# 64 Đề Tài Luận Văn Về Hội Đồng Nhân Dân + 9 Bài Mẫu

Bài Mẫu Luận Văn Thạc sĩ Về Hội Đồng Nhân Dân

Bài viết này tổng hợp tới các bạn học viên danh sách các đề tài Luận Văn Về Hội Đồng Nhân Dân từ các năm trước đây và tải một số bài mẫu luận văn thạc sĩ hội đồng nhân dân điểm cao, chọn lọc.

Hội đồng nhân dân là cơ quan giữ vai trò thiết yếu trong bộ máy chính trị các cấp nên vấn đề hội đồng nhân dân dân chưa bao giờ ngừng lại vì tính chất cần thường xuyên đổi mới. Vậy nên luận văn về hội đồng nhân dân xuất hiện sẽ là câu trả lời cho những thắc mắc của bạn về công tác tổ chức, thực hiện cũng như nâng cao khả năng của một hội đồng nhân dân. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cụ thể.

I.Tìm hiểu về hội đồng nhân dân. Chức năng của hội đồng nhân dân

Đây là cơ quan quyền lực của nhà nước tại địa phương, được cử tri tại địa phương bầu cử để nắm quyền quản lý địa phương, thể hiện ý chí nguyện vọng cũng như chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và chính phủ nhà nước.

Hội đồng nhân dân thường trực là cơ quan thường trực phải thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật khác các điều luật chịu trách nhiệm và báo cáo hoạt động trước hội đồng.

Hội đồng nhân dân sẽ giám sát các hoạt động của địa phương, làm rõ các sai phạm của tổ chức, cơ quan tại địa phương dựa theo cơ sở chấp hành pháp luật, các kiến nghị có thẩm quyền nhằm giải quyết những vấn đề không có biện pháp gây bức xúc trong nhân dân thông qua nghị quyết của hội đồng.

Chức năng của hội đồng nhân dân là quyết định các vấn đề địa phương do pháp luật xác định. Chức năng thứ hai dựa vào hiến pháp và pháp luật đề ra ở địa phương để giám sát các hoạt động qua nghị quyết hội đồng nhân dân, giữ mối liên hệ mật thiết cùng vị trí, chức năng và vị trí xuất phát từ chức năng chính quyền địa phương.

Nhìn vào chức năng của hội đồng nhân dân sẽ thấy chức năng kép chính là tự quản và chấp hành nhiệm vụ. Hội đồng nhân dân còn có vai trò trong quyền bầu cử, miễn nhiệm hay bãi nhiệm với thành viên Uỷ ban nhân dân cùng cấp, bầu hội thẩm toà án cùng cấp, viện kiểm sát nhân dân,… Bên cạnh đó hội đồng nhân dân có quyền chất vấn với thành viên uỷ ban nhân dân, Chánh án toà án và Viện trưởng viện kiểm sát.

Những bài luận văn về hội đồng nhân dân là một cách để đề cao chức năng của hội đồng nhân dân và tìm kiếm những thông tin hữu hiệu liên quan tới hội đồng nhân dân cho sinh viên trong khi thực hiện luận văn để đạt chất lượng tốt.

