Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học [Danh Sách Đề Tài+ 10 Bài Mẫu Hay]

Bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành văn học

Danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học Hay cùng với các bài luận văn ngành Văn Học mẫu tiểu biểu. Nếu bạn đang mong muốn tìm kiếm, tham khảo những đề tài luận văn Thạc sĩ văn học hay và những bài mẫu chất lượng cao. Bạn hy vọng những thông tin trong đó phải thật sự chính xác và giúp ích cho các bạn. Hiểu được điều này của các bạn. Chúng tôi, ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn Những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học Hay và bài mẫu chất lượng.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết báo cáo, khóa luận, trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Trust nhé.

1.Đề tài luận văn Thạc sĩ văn học hay và tiêu biểu nhất hiện nay.

          Một tên đề tài là rất quan trọng và không thể thiếu của bài luận văn Thạc sĩ văn học. Nếu bạn không biết lựa chọn một đề tài phù hợp thì sẽ gặp khó khan trong việc triển khai nghiên cứu về sau. Vậy nên, chúng tôi sẽ chia sẻ tới bạn Những Đề Tài Luận Văn Ngành Văn Học hay và ý nghĩa.

 • Phân tích phong cách nghệ thuật độc đáo trong thơ của Nguyễn BỈnh Khiêm giai đoạn sau cách mạng tháng tám thành công.
 • Ý nghĩa, hình tượng của người nông dân trong văn học Việt Nam được tái hiện qua các tác phẩm của Nam cao.
 • So sánh nét độc đáo về nghệ thuật và giá trị nội dung tác phẩm văn học Việt Nam trong hai giai đoạn trước cách mạng tháng tám và sau cách mạng tháng tám năm 1945.
 • Hình tượng nhân dân và nghệ thuật xây dựng hình tượng này trong văn học kháng chiến Việt Nam.
 • Tinh thần yêu nước và chống giặc ngoại xâm trong văn học Việt Nam giai đoạn từ 1946 – 1954.
 • Đề Tài Luận Văn Ngành Văn Học  Giá trị nội dung và nghệ thuật của văn học Việt Nam qua từng giai đoạn cho tới ngày nay.
 • Hình tượng người phụ nữ với những phẩm chất và đức hạnh trong thơ của Hồ Xuân Hương thời kỳ xã hội đương đại.
 • Những giá trị nội dung, tư tưởng của các tác giả văn học Việt Nam đương đại đã tác động và ảnh hưởng như thế nào tới đời sống xã hội của con người Việt Nam lúc bấy giờ.
 • Ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo và phật giáo lên đời sống văn hóa, xã hội của con người Việt Nam.
 • Những bài học kinh nghiệm, giá trị tư tưởng được lưu truyền từ các tác phẩm nghệ thuật dân gian thời xưa.
 • Hoạt động tôn giáo đã ảnh hưởng và tác động thế nào tới đời sống xã hội và quan niệm của con người thời xưa.
 • Văn học Việt Nam hình thành và phát triển như thế nào trên các dấu mốc lịch sử xây dựng và bảo vệ nền độc lập của dân tộc.
 • Ảnh hưởng của các tác phẩm văn học nước ngoài tới giá trị tư tưởng và nghệ thuật văn học Việt Nam thời bấy giờ.
 • Giá trị nội dung và tư tưởng của các tác phẩm văn học Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc.
 • Đề Tài Luận Văn Văn Học Những ảnh hưởng tiêu cực của chế độ cai trị, chính sách độc đoán của Thực dân Pháp lên nền văn học Việt Nam thời kỳ này.
 • Giá trị nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm văn học của Nguyễn Du được lưu truyền cho tới ngày hôm nay.
 • Những biện pháp nhằm bảo vệ, duy trì các tác phẩm văn học Việt Nam của các tác giả trung đại được viết bằng chữ nôm.
 • Một số tác phẩm văn học Việt Nam nổi bật viết về hình tượng người nông dân trong kháng chiến – Giá trị nội dung và nghệ thuật.
 • Giá trị nội dung và các tác phẩm nghệ thuật đương đại Việt Nam – Vị thế trên diễn đàn văn học Thế giới.
 • Phân tích giá trị nội dung tư tưởng của tác phẩm văn học nước ngoài Chiếc lá cuối cùng của Ohenri – nêu ra ý nghĩa của hình tượng chiếc lá.
 • Trình bày tầm quan trong và giá trị của bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua hai góc độ là lịch sử và văn học.
Đề tài luận văn thạc sĩ ngành Văn học
Đề tài luận văn thạc sĩ ngành Văn học
 • Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Văn Học Vai trò và hình tượng của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa được thể hiện thông qua các tác phẩm văn học trung đại – liên hệ tới hình ảnh người phụ nữ trong xã hội hiện đại ngày nay.
 • So sánh hình ảnh người phụ nữ trong văn học Việt Nam trung đại và hiện đại – cho thấy hình tượng vĩ đại của người phụ nữ Việt Nam nói chung.
 • Hình ảnh người thanh niên xung phong trong các tác phẩm văn học Việt Nam thời kỳ kháng chiến chông Mỹ bảo vệ Miền Nam thống nhất đất nước.
 • Ảnh hưởng của các tác phẩm văn học Nga vào trong nền văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • Tác động của triết học Mac – Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào phong cách văn chương nói chung của nền văn học Việt Nam hiện nay.
 • Những tư tưởng tiến bộ, phong cách văn chương độc đáo của Xuân Diệu trong nền văn học Việt Nam trong giai đoạn trước và sau cách mạng tháng tám năm 1945.
 • Hình tượng con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế đất nước được thể hiện qua các tác phẩm văn học của Nguyễn Tuân.
 • Ý nghĩa và vai trò của nền văn học Việt Nam qua từng thời kỳ trên diễn đàn văn học Thế giới.
 • Các giá trị nội dung và tư tưởng của các tác phẩm văn học dân gian viết về các truyền thuyết nhằm tôn thờ những vị thần, phật.
 • Giá trị nội dung và nghệ thuật xây dựng tình huống truyện trong các tác phẩm hài kịch trong thời kỳ xã hội Việt Nam đổi mới và phát triển.
 • Đề Tài Luận Văn Thạc sĩ Văn Học Các ảnh hưởng của tư tưởng, quan niệm nho giáo của Khổng Tử đến nền văn học Việt Nam thời kỳ trung đại.
 • Ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa văn học của các tác phẩm tuyên ngôn độc lập của Việt Nam qua từng thời kỳ.
 • Những biện pháp nhằm bảo vệ và gìn giữ những tác phẩm văn học trung đại Việt Nam – vai trò và trách nhiệm của nhà nước.

