Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học [99 Đề tài Triết học + Bài Mẫu]

Dịch vụ viết luận văn triết học

Gửi tới các bạn học viên Danh sách những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học hay và bài mẫu chọn lọc. Triết học là một ngành học phổ biến và được nhiều trường Đại học, cao đẳng giảng dạy. Chính vì thế mà nhu cầu làm một đề tài luận văn Thạc sĩ triết học cũng ngày càng được chú trọng. Vậy thì ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn. Hy vọng bài viết của chúng tôi sẽ giúp ích nhiều trong quá trình làm bài của bạn.

1. TRIẾT HỌC LÀ GÌ?

Trước học là bộ môn nghiên cứu chung về các vấn đề cơ bản như: con người, thế giới quan và vị trí con người trong thế giới quan, những vấn đề có kết nối với chân lý và sự tồn tại, kiến thức, giá trị cũng như quy luật và ỳ thức, ngôn ngữ.

Sự ra đời của triết học được gắn liền với nhà tư tưởng Hy Lạp. Vậy một nhà triết học là gì? Một nhà triết học được hiểu theo nghĩa tương phản là một kẻ ngụy biện hay còn gọi là những người thông thái.Những người này có một vị trí quan trọng trong Hy Lạp cổ điển, được coi như là nhà giáo, thường đi khắp nơi để thuyết giảng về triết lý và nghệ thuật hùng biện cũng như một số bộ môn khác cho những người có tiền, trong khi các nhà triết gia là những người yêu thích sự thông thái và do đó không sử dụng phong thái của mình với mục đích chính là kiếm tiền.

Một số vấn đề triết học cơ bản: Là vấn đề về mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy, giữ vật chất và ý thức. Nói là vấn đề cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết định cơ sở để giải quyết những vấn đề khác của triết học, điều đó đã được chứng minh trong lịch sử phát triển lâu dài phức tạp của triết học.

Các vấn đề của triết học là: vấn đề về bản thân, vấn đề về chân lý, vấn đề về nhận thức, vấn đề về đạo đức,…

XEM THÊM ==>  Luận Văn Thạc Sĩ Giảm Nghèo Bền Vững [ Đề Tài + 10 Bài Mẫu]

2. CÁC HỌC THUYẾT CỦA TRIẾT HỌC

Các học thuyết của triết học được tìm hiểu và xây dựng cho tới thời điểm hiện nay:

 • chủ nghĩa duy vật
 • Triết học Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa duy tâm
 • Chủ nghĩa hiện thực
 • Chủ nghĩa duy danh
 • Chủ nghĩa kinh nghiệm
 • Chủ nghĩa hoài nghi
 • Chủ nghĩa lý tưởng

Bạn có thể tìm hiểu thêm về triết học cũng như các khía cạnh khác về chủ nghĩa trong triết học đã nêu ở phía trên. Và tìm hiểu việc áp dụng các triết học cũng như các chủ nghĩa vào vấn đề giải quyết trong xã hội.

3. Những đề tài luận văn Thạc sĩ triết học tiêu biểu nhất hiện nay.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê viết luận văn thạc sĩ của Luận Văn Trust nhé.

