# 50 Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Giá Trị Gia Tăng + 9 Bài Mẫu

Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Giá Trị Gia Tăng

Tổng hợp các Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Giá Trị Gia Tăng gom từ các trường đại học, cao đẳng những năm nay và tải miễn phí bài luận văn điểm cao. Thuế giá trị gia tăng, hay còn gọi là VAT. Là một loại thuế phổ biến trong mọi nghiệp. Vì vậy đối với sinh viên đây cũng là một nội dung vô cùng quan trọng. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn một số các đề tài luận văn thạc sĩ về thuế giá trị gia tăng và các bài văn mẫu hot nhất hiện nay.

SƠ NÉT VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Có thể hiểu một cách đơn giản, đây là loại thuế được tính cộng vào giá bán của loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng thanh toán và chi trả sau khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ đó.

Thuế giá trị gia tăng có book đặc điểm chính:

Thuế gián thu

Thuế tiêu dùng nhiều giai đoạn không trung lập

Đánh thuế theo nguyên tắc điểm đến

Phạm vi điều tiết rộng.

Về hệ thống văn bản pháp luật quy định về thuế giá trị gia tăng được trình bày tại bốn văn bản luật chính. Các văn bản thông tư, nghị định, văn bản hợp nhất hướng dẫn luật được tổng hợp vào những giai đoạn năm 2009, 2014, 2015 và 2016.

Đối tượng áp dụng thuế giá trị gia tăng: gồm các loại dịch vụ, hàng hóa.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HAY NHẤT HIỆN NAY.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn Trust nhé.

 • Pháp luật về thuế giá trị gia tăng tại cục thuế.
 • Thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng phải cục thuế
 • Nghiên cứu thực trạng và hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng
 • Về khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế
 • Công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với anh nghiệp
 • Quản lý thuế giá trị gia tăng
 • Thuế cho chị gia tăng tại Việt Nam
 • Thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại cũng thuế
 • Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Giá Trị Gia Tăng Thực tiễn và thi hành luật về thuế giá trị gia tăng
 • Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp
 • Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng
 • Thực tiễn về thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp.
 • Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc
 • Kế toán thuế giá trị gia tăng và thu thuế giá trị gia tăng
 • Tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế
 • Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp du lịch
 • Pháp luật về thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.
 • Giả pháp về thuế giá trị gia tăng ở doanh nghiệp.
 • Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp.
 • Thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế
 • Gian lận thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp. Thực trạng và biện pháp phòng ngừa.
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Giá Trị Gia Tăng
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Giá Trị Gia Tăng

Đây là top 23 đề tài luận văn thạc sĩ về thuế giá trị gia tăng hot nhất hiện nay. Với thuế giá trị gia tăng được thay đổi hình thực áp dụng theo từng năm, vì vậy, bạn có thể trình bày cac nội dung gần đây về sự thay đổi thuế giá trị gia tăng.

DOWNLOAD BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HOT NHẤT HIỆN NAY.

Bài mẫu 1: Giang lận thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp, thương mại ở nước ta hiện nay. Thực trạng và biện pháp phòng ngừa.

Một trong những nội dung quan trọng nhất về thuế giá trị gia tăng ở nước ta hiện nay đó là gian lận. Nhận thức rõ vấn đề gian lận thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp hiện nay, tác giả đã trình bày cụ thể bài luận văn như sau:

Chương một: một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng trong kinh doanh.

Trình bày rõ những nội dung như vai trò của thuế giá trị gia tăng trong hoạt động của doanh nghiệp thương mại. Nội dung cơ bản về thuế giá trị gia tăng và những đánh giá chung về thuế giá trị gia tăng được trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất.

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chi Cục Thuế [Hay Và Nổi Bật]

Chương hai: thực trạng gian lận thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.

Trước tiên, tác giả trình bày khái quát việc xây dựng và triển khai luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. Nội dung luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam được tác giả trình bày một cách chi tiết nhất để nêu ra các vấn đề mà luật pháp quy định về thuế giá trị gia tăng. Sau đó trình bày các vấn đề gian lận thuế giá trị gia tăng trong thời gian qua. Những nguyên nhân dẫn đến sự gian lận thuế giá trị gia tăng cũng được tác giả nêu rõ.

Chương ba: một số biện pháp chống gian lận thuế giá trị tăng ở nước ta

Hôm qua nguyên nhân hoạt động dân vận phải trả trình bày các quan điểm và mục tiêu chống gian lận thuế giá trị gia tăng ở nước ta. Từ đó trình bày một số các biện pháp cũng như kiến nghị đối với nhà nước trong vấn đề chống gian lận thuế giá trị gia tăng ở doanh nghiệp. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung phải đưa phần kết luận.

