Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế [33 ĐỀ TÀI + Bài Mẫu Hay]

Danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế

Danh Sách Những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế Tiêu Biểu Cùng Với Một Số Bài Mẫu Chất Lượng Cao.  Quản lý thuế là một trong những ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm nhiều ở Việt Nam ngày nay . Nhóm ngành này , chủ yếu đào tạo mọi vấn đề lý luận và những chính sách pháp luật về Thuế của Việt Nam . Những cơ quan nhà nước ở Việt Nam cũng bắt đầu quan tâm và thắt chặt vấn đề quản lý thuế trong những năm trở lại đây . Đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế và xã hội nước ta đang trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế thế giới . Và đối với những sinh viên đang theo học chuyên ngành này , có thể các bạn đang phải tiến hành nghiên cứu một đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý thuế . Có rất nhiều sinh viên chưa biết và không biết lựa chọn một đề tài luận văn Thạc sĩ quản lý kinh tế phù hợp . Cũng có những sinh viên đang mong muốn tìm kiếm , tham khảo những bài mẫu về luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế .

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết luận văn thạc sĩ, đại học, quá trình làm bài luận văn nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ thuê làm luận văn thạc sĩ của Luận Văn Trust nhé.

1. Luận văn Thạc sĩ quản lý thuế là gì ?

          Trong thời kỳ , bối cảnh kinh tế hội nhập quốc tế như ngày nay , vấn đề quản lý thuế ngày càng được Đảng và Nhà nước ta coi trọng . Chính vì vậy mà ngày càng nhiều các trường Đại học , Cao đẳng lựa chọn đào tạo ngành học này . Và hàng năm có nhiều sinh viên ra tường với tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành quản lý thuế . Quản lý thuế sẽ là ngành học đào tạo , bồi dưỡng những vấn đề về thuế , công tác quản lý thuế , những chính sách ,chủ trương của Đảng về thuế , xử phạt hành vi vi phạm về thuế . Đây là một ngành học có vai trò quan trọng đối với nước ta . Giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực quản lý thuế của nước ta .

          Một Bài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế là một hình thức nâng cao để đánh giá năng lực cá nhân của sinh viên . Thể hiện những vấn đề chung của quản lý thuế . Tại đây các bạn sẽ tiến hành nghiên cứu , khảo sát một vấn đề nào đó của quản lý thuế . Và giảng viên sẽ căn cứ vào đó để đánh giá , về năng lực cá  nhân của sinh viên , trình độ tư duy logic , cách thức xử lý số liệu . Và một bài luận Thạc sĩ quản lý thuế sẽ giúp cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên ngành của mình .

XEM THÊM ==>  Tham Khảo Đề Tài Và Bài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế

2. TOP 20 + Đề tài Luận văn Thạc sĩ Quản lý Thuế tiêu biểu nhất hiện nay .

          Một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế là rất quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong việc triển khai vấn đề nghiên cứu sau này . Sẽ giúp cho các bạn thuận tiện hơn trong việc triển khai đề tài nghiên cứu của mình . Hiện nay , có rất nhiều sinh viên đang không biết lựa chọn một đề tài luận văn Thạc sĩ về quản ý thuế sao cho phù hợp . Chính vì thế , chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế tiêu biểu nhất hiện nay .

