Kho Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Đầu Tư Công, 52 Đề Tài Hay

Những đề tài luận văn thạc sĩ về đầu tư công

Bài viết này gửi tới các bạn học viên những bài luận văn thạc sĩ về đầu tư công được thu gom từ các đề tài khóa trước và tải miễn phí một số bài mẫu luận văn về đầu tư công bảo vệ thành công, đạt điểm cao. Các bài luận văn trên đã đóng góp vào công cuộc xây dựng chính sách đầu tư công hiệu quả cho nền kinh tế- tài chính, đưa nền kinh tế phát triển lên tầm cao mới. Vậy luận văn đầu tư công sẽ bao gồm những gì thì bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những quan điểm đúng đắn về khái niệm cũng như vai trò của đầu tư công trong cuộc sống.

I.Ý nghĩa của đầu tư công là gì ? Vai trò của đầu tư công

Đầu tư công được hiểu là hoạt động đầu tư do Nhà nước quản lý vào các dự án, kế hoạch và các đối tượng khác theo quy định Luật đầu tư công. Các hoạt động đầu tư sẽ bao gồm lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư công. Tiếp theo là lặp lại lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt, giao và triển khai thực hiện dự án đầu tư công. Sau đó là tiến hàng theo dõi, kiểm tra các chương trình, kế hoạch, dự án đầu tư công.

XEM THÊM ==> 57 Bài Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Nông Thôn Mới

Nguyên tắc trong đầu tư công:

 • Chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. bắt buộc làm theo quy định của pháp luật về quy hoạch cũng như phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia
 • Có trách nhiệm và thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tổ chức cá nhân có liên quan đến đến hoạt động đầu tư công 
 • Đảm bảo đầu tư tập trung tiết kiệm, hiệu quả, cân đối nguồn lực, không để thất thoát lãng phí nguồn ngân sách được cung cấp
 • Công khai trong hoạt động đầu tư công, nội dung cần được minh bạch khi thực hiện các dự án có liên quan đến đầu tư công, đảm bảo tuân theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí của phân vốn đầu tư công.

Vốn đầu tư công có 5 loại: vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư từ các chương trình hỗ trợ, vốn tín dụng đầu tư, vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, vốn vay trong nước và ngoài nước. Vốn đầu tư công để dùng cho các chương trình, dự án công là nguồn ngân sách của Nhà nước sử dụng để phục vụ cho đời sống nhân dân, phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động có lợi về mặt vật chất lẫn tinh thần.

Liệu những hoạt động đầu tư công này đã và đang được thực hiện ra sao ? Những đề tài luận văn thạc sĩ về đầu tư công dưới sẽ phân tích từng phương diện của đầu tư công, cho các bạn một câu trả lời xác đáng về hoạt động này.

II. Các đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Đầu Tư Công

LƯU LÝ: Các bạn sinh viên gặp khó khăn khi viết bài có thể xem qua bài viết Dịch vụ thuê viết luận văn của Luận Văn TRust nhé.

 1. Luận văn thạc sĩ về đầu tư công: quản lý nhà nước về đầu tư công
 2. Đổi mới đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2020
 3. Thực trạng cơ cấu đầu tư công tại Việt Nam hiện nay. Giải pháp khắc phục cơ cấu đầu tư công
 4. Luận văn thạc sĩ đầu tư công: phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án xây dựng ở ban quản lý dự án tỉnh Tây Ninh
 5. Ứng dụng mô hình hồi quy ước tính chi phí quản lý thi công dự án nhà công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 6. Tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB ở Việt Nam. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng
 7. Giải pháp hạn chế và ngăn chặn tình trạng thất thoát trong đầu tư XDCB ở Việt Nam
 8. Mối liên hệ giữa đầu tư công và phát triển kinh tế ở Việt Nam
 9. Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư ODA vào Việt Nam
 10. Tác động của đầu tư công tới sự phát triển kinh tế- xã hội
 11. Vấn đề quản lý nguồn vốn đầu tư công đến thị trường xuất- nhập khẩu
 12. Thực tiễn đầu tư công, nợ công. Mối quan hệ giữa đầu tư công và nợ công
 13. Đầu tư và vấn đề huy động vốn vào Ngành dầu khí
 14. Đánh giá tình hình đầu tư công của nhà nước vào các doanh nghiệp tư nhân
 15. Quản lý đầu tư công tại Kon Tum
Những đề tài luận văn thạc sĩ về đầu tư công
Những đề tài luận văn thạc sĩ về đầu tư công
 1. Luận văn thạc sĩ về đầu tư công: quản lý đầu tư công tại UBND thành phố Hồ Chí Minh
 2. Thực hiện chính sách quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn cấp huyện
 4. Đề tài Luận văn thạc sĩ về đầu tư công: hoàn thiện đầu tư công tại tỉnh Cà Mau
 5. Quản lý nhà nước về thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế Chu Lai tỉnh Quảng Nam
 6. Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
 7. Thực trạng tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
 8. Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài “ sạch” ở các tỉnh trọng điểm Đông Nam Bộ
 9. Luận văn thạc sĩ về đầu tư công: tính khả thi về đầu tư bệnh viện tư nhân tại bệnh viện Thành Vũ tỉnh Bạc Liêu
 10. Tầm quan trọng của đầu tư công đối với tình hình xã hội ổn định

