List Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Chất Lượng Hay Tham Khảo

Đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng

Tổng hợp các đề tài về Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Chất Lượng được thu gom các đề tài trong quá khứ của nhiều học viên các trường và danh sách các bài mẫu điểm cao chọn lọc. Trong thời đại phát triển ngày nay, bất kỳ ngành nghề nào, lĩnh vực nào thì tiêu chí chất lượng luôn là yếu tố đặt lên hàng đầu. Vì vậy, quản lý chất lượng trở thành đề tài nghiên cứu đông đảo của nhiều sinh viên. Bài viết sau đây tổng hợp các bài mẫu ruộng văn thạc sĩ về quản lý chất lượng và danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng Được thực hiện độc đáo nhất hiện nay.

VÀI NÉT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Quản lý chất lượng là hoạt động được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp, mọi lĩnh vực về loại hình kinh doanh đến những quy mô nhỏ, lớn. Quản lý chất lượng đảm bảo cho doanh nghiệp tuân thủ việc làm và những việc quan trọng. Có thể nói, quản lý chất lượng là hoạt động phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng trong sản xuất. Nếu các doanh nghiệp muốn cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Phải tìm hiểu và áp dụng về quản lý chất lượng có hiệu quả.

Một trong những mục tiêu quan trọng của quản lý chất lượng là cải tiến chất lượng sản phẩm và thỏa mãn khách hàng ở mức độ tốt nhất. Đặc điểm của phương pháp quản lý chất lượng là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đạt được mục tiêu chất lượng đã đặt ra. Trong những năm gần đây. Quản lý chất lượng là xu thế chung của mọi doanh nghiệp.

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HAY NHẤT HIỆN NAY

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn Trust nhé.

 • Quản lý chất lượng đào tạo tại đại học.
 • Quản lý chất lượng và thực trạng một số giải pháp cho sản phẩm
 • Chất lượng công trình xây dựng
 • Quản lý chất lượng và thực hiện một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp
 • Quản lý chất lượng và thực trạng một số các giải pháp áp dụng hợp lệ và hiệu quả trong chất lượng
 • Nếu chất lượng nâng cao hiệu quả kinh doanh
 • Quản lý chất lượng dịch vụ logistics
 • Quản lý chất lượng giáo dục
 • Nâng cao chất lượng quản lý dự án chọn lọc
 • Quản lý chất lượng đào tạo nghề
 • Quản lý chất lượng công trình xây dựng
 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh và quản lý chất lượng
 • Quản lý chất lượng tại bệnh viện
 • Quản lý chất lượng tín dụng
 • Quản lý chất lượng thương mại và dịch vụ
 • Quản lý chất lượng hoạt động tài chính
Đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng
Đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng

 Trên đây là top 16 các đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng được tìm kiếm nhiều nhất. Ngoài ra quản lý chất lượng có rất nhiều nội dung để sinh viên khai thác và triển khai thực hiện bài luận của mình.

DOWNLOAD LUẬN VĂN THẠC SĨ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HAY NHẤT HIỆN NAY

Bài mẫu 1: Quản lý chất lượng – thực trạng và một số giải phát nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong DNCN Việt Nam.

Sau khi đến với nền kinh tế thị trường với nền kinh tế nhiều thành phần tác giả đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề quản lý chất lượng trong doanh nghiệp công nhân Việt Nam. Từ đó tác giả trình bày chủ đề quản lý chất lượng và thực trạng một số giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả  hệ thống quản trị chất lượng trong các doanh nghiệp công nhân Việt Nam. Bài luận văn được tác giả trình bày như sau:

Chương một: những vấn đề chung về chất lượng và quản trị chất lượng.

Tác giả trình bày quan điểm về chất lượng và quản trị chất lượng. Trình bày các loại chất lượng sản phẩm cũng như các tiêu chí chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, tác giả còn trình bày quá trình hình thành và phát triển của một hệ thống quản lý chất lượng. Phân tích và mô tả từng quá trình hình thành quản lý chất lượng. Từ đó trình bày vai trò của chất lượng và quản lý chất lượng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

XEM THÊM ==>  Cơ Sở Lý Luận Về Quản Trị Chất Lượng Toàn Diện Tqm, 9Đ

Chương hai: những quan điểm nhận thức và thực trạng công tác quản lý chất lượng trong doanh nghiệp công nhân Việt Nam.

Dựa vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện nay của đất nước ta, tác giả đưa ra các thực trạng về vấn đề quản lý chất lượng của doanh nghiệp công nhân Việt Nam giai đoạn trước những năm 1990 và giai đoạn hiện nay. Từ đó trình bày nhận thức về quản lý chất lượng từ những công tác quản lý chất lượng trong sản xuất. Sau đó, tác giả trình bày những mặt hạn chế của nó.

Chương ba: một số giải pháp áp dụng một cách hợp lý và hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp công nhân Việt Nam.

