Danh Sách Đề Tài Luận Văn Về Hải Quan Và Một Số Bài Mẫu

Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Hải Quan

Danh Sách Đề Tài Luận Văn Về Hải Quan được chọn lọc từ các đề tài của sinh viên trước đây, Và Một Số Bài Mẫu Luận Văn thạc sĩ Hải Quan điểm cao, từ học viên giỏi. Một trong những đề tài luận văn thạc sĩ được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay bàn tán về vấn đề hải quan. Nội dung về hải quan rất rộng và có thể khai thác được nhiều khía cạnh. Vì vậy, bài viết sau đây tổng hợp một số cái danh sách đề tài luận văn thạc sĩ về hải quan và trình bày một số các bài mẫu Luận văn thạc sĩ về hải quan được viết hay nhất.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn Trust nhé.

ĐÔI NÉT VỀ NGÀNH HẢI QUAN

Hải quan là một trong những ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa và phương tiện vận tải trong việc phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Ngoài ra nó còn có công tác tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kiến nghị chủ trương biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu quá cảnh và chính sách thuế.

Địa bàn hoạt động hải quan rất rộng lớn. Nó bao gồm các khu vực cửa khẩu đường bộ, ra đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển quốc tế, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế và các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu. Trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chỉ trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa và phương tiện. Chính phủ quy định cụ thể phạm vi địa bàn hoạt động của hải quan.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ VỀ HẢI QUAN HAY NHẤT HIỆN NAY.

 • Công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan.
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với doanh nghiệp.
 • Quản lý rủi ro đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan.
 • Pháp luật hải quan Việt Nam với hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Luận Văn Thạc Sĩ Về Hải Quan Thủ tục hải quan điện tử.
 • Thực Hiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Khai báo hải quan điện tử, thực trạng và giải pháp.
 • Làm rõ lý luận thực trạng quản lý doanh nghiệp về hải quan
 • Quản lý đại lý làm thủ tục hải quan ở Việt Nam
 • Nghiên cứu thủ tục xuất khẩu mật khẩu tại hải quan.
 • Giải pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan.
 • Hoàn thiện một số cách kiểm soát nội bộ trong hoạt động thu thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan.
 • Quản lý nhà nước về hải quan tại chi cục hải quan.
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Hải Quan
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Hải Quan

Đây là danh sách các Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Hải Quan được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Sau đây là một số bài mẫu luận văn thạc sĩ về hải quan được trình bày chi tiết và cụ thể nhất.

MỘT SỐ BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ VỀ HẢI QUAN HAY NHẤT HIỆN NAY.

Bài mẫu 1: Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp.

Đây là một trong những bài luận văn được trình bày vào năm 2006. Trong thời kỳ hải quan Việt Nam đang phát triển, nhận thức được vấn đề quan trọng của việc thủ tục hải quan điện tử đối với mặt hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả đã trình bày nội dung bài luận văn như sau:

Mở đầu: trình bày lý do, ý nghĩa, mục tiêu, đối tượng, phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, tác giả còn trình bày tính mới mẻ của đề tài và bố cục của đề tài.

Chương một: giới thiệu tổng quan về thủ tục hải quan điện tử.

Đây là một trong những hình thức thủ tục mới đối với hải quan trong quản lý hải quan bằng hình thức điện tử. Trình bày khái niệm về thủ tục hải quan điện tử, sự cần thiết và việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử trong hải quan. Từ đó trình bày các kinh nghiệm thực hiện thủ tục hải quan điện tử ở một số nước trên thế giới để làm bài học kinh nghiệm đối với thủ tục hải quan điện tử ở Việt Nam.