III. Download Các bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Đầu Tư Công

Trong quá trình tìm hiểu về đầu tư công không thể thiếu những thông tin cụ thể vì vậy những bài mẫu dưới đây sẽ là nền tảng thông tin cho các bạn sinh viên đang tìm kiếm nguồn tài liệu về Bài mẫu luận văn thạc sĩ về đầu tư công đạt điểm cao.

Bài 1: Quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai

Từ sau khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, việc phát triển các khu kinh tế không ngừng được mở rộng. Một trong những trọng tâm quan trọng được đặt tại Bắc Trung Bộ cụ thể là tại tỉnh Quảng Nam. Năm 1999, nhà nước đã đưa ra nghị định để thành lập khu kinh tế mở Chu Lai với mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, phát triển sản xuất nâng cao đời sống nhân dan nơi đây và đặc biệt là thu hút vốn đầu từ trong nước và ngoài nước. Ban đầu nhà nước sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách để hoàn thiện các bước đầu tiên tạo tiền đề hoàn thiện khu kinh tế từ đó thu hút thêm nhiều dự án đầu tư vào khu kinh tế Chu Lai.

Mục tiêu của đề tài: phân tích tình hình thưucj tế về thu hút vốn đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai. Đề xuất những biện pháp hữu hiệu cho hoạt động thu hút vốn đầu tư. Tác giả của luận văn đã đi thực tế và tìm kiếm được nhiều thông tin hữu ích để xây dựng cơ sở cho luận văn được sắc bén. Từ trong luận văn có thể thấy được các vấn đề tồn tại sâu trong hoạt động thu hút vốn đầu tư và sự quản lý của nhà nước đối với vốn đầu tư công trong hoạt động đó.

XEM THÊM ==> List Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Chất Lượng 

Chương 1: cơ sở khoa học của quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở

Chương 2: thực trạng quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế mở Chu Lai

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài 2: Luận văn thạc sĩ về đầu tư công: hoàn thiện đầu tư công tại tỉnh Cà Mau

Đầu tư công là một phạm trù rộng lớn, giữ vai trò quan trọng trong vấn đề phát triển bền vững nền kinh tế thời đại số hoá. Một yếu tố không thể thiếu trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bên cạnh đó đầu tư công còn là chìa khoá khai phá những chính sách mới để tăng trưởng thị trường cũng như nâng cao tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.

Xuất phát điểm ban đầu của Việt Nam vốn dĩ là từ ” hai bàn tay trắng” cho đến hiện tại đã có bước tiến khá nhanh chóng. Tuy nhiên mỗi vùng miền lại có đặc điểm khác nhau, cơ sở hạ tầng chưa tương thích với tốc độ phát triển khiến nền kinh tế còn nhiều lỗ hổng cần phải khắc phục, nhất là đối với những tỉnh thành xa xôi nằm ở cuối bản đồ Việt Nam như Cà Mau thì cơ sở đó đã hạn chế nhiều cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài nước mặc dù có tiềm năng rất lớn. Để thay đổi thực trạng và từng bước hội nhập với thế giới, đầu tư công chính là biện pháp tối ưu hóa bao gồm các khoản đầu tư do chính phủ cùng các doanh nghiệp, tập đoàn tiến hành. Đây được coi như một khởi đầu thuận lợi tạo dựng nền tảng cho cơ sở hạ tầng cũng như kỹ thuật tịnh tiến trong tương lai của Việt Nam.