2. Những Bài mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học hay và được đánh giá cao.

Bài mẫu 1: Cấm kỵ và đối phó với cấm kỵ nhìn từ góc độ văn hóa khảo sát qua thơ nôm tuyển dụng của Hồ Xuân Hương.

Đây là bài luận văn tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội khoa văn học. Và được sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Nho Thìn. Đây là một trong những Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học được đánh giá cao.

-Hình thức: Được trình bày khoa học. Hệ thống các luận điểm lớn nhỏ được triển khai khoa học và mạch lạc. Bố cục phân bố hợp lý và có hệ thống.

-Nội dung: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đã chỉ ra được nội dung chính của vấn đề qua những phương diện sau.

Chương 1 tác giả tiến hành đưa ra lịch sử nghiên cứu tiểu sử văn bản thơ của Hồ Xuân Hương. Trong nội dung này tác giả đưa ra lý do chọn đề tài của mình thông qua nhiều góc độ khác nhau trong xã hội. Tiếp theo tác giả đưa ra tiểu sử Hồ Xuân Hương để phục vụ cho quá trình nghiên cứu của đề tài. Cụ thể tác giả đã đưa ra được phong cách thơ độc đáo của tác giả Hồ Xuân Hương. Cùng với đó cho thấy văn bản thơ của Hồ Xuân Hương gồm nhiều thể loại và đề cập tới nhiều nội dung khác nhau. Đầu tiên là văn bản thơ nôm của Hồ Xuân Hương được biết rằng hiện nay có chuyên 100 văn bản chép thơ nôm của Hồ Xuân Hương bao gồm nhiều loại khác nhau. Tiếp theo là văn bản thơ chữ Hán của Hồ Xuân Hương được viết từ trước những năm 1960 thì Hồ Xuân Hương đã tiến hành sáng tác thơ bằng chữ Hán và có những tác phẩm để đời. Không dừng lại ở đó tác giả tiến hành đưa ra lịch sử nghiên cứu mạnh hơn ông Tuyển dụng nói chung. Và chỉ ra mục đích ý nghĩa của đề tài chính là cho thấy được xã hội phong kiến trước đây có những tư tưởng bảo thủ và Cấm Đoán cái ý nghĩa tư tưởng mới mẻ của Hồ Xuân Hương. Đưa ra được những phương pháp nghiên cứu bao gồm thống kê phân tích tiếp cận văn hóa văn học để hoàn thành bài luận. Cho thấy được kết cấu của bài luận văn và quy cách trình bày.

Chương 2  Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học tác giả tiến hành phân tích hình tượng tấm dán bạt năng trong văn hóa truyền thống. Đầu tiên tác giả chỉ ra khái niệm cấm kỵ theo nhiều góc độ ý nghĩa khác nhau. Tiếp theo tác giả chỉ ra được nội dung cấm kị trong đời sống bản năng là gì. Thứ nhất là về cơ sở văn hóa của cấm kỵ đối với đời sống bản năng tác giả cho rằng có nhiều ý kiến này sinh ra sự cấm kỵ đời sống bản năng tình dục và những bản năng khác của con người. Thứ hai là cấm đoán bản năng tín dụng trong văn hóa truyền thống. Thứ ba là sự bất công của địa vị vật chất giới tính đối với dục tính. Cùng với đó tác giả chỉ ra sự bất công với giới tính đối với độc tính có thể hiện ở trong tư tưởng bình đẳng giữa nam và nữ trong xã hội phong kiến ngày xưa. Đã đề cập tới vấn đề được tính là một điều hoàn toàn tự nhiên và đó là bản năng bình thường của một con người bao gồm nam và nữ. Cùng với đó chỉ ra một số hình thức đối phó với  bản năng đó là hình thức đối phó với vấn đề bảo lưu tín ngưỡng phồn thực qua việc thờ các vị thần chính thống. Cho thấy không gian lễ hội như là hình thức ngụy trang để bảo vệ cho đánh dục của con người ngày xưa. Nêu rõ được vấn đề biến thái của biểu tượng phồn thực trong điêu khắc như một cách ngụy trang cho bản năng tình dục của bản thân mình. Ngoài ra còn có một số hình thức đối phó cấm kỵ bản năng trong văn học khác mà tác giả không tiện nói đến cũng như là không có nhiều thời gian để đề cập tới.

