Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công [ 97 Đề Tài +10 Bài Mẫu Hay]

Bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành chính sách Công

Các bạn có đang tìm kiếm các đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công Bài viết này sẽ gợi ý cho các bạn học viên danh sách các đề tài được Luận Van Trust thu thập gom về các đề tài luận văn trước đây cho các bạn học viên tham khảo nhé. Chính sách công là thể loại chủ đề thiên về thực tiễn và có nhiều góc độ khác nhau để khai thác. Và bạn đang mong muốn tìm kiếm và tham khảo những đề tài và bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công tiêu biểu, xuất sắc. Vậy thì bài viết này là dành cho bạn. Bởi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn Kho đề tài luận văn Chính sách công HOT + Bài mẫu chất lượng cao.

Hiện nay Luận Văn Trust có dịch vụ hỗ trợ viết báo cáo, khóa luận, trong quá trình làm bài nếu các bạn chưa chọn được đề tài hay gặp các khó khăn trong quá trình làm bài có thể liên hệ với Dịch vụ làm thuê luận văn giá rẻ của Luận Văn Trust nhé.

1. Những Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công tiêu biểu nhất hiện nay.

 • Nâng cao giá trị sản xuất của các cây công nghiệp ăn quả ở Việt Nam trong những năm qua – Thực trạng và giải pháp.
 • Những hạn chế trong việc triển khai chính sách bảo vệ các di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hà Nội – đưa ra biện pháp khắc phục.
 • Vai trò của Đảng và nhà nước trong việc đề ra các chính sách bảo vệ đất, rừng ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 • Tình trạng khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên rừng của nước ta và các chính sách của Nhà nước về khắc phục tình trạng này.
 • Yếu tố ảnh hưởng và quyết định trực tiếp tới việc phát triển và xây dựng đời sống xã hội văn minh phát triển ở Việt Nam.
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công Những chế tài xử phạt của nhà nước về vấn đề phá hoại, xâm phạm nền văn hóa dân gian trong các khu di tích lịch sử của Việt Nam.
 • Thực trạng công tác triển khai chính sách bảo vệ đất công nghiệp, đất chưa được thu hoạch trước sự khai thác của người dân.
 • Ý nghĩa và tầm quan trọng của những chính sách công đối với xã hội Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập phát triển như ngày nay.
 • Nghiên cứu tính khả thi của dự án thi hành, áp dụng pháp luật chế tài phù hợp để khắc phục tình trạng xâm phạm các văn hóa dân gian của Việt Nam.
 • Những biện pháp nâng cao giá trị truyền thống của các làng nghề gốm ở Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập ngày nay.
 • Những biện pháp nhằm cải thiện chính sách công về việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện, thủy điện tại Hòa Bình.
 • Phân tích lợi ích và tầm quan trọng của chính sách công về vấn đề quy hoạch, sử dụng đất công ở Việt Nam.
 • Vấn đề nguôn nhân lực trong việc xây dựng, phát triển một chính sách công hoàn thiện thành công.
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến tính khả thi của chính sách công về bảo vệ giá trị truyền thống và văn hóa dân gian ở Việt Nam.
 • Nâng cao năng lực tự chủ của người dân trong vấn đề thực thi các chính sách công về quyền con người ở Việt Nam.
 • Đề Tài Luận Văn Chính Sách Công Những bài học kinh nghiệm được rút ra từ những chính sách bảo vệ môi trường của các quốc gia phát triển trên thế giới đối với Việt Nam.
 • Các chính sách đổi mới và xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong chính sách công.
 • Những giá trị nội dung mới mẻ trong chính sách xây dựng và phát triển nông thôn mới ở Việt Nam theo Hiến Pháp 2013.
 • Vai trò và tâm quan trọng của các chính sách bảo vệ môi trường tại Việt Nam trong bối cảnh xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay.
 • Các chính sách hỗ trợ và phát triển chính sách về quyền được hưởng lợi của người bị khuyết tật, bị chất độc màu gia cao theo Pháp luật Việt Nam hiện hành.
 • Giá trị nhân văn và tư tưởng của các chính sách hỗ trợ, xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hội nhập ngày nay.
 • Các chính sách về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước tại Việt Nam.
 • Nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại Việt Nam phục vụ cho quá trình phát triển đời sống xã hội và kinh tế.
 • Công tác bồi dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay.
 • Đề Tài Luận Văn Ngành Chính Sách Công Vai trò và tầm quan trọng của giáo dục trong bối cảnh kinh tế hội nhập, phát triển như ngày nay.
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công
Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công
 • Những hạn chế trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nước nhà phục vụ cho việc phát triển đất nước sau này.
 • Hoàn thiện các chính sách bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa ngày nay.
 • Nâng cao công tác tuyên truyền và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ và gìn giữ môi trường.
 • Công tác triển khai thực hiện các chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm phạm luật về xâm phạm các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
 • Yếu tố tác động trực tiếp tới công tác triển khai thực hiện chính sách quản lý nhà nước về thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội.
 • Vấn đề thắt chặt an ninh xã hội tại các khu chung cư trên địa bàn Thành Phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp.
 • Vấn đề triển khai và áp dụng các chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam.
 • Mục tiêu và định hướng phát triển các chính sách công tại Việt Nam – tầm nhìn đến năm 2030.
 • Các yếu tố tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của một chính sách bảo vệ nguồn nhân lực ở Việt Nam trong thời kỳ hiện đại ngày nay .
 • Những vấn đề lý luận về chính sách công đối với người lao động không có việc làm ở Việt Nam .
 • Những yếu tố quyết định tới sự thành lập và phát triển một chính sách công cụ thể của Đảng và Nhà nước Việt Nam .
 • Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ , cho vay vốn đối với các doanh nghiệp mới khởi nghiệp .
 • Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công Thực trạng vấn đề giải quyết các tranh chấp về đất đai thừa kế – đưa ra mối quan hệ giữa lĩnh vực đất đai và hôn nhân gia đình trong các chính sách công.
 • Thực trạng giải quyết vay vốn tại các ngân hàng nhà nước ngày nay tại các cơ sở cấp địa phương .

