Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Và Ghi Sổ + Giải Thích

Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Và Ghi Sổ

Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Và Ghi Sổ + Giải Thích nội dung bài viết được xây dựng trên những yêu cầu và thắc mắc của các bạn sinh viên, nên luận văn Trust đã xây dựng bài viết này nhằm giải đáp thắc mắc cho các bạn. Nội dung bài viết được chúng tôi thu thập từ nguồn internet uy tín, đảm bảo tính xác thực, hy vọng bài viết sẽ là tài liệu kham thảo giá trị cho các bạn. 

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết khóa luận tốt nghiệp của Luận Văn Trust nhé.

Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Và Ghi Sổ

XEM THÊM ==>   Sơ Đồ Quy Trình Ghi Sổ, Luân Chuyển Chứng Từ Kế Toán Nợ Phải Thu

Giải thích: Khóa luận Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ

 • Bộ phận bán hàng nhận được đơn hay phiếu đặt mua hàng của khách hàng (Customer Purchase Order) ghi các yêu cầu về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng. Căn cứ trên đó, lập lệnh bán hàng (Sale Order) ghi chi tiết tên, loại hàng hóa dịch vụ, số lượng giá cả của nó và các thông tin liên quan đến khách hàng. Lệnh bán hàng được lập thành 6 liên, 2 liên gởi sang cho bộ phận nhận xét duyệt bán chịu. Một liên của liên của lệnh bán hàng được chuyển cho bộ phận lập hóa đơn (liên này được gọi là lệnh bán hàng chưa xử lý) kèm với một bản sao đơn đặt mua hàng của khách hàng để biết trước và đối chiếu sau khi gởi hàng. Một liên được gởi cho bộ phận giao hàng, một liên khác được gởi cho khách hàng để xác nhận giấy đặt hàng của khách hàng đã được chấp nhận (thường gọi là Customer Acknowledgment). Một liên lưu lại tại bộ phận bán hàng, sắp xếp theo số lệnh của bán hàng.
 • Tại bộ phận xét duyệt bán chịu, khi nhận được 2 liên lệnh bán hàng do bộ phận bán hàng gởi sang, người có trách nhiệm xét duyệt sẽ phê chuẩn vào 2 liên này được gởi cho bộ phận kho hàng.
 • Căn cứ trên lệnh bán hàng đã được duyệt nhận được, bộ phận kho hàng đóng kiện hàng xuất kho. Một liên sẽ lưu lại tại kho hàng còn liên thứ 2 của lệnh bán hàng đã duyệt gởi sang cho bộ phận giao hàng. Khóa Luận Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ
 • Khi nhận được lệnh bán hàng đã duyệt từ kho hàng gởi sang, bộ phận giao hàng kết hợp với lệnh bán hàng lưu chờ xử lý (nhận được từ bộ phận bán hàng) tiến hành lập giấy giao hay gởi hàng (Shipping notice/Bill of Lading). Sau đó, gởi lệnh bán hàng đã duyệt sang cho bộ phận lập hóa đơn. Phiếu giao/gởi hàng được làm thành 4 liên. Một liên lưu tại bộ phận giao hàng – cùng với lệnh bán hàng – Một liên được gởi cho khách hàng để làm cơ sở nhận hàng. Một liên giao cho người vận chuyển đến kho nhận hàng đi giao. Một liên chuyển cho bộ phận lập hóa đơn để làm căn cứ lập hóa đơn tính tiền gởi cho khách hàng.
 • Tại bộ phận lập hóa đơn, khi nhận được giấy giao hay gởi hàng từ bộ phận giao hàng chuyển đến sẽ kết hợp với hồ sơ chờ xử lý lưu tại bộ phận mình – gồm đơn hay phiếu đặt mua hàng của khách hàng và lệnh bán hàng nhận được từ bộ phận bán hàng, lệnh bán hàng đã duyệt nhận được từ bộ phận giao hàng – tiến hành lập hóa đơn bán hàng (Sales Invoice) gồm 3 liên, bao gồm số lượng hàng bán, giá bán bao gồm cả phí vận chuyển, bảo hiểm và các thông tin liên quan. Một liên của hóa đơn bán hàng được gửi cho khách hàng để xác định số tiền và thời gian thanh toán. Một liên khác gửi cho bộ phận kế toán để theo dõi công nợ phải thu của khách hàng. Căn cứ vào chứng từ này vào sổ nhật ký bán hàng, lưu liên ba cùng với toàn bộ hồ sơ bán hàng tại bộ phận mình.
 • Tại bộ phận kế toán theo dõi công nợ phải thu khách hàng, căn cứ vào hóa đơn bán hàng nhận được từ bộ phận lập hóa đơn, định mã khách hàng, đánh số sê-ri (serial number) cho chứng từ và ghi nghiệp vụ vào sổ chi tiết theo dõi nợ phải thu khách hàng, sau đó lưu hóa đơn bán hàng tại bộ phận mình.
Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Và Ghi Sổ
Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Và Ghi Sổ
 • Bộ phận bán hàng nhận được đơn hay phiếu đặt mua hàng của khách hàng (Customer Purchase Order) ghi các yêu cầu về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng. Căn cứ trên đó, lập lệnh bán hàng (Sale Order) ghi chi tiết tên, loại hàng hóa dịch vụ, số lượng giá cả của nó và các thông tin liên quan đến khách hàng. Lệnh bán hàng được lập thành 6 liên, 2 liên gởi sang cho bộ phận nhận xét duyệt bán chịu. Một liên của liên của lệnh bán hàng được chuyển cho bộ phận lập hóa đơn (liên này được gọi là lệnh bán hàng chưa xử lý) kèm với một bản sao đơn đặt mua hàng của khách hàng để biết trước và đối chiếu sau khi gởi hàng. Một liên được gởi cho bộ phận giao hàng, một liên khác được gởi cho khách hàng để xác nhận giấy đặt hàng của khách hàng đã được chấp nhận (thường gọi là Customer Acknowledgment). Một liên lưu lại tại bộ phận bán hàng, sắp xếp theo số lệnh của bán hàng.
 • Tại bộ phận xét duyệt bán chịu, khi nhận được 2 liên lệnh bán hàng do bộ phận bán hàng gởi sang, người có trách nhiệm xét duyệt sẽ phê chuẩn vào 2 liên này được gởi cho bộ phận kho hàng.
 • Căn cứ trên lệnh bán hàng đã được duyệt nhận được, bộ phận kho hàng đóng kiện hàng xuất kho. Một liên sẽ lưu lại tại kho hàng còn liên thứ 2 của lệnh bán hàng đã duyệt gởi sang cho bộ phận giao hàng. Khóa Luận Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ
 • Khi nhận được lệnh bán hàng đã duyệt từ kho hàng gởi sang, bộ phận giao hàng kết hợp với lệnh bán hàng lưu chờ xử lý (nhận được từ bộ phận bán hàng) tiến hành lập giấy giao hay gởi hàng (Shipping notice/Bill of Lading). Sau đó, gởi lệnh bán hàng đã duyệt sang cho bộ phận lập hóa đơn. Phiếu giao/gởi hàng được làm thành 4 liên. Một liên lưu tại bộ phận giao hàng – cùng với lệnh bán hàng – Một liên được gởi cho khách hàng để làm cơ sở nhận hàng. Một liên giao cho người vận chuyển đến kho nhận hàng đi giao. Một liên chuyển cho bộ phận lập hóa đơn để làm căn cứ lập hóa đơn tính tiền gởi cho khách hàng.
 • Tại bộ phận lập hóa đơn, khi nhận được giấy giao hay gởi hàng từ bộ phận giao hàng chuyển đến sẽ kết hợp với hồ sơ chờ xử lý lưu tại bộ phận mình – gồm đơn hay phiếu đặt mua hàng của khách hàng và lệnh bán hàng nhận được từ bộ phận bán hàng, lệnh bán hàng đã duyệt nhận được từ bộ phận giao hàng – tiến hành lập hóa đơn bán hàng (Sales Invoice) gồm 3 liên, bao gồm số lượng hàng bán, giá bán bao gồm cả phí vận chuyển, bảo hiểm và các thông tin liên quan. Một liên của hóa đơn bán hàng được gửi cho khách hàng để xác định số tiền và thời gian thanh toán. Một liên khác gửi cho bộ phận kế toán để theo dõi công nợ phải thu của khách hàng. Căn cứ vào chứng từ này vào sổ nhật ký bán hàng, lưu liên ba cùng với toàn bộ hồ sơ bán hàng tại bộ phận mình.
 • Tại bộ phận kế toán theo dõi công nợ phải thu khách hàng, căn cứ vào hóa đơn bán hàng nhận được từ bộ phận lập hóa đơn, định mã khách hàng, đánh số sê-ri (serial number) cho chứng từ và ghi nghiệp vụ vào sổ chi tiết theo dõi nợ phải thu khách hàng, sau đó lưu hóa đơn bán hàng tại bộ phận mình.

Download miễn phí

Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Và Ghi Sổ + Giải Thích nội dung bài viết phù hợp với các bạn sinh viên đang tìm kiếm tài liệu kham thảo hỗ trợ cho bài làm khóa luận sắp tới phải nộp cho nhà trường, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn, cám ơn các bạn đã tin tưởng và theo dõi page, chúc các bạn có một bài viết hoàn thiện. Nếu cần hỗ trợ cho bài viết khóa luận, bài báo cáo tốt nghiệp hãy liên hệ với chúng tôi.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x