Chương 3 là cấm kỵ bản năng và đối phó với cấm kỵ bản năng nhìn từ góc độ văn hóa khảo sát qua thơ nôm truyền tụng của Hồ Xuân Hương. Một lần nữa tác giả nhấn mạnh về bản năng và cấm kỵ bản năng nhìn từ góc độ văn hóa trong xã hội ngày xưa. Và từ đó tác giả cho thấy được cái nhìn cận cảnh hơn đối với văn học thơ nôm của Hồ Xuân Hương. Thứ nhất là Hồ Xuân Hương đối phó với cấm kỵ bản năng qua để Vịnh chính là tự tình và vịnh cảnh vật tình. Thứ hai các giải cho thấy Hồ Xuân Hương đối phó với cấm kỵ bản năng truyền thống bằng nghệ thuật nói lái. Thông qua các tác phẩm văn học đã gây được tiếng vang lớn trong xã hội đối với quần chúng nhân dân lao động.

Qua đó, ta có thể thấy đây là một bài mẫu luận văn ngành văn học xuất sắc và ấn tượng. Bài viết đã triển khai vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Đã thu về được nhiều phản hồi tích cực. Đây chính là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời để cho bạn tham khảo.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Luận Văn Thạc Sĩ Văn Họcvấn đề tiếp nhận sáng tác của Franz Kafka tại Việt Nam.

Bài mẫu này được tiến hành nghiên cứu của sinh viên của trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Huỳnh Văn Vân. Bài viết đã lựa chọn chủ đề là tiếp nhận sáng tác của  một tác giả nước ngoài đối với thị trường Văn học Việt Nam. Bài viết đã văn học Việt Nam nói chung và vấn đề luận văn thạc sĩ nói riêng.

-Hình thức: trình bày khoa học, dễ nhìn. Hệ thống các đề mục và các ý được triển khai mạch lạc và có hệ thống.

-Nội dung: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đã tiến hành phân tích vấn đề dựa trên hệ thống nội dung của những vấn đề cơ bản sau:

Chương 1 là vấn đề tiếp nhận sáng tác của Franz Kafka tại Việt Nam trước 1986. Tác giả đã tiến hành đưa ra vấn đề các tác phẩm tại các đô thị miền Nam trước 1975. Cụ thể là các hướng tiếp nhận sáng tác của tác giả tả trong miền Nam trước năm 1975 và những tiền đề cho việc tiếp nhận các tác phẩm này tại miền Nam trước năm 1975. Tiếp theo tác giả đưa ra vấn đề tiếp nhận sáng tác của Franz Kafka ở miền Bắc từ những năm 1970 đến 1986. Bao gồm tiến trình tiếp nhận tác phẩm từ 1970 đến 1986 và những tiền đề cho quá trình tiếp nhận này ở miền Bắc trước năm 1986.

Chương 2 Luận Văn Văn Học là vấn đề tiếp nhận sáng tác của Franz Kafka tại Việt Nam từ 1986 đến nay. Tác giả đã cho thấy được vấn đề tiếp nhận tác phẩm trong giới phê bình nghiên cứu văn học Việt Nam từ năm 1986 đến nay thông qua sự đa dạng trong cách tiếp nhận của hệ thống bạn đọc mới ở Việt Nam sau 1986 và những tiền đề xã hội văn hóa thuận lợi cho việc tiếp nhận tác phẩm tại Việt Nam. Cùng với đó chỉ ra dấu ấn của Kafka trong văn học Việt Nam đương đại. Đó chính là đổi mới nghệ thuật ở phương tây và những dấu ấn của nó có trong văn học Việt Nam đương đại thể hiện được dấu ấn của tác giả trong văn học Việt Nam đương đại.

Như vậy, ta nhận thấy được đây là một bài mẫu luận văn thạc sĩ văn học tiêu biểu và xuất sắc. Bài viết được tiến hành nghiên cứu trong khoảng thời gian có hạn nhưng vẫn thể hiện được giá trị và tư tưởng của đề tài. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong phần làm bài của minh thì tôi tin chắc bãi mẫu này sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn đó. Bài viết này sẽ hướng cho bạn những định hướng mới và có được cách thức lập luận độc đáo, chặt chẽ. Tự tin với những câu hỏi mà giảng viên đưa ra cũng như có những quan điểm phản biện đúng đắn.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3: bạo lực học đường trên báo điện tử Dân trí đối với giới trẻ hiện nay.

Nhìn vào tên đề tài ta có thể thấy được bài mẫu này đã lựa chọn chủ đề một cách khôn khéo lấy được điểm nóng của xã hội ngày nay. Bài viết được tiến hành nghiên cứu của sinh viên của Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học của thế kỷ Nguyễn Thị Bích Hạnh. Trong suốt khoảng thời gian tồn tại cho đến bây giờ bài viết đã gây ra được tiếng vang lớn trên thị trường. Không dừng lại ở đó đây còn là một bài mẫu luận văn thạc sĩ Văn học ý nghĩa và tiêu biểu.