 • Những vấn đề lý luận về thuế giá trị gia tăng gắn liền với hoạt động kế toán ở các doanh nhiệp nhà nước hiện nay .
 • Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế tại những cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
 • Phân tích những vấn đề và thực trạng của công tác quản lý thuế các mặt hàng xuất nhập khẩu theo đường biển của Việt Nam .
 • Vai trò và giá trị của công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với nền kinh tế Việt Nam .
 • Công tác kế toán , kiểm soát thuế thu nhập cá nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ABC .
 • Vai trò của công tác thu thế thu nhập cá nhân ở Việt Nam ngày nay – thực trạng và giải pháp .
 • Hoàn thiện công tác kế toán về thuế tại các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng kĩ thuật – công nghệ của Việt Nam ngày nay .
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế Phân tích những giá trị thuế trong công tác quản lý thuế ở Việt Nam trong những năm qua
Danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế
Danh sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế
 • .Vấn đề quản lý thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế xã hội phát triển và có nhiều rủi ro như ngày nay .
 • Những yếu tố tác động , ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý thuế của Việt Nam trong những năm qua .
 • Vấn đề xử lý vi phạm đối với những hành vi vi phạm , gian lận thuế giá trị gia tăng trong các cơ quan nhà nước ngày nay .
 • Thực trạng trốn thuế tại Việt Nam trong những năm vừa qua – Thực trạng và giải pháp khắc phục .
 • Tác động của các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển các loại hình tổ chức thu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam ngày nay .
 • Yếu tố con người trong công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ngày nay – gắn với địa bàn thành phố Hà Nội .
 • Phân tích những yếu tố từ môi trường và xã hội ảnh hưởng trực tiếp tới công tác quản lý thuế ở Việt Nam trong những năm qua .
 • Phân tích mối quan hệ giữa thuế thu nhập cá nhân và thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam .
 • Vấn đề quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt trong các doanh nghiệp Việt Nam ngày nay gắn với bối cảnh kinh tế hội nhập thế giới .
 • Việc giải quyết và quản lý thuế đất đai đối với các chủ doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam trong những năm qua .
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ  Quản Lý Thuế Vấn đề quản lý và sử dụng thuế đất trên địa bàn Quận Thanh Xuân , Thành phố Hà Nội – thực trạng và giải pháp .
 • Phân tích công tác quản lý thuế thu nhập đặc biệt tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên M – thực trạng và giải pháp .
 • Vấn đề giải quyết và xử lý thuế của các sản phẩm ô tô từ nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam trong những năm qua .
 • Phân tích công tác quản lý thuế của các mặt hàng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam – thực trạng và giải pháp .

3. Những bài mẫu luận văn Thạc sĩ quản lý Thuế hay và chất lượng .

Bài mẫu 1 : quản lý thuế đối với dịch vụ công nghệ vận tải taxi Uber tại thành phố Hồ Chí Minh .

Vị trí số 1 trong danh sách này là một Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế trong lĩnh vực công nghệ và vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . Bài viết được tiến hành nghiên cứu của sinh viên của trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Trương Quang Dũng . Tả bài viết bao gồm 97 trang thể hiện được mọi yêu cầu về nội dung hình thức của một đề tài luận văn thạc sĩ .

-Hình thức : được triển khai trình bày một cách khoa học và thể hiện được sự tư duy logic của tác giả . Đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu về thể thức của bài luận văn Thạc sĩ . Bố cục được phân bổ rõ ràng .

-Nội dung : căn cứ vào kết quả nghiên cứu , tác giả đã tiến hành nghiên cứu , phân tích vấn đề dưới những góc độ sau :

Chương 1 là cơ sở lý luận về thuế và quản lý thuế . Dựa trên kết quả của sự nghiên cứu tài liệu tác giả đã đưa ra những cơ sở lý luận về thuế bao gồm thuế và vai trò của thuế phân loại và đặc điểm của thuế một số sách thuế cơ bản như là căn cứ vào tính chất của nguồn tài chính và căn cứ vào đối tượng đánh thuế . Cùng với đó đưa ra cơ sở lý luận về quản lý thuế đó là là hoạch định chính sách thuế tổ chức thực hiện quản lý Thuế thông qua tổ chức bộ máy quản lý các bước thực hiện công tác quản lý và các quy định trong công tác quản lý thuế . Cùng với đó tác giả cũng đã đề cập tới công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách thuế ở nước ta gắn liền với địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .

Chương 2 tác giả Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế đưa ra thực trạng quản lý thuế đối với dịch vụ công nghệ và vận tải taxi Uber tại thành phố Hồ Chí Minh . Đầu tiên tác giả giới thiệu về thành phố Hồ Chí Minh . Tiếp theo tác giả đưa ra dịch vụ công nghệ và vận tải Uber tại thành phố Hồ Chí Minh . Đau gồm dịch vụ Taxi dịch vụ công nghệ và vận tải Uber . Cụ thể hơn nữa đó là dịch vụ công nghệ và vận tải yêu bôi trên thế giới thể hiện một số đặc điểm về quản lý thuế đối với dịch vụ công nghệ và vận tải Uber trên thế giới đưa ra dịch vụ công nghệ và vận tải Uber tại Việt Nam trong những năm qua . Tiếp theo tác giả chỉ ra và đánh giá thực trạng quản lý thuế đối với dịch vụ công nghệ và vận tải Uber . Đó là thực trạng chính sách quản lý thuế đối với dịch vụ công nghệ và vận tải Uber tại Việt Nam . Thực trạng tổ chức quản lý thuế . Đồ thể hiện thông qua tổ chức bộ máy quản lý thuế tổ chức thực hiện quản lý thuế . Tác giả cũng đã đưa ra được thực trạng về thanh tra quản lý thuế Uber 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh . Cùng với đó là đánh giá chung về ưu điểm nhược điểm về những nguyên nhân gây ra hạn chế của vấn đề này .