XEM THÊM ==>  Chia sẻ 150+ Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công

2. Top những bài mẫu luận văn Thạc sĩ chính sách công chất lượng.

Bài mẫu 1: thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm gì độc hại tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội.

Đứng vị trí đầu tiên trong danh sách này là Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công của sinh viên Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giới thiệu hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Hà Thị Thư. Thông qua quá trình nghiên cứu ta thấy được vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau và có những số liệu minh chứng cụ thể. Trong suốt khoảng thời gian qua bài viết này luôn là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên.

-Hình thức: Bài viết được trình bày một cách khoa học, logic. Hệ thống các luận điểm lớn nhỏ được sắp xếp có hệ thống và thống nhất theo nội dung chính. Bố cục đầy đủ và phân bổ hợp lý.

-Nội dung: Tác giả đã thể hiện nội dung chính của bài luận thông qua các chương sau đây:

Chương 1, tác giả đã chỉ ra các cơ sở lý luận về thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại. Trước tiên tác giả cho thấy được người lao động và chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại. Tiếp theo cho thấy nội dung chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại . Cùng với đó, tác giả cũng đã đề cập tới vấn đề thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại. Sau đó, tác giả nêu ra các yếu tố chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại. Tác giả đã căn cứ vào các tài liệu tham khảo chất lượng và những công trình nghiên cứu đi trước để tiến hành chỉ ra các cơ sở nghiên cứu của đề tài.

Chương hai Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công là thực trạng thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội. Trước khi tiến hành nghiên cứu vấn đề tác giả đã giới thiệu chung về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội. Tiếp theo, tác giả tiến hành nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại của công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội. Cùng với đó tác giả cho thấy thực trạng thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại của công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội. Và sau đó căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả tiến hành đánh giá tình hình thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại của công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội.

Chương ba, tác giả đề ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội. Đầu tiên tác giả đưa ra định hướng phát triển, chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội . Cùng với đó đề ra giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách an toàn lao động đối với người lao động thuộc nhóm nghề độc hại. Ngoài ra tác giả cũng đưa ra các khuyến nghị đối với quý công ty và các cơ quan chức năng có liên quan tới vấn đề nghiên cứu.

