Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đãi Ngộ Nhân Sự

Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đãi Ngộ Nhân Sự

Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đãi Ngộ Nhân Sự Tại Công Ty một đề tài khá là hay, mỗi một công ty, doanh nghiệp đều có những cách đãi ngộ nhân sự khác nhau, nhưng làm sao để một công ty duy trì và phát triển vững mạnh cũng đòi hỏi trong doanh nghiệp đó có cách đãi ngộ nhân sự như thế nào, yếu tố nhân sự khá quan trọng trong một công ty, một doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ cho các bạn bài viết này để kham thảo.

Qúa trình làm luận văn thạc sĩ, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ viết thuê khóa luận của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đề tài và báo giá viết luận văn trọn gói nhé.

1. Tính cấp thiết của đề tài

Ngày nay nền kinh tế càng phát triển hòa chung với nhịp độ phát triển khoa học công nghệ và kinh tế thế giới, những máy móc, thiết bị công nghệ ra đời thay thế con người làm được rất nhiều công việc khác nhau, nhưng không thể phủ nhận được tầm quan trọng số một của con người. Suy cho cùng mọi thứ không gì có thể thay thế được con người. Con người là tài sản vô giá phải biết cách khai thác tiềm năng của con người để giúp ích cho từng lĩnh vực, từng ngành nghề để tối đa lợi ích.

Trong những năm gần đây, Việt Nam có những thay đổi tích cực và nhanh chóng về nhiều mặt như chính trị, văn hóa – xã hội. Từ cuối năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thì việc tìm và giữ chân người lao động, đặc biệt là người lao động có trình độ là một việc làm vô cùng quan trọng và cấp thiết. Chính vì vậy, các doanh nghiệp (DN) trong nước cần tìm cách thu hút và giữ chân lao động đó là cách đãi ngộ nhân sự (ĐNNS) hợp lý.

Sự biến động toàn cầu cũng có những ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp. Trước những cơ hội và thách thức mới, các doanh nghiệp không ngừng xây dựng chiến lược nhằm chủ động trong kinh doanh tránh tình trạng bị động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở trong nước cũng như trên thị trường quốc tế. Trong những chiến lược, những giải pháp mà các doanh nghiệp xây dựng, việc tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động là việc làm cần thiết. Bởi “mọi quản lý suy đến cùng đều là quản lý con người” và trong mỗi doanh nghiệp, lao động chính là nguồn vốn quý giá nhất, trực tiếp đảm nhận vai trò lựa chọn và ứng dụng các công nghệ tiên tiến, thực hiện các chỉ tiêu nhằm nâng cao thành tích của doanh nghiệp. Vì vậy để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt mỗi Công ty cần phải thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng lao động cũng như thực hiện tốt chính sách đãi ngộ lao động nhằm tăng cường và phát huy khả năng của người lao động qua tất cả các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời trong quá trình thực tập tìm hiểu thực tế về công ty TNHH Araviet em thấy chính sách đãi ngộ nhân sự của công ty còn nhiều hạn chế. Xuất phát từ lý do trên em chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Araviet”

Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đãi Ngộ Nhân Sự
Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đãi Ngộ Nhân Sự

2. Mục tiêu nghiên cứu – Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đãi Ngộ Nhân Sự

– Hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về đãi ngộ nhân sự và nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự tại công ty.

– Phân tích thực trạng nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Araviet, đánh giá những mặt thành công, hạn chế và nguyên nhân.

– Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự phù hợp và hiệu quả nhất đối Công ty TNHH Araviet trong tình hình mới.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài hướng tới chế độ đãi ngộ nhân sự nói chung và tình hình nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Araviet nói riêng.

– Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: tại Công ty TNHH Araviet.

+ Về thời gian: Tập trung nghiên cứu và phân tích dữ liệu trong 3 năm tại Công ty TNHH Araviet (2019- 2021).

+ Về nội dung: Tập trung nghiên cứu nội dung liên quan đến nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Araviet qua các yếu tố của chế độ đãi ngộ nhân sự.

4. Phương pháp nghiên cứu

Việc nghiên cứu và đánh giá các vấn đề trong đề tài chủ yếu dựa trên các phương pháp nghiên cứu sau:

– Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập từ các báo cáo của Công ty TNHH Araviet, website của Công ty, các tài liệu liên quan đến ĐNNS và các nguồn tham khảo khác.

– Phương pháp thống kê: phân tích những số liệu của Công ty TNHH Araviet từ các bản báo cáo qua các năm.

– Phương pháp phân tích: Trên cơ sở hệ thống những số liệu thu thập được, thông qua sàng lọc xử lý số liệu từ đó làm cơ sở cho việc nâng cao chế độ đãi ngộ của Công ty TNHH Araviet.

– Phương pháp phân tích tổng hợp: Thông qua việc tổng hợp những số liệu, thông tin tiến hành phân tích hoạt động đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Araviet.

Ngoài ra em còn sử dụng một số phương pháp khác như: logic, mô tả, so sánh…Kết quả xử lý dữ liệu là căn cứ để em nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự tại công ty.