-Hình thức: được triển khai một cách khoa học và có kế hoạch. Mọi ý dù lớn hay nhỏ đều được hệ thống lại trong phần mục lục. Bố cục đầy đủ và được thể hiện rõ ràng.

-Nội dung: Giống như những bài mẫu khác, bài viết này cũng được phân tích thông qua hệ thống nội dung của 3 chương lớn.

Chương 1 là cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Tác giả đã lựa chọn vấn đề nghiên cứu là bạo lực học đường trên các trang báo điện tử hiện nay. Đây là một hiện tượng xã hội đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Chính vì thế tác giả đã rất khôn khéo và có chọn lọc trong việc nghiên cứu các cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Thông qua bạo lực và bạo lực học đường những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bạo lực học đường cho thấy các trang báo điện tử ngày nay và vấn đề bạo lực học đường ở giới trẻ.

Chương hai là thực trạng bạo lực học đường phản ánh trên báo điện tử Dân Trí. Tác giả tiến hành Khảo sát và đưa ra những số liệu chính xác nhất để phân tích làm rõ vấn đề nghiên cứu. Tác giả đã cho thấy được việc dẫn nhập thực trạng bạo lực học đường phản ánh trên báo điện tử Dân Trí. Đưa ra được mức độ nguy hiểm của các hành vi bạo lực học đường. Cho thấy nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo lực học đường và các cách xử lý vụ bạo lực học đường đối với cư dân mạng với phụ huynh gia đình đối với nhà trường và các cơ quan có thẩm quyền.

Chương 3 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học là tác động của công chúng đối với bạo lực học đường trong giới trẻ Việt Nam hiện nay. Căn cứ vào kết quả khảo sát và quan điểm cá nhân của mình tác giả đã chỉ ra được các tác động tiêu cực cũng như là tích cực của vấn đề công chúng đối với hiện tượng bạo lực học đường trong những năm vừa qua tại Việt Nam. Từ đó đề xuất và kiến nghị những giải pháp thiết thực nhất nhằm cải thiện một cách triệt để và tối đa thực trạng này.

Nhìn chung, ta có thể thấy đây là một bài mẫu luận văn Thạc sĩ văn học tiêu biểu và ấn tượng. Bài viết đã được phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Bài viết cũng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nếu bạn lựa chọn tham khảo bài viết này, bạn sẽ được chứng kiến một phong cách trình bày cẩn thận tỉ mỉ. Hệ thống luận điểm chặt chẽ. Giải đáp mọi khó khan thắc mắc của bạn về đề tài luận văn thạc sĩ quản trị nguồn nhân lực.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: anh em nhà karamazov dưới góc nhìn phân tâm học.

Tiếp tục là một đề tài luận văn thạc sĩ Văn học được đánh giá cao về chất lượng nội dung và hình thức trình bày. Bài viết được tiến hành nghiên cứu dưới sự đầu tư tỉnh và cẩn thận của sinh viên về mặt thời gian và công sức. Tí về thời điểm hiện tại bài viết trải qua một quãng thời gian nhất định nhưng giá trị tư tưởng và độ hot của bài Vẫn chưa từng dám xuống.

-Hình thức: được triển khai nghiên cứu bằng hệ thống các luận điểm, luận ý chặt chẽ, khoa học. Có đầy đủ các phần và các mục theo quy định chung. Ngoài ra về phông chữ, cỡ chữ và căn lề đều đạt chuẩn.

-Nội dung: Bài viết được tiến hành nghiên cứu và phân tích thông qua 3 chương lớn. Và có những số liệu, bảng biểu minh chứng cụ thể và phù hợp. Làm tăng tính thuyết phục và tính chính xác của bài viết.

Chương 1 là vấn đề Dostoyevsky và  cuốn tiểu thuyết vĩ đại anh em nhà kazamazov. Đầu tiên tác giả đã chỉ ra dấu ấn cuộc đời của bài viết. Cho thấy được mô hình tiểu thuyết anh em nhà karamazov của tác giả. Tiến hành phân tích cấu trúc đa dạng và phức tạp của tiểu thuyết thông Khoa kết cấu bên ngoài kết cấu bên trong. Để có được những cơ sở lý luận này tác giả đã tiến hành nghiên cứu nhiều tài liệu và có sự chọn lọc của bản thân mình để đưa ra những đánh giá những cơ sở vững chắc nhất phục vụ cho đề tài.

Chương hai là những nhân cách phân biệt được thể hiện trong tác phẩm văn học này. Đầu tiên tác giả cho thấy căn nguyên và biểu hiện của những liên khách dị biệt thông qua sự ức chế về diễn xuất thân và tính dục dị biệt. Tiến hành chỉ rõ cuộc Đụng độ giữa những tâm tính Dị Biệt. Cụ thể là sự gặp gỡ của những kẻ đam mê dục tình trong trùng của một bản thể vào cuộc chiến giữa thiện và ác thông qua ba yếu tố khía cạnh khác nhau mà tác giả đã thể hiện được trong tác phẩm văn học này.

Chương 3  Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học là những diễn ngôn Dị Biệt. Cũng được thể hiện và nhắc tới trong tác phẩm văn học anh em nhà Kazamazov, tác giả đã tiến hành làm rõ được những diễn ngôn tỉnh biệt thông qua diễn ngôn của Một vĩ nhân Lời Sám Hối Muộn Màng của căn tính thiện.