Như vậy, ta có thể thấy, đây là một Mẫu Luận Văn Chính Sách Công xuất sắc và ấn tượng. Bài viết đã cho thấy được vấn đề nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau và thể hiện được nội dung trọng tâm của đề bài. Đây là bài viết đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu từ hình thức cho tới nội dung của một bài luận văn Thạc sĩ chính sách công. Vậy nên, bạn đừng bỏ qua bài viết này nhé.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài mẫu 2: Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

          Tiếp tục là một Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Ngành Chính Sách Công. Bài viết được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên Học viện khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Bài viết được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nga. Và đây cũng là một trong những bài mẫu luận văn Thạc sĩ chính sách công được đánh giá cao về giá trị nội dung và phong cách lập luận, phản biện.

          -Hình thức: Bài mẫu này được trình bày với những từ ngữ hàm súc, mang tính biểu cảm cao. Thể thức trình bày từ phông chữ cho tới căn lề đề được thực hiện theo đúng quy định chung.

          -Nội dung: Tác giả đã căn cứ vào kết quả nghiên cứu của mình để được vấn đề cần phải nghiên cứu qua nhiều phương diện khác nhau:

          Chương một Bài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu và tham khảo có chọn lọc nhiều nguồn tài liệu uy tín khác nhau cũng như là lấy dẫn chứng từ các công trình nghiên cứu tiêu biểu. Để đưa ra được các lý luận về thực hiện chính sách công ngày nay của Việt Nam. Đưa ra lý luận về thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông ở xã đặc biêt khó khăn. Và cũng chỉ ra  được các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông ở các xã thôn đặc biệt khó khăn.

          Chương hai tác giả tiến hành phân tích thực trạng thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trước khi tiến hành nghiên cứu sâu về vấn đề, tác giả đã khái quát về các đặc điểm điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế xã hội ở xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Cao Bằng dựa vào quá trình nghiên cứu tài liệu của mình. Tiếp theo tác giả phân tích một cách cẩn thận và tỉ mỉ tình hình thực tiễn thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng . Căn cứ vào kết quả nghiên cứu đó, tác giả đã tiến hành đánh gia chung về vấn đề nghiên cứu thông qua các ưu điểm, những tồn tại và các nguyên nhân chủ quan, khách quan tạo nên những tồn tại và hạn chế đó.

          Chương ba Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công tác giả đã chỉ ra đươc mục tiêu và giải pháp bảo đảm thực hiện đúng chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đầu tiên tác giả đã đưa ra quan điểm cá nhân của mình về mục tiêu bảo đảm thực hiện đúng chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Cao Bằng. Từ đó đề cập tới các giải pháp bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Hơn nữa tác giả cũng đã tiến hành khảo sát mức độ khả thi và mức độ cấp thiết của nhữn giải pháp này.

          Qua đó, ta có thể thấy được, đây là một bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công tiêu biểu và xuất sắc. Bài viết này là một trong những bài mẫu tiêu biểu được đánh giá cao về chất lượng nội dung cũng như là hình thức. Những bình luận đánh giá về bài viết trên các trang mạng xã hội cũng là tích cực và mang tính khen ngợi cao. Bài viết này sẽ hướng cho bạn những định hướng mới và có được cách thức lập luận độc đáo, chặt chẽ. Tự tin với những câu hỏi mà giảng viên đưa ra cũng như có những quan điểm phản biện đúng đắn.

DOWNLOAD

→ Các Bạn Muốn Tải Miễn Phí Bài Nào Thì Nhắn Tin Zalo : 0917.193.864

Bài Mẫu 3: Thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng.

          Bài mẫu này được đánh giá là đề tài luận văn Thạc sĩ chính sách công tiêu biểu và chất lượng cao. Được tiến hành nghiên cứu bởi sinh viên Học viên khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Bài viết đã tiến hành nghiên cứu và khảo sát vấn đề chính sách phát triển rừng sản xuất thuộc địa bàn của huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng.

