Các Công Cụ Mô Hình Để Hoạch Định Chiến Lược Mới Nhất

Các Công Cụ Mô Hình Để Hoạch Định Chiến Lược Mới Nhất

Các Công Cụ Mô Hình Để Hoạch Định Chiến Lược Mới Nhất hiểu được nỗi khó khăn của các bạn sinh viên tìm kiếm tài liệu kham thảo để hỗ trợ cho bài khóa luận sắp tới, nên chúng tôi đã chia sẻ bài viết này để các bạn có thể kham thảo và dễ dàng hoàn thành bài viết một cách thuận lợi. Nội dung bao gồm: mô hình PEST hoạch định chiến lược, mô hình five’s force hoạch định chiến lược, mô hình Delta Project hoạch định chiến lược, bản đồ chiến lược hoạch định chiến lược.

Quá trình làm báo cáo thực tập, các bạn học viên có thể xem qua dịch vụ thuê viết khóa luận của Luận Văn Trust để được hỗ trợ tư vấn đè tài và báo giá viết báo cáo trọn gói nhé.

1. Mô hình PEST Hoạch Định Chiến Lược

PEST là công cụ phân nhóm các tiêu chí dùng để phân tách thị trường trong môi trường kinh doanh quốc tế. Các tiêu chí được chia thành bốn loại: chính trị/pháp lý, kinh tế, văn hóa xã hội và công nghệ. Môi trường chính trị và pháp lý bao gồm các luật và quy định hạn chế hoạt động của công ty trong một thị trường nhất định. Các chính sách thuế, hàng rào thuế quan, phi thuế quan và hạn chế nhập khẩu cũng nằm trong số đó. Môi trường kinh tế bao gồm các tỷ lệ tăng trưởng kinh tế như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) – tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia dựa trên vị trí (GDP) hoặc quyền sở hữu (GNP), lạm phát, tỷ giá hối đoái – và lãi suất, và các yêu cầu do liên minh kinh tế mà quốc gia mục tiêu tham gia. Môi trường văn hóa xã hội quan tâm đến các giá trị, xu hướng, thái độ và môi trường văn hóa mà chúng ta đang sống. Môi trường công nghệ có thể được chia thành hai loại: công nghệ thông tin chung (CNTT) và sự phát triển của các công nghệ đặc trưng cho ngành (Cadle, 2010).

  • Yếu tố chính trị – Công Cụ Mô Hình Để Hoạch Định Chiến Lược

Tác động của chính phủ Các yếu tố chính trị nghiên cứu cách thức tác động của chính sách của chính phủ đến môi trường kinh doanh và thương mại. Thuế, tham nhũng, các rào cản thương mại, sự ổn định của chính phủ, việc làm và các quy định hoạt động là tất cả các yếu tố cần xem xét. Các yếu tố kinh tế xem xét các sự kiện kinh tế bên ngoài có thể có tác động đến hoạt động của một công ty. Tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát, biến động lãi suất, xu hướng GDP, chi tiêu của chính phủ, sự ổn định kinh tế và nhu cầu nguyên vật liệu là tất cả các yếu tố cần xem xét. Nó chứa một số lượng lớn các điểm; tuy nhiên, không cần thiết phải xem xét chi tiết từng cái một. Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, chúng ta nên dành sự quan tâm khác nhau cho chúng. Hơn nữa, ba khía cạnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động quốc tế và cần được nghiên cứu về mặt phân tích kinh tế; chúng là tự do kinh tế, hệ thống kinh tế và các chỉ số kinh tế (Daniel và cộng sự, 2013).

Các Công Cụ Mô Hình Để Hoạch Định Chiến Lược Mới Nhất
Các Công Cụ Mô Hình Để Hoạch Định Chiến Lược Mới Nhất
  • Yếu tố kinh tế

Yếu tố kinh tế là các yếu tố hoạt động kinh tế vĩ mô có thể có tác động đến hoạt động của công ty. Một ví dụ về điều này là mức lạm phát trên thị trường mục tiêu có ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của người dân. Khi giao dịch giữa các khu vực tiền tệ khác nhau, có rủi ro tỷ giá hối đoái phải được theo dõi, các chuyển động bất lợi sẽ dẫn đến giảm lượng nội tệ nhận được cho cùng một “giá trị” hàng hóa (EDC, 2013).