Như vậy, ta có thể thấy đây là một bài mẫu luận văn Thạc sĩ văn học tiêu biểu mà bạn không thể bỏ qua. Bài viết được thể hiện qua nhiều phương diện khác nhau. Mỗi một ý lớn nhỏ đều được tác giả thể hiện một cách chặt chẽ và có những cơ sở lý luận cụ thể. Tóm lại bài mẫu này chính là một sự lựa chọn tuyệt vời giúp bạn hoàn thành bài viết của mình.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Luận Văn ngành Văn Học hình tượng người nông dân trong văn học trung đại qua truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu và Tạ Duy Anh.

Bài mẫu này được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Hà Văn Đức. Bài viết này được tiến hành nghiên cứu trong năm 2018 và cho tới thời điểm hiện tại bài viết vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên.

-Hình thức: Trình bày khoa học, đẹp mắt. Hệ thống các luận điểm, luận ý được triển khai một cách thống nhất. Các tài liệu tham khảo được trích dẫn theo đúng quy định và có chọn lọc.

-Nội dung: căn cứ vào kết quả nghiên cứu tác giả đã tiến hành phân tích vấn đề dựa trên hệ thống nội dung của ba chương lớn.

Chương 1 truyện ngắn Nguyễn Minh Châu ở Tạ Duy Anh trong dòng dõi truyện ngắn đương đại Việt Nam. Để tiến hành nghiên cứu và phân tích sau nghĩ về vấn đề Trước tiên tác giả đã chỉ ra truyện ngắn Việt Nam sau năm 1986. Cụ thể tác giả đã đưa ra được diện mạo chung của truyện ngắn Việt Nam trong thời kỳ này và diện mạo truyện ngắn viết về người nông dân sau năm 1986 ở Việt Nam. Tiếp theo tác giả đưa ra Hành Trình sáng tác truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu và Tạ Duy Anh trong lòng văn học trung đại Việt Nam. Lấy nhiều hình thức và hoạt động khác nhau tác giả đã cho thấy được hình tượng người nông dân và những truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu Tạ Duy Anh trong dòng chảy văn học trung đại Việt Nam thời kỳ này.

Chương 2 các kiểu người nông dân trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu ở Tạ Duy Anh. Trong vấn đề tài nghiên cứu tác giả đã đề ra hai đối tượng nghiên cứu khác nhau Chính vì thế tác giả đã đưa ra được nét tương đồng trong hình tượng người nông dân qua truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu và Tạ Duy Anh. Thông qua các khía cạnh như nạn nhân của hoàn cảnh nông dân bị tha hóa nông dân bi kịch nông dân vượt lên số phận và hành trình tìm kiếm bản thể. Cùng với đó thì được sự khác biệt trong hình tượng người nông dân qua truyện ngắn của hai tác giả nổi tiếng lúc bấy giờ là Nguyễn Minh Châu và Tạ Duy Anh. Thông qua hai mảng khía cạnh khác nhau.

Chương 3 Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Văn Học  là nghệ thuật thể hiện hình tượng người nông dân trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu và Tạ Duy Anh. Đầu tiên là nghệ thuật xây dựng nhân vật thể hiện thông qua ngoại hình hành động và nội tâm của nhân vật được tác giả xây dựng trong một tác phẩm văn học. Tiếp theo là kết cấu tình huống truyện thông thường sẽ bao gồm nghệ thuật xây dựng kết cấu và nghệ thuật xây dựng tình huống. Cùng với đó là ngôn ngữ và giọng điệu. Đó là những yếu tố quan trọng trong vấn đề nghệ thuật xây dựng hình tượng người nông dân trong văn học Việt Nam thời kỳ đương đại.

Như vậy, ta có thể thấy đây là một đề tài luận văn thạc sĩ văn học đáng giá mà bạn nên tham khảo. Bài viết không chỉ ngồi ấn tượng bởi lối lập luận chặt chẽ và tư duy lôgic mà còn thể hiện được chiều sâu của nội dung vấn đề. Bài viết sẽ cho bạn thấy những hướng đi riêng, độc đáo và phong cách trình bày chuyên nghiệp. Chính vì những lý do trên mà bạn không nên bỏ qua một đề tài luận văn tiêu biểu xuất sắc như này.

Bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành văn học
Bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành văn học

Bài mẫu 6: quan niệm tính đảng trong văn học Việt Nam giai đoạn 1945 đến 1975.

Tác giả đã rất khôn khéo và và cẩn thận trong việc lựa chọn vấn đề yếu tố Đảng trong văn học Việt Nam đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng tháng 8 mới thành công 1945 đến 1975. Đây là thời kỳ nổi bật và sôi động nhất của cách mạng Việt Nam Nam trong lịch sử đấu tranh giành lại độc lập dân tộc. Cái thời kỳ mà chúng ta vừa phải phấn đấu nỗ lực bảo vệ miền Nam thống nhất đất nước bên cạnh đó còn phải xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Làm bài viết này cũng được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội dưới sự hướng dẫn khoa học của giảng viên.

-Hình thức: trình bày khoa học, logic. Bố cục phân bổ hợp lý và mạch lạc. Thể thức triển khai rõ ràng và theo đúng quy định.

-Nội dung: căn cứ vào kết quả nghiên cứu tác giả đã tiến hành phân tích vấn đề dựa trên hệ thống nội dung của ba chương lớn.