 • Phân tích mối quan hệ duy vật biện chứng và duy tâm trong triết học Phương Tây cổ đại.
 • Tư tưởng mà triết học Phật giáo Việt Nam mang lại.
 • Quá trình hội nhập và phát triển Phật giáo ở Việt Nam và các nước khác trên Thế giới.
 • Phật giáo- Một hiện tượng tôn giáo và triết học của dân tộc.
 • Sự ảnh hưởng của Phật giáo tới đời sống tinh thần và văn hoá của người dân Việt Nam.
 • Lý luận thực tiễn và sự vận dụng triết học Phật giáo trong quá trình đổi mới hiện nay tại Việt Nam.
 • Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học Quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Phật giáo Việt Nam
 • Triết học Phật giáo Ấn Độ cổ đại ảnh hưởng đến đời sống văn hoá của con người Việt Nam.
 • Mối quan hệ giữa Phật giáo và Nho giáo ở Việt Nam.
 • Tư tưởng cốt lõi và giá trị của triết học Phật giáo.
 • Điểm hạn chế của triết học Phật giáo Việt Nam.
 • Phân tích ảnh hưởng của giáo dục phật giáo đến đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay.
 • Phân tích mối quan hệ giữa tín ngưỡng dân gian và Phật giáo ở Việt Nam.
 • Đề tài Luận Văn Triết Học Cơ sở Triết học phương Đông trong lý luận y học cổ truyền phương Đông về sức khoẻ.
 • Một số vẫn đề thực tiễn và cơ sở lý luận của Triết học phương Đông đối với quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá ở Việt Nam.
 • Phương pháp luận và nội dung của tư tưởng Triết học phương Đông cổ đại.
 • Sự giống và khác nhau giữa triết học phương Đông và phương Tây cổ đại.
 • Những tư tưởng của nho giáo và ảnh hưởng của chúng tới nền văn hoá Việt Nam ngày nay.
 • Ảnh hưởng của tư tưởng trị quốc nho giáo tới việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
 • Sự ảnh hưởng của tư tưởng triết học phương Đông tới đời sống tinh thần của người dân Việt Nam.
 • Vận dụng tư tưởng đức trị của Khổng Tử trong quản lý doanh nghiệp ngày nay.
 • Nội dung tư tưởng chính danh của Khổng Tử và giá trị cốt lõi của nó đối với việc đào tạo các cán bộ công chức Việt Nam ngày nay.
Đề tài luận văn triết học
Đề tài luận văn triết học
 • Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học Vấn đề con người trong triết học Nho giáo và ảnh hưởng của nó tới xã hội Việt Nam.
 • Ảnh hưởng của nho giáo đối với nền văn học dân tộc Việt Nam ngày nay.
 • Nghiên cứu những yếu tố biện chứng trong triết học phương Đông cổ đại.
 • Những chuẩn mực đạo đức cơ bản của Nho giáo Khổng – Mạnh và ý nghĩa của những chuẩn mực này trong vấn đề giáo dục đạo đức học sinh, sinh viên Việt Nam hiện nay.
 • Vai trò của quan niệm của Nho giáo Khổng Mạnh trong nhận thức các quan hệ xã hội.
 • Nhận thức luận và bản thể luận trong tư tưởng triết học Ngô Thì Nhậm.
 • Phân tích đặc điểm chung của triết học phương Tây cổ đại.
 • Vấn đề đạo đức trong triết học Hy Lạp cổ đại và ý nghĩa hiện thời của triết học Hy Lạp.
 • Tư tưởng con người và tư tưởng chính trị trong triết học Phương Tây cổ đại.
 • Tư tưởng xã hội trong triết học phương Tây từ cổ đại đến cận đại.
 • Những giá trị tích cực và các mặt hạn chế của triết học duy vật ở Hy Lạp cổ đại.
 • Trào lưu triết học phương Tây hiện đại- mặt tích cực và hạn chế.
 • Đề tài Luận Văn Ngành Triết Học Những tư tưởng biện chứng của triết học Hy Lạp cổ đại.
 • Tư tưởng về con người trong triết học của Albert Camus.
 • Những tư tưởng triết học của Palaton và sự ảnh hưởng của nó đến đời sống văn hoá tinh thần của con người ngày nay.
 • Triết học phương Tây cổ đại: Bản thể luận trong triết học của trường phái Mile và Heraclite.
 • Nhận học triết học Freud và ảnh hưởng của nó đến nhân học triết học phương Tây hiện đại.
 • Ảnh hưởng của tư tưởng triết học phương Tây tới quản lý con người trong xã hội ngày nay.
 • Vấn đề con người trong triết học phương Tây và định hướng tới việc quản lý nhân lực trong thời đại ngày nay.
 • Tìm hiểu mối quan hệ giữa lý trí và đức tin trong triết học Tây Âu trung cổ.
 • Nội dung Triết học giáo dục của John Dewey và những ảnh hưởng của triết học này đến tư tưởng giáo dục Phương Tây những năm thế kỷ XX.
 • Quan niệm của triết học Friedrich Wilhelm Nietzsche về con người.
 • Nguồn gốc và tính chất của tiền tệ theo quản điểm Mác- Lênin.
 • Ứng dụng triết học Mác- Lênin trong hoạt động giảng dạy, giáo dục nhân cách học sinh.
 • Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa phân công lao động xã hội và xã hội hoá sản xuất.
 • Trên cơ sở vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lênin, phân tích những nguyên nhân của tình trạng thất nghiệp của sinh viên hiện nay.
 • Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường.
 • Bản chất cuộc cách mạng triết học Mác-Ăngghen và ý nghĩa của cuộc cách mạng.
 • Sự vận dụng quan điểm triết học Mác-Lênin vào công cuộc hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam.
 • Bản chất con người theo quan điểm triết học Mác-Lênin.
 • Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Triết Học  Ý thức và vai trò của ý thức đối với thực tiễn.
 • Cặp phạm trù nguyên nhân – kết quả trong chủ nghĩa Mác- Lênin và phân tích thực tiễn.
 • Giá trị nhân văn trong triết học Mác-Lênin.
 • Vận dụng lý luận địa tô của triết học Mác-Lênin vào chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay.
 • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, vận dụng vào việc học tập của sinh viên Việt Nam hiện nay.
 • Vận dụng vấn đề con người trong quan điểm triết học Mác-Lênin vào việc xây dựng nguồn nhân lực con người trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hội nhập và phát triển như ngày nay.
 • Phương pháp áp dụng quan điểm triết học Mác-Lênin vào việc rèn luyện nhân cách cho con người ngày nay.
 • Áp dụng quy luật “phủ đinh của phủ định” vào thực tiễn cuộc sống.
 • Mối liên hệ giữa ý thức và vật chất.
 • Ý nghĩa của triết học Mác-Lênin đối với đời sống và con người ngày nay.
 • So sánh sự khác biệt giữa con người trong triết học Mác-Lênin và con người trong thực tiễn.
 • Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học Quy luận nhân quả trong triết học Mác-Lênin và thực tiễn cuộc sống.
 • Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam.
 • Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về thực tiễn và sử dụng quan điểm đó vào quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam.
 • Vận dụng triết học Mác – Lênin trong hoạt động giảng dạy, giáo dục nhân cách học sinh.
 • Vật chất và ý thức đóng vai trò gì trong việc phát triển nền kinh tế Việt Nam.
 • Lực lượng sản xuất và quá trình sản xuất có mối quan hệ như thế nào.
 • Trình bày mối quan hệ giữa lượng và chất.
 • Lượng và chất đóng vai trò gì trong sự phát triển nền kinh tế Đất nước.
 • Nội dung về vật chất theo triết học Mác- Ănghen.
 • Sự ra đời của phép biện chứng và siêu hình.
 • Lý luận của Mác Lênin về yếu tố “Nội dung-hình thức”.
 • Vai trò của triết học trong đời sống con người.
 • Con người dưới góc nhìn triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay.
 • Vận dụng quan điểm lý luận nhận thức cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam 10 năm sau đổi mới đến nay.
 • Vận dụng các tư tưởng triết học để giải quyết các vấn đề việc làm, thất nghiệp và lạm phát ngày nay.
 • Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở Việt Nam.
 • Ứng dụng những tư tưởng triết học vào việc nâng cao tri thức cho con người ngày nay.
 • Vấn đề con người trong việc đấu tranh giai cấp.
 • Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
 • Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng của Khổng Tử về vấn đề con người.
 • Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội.
 • Con người và nhân tố con người trong sự phát triển kinh tế tri thức.
 • Mối quan hệ giữ tư bản chủ nghĩa và con người.
 • Con người và các mối quan hệ trong xã hội.
 • Vai trò của con người trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
 • Tại sao nói Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa là tất yếu khách quan và là nhiệm vụ trọng tâm ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
 • Quan điểm của Mác – Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
 • Hôn nhân đóng vai trò như thế nào theo quan điểm của Triết học.
 • Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
 • Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Triết Học Thực trạng công nghiệp hóa-hiện đại hóa ở nông thôn Việt Nam theo quan điểm triết học Mác-Lênin.
 • Yếu tố con người ảnh hưởng như thế nào tới môi trường ngày nay.
 • Mối liên hệ giữa xã hội và tự nhiên trong vấn đề bảo vệ môi trường.
 • Ứng dụng các tư tưởng triết học vào việc giải quyết vấn đề môi trường hiện nay.