II. Các đề tài luận văn về hội đồng nhân dân

XEM THÊM ==> Nhận viết luận văn thạc sĩ

 1. Nâng cao chất lượng hoạt động hội đồng nhân dân cấp xã. Thực trạng ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
 2. Tìm hiểu hoạt động quản lý nhà nước về hội đồng nhân dân cấp xã ở tỉnh Phú Yên
 3. Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình
 4. Biện pháp nâng cao khả năng giám sát của hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nghệ An
 5. Hoạt động của hội đồng nhân dân xã trên địa bàn Hà Nội
 6. Tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
 7. Giám sát hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về lĩnh vực tài chính- ngân sách
 8. Hoạt động văn phòng hội đồng nhân dân tại thành phố Vinh
 9. Nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân cấp tỉnh
 10. Tình hình giám sát tuân theo pháp luật về phí, lệ phí của hội đồng nhân dân các cấp ở tỉnh XXX
 11. Phổ biến văn hoá chính trị trong hoạt động hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam
 12. Biện pháp nâng cao hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
 13. Tìm hiểu năng lực của đại biểu hội đồng nhân dân Hà Tĩnh
 14. Mối liên hệ giữa hội đồng nhân dân các cấp và uỷ ban nhân dân thông qua pháp luật
 15. Đổi mới phương thức lãnh đạo của tỉnh uỷ AAA đối với hội đồng nhân dân trong thời kỳ đổi mới
 16. Giải pháp nâng cao vai trò của thẩm phán và hội đồng nhân dân ở địa phương
 17. Đánh giá vai trò của hội đồng nhân dân trong việc giám sát hoạt động đầu tư cơ bản ở tỉnh ZZZ
 18. Thực tiễn hoạt động hội đồng nhân dân tại địa phương xã WWW
 19. Nâng cao chức năng, nhiệm vụ của hội đồng nhân dân trong lĩnh vực giao thông vận tải
 20. Đề Tài Luận Văn Về Hội Đồng Nhân Dân: biện pháp khắc phục những vướng mắc trong công tác xây dựng Đrng của hội đồng nhân dân
 21. Nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
 22. Hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân trong thi hành luật pháp tỉnh Bình Thuận
 23. Các phương án kiểm tra công tác giám sát chất lượng hội đồng nhân dân huyện C
 24. Nâng cao chất lượng thi đua của cán bộ công tác trong hội đồng nhân dân các cấp
 25. Những ý kiến đảm bảo tổ chức hội đồng nhân dân ở quận B, tỉnh H
 26. Giải pháp quản lý bảo vệ di tích lịch sử của hội đồng nhân dân tỉnh XXX
 27. Luận văn về hội đồng nhân dân: công tác nâng cao tư duy chính trị cho cán bộ Đảng viên trong hội đồng nhân dân
 28. Trách nhiệm của hội đồng nhân dân trong công tác thanh tra chất lượng xây dựng cơ sở hạ tầng tỉnh D
 29. Kế hoạch phát triển hệ thống luật pháp của hội đồng nhân dân trong công tác điều tra sai phạm khai thác rừng
 30. ảnh hưởng của hội đồng nhân dân cấp tỉnh đến hội đồng nhân dân xã ZZZ
Đề tài Luận Văn Về Hội Đồng Nhân Dân
Đề tài Luận Văn Về Hội Đồng Nhân Dân

III. Các bài mẫu tiêu biểu cho luận văn về hội đồng nhân dân

Đã có đề tài thì cần phải có những bài mẫu cụ thể thì mới đảm bảo độ chính xác cho luận văn về hội đồng nhân dân, tiếp đây là các bài mẫu luận văn tiêu biểu.

Bài 1: Hoạt động của hội đồng nhân dân xã ở thành phố Hà Nội

Trong nội dung quản lý nhà nước về hội đồng nhân dân thì hoạt động của hội đồng nhân dân là phần không thể thiếu. Trong quá tình đổi mới, chính phủ hướng tới xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân nên hội đồng nhân dân đóng vai trò quan trọng trong công tác thực hiện nhiệm đó.

Thực tế về hệ thống chính trị ngày nay là cấp xã được xếp thấp nhất trong các cấp, giữ nhiệm vụ và quyền hạn thấp nhất tuy nhiên đây cũng là cấp tiếp xúc gần với nhân dân nhiều nhất, có vai trò lắng nghe nguyện vọng của người dân và thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp trên. Hội đồng nhân dân cấp xã cũng vì thế giữ vai trò trọng yếu giải quyết công tác tại địa phương xã, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, đại diện cho tiếng nói người dân. Hoạt động của hội đồng nhân dân giống như sức sống của cả một chính quyền cơ sở từ khi thành lập cho đến hiện tại vẫn đảm đương trách nhiệm, nâng cao cải thiện hoạt động của cán bộ công tác.