Bất cập lớn nhất ở đây là đầu tư công ngăn cản các hình thức đầu tư khác. Đặc biệt hiện nay vấn đề đầu tư không còn gói gọn trong một cá nhân, tập thể nhỏ nữa mà đã lan tràn trong toàn bộ xã hội. Trước đây, đầu tư của nhà nước chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế gây kìm hãm nhiều mặt. Để giảm bớt sự kìm hãm đó yêu cầu cần thay đổi cơ cấu đầu tư công của nhà nước dựa trên mối quan hệ giữa cơ cấu đầu tư công với tăng trưởng kinh tế.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ về đầu tư công

Dữ liệu trong bài luận văn thạc sĩ về đầu tư công được thu thập từ năm 2009 đến 2015 được tác giả luận văn tổng hợp, phân tích để đánh giá tác động của đầu tư công và đề ra những phương án phù hợp cho đầu tư xông nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Mục tiêu chính của đề tài: tìm hiểu cơ sở lý luận về đầu tư công. Tiến hành phân tích, chứng minh hoạt động đầu tư công đối với nền kinh tế nước nhà. Bên cạnh đó đề cập những biện pháp hữu hiệu để khắc phục nhược điểm của đầu tư công và phát huy ưu điểm của đầu tư công đối với tỉnh Cà Mau.

Luận điểm 1: cơ sở lý luận chung về đầu tư công

Luận điểm 2: thực trạng đầu tư công tại tỉnh Cà Mau

Luận điểm 3: những giải pháp phát triển hoạt động đầu tư công tại tỉnh Cà Mau

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài 3: Thực hiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc

Trong đầu tư công thì vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài là một phần rất quan trọng, hiện nay hầu hết các quốc gia đều tăng cường hợp tác trên các phương diện mà trọng tâm là kinh tế vì vậy điều kiện tiên quyết là phải để cho các quốc gia một dấu ấn thật tốt từ đó vấn đề hợp tác sẽ được giải quyết. Để đầu tư công hiệu quả thì Việt Nam trong những năm gần đây rất chsu trọng việc xây dựng chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài ( FDI ) cho thấy một bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới đầu tư công hợp lý.

Điển hình kể đến là tỉnh Vĩnh Phúc vốn nằm ở 3 vùng quy hoạch là vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô. Khi bắt đầu, vĩnh Phúc còn là một thuần nông với cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, kém phát triển. Theo thời gian và cũng để phù hợp với tình hình đất nước đang tiến lên công nghiệp hoá- hiện đại hoá, để làm được điều đó tỉnh cần được nhà nước đầu tư vào nhiều dự án, chương trình để chuyển đổi nền kinh tế từ thuần nông lên công nghiệp đồng thời trong việc đầu tư công cần nhiều vốn đầu tư bên ngoài từ các nguồn đầu tư từ hợp tác quốc tế vào tỉnh.

Sau một thời gian dài thực hiện chương trình hành động, tỉnh đã thu hút được vốn đầu tư FDI lớn, giúp việc chuyển đổi nền kinh tế có những bước đột phá mới và hiệu quả. Để tỉnh phát triển hơn và thu hút FDI mạnh hơn nữa thì tỉnh cần đưa ra những phương án hợp lý với mục tiêu rõ ràng là hướng tới phát triển kinh tế bền vững.

Xuất phát từ yêu cầu này, đề tài  luận văn thạc sĩ về đầu tư công “ thực hiện chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc” đã được tác giả thực hiện để góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả khi đầu tư công hay thực thi chính sách công.