Chương 1 là quan niệm tính đảng và sự lãnh đạo của Đảng đối với văn học cách mạng Việt Nam từ 1945 đến 1975. Trong giai đoạn này để làm rõ được vấn đề nghiên cứu tác giả đã thể hiện quan niệm tính đảng trong văn học thông qua khái niệm quan điểm và các thuộc tính của văn học bao gồm dân tộc nhân dân giai cấp. Tiếp theo tác giả chỉ ra sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối toàn diện của Đảng đối với văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. Thể hiện được quan niệm văn học phục vụ chính trị phục vụ sự nghiệp cách mạng lãnh đạo của Đảng về tư tưởng quan điểm đường lối văn nghệ và sự lãnh đạo của Đảng về công tác tổ chức hội đoàn xuất bản Văn Học.

Chương 2 là chính đảng trong lý luận và phê bình văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975. Đầu tiên các giải cho thấy tính đảng đã trở thành nguyên tắc khi phối các hoạt động lý luận và phê bình văn học Việt Nam lúc bấy giờ. Và tính đảng chính là linh hồn của các phương pháp sáng tác Thực hiện xã hội chủ nghĩa. Không những thế yêu cầu của tính đạt trong các cuộc đấu tranh tư tưởng của văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 là rất quan trọng và cần thiết. Tác giả đã cho thấy đấu tranh để nhận đường trong văn học đấu tranh chống nhân văn-giai phẩm đấu tranh chống ảnh hưởng của Chủ nghĩa xét lại hiện đại trên mặt trận văn nghệ Việt Nam. Cùng với đó cho thấy một số đặc điểm của phê bình văn học trong giai đoạn này thông qua lý luận phê bình Xây dựng nền văn học dân tộc lý luận phê bình là vũ khí bảo vệ đối với văn nghệ của Đảng. Ngoài ra tác giả cũng đưa ra những hạn chế về mặt lý luận phê bình văn học Việt Nam trong giai đoạn 1945 – 1975.

Chương 3 Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học là khái quát quan niệm Ánh Đào với thực tiễn sáng tác trong văn học cách mạng giai đoạn 1945 – 1975. Đầu tiên tác giả chỉ ra Văn Học phục vụ cách mạng của Vũ chiến đấu cho lý tưởng chính trị cao đẹp của dân tộc. Được thể hiện thông qua hiện thực hóa cách mạng là đối tượng phản ánh của văn học con người mới xã hội chủ nghĩa là nhân vật trung tâm của các tác phẩm văn học. Cho thấy được khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn tạo nên học Địa và cách diễn đạt đặc biệt trong các tác phẩm văn học thông qua dòng điện người ta thi bị hóa hiện thực vật xét đạt đậm tính chính luận và tính đại chúng của các tác giả đương đại Việt Nam. Đồng thời tác giả chỉ ra những hạn chế của văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn này.

Đánh giá chung, đây là bài mẫu luận văn Thạc sĩ văn học hay và chất lượng. Trong suốt quá trình thực hiện và bảo vệ đề tài, tác giả đã bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế. Có một quá trình nghiên cứu đầy vất vả. Và trên hết, bài viết đã đạt được kết quả chính xác và thể hiện được trọng tâm vấn đề. Thành công bảo vệ đề tài và chinh phục nhiều giám khảo khó tính. Bài viết sẽ chia sẻ và cung cấp cho bạn những định hướng đúng đắn và cách trả lời câu hỏi của giảng viên khôn khéo.

DOWNLOAD

Bài mẫu 7: quy ước làng văn hóa và vai trò của nó đối với bảo đảm an ninh nông thôn Đồng bằng sông Hồng.

Tiếp tục làm một bài luận văn thạc sĩ Văn học chất lượng cao. Bài viết lấy chủ đề là quy ước làng văn hóa trong việc bảo đảm an ninh nông thôn. Bài viết đã có được sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Thị Phượng. Tiến hành nghiên cứu trong năm 2016 tính đến thời điểm hiện tại cũng đã trải qua được một khoảng thời gian khá dài nhưng những giá trị nội dung tư tưởng mà bài luận đã để lại cho cho lĩnh vực luận văn thạc sĩ là rất to lớn.

-Hình thức: trình bày khoa học, logic. Bố cục phân bổ hợp lý và mạch lạc. Thể thức triển khai rõ ràng và theo đúng quy định.

-Nội dung: căn cứ vào kết quả nghiên cứu tác giả đã tiến hành phân tích vấn đề dựa trên hệ thống nội dung của hai chương lớn.

Chương 1 là những vấn đề lý luận chung về quy ước làng văn hóa và bảo đảm an ninh nông thôn. Tác giả đã thể hiện là văn hóa và quy ước làng văn hóa thông qua khái niệm về vấn đề quy ước làng văn hóa. Chỉ ra được an ninh nông thôn và đảm bảo an ninh nông thôn.