XEM THÊM ==> Luận Văn Thạc Sĩ Luật Dân Sự [Danh sách đề tài+ Tải Bài Mẫu]

Trong điều kiện thực tế mới đã có nhiều ý kiến trái chiều về vị thế của hội đồng nhân dân xã cũng như chức năng của cơ quan này, liệu nên giữ lại hay bãi bỏ. Câu hỏi này cần một lời giải thích rõ ràng qua các nghiên cứu xã hội, chính trị, pháp luật,… Hà Nội là thành phố thí điểm ngừng hoạt động hội đồng nhân dân cấp xã và vấn đề đặt lại là liệu có nên giữ lại hội đồng nhân dân tại các xã hay không.

Dựa vào những lý luận này, tác giả Luận Văn Về Hội Đồng Nhân Dân lựa chọn đề tài “ hoạt động của hội đồng nhân dân xã ở thành phố Hà Nội” để phân tích, tổng hợp dữ liệu liên quan tới chức trách, nhiệm vụ của hội đồng nhân dân nhằm giải quyết những khúc mắc, khó khăn trong công tác xây dựng hội đồng nhân dân cấp xã và đưa ra câu trả lời xác đáng về yêu cầu liệu có nên loại bỏ hội đồng nhân dân cấp xã hay không ?

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: tổng quan về tình hình nghiên cứu hoạt động hội đồng nhân dân

Luận điểm 2: cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động của hội đồng nhân dân xã ở thành phố Hà Nội

Luận điểm 3: thực trạng hoạt động của hội đồng nhân dân xã ở thành phố Hà Nội

Luận điểm 4: yếu tố tác động tới hoạt động của hội đồng nhân dân xã thành phố Hà Nội

DOWNLOAD

Bài 2: Giám sát hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi trong lĩnh vực tài chính- ngân sách

Hai chức năng cơ bản của hội đồng nhân dân là quyết định và giám sát. Đầu tiên về chức năng giám sát là nền tảng để đảm bảo rằng hội đồng nhân dân chính alf cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng nhân dân. Hiện nay trong toàn bộ quá trình xây dựng và hoạt động kinh tế- xã hội, giám sát thể hiện ở mọi mặt nhất là trong lĩnh vực tài chính- ngân sách.

Tài chính- ngân sách là lĩnh vực thiết yếu của đất nước trong công cuộc đổi mới mà cơ quan có quyền và nghĩa vụ xem xét chính là hội đồng nhân dân. Hội đồng nhân dân sẽ chịu trách nhiệm giám sát tối cao trong lĩnh vực để thể hiện được hiệu quả kinh tế cũng như cách sử dụng hợp lý ngân sách địa phương và nhà nước trong các lĩnh vực đời sống, xã hội.

Điển hình tại thành phố Quảng Ngãi trong 2 nhiệm kỳ ngắn đã không ngừng đổi mới , nâng cao chức năng nhiệm vụ của hội đồng nhân dân trong công tác quản lý tài chính- ngân sách tại địa phương, đồng thời dự toán ngân sách, giải quyết những bất cập về tài chính. Đó là bề nổi của hoạt động còn sâu trong avasn đề còn tồn tại nhiều khó khăn, hội đồng nhân dân chư thể kiểm soát được tình hình chấp hành ngân sách cao, chưa đáp ứng đúng nguyện vọng người dân, chưa đảm bảo đầy đủ quyền hạn, nội dung giám sát, trên thực tế lại không có quuyeefn hạn giám sát gì. Để khắc phục tình trạng này đòi hỏi phải nâng cao hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân nghiêng về lĩnh vực tài chính- ngân sách.

Tác giả cũng nhận ra vấn đề nên đã lựa chọn đề tài: “ giám sát hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về lĩnh vực tài chính- ngân sách. Thông qua hoạt động giám sát hội đồng nhân dân để phân tích, đánh giá các chính sách kinh tế- tài chính phù hợp và đề ra các phương án giải quyết tình trạng giám sát của hội đồng nhân dân trong công tác tài chính- ngân sách có hiệu quả hơn, đạt được doanh thu cao.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: cơ sở lý luận chung về giám sát hội đồng nhân dân thành phố về lĩnh vực tài chính- ngân sách

Luận điểm 2: thực trạng giám sát hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về lĩnh vực tài chính- ngân sách

Luận điểm 3: các giải pháp hoàn thiện giám sát hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi về lĩnh vực tài chính- ngân sách