Chương 3 là một số giải pháp quản lý thuế đối với dịch vụ công nghệ và vận tải taxi Uber tại thành phố Hồ Chí Minh . Thứ nhất là các quan điểm quản lý taxi Uber . Thứ hai là một số giải pháp đối với quản lý taxi Uber tại Hồ Chí Minh bao gồm các giải pháp về chính sách hoạch định chính sách vì xác định P và cách đăng ký xe hoặc định chính sách về thuế hoạch định chính sách về các vấn đề có liên quan khác . Cùng với đó tất cả cũng đưa ra những giải pháp về tổ chức thực hiện bao gồm xây dựng bộ máy quản lý tổ chức thu thuế . Phép nữa tác giả đưa ra giải pháp về công tác kiểm soát Đó là kiểm soát cơ quan thuế và kiểm soát kết hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan ban ngành khác .

Như vậy , ta nhận thấy được , đây là Bài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế tiêu biểu và xuất sắc . Bài viết đã thể hiện vấn đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau . Có những số liệu , biểu đồ để minh chứng cụ thể . Bài viết sẽ cung cấp cho các bạn nhiều thông tin hữu ích đối với bài làm của bạn .

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2 : quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ Hà Nội .

Tiếp tục là một đề tài luận văn thạc sĩ quản lý thuế tiêu biểu và ấn tượng . Bài mẫu hàng đầu tiến hành nghiên cứu của sinh viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Lê Thị Ngọc Phương cùng với 2 giảng viên phản biện khác . Tải game lấy chủ đề chính là công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ Hà Nội . Một phân tích và trình bày trong bảng 125 trang giấy thể hiện được tất cả mọi yêu cầu về hình thức và nội dung của một đề tài luận văn thạc sĩ .

-Hình thức : bài viết được thực hiện theo đúng format chuẩn của một bài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành quản lý thuế . Bố cục được phân bổ rõ ràng , rành mạch . Hệ thống luận điểm được triển khai khoa học , logic .

– Nội dung : Căn cứ vào kết quả nghiên cứu đã đạt được , tác giả đã tiến hành phân tích , trình bày vấn đề nghiên cứu qua những chương cơ bản sau :

Chương 1 tác giả đánh giá tổng quan về nghiên cứu và tư tưởng lý luận quản lý thuế tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay .  Đầu tiên tác giả tổng quan về thuế và quản lý thế mạnh doanh nghiệp thông qua khái niệm vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế khái quát về thuế và quản lý thuế . Chỉ ra được những chức năng nhiệm vụ cơ bản của công tác quản lý thuế cũng như là công cụ phương pháp và ý thế của các doanh nghiệp . Tác giả cũng đã đưa ra nội dung của luật quản lý thuế Đó là quản lý thông tin người nộp tiền công tác tính thuế và nộp thuế vào ngân sách nhà nước Thanh kiểm tra về ý nghĩa và thực hiện biện pháp phòng chống ngăn chặn vi phạm pháp luật về thuế . Không những thế tác giả còn chỉ ra những nhóm nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế tại các doanh nghiệp đó là hệ thống Văn bản pháp luật các chất lượng nguồn nhân lực tại cơ quan thuế nhận thức của xã hội được tác giữa các ban ngành các cơ quan hữu quan trong công tác thực tế các cơ sở vật chất và các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thu thuế . Đồng thời tác giả chỉ ra được hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả của quản lý thuế bao gồm thủ tục hành chính thuế ế tuân thủ pháp luật về thuế chỉ tiêu đánh giá một ký tài khoản lý thuế đánh giá việc tổ chức bộ máy thu thuế hỗ trợ người nộp thuế . Cũng đã cho thấy kinh nghiệm quản lý thuế tại một số địa phương trong cả nước và bài học cho chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ Hà Nội .