          -Hình thức: Bài viết được thực hiện theo đúng thể thức của một đề tài luận văn Thạc sĩ. Những quan điểm và đánh giá cũng được trình bày theo format chuẩn đã quy định. Tổng thể bài viết là tư duy logic, trình bày khoa học, bắt mắt từ tác giả.

-Nội dung. Tác giả đã tiến hành phân tích nội dung của vấn đề nghiên cứu thông qua những chương cơ bản và có những số liệu minh chứng cụ thể.

          Chương một tác giả đã đưa ra cơ sở lý luận về thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất. Cụ thể tác giả đã cho thấy vấn đề thông qua các khái niệm về rừng sản xuất cũng như các chính sách phát triển rừng sản xuất và thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất . Tiếp theo, tác giả chỉ ra nội dung phát triển rừng sản xuất và thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất . Cùng với đó cho thấy được các bước tổ chức thực thi chính sách phát triển rừng sản xuất. Các yếu tố phát triển rừng sản xuất và thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất . Các tiêu chí phát triển rừng sản xuất và thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất . Đồng thời đề cập tới các kinh nghiệm được rút ra từ một số địa phương khác trong việc triển khai thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất.

          Chương hai, Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công tác giả tiến hành nghiên cứu và phân tích thực trạng thực hiện chính sách phát triển rừng sản xuất tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đầu tiên tác giả chỉ ra những khái quát chung nhất về đặc điểm tự nhiên, kinh tế và xã hội của địa bàn nghiên cứu. Chỉ ra một số chính sách hiện hành đang được áp dụng để hỗ trợ, phát triển rừng sản xuất trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng. Và cuối cùng cho thấy vấn đề thực tiễn triển khai thực hiện các chính sách phát triển rừng sản xuất trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng.

          Chương ba tác giả đã đề ra những giải pháp thực hiện các chính sách phát triển rừng sản xuất tại huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng. Căn cứ vào quan sát cá nhân của mình tác giả đã đưa ra quan điểm của Đảng và nhà nước về phát triển rừng sản xuất. Tiếp theo chỉ ra được những mục tiêu phát triển rừng sản xuất tại địa bàn nghiên cứu với những định hướng rõ ràng và cụ thể. Từ đó đề ra nguyên tắc để để xuất giải pháp. Và chỉ ra những giải pháp trước mắt cũng như là các giải pháp lâu dài cho thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Và đưa ra các kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương có thẩm quyền giải quyết vấn đề.

          Đánh giá chung, đây là một bài mẫu luận văn Thạc sĩ chính sách công tiêu biểu và ấn tượng. Với hệ thống các luận điểm chặt chẽ, thể hiện tư duy logic của người viết, bài mẫu này đã chinh phục được nhiều giảng viên khó tính và mang về nhiều phản hồi tích cực. Đề tài luận văn Thạc sĩ này cũng là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên khi nghiên cứu về lĩnh vực chính sách công.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Thực hiện chính sách cải cách tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

          Đây là bài mẫu luận văn Thạc sĩ chính sách công xuất sắc mà bạn không thể bỏ qua. Bài viết được tiến hành nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tác giả cũng đã rất thông minh trong việc nhìn ra những tiềm năng có thể phát triển ở địa bàn nghiên cứu. Đây là bài luận văn được hoàn thành dưới sự hướng dẫn khoa học của Phó Giáo sư, Tiến Sĩ Trịnh Thị Xuyến. Và nhận về nhiều phản hồi, đánh giá tích cực từ phía giảng viên chấm bài.

          -Hình thức: Với hình thức trình bày khoa học bài viết đã được đánh giá cao về giá trị hình thức. Trình bày rõ rang, mạch lạc. Các luận điểm, luận ý được triển khai theo đúng form chuẩn.

          -Nội dung: Dựa vào những kết quả nghiên cứu của mình, tác giả đã tiến hành phân tích nội dung chính của bài thành nhiều phương diện. Cụ thể như sau:

Chương một là những vấn đề lý luận về chính sách cải cách tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp y tế huyện. Căn cứ vào những tài liệu nghiên cứu chính thống và có chọn lọc trong quá trình tìm hiểu, tác giả đã đưa ra vấn đề lý luận về chính sách cải cách tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp y tế huyện. Và vấn đề lý luận chung về chính sách công và thực hiện chính sách công. Không những thể tác giả đã tiến hành đưa ra các bước thực hiện chính sách, làm rõ hơn vấn đề lý luận trừu tượng.