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài 3: Tìm hiểu hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân thành phố Vinh, Nghệ An

Trong một thành phố thuộc mỗi tỉnh sẽ đều có các cơ quan đứng đầu mà quan trọng nhất chính là hội đồng nhân dân cấp thành phố. Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm trong khâu quản lý mọi hoạt động của địa phương, hằng năm cơ quan hội đồng sẽ do cử tri cùng người dân bầu cử giống mô hình đất nước thu nhỏ nhưng lại là hình thức thấp hơn bầu cử quốc hội

Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An với công tác thực hiện chủ trương của nhà nước rất tốt thông qua hội đồng nhân dân thành phố phổ biến tới người dân. Hội đồng nhân dân đã đạt được hiệu quả năng suất làm việc cao để nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi của thành phố theo từng giai đoạn. Nơi làm nhiệm vụ phổ biến, trưng cầu ý dân, nhận văn kiện cùng các thông tin từ cơ quan trung ương là văn phòng hội đồng. Các cán bộ làm việc ở văn phòng hội đồng sẽ chịu trách nhiệm trước người đứng đầu hội đồng nhân dân thành phố khi báo cáo dữ liệu cần thiết lên trên, không được xảy ra sai sót.

Bài Mẫu Luận Văn Thạc sĩ Về Hội Đồng Nhân Dân
Bài Mẫu Luận Văn Thạc sĩ Về Hội Đồng Nhân Dân

Tuy nhiên công việc tại văn phòng hội đồng nhân dân thành phố Vinh cũng gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều trường hợp khi văn kiện từ cơ quan trung ương của đất nước hoặc chuyển từ tỉnh xuống sẽ gặp những lỗi nhỏ có sẵn, người làm việc giám sát sẽ phải kiểm kê lại toàn bộ báo về cho trung ương để tiến hành lại từ đầu. Nhìn chung công việc này yêu cầu sự tập trung cao độ của nhân viên hội đồng nhân dân để đưa đến nhân dân thông tin chính xác, minh bạch nhất.

Tác giả nhận ra nhiều vướng mắc của văn phòng hội đồng nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An nên đã chọn chủ đề luận văn về hội đồng nhân dân là ” tìm hiểu hoạt động của văn phòng hội đồng nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tập trung giải quyết các số liệu cũng như thông tin thu thập từ hội đồng nhân dân thành phố Vinh, tổng hợp lại để tìm hướng đi đúng đắn để quản lý văn phòng hội đồng nhân dân có hiệu quả hơn ở địa phương.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: lý luận về văn phòng hội đồng nhân dân

Luận điểm 2: thực trạng hoạt động văn phòng hội đồng nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Luận điểm 3: phương án đề xuất nâng cao hiệu quả văn phòng hội đồng nhân dân thành phố Vinh, tình Nghệ An

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài 4: Nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý của hội đồng nhân dân qua các văn bản quy phạm pháp luật

Để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả các cơ quan đều phải hệ thống hóa tổ chức bằng văn bản quy phạm pháp luật. Pháp luật là yếu tố quan trọng trong quá trình hoạt động của các cơ quan, với hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm kiểm tra và xử lý thông tin thì việc tuân theo pháp luật là yếu tố bắt buộc. Pháp luật là sợi chỉ liên kết mối quan hệ giữa hội đồng nhân dân với các cơ quan khác của nhà nước để hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, bảo đảm trật tự an ninh xã hội.

XEM THÊM ==> #58 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Ngân Sách 

Muốn nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý của hội đồng nhân dân các cấp, trung ương cần đề ra những văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với từng giai đoạn hoạt động, dựa vào tình hình phát triển của đất nước mà có các quy định phù hợp cho hội đồng nhân dân.