XEM THÊM ==>   Luận Văn Thạc Sĩ Văn Học [Danh Sách Đề Tài+ 10 Bài Mẫu Hay]

4. Những bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Triết học tiêu biểu và xuất sắc.

Bài mẫu 1:  Tư tưởng nhân sinh của Minh Mạng.

Đứng vị trí đầu tiên trong danh sách này là Bài Luận Văn Thạc Sĩ Chuyên Ngành Triết Học của sinh viên Học viện Khoa học xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Lan. Bài viết được tiến hành nghiên cứu và năm 2017 tính đến thời điểm hiện tại đã trải qua đường gần 5 năm nhưng giá trị nội dung tư tưởng vẫn còn được bảo giữ về được nhiều sinh viên lựa chọn làm đề tài tham khảo của mình.

-Hình thức: Bài viết được tác giả tiến hành phân tích theo một trình tự logic chặt chẽ, khoa học. Thể thức trình bày cũng được chú trọng và quan tâm.Mỗi một luận điểm sẽ được tác giả triển khai một cách hệ thống.

-Nội dung: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đã chỉ ra được nội dung chính của vấn đề qua những phương diện sau.

Chương 1 tác giả đưa ra điều kiện lịch sử xã hội và chiến đấu để hình thành tư tưởng nhân sinh của Minh Mạng. Đó chính là điều kiện lịch sử xã hội của Việt Nam vào 20 năm đầu thế kỷ 19 với sự hình thành tư tưởng của nhân sinh Minh mạng từ lúc còn nhỏ cho tới khi được tiếp chuyện với kiến thức nho giáo và tư tưởng phương Tây. Tiếp theo tác giả đưa ra tiền đề tư tưởng cho sự hình thành tư tưởng nhân sinh của Minh Mạng theo các giai đoạn lịch sử khác nhau của dân tộc. Sau Cùng tác giả phân tích cuộc đời sự nghiệp và những tác phẩm tiêu biểu của Minh Mạng cho thấy được tư tưởng nhân sinh của Minh Mạng.

Chương 2 Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học  làm nội dung giá trị hạn chế trong tư tưởng nhân sinh của Minh Mạng. Căn cứ vào những gì đã nghiên cứu và các tài liệu nghiên cứu đi trước tác giả đã nhận thấy được những nội dung tư tưởng nhân sinh của Minh Mạng có điểm tiến bộ nhưng cũng có những điểm hạn chế so với thời điểm xã hội hiện đại ngày nay. Cùng với đó là các giá trị hạn chế và ý nghĩa lịch sử to lớn mà tư tưởng nhân sinh của Minh Mạng đem tới cho xã hội Việt Nam lúc bấy giờ.

Như vậy, ta có thể thấy, đây là một bài mẫu luận văn Thạc sĩ  triết học xuất sắc và ấn tượng. Tác giả đã tiến hành phân tích nội dung bài viết trên nhiều góc độ khác nhau và thể hiện được trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Nếu lựa chọn bài viết này, bạn sẽ có những định hướng mới và cách nhìn khác về một đề tài luận văn Thạc sĩ triết học.

         DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: tư tưởng triết học khoa học của Thomas Samuel Kuhn trong tác phẩm cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học.

Bài mẫu này được đánh giá là đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành triết học tiêu biểu nhất hiện nay. Bài viết lại lấy chủ đề là tư tưởng triết học khoa học thông qua một tác phẩm cụ thể của một nhà văn nhà tư tưởng chính trị lớn trên thế giới. Để tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên của Học viện Khoa học xã hội Việt Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Trần Tuấn Phong.

-Hình thức: Đây là một trong những bài viết được đánh giá cao về mặt hình thức, bài viết được sắp xếp luận điểm theo kế hoạch, triển khai phân tích dưới nhiều hình thức khác nhau. Phong cách lập luận chặt chẽ và khoa học.