Chương hai Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công tác giả đã phân tích thực trạng thực hiện chính sách cải cách tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện nay. Đầu tiên tác giả chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng cải cách tổ chức bộ máy trên địa bàn nghiên cứu của đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện. Tiếp theo tiến hành phân tích thực trạng chính sách cải cách tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Cùng với đó tác giả đưa ra những dẫn chứng cụ thể và các số liệu khảo sát chính xác để làm tăng tính thuyết phục và tính chính xác của vấn đề nghiên cứu.

Chương ba, tác giả đưa ra các giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách cải cách tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trước tiên tác giả đã cho thấy được giải pháp thực hiện chính sách cải cách tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới với những định hướng tới năm 2030 và và giải pháp trước mắt, lâu dài. Đưa ra các khuyến nghị nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước các đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyện.

Nhìn chung, đây là một Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công tiêu biểu mà bạn không thể bỏ qua. Tác giả đã phân tích được mọi góc độ của vấn đề. Khai thác tốt các cơ sở lý luận, các đề tài khoa học phục vụ quá trình làm bài của mình. Thể hiện được những mặt nổi bật và có sự khéo léo trong công tác đánh giá, nhận xét về vấn đề nghiên cứu.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: thực hiện chính sách phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông.

Vẫn là một bài mẫu luận văn thạc sĩ chính sách công tiêu biểu và ấn tượng. Đội tuyển ngành nghiên cứu vệ sinh viên của Học viện Khoa học xã hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam với xu hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương. Mà tác giả đã lựa chọn địa bàn huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông để tiến hành khảo sát nghiên cứu vấn đề luận văn của mình.

Về mặt nội dung: Giống như những đề tài luận văn Thạc sĩ chính sách công khác, bài viết ày cũng được tác giả chia thành 3 nội dung cơ bản tương ứng với ba chương:  

Chương 1 là cơ sở lý luận về chính sách phát triển văn hóa. Tác giả đã đưa ra một số khái niệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Cho thấy được vấn đề chính sách phát triển văn hóa nói chung. Cùng với đó là những mục tiêu chủ thể thực hiện chính sách phát triển văn hóa. Đồng thời cho thấy được thể chế chính sách phát triển văn hóa của Việt Nam trong những năm qua cùng với các yếu tố ảnh hưởng tác động trực tiếp tới chính sách phát triển văn hóa này.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích thực trạng thực hiện chính sách phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông. Trước tiên tác giả tiến hành đánh giá khái quát về địa bàn nghiên cứu. Tiếp theo đưa ra thực trạng thực hiện chính sách phát triển văn hóa trên huyện Tuy Đức của tỉnh Đắk Nông qua nhiều góc độ khác nhau. Tác giả cũng đã đưa ra những số liệu minh chứng cụ thể và có những hệ thống biểu đồ bảng số liệu minh chứng cho những luận điểm của mình. Sau Cùng tác giả đã đánh giá được thực trạng thực hiện chính sách phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Tuy Đức tỉnh thành đông thông qua ưu điểm các mặt tồn tại và những nguyên nhân gây ra tồn tại đó.

Chương 3 Luận Văn Ngành Chính Sách Công là phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển văn hóa trên địa bàn huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông. Đầu tiên tác giả chỉ ra phương hướng hoàn thiện chính sách phát triển văn hóa trên địa bàn nghiên cứu qua nhiều phương tiện khác nhau. Và cho thấy được giải pháp khắc phục hoàn thiện về việc thực hiện chính sách phát triển văn hóa. Khi người đó cho thấy Khuyến nghị đối với Trung ương và địa phương để phối hợp điều tra triển khai thực hiện chính sách phát triển văn hóa một cách triệt để nhất.