Chương 2 tác giả Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế  đưa ra thực trạng quản lý thuế các doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ thành phố Hà Nội . Đầu tiên tác giả đã chỉ ra đặc điểm của các doanh nghiệp trên địa bàn chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ thông qua một số thông tin về doanh nghiệp những đặc điểm chung của các doanh nghiệp . Tiếp theo tác giả đánh giá tổng quan chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ và tình hình nộp thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu . Đó là tổng quan chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ thể hiện thông qua các  quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính của cục trưởng cục thuế . Tác giả còn đưa ra được tình hình nộp thuế của các doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ từ năm 2016 cho tới năm 2019 và đưa ra được những số liệu minh chứng cụ thể . Bên cạnh đó tác giả còn chỉ ra được thực trạng quản lý thuế các doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ Thông qua quản lý các thủ tục hành chính thuế công tác giám sát về tuân thủ pháp luật về thuế , sử dụng các chế tài quản lý thuế . Và tác giả tiến hành đánh giá chung về công tác quản lý thuế tại doanh nghiệp chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ Thông qua những thành tựu những hạn chế và nguyên nhân .

Chương 3 tác giả đề ra giải pháp hoàn thiện quản lý thuế các doanh nghiệp tại chi cục thuế khu vực Thanh Oai Chương Mỹ thành phố Hà Nội . Tác giả đoạn chỉ ra được các định hướng quản lý thuế tại chi cục thuế trên địa bàn nghiên cứu thông qua mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế của huyện những định hướng và triển vọng quản lý thuế các doanh nghiệp tại địa bàn nghiên cứu trong thời gian tới . Tiếp theo chỉ ra các giải pháp hoàn thiện quản lý thuế các doanh nghiệp tại khu vực này thông qua các nhóm giải pháp quản lý về thủ tục hành chính nhóm giải pháp về tăng cường giám sát tuân thủ pháp luật nhóm giải pháp cho chi cục thuế và những nhóm giải pháp khác .

Nhìn chung , đây là bài mẫu luận văn Thạc sĩ chuyên ngành quản lý thuế được đánh giá cao về chất lượng nội dung và hình thức trình bày . Tác giả đã rất khéo léo và nhạy cảm trong việc phân tích , xử lý số liệu . Bài viết còn được thực hiện một cách có hệ thống , làm nổi bật lên trọng tâm của đề tài nghiên cứu . Bạn có thể tham khảo để có thêm thông tin hữu ích cho phần làm bài của mình .

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 3 : quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng .

Tiếp tục với chủ đề về quản lý thuế bài mẫu sau đây là một Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế được tiến hành nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với chủ đề chính là thuế thu nhập cá nhân . Bài viết được tiến hành nghiên cứu của sinh viên của trường Đại học Kinh tế thuộc đại học Đà Nẵng hướng dẫn khoa học của Phó giáo sư Tiến sĩ Ninh Thị Thu Thủy . Soạn bài của 126 trang đáp ứng đầy đủ yêu cầu về hình thức thể thức và nội dung của đề tài luận văn thạc sĩ .

Về mặt Nội dung , tác giả đã dựa trên những thông tin đã thu thập được trong quá trình nghiên cứu để phân tích , triển khai vấn đề nghiên cứu .

Chương một là cơ sở lý luận về quản lý thuế thu nhập cá nhân . Tác giả chỉ ra tổng quan về thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân . Bao gồm khái niệm về thuế thu nhập cá nhân các đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân những đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân . Cho thấy khái niệm quản lý thuế thu nhập cá nhân và vai trò của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân . Cùng với đó tác giả đưa ra nội dung quản lý thuế thu nhập cá nhân .  Cụ thể là lập dự toán thu thuế thu nhập cá nhân tổ chức bộ máy quản lý thuế thu nhập cá nhân tuyên truyền phổ biến chính sách thuế thu nhập cá nhân quản lý đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân tổ chức thuế thu nhập cá nhân công tác thanh tra kiểm tra xử lý các phạm về thuế thu nhập cá nhân . Không những thế , quốc đảo còn đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế thu nhập cá nhân đó là các yếu tố về kinh tế xã hội và về phía người nộp thuế .