XEM THÊM ==>  184 Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Nguồn Nhân Lực +15 Bài Mẫu

5. Kết cấu đề tài

 • LỜI MỞ ĐẦU
 • Tính cấp thiết của đề tài.
 • Mục tiêu nghiên cứu.
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
 • Phương pháp nghiên cứu.
 • Cấu trúc đề tài.
 • CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TRONG DOANH NGHIỆP.
 • 1.1.         Một số vấn đề cơ bản về chế độ đãi ngộ nhân sự tại doanh nghiệp
 • 1.1.1.  Khái niệm nhân sự
 • 1.1.2.  Khái niệm đãi ngộ nhân sự
 • 1.1.3.  Vai trò của đãi ngộ nhân sự
 • 1.2.         Các hình thức của đãi ngộ nhân sự tại doanh nghiệp.
 • 1.2.1.  Đãi ngộ tài chính
 • 1.2.2. Đãi ngộ phi tài chính
 • 1.3.         Nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp.
 • 1.3.1.  Khái niệm nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự
 • 1.3.2.  Sự cần thiết về nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự
 • 1.3.3.  Vai trò nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự.
 • 1.4.         Nội dung nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự.
 • 1.4.1.Xây dựng các kế hoạch nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự.
 • 1.4.2.Triển khai thực hiện nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự.
 • 1.4.3.Đánh giá nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự.
 • 1.5.Các chỉ tiêu đánh giá đến nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp.
 • 1.5.1.Năng suất lao động
 • 1.5.1.1. Năng suất lao động bình quân tính theo giá trị
 • 1.5.2.Kinh nghiệm và thâm niên làm việc
 • 1.5.3.Trung thành, gắn bó với doanh nghiệp
 • 1.6.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự tại doanh nghiệp.
 • 1.6.1.Nhân tố bên trong doanh nghiệp
 • 1.6.1.1.Thị trường lao động
 • 1.6.1.2.Luật pháp và các quy định nhà nước
 • 1.6.1.3.Tình trạng nền kinh tế
 • 1.6.1.4.Tác động của các tổ chức, hiệp hội
 • 1.6.1.5.Mức lương trong ngành
 • 1.6.2.Nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
 • 1.6.2.1.Nguồn tài chính và chế độ đãi ngộ của doanh nghiệp
 • 1.6.2.2.Vị trí và văn hóa của doanh nghiệp
 • 1.6.2.3.Động cơ làm việc của người lao động
 • 1.6.2.4.Đặc thù của công việc
 • 1.6.2.5.Các quy định cơ bản của doanh nghiệp
 • CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
 • TRONGCÔNG TY TNHH ARAVIET
 • 2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH ARAVIET.
 • 2.1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH ARAVIET
 • 2.1.2. Lịch sử và hình thành phát triển của công ty TNHH Araviet
 • 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ
 • 2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp.
 • 2.1.5. Quy trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp.
 • 2.1.6. Tình hình lao động của công ty
 • 2.1.7. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2.2.      Thực trạng chế độ đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Araviet.
 • 2.2.1. Thực trạng các chế độ đãi ngộ của Công ty.
 • 2.2.1.1. Thực trạng các chế độ đãi ngộ tài chính của Công ty.
 • 2.2.1.2. Thông qua tiền thưởng.
 • 2.2.1.3. Chế độ phụ cấp.
 • 2.2.1.4. Chế độ trợ cấp.
 • 2.2.1.5.Chế độ làm thêm, tăng ca, ngoài giờ.
 • 2.2.1.6.Các chế độ đãi ngộ khác của Công ty.
 • 2.2.2. Thực trạng các chế độ đãi ngộ phi tài chính của Công ty.
 • 2.2.2.1.Văn hóa doanh nghiệp.
 • 2.2.2.2.Đặc thù của công việc.
 • 2.3.Đánh giá công tác nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH Araviet.
 • 2.3.1.Các chỉ tiêu đánh giá công tác nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Araviet.
 • 2.3.1.1.Năng suất lao động
 • 2.3.1.2. Kinh nghiệm và thâm niên làm việc
 • 2.3.1.3. Trung thành, gắn bó với doanh nghiệp
 • 2.3.2.Những mặt đạt được.
 • 2.3.3.Hạn chế.
 • 2.3.4. Nguyên nhân.
 • CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH ARAVIET.
 • 3.1. Xu hướng đãi ngộ nhân sự trong nước.
 • 3.2. Định hướng và mục tiêu đối với nâng cao chế độ đãi ngộ tại Công ty TNHH Araviet.
 • 3.2.1. Định hướng đối với nâng cao chế độ đãi ngộ tại Công ty TNHH Araviet
 • 3.2.2. Mục tiêu đối với nâng cao chế độ đãi ngộ tại Công ty TNHH Araviet
 • 3.3. Một số giải pháp nâng cao chế độ đãi ngộ nhân sự tại Công ty TNHH Araviet.
 • 3.3.1. Tiếp tục thực hiện chế độ lương, thưởng và phúc lợi
 • 3.3.2. Một số kiến nghị
 • KẾT LUẬN.
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Khóa Luận Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Đãi Ngộ Nhân Sự Tại Công Ty mọi thông tin có trong bài viết này của chúng tôi đều được kiểm chứng và đánh giá dựa trên nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Đảm bảo sự chính xác và thống nhất của thông tin, chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài báo cáo, khóa luận của các bạn đạt kết quả cao.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x