Như vậy, ta có thể thấy đây là một đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công đáng giá mà bạn nên tham khảo. Đây là một trong những đề tài được đánh giá cao về chiều sâu của nội dung nghiên cứu. Ngoài việc lựa chọn chủ đề nghiên cứu gắn liền với thực tiễn và mang tính cấp thiết cao, bài viết còn cho thấy sự sáng tạo trong từng hệ thống luận điểm, từng lời văn của mình. Tóm lại , bài viết này là sự lựa chọn tuyệt với giúp bạn vượt qua được khó khăn trước mắt để hoàn thành bài luận văn Thạc sĩ chính sách công của mình.

        

Bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành chính sách Công
Bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành chính sách Công

DOWNLOAD

Bài mẫu 6: thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk.

Bài mẫu này là một đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công được tiến hành nghiên cứu ở trên địa bàn huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk. Tôi tiến hành nghiên cứu về sinh viên của Học viện Khoa học xã hội đen Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam dưới sự hướng dẫn khoa học của tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy. Đây được đánh giá là một trong những đề tài luận văn thạc sĩ chính sách công chất lượng và tiêu biểu.

Về Nội dung: căn cứ vào kết quả nghiên cứu tác giả đã tiến hành phân tích vấn đề dựa trên hệ thống nội dung của ba chương lớn.          

Chương 1 là cơ sở lý luận về thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể. Đầu tiên tác giả đưa ra những khái niệm có liên quan tới vấn đề này và nội dung của chính sách bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể ở Việt Nam. Đưa ra chủ thể thực hiện chính sách này. Cùng với đó cho thấy được các giai đoạn thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của nước ta trong những năm qua. Tác giả cũng đã đề cập tới các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp tới việc thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của đất nước.

Chương 2 tác giả tiến hành phân tích thực trạng thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk. Trước tiên tác giả đã khái quát về điều kiện tự nhiên kinh tế chính trị xã hội cũng như là lịch sử văn hóa của địa bàn nghiên cứu. Tác giả đã Phân tích việc ban hành và triển khai thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại đây. Cùng với đó đưa ra được tình hình thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk. Sau Cùng tác giả đã tiến hành đánh giá chung về vấn đề nghiên cứu thông qua các ưu điểm đã đạt được những nguyên nhân và hạn chế.

Chương 3 Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công tất cả đưa ra các giải pháp hoàn thiện thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tại địa bàn nghiên cứu. Đầu tiên tác giả đưa ra được quan điểm về thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đối với huyện Krông Pắk. Sau đó đưa ra các giải pháp để thực hiện chính sách này một cách triệt để và hoàn thiện nhất. Đã có những kiến nghị lên cơ quan chức năng và Chính quyền địa phương để phối hợp thực hiện nghiêm túc đúng thẩm quyền của mình về việc thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của quốc gia.

Nhìn chung, đây là Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công hay và chất lượng. Trong suốt quá trình thực hiện và bảo vệ đề tài, tác giả đã bỏ ra nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, khảo sát thực tế. Có một quá trình nghiên cứu đầy vất vả. Và trên hết, bài viết đã đạt được kết quả chính xác và thể hiện được trọng tâm vấn đề. Thành công bảo vệ đề tài và chinh phục nhiều giám khảo khó tính. Bài viết sẽ chia sẻ và cung cấp cho bạn những định hướng đúng đắn và cách trả lời câu hỏi của giảng viên khôn khéo.

DOWNLOAD

3. Quy trình thực hiện một đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành chính sách công chuẩn.

Một đề tài luận văn Thạc sĩ chính sách công để có thể đạt được điểm cao thì cần phải tiến hành thực hiện theo đúng quy trình, kế hoạch đã đề ra. Làm theo đúng quy trình thì bạn sẽ không bị sót ý trong quá trình phân tích nội dung. Bởi một bài luận văn Thạc sĩ thường rất là dài khoảng hơn 100 trang giấy. Chính vì thế đôi khi sẽ có những phần bạn sẽ bỏ sót. Và tiến hành thực hiện theo đúng quy trình cũng sẽ giúp cho bài viết của bạn trở nên khoa học và có được sự logic của toàn bài. Vậy nên, chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn quy trình thực hiện một đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công đạt chuẩn.

