên cạnh những nhân tố có thể định tính được là những nhân tố không thể xác định cụ thể mức tác động của chúng. Nhân tố môi trường bên ngoài bao gồm các nhân tố như: Khách hàng, thị trường, Môi trường kinh tế vĩ mô, các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng, các đối thủ cạnh tranh, các nhà cung ứng , cơ cấu ngành, tập quán, mức thu nhập bình quân của dân cư…

 • Khách hàng 

Nhân tố khách hàng và nhu cầu khách hàng quyết định quy mô và cơ cấu nhu cầu trên thị trường của doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là yếu tố quan trọng hàng đầu khi doanh nghiệp xác định chiến lược kinh doanh. Do vậy, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ khách hàng của mình.

Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp phải luôn nhạy cảm và nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Khách hàng chỉ có thể mua cái mà họ cần chứ không phải cái mà doanh nghiệp có thể cung ứng, từ đặc điểm này doanh nghiệp có thể điều chỉnh hoạt động của mình sao cho phù hợp với nhu cầu thị trường để có thể lôi kéo khách hàng về phía mình.

 • Thị trường – Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Nhân tố này có tác động đến chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Việc phân tích thị trường là quá trình phân tích các thông tin về các yếu tố cấu thành thị trường để tìm hiểu quy luật vận động và những nhân tố ảnh hưởng đến thị trường.

Phân tích thị trường nhằm xác định những vấn đề như: thị trường nào có triển vọng nhất đối với sản phẩm của doanh nghiệp, khả năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường, chiến lược kinh doanh để làm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Nhân tố thị trường bao gồm thị trường đầu vào và thị trường đầu ra của doanh nghiệp, là yếu tố quyết định quá trình tái sản xuất mở rộng của doanh nghiệp. Thị trường đầu vào cung cấp các yếu tố cho quá trình sản xuất như nguyên vật liệu, máy móc thiết bị… nên nó tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm, tính liên tục và hiệu quả của quá trình sản xuất. Thị trường đầu ra quyết định doanh thu của doanh nghiệp trên cơ sở chấp nhận hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp, quyết định tốc độ tiêu thụ, tạo vòng quay vốn nhanh hay chậm, từ đó tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
 • Môi trường kinh tế vĩ mô

Những diễn biến của môi trường kinh tế vĩ mô luôn chứa đựng những cơ hội và thách thức khác nhau đối với từng doanh nghiệp trong các ngành khác nhau và có ảnh hưởng đến các chiến lược của doanh nghiệp.

Các yếu tố của môi trường vĩ mô bao gồm:

-Tỉ lệ tăng trưởng GDP cho thấy nền kinh tế của quốc gia đang trên đà phát triển hay suy thoái. Xu hướng này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của từng ngành và mỗi doanh nghiệp.

-Môi trường chính trị và pháp luật: Đó là hệ thống đường lối chính sách, luật pháp, các xu hướng chính trị ngoại giao của Nhà nước và những diễn biến chính trị trong nước, trong khu vực và trên thế giới.

-Lãi suất của các nguồn vốn: Đây là một công cụ quan trọng để Chính phủ điều tiết thị trường tiền tệ và khuyến khích đầu tư.

-Cán cân thanh toán quốc tế: Cán cân thanh toán quốc tế phản ánh khá chính xác sức mạnh kinh tế của một quốc gia, và giúp các nhà đầu tư theo dõi được tình hình trao đổi thương mại của nước sở tại với phần còn lại của thế giới, từ đó chúng ta có thể thấy được các cơ hội có thể đến với các doanh nghiệp.

-Tỷ giá hối đoái: Yếu tố này ngày càng trở nên quan trọng trong điều kiện xu hướng quốc tế hoá phát triển mạnh mẽ. Tỷ giá hối đoái cao hay thấp có ảnh hưởng lớn tới sức mạnh kinh tế của một quốc gia, và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tỷ giá hối đoái đặc biệt có ảnh hưởng lớn trực tiếp với lĩnh vực xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán nói chung và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành xăng dầu nói riêng khi mà nước ta phải sử dụng phần lớn sản phẩm xăng dầu nhập ngoại.

-Mức độ lạm phát: sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống xã hội nói chung của đất nước cũng như mỗi một doanh nghiệp, người dân.