Chương hai: thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả giới thiệu sao quét về cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Bộ máy tổ chức cục hải quan, thực trạng, sơ lược quá trình hình thành cũng như cơ sở pháp lý cho việc áp dụng thủ tục hải quan tại Việt Nam được tác giả trình bày một cách cụ thể nhất. Ngoài ra, tác giả câu trình bày quá trình chuẩn bị việc áp dụng vào quá trình thủ tục hải quan điện tử áp dụng tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh cũng như kết quả thực hiện quy trình thủ tục. Từ đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng cũng như thuận lợi, khó khăn và đánh giá kết quả thực hiện tại đây. Ngoài ra, tác giả còn trình bày những ưu điểm, nhược điểm về hệ thống quản lý, hệ thống cơ sở hạ tầng, quy mô, nguồn nhân lực và công tác thu thập, xử lý số liệu tại cục hải quan. Từ đó đưa ra một số các hạn chế còn tồn tại trong quá trình hoạt động thủ tục hải quan điện tử.

Chương ba: những giải pháp để hoàn thiện quy trình, thủ tục hải quan điện tử tại cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại Việt Nam.

Trình bày mục đích xây dựng, căn cứ vào các phương pháp cũng như các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Trình bày các giải pháp nâng cao hệ thống xử lý số liệu cũng như khai báo và hệ thống quản lý nghiệp vụ của dịch vụ hải quan điện tử. Ngoài ra tác giả còn xây dựng mô hình tổ chức, xử lý, thực hiện công tác hải quan điện tử. Bố trí xây dựng nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực trong công tác hải quan điện tử. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các giải pháp hỗ trợ khách và một số kiến nghị đối với nhà nước, các bộ ngành. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung đưa ra kết luận.

XEM THÊM ==>  160 Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Cấp Phòng Ngành Hải Quan

Có thể nói, đây là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ về hải quan xuất sắc nhất. Tác giả đã trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất những nội dung về thủ tục hải quan điện tử và phương thức hoạt động hải quan điện tử áp dụng tại chi cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Bài luận văn không chỉ mang tính lí thuyết mà còn mang tính thực tiễn cao có ý nghĩa quan trọng trong việc áp dụng hải quan điện tử tại chi cục hải quan.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Thủ tục hải quan điện tử đối với ngành hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Tại cục hải quan thành phố Hà Nội – thực trạng và giải pháp.

Đối với Bài Luận Văn Về Hải Quan này, tác giả trình bày những thực trạng và giải pháp cho việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Hà Nội. Bài luận văn được tác giả trình bày cụ thể như sau:

Ngoài phần mở đầu trình bày tính cấp thiết của đề tài cũng như mục tiêu, ý nghĩa của đề tài và phương pháp của đề tài. Tác giả trình bày:

Chương một: cơ sở lý luận về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Trước tiên, tác giả trình bày thủ tục hải quan điện tử. Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò và sự cần thiết của việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.Ngoài ra, tác giả còn trình bày các yếu tố đảm bảo hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Các yếu tố về kinh tế chính trị, thể chế pháp lý, con người và xu thế được tác giả trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất. Ngoài ra, không thể thiếu các bài học kinh nghiệm về việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ở một số nước đây sẽ là bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Chương hai: thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Hà Nội.

 Tác giả trình bày khung pháp lý về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Những quy định chung, quy định pháp luật đối với thủ tục hải quan điện tử. Và cách thức thực hiện cũng như cơ cấu tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Ngoài ra, tác giả còn trình bày cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của cục hải quan. Trình bày về thực trạng của việc triển khai thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Một số điều kiện khả năng của cục hải quan để đưa ra các ưu điểm chủ yếu phải thực hiện thủ tục hải quan điện tử được tác giả nêu ra một cách rõ ràng và cụ thể nhất. Nhằm làm rõ những vấn đề còn khó khăn và vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại hải quan thành phố Hà Nội.

Chương ba: giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan thành phố Hà Nội và Việt Nam trong những năm tới.

Tác giả trình bày cơ sở đề xuất và phương pháp. Trình bày các phương pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thủ tục và hoàn thiện khung pháp lý. Ngoài ra tác giả còn đưa ra một số các kiến nghị phối hợp chặt chẽ với cán bộ các ngành liên quan, các hệ thống đại lý làm thủ tục hải quan. Cuối cùng là đưa ra kết luận chung.