  • Các yếu tố xã hội – Công Cụ Mô Hình Để Hoạch Định Chiến Lược

Các xu hướng văn hóa, nhân khẩu học của khách hàng và các khía cạnh lối sống của thị trường mà một công ty hoạt động đều được phân tích bằng các yếu tố xã hội. Nhân khẩu học, phân bố dân cư, giáo dục, tuổi thọ, thói quen mua sắm, lối sống và quy ước xã hội là tất cả các lĩnh vực phải được điều tra (Jonhson và cộng sự, 2012).

  • Yếu tố công nghệ

Cách một công ty cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đến thị trường mục tiêu có thể bị ảnh hưởng bởi công nghệ. Cơ sở hạ tầng và mức độ thâm nhập Internet, chi tiêu cho R&D của chính phủ, mức độ cơ sở hạ tầng, bằng sáng chế và giấy phép, việc sử dụng bên ngoài và tốc độ thay đổi công nghệ là tất cả các yếu tố cần xem xét. Hơn nữa, yếu tố công nghệ bao gồm ứng dụng công nghệ, tin học hóa và cơ giới hóa (Babatunde và cộng sự, 2012).

Những thay đổi về luật pháp diễn ra theo thời gian, và nhiều thay đổi trong số đó có tác động đến môi trường kinh doanh. Các yếu tố pháp lý bao gồm quy định về an toàn sản phẩm, sức khỏe và an toàn, việc làm và luật cạnh tranh (Rao, 2018). Các yếu tố môi trường, cũng như vị trí của quốc gia được nhắm mục tiêu, có tác động đến các loại ngành nghề mà doanh nghiệp tham gia. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cách doanh nghiệp kinh doanh và cách khách hàng phản ứng với sản phẩm mới. Các yếu tố môi trường bao gồm các chính sách của chính phủ về ô nhiễm và tái chế, cũng như việc sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường (Jonhson và cộng sự, 2012).

2. Mô hình five’s force Hoạch Định Chiến Lược

Cạnh tranh được định nghĩa là tất cả các sản phẩm hoặc nhà cung cấp thực tế hoặc tiềm năng mà khách hàng có thể cân nhắc. Một công ty nên xem xét không chỉ các đối thủ cạnh tranh rõ ràng, địa phương mà còn cả các đối thủ gián tiếp đưa ra các giải pháp khác nhau cho cùng một vấn đề. Để hiểu rõ hơn về cạnh tranh không chỉ vì doanh số mà còn vì lợi nhuận, Porter (1979) đã phát triển “Năm Lực lượng” định hình sự cạnh tranh trong ngành, đây là một mô hình mở rộng phạm vi ra ngoài cạnh tranh trực tiếp và nhìn sâu hơn vào cấu trúc thị trường. Mô hình này nhằm mục đích hiểu toàn cảnh cạnh tranh để đánh giá tiềm năng lợi nhuận của ngành. Porter (1979) gợi ý rằng nếu sự cạnh tranh trong ngành gay gắt, các công ty khó có thể tạo ra lợi tức đầu tư cao. Quy mô thị trường, tăng trưởng thị trường, cạnh tranh, các rào cản và quy định thương mại đều là những yếu tố quyết định chung. Ngoài việc so sánh các quốc gia mục tiêu, việc phân chia thêm cho các phân khúc trong nước có thể được thực hiện để đạt được dự báo mục tiêu chính xác hơn, nếu có sự khác biệt đáng kể về điều kiện thị trường.

Hình 1. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh
Hình 1. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh

(Nguồn: Porter, 1979)

Mối đe dọa từ những người mới tham gia, quyền thương lượng của nhà cung cấp, quyền thương lượng của người mua, mối đe dọa của hàng thay thế và sự cạnh tranh giữa các đối thủ cạnh tranh hiện tại đều là một phần của mô hình Năm Lực lượng, được thể hiện trong Hình 1. và được mô tả dưới đây:

  • Mối đe dọa từ những người mới tham gia giới thiệu một người chơi mới đang tìm cách giành thị phần, gây áp lực lên giá cả và chi phí. Đặc biệt, những người mới tham gia đang đa dạng hóa hoạt động của họ từ các thị trường khác và có thể tận dụng các nguồn lực và khả năng hiện có. Mối đe dọa từ những người mới tham gia càng lớn, thì một công ty càng phải đầu tư mạnh mẽ hơn vào hoạt động của mình và /hoặc giữ giá thấp hơn. Khi đánh giá mối đe dọa của những người mới tham gia, các rào cản gia nhập phải được tính đến. Chúng có thể hiện diện trong một số hình thức. Chi phí chuyển đổi cho người mua, quy mô kinh tế đương nhiệm và yêu cầu vốn cao chỉ là một vài ví dụ. Thuật ngữ “quyền lực của các nhà cung cấp” dùng để chỉ những nhà cung cấp có nhiều năng lực và có thể tạo ra nhiều ảnh hưởng trên một thị trường. Nếu thị trường được đề cập là một trong nhiều thị trường đối với nhà cung cấp, thì nhà cung cấp sẽ cố gắng thu lợi nhuận nhiều nhất có thể; tuy nhiên, nếu ngành này chiếm một phần đáng kể doanh thu, thì nhà cung cấp sẽ bảo vệ vị trí của mình thông qua việc định giá và đầu tư thận trọng (Porter, 1979).
  • Quyền lực thương lượng của người mua thể hiện những khách hàng mạnh mẽ, vì nhà cung cấp có thể làm sai các hành động của họ để lấy phần giá trị cao hơn mức bình thường từ khách hàng. Nếu người mua có vị thế vững chắc, họ có thể yêu cầu một sản phẩm tốt hơn với giá thấp hơn, cũng như khiến những người tham gia chống lại nhau. Khi các sản phẩm trong ngành được tiêu chuẩn hóa, chi phí chuyển đổi thấp hoặc không tồn tại, việc mua hàng đại diện cho một phần lớn chi phí mua sắm của công ty và sản phẩm của nhà cung cấp có một chút tác động tổng thể đến sản lượng cuối cùng của người mua, thì người mua sẽ trở nên mạnh mẽ (Porter, 1979).
  • Mối đe dọa của Sản phẩm thay thế; sản phẩm thay thế là sản phẩm thực hiện chức năng giống hoặc tương tự như sản phẩm của ngành nhưng theo một cách khác. Do các đặc điểm bề ngoài của chúng khác nhau, các sản phẩm thay thế thường bị bỏ qua. Ngành được đề cập đối mặt với mức trần lợi nhuận do mối đe dọa cao của các sản phẩm thay thế. Ví dụ, cần theo dõi những tiến bộ trong các ngành thay thế.
  • Cạnh tranh giữa các hình thức chiết khấu giá đã tồn tại, giới thiệu sản phẩm mới, chiến dịch quảng cáo và cải tiến dịch vụ là những ví dụ về chiến thuật cạnh tranh được sử dụng bởi các công ty cạnh tranh trong một ngành. Tác động đến mức lợi nhuận của một công ty được xác định bởi mức độ cạnh tranh và cơ sở mà họ cạnh tranh.

* Mô hình SWOT

Theo Rozmi và cộng sự (2018) và Wu (2020) thì trong bối cảnh hiện nay việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa (SWOT) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tổ chức đánh giá vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Mô hình phân tích SWOT được cho là phù hợp để phân tích môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Bốn yếu tố cấu thành mô hình SWOT bao gồm: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Trong đó điểm mạnh phản ánh các yếu tố bên trong của một doanh nghiệp góp phần giúp tổ chức đạt được mục tiêu và điểm yếu là những vấn đề xuất phát từ bên trong của tổ chức cần được giải quyế. Cơ hội và thách thức là hai yếu tố đại diện cho môi trường bên ngoài. Trong đó cơ hội không chỉ là các khía cạnh môi trường tích cực mà còn là các cơ hội để giải quyết các lỗ hổng và bắt đầu các hoạt động mới. Mặt khác, các mối đe dọa là các khía cạnh của môi trường bên ngoài của tổ chức là rào cản hoặc rào cản tiềm ẩn để đạt được mục tiêu của tổ chức (Lee & Lin, 2008) . Trong những năm vừa qua, các nhà nghiên cứu đã sử dụng mô hình SWOT phổ biến nhằm thực hiện các chiến lược điều tra nhằm định vị tổ chức trên thị trường, mô hình này được sử dụng rộng rãi trong các ngành nghề khác nhau (Ghazinoory và cộng sự, 2011)