Chương 2 Luận Văn Ngành Văn Học  là vai trò của quy ước làng văn hóa với bảo đảm an ninh nông thôn ở đồng bằng sông Hồng hiện nay thông qua thực trạng và đưa ra giải pháp. Đầu tiên các già tiến hành chỉ ra đặc điểm nông thôn trong đồng bằng sông Hồng và tình hình an ninh nông thôn của đồng bằng sông Hồng hiện nay. Tiếp theo là vấn đề thực trạng vai trò của quy ước làng văn hóa đối với bảo đảm an ninh nông thôn Đồng bằng Sông Hồng hiện nay và những vấn đề đặt ra. Thông qua các phương tiện như vai trò của quê hương làng văn hóa những vấn đề đặt ra liên quan tới vai trò. Cùng với đó đưa ra giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục phát huy vai trò của quê hương làng văn hóa đối với vấn đề đảm bảo an ninh nông thôn Đồng bằng sông Hồng. Cụ thể tác giả đã đưa ra 4 giải pháp khác nhau là tiếp tục hoàn thiện xây dựng quy ước làng văn hóa đào tạo cán bộ văn hóa và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa tổ chức triển khai quy ước làng văn hóa kết hợp với tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng.

Qua đó, ta có thể thấy đây là một đề tài luận văn thạc sĩ văn học đánh giá mà bạn nên tham khảo. Bài viết không chỉ ngồi ấn tượng bởi lối lập luận chặt chẽ và tư duy lôgic mà còn thể hiện được chiều sâu của nội dung vấn đề. Phụ nữ do trên mà bạn không nên bỏ qua một đề tài luận văn tiêu biểu xuất sắc như này.

DOWNLOAD

Bài mẫu 8: văn hóa tâm linh trong truyện Kiều và Văn Chiêu hồn của Nguyễn Du.

Là một người dân Việt Nam thì không ai là không biết đường Nguyễn Du. Và tác giả của chúng ta tiến hành viết bài luận văn thạc sĩ văn hóa của mình sang cho anh chủ đề văn hóa tâm linh trong truyện Kiều và Văn Chiêu hồn của nhà thơ lỗi lạc Nguyễn Du. Bài viết được tiến hành nghiên cứu với sinh viên của trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh với sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Thu Yến.

-Hình thức: được trình bày rõ ràng và logic. Bố cục phân bổ hợp lý và khoa học. Hệ thống các đề mục được triển khai có hệ thống. Phong cách lập luận chặt chẽ và mang tính chính xac cao.

-Nội dung: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của mình, tác giả đã tiến hành phân tích nội dung vấn đề trên những phương diện sau:

Chương 1 là những vấn đề chung về văn hóa thanh niên trong truyện Kiều Văn Chiêu hồn của Nguyễn Du. Thời tiết làng văn hóa tâm linh tác giả đã tiến hành chỉ ra khái niệm văn hóa khái niệm tâm linh Phân tích tâm linh và mê tín dị đoan Cho thấy được khái niệm văn hóa tâm linh. Tiếp theo tiến hành đưa ra cơ sở hình thành văn hóa tâm linh từ trong tín ngưỡng dân gian qua việc thờ cúng và sùng bái các vị thần ông cha. Ba từ việc tiếp biến tư tưởng Nho Phật đạo. Tư tưởng tôn giáo lớn và nổi bật trong thời kỳ bây giờ có ảnh hưởng rất lớn tới đời sống văn hóa tinh thần của con người. Các giải bóng đá chỉ ra được quan niệm và cách nhìn của Nguyễn Du về vấn đề này trong tác phẩm tiêu biểu là Truyện Kiều và Văn Chiêu Hồn.

Chương hai Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học  là yếu tố tâm linh trong truyện Kiều và văn chương của Nguyễn Du. Đầu tiên là yếu tố lễ hội và chính là Tiết Thanh Minh vào hội đạp thanh mà tác giả đã thể hiện trong một chi tiết nhỏ thuộc Truyện Kiều. Tiếp theo là vấn đề ngày rằm tháng bảy và chủ nhật tết Trung Nguyên nhân dân ta chú trọng sức bao đời nay. Yếu tố thứ hai là lực lượng siêu nhiên trời phật thần thánh. Ở trong xã hội xưa thì vấn đề thờ cúng và tôn trọng yếu tố siêu nhiên như là trời thần thật thật là điều rất được người dân chú trọng và quan tâm từng cử chỉ cho tới lễ nghi. Một yếu tố nữa mà Nguyễn Du nhắc tới là chính là hồn ma cũng là một trong những yếu tố tâm linh và đến tận thời điểm hiện tại không có rất nhiều người tin vào nó. Không dừng lại đó tác giả còn đưa ra được vấn đề cầu cúng và khấn vái trong xã hội tín ngưỡng ngày xưa.

Chương 3 là ý nghĩa của các yếu tố tâm linh trong truyện Kiều và Văn Chiêu hồn của Nguyễn Du. Đầu tiên là yếu tố tâm linh phản ánh hiện thực đời sống. Nếu xét về nguồn gốc và bản chất của vấn đề thì yếu tố tâm linh bắt nguồn từ những lời khuyên ngắn và Giấc Mộng theo quan niệm dân gian thì được gọi là báo mộng của người xưa. Thứ hai là yếu tố tâm linh phản ánh hiện thực đời sống xã hội đương thời và cho thấy được con người xã hội Đương Thời Quá lệ thuộc vào quá tin tưởng vào yếu tố này cho nên có những suy nghĩ và tư tưởng lạc hậu . Tiếp theo tác giả đã cho thấy yếu tố tâm linh là ý nghĩa giáo dục và ước mơ của con người. Chỉ khi con người có những ước mơ khác nhau để sống tốt đẹp hơn vì họ mới dám tin tưởng và những kẻ yếu tố tâm linh không có thật đó. Nó thể hiện được giấc mơ và hoài bão cao đẹp của con người. Và tiếp nữa yếu tố tâm linh này thể hiện sức sống bền của tác phẩm mang yếu tố tâm linh là một hình thức đặc biệt nào đó để tác giả thể hiện tâm tư quan điểm của mình về thực tiễn cuộc sống.