-Hệ thống thuế và mức thuế: Thuế là một công cụ hữu hiệu để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế đồng thời là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhằm duy trì các hoạt động công cộng và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, mức thuế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành, thu nhập của doanh nghiệp vì tác động tới giá bán của mặt hàng.

 • Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng

Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng như hệ thống đường giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước,…đều là những nhân tố tác động mạnh mẽ đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh ở địa bàn có hệ thống giao thông thuận lợi, điện, nước đầy đủ, dân cư đông đúc và có trình độ dân trí cao sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu, giảm chi phí kinh doanh,.. từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình. Ngược lại, tại địa bàn có cơ sở hạ tầng yếu kém, không thuận lợi cho việc cho mọi hoạt động như vận chuyển, mua bán hàng hoá,.. sẽ tác động làm giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tại một số vùng, không có hệ thống giao thông thuận lợi nên sản phẩm khó khăn trong tiêu thụ được dẫn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thấp.

Trình độ dân trí tác động rất lớn đến chất lượng của lực lượng lao động xã hội và tác động trực tiếp đến nguồn nhân lực của mỗi doanh nghiệp. Chất lượng của đội ngũ lao động lại là nhân tố bên trong ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh trong ngành gồm các doanh nghiệp hiện có mặt trong ngành và các doanh nghiệp tiềm ẩn có khả năng tham gia vào ngành trong tương lai. Số lượng các đối thủ đặc biệt là các đối thủ có quy mô lớn trong ngành càng nhiều thì mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Cạnh tranh là quá trình đấu tranh giữa các doanh nghiệp khác nhau nhằm đứng vững trên thị trường và làm tăng lợi nhuận bằng cách tạo ra và sử dụng ưu thế của mình về giá trị sử dụng sản phẩm, giá bán và cách thức phục vụ khách hàng.

XEM THÊM ==>  Tải 9 Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Nâng Cao Hiệu Quả Kinh Doanh

 • Các nhà cung ứng

Trong nền kinh tế thị trường, quá trình sản xuất của doanh nghiệp phải có mối quan hệ mật thiết với các nhà cung ứng các yếu tố đầu vào như: vật tư, nguyên vật liệu, vốn, lao động, công nghệ.

Số lượng và chất lượng các nguồn cung ứngnhững yếu tố đầu vào có ảnh hưởng lớn đến khả năng lựa chọn và phương án kinh doanh tối ưu.

Phân tích các nguồn cung ứng nhằm xác định khả năng thỏa mãn nhu cầu đối với các yếu tố đầu vào để xây phương án hữu hiệu nhất trong việc vận dụng các nguồn cung ứng này.

 • Tập quán dân cư và mức độ thu nhập bình quân dân cư

Đây là một nhân tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, quyết định mức độ chất lượng, số lượng, chủng loại sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải nắm bắt và nghiên cứu sức mua, thói quen tiêu dùng, mức thu nhập bình quân của tầng lớp dân cư để đưa ra sản phẩm phù hợp. Điều này tác động một cách gián tiếp lên quá trình kinh doanh cũng như công tác marketing và cuối

cùng là hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Mối quan hệ và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường

Đây chính là tiềm lực vô hình của doanh nghiệp tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, tác động rất lớn tới sự thành bại của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sự tác động này là sự tác động phi lượng hoá bởi vì chúng ta không thể tính toán, định lượng được. Một hình ảnh, uy tín tốt về doanh nghiệp liên quan đến hàng hoá, dịch vụ chất lượng sản phẩm, giá cả… thu hút sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm của doanh nghiệp và là cơ hội để mở rộng các mối quan hệ trong xã hội, với các doanh nghiệp. Với mối quan hệ sâu rộng đó sẽ giúp cho doanh nghiệp nhiều cơ hội, và có nhiều sự lựa chọn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Ngoài ra, các nhân tố khác như hàng hoá thay thế, hàng hoá phụ thuộc doanh nghiệp, môi trường cạnh tranh… tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến các yếu tố trên và tìm kiếm các phương thức linh hoạt để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khắc nghiệt hơn.

Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

2. Các nhân tố thuộc môi trường bên trong

Các nhân tố thuộc môi trường bên trong là các nhân tố chủ quan trong doanh nghiệp thể hiện tiềm lực của một doanh nghiệp. Cơ hội, chiến lược kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp luôn phụ thuộc chặt chẽ vào các yếu tố phản ánh tiềm lực của doanh nghiệp. Trong phần khái niệm chúng ta đã đề cập đến hiệu quả kinh doanh được thể hiện thông qua sự so sánh giữa kết quả đầu ra và chi phí sản xuất hay còn gọi là các yếu tố đầu vào. Vậy những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh là các yếu tố đầu vào, cụ thể đối với một doanh nghiệp thì đó chính là các yếu tố:

 • Công nghệ

Công nghệ được hiểu tổng quát là tập hợp các công cụ, phương tiện nhằm biến đổi các nguồn lực tự nhiên thành sản phẩm hàng hóa. Trong thời đại ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ ngày càng có ảnh hưởng to lớn đến các hoạt động của doanh nghiệp có chỗ đứng trên thị trường, có khả năng cạnh tranh.

Mặt khác, nó còn giúp cho doanh nghiệp có khả năng đa dạng hóa mặt hàng, đáp ứng các nhu cầu phong phú của thị trường. Do đó, công nghệ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng đặt ra là doanh nghiệp phải xác định được công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của

mình về vốn, trình độ lao động, trình độ quản lý… thì mới đạt được hiệu quả kinh tế

cao nhất.

 • Lao động

Cùng với yếu tố công nghệ, một yếu tố rất quan trọng quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố con người, đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để đảm bảo thành công. Có thể thấy rằng, một doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất với công nghệ hoàn thiện , máy móc tối tân cũng do con người chế tạo ra, thiết bị hiện đại cũng phải phù hợp với trình độ tổ chức, trình độ kỹ thuật, trình độ sử dụng máy móc của người lao động nhưng thiếu những người lao động lành nghề điều khiển hoạt động sản xuất thì doanh nghiệp đó cũng không thể vận hành được. Lực lượng lao động có thể sáng tạo ra công nghệ, kỹ thuật mới và đưa vào sử dụng tạo ra tiềm năng lớn cho việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Lực lượng lao động ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động, trình độ sử dụng các nguồn lực khác.. .và tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Tài sản vô hình của một doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực. Vì vậy, để có thể phát huy được khả năng lao động và sáng tạo của người lao động là một công việc hết sức cần thiết mà các nhà quản trị phải quan tâm. Nếu yếu tố lao động được nhìn nhận một cách đúng đắn thì nó sẽ góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Nguồn vốn

Vốn của doanh nghiệp gồm vốn cố định và vốn lưu động. Đây là yếu tố vật chất ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp thì nhân tố về vốn cố định rất quan trọng, nguồn vốn cố định này doanh nghiệp dùng để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, nhà xưởng, đất đai… Những yếu tố tác động tới việc bảo tồn và quản lý vốn cố định cũng sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể là phương pháp khấu hao, đặc điểm tính chất sản xuất và quy trình công nghệ mà doanh nghiệp đang áp dụng.

Tỉ trọng vốn lưu động có thể không bằng vốn cố định nhưng đây chính là nguồn vốn Tỉ trọng vốn lưu động có thể không bằng vốn cố định nhưng đây chính là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để trang trải các chi phí phát sinh như: mua nguyên vật liệu, chi phí lao động và các khoản phải trả khác. Do đó, vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp là làm sao quản lý số lượng vốn kinh doanh của mình sao cho có hiệu quả nhất.

Đây là một nhân tố tổng hợp phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp thông qua nguồn vốn mà doanh nghiệp có thể huy động vào kinh doanh, khả năng phân phối, đầu tư có hiệu quả các nguồn vốn, khả năng quản lý có hiệu quả các nguồn vốn kinh doanh.

Yếu tố vốn quyết định đến qui mô, cơ hội có thể khai thác và phát huy các lợi thế của doanh nghiệp.

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh
 • Trình độ kỹ thuật công nghệ

Trình độ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng hàng hoá, năng suất lao động và hạ giá thành sản phẩm. Các yếu tố này tác động hầu hết đến các mặt về sản phẩm như : đặc điểm, giá cả, sức cạnh tranh của sản phẩm. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể tăng khả năng cạnh tranh của mình, tăng vòng quay của vốn lưu động, tăng lợi nhuận đảm bảo cho quá trình tái sản xuất mở rộng của doanh nghiệp. Trình độ công nghệ thấp làm giảm khả năng cạnh tranh, lợi nhuận và sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhân tố kỹ thuật công nghệ có vai trò quyết định tới khả năng doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh.