XEM THÊM ==>  Trọn bộ 50 Bài Luận Văn Xây Dựng Chiến Lược Kinh Doanh, điểm cao

3. Mô hình Delta Project Hoạch Định Chiến Lược

Toledo, Quelopana và Pollero (2007) trình bày chi tiết về sự phát triển của định vị cạnh tranh. Một trong những đổi mới trí tuệ quan trọng trong quản trị kinh doanh trong hai thập kỷ qua được cho là sự xuất hiện dần dần của phương pháp tiếp cận “dựa trên tri thức” đối với công ty, được gọi là quan điểm dựa trên nguồn lực (Foss, 2006; Fleury; Fleury, 2004) . Khuôn khổ của Porter và Quan điểm dựa trên nguồn lực của công ty nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau của chiến lược và cả hai khía cạnh này có thể bổ sung cho nhau một cách phong phú, bổ sung một góc nhìn còn thiếu: Khách hàng (Hax; Wilde Ii, 2001; Treacy; Wiersema, 1995; Castells, 1999; Porter, 1986, 1989, 1992). Một công ty thuộc sở hữu của các cổ đông của nó, nhưng “thuộc về” khách hàng của nó. “Trọng tâm của quản lý và chắc chắn là trọng tâm của chiến lược, nằm ở khách hàng” (Hax; Wilde ii, 2001, p. 7). Động lực của trò chơi đòi hỏi phải thu hút, thỏa mãn và giữ chân khách hàng. Trong hệ thống cạnh tranh của một công ty, kiến ​​trúc, sự liên kết và việc hoàn thành mối quan hệ / mối quan hệ với khách hàng nổi lên như một yếu tố quyết định tạo nên chiến lược. Hax và Wilde II (2001) gọi ràng buộc khách hàng là cơ chế tạo ra mối liên kết gần như không thể phá vỡ, kiến ​​thức sâu sắc và mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các công cụ bổ sung mà khách hàng muốn tiếp cận (Davies, 2004). Mô hình Delta do các tác giả đề xuất có cốt lõi là một thiết kế quản lý trong đó chiến lược mở ra được hỗ trợ bởi một hệ thống các mối quan hệ thân thiết giữa công ty – người bổ sung – khách hàng. Kết quả của các mối quan hệ giữa các tổ chức này là chuỗi giá trị (Porter, 1989; Davies, 2004).

Trong phạm vi nghiên cứu này, việc phát triển chiến lược công ty hoặc đơn vị kinh doanh cần nhấn mạnh đến định vị chiến lược phù hợp. Theo nghĩa này, Mô hình Delta lấp đầy khoảng trống trong việc phát triển tư duy chiến lược, đề xuất ba lựa chọn hoặc phương pháp tiếp cận để đạt được liên kết khách hàng, được biểu diễn bằng hình tam giác, như trong. Nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào lựa chọn thứ hai: giải pháp khách hàng tổng thể.

Hình 2. Mô hình Delta Project
Hình 2. Mô hình Delta Project

4. Bản đồ chiến lược Hoạch Định Chiến Lược

Bản đồ chiến lược hiện được coi là một trong những công cụ quản lý được khuyến nghị nhất để thực hiện chiến lược (Cugini và cộng sự, 2011). Bằng chứng về bản đồ chiến lược cũng được ghi nhận đầy đủ trong các lĩnh vực tổ chức – thương mại, chính phủ và không ủng hộ (Chan, 2009; Cugini và cộng sự, 2011; Kaplan và Norton, 2004b, 2006a, 2008a). Bản đồ chiến lược cũng đã tạo ra mối quan tâm trong cộng đồng học thuật, nơi các nhà nghiên cứu đã xác định được nhiều lợi ích từ việc sử dụng chúng, chẳng hạn như nâng cao khả năng ra quyết định trong bối cảnh chiến lược (Banker và cộng sự, 2011; Banker và cộng sự, 2004), nâng cao khả năng của nhân viên (Vera-Muñoz et al., 2007) và tạo điều kiện thuận lợi cho người quản lý đối với những thông tin không liên quan (Cheng và Humphreys, 2012).

Hình 3. Bản đồ chiến lược
Hình 3. Bản đồ chiến lược

Các Công Cụ Mô Hình Để Hoạch Định Chiến Lược Mới Nhất cảm ơn bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết của luận văn Trust, chúng tôi hy vọng với những thông tin mình vừa trình bày có thể giúp cho bài khóa luận của các bạn hoàn thành một cách hoàn chỉnh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ rất nhiều bài viết với nhiều chủ đề khác nhau phục vụ cho bài báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, mời các bạn theo dõi website để cập nhật những bài viết mới nhất.

Số điện thoại : 0917.193.864

Zalo : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x