Đây là bài Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Gia Trị Gia Tăng hay nhất. Tác giả đã trình bày được các vấn đề thiết thực trong thấy cho chị và tặng cho mình nhất hiện nay và những phương pháp cũng như cách giải quyết vấn đề gian lận thuế giá trị gia tăng.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Tác giả đã trình bày được các số liệu, Cái ví dụ cụ thể cũng như cứt giữ trong bài luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Nhưng với tôi đó đội hoàn thành năm một bài luận văn có nghĩa về thuế giá trị gia tăng và tổ chức thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng. Bài luận văn được trình bày như sau:

Chương một: những vấn đề lý luận về thuế giá trị gia tăng và tổ chức thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng.

Trình bày những nội dung cơ bản về vấn đề lý luận thuế giá trị gia tăng và mô hình cấu trúc của pháp luật về thuế giá trị gia tăng. Trình bày bản chất, vai trò cũng như mô hình cấu trúc của pháp luật thuế giá trị gia tăng một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Những vấn đề lý luận về tổ chức thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng. Tại đây, tác giả trình bày các khái niệm cũng như điều kiện thực thi pháp luật nguyên tắc, quy trình đánh giá tính hiệu quả trong thực thi pháp luật.

Chương hai: thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật thuế giá trị gia tăng tại cục thuế Quảng Ninh.

Trình bày khái quát cục thuế tỉnh Quảng Ninh cấp tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của chi cục thuế Quảng Ninh. Trình bày thực trạng pháp luật thuế giá trị gia tăng và thực tiễn thi hành tại cục thuế tỉnh Quảng Ninh. Tác giả trình bày cụ thể, chi tiết các thực trạng về quy định tại chi cục thuế tỉnh Quảng Ninh hiện nay.

Chương ba: một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh Quảng Ninh.

Tác giả đánh giá hiệu quả công tác thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại cục thuế tỉnh Quảng Ninh. Những kết quả cũng như những mặt còn tồn tại hạn chế mà tác giả trình bày sau quá trình nhìn thấy những thực trạng áp dụng pháp luật thuế chị gia tăng tại chi cục thuế tỉnh Quảng Ninh. Từ đó trình bày một số các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế. Cuối cùng là phần kết luận.

Đây sẽ là một trong những Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Giá Trị Gia Tăng xuất sắc nhất. Khi tác giả trình bày về mặc giáp luật thuế giá trị gia tăng đối với một chi cục thuế tại một tỉnh lớn ở Việt Nam. Tác giả đã đánh giá được hiệu quả thực hiện pháp luật thuế giá trị gia tăng được áp dụng tại chi cục và những mặt còn hạn chế trong việc áp dụng pháp luật thuế giá trị gia tăng.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu về quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tác giả đã trình bày bài luận văn để trình bày về thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng tại nơi đây. Mà lần được chia làm bốn chương chính:

Chương một: tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý thuế giá trị gia tăng.

Tác giả trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu của đề tài và cơ sở lý luận về thuế giá trị gia tăng cũng như quản lý thuế giá trị gia tăng. Trình bày các yêu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng. Và kinh nghiệm quản lý thuế giá trị cho tăng ở một số các địa phương từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Vĩnh Phúc.

Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Giá Trị Gia Tăng
Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Thuế Giá Trị Gia Tăng

Chương hai: phương pháp nghiên cứu. Với trẻ trình bày phương pháp nghiên cứu và hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu cũng như đặt ra câu hỏi mà đề tài cần giải quyết.

Chương ba: thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng và doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.Phạm vi mà tác giả nghiên cứu là đối với các nghiệp xây dựng trên địa bàn Vĩnh Phúc. Tác giả trình bày đặc điểm kinh tế xã hội văn hóa chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó có thể trình bày thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng ở các doanh nghiệp xây dựng của tỉnh phúc. Trình bày các kết quả về công tác thuế cho chị gia tăng Vĩnh Phúc. Từ đó tác giả đưa ra đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối các công ty xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc. Những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế cũng như nguyên nhân dẫn đến mặt hạn chế đó cũng được tác giả trình bày rõ ràng.

Chương bốn: quan điểm và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp xây dựng tại chi cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Tác giả trình bày quan điểm cũng như phương hướng và mục tiêu về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng phải tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó đưa ra một số các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế và điều kiện để thực hiện công tác đó. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung và đưa ra kết luận.

Có thể nói, đây là một trong những bà I luận văn tốt nghiệp thuế giá trị gia tăng khá hay. Tác giả đã trình bày rõ nội dung, cụ thể vấn đề về việc hoàn thiện công tác thuế giá trị gia tăng đối với nghiệp xây dựng nói chung và đối với tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong thi hành pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.