-Nội dung: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đã tiến hành phân tích vấn đề dựa trên hệ thống nội dung của những chương sau. Mỗi một nội dung đều được trình bày cẩn thận và có những số liệu minh chứng cụ thể.

Chương một là khái quát bức tranh xã hội triết học Khoa học và cái nét của tác giả tác phẩm. Đầu tiên tác giả đã đưa ra vấn đề lý luận về mảnh đất Mỹ cho hệ thống triết học khoa học được thể hiện thông qua ba yếu tố đó là bối cảnh xã hội Mỹ tiền đề khoa học lúc mấy giờ và tiền đề lý luận của vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo tác giả đã đưa ra được Thomas Samuel Kuhn và tác phẩm tố chúc các cuộc cách mạng khoa học. Tác giả đã thể hiện vấn đề này thông qua cuộc đời và sự nghiệp của tác giả và phân tích tác phẩm cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học.

Chương 2 Đề tài Luận Văn Thạc Sĩ  Ngành Triết Học  tác giả đưa ra nội dung cơ bản của quan điểm triết học của tác giả này trong tác phẩm cấu trúc các cuộc khoa học cách mạng. Đầu tiên là những khái niệm cơ bản trong tác phẩm cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học. Chỉ ra thuyết mẫu hình hạt nhân triết học khoa học của Thomas Samuel Kuhn. Cho thấy được khoa học thông thường và vai trò của khoa học thông thường các quan điểm của các nhà tư tưởng chính trị về cộng đồng khoa học. Tôi đang nhận thức khoa học và vấn đề lý luận triết lý cụ thể là 2 hình thái tư duy phát tán và tư duy thu gom cũng như là vấn đề chân lý. Từ đó đưa ra những giá trị và hạn chế trong quan điểm triết học của Nhà văn này thông qua tác phẩm cấu trúc của các cuộc cách mạng khoa học.

Qua đó, ta có thể thấy được, đây là một bài mẫu luận văn thạc sĩ về triết học tiêu biểu và xuất sắc. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong phần làm bài của minh thì tôi tin chắc bãi mẫu này sẽ giúp bạn giải quyết khó khăn đó. Bài viết này sẽ hướng cho bạn những định hướng mới và có được cách thức lập luận độc đáo, chặt chẽ. Tự tin với những câu hỏi mà giảng viên đưa ra cũng như có những quan điểm phản biện đúng đắn.

     DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài Luận văn thạc sĩ triết học mẫu 3: triết lý nhân sinh trong như tiểu y thuật vấn đáp của Nguyễn Đình Chiểu và ý nghĩa hiện thời của nó.

Tiếp tục là một đề tài luận văn thạc sĩ triết học lấy bối cảnh là triết lý nhân sinh trong một tác phẩm cụ thể của một nhà thơ nổi tiếng ở Việt Nam Nguyễn Đình Chiểu. Bài viết này được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên của Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Phan Thị Thu Hằng. Bài viết đã thể hiện được giá trị nhân sinh sâu sắc và cho thấy được các mặt các khía cạnh của vấn đề nghiên cứu.

-Hình thức: Các hệ thống luận điểm luận ý được triển khai rõ ràng, mạch lạc. Các đề mục thể hiện nổi bật. Và bố cục phân chia đầy đủ, rõ ràng. Thể hiện được sự tư duy, logic của tác giả.

-Nội dung: Thông qua quá trình nghiên cứu của mình, tác giả đã thu về những thành tựu đáng kể và nhìn nhận được mọi góc độ của vấn đề nghiên cứu. Và tác giả đã thể hiện được nội dung chính của bài qua các chương sau:

Chương 1 tác giả đưa ra bối cảnh lịch sử xã hội và những tiền đề tư tưởng lý luận cho sự hình thành triết lý nhân sinh của Nguyễn Đình Chiểu qua tác phẩm Ngư tiều y thuật vấn đáp. Đó là bối cảnh lịch sử xã hội của Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX và những tác động của bối cảnh thế giới lên xã hội Việt Nam thời bấy giờ. Tiếp theo cho thấy những tiền đề tư tưởng lý luận cho sự hình thành triết lý nhân sinh của Nguyễn Đình Chiểu trong tác phẩm Ngư tiều y thuật vấn đáp. Tác giả đã chỉ ra cuộc đời sự nghiệp và tác phẩm tiêu biểu nhất của Nguyễn Đình Chiểu.