          -Trang bìa: phần này các bạn sẽ được nhà trường cung cấp mẫu bìa chuẩn cho mình. Bao gồm: tên đề tài, chuyên ngành hoặc tên học phần, mã sinh viên, tên sinh viên, tên người hướng dẫn khoa học.

          -Lời cảm ơn hoặc lời cam đoan. Thể hiện thái độ kính trọng và biết ơn tới những cơ quan, nhà nước đã hỗ trợ và giúp đỡ mình thực mình trong quá trình nghiên cứu đề tài vừa qua.

-Mục lục. Nêu các tiêu đề lớn, nhỏ vào đây và sắp xếp chúng theo đúng trật tự, logic như đã trình bày trong phần nội dung chính của bài.

-Danh mục bảng biểu và danh mục các từ viết tắt. Đây cũng là một phần quan trọng của bài luận văn. Bạn nên ghi rõ từng tên bảng biểu và số trang tương ứng của chúng. Thể hiện được sự chỉn chu, cẩn thận của bạn. Tăng mức độ thiện cảm đối với giảng viên.

-Mở đầu: bao gồm những nội dung cơ bản sau:

+ Lý do chọn đề tài: thể hiện được nguyên nhân từ trực tiếp cho tới gián tiếp đã khiến cho tác giả lựa chọn chủ đề này làm đề tài nghiên cứu. Cho thấy được các nét đặc trưng và những hạn chế cần phải tiến hành nghiên cứu của vấn đề đó.

+ Lịch sử nghiên cứu đề tài: Nếu ra những công trình nghiên cứu đi trước bao gồm cả những công trình quốc tế và trong nước. Bạn nên lựa chọn những đề tài khoa học được các trang báo hay những trang web nổi tiếng đăng lên. Như vậy sẽ tăng tính thuyết phục, mức độ khả thi của vấn đề nghiên cứu.

+Mục đích nghiên cứu: Mỗi một vấn đề nghiên cứu đều có mục tiêu nghiên cứu riêng của nó. Không có bất cứ chuyện gì ra đời mà không có đích đến hay mục tiêu cụ thể cả. Vấn đề nghiên cứu của bạn cũng như thế. Bạn nên chỉ ra một cách ngắn gọn mục tiêu nghiên cứu Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công của bạn.

-Chương 1: cơ sở lý luận của đề tài nghiên cứu.

Ở phần này, tác giả sẽ chỉ ra những cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để củng cố tính xác thực và tính cấp thiết của vấn đề.  

-Chương 2: Thực trạng nghiên cứu vấn đề.

Tác giả sau khi tiến hành nghiên cứu vấn đề và trải qua sự khảo sát thì sẽ căn cứ vào đó để tiến hành phân tích vấn đề. Sử dụng các số liệu đã thu hoạch được để chứng minh cho các luận điểm của mình.

-Chương 3: đưa ra giải pháp cho thực trạng vấn đề nghiên cứu.

Sau khi tiến hành đánh giá nhận xét chung về vấn đề nghiên cứu. Bạn cần phải nhận ra những hạn chế của vấn đề nghiên cứu. Căn cứ vào đó để đề ra những giải pháp thiết thực nhất cho đề tài nghiên cứu. Bên cạnh đó tiến hành khảo sát tính khả thi của những giải pháp đó. Và đưa ra kiến nghị đối với những cơ quan hoặc chính quyền địa phương nhằm giải quyết triệt để vấn đề nghiên cứu.

-Kết luận: đánh giá một cách khái quát và tổng quan nhất về vấn đề nghiên cứu. Sử dụng những ngôn từ giản dị và hàm súc nhất để khái quát lại vấn đề.

-Tài liệu tham khảo: trích dẫn theo đúng quy định chung và phải sắp theo thứ tự theo đúng form chuẩn.

– Phụ lục.

XEM THÊM ==>  Kho Bài Mẫu Luận Văn Thạc Sĩ Về Đầu Tư Công, 52 Đề Tài Hay

4. Các mẹo bảo vệ thành công bài luận văn Thạc sĩ chính sách công.

Một quy trình không thể thiếu và cũng có thể coi là đặc trưng của luận văn Thạc sĩ chính là khâu bảo vệ luận văn. Các bạn cần phải đưa ra những quan điểm cá nhân của mình để củng cố, bảo vệ một cách khoa học và có dẫn chứng cụ thể về đề tài nghiên cứu của mình. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn bí quyết để bảo vệ thành công bài luận văn Thạc sĩ chính sách công.