Trong việc thực thi thuế giá trị gia tăng theo pháp luật, còn có vấn đề bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong việc thi hành pháp luật thuế giá trị gia tăng. Nhận định được vấn đề này, tác giả đã trình bày bài luận văn một cách sâu sắc như sau:

Chương một: một số vấn đề cơ bản về thuế giá trị gia tăng, pháp luật thuế giá trị gia tăng và quyền lợi của doanh nghiệp trong pháp luật thuế giá trị gia tăng.

Trình bày những vấn đề cơ bản của thiếu chị gia tăng và pháp luật thuế Giá trị gia tăng. Những khái niệm, đặc điểm, vai trò lịch sử hình thành phát triển pháp luật thuế giá trị gia tăng đối tác giả trình bày một cách cụ thể và chi tiết. Nhằm đưa ra các cơ sở lý luận chính xác nhất.

XEM THÊM ==>  Quy Trình Quản Lý Thuế Đối Với Hộ, Cá Nhân Kinh Doanh

Chương hai: thực trạng thi hành luật thuế giá trị gia tăng và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và một số kiến nghị hoàn thiện.

Trình bày về quyền lợi của nhịp theo luật thuế giá trị gia tăng. Trong việc thực hiện nghĩa vụ kê khai hàng hóa, dịch vụ chịu thuế. Các quyền như: quyền được khấu trừ thuế, Quyền được hoàn thuế giá trị gia tăng và quản lý hóa đơn giá trị gia tăng. Để bảo vệ quyền lợi ích nghiệp theo luật quản lý thuế các giả đã trình bày các hình thức kê khai cũng như phương thức kê khai, thời gian nộp cũng như cơ chế hỗ trợ chuyên nghiệp. Ngoài ra, Tác giả còn trình bày một số kiến nghị đối với luật thuế giá trị gia tăng và luật quản lý thuế. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính và đưa ra phần kết luận.

Đây là một trong những bài luận văn về thuế giá trị gia tăng được đánh giá xuất sắc nhất. Tác giả đã trình bày cụ thể về nội dung để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật thuế giá trị gia tăng. Song song đó, tác giả còn nêu lên doanh nghiệp cần thực hiện đúng pháp luật Thuế giá trị gia tăng trước khi được bảo vệ quyền lợi về thuế giá trị gia tăng.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Pháp luật về quản lý thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam.

Để phân tích được bản chất và việc quản lý thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam. Tác giả đã xác định những vấn đề cơ bản để giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. Bài tiểu luận của tác giả được trình bày khá tốt và đưa ra các kiến nghị cụ thể thực tiễn cao. Nội dung chính của bài tiểu luận như sau:

Mở đầu: tác giả trình bày các nội dung chủ yếu về tính cấp thiết của đề tài, tình hình nghiên cứu đề tài và mục đích cũng như đối tượng phạm vi nghiên cứu. Tác giả còn trình bày rõ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đề tài. Những đóng góp mới của đề tài đối với việc xây dựng quản lý thuế giá trị gia tăng.

Chương một: một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật quản lý thuế giá trị gia tăng.

Tác giả trình bày cơ sở lý luận về các khái niệm, vai trò, nhiệm vụ, phương thức thực hiện của pháp luật quản lý thuế giá trị gia tăng được áp dụng tại các doanh nghiệp hiện nay. Trình bày cụ thể nội dung pháp luật quản lý thuế giá trị gia tăng của Việt Nam. Những ưu điểm trong việc áp dụng pháp luật quản lý thuế này và những mặt hạn chế còn sót lại.

XEM THÊM ==>  Kinh Nghiệm Trong Công Tác Quản Lý Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Chương hai: trình bày thực trạng pháp luật về quản lý thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra.

Ticket trình bày thực trạng đối mặt với pháp luật về quản lý thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. Và những vấn đề chưa hoàn thiện trong pháp luật quản lý thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam cũng được tác giả đưa ra một cách cụ thể và chi tiết.

DOWNLOAD

Chương ba: giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. Tác giả trình bày một cách cụ thể về các giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. Cách thực hiện và cách quản lý thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam nhằm hoàn thiện xây dựng về pháp luật quản lý thuế giá trị gia tăng. Cuối cùng là kết luận.

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ về thuế giá trị gia tăng điểm cao Không chỉ là một bài luận văn mang ý nghĩa sâu sắc về lý thuyết, tác giả còn triển khai các vấn đề để xây dựng pháp luật quản lý thuế giá trị gia tăng thực tiễn đối với công tác quản lý của nhà nước. Bài viết được mang tính sáng tạo cao và lối tư duy tốt.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về thuế giá trị gia tăng và công tác hoạt động hiện nay ở nước ta.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x