Tác giả nhận ra vấn đề được đặt ra tại đây nên đã chọn Đề Tài Luận Văn Về Hội Đồng Nhân Dân:  ” nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý của hội đồng nhân dân qua các văn bản quy phạm pháp luật”. Tìm hiểu các thông tư, các điều lệ, quy định mà nhà nước đề ra để giúp hội đồng nhân dân thực hiện chức năng kiểm tra và xử lý kịp thời, đặc biệt là các tình huống sai phạm về đạo đức chính trị, sẽ sử dụng pháp luật để răn đe, cảnh cáo. Các cán bộ của hội đồng nhân dân phải tuân theo đúng luật lệ, không lạm dụng quyền hạn để gây khó dễ cho người dân. Phân tư công minh khi kiểm soát các hoạt động kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân tại địa phương.

Kết cấu bài luận

Luận điểm 1: cơ sở lý luận chung về hoạt động kiểm soát và xử lý của hội đồng nhân dân qua các văn bản quy phạm pháp luật

Luận điểm 2: thực trạng tình hình chất lượng kiểm tra và xử lý của hội đồng nhân dân qua các văn bản quy phạm pháp luật

Luận điểm 3: giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý của hội đồng nhân dân qua các văn bản quy phạm pháp luật

DOWNLOAD

Bài 5: Thực tiễn giám sát tuân theo pháp luật về phí, lệ phí của hội đồng nhân dân ở thành phố Hải Phòng

Kinh tế ngày càng phát triển, cơ sở hạ tầng được cải thiện, đời sống nhân dân được nâng cao,… Tất cả thành quả này có yếu tố ngân sách nhà nước góp sức. Chính phủ thường xuyên sử dụng ngân sách để hỗ trợ mọi lĩnh vực của nhân dân, nghe theo tiếng nói của người dân để thực hiện, đưa đất nước xứng tầm với các quốc gia khác trên thế giới.

Ngân sách nhà nước mà chính phủ trích ra có từ nhiều nguồn như vốn đầu tư thu hút từ nước ngoài, từ các công ty tập đoàn. Tuy nhiên để duy trì được sự ổn định của nguồn ngân sách còn phải có các loại phí và lệ phí. Những loại phí và lệ phí này chính là thuế, , tiền nộp khi sai phạt giao thông,… Những loại phí và lệ phí này sẽ do hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương sinh sống quản lý và báo cáo lên cấp trên đưa vào ngân sách nhà nước.

Thí dụ như Hải Phòng có giai đoạn được chọn làm địa điểm thử nghiệm hội đồng nhân dân cấp xã, huyện, quận và đạt được nhiều thành quả về kinh tế, đóng góp lớn về phí cho ngân sách nhà nước. Hội đồng nhân dân thường xuyên giám sát nên công tác quản lý phí, lệ phí theo pháp luật được bảo đảm khá tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn tồn tại ở vài nơi thành phố Hải Phòng chưa thực hiện tốt, kết quả về phí và lệ phí hàng năm không đạt chỉ tiêu, việc giám sát tuân theo pháp luật vè phí và lệ phí lỏng lẻo, tình hình không mấy khả quan là mối đe dọa cho hệ thống hội đồng nhân dân.

Thành phố Hải Phòng cần ngay các biện pháp chuyên nghiệp để giải quyết vấn đề của hội đồng nhân dân về giám sát tuân theo pháp luật. Các loại phí và lệ phí cần được phổ biến trong các cơ quan được bảo đảm bằng pháp luật sau đó đưa ra thông tư tới nhân dân để người dân nắm bắt và thực hiện. Cử thanh tra thường xuyên kiểm tra hoạt động thu thuế, tổng kết các loại phí và lệ phí theo quý để báo lên cấp trên,…

XEM THÊM ==>  Kho Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Đầu Tư Công

Vì đây là một vấn đề cấp bách nên tác giả bài luận văn thạc sĩ về hội đồng nhân dân đã không ngần ngại chọn đề tài: ” thực tiễn giám sát tuân theo pháp luật về phí, lệ phí của hội đồng nhân dân ở thành phố Hải Phòng”. Phân tích thực trạng về các số liệu phí, lệ phí để không bỏ phí các số liệu cụ thể về thực tiễn giám sát tuân theo pháp luật.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: những vấn đề chung về giám sát tuân theo pháp luật về phí, lệ phí của hội đồng nhân dân

Luận điểm 2: thực trạng giám sát tuân theo pháp luật về phí, lệ phí của hội đồng nhân dân ở thành phố Hải Phòng