Tác giả trình bày một số giải pháp áp dụng đối với doanh nghiệp trong vai trò hoàn thiện nhận thức và quản lý chất lượng. Phương thức một số mô hình cụ thể để áp dụng việc quản lý chất lượng trong doanh nghiệp công nhân Việt Nam. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung trình bày phần kết luận.

Đây là một trong những bài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lí Chất Lượng hay nhất. Với lĩnh vực quản trị chất lượng. Tác giả đã trình bày những mục tiêu, hoạt động của doanh nghiệp trong quản lý chất lượng và trình bày thực trạng cũng như giải pháp nhằm áp dụng một cách hợp lý hiệu quả hệ thống quản trị chất lượng trong doanh nghiệp.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2

Vinaconex 2 Là một trong những doanh nghiệp được khẳng định uy tín trong ngành xây dựng. Tuy nhiên hiện nay, công ty đã có một số các vấn đề về quản lý chất lượng và muốn nâng cao chất lượng. Để tìm hiểu và nghiên cứu công tác quản lý chất lượng tại công ty và nhằm hoàn thiện nâng cao công tác quản lý chất lượng tại công ty tác giả đã trình bày bài luận văn như sau:

Chương một: chất lượng và quản trị chất lượng các công trình xây dựng.

Đầu tiên, tác giả trình bày chất lượng và quản lý chất lượng cũng như chất lượng và quản lý chất lượng các công trình xây dựng. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Chương hai: thực trạng chất lượng và quản trị chất lượng công trình xây dựng tại công ty Vinaconex 2.

Tại đây, tác giả trình bày tổng quan về công ty. Trình bày những thực trạng chất lượng và quản lý chất lượng tại công ty xây dựng. Và không thể thiếu những nguyên nhân tồn tại về những thực trạng hiện nay tại công ty.

Chương ba: một số vấn đề nhằm tăng cường chất lượng công trình xây dựng của công ty.

Hiện tại, công ty thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Vì vậy, tác giả trình bày về việc xây dựng cũng như hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000.

Ngoài ra tác giả còn trình bày về tuân thủ các nguyên tắc định hướng khách hàng, các nguyên tắc làm đúng ngay từ đầu. Và tăng cường các hành động khắc phục, phòng ngừa cũng như cải tiến chất lượng công trình xây dựng.

Ngoài ra tác giả còn đưa ra các giải pháp về tăng cường công tác trao đổi, chiều sâu đi vào máy móc thiết bị, công nghệ. Cuối cùng tác giả tấm tắc và đưa ra kết luận cho bài luận văn của mình.

Đây là bài mẫu luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng xuất sắc nhất. Tác giả đã trình bày các hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng tại một công ty cụ thể. Từ đó có thể nêu lên các vấn đề thực tiễn tại công ty và cách áp dụng các biện pháp để quản lý chất lượng công trình tại công ty.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: Quản lý chất lượng đào tạo đại học theo ISO 9000

Với mục tiêu nêu lên điểm mạnh của việc áp dụng ISO 9000 trong quản lý chất lượng sản xuất và thương mại. Tác giả đã trình bày bài luận văn của mình như sau:

Chương một: ISO 9000 và các lĩnh vực áp dụng nó.

Tác giả trình bày khái quát về sự ra đời của ISO 9000. Trình bày các nội dung cơ bản của bộ ISO 9000-2000. Và trình bày các phạm vi áp dụng ISO 9000.

Chương hai: mô hình quản lý chất lượng đào tạo ở một số nước.

Tác giả trình bày mô hình quản lý chất lượng đào tạo đại học theo TQM.

XEM THÊM ==>  Các Mô Hình Đo Lường Và Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ

Trình bày các phương pháp quản lý chất lượng đào tạo đại học và giới thiệu về TQM. Và trình bày việc quản lý chất lượng đào tạo đại học của Việt Nam. Cụ thể về các nội dung như tình hình, nguyên nhân và phương hướng phát triển công tác quản lý chất lượng đào tạo đại học ở Việt Nam. Cuối cùng là trình bày cách áp dụng các nguyên tắc của iOS 9000 và quản lý chất lượng đào tạo đại học.

Chương ba: thiết kế mô hình quản lý chất lượng đào tạo đại học của Việt Nam theo ISO 9000.

Tác giả trình bày về hệ thống quản lý chất lượng đào tạo của một số trường đại học. Về các tổ chức, lãnh đạo, quản lý nguồn lực vào quá trình đào tạo cũng như đánh giá phân tích quá trình đào tạo và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài ra, tác giả còn trình bày các bước chuẩn bị triển khai như: phân tích, lập kế hoạch, cam kết của lãnh đạo, đào tạo, viết tài liệu, công bố sử dụng iOS 9000.Ngoài ra, tác giả còn triển khai công việc và quản lý chất lượng theo ISO 9000 cũng như các công tác xem xét, đánh giá chất lượng và cái tiếng quản lý chất lượng đào tạo và một số các phương pháp chung để thực hiện ISO 9000 trong đào tạo đại học.

Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính và đưa ra kết luận.

Đây sẽ là bài mẫu luận văn về quản lý chất lượng đáng để bạn tham khảo. Những nội dung được trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất. Tác giả đã hoàn thành xuất sắc bài luận văn này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Thuận.