Chương 2 tác giả đã tiến hành phân tích thực trạng quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . Trước tiên tác giả đã chỉ ra đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân . Bao gồm những đặc điểm về tự nhiên và kinh tế xã hội . Tiếp theo tác giả đã chỉ ra thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua . Công tác lập dự toán thu thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế thành phố Đà Nẵng . Tác giả cũng đã đưa ra tổ chức bộ máy thu thuế thu nhập cá nhân của thành phố Đà Nẵng về chức năng nhiệm vụ của các bộ phận về nguồn nhân lực làm công tác quản lý thu thuế . Tiếp theo tác giả đưa ra thực trạng công tác tuyên truyền phổ biến chính sách thuế thu nhập cá nhân và thực trạng quản lý đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân . Thông qua đó tác giả đã phân tích thực trạng công tác tổ chức thu thuế thu nhập cá nhân và công tác thanh tra kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm về thuế thu nhập cá nhân . Sau của tác giả đánh giá chung về công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ưu điểm nhược điểm về những nguyên nhân gây ra hạn chế .

Chương 3 tác giả Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Thuế đã đề ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng . Đầu tiên tác giả đưa ra cơ sở đề xuất giải pháp thông qua các dự báo các chiến lược cải cách hệ thống thuế năm 2020 các quan điểm mục tiêu quản lý thuế thu nhập cá nhân trong thời gian tới . Đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đó là hoàn thiện công tác tự lập toán thuế thu nhập cá nhân hoàn thiện tổ chức bộ máy nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách thuế thu nhập cá nhân hoàn thiện công tác quản lý đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân hoàn thiện phương pháp tổ chức thuế và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý các vi phạm về thuế thu nhập cá nhân . Đồng thời tác giả còn đưa ra một số kiến nghị đối với tổng cục thuế và đối với chính quyền địa phương .

Như vậy , bài viết này là tiêu biểu cho những đề tài luận văn Thạc sĩ quản lý thuế . Tác giả đã rất khéo léo và nhạy cảm trong việc phân tích , xử lý số liệu . Bài viết còn được thực hiện một cách có hệ thống , làm nổi bật lên trọng tâm của đề tài nghiên cứu . Bài viết còn thể hiện vấn đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau. Bạn có thể tham khảo để có thêm thông tin hữu ích cho phần làm bài của mình . Bởi bài viết sẽ cung cấp cho bạn những hướng đi mới cho bài luận văn của bạn .

DOWNLOAD

Bài mẫu 4 : quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng .

Bài mẫu này được đánh giá là đề tài luận văn thạc sĩ về quản lý thuế tiêu biểu và chất lượng cao . Tình hình nghiên cứu của sinh viên của trường Đại học Kinh tế Luật đại học Đà Nẵng khoa học của giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Tiến . Bài viết về chủ đề chính là hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn của Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng . Tính đến thời điểm hiện tại phải viết tất cả qua được gần 4 năm nhưng giá trị tư tưởng và cốt lõi vẫn còn được lưu giữ và là sự lựa chọn tham khảo của nhiều sinh viên .

-Hình thức : được trình bày một cách khoa học và có hệ thống . Những đề mục lớn , nhỏ được triển khai rõ ràng , mạch lạc . Bố cục của bài viết được phân bổ rõ ràng và rành mạnh .

-Nội dung : Trải qua quá trình nghiên cứu và khảo sát đầy vất vả , tác giả đã cho thấy được giá trị nội dung của bài viết dưới nhiều góc độ khác nhau .

Chương 1 tác giả đưa ra một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế . Đầu tiên tác giả đưa ra một số khái niệm bao gồm thuế giá trị tăng quản lý thuế giá trị gia tăng . Chỉ ra đặc điểm của các doanh nghiệp du lịch Ý nghĩa của quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch . Tiếp theo tác giả đưa ra nội dung của quản lý thuế giá trị tăng bao gồm tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế lập dự toán thu thuế tổ chức thu thuế hoàn thuế kiểm tra thuế thanh tra thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế . Tiếp theo nữa tác giả chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng . Cụ thể là nhân tố về điều kiện kinh tế xã hội từ cơ quan quản lý nhà nước thuộc về đối tượng nộp thuế và những nhóm nhân tố khác .

Chương 2 tác giả đưa ra thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng . Đầu tiên tác giả đưa ra đặc điểm cơ bản của quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng về có chuyến công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch . Bao gồm những đặc điểm về xã hội về kinh tế và đặc điểm của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nghiên cứu . Tiếp theo tác giả đưa ra thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà . Chỗ nào công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế công tác lập dự toán thu thuế công tác tổ chức thu thuế công tác hoàn thuế công tác kiểm tra thuế và xử lý vi phạm pháp luật về thuế công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế . Sau Cùng tác giả đánh giá chung về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà thông qua những kết quả đạt được viết tồn tại hạn chế và những nguyên nhân gây ra hạn chế đó .