Chương 1: cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Chương 2: thực trạng thực hiện chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Chương 3: giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở tỉnh Vĩnh Phúc

DOWNLOAD

Bài 4: Quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đầu tư công là hoạt động triển khai các chương trình, dự án của nhà nước để góp phần tăng trưởng kinh tế, bổ sung cơ sở hạ tầng cho đất nước. Đầu tư công là một hoạt động quan trọng trong tiến trình đất nước phát triển nhất là đối với một nước đang phát triển như Việt Nam thì lại càng không thể thiếu, những việc làm do đầu tư công sẽ là yếu tố quyết định để xóa đói giảm nghèo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cũng như tăng cường tiềm lực chính trị, quốc phòng.

Vấn đề còn tồn đọng của đầu tư công ở đây là đầu tư chưa hợp lý và lãng phí tài nguyên. Đầu tư công vẫn còn chiếm nhiều phần trăm nên đã ngăn cản các nguồn đầu tư khác khiến nguy cơ lạm phát tiền tệ, kinh tế lên mức cao. Hơn nữa vì hệ thống đầu tư công chưa hoàn thiện và còn nhiều lỗ hổng trong quản lý, đây là vấn đề cực nghiêm trọng nếu không được giải quyết kịp thời sẽ để lại hệ quả khó lường cho cả một hệ thống nhà nước.

XEM THÊM ==> Tham Khảo Bài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế

Tổng quát hơn về vấn đề quản lý đầu tư công, tác giả của luận văn chọn thành phố Hồ Chí Minh vốn là một thành phố lớn của Việt Nam, trọng tâm nền kinh tế được đặt ở đây vậy nên việc quản lý đầu tư công lại càng quan trọng. Trong cách vận hành và quản lý đầu tư công sẽ chứa nhiều sai sót mà cần thiết nhất là Nhà nước phải quản lý đầu tư công phù hợp với tình hình đất nước.

Luận điểm 1: cơ sở lý luận chung về quản lý đầu tư công

Luận điểm 2: thực trạng quản lý nhà nước đầu tư công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Luận điểm 3: giải pháp hiệu quả trong quản lý nhà nước đầu tư công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

DOWNLOAD

Bài 5: Đổi mới đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2020

Trong khi nền kinh tế vi mô đang không ngừng được mở rộng nhưng yếu tố đầu tư công nhiều, tràn lan là một nguyên nhân khiến nền kinh tế xuất hiện tình trạng lạm phát tăng cao, tỷ giá biến động khôn lường, nợ công và nợ nước ngoài vượt khỏi mức an toàn, niềm tin của những người nắm mạch kinh tế bị suy giảm,… Với tình hình hậu khủng hoảng tài chính yêu cầu cấp thiết đặt ra là tìm cách để tái cơ cấu lại nền kinh tế mà bắt nguồn từ đầu tư cộng.

Thông qua cơ sở lý luận về đầu tư công, tác giả Bài Mẫu luận văn thạc sĩ về đầu tư công xử lý luận văn thạc sĩ về đầu tư công bằng đề tài “ đổi mới đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2020. Tác giả sử dụng các phương pháp lập luận, phân tích sắc bén tìm ra được nguyên nhân tại sao đầu tư công lại có ảnh hưởng to lớn tới hoạt động kinh tế, thực trạng đầu tư công tại Việt Nam đã xảy ra như thế nào trong thời gian 2011- 2020. Sau đó sử dụng phương pháp tổng hợp để đưa ra kiến nghị về quá trình tái cơ cấu đầu tư mà trọng tâm lớn nhất là đầu tư công, các biện pháp thực hiện có hiệu quả, thúc đẩy nền kinh tế vươn lên.

Luận điểm 1: các vấn đề chung của đầu tư công

Luận điểm 2: thực trạng hoạt động đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2011- 2020

Luận điểm 3: các giải pháp nhằm tái cơ cấu đầu tư công và đổi mới mô hình tăng trưởng

DOWNLOAD

Bài 6: Các giải pháp tăng cường quản lý đầu tư công

Thực tế đầu tư Việt Nam hiện nay bộc lộ ra nhiều vấn đề yếu kém như đầu tư lan tràn mà không quan tâm đến hiệu quả, thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. trong đầu tư công còn xảy ra tình trạng trì trệ, đầu tư dang dở, gây thất thoát ngân sách nhà nước vô cùng nghiêm trọng. Trên cơ sở lý luận về đầu tư công bao gồm: các đặc điểm, vai trò, tổ chức bộ máy quản lý đầu tư công, quy trình quản lý thêm vào đó là các nghiên cứu chuyên sâu về đầu tư công, bài luận văn thạc sĩ về đầu tư công của tác giả xây dựng một bài học có ích về đầu tư công nhờ tham khảo nhiều nguồn như việc xây dựng đầu tư công ở nước ngoài.