Chương 2 một số nội dung cơ bản và ý nghĩa hiện tượng triết lý nhân sinh của Nguyễn Đình Chiểu trong tác phẩm dư thiếu y thuật vấn đáp. Đầu tiên là đạo lý sống của con người trước biến cố của lịch sử. Tiếp theo thể hiện quan niệm về y đạo. Đưa ra ý nghĩa hiện thời triết lý nhân sinh của Nguyễn Đình Chiểu trong tác phẩm Ngư tiều y thuật vấn đáp. Để có được những giá trị nội dung này tác giả đã tiến hành nghiên cứu tài liệu một cách cẩn thận và có một quá trình khảo sát để đưa ra những dẫn chứng cụ thể nhằm tăng tính xác thực của vấn đề.

Nhìn chung, đây là một Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Triết Học tiêu biểu và ấn tượng. Bài viết này được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao về giá trị nội dung tư tưởng. Đây là một trong những bài mẫu đã đóp góp một phần vào vấn đề ý nghĩa khoa học của triết lý nhân sinh. Một đề tài vô cùng ý nghĩa và mang tính thời đại cao. Nếu bạn đang không biết phải lựa chọn như thế nào, thì có thể tham khảo bài mẫu này.

     DOWNLOAD

Bài Luận văn Triết học mẫu 4, cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay qua các tác phẩm và các giải thưởng tiêu biểu.

Tiếp theo sau đây là một đề tài luận văn giá trị về triết học chất lượng và được đánh giá cao. Bài viết đã lựa chọn chủ đề là nét đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh một chủ đề mới mẻ và có tính sáng tạo cao chưa được nhiều người khai thác. Đây cũng là một trong những những chủ đề có tiềm năng khai thác to lớn và là một trong những vấn đề cần được quan tâm chú ý trong xã hội Việt Nam ngày nay. Tôi tiến hành nghiên cứu của sinh viên của Học viện Khoa học xã hội Việt Nam của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội với sự hướng dẫn khoa học của giáo sư tiến sĩ Hồ Sỹ Quý.

-Hình thức: Bài viết được tiến hành nghiên cứu bởi sự tư duy logic trong sự trình bày của tác giả. Hệ thống các tiêu đề lớn nhỏ đề được thể hiện đầy đủ và hoàn toàn không bị sai sót một ý nào cả.

-Nội dung: Tác giả đã tiến hành phân tích nội dung chính thông qua các chương sau:

Chương 1 tác giả đưa ra thủ phạm trù cái đẹp và cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh thể hiện thông qua những vấn đề lý luận. Đó chính là cái đẹp trong đời sống và trong nghệ thuật cái đẹp ở trong nghệ thuật kinh nghiệm ảnh có sự khác biệt so với những cái đẹp trong nghệ thuật khác như nghệ thuật điện ảnh nghệ thuật dân gian. Tác giả thể hiện được đặc thù của nghệ thuật nhiếp ảnh và cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh cũng như là thực trạng nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam trong những năm qua.

Chương 2 tác giả đưa ra cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Thể hiện thông qua những biểu hiện của cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam trước năm 2000. Cách giải bài phân tích vấn đề này thông qua những biểu hiện thành tích hạn chế. Căn cứ vào kết quả đã đạt được tác giả đã đánh giá thực trạng ý nghĩa xã hội và những vấn đề đặt ra trong nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam từ năm 2000 đến nay. Đó là những đánh giá về thực trạng, ý nghĩa xã hội về hiện thực sáng tác, thưởng thức và nhận thức cái đẹp. Về mối quan hệ giữa những hình thức nghệ thuật và nội dung tư tưởng. Cùng với đó, tác giả cũng thể hiện một số ý kiến về việc nâng cao khả năng sáng tác, thưởng thức và đánh giá cái đẹp trong nghệ thuật nhiếp ảnh ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Đánh giá tổng quan, đây là một Bài Mẫu Luận Văn Triết Học tiêu biểu mà bạn không thể bỏ qua. Tác giả đã tiến hành phân tích vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Mỗi một ý lớn nhỏ đều được tác giả thể hiện một cách chặt chẽ và có những cơ sở lý luận cụ thể. Bài viết sẽ cho bạn những ý tưởng mới và có sự sáng tạo độc đáo, lối lập luận riêng biệt. Đây cũng là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo để bạn có những thông tin tham khảo hữu ích cho bài làm của mình.