Chương 3 tác giả Luận Văn Quản Lý Thuế  đều là giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng . Tác giả đưa ra cơ sở Kiều xuất giải pháp đó là các dự báo chiến lược cải cách hệ thống thuế trong thời gian tới các quan điểm mục tiêu về quản lý thuế giá trị gia tăng của chi cục thuế quận Sơn Trà Thành phố Đà Nẵng . Tiếp theo tác giả đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn quận Sơn Trà . Đau gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ hoàn thiện công tác lập dự toán thu thuế nâng cao chất lượng công tác hoàn thuế tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm luật về thuế hoàn thiện công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về thuế và những nhóm giải pháp khác .  Không những thế tác giả có đưa ra một số kiến nghị đối với chính phủ và bộ tài chính và đối với ngành thuế .

Qua đó , ta thấy được đây là bài luận văn Thạc sĩ về quản lý thuế tiêu biểu và xuất sắc . Bài viết đã thể hiện vấn đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau . Có những số liệu , biểu đồ để minh chứng cụ thể . Bài viết sẽ cung cấp cho các bạn nhiều thông tin hữu ích đối với bài làm của bạn . Nếu bạn lựa chọn tham khảo bài mẫu này , bạn sẽ có những định hướng cụ thể hơn về một bài luận văn Thạc sĩ quản lý thuế .

DOWNLOAD

Bài mẫu 5 : quản lý thuế xuất nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum .

Vẫn là một Đề Tài Luận Văn Quản Lý Thuế được đánh giá cao và giải quyết được nhiều vấn đề cho sinh viên tham khảo . Cho biết được tiến hành nghiên cứu của sinh viên của trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng dưới sự hướng dẫn khoa học của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn . Tính đến thời điểm hiện tại người mẫu đã có được ba năm tồn tại nhưng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên thì tham khảo Có thích nhiều như tin hữu ích cho bài làm của mình .

Chương 1 là cơ sở lý luận quản lý thuế xuất nhập khẩu của ngành hải quan . Đầu tiên tác giả đã đánh giá khái quát chung về vấn đề Quản lý Thuế thông qua khái niệm đặc điểm vai trò các nguyên tắc quản lý thuế . Tiếp theo tác giả chỉ ra thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu của nước ta thông qua khái niệm đặc điểm vai trò phân loại thuế xuất nhập khẩu theo mục đích đánh thuế theo xu hướng vận động của hàng hóa và theo cách thức quy định . Tiếp theo nữa các giải trí các nội dung quản lý thuế xuất nhập khẩu và các tiêu chí đánh giá hiệu quả . Đó là tuyên truyền giáo dục pháp luật về hỗ trợ người nộp thuế quản lý kê khai thuế quản lý nộp thuế thanh tra kiểm tra người nộp thuế . Cùng bí đỏ tác giả chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển qua đó là những yếu tố chủ quan về những yếu tố khách quan . Không những thế tất cả còn đưa ra được kinh nghiệm về quản lý thuế xuất nhập khẩu của hải quan một số tỉnh và rút ra được bài học kinh nghiệm cho địa bàn nghiên cứu đối là cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum .

Chương hai tác giả dối là thực trạng quản lý thuế nhập khẩu xuất khẩu tại chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y . Đầu tiên tác giả đánh giá tổng quan về chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế bờ y trong quan hệ sự hình thành và phát triển những chức năng và nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân sự . Theo tác giả chỉ ra thực trạng công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y giai đoạn 2014 đến 2017 . Đó là tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế và hỗ trợ người nộp thuế công tác quản lý khai thuế thế quản lý nộp thuế thanh tra kiểm tra người nộp thuế . Kiếp nữa tác giả đánh giá hiệu quả quản lý thuế xuất nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y bản 2014 đến 2017 . Cụ thể đánh giá thông qua kết quả đạt được những tồn tại về nguyên nhân gây ra hạn chế .

Chương 3 tất cả  Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế đề ra phương hướng giải pháp cơ bản tăng cường quản lý thuế xuất nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y . Đầu tiên tác giả đưa ra phương hướng nhằm tăng cường quản lý thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu của địa bàn nghiên cứu thể hiện thông qua mục tiêu phát triển ngành hải quan mục tiêu thu thuế xuất nhập khẩu của chi cục hải quan . Tiếp theo tác giả còn đề ra giải pháp tăng cường quản lý thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu tại chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế bờ y trong thời gian tới . Đau bụng tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế vào hỗ trợ người nộp thuế tăng cường quản lý kê khai thuế tại cục Quản lý nộp thuế tăng cường công tác thanh tra kiểm tra người nộp thuế Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức hải quan đáp ứng yêu cầu .