 1. Sile thuyết trình nên thật hàm súc, ít chữ nên có nhiều hình ảnh minh họa. Đặc biệt là hình ảnh mà chính bản thân bạn chụp được trong quá trình nghiên cứu. Như vậy sẽ tăng tính thuyết phục cho đề tài nghiên cứu của bạn.
 2. Tác phong trình bày chuyên nghiệp, tự tin, không nên quá rườm rà ở phần hình thức như giới thiệu quá lan man. Tuy nhiên cũng không được bỏ qua phần này. Chỉ nên giới thiệu ngắn gọn và đi thẳng, trực tiếp vào vấn đề nghiên cứu. Cần giữ phong thái tự tin trong suốt quá trình thực hiện công tác bảo vệ đề tài. Giảng viên cũng sẽ căn cứ một phần vào vấn đề này để đánh giá năng lực của bạn.
 3. Khi giảng viên đưa ra câu hỏi cho bạn, nên đón nhận nó một cách cởi mở. Trả lời trực tiếp vào nội dung chính của câu hỏi. Nên liên hệ tới thực tiễn đề tài nghiên cứu của bạn.
 4. Không nên bỏ sót bất cứ câu hỏi nào của giảng viên. Nếu bạn không trả lời được câu hỏi của giảng viên đưa ra thì cũng không được trực tiếp bỏ qua. Mà nên bày tỏ thái độ, mong muốn được dời thời gian trả lời về sau một chút để bản thân có thể nghiên cứu và trả lời sau. Điều này cho thấy thái độ tôn trọng của bạn đối với người đặt ra câu hỏi.
 5. Một điều quan trọng nữa mà bạn nên chú ý chính là lời cảm ơn. Sau khi tiến hành thuyết trình xong hãy bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã lắng nghe phần thuyết trình của bạn. Bao gồm giảng viên, những bạn sinh viên đến nghe. Và cũng gửi lời cảm ơn tới những lời nhận xét, đóng góp ý kiến mà mọi người dành cho bạn.  
 6. Ngoài ra bạn cũng cần phải kiểm soát và chú ý thái độ của mình khi tác giả đưa ra những lời nhận xét, đánh giá dù tích cực hay tiêu cực đối với phần trình bày của bạn. Những gì mà giảng viên nhận xét về bài luận hay bất cứ thứ gì đó của bạn thì bạn nên bình tĩnh, lắng nghe và tiếp thu. Hãy tỏ thái độ lắng nghe và tiếp thu đối với sự nhận xét đó. Lấy đó làm động lực để tiếp tục làm tốt hơn nữa. Bạn nên lắng nghe giảng viên đánh giá nhận xét và sau khi nghe họ nói xong bạn nên tỏ lòng cảm ơn họ vì đã giúp bạn nhận ra những điều còn thiếu sót và hãy hứa lần sau sẽ cố gắng hơn không để vấn đề đó xảy ra nữa.

Trên đây là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ tới bạn về List những đề tài Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Công hay + Bài mẫu chất lượng. Mọi thông tin có trong bài viết đều được Luận Văn Trust tìm hiểu kỹ từ những nguồn tin chính xác, uy tín. Chúng tôi hy vọng bài viết của mình có thể giúp ích cho quá trình nghiên cứu của bạn. Cảm ơn bạn đã theo giõi bài viết của chúng tôi.Chúc bạn có một bài luận văn Thạc sĩ chính sách công thành công.

Dv viết thuê đề tài : 0917.193.864

Zalo/Tele : 0917.193.864

Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Luận Văn Trust

Luận Văn Trust

Chúng tôi là Luận Văn Trust, công việc của tôi là tổng hợp kiến thức, nội dung và sản xuất nội dung thông tin cho website luanvantrust.com ở lĩnh vực giáo dục như tài liệu báo cáo, tài liệu luận văn, tài liệu sáng kiến kinh nghiệm.

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bất cứ câu hỏi nào mà bạn muốn?

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x