     DOWNLOAD

Bài mẫu 5: Tư tưởng cải cách Hồ Quý Ly và ý nghĩa lịch sử của nó.

          Tiếp tục là đề tài luận văn Thạc sĩ triết học tiêu biểu. Bài viết được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Yên. Bài viết với chủ đề chính là “tư tưởng cải cách Hồ Quý Ly và ý nghĩa lịch sử của nó”. Và bài viết này được tiến hành nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau và được các chuyên gia đánh giá cao về chất lượng bài viết.

          Về mặt nội dung: Bài viết được tiến hành nghiên cứu và phân tích dưới góc độ khác nhau. Cụ thể như sau:

          Chương một những điều kiện xuất hiện và nội dung cơ bản trong tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly. Đầu tiên em sẽ đưa ra điều kiện xuất hiện tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly Đó là điều kiện kinh tế xã hội văn hóa tư tưởng cho sự xuất hiện tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly. Tiếp theo tác giả khái quát về thân thế và sự nghiệp của Hồ Quý Ly thông qua từng giia đoạn lịch sử cụ thể. So sánh những nội dung cơ bản trong cải cách của Hồ Quý Ly về chính trị hành chính về quốc phòng an ninh với kinh tế xã hội tài chính tiền tệ.

Chương hai là giá trị hạn chế ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly. Đầu tiên các tuyến hàng hải quan đến quan điểm đánh giá đối với tư tưởng cải cách của Hồ Chí Minh qua từng thời kỳ lịch sử khác nhau. Đó là đánh giá của các số ra chính trị ra từ phong kiến đánh giá của các nhà nghiên cứu thời kỳ hiện đại. Cho thấy quan điểm đánh giá dựa trên những nguyên tắc pháp lập luận của triết học Mác Lênin. Địa lý giá trị và những hạn chế trong tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly. Đột biến là những giá trị và hạn chế trong cải cách chính trị hành chính tiếp theo là trong cải cách kinh tế xã hội tài chính tiền tệ và những hạn chế trong cải cách quốc phòng an ninh những hạn chế trong cải cách văn hóa tư tưởng và giáo dục. Sau đó là ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly. Tác giả đã chỉ ra và nêu ý nghĩa lịch sử của tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly đó mang tinh thần dân tộc và lòng yêu nước sâu sắc cho thấy các chủ trương và chính sách hoạt động cải cách của Hồ Quý Ly đã hạn chế lại Bần cùng hóa của nông dân đóng góp của cơ sở kinh tế của nhà nước xã hội thời bấy giờ. Đã góp phần định hướng một tiến trình hoạt động của xã hội chủ nghĩa thế kỷ tiếp theo trong việc xây dựng nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền vững mạnh về mọi mặt của quốc gia. Từ đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm rút ra từ tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly. Đó chính là bài học về đường lối chính trị nhà nước phải từ từ mới và đối với những phù hợp với yêu cầu phát triển điều kiện xã hội thực tiễn của đất nước sự nghiệp giáo dục về góp phần đào tạo những con người yêu nước tinh thần sáng tạo ham học hỏi và gần gũi với nhân dân. Bài học về thực tiễn Khoan Thư sức dân lấy dân làm gốc và bài học về viết hợp giữa hai nhiệm vụ chính xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Qua đó, ta có thể thấy đây là một Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học đáng giá mà bạn nên tham khảo. Bài viết này được đánh giá khá cao từ phía giảng viên chấm bài và thể hiện đầy đủ mọi khía cạnh của nội dung nghiên cứu. Đến với bài mẫu này, bạn sẽ được chứng kiến một lối lập luận logic, tư duy chặt chẽ, những luận điểm luận ý được triển khai khoa học. Hãy tham khảo để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý giá bạn nhé.