Nhìn chung , bài mẫu này là bài luận văn Thạc sĩ quản lý thuế hay và có sáng tạo . Bài viết đã phân tích vấn đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau và có những số liệu để minh chứng , tăng tính thuyết phục của vấn đề nghiên cứu . Bài viết sẽ cung cấp cho bạn những thông tin  cụ thể , lối lập luận chặt chẽ , cách phản biện, bảo vệ bài luận văn của mình .

DOWNLOAD

XEM THÊM ==>  Quy Trình Quản Lý Thuế Đối Với Hộ, Cá Nhân Kinh Doanh

4. Những bí kíp bảo vệ thành công bài luận văn Thạc sĩ quản lý thuế dành cho bạn .

          Sau đây , chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn những bí kíp bảo vệ luận văn Thạc sĩ quản lý thuế thành công . Để giúp các bạn có thêm những thông tin bổ ích cho bài luận văn của mình  .

          Thứ nhất , trình bày , dẫn dắt vấn đề một cách tự nhiên và đơn giản và hàm súc . Nếu bạn trình bày và giới thiệu quá dài dòng và lan man không những không giải quyết được vấn đề gì cho bạn còn khiến cho giảng viên trừ điểm phần trình bày bài của bạn . Vậy nên bạn cần lưu ý trình bày ngắn gọn , giới thiệu trực tiếp vào vấn đề nghiên cứu của mình . Nên trình bày một cách tự nhiên , thoải mái nhất . Thời gian trình bày thuyết trình không có nhiều vậy nên chú ý trình bày và giới thiệu vấn đề một cách ngắn gọn nhất .

Bảo vệ thành công bài luận văn Thạc sĩ quản lý thuế
Bảo vệ thành công bài luận văn Thạc sĩ quản lý thuế

          Thứ hai , thiết kế sile đơn giản , dễ nhìn , ít chữ . Sile thuyết trình là điều mà bạn cần phải quan tâm . Bởi đó là những gì thể hiện toàn bộ nội dung bài luận , tư tưởng và giá trị nội dung cốt lõi nhất của vấn đề nghiên cứu . Đối với phần này , bạn nên sử dụng phông nên của sile sáng và đơn giản . Không nên trình bày quá nhiều chữ để tránh rối mắt và khó tiếp thu vấn đề của người nghe . Thay vào đó bạn có thể trình bày nhiều hình ảnh và video từ quá trình nghiên cứu .

          Thứ ba , trả lời câu hỏi phản biện một cách khoa học và thể hiện sự văn minh trong phương pháp phản biện . Tiếp thu , lắng nghe ý kiến nhận xét của người khác về phần trình bày của mình . Trả lời đúng trọng tâm của câu hỏi . Và nên gắn liền mục đích của câu hỏi tới địa bàn nghiên cứu của mình . Đối với những câu hỏi mà bạn chưa thể trả lời được ngay thì nên xin phép để có thời gian suy nghĩ và trả lời sau chứ không nên bỏ qua nó .

          Thứ tư , bình tĩnh đối mặt trước những tình huống có thể xảy ra . Giảng viên luôn biết cách tạo nên một tình huống đột ngột và bất ngờ cho sinh viên . Để đánh giá nhận xét về cách ứng xử tình huống của sinh viên . Và điều bạn cần làm chính là bình tĩnh , không được hoảng loạn trước những tình huống như thế . Rồi sau đó suy nghĩ thật kỹ để giải quyết tình huống một cách khéo léo nhất .

         Như vậy , chúng tôi đã giới thiệu và cho các bạn thấy được Danh Sách Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Về Quản Lý Thuế tiêu biểu + Bài mẫu chất lượng cao . Chúng tôi đã giải quyết những vấn đề thắc mắc của sinh viên về quản lý thuế . Chúng tôi hy vọng bài viết này của chúng tôi có thể giúp ích được các bạn trong quá trình viết bài luận văn của mình . Cảm ơn các bạn đã chú ý , theo giõi bài viêt của chúng tôi . Chúc các bạn có một bài luận văn Thạc sĩ quản lý thuế thành công .

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x