 • Trình độ quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Quản lý: Một doanh nghiệp có thừa nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, nguồn nhân lực….nhưng sẽ thất bại nếu thiếu yếu tố quan trọng nhất đó là khả năng sử dụng hiệu quả nhất những nguồn tài nguyên này. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào khả năng quản trị của bộ máy quản lý của doanh nghiệp đó. Do đó, một bộ máy quản lý có năng lực và hiệu quả phải đảm bảo được các thành viên trong bộ máy đó phát huy tốt kỹ năng kỹ thuật, nhận thức, kỹ năng con người và kỹ năng truyền thông. Điều đó có ý nghĩa là người lãnh đạo của doanh nghiệp phải nắm vững kiến thức về hoạt động của công ty trên thị trường, đồng thời có khả năng thiết lập những mối quan hệ với người khác, truyền đạt những suy nghĩ, ý tưởng, quan điểm của mình một cách có hiệu quả. Có thể nói bộ máy quản lý trong một doanh nghiệp như là

“đầu tàu” có khả năng thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Quản trị doanh nghiệp chú trọng đến việc xác định cho doanh nghiệp hướng đi đúng đắn trong một môi trường kinh doanh ngày càng biến động. Đây một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Đội ngũ các nhà quản trị mà đặc biệt là các nhà quản trị cao cấp lãnh đạo doanh nghiệp bằng phẩm chất và tài năng của mình có vai trò và ảnh hưởng quyết định đến sự thành đạt của một doanh nghiệp. Kết quả và hiệu quả hoạt động của quản trị doanh nghiệp đều phụ thuộc rất lớn vào trình độ chuyên môn của đội ngũ các nhà quản trị cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp.

 • Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin

Để đạt được hiệu quả kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh quốc tế và trong nước ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp cần nhiều thông tin chính xác về cung cầu thị trường hàng hoá, về công nghệ kỹ thuật, về người mua, về các đối thủ cạnh tranh, các thay đổi trong các chính sách kinh tế của Nhà nước và các nước khác có liên quan.

Trong kinh doanh biết mình, biết người và nhất là hiểu rõ được các đối thủ cạnh tranh thì mới có đối sách giành thắng lợi, có chính sách phát triển mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Kinh nghiệm thành công của nhiều doanh nghiệp cho thấy: nắm được thông tin cần thiết và biết xử lý các thông tin đó kịp thời là một điều kiện quan trọng để ra các quyết định kinh doanh có hiệu quả cao. Những thông tin chính xác được cung cấp kịp thời là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp xác định phương hướng kinh doanh, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn.

 • Tiếp thị – Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động tiếp thị rất được quan tâm và là một trong những “vũ khí” được doanh nghiệp sử dụng để xâm nhập vào thị trường. Bất kỳ một doanh nghiệp nào, hoạt động trong lĩnh vực nào đều tiến hành những biện pháp tiếp thị cho doanh nghiệp mình dưới hình thức này hay hình thức khác.

Nhờ đó hoạt động tiếp thị doanh nghiệp nắm được rất rõ nhu cầu của thị trường, cho phép phản ứng kịp thời khi thị trường thay đổi kịp thời và đưa ra những chiến lược để thích ứng với sự thay đổi đó. Đồng thời thông qua hoạt động tiếp thị mà doanh nghiệp nhận dạng được những đối thủ cạnh tranh của mình, từ đó đưa ra các đối sách thích hợp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Tóm lại, hai nhóm yếu tố vừa nêu trên là những yếu tố thường xuyên ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của bất kỳ một doanh nghiệp nào. Tuy nhiên những yếu tố này có thể thay đổi, điều đó còn tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Vì vậy để có thể xác định một cách chính xác những yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp, chúng ta phải đi sâu nghiên cứu đặc thù của doanh nghiệp đó trên cơ sở phân tích kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Hiệu Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp những thông tin được chúng tôi trình bày, thể hiện trong bài viết trên đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài báo cáo, khóa luận tốt nghiệp của các bạn đạt kết quả cao.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x