Đây là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Về Hải Quan được trình bày vào năm 2014. Với tình hình phát triển ngành hải quan vào thời kỳ đó, tác giả đã trình bày rõ ràng các nội dung cụ thể và thực tiễn nhất.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Hoàn thiện mô hình hải quan điện tử tại Việt Nam

Hải quan điện tử là một trong những vấn đề được đề cập nhiều nhất trong những năm hội nhập kinh tế quốc tế. Nắm bắt được vấn đề đó, tác giả trình bày về mô hình hải quan điện tử tại Việt Nam. Bài luận được tác giả trình bày gồm những nội dung chính như sau:

Chương một: tổng quan về hải quan điện tử.

 Tại đây, tớ giả khái quát sơ bộ về hải quan điện tử. Đưa ra về khái niệm, quy trình và so sánh hải quan điện tử và hải quan truyền thống. Từ đó trình bày những điều kiện thuận lợi cũng như những hạn chế về hải quan điện tử. Các điều kiện về thực hiện mô hình hải quan điện tử được tác giả trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất. Ngoài ra, tác giả còn trình bày một số kinh nghiệm học được Đỡ một số nước khi thực hiện công tác hải quan điện tử. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho hoạt động hải quan điện tử tại Việt Nam.

Thứ hai: thực trạng mô hình hải quan điện tử tại Việt Nam.

XEM THÊM ==>  Danh Sách Báo Cáo Thực Tập Thủ Tục Hải Quan

Tác giả trình bày khái quát về tình hình triển khai mô hình hải quan điện tử. Từ đó đưa ra các đánh giá và tác động trong việc thực hiện mô hình hải quan điện tử tại Việt Nam. Ngoài ra tác giả còn trình bày những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện mô hình.

Thứ ba: giải pháp hoàn thiện mô hình hải quan điện tử tại Việt Nam.

Trình bày định hướng phát triển, giải pháp hoàn thiện mô hình về cơ sở pháp lý để hoàn thiện mô hình và phát triển quá trình hoàn thiện mô hình hải quan điện tử tại Việt Nam.

Cuối cùng là phần kết luận.

Đây là một trong những Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Hải Quan cô động nhất. Tác giả đã trình bày cho ta cái nhìn tổng quát về hải quan điện tử. Một mô hình mới ở Việt Nam.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Trong thời kỳ hải quan đang phát triển, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua hải quan là cần thiết đối với nước nhà. Nắm bắt được tình hình này, tác giả đã trình bày về các công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại phải cục hải quan.

Nội dung chính mà tác giả trình bày như sau:

Phần thứ nhất khái quát chung về cục hải quan thành phố Hà Nội.

Tác giả giới thiệu về hải quan thành phố Hà Nội trình bày chức năng, nhiệm vụ của cục hải quan thành phố Hà Nội. Ngoài ra trình bày cơ cấu tổ chức cục hải quan và vai trò của hải quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phần thứ hai: thực trạng công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại tại cục hải quan thành phố Hà Nội.

Tác giả trình bày các khái niệm về gian lận thương mại và buôn lậu. Trình bày các hình thức gian lận thương mại và thực trạng buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam trong thời gian qua. Phân tích rõ về thực trạng ở các tuyến đường bộ, tuyến biển, tuyến hàng không. Ngoài ra, còn trình bày các thủ Đoạn gian lận thương mại chủ yếu trên địa bàn do cục hải quan Hà Nội quản lý. Để đi đến kết luận công tác phòng chống và ngăn chặn tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại là một trong những hình thức lớn đáng được cơ quan quản lý tổ chức nhà nước quan tâm. Từ đó, tác giả trình bày một số kết quả về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại của cục hải quan thành phố Hà Nội trong những năm gần đây.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ về hải quan
Bài mẫu luận văn thạc sĩ về hải quan

Phần ba: một số giải pháp đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trong thời gian tới.