Luận điểm 3: các giải pháp bảo đảm hoạt động giám sát tuân theo pháp luật về phí, lệ phí của hội đồng nhân dân ở thành phố Hải Phòng

DOWNLOAD

Bài 6: Hoạt động văn hóa chính trị trong hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam

Các cơ quan chính trị của nhà nước luôn ưu tiên hàng đầu hoạt động về nâng cao nhận thức chính trị hay nói cách khác là văn hóa chính trị. Hội đồng nhân dân là cơ quan có thẩm quyền cao ở tại địa phương cấp xã, huyện, thành phố, tỉnh. Mà văn hóa chính trị nên được cập nhật từ hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì các hội đồng nhân dân cấp dưới mới nắm bắt được thông tin và cập nhật cho người dân về tư tưởng chính trị.

Hoạt động văn hóa chính trị trong hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam từ rất lâu đã vô cùng sôi nổi. Hằng năm hội đồng nhân dân sẽ tổ chức các buổi họp, các buổi hòa nhạc để nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ đang làm việc tại các cơ quan có thẩm quyền sẽ được hội đồng nhân dân cấp tỉnh lan tỏa. Hoạt động văn hóa chính trị không chỉ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà còn hình thành khối đoàn kết dân tộc ngay trong cơ quan, gắn kết tình đồng chí với nhau. Nhìn chung thì hoạt động văn hóa chính trị trong hội đồng nhân dân cấp tỉnh tổ chức khá tốt nhưng vẫn có những điểm cần thay đổi như hình thức phổ biến. Đổi mới phong cách phổ cập lý thuyết bởi các lý luận chính trị khá khô khan nên để truyền tải một cách dễ hiểu và dễ ghi nhớ hơn phải thay đổi hình thức.

Nhằn đưa ra những phương án tốt cho hoạt động văn hóa chính trị thì tác giả   Luận Văn Về Hội Đồng Nhân Dân:  đã chọn chủ đề: ” hoạt động văn hóa chính trị trong hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam”. Làm rõ hoạt động văn hóa chính trị, đưa ra những lập luận chính xác để thay đổi cách nhìn của hội đồng nhân dân cấp tỉnh khi tổ chức văn hóa chính trị. Ngoài ra tổng hợp ý kiến để xây dựng hệ thống lý luận văn hóa chính trị chính xác, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cán bộ trong hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: lý luận chung về hoạt động văn hóa chính trị trong hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Luận điểm 2: tình hình hoạt động văn hóa chính trị trong hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam

Luận điểm 3: giải pháp nâng cao hoạt động văn hóa chính trị trong hội đồng nhân dân cấp tỉnh ở Việt Nam

DOWNLOAD

Bài 7: Luận văn về hội đồng nhân dân: hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng

Hiện nay nhà nước rất chú trọng tới vấn đề quản lý nhà nước về hội đồng nhân dân, nhằn đưa hệ thống chính trị ổn định vào đời sống nhân dân, đứng ra chịu trách nhiệm trước nhân dân và cấp trên. Trong nội dung đó thường nhắc tới tình hình giám sát của hội đồng nhân dân tới các cơ quan chấp pháp của nhà nước như tòa án, Viện Kiểm sát,… Hội đồng nhân dân phải giám sát chặt chẽ tình hình, đôn đốc các cơ quan làm việc có hiệu quả tại địa phương để thay đổi bộ mặt của vùng cũng như đất nước. Nâng cao chất lượng thi hành công vụ của cán bộ, tổ chức.

Tại tỉnh Bình Dương là trung tâm công nghiệp của Đông Nam Bộ với mức phát triển khá nhanh nên hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân ở đây lại càng phải chặt chẽ hơn, không để xảy ra sai sót. Tuy nhiên ở một số huyện, hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân vẫn chưa được phổ biến nên quá trình phát triển còn chậm. Thí dụ như huyện Dầu Tiếng mặc dù có nhiều cơ hội phát triển nhưng không tận dụng, hội đồng nhân dân cũng không giám sát nên dẫn đến tình trạng trì trệ của một bộ phận cơ quan địa phương. Mục tiêu đề ra hiện tại là tìm cách thay đổi tư duy cũng như cách nhìn nhận của hội đồng nhân dân tại huyện Dầu Tiếng để theo kịp tốc độ tăng trưởng của tỉnh, đóng góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng và vật chất cho tỉnh và đất nước.