Bài luận văn đưa ra định hướng rõ ràng cho nhà nước về vấn đề đầu tư công hiện tại và tương lai đến năm 2025. Luận văn của tác giả đưa ra một hệ thống giải pháp hữu hiệu cho hoạt động đầu tư công, các công việc liên quan đến quá trình đánh giá, thẩm định dự án đầu tư công. Đảm bảo quá trình đầu tư công có hiệu quả, không lãng phí nguồn ngân sách của nhà nước.

Bên cạnh tìm hiểu các thông tin lý thuyết, tác giả còn bổ sung nhiều kiến thức thực tế thông qua các biểu đồ biểu thị GDP tăng trưởng của Việt Nam, tìm hiểu các nguồn ngân sách có hiệu quả trong đầu tư công như FDI, ODA,… Nhờ cách làm của tác giả mà một hệ thống lý luận về biện pháp ra đời nâng cao hoàn thiện quản lý đầu tư công.

Luận điểm 1: cơ sở lý luận về quản lý đầu tư công

Luận điểm 2: thực trạng quản lý đầu tư công ở Việt Nam

Luận điểm 3: các giải pháp nhằm tăng cường quản lý đầu tư công tại Việt Nam dự kiến đến 2025.

DOWNLOAD

Bài 7: Quản lý đầu tư công tại tỉnh Kon Tum

Kon Tum là một tỉnh thuộc Nam Trung Bộ chuyên về trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. Kinh tế còn nhiều khó khăn, khu vực khi mới bắt đầu chưa được nhà nước chú trọng. Tuy nhiên theo thời gian Kon Tum là một trong những tỉnh ở Nam Trung Bộ có tiềm năng nhất về phát triển công nghiệp cũng như ngành du lịch và đòi hỏi một nguồn vốn đầu tư lớn. Nguồn vốn này từ đâu mà ra ? Chính là lấy từ các dự án, chương trình mà nhà nước thực hiện đầu tư công đến cho tỉnh với mong muốn thay đổi diện mạo cho tỉnh trong những năm gần đây.

XEM THÊM ==> Luận Văn Thạc Sĩ Về Văn Hóa Công Sở 50 Đề Tài +15 Bài Mẫu

Vốn là một tỉnh xa xôi với công tác quản lý lỏng lẻo chưa có sự chặt chẽ thì đầu tư công vào Kon Tum còn nhiều bất cập khó lường ví dụ như xảy ra tình trạng tham nhũng của chính quyền địa phương, gây thất thoát nguồn vốn đầu tư công mà các dự án vẫn chưa được hoàn thiện. Yêu cầu đặt ra hiện tại chính là đưa ra nhữung biện pháp có hiệu nghiệm đối với tỉnh, trước hết cần thanh lọc bộ máy chính quyền, phổ cập kiến thức tới cho người dân về đầu tư công, chọn ra những người ưu tú để làm công tác quản lý đầu tư công cũng như giám sát quá trình thực hiện. Bên cạnh đó nhà nước cần thường xuyên cử thanh tra về để kiểm tra chất lượng thi công đầu tư, kiểm tra nguồn vốn sử dụng hợp lý.

Bài luận văn thạc sĩ về đầu tư công chất lượng này được tác giả đi thực tế trong quá trình tìm hiểu ngọn nguồn của đầu tư công và nơi tác giả chọn chính là địa bàn tỉnh Kon Tum vì nhận ra được nhữung yếu kém trong công tác quản lý đầu tư công tại tỉnh đồng thời tác giả sử dụng các phương pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu trong quá trình thực nghiệm để đưa vào luận văn.