Tác giả đưa ra nhận xét chung về hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại trong thời gian qua, đặc biệt là trên địa bàn trọng điểm thành phố Hà Nội. Từ đó, trình bày các biện pháp phòng ngừa, phát hiện vi phạm pháp luật hải quan. Và biện pháp đấu tranh cũng được tác giả trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất. Cuối cùng là phần kết luận cho bài luận văn.

Đây là một trong những bài Luận Văn Về Hải Quan sáng tạo nhất. Khi tác giả trình bày về thực trạng hải quan ở Hà Nội, cho ta cái nhìn tổng quát về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại hải quan.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan Quảng Ninh.

Nhầm trình bày các ứng dụng thực tiễn và dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan Quảng Ninh. Tác giả đã trình bày bài luận văn như sau:

Chương một: cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng dịch vụ hải quan điện tử.

Tác giả trình bày dịch vụ hải quan điện tử là gì, vai trò của dịch vụ hải quan điện tử đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như chất lượng dịch vụ hải quan điện tử. Một số các khái niệm nguyên tắc, mô hình, nhưng toàn hưởng đến chất lượng dịch vụ điện tử được tác giả trình bày một cách cụ thể và rõ ràng nhất. Ngoài ra tác giả còn trình bày sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử trong những năm sắp tới đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ đó đưa ra một số cái kinh nghiệm ở các cục hải quan và bài học kinh nghiệm cho cục hải quan Quảng Ninh.

Chương hai: phương pháp nghiên cứu.

Trình bày câu hỏi nghiên cứu, mô hình, phương pháp nghiên cứu của đề tài. Ngoài ra còn trình bày phương pháp thu thập số liệu, phương pháp, xử lý hệ thống thông tin, các chỉ tiêu nghiên cứu và một số chỉ tiêu đánh giá thực trạng hoạt động tại cục hải quan Quảng Ninh. Cũng như các chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ hải quan điện tử được tác giả trình bày một cách cụ thể nhất.

Chương ba: thực trạng chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan Quảng Ninh.

Tác giả giới thiệu sơ nét về tổng cục hải quan Quảng Ninh, quá trình hình thành và phát triển tại cục hải quan Quảng Ninh cũng như chức năng và nhiệm vụ của các cơ cấu tổ chức cục hải quan. Tác giả còn đánh giá về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại cục hải quan Quảng Ninh và đánh giá về dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan Quảng Ninh.Từ đó tác giả đưa ra kết quả điều tra doanh nghiệp về chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan tỉnh Quảng Ninh. Dựa vào đó, tác giả phân tích các nhân tố ảnh hưởng cũng như đánh giá mức độ tin cậy thang đo thông qua hệ thống phần mềm Crombach ‘ s Alpha, Để phân tích nhưng tố, phân tích hồi quy từ đó đưa ra đánh giá chung về chất lượng dịch vụ hải quan điện tử. Trình bày các điểm mạnh cũng như điểm yếu và nguyên nhân của các điểm yếu.

XEM THÊM ==>  Luận Văn Thạc Sĩ Hải Quan, 22 Đề Tài + Download Bài Mẫu

Chương bốn: giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại cục hải quan Quảng Ninh.

Tác giả trình bày mục tiêu phương pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử. Về định hướng phát triển chất lượng hải quan điện tử trong những năm tới. Công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, chính sách chất lượng và tăng cường hệ thống cơ sở vật chất hải quan điện tử cũng được tác giả trình bày một cách cụ thể nhất. Cuối cùng là đưa ra các kiến nghị cụ thể đối với ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

DOWNLOAD

Đây sẽ là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ về hải quan điểm cao. Tác giả đã trình bày cụ thể về các nội dung chính trong vấn đề dịch vụ hải quan điện tử tại tỉnh Quảng Ninh. Đã hoàn thành bài luận văn một cách xuất sắc nhất.

Hy vọng bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn một nguồn kiến thức nhất định về cách viết và trình bày một bài luận văn thạc sĩ với đề tài hải quan.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x