     DOWNLOAD

5. Quy trình thực hiện một đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành triết học chuẩn.

          Một bài luận văn thạc sĩ triết học phải trải qua nhiều quá trình khác nhau mới có được sự thành công. Không phải bài viết nào cũng được đánh giá cao, bài viết nào cũng là xuất sắc và tiêu biểu. Để có thể tạo nên được một tuyệt phẩm luận văn Thạc sĩ triết học, người tiến hành nghiên cứu phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Để các bạn có thêm được thông tin tham khảo cho bài viết của mình, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn về quy trình thực hiện một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Triết Học đạt chuẩn.

Dịch vụ viết luận văn triết học
Dịch vụ viết luận văn triết học

1.Thể thức trình bày: Tùy thuộc theo quy định của mỗi trường. Nhưng thông thường sẽ bao gồm những yêu cầu

2.Cách trình bày hoàn chỉnh một bài luận văn Thạc sĩ triết học.

          -Trang bìa: trên phần bìa sẽ bao gồm các nội dung như: tên đề tài, chuyên ngành hoặc tên học phần, mã sinh viên, tên sinh viên, tên người hướng dẫn khoa học. Và bạn nên sáng tạo bìa một cách đẹp mắt và khoa học.

          -Lời cảm ơn hoặc lời cam đoan.

          -Mục lục.

          -Danh mục bảng biểu và danh mục các từ viết tắt

          -Mở đầu: bao gồm những nội dung cơ bản sau:

          + Lý do chọn đề tài.

          + Lịch sử nghiên cứu đề tài.  

          +Mục đích nghiên cứu.

          + Câu hỏi nghiên cứu.

Những phần này nên trình bày một cách ngắn gọn, cô đọng và có chọn lọc. Thể hiện một cách khái quát, không đi quá sâu tránh phân tích lan man, lạc chủ đề.

          -Chương 1: cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu.

          Trong phần này tác giả sẽ cần phải chỉ ra các vấn đề lý luận cơ bản của vấn đề như khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của vấn đề nghiên cứu. Đồng thời cho thấy những bài học kinh nghiệm được rút ra từ những công trình nghiên cứu đi trước.

          -Chương 2: Thực trạng nghiên cứu vấn đề.

          Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả sẽ tiến hành phân tích, bình luận đánh giá vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau. Và cũng sẽ đưa ra những số liệu minh chứng cụ thể để tang tính thuyết phục và tính thực tiễn cho vấn đề nghiên cứu. Sau cùng đưa ra những đánh giá cá nhân của mình qua ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó.

          -Chương 3: đưa ra giải pháp cho thực trạng vấn đề nghiên cứu.

          Tác giả cần phải đưa ra mục tiêu và phương hướng phát triển từ chung đến riêng cho đề tài nghiên cứu. Dựa trên cở sở đó mà có những giải pháp thiết thực nhất cho đề tài nghiên cứu của mình. Cùng với đó, tác giả cũng cần phải xác minh tính khả thi và cấp thiết của những biện pháp đó. Và cuối cùng là đưa ra được kiến nghị ho đề tài.

          -Kết luận: Đưa ra quan điểm cá nhân và đánh giá toàn diện nhât về đề tài nghiên cứu của mình. Đưa ra được những ưu nhược điểm và thể hiện quan điểm cá nhân của mình.

          -Tài liệu tham khảo: trích dẫn theo đúng quy định chung và phải sắp theo thứ tự theo đúng form chuẩn.

          – Phụ lục.

Đó là những gì chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn về List những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Triết Học hay + Bài mẫu chất lượng. Mọi thông tin có trong bài viết đều được chúng tôi tìm hiểu kỹ từ những nguồn tin chính xác, uy tín. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm và thoải mái tham khảo. Chúng tôi hy vọng bài viết của mình có thể giúp ích cho quá trình nghiên cứu của bạn. Cảm ơn bạn đã theo giõi bài viết của chúng tôi.Chúc bạn có một bài luận văn Thạc sĩ triết học thành công.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x