Tác giả đã lấy thực trạng của huyện Dầu Tiếng để làm đề tài ” hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng”. Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá, nhận xét, tổng hợp và đề xuất giải pháp. Các thông tin mà tác giả sử dụng đều được lấy từ nguồn dữ liệu chính thống của huyện Dầu Tiếng tại hội đồng nhân dân. Tất cả được phân chia qua các luận điểm.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: cơ sở lý luận hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân

Luận điểm 2: thực trạng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng

Luận điểm 3: phương án nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng

DOWNLOAD

Bài 8: Biện pháp nâng cao năng lực của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Để vận hành hội đồng nhân dân cần bầu cử các đại biểu giữ vai trò chủ chốt trong hội đồng. Khi năng lực của đại biểu tốt thì hệ thống của hội đồng nhân dân mới được đảm bảo tốt, hơn thế nữa đại biểu còn giữ vai trò là người đại diện cho người dân nên bắt buộc phải bầu cử chính xác, chọn những người có tâm và tầm với công việc trong hội đồng nhân dân.

XEM THÊM ==> # 44 Luận Văn Quản Lý Nhà Nước Về Kế Toán

Điển hình là hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trong những năm gần đây đã đôn đốc cử tri cùng nhân dân bầu cử đại biểu bằng cách tiếp xúc trực diện với các ứng cử viên sáng giá. Hơn thế nữa đại biểu khi được chọn ra sẽ giữ vai trò hội đồng nhân dân dân trong một thời gian dài, người dân có thể khiếu nại trong trường hợp gặp khó khăn khúc mắc tới trực tiếp các cán bộ đại biểu của hội đồng. Nhìn chung, tỉnh Hà Tĩnh đã làm tốt công tác nâng cao năng lực của đại biểu hội đồng nhưng vẫn chưa nâng cao được ý thức, trách nhiệm của đại biểu với công tác xây dựng Đảng trong hội đồng, chưa có trách nhiệm với việc làm của mình nên cần phải khắc phục.

Tác giả của luận văn thạc sĩ về hội đồng nhân dân trên đã vận dụng lý thuyết học được và thực tiễn tiếp xúc làm việc với cơ quan hội đồng tại địa phương tỉnh Hà Tĩnh cùng các dữ liệu thu thập được về đại biểu hội đồng nhân dân trong các giai đoạn trước để tìm nguyên nhân gây khó khăn trong công tác vận hành hội đồng nhân dân.

Kết cấu bài luận:

Luận điểm 1: những vấn đề liên quan tới năng lực đại biểu hội đồng nhân dân

Luận điểm 2: thực trạng năng lực đại biểu hội đồng nhân dân ở tỉnh Hà Tĩnh

Luận điểm 3: biện pháp nâng cao năng lực đại biểu hội đồng nhân dân ở tỉnh Hà Tĩnh

DOWNLOAD

Những bài mẫu luận văn về hội đồng nhân dân trên được tổng hợp từ các bạn sinh viên có kinh nghiệm trong việc tìm hiểu về chức năng nhiệm vụ của hội đồng nhân dân. Mỗi bài mẫu đều là tâm huyết của các bạn sinh viên nên khi tham khảo chỉ nên tham khảo những thông tin lý thuyết chung, không nên sao chép dẫn chứng trong bài mà cần phải tìm hiểu thì bài mẫu luận văn thạc sĩ về hội đồng nhân dân đạt kết quả cao.

IV. Lời kết luận văn về hội đồng nhân dân

Hy vọng rằng bài viết về luận văn tốt nghiệp hội đồng nhân dân sẽ giúp cho các bạn hoàn thành được bài luận văn của mình thật xuất sắc và đạt chất lượng cao. Nếu các bạn cần sự giúp đỡ thì hãy liên hệ với chĩnh tôi để được giải đáp thắc mắc về luận văn.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x