Nhìn chung, đây là một đề tài luận văn văn học hay và xuất sắc. Bài viết thể hiện được chiều sâu của vấn đề và thể hiện dưới nhiều góc độ khác nhau. Những bạn đang gặp khó khăn trong việc triển khai bài viết thì không nên bỏ qua bài mẫu này.

DOWNLOAD

3. Quy trình thực hiện một đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chuẩn.

          Để tiến hành nghiên cứu và thực hiện một đề tài luận văn thạc sĩ văn học không phải là điều đơn giản. Bạn sẽ phải thực hiện, triển khai ý theo đúng quy định đã bạn hành. Ngoài ra nếu muốn bài viết của mình được chú ý và tạo ấn tượng tốt với giảng viên, bạn cũng có thể có những phần sáng tạo riêng của mình như việc thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Và sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn về Quy Trình Thực Hiện Một Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học đạt chuẩn.

 1. Soạn thảo văn bản.

          -Phông chữ: Times New Roman.

          -Cỡ chữ: 13 hoặc 14.

          -Căn lề: trên 3,0 dưới 3,0 trái 3,0 phải 2,0.

          – Dãn dòng: 1,5 lines.

 1. Thiết lập đề cương của bài luận văn thạc sĩ luật kinh tế.

          -Trang bìa: phần này các bạn sẽ được nhà trường cung cấp mẫu bìa chuẩn cho mình. Bao gồm: tên đề tài, chuyên ngành hoặc tên học phần, mã sinh viên, tên sinh viên, tên người hướng dẫn khoa học.

          -Lời cảm ơn hoặc lời cam đoan.

          -Mục lục.

          -Danh mục bảng biểu và danh mục các từ viết tắt

          -Mở đầu: bao gồm những nội dung cơ bản sau:

          + Lý do chọn đề tài: thể hiện được nguyên nhân thúc đẩy tác giả lựa chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu của mình, bám sát vào địa bàn nghiên cứu và đưa ra được mức độ cấp thiết của đề tài nghiên cứu.

          + Lịch sử nghiên cứu đề tài: Thể hiện được những công trình nghiên cứu đi trước đã đề cập về vấn đề. Nhưng không được trùng lặp về chủ đề và phạm vi hay đối tượng nghiên cứu. Có thể liên hệ tới những công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế.

          +Mục đích nghiên cứu: đây là phần quan trọng của đề tài nghiên cứu. Một đề tài cần phải chỉ rõ được mục tiêu thực hiện nghiên cứu là gì. Vai trò và ý nghĩa đối với địa bàn nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu thậm chí là toàn xã hội.

          + Câu hỏi nghiên cứu: đưa ra những câu hỏi khảo sát thiết thực, bám sát vào thực tiễn và trọng tâm của đề tài. Căn cứ vào nội dung, đặc điểm, phương hướng của đề tài nghiên cứu để đưa ra những câu hỏi nghiên cứu phù hợp.

          -Chương 1: cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu.

          Trong phần này tác giả sẽ cần phải chỉ ra các vấn đề lý luận cơ bản của vấn đề như khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của vấn đề nghiên cứu. Đồng thời cho thấy những bài học kinh nghiệm được rút ra từ những công trình nghiên cứu đi trước.

          -Chương 2: Thực trạng nghiên cứu vấn đề.

          Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả sẽ tiến hành phân tích, bình luận đánh giá vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau. Và cũng sẽ đưa ra những số liệu minh chứng cụ thể để tang tính thuyết phục và tính thực tiễn cho vấn đề nghiên cứu. Sau cùng đưa ra những đánh giá cá nhân của mình qua ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

          -Chương 3 Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học: đưa ra giải pháp cho thực trạng vấn đề nghiên cứu.

          Tác giả cần phải đưa ra mục tiêu và phương hướng phát triển từ chung đến riêng cho đề tài nghiên cứu. Dựa trên cở sở đó mà có những giải pháp thiết thực nhất cho đề tài nghiên cứu của mình. Cùng với đó, tác giả cũng cần phải xác minh tính khả thi và cấp thiết của những biện pháp đó. Và cuối cùng là đưa ra được kiến nghị ho đề tài.

          -Kết luận: đánh giá khái quát và tổng quan nhất về đề tài nghiên cứu. Thông qua các phương pháp nghiên cứu, những nội dung, khía cạnh của vấn đề nghiên cứu.

          -Tài liệu tham khảo: trích dẫn theo đúng quy định chung và phải sắp theo thứ tự theo đúng form chuẩn.

          – Phụ lục.

Đó là những gì chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn về Những đề tài luận văn thạc sĩ văn học hay + Bài mẫu chất lượng cao. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và đánh giá vấn đề dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau đề đưa ra cho các bạn những thông tin có độ chính xác cao nhất. Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ giúp ích nhiều trong quá trình làm bài của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo giõi bài viết này. Chúc các bạn may mắn và thành công.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x