Đây là bài luận văn thạc sĩ chuyên ngành kinh tế. Với nội dung chính là trình bày về việc quản lý chất lượng và nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng tác giả trình bày cụ thể bài văn như sau:

Chương một: cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng và chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại.

Bài mẫu luận văn về quản lý chất lượng
Bài mẫu luận văn về quản lý chất lượng

Dạ trình bày tín dụng ngân hàng là gì và cái sản phẩm chuối vướng vụ ngân hàng. Trình bày chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng tín dụng.

Hai: thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận.

Tác giả trình bày sơ lược về ngân hàng thương mại đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận. Giới thiệu về ngân hàng, quá trình hình thành và chức năng nhiệm vụ của bộ phận trong ngân hàng. Trình bày sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng và kết quả kinh doanh tại ngân hàng. Từ đó đưa ra các đánh giá chất lượng tín dụng tại ngân hàng. Trình bày các ưu điểm và nhược điểm cũng như nguyên nhân hình thành các điểm đến chất lượng tín dụng tại ngân hàng.

Chương ba: giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Thuận.

Tại đây, tác giả trình bày chủ yếu các chiến lược phát triển đến năm 2020 và kế hoạch kinh doanhTại ngân hàng. Ngoài ra tác giả còn trình bày các phương thức hoàn thiện cũng như đổi mới công tác tổ chức nhân sự, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao hơn. Nâng cao về chất lượng công nghệ hiện đại hóa hoạt động ngân hàng. Tác giả còn trình bày một số các kiến nghị đối với ngân hàng, đối với nhà nước tỉnh Ninh Thuận và đối với nhà nước Việt Nam. Cuối cùng tác giả tóm tắt nội dung chính của bài luận và đưa ra kết luận chung.

Đây là một trong những bài Luận Văn Về Quản Lí Chất Lượng được khai thác trọng tâm nhất. Với ngành kinh tế tác giả đã trình bày khái quát về quản lý chất lượng trong tin dụng.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Trường Thịnh.

Đây là một trong những nội dung liên quan đến quản lý chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty. Mặc dù thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh nhưng tác giả đã trình bày được quản lý chất lượng trong công tác kinh doanh hiệu quả. Tác giả trình bày bài luận như sau:

Chương một: tổng quan về hiệu quả kinh doanh và phân tích hiệu quả kinh doanh. Tác giả trình bày các khái niệm về hiệu quả kinh doanh và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh. Trình bày phương thức chung về hiệu quả kinh doanh và những phân tích chi tiết để phản ánh hiệu quả kinh doanh tại công ty. Không thể thiếu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh cũng được tác giả trình bày một cách cụ thể nhất.

Chương hai: phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Trường Thịnh.

Đây là một trong những công ty vật liệu xây dựng lớn ở Việt Nam, tác giả đã trình bày tổng quan về công ty về lịch sử hình thành, tầm nhìn và sự phát triển cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý trong công ty. Phân tích hiệu quả kinh doanh, công ty Trường Thịnh vào năm 2010-2012. Ngoài ra, tác giả còn phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh tại công ty trong giai đoạn trên cũng như các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh.

Chương ba: giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Trường Thịnh giai đoạn 2013-2018

XEM THÊM ==>  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Đào Tạo Cán Bộ + Bài Mẫu

Tác giả trình bày một số giải pháp thực hiện về các chỉ tiêu kinh doanh, cách tăng thu nhập, tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả sử dụng vốn và lao động cũng như chi phí. Cuối cùng tác giả đưa ra một số các kiến nghị đối với công ty và tóm tắt nội dung để trình bày phần kết luận ngắn gọn.

Đây là một trong những bài luận văn thạc sĩ về quản lý chất lượng tốt nhất. Tác giả đã trình bày rõ ràng các nội dung trong đề tài. Với những lý luận và cơ sở thực tiễn tác giả đã trình bày thành công bài luận văn của mình.

DOWNLOAD

BỐ CỤC NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Có thể nói tùy thuộc vào chuyên ngành đào tạo có những yêu cầu riêng về bố cục bài luận văn thạc sĩ. Nhưng biết đây là một bố cục phối nhất đối với tất cả các bài luận văn có thể áp dụng được:

Phần mở đầu: trình bày lý do, mục tiêu, phạm vi, đối tượng và ý nghĩa khoa học cũng như ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu.

Phần nội dung: trình bày tổng quan về nghiên cứu và trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu một cách ngắn gọn và cụ thể nhất.

Phần kết luận và kiến nghị: từ kết quả nghiên cứu đưa ra những kết luận, trình bày những phát hiện mới cũng như sáng kiến mới. Trình bày các giải pháp quyết định và kiến nghị cho các bạn nghiên cứu tiếp theo.

Đây là một trong những bố cục tương đối ổn định với nội dung về luận văn thạc sĩ.

Hy vọng bài viết trên đây sẽ giúp ích cho bạn khi thực hiện bài luận văn.

DV viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x