Luận điểm 1: cơ sở lý luận về quản lý đầu tư công

Luận điểm 2: thực trạng quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Luận điểm 3: các phương pháp giải quyết tình trạng qảun lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum

DOWNLOAD

Bài 8: Hiệu quả quản lý đầu tư công tại thành phố Cần Thơ từ góc nhìn quản lý nhà nước

Một quốc gia nhằm đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội không quan trọng mà yếu tố để đạt được chính là đầu tư. Để đầu tư được cần phải thu hút vốn đầu tư khi hoạt động trong điều kiện cơ sở hạ tầng, chính sách thu hút vốn đầu tư có nhiều hạn chế như Việt Nam. Trong quá trình quản lý đầu tư cần phải xây dựng hệ thống các chính sách đầu tư hợp lý, thống nhất kích thích đầu tư và sử dụng nguồn vốn theo cách hiệu quả nhất.

Với một tỉnh như Cần Thơ với vấn đề sử dụng đầu tư thì ưu tiên là vốn đầu tư công nhằm xây dựng và phát triển Cần Thơ thành một thành phố đồng bằng văn minh hiện đại, một thành phố xanh, sạch, đẹp và xứng đáng là thành phố cửa ngõ của dòng sông Mê Kông. Sau một thời ta thực hiện công cuộc đổi mới đã nâng cao thu nhập, đổi mới chất lượng đời sống của nhân dân thể hiện bộ mặt chung của xã hội ngoài ra nhờ kết quả sản xuất kinh doanh tốt của các thành phần kinh tế đã đóng góp lớn vào chính sách điều hành của chính quyền thành phố. Thông qua các hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan hành chính hoạt động đầu tư công với ngân sách và các lĩnh vực phát triển hạ tầng kinh tế xã hội có nhiều tiến triển, Sau một thời gian thực hiện công cuộc đổi mới và nâng cao thu nhập đổi mới chất lượng đời sống của nhân dân thể hiện bộ mặt chung của xã hội ngoài ra nhiều kết quả sản xuất kinh doanh tốt của các thành phần kinh tế đã đóng góp lớn vào chính sách điều hành của chính quyền thành phố. Trong giai đoạn sắp tới, nền kinh tế của nhà nước nói chung và Cần Thơ nói riêng sẽ gặp nhiều khó khăn như lạm phát đầu tư công, cơ sở hạ tầng kém, thủ tục hành chính rườm rà, năng lực quản lý chưa tốt,…  Muốn vượt qua những thách thức trên, yêu cầu thành phố đưa ra được những chính sách mới, đầu tư phải có trọng tâm, hạn chế thấp nhất lãng phí thất thoát. Tìm hiểu công tác thẩm định dự án đầu tư phân bổ sử dụng nguồn vốn hợp lý nâng cao năng lực quản lý nhà nước để đưa nền kinh tế phát triển và hội nhập với thế giới.

Theo lý do này, tác giả đề tài luận văn về đầu tư công đã viết luận văn thạc sĩ về đầu tư công đạt hiệu quả vì đã đưa ra được những phân tích xác đáng về hoạt động quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cuối cùng là đưa ra những giải pháp hữu hiệu cho công tác quản lý đầu tư, đảm bảo tiến trình phát triển của thành phố ở hiện tại và trong tương lai sẽ ngày càng tiến xa hơn.

DOWNLOAD

Luận điểm 1: cơ sở lý luận và thực tiễn

Luận điểm 2: phương pháp nghiên cứu

Luận điểm 3: hiệu quả quản lý đầu tư công

Luận điểm 4: kết luận, giải pháp và kiến nghị.

Trên đây là 8 bài mẫu về luận văn thạc sĩ đầu tư công điểm cao được tổng hợp từ các bạn sinh viên của các trường đại học và được đánh giá cao qua bài luận.

XEM THÊM ==> Luận Văn Thạc Sĩ Về Kiểm Soát Nội Bộ [List Đề Tài + 7 Bài Mẫu]

IV. Lời kết về luận văn thạc sĩ đầu tư công

Tổng kết bài viết về luận văn thạc sĩ đầu tư công và các bài mẫu tham khảo, chắc phần nào đó đã giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức về đầu tư công cũng như cách làm một bài luận văn thạc sĩ đầu tư công hiệu quả. Hy vọng rằng bạn sẽ hoàn thành được bài luận văn của mình tốt nhất.

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x